Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 37 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Vaslui, Tutova și Fălciu în a doua jumătate a secolului XVIII și la începutul secolului XIX Istorie 213-224 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1972 Carpica, V MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
articol de periodic 1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile unei familii boierești din Moldova, între anii 1782 și 1789 107-113 română
articol de periodic 1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan (autor) Informații privind producția și comerțul cu bere în Moldova la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea 117-122 română
articol de periodic 1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan (autor) Prețurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea 123-148 română
articol de periodic 1976 Carpica, VIII MURARIU, Ioan (autor) Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
articol de periodic 1979 Carpica, XI MURARIU, Ioan (autor) Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
articol de periodic 1980 Carpica, XII MURARIU, Ioan (autor) Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 229-244 română
articol de periodic 1981 Carpica, XIII MURARIU, Ioan (autor) Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul secolului al XVIII-lea 65-71 română
articol de periodic 1982 Carpica, XIV MURARIU, Ioan (autor) Câteva considerații privind activitatea comercială a unor orașe din Moldova între anii 1774 și 1832 197-201 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan (autor) Un document inedit privind ajutorința de iarnă în Moldova în anul 1794 183-185 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan (autor) Informații privind exploatarea pădurilor, transportul și comercializarea lemnului în Moldova între anii 1774 și 1832 199-208 română
articol de periodic 1984 Carpica, XVI MURARIU, Ioan (autor) Ținutul Bacău în secolele XV-XIC (I) 133-149 română
articol de periodic 2004 Carpica, XXXIII MURARIU, Ioan (autor) Prețul unor bunuri vîndute prin mezat în Moldova în anul 1811 195-199 română
articol de periodic 2005 Carpica, XXXIV MURARIU, Ioan (autor) Școala de horticultură "Ioan și Natalia Corbu" din satul Dămileni (județul Botoșani) în perioada 1838-1948 309-320 română
articol de periodic 2006 Carpica, XXXV MURARIU, Ioan (autor) Cheltuielile și veniturile moșiei Tîrpești din Ținutul Neamț în anul 1857 157-169 română
articol de periodic 2008 Carpica, XXXVII MURARIU, Ioan (autor) Un poem dramatic din anul 1802 despre asasinarea în anul 1777 a lui Grigore al III-lea Ghica, Domnul Țării Moldovei 344-348 română
articol de periodic 2009 Carpica, XXXVIII MURARIU, Ioan (autor) Testamentele din anii 1952 și 1955 ale ctitorilor ți filantropiolor băcăuani Pavel și Anica Cristea 306-324 română
articol de periodic 2010 Carpica, XXXIX MURARIU, Ioan (autor) Monografia comunei Hudești (județul Botoșani) - Apătăchioaie Gheorghe 358-359 română
articol de periodic 1979 Hierasus, II MURARIU, Ioan (autor) Rezerva feudală și mărimea reală a clăcii pe moșia Cristinești (Ținutul Dorohoi) în anul 1933 147-158 română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV MURARIU, Ioan (autor) Iarmaroace și tîrguri săptămînale în Moldova (1774-1832) 137- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V MURARIU, Ioan (autor) Obligațiile și privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 și 1832 341- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan (autor) Ținuturile Botoșani și Dorohoi între anii 1774 și 1835 97- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan (autor) Documente inedite privind activitatea comercială a comisului botoșănean Ionică Tăunul 215- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a șinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoșani și Herța în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului XIX-lea 393- română
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MURARIU, Ioan (autor) Organizarea negustorilor și a comerțului intern al Moldovei între 1774 și 1832 Note şi discuţii 539-542 franceză
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III MURARIU, Ioan (autor) Aspecte ale ideologiei politice în Principatele Române în feudalismul tîrziu (pînă în anul 1832) 169- română
articol de periodic 1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a șinutului Putna în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea ți începutul secolului al XIX-lea 61-67 română
articol de periodic 1997 VRANCEA - Studii și Comunicări, XI MURARIU, Ioan (autor) Un contract inedit privind arendarea a șase moșii din Moldova în perioada 1818-1824 83-88 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Covurlui și Tecuci în sec. XVIII-XIX I. Studii şi articole 51-58 română
articol de periodic 2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Iași, Cîrligătura, Suceava și Cîmpulung-Suceava (sec. XVII-XIX) II. Istoria românilor 25-36 română
articol de periodic 2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MURARIU, Ioan (autor) Un contract inedit privitor la arendarea a șase moșii din fostul ținut Cernăuți pe perioada 1801-1806 II. Istoria românilor 57-63 română
articol de periodic 2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MURARIU, Ioan (autor) Câteva precizări necesare în legătură cu sărbătoarea "Zilele Bacăului" V. Şcoală, Biserică, Educaţie 226-229 română
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI MURARIU, Ioan (autor) Cupa de nectar - Vitcu Octav V. Note şi recenzii 275-276 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan (autor) Proclamația prințului Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române II. Istoria românilor 62-65 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan (autor) Două ranguri boierești acordate în principatul Moldovei în luna decembrie 1857 II. Istoria românilor 66-68 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan (autor) Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de băieți "Ștefan cel Mare" în jurul anului 1940 IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 254-257 română