VRANCEA - Studii și Comunicări, III, 1980


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
HARȚUCHE, Nicolae (autor) Importuri cucuteniene în mediul culturilor eneolitice din zona Brăila .9- română
HARȚUCHE, Nicolae (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri și influențe egeo-miceniene în culturile perioadei de tranziție și a epocii bronzului la Dunărea de Jos 27- română
ANTONIU, Serafina (autor) , BOTEZATU, Dan (autor) , MIU, Georgeta (autor) , NECRASOV, Olga (autor) Caracteristicile paleodemografice ale populației din mormintele de înhumație de la Cîndești în comparație cu acelea de la Sărata Monteoru și alte necropole din epoca bronzului din țara noastră (notă preliminară) 45- română
ANTONESCU, Silvia (autor) Toporul cu gaură de înmănușare transversală descoperit la Poduri, județul Bacău 53- română
BOUNEGRU, C. (autor) Un vas cu reprezentarea șarpelui 57- română
TEODOR, Dan (autor) Populația autohtonă în regiunile est-carpatice în secolele V-VII e.n. 61- română
CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Descoperiri arheologice din sec. IX-XI pe teritoriul localității Budești (județul Vrancea) 71- română
SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații privind tipologia și terminologia ceramicii locale din sec. IX-XI, zona Dunării de Jos 89- română
BOBI, Victor (autor) Tezaurul medieval de monede și podoabe descoperit la Cîndești - Vrancea 111- română
GIURGEA, Emil (autor) Geneza și evoluția satelor vrîncene reflectate în toponimie 127- română
PARAGINĂ, Anton (autor) Date istorice și arheologice privind viticultura în județul Vrancea 152- română
MURARIU, Ioan (autor) Aspecte ale ideologiei politice în Principatele Române în feudalismul tîrziu (pînă în anul 1832) 169- română
SIBECHI, Gheorghe (autor) Focșanii văzuți de călătorii străini (sec. XVI-1859) 175- română
VITCU, Dumitru (autor) , VITCU, Mihai (autor) Însemnări pe marginea inor documente din anii luptei pentru unire (1856-1857) 185- română
ZUB, Alexandru (autor) Din legăturile lui A.D. Xenopol cu Transilvania 199- română
TEMCIUC, Alexandru (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești în fostul județ Putna, în perioada cuprinsă între sfîrșitul secolului al XIX-lea și izbucnirea primului război mondial 207- română
FLORESCU, Gheorghe (autor) Activitatea parlamentară a lui N. Iorga în anii primului război mondial (1914-1918) 215- română
SAIZU, I. (autor) , STEPĂNESCU, I. (autor) , TODIRICI, N. (autor) Orientări și înfăptuiri în economia României (1922-1928) 235- română
ȘANDRU, D. (autor) Politica sanitară a României între cele două războaie mondiale 259- română
DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Aprecieri străine privind contribuția României la înfrîngerea Germaniei hitleriste 277- română
HUȚANU, Dumitru (autor) Aspecte privind participarea maselor populare din fostul județ Putna la evenimentele anilor 1945-1946 287- română
CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Aspecte istorice și etnografice din comuna Dumitrești 301- română
CARCADIA, Georgeta (autor) Unelte și meșteșuguri tradiționale vrîncene folosite în prelucrarea textilelor 323- română
ROMANIUC, Georgeta (autor) Însemnărtatea datelor demografice în definirea specificului etnografic local 341- română
CIUTĂ, Jean (autor) Evoluția apiculturii românești în trecut și azi 351- română
PUȘCĂ, I. (autor) Contribuții privind viticultura din bazinul Panciu 359- română
ARBORE, Virginia (autor) Unitate și diversitate în portul popular din localitățile Bărsești, Dumitrești și Corbița, județul Vrancea 373- română
PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul țesăturilor populare din Vrancea 401- română
ARBORE, Virginia (autor) Elemente tradiționale în ornamentica scoarțelor de perete din "Țara Vrancei" 419- română
CHERCIU, Ion (autor) Un rit funerar necunoscut - "Grijitul" din Țara Vrancei 435- română
HOREANU, Climent (autor) Însemnătatea botanică a rezervației geologice și peisagistice Reghiu - Scruntar, județul Vrancea 451- română
CONDREA, Ana (autor) , HOREANU, Climent (autor) Contribuții la cunoașterea florei din "Rezervația forestieră" Dălhăuți, județul Vrancea 457- română
CONDREA, Ana (autor) , RENEA, Afrodita (autor) Studii etnobotanice în satul Dălhăuți, județul Vrancea 463- română
CONDREA, Ana (autor) , RENEA, Afrodita (autor) Studii etnonotanice în comuna Vrîncioaia 469- română
PISICĂ, Constantin (autor) , PODOLEANU, C. (autor) Contribuții la cunoașterea subordinului Symphyta (Hym) în Republica Socialistă România 473- română
MIHALCIUC, Mihai (autor) Observații asupra pasajului de toamnă la păsări, pe cursul mijlociu al Siretului 475- română
ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară din Lăergășeni-Vrancea 483- română
PAVEL, Lelia (autor) Pictura pe lemn din colecția Mănăstirii Vizantea 501- română
STOICA, Georgeta (autor) Muzeologie - muzeografie 517- română
DUMITRESCU, Mircea (autor) În legătură cu unele obiective tematice ale expozițiilor etnografice în actuala etapă de dezvoltare a muzeografiei românești 527- română
CABALORTĂ, Venera (autor) Unele considerații privind creșterea și diversificarea patrimoniului de istorie contemporană. Criterii de organizare expozițională 539- română
JECU, Anina (autor) Aspecte ale colaborării intermuzeale 551- română
RENEA, Afrodita (autor) Muzeul de științe naturii - prezență activă în complexul vieții spirituale 555- română
ARHIRE, P. (autor) , PODOLEANU, C. (autor) Metode de conservare a marialului biologic destinat colecțiilor muzeale 559- română
Activitatea Muzeului județean în 1979 565- română