Criterii căutate

  • An de publicare: 1992

Sumarul căutării

  • 938 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 În atenția autorilor 3-4 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 Cuprins 5-13 română, engleză, franceză, germană
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Sincronismele Vinča A - Starčevo-Criș Studii 17-28 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Plastica neolitică din așezarea de la Rast (jud. Dolj) Studii 29-68 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CHIRILĂ, Eugen (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Bobaia, sec. II-I î.e.n. Studii 69-96 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Copăcel (com. Hârseni, jud. Brașov) Studii 97-118 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STĂNESCU, Florin (autor) Absida centrală a marelui sanctuar rotund de la Sarmizegetuza Regia: Considerații astronomico-matematice Studii 119-144 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Ptolemeu și provincia Dacia Studii 145-162 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PISO, Ioan (autor) Prosopographia Coloniae Daciae Sarmizegetusae (I) Studii 163-170 franceză
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la problema cunoașterii sistemului de apărare roman de pe cursul Someșului Studii 171-191 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODOR, Andrei (autor) Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în piatră (II) Studii 193-221 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPREANU, Coriolan (autor) Semnificația socio-demografică și politică a amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 223-245 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I) Studii 247-260 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Miscellanea Hatzegiana (informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în Evul Mediu (II) Studii 261-276 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIUPEA, Ioan (autor) Observații asupra toponiomiei și antroponimiei Țării Făgărașului Studii 277-299 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NICOARĂ, Toader (autor) Cutremure de pământ și mentalități colective în zorii epocii moderne din România (1680-1830) Studii 301-314 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TEODOR, Maria (autor) Un istoric al reformei: Andrei Șaguna Studii 315-323 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOTEZAN, Liviu (autor) Activitatea politică a lui Timotei Cipariu între 1861-1865 Studii 325-338 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MUNTEANU, Ioan (autor) Mișcarea Națională din Banat în anul 1869 și semnificația sa politică Studii 339-351 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IONESCU, Toader (autor) Probleme ale dezvoltării economiei Transilvaniei în viziunea unor intelectuali români (1850-1900) Studii 353-366 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TUDORAN, Georgeta (autor) Național și internațional în mișcarea muncitorească din România la începutul secolului al XX-lea Studii 367-382 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȚURLEA, Petre (autor) Cu privire la rolului lui Nicolae Iorga în întemeierea Universității din Cluj. Pagini de corespondență Studii 383-402 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NISTOR IOAN, Silviu (autor) Întemeierea școlii de conductori tehnici electromecanici din Cluj și organizarea procesului instructiv - educativ (1919-1929) Studii 403-416 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (IV) Studii 417-435 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȚUȚUI, Gheorghe (autor) Confruntări politico-diplomatice la Conferința de Pace de la Paris din 1946 Studii 437-456 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIHO, Miron (autor) Figurine funerare egiptene antice din muzeele transilvănene Note şi discuţii 459-464 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor) Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei (III) Note şi discuţii 465-484 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 EMODI, Janos (autor) Ceramica ornamentală cu șnur din Peșterile Igrița și Izbândiș (jud. Bihor) Note şi discuţii 485-506 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad Note şi discuţii 507-528 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BULBUC, Aurel (autor) Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (III) Note şi discuţii 529-536 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GLODARIU, Ioan (autor) Opinii privitoare la stratificarea societății dacice (sec I î.e.n.-I e.n) Note şi discuţii 537-543 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GUDEA, Nicolae (autor) Despre ceramica glazurată pannonică (sec. IV e.n) Note şi discuţii 545-562 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POP, Constantin (autor) Căteva piese sculpturale și arhitectonice descoperite la Ulpia Traiana Note şi discuţii 563-565 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (II) (1966-1971) Note şi discuţii 567-588 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor) Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Bibliografie selectivă Note şi discuţii 589-614 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații privind ștampilele regiunii XIII Gemina de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 615-617 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BALTAG, Gheorghe (autor) O fibulă de formă necunoscută descoperită la Sighișoara - Dealul Viilor (sec. IV-V e.n) Note şi discuţii 619-622 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PAP, Francisc (autor) Circulația monetară în Transilvania în perioada 1526-1571 Note şi discuţii 623-628 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POPA, Luana (autor) Ornamentul în arta monetară a principatului Transilvaniei (sec. XVI-XVII) Note şi discuţii 630-638 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Originea unui plan eronat al cetății Lipova Note şi discuţii 639-642 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DORNER, Anton (autor) Statutul de breaslă al căruțașilor și fierarilor din Orăștie Note şi discuţii 643-656 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GARDA, Dezideriu (autor) Evoluția relațiilor agrare în Valea superioară a Mureșului Note şi discuţii 657-668 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂLTĂNEA, Paul (autor) Contribuții la bibliografia românească veche. Două tipărituri sibiene Note şi discuţii 669-675 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FURDUI, Titus (autor) Contribuții la circulația cazaniei lui Varlaam în ținuturile maramureșane Note şi discuţii 677-686 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOTEZAN, Liviu (autor) Patru scrisori adresate de Partenie Cosma lui George Barițiu în vara anului 1861 Note şi discuţii 687-693 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GLODARIU, Eugenia (autor) Mărturii privind poziția tinerimii române universitare din Austro-Ungaria față de dualism Note şi discuţii 695-700 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLOVAN, Ioan (autor) Asociația Națională Arădană pentru Cultura Poporului Român, factor de solidarizare și unitate națională (1863-1918) Note şi discuţii 701-710 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NEAMȚU, Gelu (autor) Procesul politic de presă din 3 septembrie 1879 intentat lui George Barițiu pentru publicarea unui document istoric în revista "Transilvania" Note şi discuţii 711-725 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GROZA, Liviu (autor) Scrisori de adeziune adresate generalului Traian Doda din câteva comune transilvănene (1887-1890) Note şi discuţii 727-730 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȘORA, Gheorghe (autor) Concepția lui Vasile Goldiș referitoare la programul național și tactica activistă (I) Note şi discuţii 731-738 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Polemica dintre Iosif Șterca Șuluțiu și Ioan Lupaș în legătură cu monografia despre mitropolitul Andrei Șaguna (1908-1911) Note şi discuţii 739-747 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPRIȘ, Ioan (autor) Legăturile dintre doi istorici transilvăneni: Constantin Moisil și Iulian Marțian Note şi discuţii 749-753 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STAN, Constantin (autor) Contribuții privind activitatea lui Onisifor Ghibu pentru realizarea desăvârșirii unității naționale (1916-1918) Note şi discuţii 755-765 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TOȘA, Viorel (autor) Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937). Încercare de schiță monografică Note şi discuţii 767-788 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎRZA, Dan (autor) Din viața și activitatea lui Victor Motogna Note şi discuţii 789-793 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Unele aspecte privind începuturile mișcării muncitorești la Dej Note şi discuţii 795-805 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PINTEA, Silvia (autor) Ecoul primei stagiuni a teatrului Național din Cluj (1919-1920) în presa locală Note şi discuţii 807-815 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȘTEIU, Nicolae (autor) Preocuparea despărțământului Astrei pentru ridicarea unei statui a lui Avram Iancu la Huedin Note şi discuţii 817-820 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIURĂNCAN, Vasile (autor) Date noi privind sistemul cooperativei din România ("Federala" din Aiud) după dictatul de la Viena Note şi discuţii 821-833 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Muzeul "viu" Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 837-843 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZĂR, Emil (autor) Bobâlna - reflectare în conștiință și în manifestări comemorative Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 845-853 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IANCU, Gheorghe (autor), SABĂU, Nicolae (autor) Arta bizantină în corespondența lui Octavian Simigelschi cu Valeriu Braniște Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 855-866 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MAC, Ioan (autor) Geografie și arheologie. Analogii și convergențe Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 867-871 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOROȘ, Doina (autor) Investigația chimică în conservarea monumentelor de piatră Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 873-906 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe (autor), TRENȚIU, Militon (autor) Metode de clasificare automată în arheologie Arheometrie 909-918 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DRAGOMIR, Nicolae (autor), LAZAREVICI, Gheorghe (autor) Măsurarea rezistivității în tumulul de la Tureni Arheometrie 919-924 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe (autor), PICIU, Tiberiu (autor) Analize pedologice preliminare în așezări neolitice din Transilvania și Banat Arheometrie 925-936 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Trăsăturile "industriei" litice de la Iclod Arheometrie 937-945 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Săpături arheologice de salvare și cercetări etnoarheologice în Munții Petrindului în anul 1986 Miscellanea 949-996 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Necropole tumulare din Munții Petrindului și Dealul Feleacului Miscellanea 997-1009 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piața Baba Novac (1986) Miscellanea 1011-1018 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor) Spăturile arheologice de salvare de la Cluj - Stăvilar Miscellanea 1019-1037 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol" Iași”, XXIV/1, 2, 1987, 655, 763 p. Recenzii şi cronică 1021-1202 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor) Cercetări de suprafață și săpături arheologice de salvare în Valea Caldă, municipiul Cluj-Napoca (1985-1986) Miscellanea 1039-1046 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Plăiești și Stejeriș Miscellanea 1047-1063 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu (autor), MATEI, Ștefan (autor) Sondajul de salvare de la Cluj - "Piața Muzeului" Miscellanea 1065-1078 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSTOIU, Aurel (autor) Colanele de argint daco-getice Miscellanea 1079-1093 română (rezumat în germană)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FLOREA, Gelu (autor) Ceramica dacică pictată cu moive vegetale și zoomorfe din Muzeul de Istorie al Transilvaniei Miscellanea 1095-1117 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLDEA, Ligia (autor) Câteva opinii privitoare la originea și evoluția nobilimii române din Banat Miscellanea 1119-1126 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MITU, Sorin (autor) Italia la 1850, în conștiința publică a societății românești din Transilvania Miscellanea 1127-1139 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STIGER, Simona (autor) Ideologia mișcării feministe românești din Transilvania între educație și emancipare Miscellanea 1141-1153 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu (autor) Viața și activitatea lui Ștefan Bezdechi Recenzii şi cronică 1156-1163 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NEAMȚU, Alexandru (autor) Contribuția profesorului Ștefan Bezdechi la publicarea colecției "Documente privind istoria României" Recenzii şi cronică 1165-1169 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) K.N. Sandars, „Prehistoric Art în Europa”, ed. II, în colecția „The Pelican History of Art”, 508 p., 443 figuri. Recenzii şi cronică 1173-1175 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GUDEA, Nicolae (autor) Karl Strobel, „Undersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donau in der Hohen Kaiserzeit”, Antiquitas I 33. Bonn 1984, 284 pagini. Recenzii şi cronică 1177-1177 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GUDEA, Nicolae (autor) Sándor Soproni, „Die letzte Jahrzehnte des pannonischen Limes”, Münchener Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte. Band 38. München, 1985. Recenzii şi cronică 1178-186 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POP, Constantin (autor) Vasile Moga, „De la Apulum la Alba Iulia. Fortificațiile orașului”, Editura Sport-Turism, colecția „Monumente și muzee", București, 1987 Recenzii şi cronică 1187-1187 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu (autor) Pál Lipták, „Avars and Ancient Hungarians”, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, 208 p. + XXIII pl. Recenzii şi cronică 1188-1991 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Keith Hitchins, „Constiință națională și acțiune politică la românii din Transilvania (1700-1868)”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, 256 p. Recenzii şi cronică 1192-1193 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) „Pagini dintr-o arhivă inedită”, Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, de Antonie Plămădeală. Documente literare. București, Editura Minerva, 1934, 425 p. Recenzii şi cronică 1194-1195 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Olimpia Pavel, „Rolul presei progresiste în lupta românilor bănățeni pentru înfăptuirea idealului național la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”, Timișoara, Atcademia de Științe Sociale și Politice, Universitatea din Timișoara, Centrul de științe sociale, 1986; 147 p. Recenzii şi cronică 1195-1196 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Valeriu Braniște, „Corespondență. 1895-1901”, Vol II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 271 p. Recenzii şi cronică 1196-1197 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Liviu Maior, „Mișcarea națională românească din Transilvania. 1900-1914”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 195 p. Recenzii şi cronică 1197-1199 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Traian Moșoiu, „Memorial de război (august-octombrie 1916)”, Cuvânt înainte de prof. dr. Vasile Netea. Ediție, studiu introductiv, note de Al. Dragomirescu, Marius Pop. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, 151 p. Recenzii şi cronică 1199-1200 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Nicolae Iorga, „Corespondență. Vol II. Documente literare”, Ediție, note și indici de Ecaterina Vaum, București, Ed. Minerva, 1986, 422 p. Recenzii şi cronică 1200-1202 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Biblioteca și Învățământul”. Vol. VIII. Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca, 1984, 643 p. Recenzii şi cronică 1202-1204 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PETCULESCU, Liviu (autor) Congresul Limes-ului de la Aalen. Stadiul cercetării frontierelor romane la Dunărea de Mijloc și de Jos și al echipamentului militar roman Recenzii şi cronică 1204-1212 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu (autor) Al IX-lea Congres Internațional de Epigrafie Greacă și Latină (Sofia, 1987) Recenzii şi cronică 1212-1215 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 Cronica Muzeului de Istorie al Transilvaniei Recenzii şi cronică 1215-1218 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 Prescurtări bibliografice 1219-1223 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 5- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Eugen Chirilă (1921-1991) (numismatul, arheologul și profesorul) .9-21 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Tabula gratulatoria 21- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Cuvânt înainte 22-22 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică timpurie de la Zăuan și cîteva probleme privind neoliticul timpuriu din Balcani Istorie Veche şi Arheologie 25-59 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOGÎLTAN, Florin (autor), TAMBA, Dan (autor) Materiale arheologice aparținînd culturii Wietenberg descoperite la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 61-78 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR MAXIM, Zoia (autor) Clasificarea metrică a topoarelor de cupru din Sălaj și problematica lor în regiunea carpato-dunăreană Istorie Veche şi Arheologie 79-96 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEȘLIU, Călin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), OLARIU, Agatha (autor) O piesă de cupru din Sălaj și cîteva probleme teoretice privind analizele de cupru preistoric în muzeul din Cluj (Partea I-a: obiectele de cupru) Istorie Veche şi Arheologie 97-128 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Horea (autor) Observații de topografie arheologică la Șimleu Silvaniei. Așezarea civilă dacică Istorie Veche şi Arheologie 129-138 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel (autor) O brățară dacică de la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 139-142 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Raport preliminar privind spăturile arheologice și lucrările de conservare executate la Porolissum în anii 1988-1991 Istorie Veche şi Arheologie 143-185 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GHIURCO, Ioan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Studiul paleofaunistic al materialului osos descoperit în locuința LM1 din sectorul LM al orașului roman Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 187-199 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COSMA, Călin (autor), GUDEA, Alexandru (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU, Claudiu (autor) Contribuții la paleografia latină romană din Dacia (II). Inscripții incizate sau zgîriate pe vase de la Porolissum și problema inscripțiilor pe vase din provinciile dacice Istorie Veche şi Arheologie 201-247 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU, Claudiu (autor), MORARU, Radu (autor) Osteological study of a bovine skeleton discovered on the site of the early settlemenmt (10th C) on Transylvania Avenue at Alba Iulia Istorie Medie 249-364 engleză
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Instrumente medicale și ustensile folosite de medicii și farmaciștii romani din Dacia Porolissensis. Contribuții la studiul medicinei române Istorie Veche şi Arheologie 249-291 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEDELEAN, Ioan (autor), POP, Dana (autor) Caracterizarea mineralogico-petrografică a obiectelor arheologice din zona Moigrad (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 293-298 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor) Despre fibule romane fără analogii din Dacia Porolissensis. Probleme de cronologie și origine Istorie Veche şi Arheologie 299-303 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor), TAMBA, Dan (autor) Podoabe din bronz cu email din Dacia Porolissensis. I. Aplici Istorie Veche şi Arheologie 305-320 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu (autor), COCIȘ, Sorin (autor), PINTEA, Rodica (autor) Fibule romane din Dacia Porolissensis I. Gherla Istorie Veche şi Arheologie 321-338 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZIN, Gheorghe (autor) Un mormînt din secolul III e.n. descoperit la Cehaluț (jud. Satu-Mare) Istorie Veche şi Arheologie 339-346 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Concluzii privind obligațiile iobăcești din fostul domeniu al Cetății Cehu-Silvaniei în timpul răscoalei lui Horea Istorie Medie 365-372 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Cahle medievale în depozitele Muzeului Județean de Istorie și artă Zalău Istorie Medie 375-381 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MEDVE, Aurel (autor) Cadrul natural al fortificațiilor medievale de la Cheud Istorie Medie 383-388 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Despre epidemii de ciumă și ultima năvălire tătară într-un document de succesiune din anul 1815 Istorie Medie 389-391 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel (autor) Contribuții privind cultivarea viței de vie în județul Sălaj Istorie Medie 393-401 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) Simion Bărnuțiu și evenimentele de la Mihalț din vara anului 1848 Istorie modernă 405-416 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan (autor) Lupta Bisericii Române Unite din Sălaj pentru drepturi naționale și făurirea statului național unitar roman între anii 1848-1918 Istorie modernă 417-432 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin (autor) Activitatea românilor aflați în străinătate în lupta pentru dreptatea cauzei românești în timpul conferinței de pace de la Paris (1919-1920) Istorie contemporană 437-448 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAROTI, Elisabeta (autor) Două scrisori inedite ale lui George Barițiu Istoria culturii, personalităţi sălăjene 443-548 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Corel (autor) Utimatumul sovietic și dictatul de la Viena (30 august 1940) - consecințe politico-diplomatice ale Pactului Ribbentrop-Molotov (încercare de analiză comparativă) Istorie contemporană 449-454 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Corel (autor) "Ungaria Mare cu orice preț "(un documentrar inedit al S.S.I. român - iulie 1942) Istorie contemporană 457-498 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Luptele de la Tihău (Sălaj) din 16 octombrie 1944 Istorie contemporană 501-505 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan (autor) Membrii sălăjeni ai Astrei (1861-1918) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 509-526 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOTEZAN, Ioana (autor), BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali Sălăjeni cu Ioan Micu Moldovan (1870-1900) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 529-541 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Gavril Trifu și Alianța Învățătorimii Române Unite din Transilvania (1910) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 549-557 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău FELSEGHI, Niculina (autor), TOȘA, Viorel (autor) Aspecte de istorie locală reflectate în publicistica sălăjană interbelică (II) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 559-565 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în presa sălăjeană interbelică din Sălaj Istoria culturii, personalităţi sălăjene 567-578 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Bic, Cehei, Pusta Etnografie, toponimie 581-584 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIȘU, Ștefan (autor) Sensuri și semnificații în toponimia satului Șoimuș (I) Etnografie, toponimie 585-612 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Muzeul din Zalău la 40 de ani 615-620 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor), GRAD, Corel (autor) Marginalii la o intervenție științifică fără ecou public (1985-1986) 623-627 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC PARASCHIVA, Victoria (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției habitatului uman în zona limitrofă a orașului Suceava .9-24 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 COMĂNESCU, Gianina (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor), SCUTELNICU, Luminița (autor) Stidiul arheozoologic al materialului aparținînd culturii Sîntana de Mureș din așezarea de la Podeni (jud. Suceava) 25-35 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Descoperiri arheologice la Suceava - contribuții la cunoașterea topografiei orașului medieval 36-61 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Originea cuvîntului "boier" în limba română 62-84 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BODNARIUC, Ioan (autor) Întămplări la granița de sud a Moldovei în epoca medievală 85-89 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BLAJ, Pavel (autor), IOSEP, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea braniștilor din Bucovina 90-104 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IOSEP, Ioan (autor) Toponimul "Obcina" - răspîndire și semnificație 105-127 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 LAZĂR, Mihai (autor) Obligațiile fiscale privitoare la creșterea vitelor în Moldova medievală (secolele XV-XVIII). Considerații istoriografice 128-149 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BLAJ, Pavel (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVIII-lea (II) 151-171 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Societatea Doamnelor Române din Bucovina 172-178 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 OSTAFI, George (autor) Comemorarea lui Ștefan cel Mare și Suceava în anul 1904 179-186 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Activitatea asociației "Cercul bucovinenilor din București" pentru ajutorarea refugiaților din teritoriul ocupat de U.R.S.S. în vara anului 1940 187-195 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IRIMESCU, Gavril (autor) Evoluția economico-socială a orașului Suceava între anii 1918-1944 (date monografice) 196-208 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MĂRGINEANU, Maria (autor) Cîteva considerații privind vechimea, unitatea și continuitatea românească în lumina etnografiei 209-251 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CANTEMIR, Traian (autor) Balada nunți - considerații etnofolclorice 216-220 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 DAN, Ilie (autor) Raporturi între numele de loc și numele de persoană (împlicații istorice, social și lingvistică) 221-232 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche în fondurile Bibliotecii Muzeului Județean Suceava (I) - catalog 233-246 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CÎRLAN, Nicolae (autor) În legătură cu activitatea tipografiilor românești de la Dubăsari și Movilău 247-257 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CAMILAR, Mihai (autor) Arhitectura populară din Depresiunea Dornelor - privire generală asupra casei de locuit 258-263 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 PÎNZARU, Ion (autor) Cărți tipărite la Suceava de-as lungul anilor 264-268 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CENUȘĂ, Mircea (autor) Aron Pumnul - cel dîntîi profesor de limba română în Bucovina 269-284 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CEREDAREC, Nicolae (autor) Despre învățămîntul din Bucovina - cu privire specială la anii de școala a lui Mihai eminescu și la dascălii săi - documentar 285-296 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CÎRLAN, Nicolae (autor) Mihai Eminescu și "Lepturariul " lui Aron Pumnul 297-309 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 STEICIUC, Brîndușa (autor) Mihai Eminescu - traducător 310-313 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 TOFAN, Orest (autor) Societăți academice din Bucovina (1875-1938. Scurtă privire istorică) 314-327 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 PETROVICI DAN, Emilian (autor) Aspecte ale activității societăților cultural-naționale românești din Bucovina în lumea satelor 328-340 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CLOPOTARI, Aura-Doina (autor) Un capitol inedit din "Botanica poporană română de S.F. Marian 341-350 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 STEICIUC, Brîndușa (autor) Societatea Scriitorilor Români și Bucovina în preajma Marii Uniri 351-357 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Relațiile lui Tiberiu Crudu cu Leca Morariu 358-370 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 AVRAM, Mircea (autor) Un document sucevean de la 1503 371-375 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 TAȘCĂ, George-Felix (autor) Șapte documente istorice inedite privind satul Giulești (jud. Suceava) 376-383 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 TATARANGUL, Virgil (autor) O nouă mărturie contemporană despre campania de la Prut (1911) 384-395 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Suceava de altădată (în corespondența lui Emanoil Antonovici către Leca Morariu) 396-406 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Vasile Balș, un iosefinist bunovinean 407-418 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 SATCO, Emil (autor) Mandicevschi - o familie de muzicieni români 419-427 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CENUȘĂ, Mircea (autor) Constantin Hurmuzachi - un înflăcărat luptător pentru unitate națională 428-448 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 NICOLAICIUC, Vichentie (autor) Isidor Vorobchievici, cărturar bucovinean polivalent 449-453 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRU-MONTEORU, Alexandrina (autor) Epaminonda Becevschi - un pictor al Țării de Sus 454-459 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BOCA, Vasile (autor) Filimon Rusu (1882-1957) 460-469 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 FOIT, Grigore (autor) Din mărturiile unui sfert de ceac de activitate muzeistică 470-480 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CATARGIU, Zenovia (autor), LAVRIC, Viorica (autor) Studiul monedelor de argint reultate din săpătura arheologică de la Dărmănești, jud. Suceava) 481-483 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MOROȘAN, Lidia (autor) Propuneri de etalare a obiectelor textile aparținînd cultelor 484-489 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ȚĂRANU, Petru (autor) Toponimul "Călimani", ecou al unei străvechi civilizații autohtone 490-495 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MAREȘ, Ion (autor) Sondajul arheologic de la Sf. Ilie "Siliște" (1991) 496-502 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 COZARIUC, Victor (autor), IGNAT, Mircea (autor) O locuință din secolele VI-VII e.n. descoperită la Mărețeia Mică (com. Dărmăneștui, jud. Suceava) 503-505 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CANTEMIR, Traian (autor) Temperament și creație la Liviu Marian 506-512 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IRIMESCU, Gavril (autor) Nicolae Iorga și Bucovina 513-516 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 HUZDUP, Doina (autor) "Gazeta bucovinenilor" (1934-1938) - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 517-523 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ȘTIRBU, Anca (autor) Cu privire la terminologia demonică în limba română (termeni pentru "Drac" pe baza A.L.R.) 524- română
1992 Arheologia Moldovei, 1992 Cuprins 3-4 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI Cuprins 5-8 română, franceză
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila-Fermă Studii şi articole 11-16 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI TOMESCU, Alexandru-Nicolae (autor) Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CERNOVODEANU, Paul (autor), VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Tabacii din Bucureștii de sus în veacul al XVII-lea Studii şi articole 26-45 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait (autor) Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu Studii şi articole 46-67 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI VELESCU, Oliver (autor) Luminile Brâncoveanului. Rolul gândirii novatoare în epoca brâncovenească Studii şi articole 68-77 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI GHINEA, Nicolae (autor) Sate din secolele XV-XIX pe teritoriul orașului București. Clanța, Cârstienești, Herăstrău și Băneasa Studii şi articole 78-92 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ISCRU, G. (autor) 1821. Intrarea lui Tudor Vladimirescu în București "Scaunul Oblăduirii Norodului" Studii şi articole 93-103 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI HARASIM, Adriana (autor) Din istoria Cotrocenilor. Serbarea lui Tudor Vladimirescu Studii şi articole 104-105 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DIACONESCU TEODORA, Speranța (autor), STROE, Aurelian (autor) Ansambluri funerare bucureștene de secol XIX Studii şi articole 106-110 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MUCENIC, Cezara (autor) Aportul arhitecților români la definirea stilistică a arhitecturii bucureștene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Arhitectură şi urbanistică 113-122 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CANTEMIR, Carmen (autor) Din activitatea arhitectului I. N. Socolescu (1859-1924) Arhitectură şi urbanistică 123-126 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CAZAN, Ileana (autor) Preocupări de modernizare a orașului București (1774-1829) Arhitectură şi urbanistică 127-138 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI POTRA, George (autor) Pavajul vechilor ulițe bucureștene Arhitectură şi urbanistică 139-147 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Tipizarea cărămizilor în Țara Românească Arhitectură şi urbanistică 148-153 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BADEA, Alexandru (autor) D-ale Dîmboviței de altădată Arhitectură şi urbanistică 154-157 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI HARASIM, Adriana (autor) Istoricul unui monument și al unei instituții - Biblioteca Centrală Universitară Arhitectură şi urbanistică 158-164 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DRĂGAN, Elisabeta (autor) Dealul Cotrocenilor - Azilul Elena Doamna Arhitectură şi urbanistică 165-178 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CONSTANTINESCU, Doina (autor) Mereu în actualitate: Arcul de Triumf Arhitectură şi urbanistică 179-185 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI FLORESCU, George (autor) O evocare a genialității lui George Enescu Restitutio 189-191 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Ionescu-Gion în contemporaneitate. Corespondență și manuscrise inedite Restitutio 192-201 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ȘTEFĂNESCU, Vladimir (autor) Dorobanții de poliție - primele formațiuni de pază și ordine ale orașului București Restitutio 202-2016 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Uniformele cetățenilor-ostași din Garda Națională Restitutio 217-226 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Balurile costumate din secolul al XIX-lea și sursele lor de inspirație istorică Restitutio 227-236 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BUHOCI-CIUCEANU, Puica (autor) Scrisori din războiul de întregire a neamului Restitutio 237-239 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MACOVEI, Cătălina (autor) Exemplare bibliofile din colecția Alexandru Enescu. Auguste Lepère - ilustrație la Huysrnans K. J. La Blèvre, Les Gobelins et Saint Sévèrin Patrimoniu cultural bucureştean 243-248 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DREPTU, Maria (autor) Afișe Art Nouveau în colecția Stroe Slătineanu Patrimoniu cultural bucureştean 249-253 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI DREPTU, Maria (autor) Gravuri de Daubigny în colecția particulară Sandra Slătineanu Sturdza Patrimoniu cultural bucureştean 254-260 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MOCANU, Aurelia (autor) Paul Miracovici Patrimoniu cultural bucureştean 261-265 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI MOCANU, Aurelia (autor) Elena Popea Patrimoniu cultural bucureştean 266-270 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANDREESCU, Ana (autor) Trei ipostaze ale bibliofiliei Patrimoniu cultural bucureştean 271-275 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANDREESCU, Ana (autor) Cărți din secolul al XVII-lea în unele colecții din București Patrimoniu cultural bucureştean 276-279 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI BELDESCU, Alexandra (autor) Arta persană în colecții bucureștene Patrimoniu cultural bucureştean 280-282 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Piese de artă africană în colecții din București Patrimoniu cultural bucureştean 283-292 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ANTONESCU, Rodica (autor) Lucrări de grafică recent restaurate în laboratorul de restaurare al Muzeului municipal București Restaurare 295-299 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ERHAN, Paula (autor) Probleme în restaurarea tempera pe lemn Restaurare 300-305 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CHICU, Horiana (autor) Restaurarea unei sculpturi din ipsos Restaurare 306-311 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI ILIESCU, Dan (autor) Tehnica reproducerii obiectelor de muzeu Restaurare 312-323 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait (autor) George Potra, Din Bucureștiul de ieri, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1990, Vol. I, II RECENZII 327-329 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI IONESCU, Radu (autor) Adrian-Silvan Ionescu. Artă și document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-lea, Ed. Meridiane, București, 1990 RECENZII 330-331 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI Ilustrație Ilustraţie 333-435 română
1992 Carpica, XXIII-1 TEODOR, Dan (autor) Cuvînt înainte .5-6 română
1992 Carpica, XXIII-1 ZUB, Alexandru (autor) Un episod dramatic din istoria Ligii Culturale .7-13 română
1992 Carpica, XXIII-1 PĂUNESCU, Alexandru (autor) Strădaniile lui Vasile Pârvan pentru salvarea și recuperarea obiectelor prețioase din Muzeul Național de Antichități precum și a pieselor arheologice din Dobrogea 15-39 română
1992 Carpica, XXIII-1 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vasile Pârvan și Universitatea din Cluj (Aspecte arheologice) 41-77 română
1992 Carpica, XXIII-1 PĂUNESCU, Alexandra-Cristina (autor) Textele inscripțiilor redactate de Vasile Pârvan spre a fi săpate pe pereții Arcului de Triumf din Capitală 79-94 română
1992 Carpica, XXIII-1 SIMION, Gavrilă (autor) Geții și sciții dinspre Gurile Dunării 95-105 română
1992 Carpica, XXIII-1 NICULIȚĂ, Ion (autor) Traco-geții la est de Prut 107-113 română
1992 Carpica, XXIII-1 TEODOR, Silvia (autor) Stratigrafia stațiunii arheologice de la Poiana 115-124 română
1992 Carpica, XXIII-1 URSACHI, Vasile (autor) Vasile Pârvan și „davele” de pe Siret 125-130 română
1992 Carpica, XXIII-1 CĂPITANU, Viorel (autor) Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
1992 Carpica, XXIII-1 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Moneda și datarea complexelor arheologice 193-196 română
1992 Carpica, XXIII-1 PALADE, Vasile (autor) Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
1992 Carpica, XXIII-1 SÎRBU, Valeriu (autor) Fenomenul Pârvan 223-226 română
1992 Carpica, XXIII-1 SPINEI, Victor (autor) Creștinismul la est de Carpați de la origini și pînă în secolul al XV-lea - Teodor Dan 227-231 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) 35 de ani de existență a Muzeului de Istorie din Bacău .7-13 română
1992 Carpica, XXIII-2 MUNTE, B. (autor) Muzeul de istorie la a 35-a aniversare 15-16 română
1992 Carpica, XXIII-2 MITOCARU, Victor (autor) Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” (Interviu cu Viorel Căpitanu) 17-19 română
1992 Carpica, XXIII-2 TEODOR, Dan (autor) A 35 aniversare a activității muzeului de istorie băcăuan 21-22 română
1992 Carpica, XXIII-2 ȘERBAN, Jana (autor) Telegramă de felicitare 23-23 română
1992 Carpica, XXIII-2 ZUB, Alexandru (autor) Scrisoare de felicitare 23-23 română
1992 Carpica, XXIII-2 MUNTE, B. (autor) Cuvânt la Evocarea „Iulian Antonescu” 25-26 română
1992 Carpica, XXIII-2 POPUȘOI, Eugenia (autor) Morminte neolitice de tip Starčevo-Criș la Trestiana, comuna Grivița, județul Vaslu 27-41 română
1992 Carpica, XXIII-2 IACOBESCU, Silvia (autor) O nouă așezare Starčevo-Criș descoperită în jud. Bacău 43-50 română
1992 Carpica, XXIII-2 URSACHI, Vasile (autor) Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 51-103 română
1992 Carpica, XXIII-2 DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice privind vânătoarea, pescuitul și culesul din natură, practicate de comunitățile eneolitice din sudul Moldovei 105-117 română
1992 Carpica, XXIII-2 DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Cultura Noua pe teritoriul județului Neamț 119-141 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud. Bacău 143-150 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău 151-165 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor), ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Prăjești, comuna Traian, județul Bacău 167-186 română
1992 Carpica, XXIII-2 BOROȘ, Lăcrămioara (autor) Descoperirile arheologice de la Răcăciuni 185-191 română
1992 Carpica, XXIII-2 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Gherăseni-Grindul Cremenea, jud. Buzău, privind obiectivele din secolul IV e.n. 193-208 română
1992 Carpica, XXIII-2 MITREA, Ioan (autor) Realități arheologice și etno-culturale în spațiul carpato-nistrean în secolele VI-VII 209-221 română
1992 Carpica, XXIII-2 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), POPUȘOI, Eugenia (autor) Monede bizantine din colecția Muzeului „Vasile Pârvan” din Bîrlad 223-245 română
1992 Carpica, XXIII-2 ILIESCU, Octavian (autor), ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XIII-lea descoperit la Prăjești (jud. Bacău) 247-257 română
1992 Carpica, XXIII-2 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Cercetări arheozoologice privind materialul provenit din așezarea de la Turia (jud. Covasna) aparținând culturii Criș 259-268 română
1992 Carpica, XXIII-2 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor faunistice dintr-un bordei din sec. XII-XIII de la Chilieni (jud. Covasna) 269-272 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Colecția „Alexandru Aparu”, Găiceana 273-280 română
1992 Carpica, XXIII-2 IACOBESCU, Silvia (autor) Colecția de arheologie „Vasile Heisu” Răcăciuni 281-313 română
1992 Carpica, XXIII-2 ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Materiale arheologice în colecția Muzeului Prăjești 313-316 română
1992 Carpica, XXIII-2 IACOBESCU, Silvia (autor) Colecția de arheologie „Vasile Petrea”, Valea Seacă 317-322 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Colecția „Costache Teletin”, Bărboasa 323-326 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Ștefan Cucoș (1936-1992) 327-331 română
1992 Cercetări Arheologice, IX Cuprins 5-6 română, franceză
1992 Cercetări Arheologice, IX GALBENU, Doina (autor), HAȘOTI, Puiu (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice din tell-ul de la Hârșova, jud. Constanța 1988 8-11 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ALEXOAIE, I. (autor), BUZDUGAN, Costachi (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Așezarea cuteniană de La "Balta lui Ciobanu" (com. Roma, jud. Botoșani) 12-28 română (rezumat în engleză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ALEXANDRESCU, Emilian (autor), BELDIMAN, Corneliu (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), MERTENS, Steven (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munților Vâlcan 29-34 română (rezumat în engleză)
1992 Cercetări Arheologice, IX BUZDUGAN, Costachi (autor) Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud. Buzău 35-38 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX BUZDUGAN, Costachi (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud. Buzău 39-43 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Sondajul arheologic la Tircov - Vf. Dîlma, jud. Buzău 44-45 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ANDREESCU, Radian-Romus (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice din punctul "Piatra cu Lilieci" din satul Tircov, com. Pirscov, jud. Buzău 46-51 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetățeni, jud. Argeș 52-56 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian (autor), MATEI, Gheorghe (autor), NIȚULESCU, Virgil (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57-61 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX LEAHU, Valeriu (autor) Date și considerații noi cu privire la periodizarea evoluției culturii Tei 62-72 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX GEORGESCU, Laurenția (autor) Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ 73-82 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX TROHANI, George (autor) Vases - colonnettes geto-daces 83-84 franceză
1992 Cercetări Arheologice, IX CHITESCU, Lucian (autor) Elemente definitorii ale centrului voievodal de la Cetățeni puse în lumina de cercetare arheologică a anilor din urmă 85-90 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX GEORGESCU, Laurenția (autor) Necropolele medievale din Câmpia Română. Secolele XIV-XVI - I. Populația rurală 91-96 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX CHITESCU, Lucian (autor), MATEI, Gheorghe (autor), NIȚULESCU, Virgil (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci). Com. Giurgeni, jud. Ialomița 97-104 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Typen Romischer Bronzestatueten aus Dakien II. Orientalische Gottheifen 105-108 germană
1992 Cercetări Arheologice, IX PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Cercetări arheologice la Țăndărei, jud. Ialomița 109-110 română (rezumat în engleză)
1992 Cercetări Arheologice, IX LEAHU, Doina (autor) Tezaurul de aur din epoca bronzului descoperit pe teritoriul jud. Argeș 111-113 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX LEAHU, Doina (autor) Considerații asupra unor podoabe antice de aur de la Lungoci, Balaci și Moigrad 114-117 română (rezumat în engleză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ANTON MANEA, Cristina (autor) Diadema de la Sibiu 116-121 română (rezumat în engleză)
1992 Cercetări Arheologice, IX POPOVICI, Dragomir (autor) Vladimir Dumitrescu - Necrolog 122-125 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV BORONEANȚ, Vasile (autor) Manifestări de artă în locuirea neolitică de a Chitila-Fermă Studii 11-30 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV COMȘA, Eugen (autor) Despre datarea necropolei neolitice de la Cernica Studii 31-36 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV TURCU, Mioara (autor) Descoperiri arheologice la Militari - Cîmpul Boja (București). Secolele II-III și VI e.n. Studii 37-56 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) Aspecte ale culturii materiale vechi românești în lumina descoperirilor de la București (secolele IX-XI) Studii 57-74 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor) Vatra satelor din jurul Bucureștilor în lumina cercetărilor arheologice (secolele XIV-XVI) Studii 75-90 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV BORONEANȚ, Constanța (autor), BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra topoarelor, "sceptre" din piatră, epoca bronzului, pe baza descoperirilor de la Butimanu Comunicări 91-99 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV BORONEANȚ, Vasile (autor) Date noi privind aspectul cultural Chitila-Fermă de la începutul primei epoci a fierului Comunicări 100-109 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV OCHEȘANU, Radu (autor) Dinamica penetrării denarilor romani republicani în Dacia secolelor I î.e.n - I e.n. Comunicări 119-124 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Necropola din secolele III-IV descoperită la Mănești-Buftea* Comunicări 125-132 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor) O construcție deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc Comunicări 133-137 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV GEORGESCU, Laurențiu (autor) Cercetări antropologice pe șantierele arheologice bucureștene Comunicări 138-146 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Situl Bîrzești Rapoarte arheologice 147-162 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV SANDU, Vasilica (autor) Cercetări arheologice în zona Lunca-Bîrzești Rapoarte arheologice 163-195 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV CIUCEANU, Radu (autor), TURCU, Mioara (autor) Săpături arheologice pe Dealul Văcărești Rapoarte arheologice 196-204 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV CIUCEANU, Radu (autor) Cercetări arheologice medievale pe Dealul Piscului Rapoarte arheologice 205-210 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV GEORGESCU, Laurențiu (autor) Necropola medievală din Dealul Piscului. Date antropologice Rapoarte arheologice 211-214 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor), TURCU, Mioara (autor) Sondajul arheologic de la Popești-Leordeni, Botul Malului Rapoarte arheologice 215-228 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV TURCU, Mioara (autor) Șantierul arheologic lac Mihăilești. Sondaj arheologic în situl Poșta-Buturugeni, I Rapoarte arheologice 229-240 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV OCHEȘANU, Radu (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Poșta-Buturugeni. Cimitir Rapoarte arheologice 241-250 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Drăgănescu Rapoarte arheologice 251-256 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Odoreanu I Rapoarte arheologice 257-264 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV CIUCEANU, Radu (autor) Odoreanu II Rapoarte arheologice 265-270 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV TURCU, Mioara (autor) Mihăilești "Pod" II Rapoarte arheologice 271-275 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV BRĂCĂCESCU, Cristian (autor), CIUCEANU, Radu (autor) Cercetări pe șantierele arheologice întreprinse pe șantierele de construcții bucureștene Rapoarte arheologice 275-280 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV CIUCEANU, Radu (autor) Șantierul arheologic Afumați Rapoarte arheologice 281-288 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV SANDU, Vasilica (autor) Cercetările arheologice de suprafață din nordul Sectorului Agricol Ilfov Cercetări arheologice de suprafaţă 289-324 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV PANAIT, Panait I. (autor) Coiful de la Bunești Note. Cronică 325-332 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV OCHEȘEANU, Radu (autor) Descoperirea monetară de la Cocoșești (comuna Păulești), județul Prahova Note. Cronică 333-342 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Note privind cercetarea arheologică a necropolelor din secolele XIV-XV de la Mănești-Buftea Note. Cronică 343-351 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV BLASKO, Mihaela (autor) Un dirhem otoman fals din a doua jumătate a secolului al XVI-lea descoperit la București Note. Cronică 351-357 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Descoperiri numismatice pe malurile Dîmboviței bucureștene Note. Cronică 357-362 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV ZĂNESCU, Ionel (autor) Cronica cercetărilor arheologice bucureștene (1981-1989) Note. Cronică 363-371 română
1992 Cercetări arheologice în București, IV Lista abrevierilor 376 română
1992 Crisia, XXII MARTA, Doru (autor) Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Sulițe (II) I. Studii 5-26 română
1992 Crisia, XXII Cuprins 5-7 română
1992 Crisia, XXII CRIȘAN, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Cefa-Hotari, județul Bihor I. Studii 27-38 română
1992 Crisia, XXII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român - săpăturile din 1989 I. Studii 39-46 română
1992 Crisia, XXII BORCEA, Liviu (autor) Repertoriul satelor de pe teritoriul voievodatului bihorean. Cnezii și voievizii acestora în secolele XIV-XVII I. Studii 47-72 română
1992 Crisia, XXII DRASKOCZY, Istvan (autor) Familia Manini - Date privind istoria orașului Oradea și a împrejurimilor sale în secolul al XV-lea I. Studii 73-86 română
1992 Crisia, XXII BARTA, Gabor (autor) Episcopul orădean Gheorghe Martinuzzi și pacea de la Oradea (1538) I. Studii 87-96 română
1992 Crisia, XXII BARSONY, Istvan (autor) Conscrierea camerală din 1692 a Comitatului Bihor I. Studii 97-114 română
1992 Crisia, XXII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Lumea rurală și criza agrară din Crișana la cumpăna veacurilor XVII-XVIII I. Studii 115-137 română
1992 Crisia, XXII CHIRIAC, Aurel (autor) Comunitățile țărănești românești din Bihor în secolul al XVIII-lea și inițiative de ctitorie I. Studii 139-144 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe (autor) Cenzorii români de la tipografia din Buda I. Studii 145-159 română
1992 Crisia, XXII MIHOC, Blaga (autor) Însemnări de călătorie în revista "Familia" (1865-1906) I. Studii 161-190 română
1992 Crisia, XXII ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - gînditor și om politic de talie europeană I. Studii 191-210 română
1992 Crisia, XXII CORNEA, Lucia (autor) Aspecte ale activității "Astrei" bihorene în perioada interbelică. Activitatea despărțămintelor (II) I. Studii 211-236 română
1992 Crisia, XXII BABA, Ioan (autor) Literatura maghiară în "Cele Trei Crișuri" I. Studii 237-252 română
1992 Crisia, XXII DRECIN, Mihai (autor) Bihoreanul Eugen Vancu și locul său în viața financiar-bancară a românilor din Transilvania primei jumătăți a secolului al XX-lea I. Studii 253-259 română
1992 Crisia, XXII GLUCK, Eugen (autor) O cronică ebraică despre români II. Articole şi note 261-264 română
1992 Crisia, XXII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Unirea în gîndirea istoricilor: Ioan Lupaș, Ion I. Nistor. Silviu Dragomir și Gheorghe I. Brătianu II. Articole şi note 265-272 română
1992 Crisia, XXII COSMA, Ghizela (autor) Moda și stilul de viață în Romania interbelică II. Articole şi note 273-280 română
1992 Crisia, XXII MUREȘAN, Olimpia (autor) Fișa analitică computerizată de conservare - restaurare. Analiza preliminară II. Articole şi note 281-282 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe (autor) Biserică și revoluție. Sinodul ortodox românesc de la Chișineu Criș 1849 - Miskolczy Miskolczy III. Recenzii 283-284 română
1992 Crisia, XXII NOANE, Dumitru (autor) Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol", Tom XXVII,1990 III. Recenzii 284-286 română
1992 Crisia, XXII NOANE, Dumitru (autor) Ephemeris Napocensis, 1/1991 III. Recenzii 286-288 română
1992 Crisia, XXII NOANE, Dumitru (autor) Studii de istorie a Banatului, Serie nouă, nr. 1 (V), 1989 III. Recenzii 288-289 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe (autor) Stemele județului Hajdu-Bihar - Nyakas M. III. Recenzii 289-290 română
1992 Crisia, XXII MARTA, Doru (autor) Arta creștină în România, secolul XVI - Vol V. III. Recenzii 290-292 română
1992 Crisia, XXII MARTA, Doru (autor) Catalogul Cărții vechi românești din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca (1561-1830) III. Recenzii 292-293 română
1992 Crisia, XXII NOANE, Dumitru (autor) Studia universitas Babes-Bolyai, Series Historia, I, 1990, P.112 III. Recenzii 293-295 română
1992 Crisia, XXII CIHO, Miron (autor) Ancient Egyptean Art in the Brooklin Museum - Fazzini Richard, Bianchi R., Romani J., Spanel D. III. Recenzii 295-297 română
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 HARHOIU, Radu (autor) Nécrologie: Otto Kurt Horedt (1914-1991) 005-012
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 BACHVAROV, Ivan (autor), POPOVA-MOROZ, Vania (autor) Roman Portraiture from Durostorum and its Territory 013-022
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Die Statthalter Niedermösiens zwischen 161 und 175 013-036
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 CURTA, Florin (autor) Die Fibeln der Sammlung "V. Culica" 037-098
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 HARHOIU, Radu (autor) Forschungsgeschichte und Forschungsstand der frühen Völkerwanderungszeit in Rumänien 099-114
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 GAIU, Corneliu (autor) Le cimetiére gépide de Bistrița 115-124
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Habitats des VI et VII siecles de notre ére à Dulceanca IV 125-178
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DIACONU, Petre (autor) Contribution à la conaissance de l'historie de la Dobroudja en base de quelques sceaux 179-186
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 MITREA, Bucur (autor) Le trésor monétaire de Vedea, dep. de Giurgiu (IGCH, 449) 187-192
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Die romisch-dachischen Kriege und die numismatischen Entdeckungen 193-198
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 MITREA, Bucur (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Découvertes monétaires en Roumanie-1991 (XXXV) 199-206
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Chronique de l'Institut d'Archéologie "Vasile Pârvan" 207-208
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Gabriella Bordenache Battaglia 209-210
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 BÂRZU, Ligia (autor) Eugenia Zaharia 211-214
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 BELDIMAN, Corneliu (autor) Compte rendu: "The Interpretative Possibilities of Microwear Studies. Proceedings of the International Conference on lithic use-wear analysis, 1989, Upsala 215-216
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 BELDIMAN, Corneliu (autor) L'art des objects au Paléolithique. Colloque international Foix le Mas d'Azil, 16-21 novembre 1987, sous la direction de J. Clottes, Collection des Actes des Colloques de la Direction de Patrimoine, n°8, Paris, 1990; I: L'art mobilier et son contexte, II; Le voies de la recherche 216-217
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 MARTENS, Steven B. (autor) Compte rendu: "A Lower Paleolithic Site in Central Bohemia (Excavations 1969-1985)" - Jan Fridrich Pøezletice 217-218
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 BELDIMAN, Corneliu (autor) Compte rendu: "Vértesszolos: Site, Man and Culture" - M. Kretzoi, T. Doboși, (eds.) 218-219
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 BELDIMAN, Corneliu (autor) Compte rendu: "Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen" - V. Chirica, D. Monah 219-220
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 MARTENS, Steven B. (autor) Compte rendu: "Mesolithic Adaptations on the Lower Danube: Vlasac and the Iron Gates Gorge" - Beth Prinz 220-221
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 DIACONU, Petre (autor) Compte rendu: "Stradów, Stanowiske 1, Ceramika wczesnesrednie wieczna" 221-222
1992 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 36 Ouvrages reçus à la Bibliotheque de l'Institut d`Archéologie "V. Pârvan", (1er Janvier - 31 Mai1992) 223-226
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Descoperiri arheologice în județul Galați (I) .5- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerații privind neoliticul și eneoliticul din sud-estul Moldovei 23- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie BASOC, Ioan (autor), BRUDIU, Mihai (autor) Recente descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Țepu, județul Galați 75- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor), NEAGU, Marian (autor) Un complex al tracilor timpurii, descoperit în zona Dunării de Jos 103- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie ANGHEL, Aneta (autor) Cercetări de salvare efectuate în necropola medievală în sec. al XVI-lea, în zona faleza Dunării - Galați 117- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie ILIE, Costel (autor) Considerații asupra structurilor sociale urbane din Moldova secolului al XVI-lea 127- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie COȘOVLIU, Octavian (autor), ILIE, Costel (autor), NANU, Dan-Basarab (autor) Cuptoare pentru ars piatra de var descoperite în zona bisericii "Precista" - Galați 135- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DOCEA, Vasile (autor) Înfințarea reprezentanței consulare a Prusiei la Galați (1837) 145- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DUȚĂ, Alexandru (autor), STANCIU, Ștefan (autor) Situația social-economică a orașului Galați în timpul primului război mondial (1916-1918) 155- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Additamenta bibliographica IV 165- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie JAKLOVSZKI, Mariana (autor), RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) O cintribuție istotică și bibliografică, Urbariu, Cluj, 1819 209- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor), ȚURLAN, Valentin (autor) Sate dispărute de pe valea Gerului, județul Galați 219- română
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) Recunoștință eroilor gălățeni pentru întregirea neamului 227- română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V SCHUSTER, Cristian (autor) Cîteva precizări privind faza a III-a a Culturii Glina în lumina celor mai noi cercetări I. Arheologie-istorie 7-10 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu I. Arheologie-istorie 24-34 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe (autor), IONESCU, Dan (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Bumbești-Jiu - campania 1991 I. Arheologie-istorie 35-44 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V NICHIFOR, Dorina (autor) Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ștefănești-Gorj I. Arheologie-istorie 45-52 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (autor) Informații din presa italiană despre revoluția lui Tudor Vladimirescu I. Arheologie-istorie 53-59 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V POPESCU, Florina (autor) Tudor Vladimirescu în documente gorjene I. Arheologie-istorie 60-64 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CIOBOTEA, Dinică (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Statistica moșnenilor din Țara Românească 1855 I. Arheologie-istorie 65-93 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V SMEU, Vasile (autor) Sate vechi românești la poalele munților Vâlcan și efecte ale legii rurale de la 1864 I. Arheologie-istorie 94-101 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V NICHIFOR, Gheorghe (autor) Contribuții ale intelectualității gorjene la lupta pentru unitate națională I. Arheologie-istorie 102-110 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V DINA, Ioana (autor) Istoricul Palatului comunal din Tîrgu-Jiu I. Arheologie-istorie 111-118 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V BUGĂ, Dragoș (autor) Rețeaua de așezări și tipurile de gospodării din județul Gorj, la jumătatea secolului al XIX-lea II. Folclor 121-126 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Mijloace de depozitare a cerealelor în județul Gorj II. Folclor 127-131 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V HUICĂ, Ilie (autor) Gorjul, ținut al cercetărilor geologice de pionierat III. Ştiinţele naturii 135-144 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ANIȚEI, Lidia (autor), GHERGHE, Petre (autor), HUICĂ, Ilie (autor), IONESCU, Alexandru (autor), LĂCEANU, Ion (autor), ȘINCAN, Mareș (autor) Băile Săcelu III. Ştiinţele naturii 145-186 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Învățămîntul din județul Gorj (1850-1900) IV. Învăţămînt 188-190 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V GÎRDU, Gheorghe (autor) Gimnaziul real de la Târgu-Jiu IV. Învăţămînt 191-220 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V TOMA, Iancu (autor) Alexandru N. Popescu-Craiovescu, profesor la școala națională din Tg-Jiu (1841-1847) IV. Învăţămînt 221-232 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești din epoca Brîncovenească în patrimoniul județului Gorj V. Documentar 235-240 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V MOCIOI, Ion (autor) Eminescu în Gorj V. Documentar 241-250 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V UNGUREANU, Octavian (autor) O făclie de altădată Zoe Bălcescu-Mandrea V. Documentar 251-255 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CERCELARU, Virgiliu (autor) O jumătate de secol de la existența editurii "RAM" din Aninoasa - Gorj V. Documentar 257-259 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ARCUȘ, Marin (autor) Toponimie rădineșteană V. Documentar 260-267 română