Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 37 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II PAVEL, Emilia (autor) Portul popular moldovenesc Etnografie 443-453 română
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV CRUDU, Aspazia (autor) , PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul alimentației în Moldova - zona Iași Etnografie - Folclor 281-295 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II PAVEL, Emilia (autor) Pieptănături și podoabe de cap feminine, elemente de unitate și continuitate în portul popular românesc Etnografie 204-214 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI PAVEL, Emilia (autor) Gospodăria tradițională în zona Rădăuți Etnografie-etnologie 372-382 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II PAVEL, Emilia (autor) Scoarțe și țesături populare din județul Vaslui, zona Iași Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 142-150 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II PAVEL, Emilia (autor) Ion Ionescu de la Brad Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 383-387 română
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, III PAVEL, Emilia (autor) Datini și obiceiuri de iarnă - Dușa Ozolin 356-358 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, IX PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada1943-1951-1958 259-271 română
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIII PAVEL, Emilia (autor) Satul românesc în viziunea Poetului Național Mihai Eminescu SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 371-375 română
articol de periodic 1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1922-1997 PAVEL, Emilia (autor) Obiceiurile agrare și culte funerare reflectate în jocurile cu măști din Moldova 127-148 română
articol de periodic 1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET PAVEL, Emilia (autor) Pomul vieții, simbol arhaic în ornamentica populară românească 413-424 română
articol de periodic 1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1929-1999 PAVEL, Emilia (autor) Podoabe, simboluri arhaice în portul popular românesc 523-538 română
articol de periodic 2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET PAVEL, Emilia (autor) Considerații cu privire la satul tradițional și locuința țăranului la Est de Carpați 149-163 română
articol de periodic 2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET PAVEL, Emilia (autor) Henri Focillon, despre creația populară românească 45-51 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean PAVEL, Emilia (autor) Ornamentica cojoacelor moldovenești și unele motive străvechi întîlnite și pe cojoacele din nord-vestul Transilvaniei 475-485 română
articol de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII PAVEL, Emilia (autor) Patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași I. Muzeologie 45-50 română
articol de periodic 1978 Hierasus, I PAVEL, Emilia (autor) Educația patriotică a maselor prin expoziții de artă populară și filme etnografice 521- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV PAVEL, Emilia (autor) Țesături moldovenești - tradiție și inovație 431- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V PAVEL, Emilia (autor) Ornamentica scoarțelor moldovenești 563- română
articol de periodic 1999 Mousaios, V PAVEL, Emilia (autor) Confluențe și sinteze cu privire la costumul popular românesc de la est de Carpați 487-488 română
articol de periodic 1994 Rélations Thraco-Illyro-Helléniques. Actes du XIVe Symposium National de Thracologie (à participation Internationale). Băile Herculane (14-19 septembre 1992) PAVEL, Emilia (autor) Pièces de costume populaire roumain d'origine illyrienne Recherches Interdisciplinaires 455-462 franceză
articol de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 5 PAVEL, Emilia (autor) Piese caracteristice portului popular femeiesc din clisura Dunării 441-446 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 4 PAVEL, Emilia (autor) Portul popular moldovenesc Muzee, colecţii, expoziţii 328-330 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 4 PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul portului popular din Moldova:țoandra și peștemanul Note şi comunicări 351-355 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 PAVEL, Emilia (autor) Colaborarea Muzeului Etnografic al Moldovei cu Cooperativa „Miorița” - Iași Instrucţie-educaţie 41-43 română
articol de periodic 1994 Revista Muzeelor: RM, nr. 4, Publicație trimestrială PAVEL, Emilia (autor) La 50 de ani de la înființarea Muzeului Etnografic al Moldovei Aniversări 68-73 română
articol de periodic 1996 Revista Muzeelor: RM, nr. 2 PAVEL, Emilia (autor) Considerații cu privire la alimentația tradițională a populației rurale din Moldova Patrimoniu. Cercetare 41-46 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" MOGA LAZĂR, Gabriela (autor) , PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei Iași, sursă de informare și documentare pentru creațiile actuale - colaborare între etnograf și creator Conservare - restaurare 667-675 română, engleză
articol de periodic 1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAROIU, Otilia (autor) , PAVEL, Emilia (autor) , POP, Ana (autor) Interiorul tradițional de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 123-136 română
articol de periodic 1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PAVEL, Emilia (autor) Portul popular de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 219-228 română
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II PAVEL, Emilia (autor) Confluences et synthèses concemant le costume populaire roumain de l'Est des Carpates HERITAGE 713-721 franceză
articol de periodic 1975 Tibiscum, I, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie PAVEL, Emilia (autor) , POP, Ana (autor) , GAROIU, Otilia (autor) Interiorul tradițional de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) Arhitectură, instalaţii, meşteşuguri 123-136 română
articol de periodic 1975 Tibiscum, I, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie PAVEL, Emilia (autor) Portul popular de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) Obiceiuri şi artă populară 219-228 română
articol de periodic 1974 Tibiscus, seria Etnografie PAVEL, Emilia (autor) Ciupagul în Clisura Dunării Studii şi Materiale 93-98 română
articol de periodic 1975 Tibiscus, seria etnografie PAVEL, Emilia (autor) Portul popular bănățean din Clisura Dunării 27-52 română
articol de periodic 1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul portului populardin județul Vrancea 171- română
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul țesăturilor populare din Vrancea 401- română