Carpica, VIII, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Sondajul de salvare din așezarea neo-eneolitică de la Vermești-Comănești (I) .7-30 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
articol de periodic ANTONESCU, Silvia (autor) Săpăturile de salvare de la Tarnița (comuna Oncești, județul Bacău) 37-40 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Cercetări argeologice la Dudești 41-48 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Tezaurul monetar roman de la Mînăstioara-Fitionești (județul Vrancea) 121-136 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Tezaurul de denari romani de la Rîpile (com. Gura Văii, jud. Bacău) 137-150 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Săpăturile de salvare din așezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea 183-190 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , MITREA, Ioan (autor) Așezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească-Bacău 191-224 română
articol de periodic CIUTĂ, Ioan (autor) Îndeletniciri apicole în Moldova feudală, cu privire specială asupra zonei Bacăului (sec. XIV-XVIII) 225-234 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria Adjudului (sec. XIV-XVII) 235-253 română
articol de periodic VĂTĂMANU, Adrian (autor) Logofătul Luca Stroici 255-268 română
articol de periodic FILIMON, Liviu (autor) Idei psihologice în opera lui Dimitrie Cantemir 269-279 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Câteva date istorice despre satul Odobești (județul Bacău) 299-304 română
articol de periodic POPOVICI, Georgeta (autor) Anul 1877 reflectat în memoriile învățătorului Vasile Iftimiu 305-312 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Evoluția portului mocanilor din Glăvănești-Bacău 313-339 română
articol de periodic BUJOR, Doina (autor) O contribuție originală a Muzeului de artă din Bacău la practicile animației culturale 341-346 română
articol de periodic ANTONESCU, Silvia (autor) Propagation du procédé direct de fabrication du fer de l’acier par les Celtes et les Germains - Msrechal Jean 347-351 română
articol de periodic POPA, Eugenia (autor) Portretul în Renaștere, Editura Meridiane, București, 1976, 221 p., cu 164 fotocopii (Eugenia Popa) 353-355 română