Criterii căutate

  • An de publicare: 1976

Sumarul căutării

  • 990 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1976 Acta Musei Napocensis, XIII Cuprins XI-XV română, engleză, franceză, germană
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George (autor) Formarea omului nou - factorul fundamental al întregii activități ideologice și politice din România socialistă III-X română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu (autor) Două interesante descoperiri arheologice din județul Caraș-Severin 1-5 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MILEA, Z. (autor) Săpături arheologice la Bădeni. Campania din 1968 7-35 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la topografia arheologică a Văii Someșului (în sectorul Vad-Surduc) 37-50 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GEOROCEANU, M. (autor), GEOROCEANU, P. (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU (autor) Observațiuni faunistice asupra mormintelor scitice din necropola de la Ozd 51-54 română (şi un rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SCARLAT, Constantin (autor) Apeductul antic de la Callatis 55-64 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII STOICOVICI, Eugen (autor) Efecte structural-texturale la monedele antice obținute prin batere 65-70 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor) Puncte de reper pentru cronologia cetăților și așezărilor dacice din Munții Orăștiei 71-80 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII TRYNKOWSKI, Jan (autor) Urmările demografice ale cuceririi Daciei de către romani 81-88 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor) Inscripții din Sarmizegetusa 89-97 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII WOLFF, H. (autor) Miscellanea Dacica (II) 99-123 germană
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Dorin (autor), CĂȚĂNAȘ, Victor (autor), POP, Constantin (autor) Ateliere de pietrărie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 125-140 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Dorin (autor) Integrarea monumentelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în circuitul turistic și muzeistic 141-161 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan (autor) Helenius și Sacio de la Westerndorf. Considerații asupra unui vas terra sigillata de la Orșova 169-175 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BĂRBULESCU, Mihai (autor), ISAC, Dan (autor) Atestări ale parcelelor pe teritoriul Daciei romane 177-189 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MOGA, Vasile (autor) Contribuții în legătură cu officina și produsele tegulare ale legiunii XIII Gemina la Apulum 191-196 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MITROFAN, Ioan (autor) Vestigii din Napoca romană 197-204 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BENEA, Doina (autor) Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.n.) 205-214 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VLASSA, Nicolae (autor) Două noi piese paleocreștine din Transilvania 215-230 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Șoșdea, jud. Caraș-Severin 231-237 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (II) 239-255 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BEJAN, Adrian (autor) Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta - Turnu-Severin 257-278 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Beatrice (autor) Aspecte demografice în Cronica lui Grigore din Tours 279-284 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PORUMB, Marius (autor) O veche ctitorie românească - biserica din Cicău (jud. Alba) 285-290 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GUY MARICA, Viorica (autor) Originea decorului cu putti în arta transilvăneană 291-327 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BUNTA, Magdalena (autor) Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (I) 329-350 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Cracovia în registrele vamale din prima jumătate a sec. XVII 351-371 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MAXA, Adriana (autor) Ornamentul în piatră la Palatul Mogoșoaia - Stilul brâncovenesc 373-383 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SABĂU, Nicolae (autor) Originea iconografică a unui relief clujean din veacul al XVIII-lea 385-392 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII EDROIU, Nicolae (autor) Note de epigrafie româno-chirilică (II) 393-397 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BOTEZAN, Liviu (autor) Accentuarea procesului de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor obștești în perioada 1785-1820 399-408 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Grațiana (autor) Un manuscris inedit de la sfârșitul secolului al XVIII-lea 409-426 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POPA, A. (autor) Bisericile vechi din Lupșa 427-432 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POP, Viorica (autor) Mobilier în stil clasicist în muzeele clujene (a doua jumatate a sec. XVIII - începutul sec. XIX) 433-441 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOFRONI, Rodica (autor) Aspecte privind sitiația financiară a Transilvaniei în perioada 1849-1867 443-462 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Din activitatea Camerei de Comerț și Industrie din Cluj (1851-1868) 463-468 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FIROIU, Dumitru (autor) Despre contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la crearea dreptului României moderne 469-479 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VAJDA, Ludovic (autor) Întreprinderea de fier Vlăhița (1878-1924) 481-503 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GLODARIU, Eugenia (autor) Înființarea, organizarea și activitatea culturală desfășurată de societatea "Petru Maior", a studenților români din Budapesta 505-522 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CORDOȘ, Nicolae (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Prima Reuniune de agricultură la românii transilvăneni 523-536 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 537-555 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CHIȘU, Ioan (autor) Politica P.C.R. de atragere a armatei la lupta revoluționară, antifascistă și antihitleristă a poporului 557-569 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MUNTEANU, P. (autor) Aspecte ale luptei muncitorilor minieri din Valea Jiului pentru instaurarea și consolidarea regimului democrat-popular 571-578 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BUNTA, Petru (autor) Marginalii la ultima ședință a Consiliului de miniștri prezidată de generalul Nicolae Rădescu 579-596 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII OPRIȘ, Ioan (autor) Relația dintre monumente și muzee în Italia 597-602 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Obiecte medievale de artă decorativă în muzeele de istorie. Valențe muzeografice, metode de prezentare 603-619 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ARDOS ANA, Maria (autor) Rolul muzeului de istorie în procesul instrutiv-educativ școlar 621-630 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOROCEANU, Tudor (autor) „Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé” - Trogmayer Ottó „Anthropologische Auswertung des Gräberfeldes bei Tápé” - Farkas Gy.; Pál Lipták 631-633 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOROCEANU, Tudor (autor) „Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés” - János Banner; István Bóna 635-637 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII POP, Constantin (autor) The Dacian Stones Speak - MacKendrick P. 639-642 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII RUSSU, I. (autor) A dáciai viaszostáblák szerződései - Pólay Elemér 643-650 germană
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian (autor) „Inscripțiile Daciei romane. voi. I: Introducere istorică și epigrafică. Diplomele militare. Tăblițele cerate” 651-655 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan (autor) „Noricum” - Géza Alföldy 657-661 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Avar Finds in the Hungarian National Muserum. Cemetieries of the Avat Period (567-829) in Hungary - Garam É., Kovrig I., Szabó J. Gy., Török Gy. 663-664 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian (autor) Publicațiile Muzeului Național 665-668 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PAP, Francisc (autor) Mihail P. Mihail 669-670 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII Prescurtări bibliografice 671-675 română
1976 Biharea, 1976 Cuprins 4-5 română
1976 Biharea, 1976 BUCUR, Corneliu (autor) Considerații istorice și etnografice privind apariția instalațiilor hidraulice pe teritoriul României I. Etnografie 7-73 română
1976 Biharea, 1976 POPOVICI, Ioan (autor) Manufacturile de fier de la Pocioveliște și Drăgănești din Comitatul Bihor (1738-1751) I. Etnografie 75-124 română (şi un rezumat în engleză)
1976 Biharea, 1976 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (II) I. Etnografie 125-160 română
1976 Biharea, 1976 GODEA, Ioan (autor), ȘARBA, Ioan (autor) Aspecte ale inventarului agricol tradițional din Țara Crișurilor I. Etnografie 161-170 română
1976 Biharea, 1976 ROȘU, Titus (autor) Metode și mijloace de conservare și păstrare a alimentelor - pentru iarnă și vară I. Etnografie 171-189 română
1976 Biharea, 1976 MUREȘANU, Pompei (autor) Cîteva precizări privind simbolismul șarpelui I. Etnografie 191-196 română
1976 Biharea, 1976 KOVACS, Andrei (autor), ȚOCA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea palatului în stil Renaștere de la Oradea: reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea II. Artă 199-222 română
1976 Biharea, 1976 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Înființarea Școlii de arte frumoase din Cluj II. Artă 223-228 română
1976 Biharea, 1976 HÎRCA, Rodica (autor) Colecția de "Ex libris" II. Artă 229-249 română
1976 Biharea, 1976 SĂCARĂ, Nicolae (autor) "Centrul Civic" de la Muzeul Satului Bănățean III. Muzeologie 253-275 română
1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, Aurel (autor), CIURDĂREANU, Sabin (autor) Forme de activizare a cercului "Prietenii Muzeului" III. Muzeologie 277-281 română
1976 Biharea, 1976 MARTIN, Ana (autor) Expoziția pionierilor - formă de manifestare a experienței estetice școlare III. Muzeologie 283-286 română
1976 Biharea, 1976 GRIGORESCU, Elena (autor) Expoziția itinerantă, formă de popularizare a valorilor muzeale III. Muzeologie 287-289 română
1976 Biharea, 1976 COLȚEA, Dumitru (autor) Muzeul școlar, factor activ în educația patriotică a elevilor III. Muzeologie 291-296 română
1976 Biharea, 1976 CIUCĂ, Răzvan (autor) Expoziția "Țesături populare din Cîmpia Bărăganului" IV. Note 299-301 română
1976 Biharea, 1976 POPA, Ileana (autor) Claca torsului de cînepă în satul Zecehotare (județul Bihor) IV. Note 303-304 română
1976 Biharea, 1976 BOCȘE, Maria (autor) Creația plastică țărănească - Petrescu Paul V. Recenzii 307-309 română
1976 Biharea, 1976 GRIGORESCU, Elena (autor) Podoabe populare românești - Stoica Georgeta V. Recenzii 311-313 română
1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, Aurel (autor) Caracteristici ale culturii populare din Bihor - Godea Ioan V. Recenzii 317-318 română
1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, Aurel (autor) Pictura românească V. Recenzii 319-320 română
1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, A. (autor) Slovensky Narodopis V. Recenzii 321-322 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHEORGHE, Petre (autor) Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei .7- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHELMEZ ANA, Violeta (autor) Toporul de bronz de la Berbești 35- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BĂLAȘA, Dumitru (autor) Etnogeneza și continuitate. Identificarea cetății Rusidava cu Gîrdești. Un toponim necunoscut 45- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BERCIU, Adina (autor) O încercare de unificare a celor trei țări române în timpul domniei lui Despot vodă (1561-1563) 51- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BOLANGIU, Aneta (autor), CAZAN, Florentina (autor) Vulturul și corbul 55- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II TAMAȘ, Corneliu (autor) Marele spatar Radu Golescu și curentul antifanariot 67- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BALINTESCU, Alexandru (autor) Însemnări pe carți vechi tipărite la Episcopia Rîmnicu Vîlcea 73- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MARINOIU, Costea (autor) 270 ani de activitate tipografică la Rîmnicu Vîlcea. Elemente de folclor în manuscrisele și tipăriturile vîlcene din sec. XVII-XVIII 81- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DINCULESCU, Constantin (autor) Dimitrie Cantemir, o puternică personalitate istorică 85- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DUȚU, Alexandru (autor) Politica și cultura la Antim Ivireanu 89- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II VASILESCU-CAPSALI, Nicolae (autor) Ion Brezoianu 97- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DUMITRESCU, Aurel (autor) Un tezaur monetar din sec. XVII-XVIII descoperit la Rîmnicu Vîlcea 101- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MAMULARU, Gheorghe (autor) Aspecte din istoricului apelor minerale din Călimănești 107- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BANU, Ion (autor) Studii fitosociologice în sfagnetele de la lacul Doamnei și lacul Frumos 113- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MĂLDĂRESCU, Petre (autor) Jaloane în preistoria muntelui Cozia 125- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BALINTESCU, Alexandru (autor) Cronica 129- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II PÎRNUȚĂ, Gheorghe (autor) Din istoria culturii și școlii în județul Vîlcea, sec. XVI-XIX 133- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BERCIU, Dumitru (autor) O fructieră pictată la Buridava dacică 37- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II PURCĂRESCU, Petre (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Prima campanie de săpături arheologice de la Buridava dacă 41- română
1976 Carpica, VIII MONAH, Dan (autor) Sondajul de salvare din așezarea neo-eneolitică de la Vermești-Comănești (I) .7-30 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
1976 Carpica, VIII ANTONESCU, Silvia (autor) Săpăturile de salvare de la Tarnița (comuna Oncești, județul Bacău) 37-40 română
1976 Carpica, VIII TURCU, Mioara (autor) Cercetări argeologice la Dudești 41-48 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
1976 Carpica, VIII BOBI, Victor (autor) Tezaurul monetar roman de la Mînăstioara-Fitionești (județul Vrancea) 121-136 română
1976 Carpica, VIII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Tezaurul de denari romani de la Rîpile (com. Gura Văii, jud. Bacău) 137-150 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
1976 Carpica, VIII MITREA, Ioan (autor) Săpăturile de salvare din așezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea 183-190 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Alexandru (autor), MITREA, Ioan (autor) Așezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească-Bacău 191-224 română
1976 Carpica, VIII CIUTĂ, Ioan (autor) Îndeletniciri apicole în Moldova feudală, cu privire specială asupra zonei Bacăului (sec. XIV-XVIII) 225-234 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria Adjudului (sec. XIV-XVII) 235-253 română
1976 Carpica, VIII VĂTĂMANU, Adrian (autor) Logofătul Luca Stroici 255-268 română
1976 Carpica, VIII FILIMON, Liviu (autor) Idei psihologice în opera lui Dimitrie Cantemir 269-279 română
1976 Carpica, VIII MURARIU, Ioan (autor) Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Elena (autor) Câteva date istorice despre satul Odobești (județul Bacău) 299-304 română
1976 Carpica, VIII POPOVICI, Georgeta (autor) Anul 1877 reflectat în memoriile învățătorului Vasile Iftimiu 305-312 română
1976 Carpica, VIII ICHIM, Dorinel (autor) Evoluția portului mocanilor din Glăvănești-Bacău 313-339 română
1976 Carpica, VIII BUJOR, Doina (autor) O contribuție originală a Muzeului de artă din Bacău la practicile animației culturale 341-346 română
1976 Carpica, VIII ANTONESCU, Silvia (autor) Propagation du procédé direct de fabrication du fer de l’acier par les Celtes et les Germains - Msrechal Jean 347-351 română
1976 Carpica, VIII POPA, Eugenia (autor) Portretul în Renaștere, Editura Meridiane, București, 1976, 221 p., cu 164 fotocopii (Eugenia Popa) 353-355 română
1976 Cercetări Arheologice, II GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere 5-9 română
1976 Cercetări Arheologice, II OANCEA, Alexandru (autor), TROHANI, George (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vânătorii Mici, județul Ilfov 19-32 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II ULANICI, Augustin (autor) Noi cercetări arheologice la Brăneț 33-72 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Sondajul arheologic de la Surlari 73-86 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II TROHANI, George (autor) Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca 87-134 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II IONESCU EDITH, Valeria (autor) Date noi cu privire la materialul faunistic din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, județul Ilfov 135-153 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II CHIȚESCU, Lucian (autor) Cercetări arheologice la Cetățeni, județul Argeș 155-188 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II OANCEA, Alexandru (autor) Unele observații cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cârlomănești, județul Buzău 191-237 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II BUZDUGAN, Constachi (autor) Pumnale hallstattiene târzii de pe teritoriul României 239-273 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II MOSCALU, Emil (autor) O așezare getică de la sfârșitul sec. al V-lea î.e.n. în Muntenia 275-286 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II PETOLESCU, Constantin (autor) Relieful votiv în Oltenia romană 287-304 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II PĂUNESCU, Anca (autor) Căldări din lut cu torți interioare descoperite la Tîrgșor, județul Prahova 305-3150 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II Cuprins 314-319 română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
1976 Cercetări istorice, VII URSESCU, Eugenia (autor) Muzeul politehnic lași - organizare actuală, direcții necesare și posibile de dezvoltare I. Muzeologie 7-16 română
1976 Cercetări istorice, VII CAZACU, Petru (autor) Preocupări pentru organizarea unui muzeu etnografic la lași I. Muzeologie 17-29 română
1976 Cercetări istorice, VII RADU, R. (autor) Probleme de cultură în tematica muzeului de istorie I. Muzeologie 31-36 română
1976 Cercetări istorice, VII VICOVEANU, D. (autor) Conservarea ceramicii cu ajutorul silicatului de sodiu I. Muzeologie 37-48 română
1976 Cercetări istorice, VII LUCHIAN, Cristina (autor) Utilizarea benzotriazolului ca inhibitor de coroziune pentru obiecte antice de bronz. I. Muzeologie 45-48 română
1976 Cercetări istorice, VII NIȚU, A. (autor) Teme plastice ornitomorfe și zoomorfe pe ceramica cucuteniană din Moldova II. Arheologie 49-55 română
1976 Cercetări istorice, VII LASZLO, A. (autor) Începuturile primei vârste a fierului pe teritoriul Moldovei - Unele rezultate și probleme II. Arheologie 57-75 română
1976 Cercetări istorice, VII ICONOMU, C. (autor), OCHEȘEANU, R. (autor) Un pond de Cyzie în colecțiile Muzeului de istorie a Moldovei din Iași II. Arheologie 77-82 română
1976 Cercetări istorice, VII SANIE, Ș. (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Tezaurul de la Dersea (jud. Botoșani) II. Arheologie 83-90 română
1976 Cercetări istorice, VII GOSTAR, N (autor) Gladiatorul din Tomis III. Istorie politică şi social-economică 91-101 română
1976 Cercetări istorice, VII MERIȘCA, C (autor) Cum au dispărut șase sate răzeșești de pe harta Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 103-111 română
1976 Cercetări istorice, VII CIHODARU, C (autor) Inadvertențe privind cercetarea domniei lui Ioan Vodă cel Viteaz în Moldova (1512-1514) III. Istorie politică şi social-economică 113-122 română
1976 Cercetări istorice, VII GRIGORAȘ, N. (autor) Reformele cu caracter administrativ ale lui Constantin Mavrocordat III. Istorie politică şi social-economică 123-164 română
1976 Cercetări istorice, VII PARADAISER, Maria (autor) Gheorghe Panaiteanu - Bardasare- date noi și precizări cu privire la fondarea Pinacotecii naționale din lași III. Istorie politică şi social-economică 165-173 română
1976 Cercetări istorice, VII AGRIGOROAIEI, I. (autor) Tradițiile democratice ale presei ieșene: ziarul Tribuna (1918) III. Istorie politică şi social-economică 175-184 română
1976 Cercetări istorice, VII LOGHIN, A. (autor) Din activitatea Partidului Comunist Român în primii ani după constituire III. Istorie politică şi social-economică 185-194 română
1976 Cercetări istorice, VII BOLD, Em (autor), RĂȚOI, T. (autor) Considerații asupra evoluției cadrului juridic al sindicalismului în România (1921-1924). III. Istorie politică şi social-economică 195-200 română
1976 Cercetări istorice, VII SIMION, Natalia (autor) Confruntări între principalele concepții social-politice burgheze din perioada interbelică a României cu privire la dezvoltarea acesteia III. Istorie politică şi social-economică 211-224 română
1976 Cercetări istorice, VII PASCAL, Geta (autor) Din istoricul pinacotecii ieșene: contribuția lui Ștefan Dimitrescu la dezvoltarea vieții artistice în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 225-233 română
1976 Cercetări istorice, VII TUȚU, Dumitru (autor) Evoluția evenimentelor politice și miIitare internaționale (1940 - 1944) și ecoul lor în opinia publică din România III. Istorie politică şi social-economică 235-250 română
1976 Cercetări istorice, VII KAREȚCHI, A. (autor) Frontul național democrat în etapa hotărâtoare a luptei maselor pentru instaurarea guvernului democrat III. Istorie politică şi social-economică 251-266 română
1976 Cercetări istorice, VII IVĂNESCU, D. (autor) 1877 Mărturii contemporane IV. Documente 267-272 română
1976 Cercetări istorice, VII TEIȘANU, Viorica (autor) Iașii în primăvara anului 1898 IV. Documente 273-278 română
1976 Cercetări istorice, VII IACOB, Gh. (autor) G. ZANE, N. Bălcescu, Opera, omul, epoca V. Recenzii 279-282 română
1976 Cercetări istorice, VII AGRIGOROAIEI, I. (autor) VASILE VESA, România și Franța la începutul secolului al XX -lea (1900 - 1916). Pagini de istorie diplomatică V. Recenzii 282-285 română
1976 Cercetări istorice, VII CREȚU, Gh. (autor), IACOB, Gh. (autor), RĂȚOI, T. (autor) "Anale de istorie", nr. 1-6 1975 V. Recenzii 285-288 română
1976 Crisia, VI Cuprins 2 română
1976 Crisia, VI IGNAT SAVA, Doina (autor) Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor I. Studii 7-20 română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) I. Studii 21-34 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana I. Studii 35-60 română
1976 Crisia, VI ILEA, Ana (autor) Instituții sătești în comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea I. Studii 61-73 română
1976 Crisia, VI COVACI, Varonica (autor) Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 75-88 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Din istoricul vieții muzicale beiușene (1866-1918) I. Studii 89-119 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Bibliotecile despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1898-1914) I. Studii 121-143 română
1976 Crisia, VI ȘORA, Gheorghe (autor) Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României /1918-1934) I. Studii 145-169 română
1976 Crisia, VI NAZADT, Octavian (autor) Dezvoltarea județului Bihor între Congresele al IX-lea și al XI-lea al P.C.R. I. Studii 171-205 română
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) II. Documente 207-231 română
1976 Crisia, VI GROZA, Liviu (autor) O pușculiță romană de bani găsită la Tibiscum III. Articole şi note 233-235 română
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Precizări privind raporturile Crișanei cu Mihai Viteazul III. Articole şi note 237-246 română
1976 Crisia, VI CHIFOR, I. (autor), CHIRILĂ, E. (autor) Tezaurul monetar de la Borșa, sec. XVII III. Articole şi note 247-248 română
1976 Crisia, VI SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tehnologie și artă monetară transilvăneană în sec. XVII III. Articole şi note 249-263 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Înființarea și activitatea despărțămîntului din Ceica al "Astrei" între anii 1910-1914 III. Articole şi note 265-275 română
1976 Crisia, VI POPA, Ioan (autor) Aspecte ale emigrării șomerilor cărășeni în primii ani ai crizei economice (1929-1931) III. Articole şi note 277-281 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Folosirea exponatului etnografic și de artă în expoziția de istorie III. Articole şi note 283-286 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Rad Vojvotanskih Muzeja IV. Recenzii 287-289 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Slovenska Archeologia IV. Recenzii 290-290 română
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Studii și materiale de istorie medie IV. Recenzii 291-292 română
1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe (autor) Incursiuni în istoriografia vieții sociale - Răduțiu Aurel IV. Recenzii 292-293 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) IV. Recenzii 293-294 română
1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe (autor) Supplex Libellus Valachorum în variantele românești de la Scheii Brașosului - Răduțiu A., Gyemant L. IV. Recenzii 294-296 română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian (autor) Avram Iancu. Documente și bibliografie - Ranca Ion, Nițu Valeriu IV. Recenzii 296-298 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Grivița, Plevna, Smîrdan (1877-1878) IV. Recenzii 298-300 română
1976 Crisia, VI ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Opinia publică internațională despre Dictatul de la Viena - Matichescu O. IV. Recenzii 300-302 română
1976 Crisia, VI IGNAT SAVA, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie IV. Recenzii 303-307 română
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihail P. Dan (1911-1976) IV. Recenzii 308-311 română
1976 Cumidava, IX-1 COLIBAN, Tiberiu (autor), HAȘDEU, Titus (autor) Independența de stat a României, rezultat al voinței ferme de libertate și neatîrnare a poporului român III română
1976 Cumidava, IX-1 CHIȚESCU, Maria (autor) Tezaurul monetar roman republican de la Prejmer, jud. Brașov .1 română
1976 Cumidava, IX-1 COSTEA, Florea (autor) Persistența elementului autohton în sud-estul Transilvaniei în timpul stăpînirii romane în Dacia 15- română
1976 Cumidava, IX-1 NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții la istoricul cetății Bran și a domeniului ei în secolele XIV-XV 25- română
1976 Cumidava, IX-1 NISTOR, Minerva (autor) Broșovul în izvoare cartografice și iconografice 35- română
1976 Cumidava, IX-1 VĂTĂMANU, Adrian (autor) Vasile Alecsandri la Brașov 71- română
1976 Cumidava, IX-1 MUȘAT, Mircea (autor) Spre actul energic al întregii națiuni române (1859) 81- română
1976 Cumidava, IX-1 OLTEANU, Vasile (autor) Adevăratul Maiorescu - în acțiunea de susținere a primului liceu românesc brașovean 103- română
1976 Cumidava, IX-1 SPÎNU, Margareta (autor) Poziția "Gazetei Transilvaniei" față de problema țărănească și răscoala din 1907 115- română
1976 Cumidava, IX-1 BUCUR, Dorica (autor) Tradiții de luptă și legături internaționaliste ale tineretului Brașovean (1921-1947) 125- română
1976 Cumidava, IX-1 ROMANCA, Mihai (autor) Din tradițiile unei școli militare brașovene 141- română
1976 Cumidava, IX-1 MIKLOS, Ștefan (autor) "Totul pentru front, totul pentru victorie"! Contribuția oamenilor muncii din orașul Brașov 154- română
1976 Cumidava, IX-1 GHERMAN, Mircea (autor) Istoricul conservatorului "Astra" Brașov 160- română
1976 Cumidava, IX-1 BUTA, Sanda-Maria (autor) Vechi colecții care stau la bazele muzeului din Brașov 179- română
1976 Cumidava, IX-1 POP SĂNDULESCU, Anca (autor) Un sfert de veac de artă plastică brașoveană 189- română
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPESCU, Emilian (autor) Le professeur Dionisie M. Pippidi à 70 ans! 005-018
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 VULPE, Alexandru (autor) Nouveaux points de vue sur la civilisation gèto-dace: l'apport de l'archéologie 019-022
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 HICA CÂMPEANU, Ioana (autor) Das Grabfeld aus dem 4.Jh.u.Z. von Palatca (Kr. Cluj) 023-036
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPA, Radu (autor) Streisângeorgiu. Ein Zeugnis rumänischer Geschichte des 11.-14.Jahrhunderts im Süden Transsilvaniens 037-062
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 MIRCEA, Ion-Radu (autor) Quelques considérations paléographiques et lingvistiques au sujet de l'inscription votive de 1313-1314 à Streisângeorgiu. 063-070
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 NICA, Marin (autor) La culture de Dudesti en Olténie 071-104
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 COMȘA, Eugen (autor) Quelques considérations sur la culture Gumelnita (L'agglomération Magura Jilavei) 105-128
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 ZIRRA, Vlad (autor) La nécropole La Tène d'Apahida. Nouvelles considérations 129-166
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), VULPE, Alexandru (autor) Bols à reliefs de Popesti 167-198
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 TURCU, Mioara (autor) Les bols à reliefs des collections du Musée d'histoire du municipe de Bucarest 199-204
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 ALICU, Dorin (autor) Die Firmenlampen von Ulpia Traiana Sarmizegetusa 205-220
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPILIAN, Gheorghe (autor) Un quartier artisanal à Romula 221-250
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 PISO, Ioan (autor) La carrière équestre de P.Aelius Hammonius 251-258
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Le mithraeum de Slaveni (Dacia Malvensis) 259-264
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 BARNEA, Ion (autor) Quelques nouvelles considérations sur le pavés mosaïques de Tomi 265-268
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 DIACONU, Gheorghe (autor) Zwei Gefäße aus dem 4.Jh.u.Z. von Pietroasele-Buzau 269-272
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 STOIA, Adriana (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1975) 273-286
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie (1975) (XIX) 287-294
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: "La préhistoire moderne. L'âge de la pierre taillée" - Denise de Sonneville-Bordes 295-296
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: "La vaisselle de bronze, romaine et provinciale au Musée des Antiquites Nationales" - Suzanne Tassinari 297-297
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: "Poteries sigillées de la Gaule Centrale I. Le motifs non figurés" - G.B. Rogers 298-298
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Compte rendu: "Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes quas collegit adnotationibusque instruxit Arpadus Dobó" 299-300
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 HOREDT, Kurt (autor) Compte rendu: "Germanische Grabfunde des 4.bis 5. Jahrhunderts zwischen Elbe und Loire. Studien zur Chronologie und Bevölkerungsgeschichte" - H.W.Böhme 301-302
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 POPA, Radu (autor) Compte rendu: "Așezări din secolele III și VI e.n. din sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca" - Suzana Dolinescu-Ferche 303-304
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 RĂDULESCU, Alexandru (autor) Compte rendu: "Ceramica de uz comun nesmălțuită din Moldova (secolul al XIV-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea)" - Elena Busuioc 305-305
1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20 STOIA, Adriana (autor) Compte rendu: "Dicționar de istorie veche a României" 306-308
1976 Drobeta, II PLOȘTINARU, Iulian (autor) Muzeul, cercetarea și educația .5- română
1976 Drobeta, II BERCIU, Dumitru (autor) Despre formarea poporului român .9- română
1976 Drobeta, II BORONEANȚ, Vasile (autor) Descoperiri aparținînd culturii Verbicioara din regiunea Porților de Fier 14- română
1976 Drobeta, II POGHIRC, Cicerone (autor) Etimologia și semnificația toponimului dac Drobeta și relația lui cu formele drui, druete, dărmoz din românește 30- română
1976 Drobeta, II CRIȘAN, I. (autor) Precizări în legătură cu cronologia ceștii dacice 34- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Portul roman de la Drobeta 40- română
1976 Drobeta, II RUSSU, I. (autor) Titius Ianuarius centurio la Drobeta 47- română
1976 Drobeta, II BENEA, Doina (autor) Cîteva fragmente de vase votive descoprite la Drobeta 55- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Săpăturile arheologice de la castrul roman de la Cătunele (jud. Gorj) 62- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu (autor) Drobeta romano-bizantină și istoriografia românească și străină (partea II-a) 81- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile (autor), TOPORU, Octavian (autor), VOICU, C. (autor) Noi descoperiri arheologice în Oltenia 93- română
1976 Drobeta, II PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Continuitatea daco-romană în nordul Olteniei în sec. IV-VII în lumina noilor descoperiri arheologice numismatice 112- română
1976 Drobeta, II TUDOR, Dumitru (autor) Obiecte de metal din Drobeta, descoperite în săpăturile lui D.C. Butculescu și Gr. Tocilescu 117- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile (autor), LUPU, Ioan (autor), MUSTAȚĂ, Viorica (autor) O monedă bizantină descoperită în jud. Mehedinți 138- română
1976 Drobeta, II CHIPURICI, M. (autor) Moșiile franților Buzești la Mehedinți în timpul lui Mihai Viteazul 141- română
1976 Drobeta, II ROSETTI, Dinu (autor) Așezarea românească din sec. XII-XVIII în cuprinsul regale Teth. Fortificațiile de la Veterani. 147- română
1976 Drobeta, II ILIESCU, Mircea (autor) Biserica domnească din Caracal 154- română
1976 Drobeta, II TOTU, Maria (autor) Contribuții la studiul unei instituții: Garda națională și orățenească din județul Mehedinți 168- română
1976 Drobeta, II STĂNCULESCU, Florea (autor) Contribuții privind istoricul învățămîntului în fostul oraș Cerneți din județul Mehedinți pînă în anul 1848 177- română
1976 Drobeta, II ISCRU, G. (autor) Începutul învățămîntului public la sate în jud. Mehedinți (1838-1848) Mersul învățăturii 185- română
1976 Drobeta, II OPRIȘ, Ioan (autor) Etape evolutive în definirea științei muzeologice 197- română
1976 Drobeta, II COMĂNESCU, Sylviu (autor) Evidențierea exponatelor arheologice în muzee prin intermediul luminii 200- română
1976 Drobeta, II MATEESCU, Corneliu (autor) Din istoria arheologiei românești: Ioan Andrieșescu Evocări: Cezar Boliav, Ștefan Ciuceanu, Grigore Florescu 204- română
1976 File de Istorie, IV CHINTĂUAN, Ioan (autor), ISĂ, Gheorghe (autor), MASZAROS, I. (autor) Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Bluum.) în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei .9- română
1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 24- română
1976 File de Istorie, IV BLĂJAN, M. (autor), CERGHI, T. (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Comitirul de incinerație de la Aitan 57- română
1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin (autor) Un mormînt din perioada finală a bronzului descoperit la Șeica Mică 83- română
1976 File de Istorie, IV VASILIEV, Valentin (autor) Grupul scitic din Transilvania 87- română
1976 File de Istorie, IV FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la cunoașterea Limes-ului roman de la nordul Someșului Mare (II) 107- română
1976 File de Istorie, IV GHIȚAN, Teodor (autor) Un important documentr bistrițean de la 1366 134- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad (autor) Patriciatul orășenesc al Bistriței pînă la începutul secolului al XVI-lea 147- română
1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Slătinița, sec. XV-XVI 194- română
1976 File de Istorie, IV TELCEAN, Ecaterina (autor) Tezaurul de la Visuia , sec. XVI 207- română
1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), DĂNILĂ, Ștefan (autor) Al treilea tezaur monetar de la Șieu, sec. XV-XVII 217- română
1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor), WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeș, sec. XV-XVII 232- română
1976 File de Istorie, IV BOCA, Pompei (autor) Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăus, secolele XV-XX 243- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Din antecedentele și ecourile Supplexului în regiunea de graniță năsăudeană 256- română
1976 File de Istorie, IV NISTOR, Ioan (autor) Modelul social în literatura didactică românească din Transilvania (1770-1830) 275- română
1976 File de Istorie, IV BOCA, Pompei (autor) Populația județului Bistrița-Năsăud între anii 1720-1870 295- română
1976 File de Istorie, IV POP, Ioan (autor) Calendarul muncilor gospodărești la grănicerii năsăudeni 313- română
1976 File de Istorie, IV BĂLAN, Traian (autor) Cîteva aspecte privind situația țărănimii din Valea Bîrgăului în secolul al XVIII-lea pînă la răscoala lui Horea 327- română
1976 File de Istorie, IV BUREACĂ, Ioan (autor) Cîteva aspecte particulare, specifice evenimentelor din anii 1848-1849 în județul Bistrița-Năsăud 336- română
1976 File de Istorie, IV MOLDOVAN, Liviu (autor), POP, I. (autor) Viața și activitatea lui Constantin Romanu-Vivu 348- română
1976 File de Istorie, IV URECHE, Lazăr (autor) Activitatea revoluționarilor transilvăneni refugiați în Bucovina (1848-1849) 360- română
1976 File de Istorie, IV LUPȘAN, Simion (autor), RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
1976 File de Istorie, IV CRĂCIUN, Pompei (autor) Aspecte din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud pentru Unirea Transilvaniei cu România 390- română
1976 File de Istorie, IV RUS, Traian (autor) Cîteva aspecte privind frămîntările țărănești din județul Năsăud în perioada interbelică 400- română
1976 File de Istorie, IV KRONER, Michael (autor) Gustav Zikeli ziarist progresist și miltant socialist antifascist 411- română
1976 File de Istorie, IV ILOVAN, Vasile (autor) Acțiuni ale maselor populare din județul Bistrița-Năsăud împotriva odiosului Dictat de la Viena 418- română
1976 File de Istorie, IV EDROIU, Nicolae (autor) Mihai Viteazul în istoriografia română din Transilvania (pînă la 1918) 444- română
1976 File de Istorie, IV MATEI, Alexandru (autor) Arhiva orașului Bistrița - sursă importanță pentru cercetarea relațiilor dintre Transilvania și Moldova 452- română
1976 File de Istorie, IV TANCO, Teodor (autor) Contribuțiile lui Valeriu Șotropa la istoria dreptului grăniceresc 466- română
1976 File de Istorie, IV ANDRON, Traian (autor) Cu privire la istoricul pădurilor duin județul Bistrița-Năsăud 473- română
1976 File de Istorie, IV SABĂU, Nicolae (autor) Iconografia decorului plastic al palatului Banffy din Cluj-Napoca 483- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru (autor) Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (II) .11- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Așezări de înalțime cu terase ale culturii Coțofeni în Transilvania 27- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BADER, Tiberiu (autor) O veche colecție de ceramică aparținînd culturii Suciu de Sus în muzeul județean Mureș 37- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Necropola de la Băița și problema tracizării enclavei scitice din Transilvania 49- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe (autor) Ceramica daco-getică în cetatea Sighișoara 89- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile (autor) Sondajul arheologic de la Blandiana (jud. Alba) 95- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Ana (autor) Topografia castrului Leg. V Macedonica de la Potaissa și a zonelor învecinate 101- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie SZEKELY, Zoltan (autor) Așezarea prefeudală de la Bezid (jud. Mureș) 117- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei (autor) Repertoriul localitățăilor din județul Mureș cu descoperiri arheologice din secolele IV-XIII 125- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie URSUȚIU, Liviu (autor) Chezășia pe domeniul Gurghiu la începutul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 165- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor), POP, Ion (autor) Conscripții urbariale mureșene din anul 1985 (II) 167- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu (autor) Organizarea sesiei iobăgești pe teritoriul actualului județ Mureș în perioada 1785-1820 225- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob (autor) Lucrări de Petre Maior în colecțiile de carte veche din Alba Iulia 255- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan (autor) Afirmarea ideii de unitate nașională și de continuitate a românilor de pe Valea Mureșului și de pe Cîmpia Transilvaniei în anul 1848 273- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan (autor) Din legăturile lui Ioan Rațiu cu Valea superioară a Mureșului 293- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin (autor) Despărțămîntul Reghin al Astrei 307- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan (autor) Contribuții mureșene la sprijinirea Războiului de Independență al României 355- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian (autor) Legăturile culturale între românii de pe ambele versante ale Carpaților în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 365- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel (autor) Legislația privind reforma agrară din Transilvania, 1818-1921 (I) 387- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghiță (autor) Aspecte ale vieții sanitare din Transilvania în perioada 1918-1920 431- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea Consiliului Dirigent în domeniul finanțelor 445- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie TURZAI, Maria (autor) Contribuția unor instituții social-culturale muncitorești din Transilvania la promovarea legăturilor culturale româno-maghiare (1921-1933) 479- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor) Societatea de istorie, arheologie și etnografie din județul Mureș (1924-1940). Date biografice despre Elie Cîmpeanu, unul din intemeietorii ei 489- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petre (autor) Lupta Patidului Comunist Român pentru concentrarea tuturor forșelor democratIce (august 1944 - martie 1945) 507- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Din activitatea "Frontul plugarilor" în fostul județ Mureș-Turda în perioada 1844-1947 531- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer (autor) Contribuții ale cercetării etnografice din județul Mureș pentru valorificarea patrimoniului cultural 551- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion (autor), IȘTOC, Lucia (autor), PETRUȚIU, Emil (autor), POP, Dumitru (autor), TALOȘ, Ion (autor) Folclorul Văii Gurghiului (I) 567- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion (autor), POP, Dumitru (autor) O colecție inedită de folclor dintr-un manuscris din Orșova (jud. Mureș) 623- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile (autor) Un obicei de veche tradiție populară. Nunta postumă în zoma de cîmpie a judeșului Mireș 659- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP ION, Petru (autor) Două icoane rusești pe lemn, la Reghin 679- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Mariana (autor) O nouă colecție în patrimoniului Muzeului județean Mureș 689- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) O nouă așezare Coțofeni la Agrișteu 695- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) Noi descoperiri la Tîrgu Mureș - "Combinat" 697- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie EDROIU, Nicolae (autor) Cu privire la începuturile istoriografiei românești despre răscoala lui Horea. Timotei Cipariu 701- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Mihail M. Cîmpean 705- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș (1976) 707- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 Constantin D. Mătasă .11- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 BLOȘIU, Cătălina (autor) Propunerea unui model general de sistem de prelucrare automată a datelor în arheologie 13- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 DUMITRESCU, Vladimir (autor) În legătură cu o nouă sinteză despre neo-eneoliticul sud-est și central-est-european 25- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 DUMITRESCU, Hortensia (autor) Două vase de o formă deosebită descoperite în așezarea de la Traian- Dealul Viei 47- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Tipuri de așezări și sistemele lor de fortificație în cuprinsul culturii precucuteni 55- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CUCOȘ, Ștefan (autor) Vase prismatice neo-eneolitice 67- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 NIȚU, Anton (autor) Ceramică cucuteniană cu decor zoomorf plastic sau pictural 73- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Elemente de caracter irilic în mediul tracic din Estul României 83- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 BUZILĂ, Aurel (autor) Despre ceramica daco-getică lucrată cu roata de la Bîtca Doamnei, Piatra Neamț 93- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 SCORPAN, Constantin (autor) Date noi cu privire la carpi și problema contionuității geto-dace în bazinul Bistriței 115 română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Puriceni (com. Borlești, jud. Neamț) 125- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni - monument comemorativ 231- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 DAMIAN, Bogdan (autor), VATAMANU, Ioan (autor) Acte moldovenești din secolul XVI referitoare la așezări din județul Neamț 237- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 SCORPAN, Constantin (autor) O nouă așezare paleolitică pe Valea Bistriței 255- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CHIRICA, Vasile (autor) Vîrfuri de lance gumelnițene descoperite la Glina 259- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 HARȚUCHE, Nicolae (autor) Vasul biberon eneolitic de la Rîmnicelu (jud. Brăila) 265- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MONAH, Dan (autor) Cîteva observații asupra vaselor neo-eneolitice cu tub de scurgere 269- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 EMINOVICI, Constantin (autor) Cîteva monede romane imperiale aparținînd tezaurului de la Măginești (jud. Bacău) 277- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 MILENCOVICI-BĂTRINA, Lia (autor) Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț 281- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 BUZILĂ, Aurel (autor) Restaurarea și conservarea unui vas neolitic Cucuteni A-B 295- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 ALEXIANU, Marius (autor) Hippo Regius - Said Dahmani 301- română
1976 Memoria Antiquitatis, IV-V, seria 1972-1973 CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (III) 301- română
1976 Muzeul Național, III GHEORGHIU, Mihnea (autor) Obiective actuale ale activității muzeale / Objectifs actuels de l'activité du Musée. Allocution d'ouverture 3-6 română
1976 Muzeul Național, III GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidul Comunist Român / Le Musée d'Histoire à la lumière des documents du XIé Congrès du Parti Communiste Roumain 7-12 română
1976 Muzeul Național, III GIURESCU, Constantin C. (autor) "Retragerea la pădure", nu "retragerea la munte" / „La retraite dans les forêts" et non pas "Ia retraite dans les montagnes" 13-17 română
1976 Muzeul Național, III PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului român /Nouvelles données archéologiques sur le territoire de la Moldavie, concernant la formation du peuple roumain 17-22 română
1976 Muzeul Național, III BANTEA, Eugen (autor) Concepțiile militare ale lui N. Bălcescu, corolar al acțiunii sale pentru unitatea și independența națiunii române / Les conceptions militaires de N. Bălcescu, corollaire de son action pour l'unité et l'indépendance de la nation roumaine 23-30 română
1976 Muzeul Național, III DRĂGUȚ, Vasile (autor), FLORESCU, Radu (autor) Patrimoniul cultural-național, factor al conștiinței istorice / Le patrimoine culturel-national, facteur de la conscience historique 31-34 română
1976 Muzeul Național, III ANTONESCU, Iulian (autor) Orientări și perspective tematice în muzeele de istorie din Republica Socialistă România / Horisons et perspectives de recherche dans les musées d'histoire de la République Socialiste de Roumanie 35-38 română
1976 Muzeul Național, III Dr., DAICOVICIU, Hadrian (autor) Considerații asupra problemei continuității / Considérations sur le problème de la continuité 39-44 română
1976 Muzeul Național, III COMȘA, Eugen (autor) Considerații referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României / Considérations sur l'échange à l'époque néolithique, sur le territoire de la Roumanie 47-52 română
1976 Muzeul Național, III DRAGOMIR, Ion (autor) Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie 53-60 română
1976 Muzeul Național, III BEDA, Corneliu (autor) Carul solar de la Bujoru, jud. Teleorman / Le char antique de Bujoru, dépt. de Teleorman 61-72 română
1976 Muzeul Național, III MARCU, Mariana (autor) Vechi cercetări în peșterile de Merești, jud. Harghita / Anciennes recherches dans les grottes de Merești, dépt. de Harghita 73-95 română
1976 Muzeul Național, III GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), acad., VULPE, Alexandru (autor) Contribuții la studiul cupelor cu decor în relief getice de la Popești, jud. Ilfov / Contributions à la recherche des coupes gètes à décor en relief de Popești, dépt. d'Ilfov 97-100 română
1976 Muzeul Național, III SCARTLAT, Constantin (autor) Investigații istorico-arheologice și geografico-hidrologice asupra căilor navigabile de acces în interiorul vechiului teritoriu geto-dac din Dobrogea / 101-114 română
1976 Muzeul Național, III BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
1976 Muzeul Național, III MARINESCU, Lucia (autor) Despre îmbrăcămintea populației din provincia Dacia / Sur les vêtements des habitants de la province de Dacie 125-132 română
1976 Muzeul Național, III MARGHITAN, Liviu (autor) Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia 133-142 română
1976 Muzeul Național, III PETOLESCU CARMEN, Maria (autor) Notă asupra tezaurului de monede imperiale romane descoperit la Bîrgăoani, jud. Neamț / Note sur le trésor de monnaies impériales romanes, découvert à Bîrgăoani, dépt. de Neamț 143-152 română
1976 Muzeul Național, III POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / Une paroi latérale d'aedicula, découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa 153-158 română
1976 Muzeul Național, III BRUDIU, Mihai (autor) O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați . 159-164 română
1976 Muzeul Național, III CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău 165-180 română
1976 Muzeul Național, III IONESCU, Barbu (autor), ISACESCU, Constantin (autor) Necropola prefeudală din sec. al IV-lea de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Ilfov / La nécropole préféodale du IV-e siècle de Sultana, la commune de Mînăstirea, dept. de Ilfov 181-192 română
1976 Muzeul Național, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit 193-204 română
1976 Muzeul Național, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teze și ipoteze privind perioada prefeudală / Thèses et hypothèses concernant la période preféodale 205-214 română
1976 Muzeul Național, III COMȘA, Maria (autor) Considerații cu privire la obștea sătească locală de pe teritoriul României în sec. III-V / Considérations sur les communautés villageoises locales du teritoire roumain aux IIIe—Ve siècles 215-220 română
1976 Muzeul Național, III ȘERBĂNESCU, Done (autor), TROHANI, George (autor) Așezări prefeudale și feudale timpurii descoperite pe valea Mostiștei / Sites préféodales et du debut du feodalisme découverts sur la Vallée de Mostiștea 221-234 română
1976 Muzeul Național, III DIACONU, Petre (autor) Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare 235-239 română
1976 Muzeul Național, III MOISESCU, Cristian (autor) Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel 241-248 română
1976 Muzeul Național, III CIOBANU, Radu (autor) Știri despre români la Philippe Mouskees, cronicar francez din sec. al XIII-lea / Renseignements sur les Roumains dans l'oeuvre de Philippe Mouskées, chroniqueur français du XIII-e siècle 249-256 română
1976 Muzeul Național, III PĂUNESCU, Anca (autor) Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Cetățeni, jud. Argeș / Objets de parure découverts dans la nécropole féodale de Cetățeni, dépt. d'Argeș 257-264 română
1976 Muzeul Național, III NEMOIANU, Alexandru (autor) Unele aspecte privind districtele românești din Banat în cursul sec. XIV-XV/ Quelques aspects concernant les districts roumains de Banat du XIV—XVe siècles 265 -268 română
1976 Muzeul Național, III GHERMAN, Eugenia (autor) Contribuții la genealogia Dragoșizilor /Contributions à la généalogie de Dragochides 269-278 română
1976 Muzeul Național, III arh., GRECEANU, Eugenia (autor) Un tip singular al arhitecturii feudale românești: biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad / Un type isolé de l'architecture féodale roumaine : l'église de la Dormition de Lipova, dept. d'Arad 279-290 română
1976 Muzeul Național, III STANCU, Paraschiva (autor) Unele aspecte ale circulației monetare în Moldova în sec. al XVI-lea oglindite în tezaurul de la Buhăieni / Quelques aspects de la circulation monétaire, en Moldavie, au XVI-e siècle, telle qu'elle se reflète dans le trésor de Buhăieni 291-296 română
1976 Muzeul Național, III DRAGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnonumismatice la studiul etnogenezei poporului român / Contributions ethnonumismatiques dans la recherche de l'ethnogénèse du peuple roumain 297-313 română
1976 Muzeul Național, III MAIER, Ioan (autor), STOICA VASILESCU, Lia (autor) Meșteșugurile ca formă de manifestare a continuității poporului român / Les métiers, témoignage de la continuité du peuple roumain 315-319 română
1976 Muzeul Național, III BRATU, Delia (autor), TOȘA, Ioan (autor) Școala etnografică clujană, factor activ în cunoașterea ființei naționale românești, 1922-1947 / L'école ethnographique de Cluj, facteur activ dans le connaissance de nation roumain, 1922—1947 321-328 română
1976 Muzeul Național, III DUNĂRE, Nicolae (autor) Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud 329-334 română
1976 Muzeul Național, III COLUMBEANU, Sergiu (autor) Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains 335-338 română
1976 Muzeul Național, III RADU, Homer (autor) Documente inedite din sec. al XVIII-lea intrate în colecțiile Muzeului de Istorie al R.S.România / Documents inédits du XVIIIe siècle, entrés dans les collections du Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie 339-345 română
1976 Muzeul Național, III HODĂRNAU, Marcel (autor) Problema formării poporului român oglindită în concepția școlii Ardelene / Le problème de la formation du peuple roumain, reflété dans la conception de ,,l'Ecole Transylvaine" 347-358 română
1976 Muzeul Național, III IRIMIA, Bogdana (autor) Metodele informaticii și sistematizarea cercetării picturii medievale românești (I) / Méthodes de l'informatique et la systématisation des recherches sur la peinture médiévale roumaine (I) 359-366 română
1976 Muzeul Național, III IONIȚĂ, Maria (autor) Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle 367-376 română
1976 Muzeul Național, III BIELTZ, Lucia (autor) Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains 377-385 română
1976 Muzeul Național, III MARCU, Paraschiv (autor) Propaganda revoluționară prin comisari, realizare importantă a Guvernului Provizoriu de la 1848 din Țara Românească / 387-393 română
1976 Muzeul Național, III PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Alexandrina Magheru Haralamb, figură reprezentativă din epoca luptei pentru unitate și independență națională / Alexandrina Magheru Haralamb figure représentative de l'époque de la lutte pour l'unité et l'indépendence nationales 395-402 română
1976 Muzeul Național, III RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor), VASILESCU CAPSALI, Nicolae (autor) Date noi cu privire la atitudinea unionistă a pîrcălabului Alexandru Ioan Cuza / Nouvelles données sur l'attitude unioniste du préfet Alexandru loan Cuza 403-405 română
1976 Muzeul Național, III PÎLTĂNEA, Paul (autor) Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați 407-414 română
1976 Muzeul Național, III COROAMĂ, Radu (autor) Cu privire la legislația elaborată de Comisia Centrală de la Focșani și locul ei în consolidarea statului național român / Sur la législation élaborée par la Commission Centrale de Focșani et son rôle dans la consolidation de l'État national roumain 415-420 română
1976 Muzeul Național, III APOSTOL, Cornelia (autor) Decorații străine conferite domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza / Décorations étrangères conférées au prime Alexandru loan Cuza 421-426 română
1976 Muzeul Național, III PASCU, Adrian (autor) Participarea lui Ioan Axente Sever la mișcarea națională a românilor din Transilvania în perioada regimului liberal. 1860-1865 / 427-432 română
1976 Muzeul Național, III DUMITRU, Mircea (autor) Vitejia armatei române în războiul din 1877-1878 reflectată în creații ale pictorului Oscar Obedeanu / L'héroisme de l'armée roumaine dans la guerre de 1877—1878, reflété dans les créations inédites du peintre Oscar Obedeanu 433-440 română
1976 Muzeul Național, III BALTAGI, Paul (autor) Câteva aspecte ale relațiilor dintre Aurel Vlaicu și Ministerul de Război în anii 1909-1910 și 1912-1913 / Quelques aspects des relations d'Aurel Vlaicu avec le Ministère de la Guerre, dans les années 1900—1910 et 1912—1913 . 441-448 română
1976 Muzeul Național, III MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte ale activității consililor naționale române în Baia Mare și împrejurimi (noiembrie 1918 - februarie 1919) / Quelques aspects de l'activité des Conseils Nationaux Roumains en Baia Mare et les environs (novembre 1918—février 1919) 449-457 română
1976 Muzeul Național, III LUNGU, Iordana (autor), SIMION, Elisabeta (autor) Concepții muzeografice de reflectare a rolului P.C.R. de forță politică conducătoare a națiunii socialiste în expoziția jubiliară "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă" / 465-472 română
1976 Muzeul Național, III BĂDESCU, Tatiana (autor) Politica internațională a P.C.R. reflectată în Muzeul de Istorie al R.S. România / La politique internationaliste du P.C.R., telle qu'elle se reflète dans l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R.S. de Roumanie 473-478 română
1976 Muzeul Național, III ALDEA, Ion (autor) Muzeul de istorie factor activ în formarea omului nou, constructor al societății socialiste / Le Musée d'histoire — facteur actif dans la formation de l'homme nouveau, bâtisseur de la société socialiste 479-484 română
1976 Muzeul Național, III CANTACUZINO, Ion (autor) Filmul, un muzeu viu al istoriei / Le film, un musée vivant de l'histoire 485-490 română
1976 Muzeul Național, III BÎRDEANU, Nicolae (autor) Folosirea mijloacelor muzeistice în predarea istoriei patriei în școala generală și în liceu / L'utilisation des possibilités offertes par le musée, pour l'enseignement de l'histoire de la Roumanie dans les écoles générales 491-495 română
1976 Muzeul Național, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Observarea directă în cercetarea muzeografică cultural-educativă / L'observation directe dans les recherches de muséographie qui se proposent des buts culturels-éducatifs 497- 500 română
1976 Muzeul Național, III POPOVICI, Victoria (autor) Educația tineretului prin muzee și monumente / Le rôle de la connaissance des musées et des monuments dans la formation de Jeunesse 501-598 română
1976 Muzeul Național, III GEORGESCU, Maria (autor) Expoziția itinerantă - formă a activității cultural-educative la Muzeul Județean Dîmbovița / L'exposition itinérante — forme d'activité culturelle-éducative du Musée départemental de Dîmbovița 509-512 română
1976 Muzeul Național, III CONSTANTINESCU, Șerban (autor), TOMESCU, Gheorghe (autor) Criterii de evidență a patrimoniului, realizări și perspective la Muzeul Național / Critères de mise à jour du patrimoine des musées, succès et perspectives du Musée National / 517- 520 română
1976 Muzeul Național, III IONESCU, Cleopatra (autor) Probleme specifice ale evidenței primare și științifice a patrimoniului Muzeului Județean Dîmbovița / Problèmes spécifiques de l'évidence primaire du patrimoine du Musée départamental de Dîmbovița 521-524 română
1976 Muzeul Național, III ION, Ionuță (autor), IONESCU EDITH, Valeria (autor) Contribuții la restaurarea pieselor paleofaunistice / Contributions à la restauration des pièces paléofaunistiques 525-528 română
1976 Muzeul Național, III IONESCU EDITH, Valeria (autor), VÎRJOGHIE, Florica (autor) Restaurarea unei piese vestimentare moderne distrusă de insecte (tunica de colonel de lăncieri a lui Alexandru Ioan Cuza) / 529-537 română
1976 Muzeul Național, III COROIANU, Anton (autor), SLAV, Nicolae (autor) Radiografia obiectelor muzeale din lemn în restaurarea și conservarea valorilor muzeale / La radiographie des objets en bois dans le restauration et la conservation des valeurs des musées 539-552 română
1976 Muzeul Național, III PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Restaurarea unei carți tipărite în sec. al XVI-lea / La restauration d'un livre imprimé au XVI-e siècle 553-558 română
1976 Muzeul Național, III ILIESCU, Constantin (autor) Organizarea colecției de medalii și plachete în cadrul expoziției de bază a Muzeului de Istorie a R.S. România / La collection de médailles et de plaquettes de l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie 559-561 română
1976 Muzeul Național, III Notă / Note 563-564 română
1976 Muzeul Național, III Locul și rolul muzeografului în societatea socialistă / Thème : La place et le rôle du muséographe dans la société socialiste 567-571 română
1976 Peuce, V, seria botanică GRUIA, Lucian (autor) Cercetări asupra fitoplanctonului Dunării în gurile brațelor Sf. Gheorghe (Km 5-0) și Sulina (Mm O-hm 72+18) .9-18 română
1976 Peuce, V, seria botanică OLIMID, Daniela (autor), OLIMID, Virgil (autor) Influența unor săruri cu azot, fosfor și potasiu asupra creșterii algei Chlamydomonas reinhardi 33-42 română
1976 Peuce, V, seria botanică GRUIA, Lucian (autor) Cercetări biometric asupra unor populații de Surirella ovata Kutz 53-56 română
1976 Peuce, V, seria botanică GODEANU, Marioara (autor) Considerații generale asupra principalelor asociații acvatice și palustre din Delta Dunării în condiții naturale și amenajate 57-99 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe (autor), NEGREAN, Gavril (autor) Sintaxoni specigici Deltei Dunării 101-118 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe (autor), NEGREAN, Gavril (autor) Analiza critică a unor taxoni din Delta Dunării 119-124 română
1976 Peuce, V, seria botanică HURGHIȘIU, Ileana (autor) Conținutul în silice în cenușa din Phrahmites australis (Cav) Trin et Stend. Din diferiți biotopi ai Deltei Dunării 125-129 română
1976 Peuce, V, seria botanică CIOCAN, Virginia (autor) Cercetări ecologice în diferite fitocenoze de papură (Typha sp.) din Delta Dunării 131-145 română
1976 Peuce, V, seria botanică HURCHIȘIU, Ileana (autor), RUDESCU, Ludovic (autor) Posibilități de nutriție suplimentară organică la macrofite emerse din Delta Dunării 147-165 română
1976 Peuce, V, seria botanică RĂDUCĂ, C. (autor) Modificările asociațiilor floristice palustre din incintele stuficole îndiguite ca urmare a desecărilor și a lucrărilor silvotehnice 167-176 română
1976 Peuce, V, seria botanică STOINA, Tiberiu (autor) Influența erbicidelor Omnidel și Hungazin asupra vegetației dure: stuf și papură. Aplicație în condițiile Deltei Dunării 177-181 română
1976 Peuce, V, seria botanică DRAGOMIR, Nicolae (autor), INAȘCU, Marius (autor), RĂDUCĂ, C. (autor) Rezltate preliminare privind cultura răchitei în incintele stuficole îndiguite din Delta Dunării 183-192 română
1976 Peuce, V, seria botanică POPESCU, Aurel (autor), SANDA, Vasile (autor) Contribuții la cunoșterea vegetației psamofile din Delta Dunării 193-216 română
1976 Peuce, V, seria botanică DIHORU, Gheorghe (autor), NEGREAN, Gavril (autor) Flora of the Danube Delta 217-251 engleză
1976 Peuce, V, seria botanică VOLCINSCHI, Adrian (autor) Contribuții la cunoșterea micromicetelor din Dobrogea 253-256 română
1976 Peuce, V, seria botanică HOREANU, Clement (autor), MITITIUC, Mihai (autor) Micromicete din Podișul Casimcea (Dobrogea) 257-262 română
1976 Peuce, V, seria botanică LAZESCU, Iulia (autor), TOMA, C. (autor), TONIUC, Angela (autor) Structura aparatului vegetativ de la Lotus corniculatus L. cu referire specială la unele observații de ordin anatomo-ecologic 263-274 română
1976 Peuce, V, seria botanică BUZNEA, Aurora (autor), TOMA, C. (autor), TOMA, Leontina (autor) Variațiile numărului și dimensiunilor celulelor epidermice în internodurile succesive ale tulpinii de Melilotus (M. albus Medik. Și M. officinalis L. Medik) 275-286 română
1976 Peuce, V, seria botanică BUZNEA, Aurora (autor), TOMA, C. (autor) Contribuții la studiul anatomo-ecologic al speciilor Melilotus albus Medik. Și Melilotus officinalis L. Medik. I. Rădăcina și tulpina 287-295 română
1976 Peuce, V, seria botanică TOMA, C. (autor), TONIUC, Angela (autor) Contribuții la studiul histo-anatomic al speciilor de Lycopus L. din România 297-303 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin (autor), DIACONESCU, Florița (autor) Observații referitoare la taxonomia și corologia unor specii de Ajuga L. 305-313 română
1976 Peuce, V, seria botanică ȚOPA, Emilian (autor) Noi contribuții la cunoșterea florei Dobrogei 315-320 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin (autor), HOREANU, Clement (autor) Contribuții la vegetația spațiilor terasate din Dobrogea 321-334 română
1976 Peuce, V, seria botanică HOREANU, Clement (autor) Vegetația pajiștilor xerofile din Podișul Casimcea (Dobrogea) 335-346 română
1976 Peuce, V, seria botanică HOREANU, Clement (autor) Vegetația lemnoasă din Podișul Casimcea 347-355 română
1976 Peuce, V, seria botanică DRĂGUȚ, Nicolae (autor) Clasificarea silvotehnică a ecosistemelor forestiere naturale din silvostepa din Nordul Dobrogei 357-363 română
1976 Peuce, V, seria botanică ȚOPA, Emilian (autor) Contribuții la cunoșterea glosarului etnobotanic dobrogean 365-370 română
1976 Peuce, V, seria botanică AVRAM, Elena (autor), JECU, Anina (autor) Flora și vegetația horstului dobrogean și ale Deltei Dunării ce vor fi reprezentate în cadrul Complexului Muzeistic Tulcea 371-378 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin (autor), RUGINĂ, Rodica (autor) Aspecte de morfologie comparatî la buruieni normale și modificate prin tratament cu erbicidul 2,4-D 379-390 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin (autor), DIACONESCU, Florița (autor) Contribuție la studiul asociațiilor segetale din culturile de păioase șio prășitoare din bayinul Bahluiului (Iași) 391-415 română
1976 Peuce, V, seria botanică MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul asociațiilor de briofite epifite din România (I) 417-486 română
1976 Pontica, IX RĂDULESCU, Adrian (autor) Vasile Pârvan: Getica eine Protogeschichte Dakiens .7-10 germană
1976 Pontica, IX HARȚUCHE, Nicolae (autor) Unele probleme ale postpaleoliticului în peșterile Dobrogei 13-21 română
1976 Pontica, IX COMȘA, Eugen (autor) Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României 23-28 română
1976 Pontica, IX HAIMOVICI, Sergiu (autor), VASILESCU-URECHE, R. (autor) Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea hallstatiană de la Rasova-Malu Roșu 29-36 română
1976 Pontica, IX IRIMIA, Mihai (autor) Un mormînt tumular descoperit la Topraisar 37-56 română
1976 Pontica, IX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Din istoria Ulpiei Traiane 57-64 română
1976 Pontica, IX FLORESCU, Radu (autor) Burii la Adamclisi ? 65-78 română
1976 Pontica, IX ARICESCU, Andrei (autor) Observații privind garnizoana de la Capidava în sec. I-III 79-88 română
1976 Pontica, IX TUDOR, Dumitru (autor) În legătură cu zăzboiul lui Filip Arabul împotriva carpilor 89-97 română
1976 Pontica, IX RĂDULESCU, Adrian (autor) Amfore romane și romano-bizantine din Scythia Minor 99-114 română
1976 Pontica, IX CULICĂ, Vasile (autor) Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele 115-133 română
1976 Pontica, IX ICONOMU, Constantin (autor) Descoperiri de tipare de opaițe la Tomis 135-146 română
1976 Pontica, IX MUNTEANU, Maria (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) La ceramique romaine tardive a decor estampe decouverte a Tomi 147-154 franceză
1976 Pontica, IX SCORPAN, C. (autor) Origini și linii evolutive în ceramica romano-bizantină (sec. IV-VII) din ariile medierană și pontică 155-185 română
1976 Pontica, IX CAVACEF, Zaharia (autor) Zwei neue bacchische Reliefs aus der Dobrudscha 189-193 germană
1976 Pontica, IX SCORPAN, C. (autor) Noi reliefuri din Scythia Minor 195-198 română
1976 Pontica, IX ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Notă asupra unor geme de la Durostorum 199-200 română
1976 Pontica, IX PAPUC, Gheorghe (autor) Opaițe de import la Tomis 201-205 română
1976 Pontica, IX PANAITESCU, Adrian (autor) Morminte din necropolele cetății Tropaeum Traiani 207-211 română
1976 Pontica, IX OCHEȘEANU, Radu (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea (V) 215-235 română
1976 Pontica, IX CHERA, Constantin (autor) The Vindolanda Writing Tables - Bowman J., Thomas D. 237-240 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 GHEORGHIU, Adrian (autor) Scara de acces ca formă arhitectonică în arhitectura populară românească 3-20 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 ISPIR, Mihai (autor) Ratoșele din Moldova 21-32 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Ceramica monumentală din Moldova - operă de inspirată sinteză 33-38 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 FABINI, Hermann (autor) Restaurarea unui valoros monument al arhitecturii civile din timpul Renașterii din Transilvania: Casa Schuller din Mediaș 39-42 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 ȘTEFAN, Al.-Simion (autor) Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei III. Epoca romană tîrzie (sec. IV- VII e. n.) 43-51 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 DUMITRACHE, Mariana Beldie (autor), MUNTEANU, Luminița (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice la biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, etapa 1975 52-56 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 IRIMIA, Bogdana (autor) Semnificația picturilor murale de la Părhăuți 57-66 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 SINIGALIA, Tereza (autor) Biserica fortificată din Dealul Frumos 67-72 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 DAIA, Marinel (autor), PANAIT, Ioana Cristache (autor) Noi rezultate ale cercetării arhitecturii de lemn în jud. Sălaj 73-76 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 GODEA, Ion (autor), OPRIȘ, Ioan (autor) Monumente de arhitectură populară din nord- vestul județului Buzău 77-82 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) Bisericile de lemn din Rogoz (Țara Lăpușului) 83-85 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 POGONAT, Tatiana (autor) Restaurarea picturilor murale din paraclisul mănăstirii Bistrița-Neamț 86-89 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 OPREA, Petre (autor) Picturi murale din locuințe și instituții bucureștene în pragul secolului al XX - lea. (str. Batiștei nr. 24 A, Casa de Economii și Consemnațiuni, cal. Victoriei nr. 5, str. Sf. Constantin nr. 18-20, Biblioteca Centrală de Stat, str. I. Ghica nr. 4, str. 90-92 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 SINIGALIA, Tereza (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Direcției Patrimoniului Cultural Național 93-93 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 DRAGUȚ, Vasile (autor) In memoriam: Horia Teodoru 94-94 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 VOINESCU, Teodora (autor) In memoriam: Victor Brătulescu 94-94 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 1 DRAGUȚ, Vasile (autor) In memoriam: Simion Jucan 94-94 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 FLORESCU, Radu (autor) Considerații asupra monumentului triumfal de la Adamclisi 3-10 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Picturile murale de la Mediaș, o importantă recuperare pentru istoria artei transilvănene (biserica evanghelică Sf. Margareta) 11-22 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 CHIHAIA, Pavel (autor) Udriște Năsturel și casele de la Herăști 23-26 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 IONESCU, Maria-Elena (autor) Cîteva date cu privire la biserica ortodoxă Sf. Nicolae Vechi – Rîșnov 27-32 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 POPA, Corina (autor) Constantinos și Ioan – autorii ansamblului de pictură de la biserica Doamnei – București 33-47 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 POPA, Victor (autor) Zona centrală a orașului Curtea de Argeș 47-51 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Semnificația istorică și valoarea artistică a bisericii de lemn din Vechea (Jud. Cluj) 52-57 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) Un monument bucureștean dispărut – biserica mănăstirii Sărindar 58-61 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 BALȘ, Ștefan (autor) Biserica Sf. Gheorghe din Pitești 62-66 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 VOINAROSCHI, Radu (autor) Ce se știe despre biserica Sf. Treime – Beștelei din Pitești 67-70 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 DIMITRESCU, Ion (autor) Un monument de arhitectură din veacul al XVIII- lea. Conacul Filipescu din Filipeștii de Tîrg 71-75 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor) Cercetări arheologice la Hălmagiu și Vîrfurile (Jud. Arad) 76-80 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 MOSORA, Ștefan (autor) Un document privind restaurarea turnului cu ceas din Sighișoara în urmă cu două secole 81-81 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 SIMION, Victor (autor) Lucrări ale unor argintari transilvăneni din sec. XVII și XVIII 82-86 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 DUMITRU, Lucia (autor), IONIȚĂ, I. (autor), ISTUDOR, Ion (autor), LAZĂR, I. (autor) Unele considerații asupra fenomenului de eflorescență a picturilor murale 87-89 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 OPREA, Petre (autor) Case bucureștene (str. Italiană nr. 21, str. Verona nr. 19, splaiul Independeței nr. 70, str. Donici nr. 40) cu picturi murale executate în pragul secolului al XX-lea (V) 90-91 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 OPRIȘ, Ioan (autor) Oficiile pentru patrimoniul cultural național, organisme de mare importanță în politica de ocrotire a patrimoniului cultural 92-94 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Vasile Drăguț, Dicționar enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Științifică și Enciclopedică 94-94 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Monumente germane oglindite în două publicații (Cronică, Recenzii) 94-94 română
1976 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. 2 RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Meridiane (Cronică, Recenzii) 94-95 română
1976 Teatrul, nr. 1 Spre noile trepte ale civilizației socialiste 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 1 RÂPEANU, Valeriu (autor) A scrie, azi, o epopee națională 3–4 română
1976 Teatrul, nr. 1 IACOBAN, Mircea Radu (autor) O lecție de patriotism 5–6 română
1976 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian (autor) „Pietrele prețioase”... 7–7 română
1976 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Actualitatea piesei istorice 8–10 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIFESCU, Silvian (autor) Epică, teatru, film 11–14 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Băiat bun 15–15 română
1976 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Teatrul în județul dumneavoastră: Ialomița 16–22 română
1976 Teatrul, nr. 1 POPA, Doina (autor) Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 23–25 română
1976 Teatrul, nr. 1 POP, Elisabeta (autor) Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 25–27 română
1976 Teatrul, nr. 1 GYÖNGYÖSI, Gabor (autor) Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 27–29 română
1976 Teatrul, nr. 1 ISAC, Carol (autor) Locul secretarului literar în viața teatrului (III) 29–31 română
1976 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Marian (autor) Comedia românească: Băieșu și Mazilu 32–33 română
1976 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Interviu cu Petru Vintilă 34–38 română
1976 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai (autor) Critică și valoare 39–40 română
1976 Teatrul, nr. 1 TEODORESCU, Leonida (autor) Dramaturgia și foiletonistica (2) 41–43 română
1976 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru (autor) Mizerabilismul 43–43 română
1976 Teatrul, nr. 1 POTRA, Florian (autor) Universul afișului 44–44 română
1976 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Capul" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național din Craiova) 45–46 română
1976 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Acum și în cele din urmă (Un proces închis)" de Theodor Mănescu (Teatrul Dramatic din Galați) 47–48 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Noaptea" de M. R. Iacoban (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 48–50 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Trei surori" de A. P. Cehov (Teatrul de Comedie) 50–52 română
1976 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Sizwe Bansi a murit" de Athol Fugard (Teatrul „C. I. Nottara”) 54–55 română
1976 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu (autor) Cronica dramatică: „Întîmplări mai mult sau mai puțin ridicole" spectacol Cehov (Teatrul Giulești) 56–58 română
1976 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Bunica se mărită" de V. Mhitarian (Teatrul „Ion Vasilescu”) 58–59 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Firul de aur" de Israil Bercovici (Teatrul Evreiesc de Stat) 60–62 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Copacii mor în picioare" de Alejandro Casona (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 62–63 română
1976 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită" de Bertolt Brecht (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 63–64 română
1976 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Cronica dramatică: „Praf în ochi" de Eugène Labiche (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 64–65 română
1976 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Carnet I.A.T.C.: „Bădăranii" de Carlo Goldoni 66–67 română
1976 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin (autor) Recital Macedonski 67–67 română
1976 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Ileana Stana Ionescu 68–68 română
1976 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Florin Piersic 69–69 română
1976 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Teatru t.v.: „Avalanșa” de Gh. Blăjan 70–70 română
1976 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Teatru t.v.: „Gaițele” de Alexandru Kirițescu 71–71 română
1976 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Teatrul de amatori, prezent și viitor 71–72 română
1976 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Păpușarii orădeni, după un sfert de veac 73–74 română
1976 Teatrul, nr. 1 Opereta bucureșteană, 25 de stagiuni 76–76 română
1976 Teatrul, nr. 1 VARTOLOMEI, Luminița (autor) „Leonard” de Florin Comișel (Teatrul de Stat de Operetă din București) 77–78 română
1976 Teatrul, nr. 1 MOGA, Doina (autor) Interviu cu dirijorul Paul Popescu 78–79 română
1976 Teatrul, nr. 1 IUREȘ, Ștefan (autor) Lumea într-o replică 80–81 română
1976 Teatrul, nr. 1 BUZOIANU, Cătălina (autor) Peter Cheeseman și teatrul „în comunitate” 82–84 română
1976 Teatrul, nr. 1 MORARU, Mihai (autor) Dicționar teatral: bucolic 85–86 română
1976 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Valentin (autor) Scrisorile Anei Mana către Ana Mana (corespondență de citit colegelor) 86–87 română
1976 Teatrul, nr. 2 Marea misiune 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 2 SĂCEANU, Amza (autor) Fascinația spectacolului istoric 3–5 română
1976 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Radu (autor) Continuitate 5–7 română
1976 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu (autor) Izvoarele sacralității teatrului 7–9 română
1976 Teatrul, nr. 2 GIURESCU, Dinu C. (autor) De la document la actul artistic 9–11 română
1976 Teatrul, nr. 2 SĂRARU, Dinu (autor) Istoria, viața de toate zilele și teatrul istoric 11–13 română
1976 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin (autor) Subtila osmoză 13–15 română
1976 Teatrul, nr. 2 GHEORGHIU, Mihnea (autor) Publicul și spectacolul patriotic 15–16 română
1976 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Un pachet de Gauloise bleu 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 2 IUREȘ, Ștefan (autor) Lumea într-o replică 18–19 română
1976 Teatrul, nr. 2 MĂCIUCĂ, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul Național din București) 21–24 română
1976 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Zilele de teatru Mihai Eminescu la Botoșani 21–27 română
1976 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Cocoșul de tablă" de Dan Rebreanu (Teatrul din Tîrgu Mureș - secția română) 28–29 română
1976 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian (autor) Cronica dramatică: „Lungul drum al zilei către noapte” de Eugene O'Neill (Teatrul „Bulandra”) 30–33 română
1976 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Evreica din Toledo” dramatizare de Al. Mirodan după Lion Feuchtwanger (Teatrul Evreiesc de Stat) 33–34 română
1976 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Trandafirii roșii" de Zaharia Bîrsan (Teatrul Municipal „Maria Filotti" din Brăila) 34–36 română
1976 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Patru lacrimi" de Viktor Rozov (Teatrul din Tîrgu Mureș - secția română) 36–37 română
1976 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Cronica dramatică: „Aici zorile sînt liniștite" de I. Liubimov și B. Blagolin după B. Vasiliev (Teatrul „Ion Creangă") 37–38 română
1976 Teatrul, nr. 2 NADIN, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Petrică și lupul" de S. Prokofiev (Teatrul „Țăndărică") 38–39 română
1976 Teatrul, nr. 2 ULMU, Bogdan (autor) Spectacol de muzică și poezie românească (Teatrul Giulești) 39–40 română
1976 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian (autor) Oameni de spectacol 40–40 română
1976 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica plastică 41–45 română
1976 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani - februarie 1926 45–45 română
1976 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Ștefan Radof 46–46 română
1976 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Ioana Manolescu 47–47 română
1976 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica t.v.: „Marele vis” de Radu Teodoru și „Henric al V-lea” de Shakespeare 48–49 română
1976 Teatrul, nr. 2 OPROIU, Ecaterina (autor) Handicap (piesă în două părți) 50–95 română
1976 Teatrul, nr. 2 MIRODAN, Alexandru (autor) Intensitate 96–96 română
1976 Teatrul, nr. 3 Examenul conștiiței sociale 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 3 BELIGAN, Radu (autor) Scena și interogațiile actualității 3–3 română
1976 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul (autor) Teatrul în județul dumneavoastră: județul Timiș 4–13 română
1976 Teatrul, nr. 3 MANCAȘ, Mircea (autor) Contemporaneitatea istoriei și dramaturgia 14–15 română
1976 Teatrul, nr. 3 NASTA, Dan (autor) Marioara Voiculescu: Un portret curmat 16–16 română
1976 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian (autor) Construcție și istorie 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil (autor) O fabulă 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Cronica dramatică: „Armistițiu cu diavolul” de Paul Everac (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 19–20 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Gloanțe sub cerul nostru" de Al. Căprariu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 20–21 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Fotbal" de M. R. Iacoban (Teatrul Giulești) 21–23 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Un fluture pe lampă" de Paul Everac (Teatrul Național din Timișoara) 23–24 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Discipolul divolului" de George Bernard Shaw (Teatrul Național din Timișoara) 24–25 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville" de Saul Levitt (Teatrul Național din Timișoara) 25–27 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Acțiune de cultură teatrală: „Teatrul și catedra” (Teatrul Național din Timișoara) 28–28 română
1976 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Rețeta Makropolos" de Karel Capek (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 28–29 română
1976 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Militarul Fanfaron" de Plaut (Teatrul „Bulandra") 30–31 română
1976 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Amurgul unui cocor” de Junji Kinoshita (Teatrul „A. Davila” din Pitești - Sala Studio) 31–32 română
1976 Teatrul, nr. 3 NADIN, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Pisica de una singură" de Nina Cassian după Kipling (Teatrul „Țăndărică") 33–34 română
1976 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „7 zile... 7 povești" de H. C. Andersen (Teatrul „Ion Creangă") 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Lumea oveștilor" de Alecu Popovici (Teatrul de Revistă „Fantasio" din Constanța) 35–36 română
1976 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Carnet I.A.T.C.: „Cum vă place” de Shakespeare 36–37 română
1976 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Ilinca Tomoroveanu 38–38 română
1976 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Paul Ioachim 39–39 română
1976 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica TV - Semnele vocației 40–40 română
1976 Teatrul, nr. 3 VARTOLOMEI, Luminița (autor) Miniaturi lirice și coregrafice 41–41 română
1976 Teatrul, nr. 3 VLAD, Stan (autor) Cu George Zaharescu despre Conceptul de teatru muzical 42–43 română
1976 Teatrul, nr. 3 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Atelierul de dramaturgie: „Dinu” de Radu F. Alexandru 43–43 română
1976 Teatrul, nr. 3 MORARU, Nicolae (autor) Tema contemporană la teatrele din Leningrad 44–45 română
1976 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Leonida (autor) Mircea Grigorescu 46–47 română
1976 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Cartea de teatru: „Procese istorice” de Al. Voitin 48–48 română
1976 Teatrul, nr. 3 CĂLINESCU, Constantin (autor) Cartea de teatru: „Talia Thaliei” de Amza Săceanu 48–49 română
1976 Teatrul, nr. 3 MIRODAN, Alexandru (autor) Situația actuală a criticii în lumea teatrului 49–49 română
1976 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Documentar: A. De Herz 50–50 română
1976 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica plastică: Zamfir Dumitrescu (pictură) 51–51 română
1976 Teatrul, nr. 3 SORESCU, Marin (autor) „Răceala” (piesă în patru acte) 52–96 română
1976 Teatrul, nr. 4 Partidul, națiunea, creatorii de artă 1–2 română
1976 Teatrul, nr. 4 MĂCIUCĂ, Constantin (autor) Cardinale la dramaturgia epopeii naționale 3–6 română
1976 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul (autor) Teatrul în județul dumneavoastră: județul Iași 7–15 română
1976 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț (autor) Festivalul teatrului istoric. Craiova: Simpozionul „Teatrul și făurirea epopeii naționale” 16–17 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira (autor) Festivalul teatrului istoric. Botoșani: Festivalul teatrelor din Moldova 17–17 română
1976 Teatrul, nr. 4 VLAD, Stan (autor) Festivalul teatrului istoric. Constanța: Repertoriul estival și funcția lui educativă 18–18 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil (autor) Directorul ? Nu-i o problemă ! 19–19 română
1976 Teatrul, nr. 4 MIRODAN, Alexandru (autor) Cu privire la Hașdeu, Barbu Lăzăreanu și teatru 20–20 română
1976 Teatrul, nr. 4 BĂLEANU, Andrei (autor) De la tradiționala „atmosferă” cehoviană la un spectacol de acțiune 21–24 română
1976 Teatrul, nr. 4 TOMA, Sanda (autor) Cenușiul cotidian alungă vise, speranțe, nădejdi 24–26 română
1976 Teatrul, nr. 4 LUCIAN, Ion (autor) Esențialul în viață este forma 26–27 română
1976 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 29–31 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 31–32 română
1976 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Platon" de Dumitru Solomon (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 32–34 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil (autor) Unitate de concepție și diversitate tematică (Teatrul de Stat din Turda) 34–35 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Evadarea" de Leonida Teodorescu (Teatrul de Stat din Turda) 35–35 română
1976 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Caractere" de Al. Monciu Sudinschi (Teatrul Giulești) 36–37 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Ivona, principesa Burgundiei" de Witold Gombrowicz (Teatrul „Vasile Alecsandri" din Iași) 37–40 română
1976 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville" de Saul Levitt (Teatrul Mic) 40–41 română
1976 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Băiatul de aur" de Clifford Odets (Teatrul Dramatic din Galați) 42–42 română
1976 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai (autor)