Revista arhivelor: RA, 54, nr. în TOM: 2, 1992


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 133-138 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic POPOVICI, Silvia (autor) 100 de ani de la mișcarea memorandistă Editorial 137-140 română
articol de periodic CĂPÎLNEAN, Vasile (autor) Informații din arhivele maramureșene privind mișcarea memorandistă Centenar memorandum 141-146 română, engleză, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) Românii hunedoreni în sprijinul Memorandumului din 1892 Centenar memorandum 147-152 română, engleză, franceză
articol de periodic POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții privind lupta națională a românilor din Bihor în perioada mișcării memorandiste (1881-1894) Centenar memorandum 153-160 română, engleză, franceză
articol de periodic IVANIUC, Florența (autor) Reglementări cu valoare legislativă privind hotărniciile din Țara Românească (secolele XIV-XVIII) Studii şi Comunicări 161-178 română, engleză, franceză
articol de periodic STOIDE, Constantin A. (autor) Ecoul în Moldova al răscoalei ienicerilor din 1703 Studii şi Comunicări 179-183 română, engleză, franceză
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Date privind situația românilor dobrogeni în momentul revenirii Dobrogei la țară Studii şi Comunicări 184-194 română, engleză, franceză
articol de periodic DOGARU, Maria (autor) Devizele în heraldica românească Ştiinţe auxiliare 195-217 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion I. (autor) Dicționar de obiceiuri românești Ştiinţe auxiliare 218-225 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Un document despre o ceată de tâlhari din Balta Brăilei (1782) Documente 226-227 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Nicolae Tonitza la Durău Documente 228-230 română
articol de periodic PODĂREANU, Crisanta (autor) Fondul personal Emil Hațieganu Prezentări de fonduri şi colecţii 231-234 română
articol de periodic MOCANU, Marin Radu (autor) , BOBULESCU, Graziela (autor) , VIOREANU, Dan (autor) Sibiul-Lăcaș de istorie Transilvană / A VII-a Sesiune a centrului pentru probleme profesionale și tehnice în Arhive, de la Radenci-Slovenia Cronica vieţii ştiinţifice 235-237 română
articol de periodic FLOREA, Pavel Mircea (autor) , GLUCK, Eugen (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , DUMITRU-SNAGOV, Ion (autor) , FLOREA, Oprea (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 238-245 română