Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV, 1992


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar IV-VIII română
articol de periodic OLARU, Ioan (autor) Ștefan cel Mare în conștința poporului român 11-14 română
articol de periodic OLARU, Ioan (autor) Ștefan cel Mare și Sfânt ctitor de biserici și apologet al ortodoxiei 15-27 română
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Câteva considerații asupra unui grup de locuințe din așezarea Starcevo - Criș de la Trestiana Arheologie 19-43 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Unele aspecte privind populația din epoca bronzului de la Pietroasa Mică (Cultura Monteoru) Arheologie 45-55 română
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Considerații antropologice privind populația rurală din centrul Câmpiei Române între secolele XIV-XVI Arheologie 57-62 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului aparținând secolului XV provenit din orașul medieval Vaslui Arheologie 63-92 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ENĂCHIUC, Viorica (autor) Relațiile comerciale ale Moldovei în secolele XVI-XVII ilustrate de tezaurul monetar descoperit la Cordăreni, județul Botoșani Arheologie 93-101 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , OLARU, Ioan (autor) Orașul Vaslui în vremea lui Ștefan cel Mare Istorie 103-112 română (rezumat în franceză)
articol de periodic POPA, Maria (autor) Contribuții privind conservarea și restaurarea monumentelor istorice din fostele județe Fălciu, Tutova și Vaslui Istorie 113-127 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SZEKELY, Maria Magdalena (autor) O carieră de dregător moldovean: Nestor Ureche Istorie 129-153 română
articol de periodic TOMESCU, N. Alexandru (autor) O pagină de eroism în istoria românească a secolului XVII. Lupta de la Hotin - 1673 Istorie 155-164 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Fragmente pentru o antropologie socială (Moldova secolului XVII) Istorie 165-177 română
articol de periodic GRĂMADĂ, Ilie (autor) Învoielile agricole - una din cauzele fundamentale ale răscoalei din 1907 din Moldova. Evoluția Istorie 179-207 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Aspecte ale situației revoluționare din orașul Bârlad și județul Tutova în perioada 1918-1920 - (II) Istorie 209-231 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SAIZU, Ioan (autor) , SIMION, Natalia (autor) Funcția culturii în civilizația economică (perioada interbelică) Istorie 233-243 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ONIȘORU, Gheorghe (autor) Frontul Plugarilor - Partid politic sau organizație de masă (1944-1953) ? Istorie 245-254 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Marea proprietate funciară din România în preajma reformei agrare din 1945 Istorie 255-270 română (rezumat în franceză)
articol de periodic EȘANU, Leon (autor) Eugen Relgis - strălucit reprezentant al mișcării umanitariste din România Istorie 271-280 română (rezumat în germană)
articol de periodic CRUDU, Aspazia (autor) , PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul alimentației în Moldova - zona Iași Etnografie - Folclor 281-295 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SALOMEIA, Paul (autor) Gospodăria tradițională în zona viticolă Huși Etnografie - Folclor 297-304 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SALOMEIA, Paul (autor) Considerații privind păstoritul în zona depresionară Huși-Elan-Horincea Etnografie - Folclor 305-311 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CIUDIN, C. Ștefan (autor) Elemente de numismatică oglindite în folclor și literatura cultă Etnografie - Folclor 313-321 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , OLARU, Ioan (autor) , ZUP, Ana Maria (autor) Biserica Domnească Sf. Ioan Botezătorul din Vaslui, înălțată de Ștefan cel Mare în anul 1490 - important monument de artă medievală religioasă românească Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 323-338 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CRAINIC BOTEZ, Adriana (autor) Nicolae Tonitza - pictural și modern în contextul artei europene Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 339-343 română
articol de periodic IONESCU, Ruxandra (autor) Nicolae Tonitza - Motive dobrogene în colecția Muzeului de artă Ploiești Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 345-348 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ARNAUTU, Nicoleta (autor) Mărturii artistice din creația lui N. Tonitza în patromoniul bârlădean Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 349-356 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) O miniatură indiană din "Colecția de artă orientală și extrem orientală Dr. Marcel Vainfeld" Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 357-373 română (rezumat în franceză)
articol de periodic RACOVIȚĂ, Gheorghe (autor) Ctitoria speologică clujeană a lui Emil Racoviță Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 375-387 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Profesorul Emil Condurachi - evocare Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 389-391 română
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Muzeul memorial "Emil Racoviță" Istoria Artelor. Istoria Culturii, Muzeologie 393-400 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Unele aspecte ale circulației talerilor în Moldova (tezaurul de la Tanacu, jud. Vaslui, sec. XVII) Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 401-417 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PÎRVAN, Katiușa (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Unele date noi privind proiectele și probele monetare executate pentru România de casa de medalii Huguenin-Freres din Elveția Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 419-430 română
articol de periodic BOICESCU, Simona (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Participarea României la primul război mondial și lupta pentru unire reflectate în opera madalistului Tony Szirmai Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 431-452 română (rezumat în engleză)
articol de periodic TAȘCĂ, George-Felix (autor) Prestigioasa ascendență paternă a compozitorului Mihai Jora (1891-1971) Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 453-472 română
articol de periodic LUCA, Mihai (autor) , LUCA, Nicolae (autor) Din corespondența lui Gheorghe Vrănceanu Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 473-487 română
articol de periodic HOZOC, Ionel (autor) Între Veneția și Bârlad Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 489-494 română
articol de periodic ANDRONIC, Tasia (autor) Biserica Mănăstirii Grumezoaia Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 495-499 română
articol de periodic DINUȚĂ, Gheorghe (autor) O hartă din anul 1856 a moșiei Curteni, județul Vaslui Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 505-508 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Laurențiu (autor) Ideea de unitate națională în anii 1914-1918 Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 509-512 română
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Vasile Vetișanu, „Deschideri filosofice în cultura tradițională” Ed. Eminescu, București, 1989, 287 p. RECENZII 513-515 română
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Mircea Ciobanu, ”Nimic fără Dumnezeu. Noi convorbiri cu Maihai I al României”, Ed. Humanitas, București, 1992, 288 p. RECENZII 517-518 română