Criterii căutate

  • An de publicare: 1976

Sumarul căutării

  • 177 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1976 Ab urbe condita / De la fundarea Romei, anul 1976 TITUS LIVIUS (autor), POPESCU GĂLEȘANU, Paul (traducător), MARINESCU NOUR, Arcadiu (cuvânt înainte)
volum de carte 1976 Ab urbe condita / De la fundarea Romei, anul 1976 TITUS LIVIUS (autor), POPESCU GĂLEȘANU, Paul (traducător)
volum de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII, anul 1976 Dr., BUNTA, Petru (secretar de redacție), Dr., DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), Dr., FERENCZI, István (redactor), Dr., GLODARIU, Ioan (redactor), Dr., KOVÁCS, Iosif (redactor), MITROFAN, I. (redactor), PAP, Francisc (redactor), acad., PASCU, Ștefan (redactor), POP, C. (redactor), Dr., PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), Dr., VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de carte 1976 Actes Du XIVe Congrés International Des Études Byzantines, Bucarest, 6-12 septembre, 1971, anul 1976 BERZA, Mihail (editor), STĂNESCU, Eugen (editor)
volum de carte 1976 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: numele de culori, anul 1976 BIDU VRÂNCEANU, Angela (autor)
volum de carte 1976 Analiza structurală a vocabularului limbii române: numele de culori, anul 1976 BIDU VRÂNCEANU, Angela (autor)
volum de periodic 1976 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 13, anul 1976
volum de periodic 1976 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XIII, anul 1976 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1976 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, anul 1976, VIII
volum de carte 1976 Arta populară din zona Botoșanilor. Scoarțe și lăicere, anul 1976 PAVELIUC OLARIU, Angela (autor)
volum de carte 1976 Avram Iancu în conștiința poporului român, anul 1976 BADEA, Marin (autor), BODEA, Gheorghe (autor)
volum de carte 1976 Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, anul 1976 COMȘA, Eugen (autor)
volum de periodic 1976 Biharea, 1976
volum de periodic 1976 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, II, anul 1976
volum de carte 1976 Cahiers de grammaire, anul 1976, Le verbe et le groupe verbal CRISTEA, Teodora (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CUNIȚĂ, Alexandra (autor), DRĂGHICEANU, Janeta (autor), TOLU, Viorica (autor), TUȚESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1976 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 1976, seria veche ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (editor), MEHMET, Mustafa (editor)
volum de periodic 1976 Carpica, VIII, anul 1976
volum de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II, anul 1976 GEORGESCU, Florian (coordonator), LEAHU, Valeriu (coordonator), BECHEȘ, Elena (copertă, desenator), PETRACHE, Eutherpia (desenator), REDNIC, Doina (desenator)
volum de periodic 1976 Cercetări istorice: CI, VII, anul 1976
volum de carte 1976 Christian Tell (1808 - 1884), anul 1976 IORDACHE, Anastasie (autor), VLĂDUȚ, Constantin (autor)
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1976, 1976. Prima lună: „Zile fierbinți” sau mereu în actualitate cu filmul de actualitate. „Patima” sau filmul românesc la „n-aveți un bilet în plus?”
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1976, În întâmpinarea Congresului educației politice și al culturii
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 3, martie, anul 1976, Congresul educației politice și culturii socialiste: o tribună a conștiinței revoluționare
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1976
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 5, mai, anul 1976
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1976
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1976
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 8, august, anul 1976
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1976, Toate eforturile noastre creatoare pentru traducerea în viață a ideilor Congresului educației politice și al culturii socialiste
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1976, Principalul erou: eroul muncii. Principala acțiune: munca omului
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Cinema, XIV, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1976, La mulți ani și la multe filme bune!
volum de carte 1976 Cours de littérature française, anul 1976, Le XVIII-e siècle lect. Dr., BĂDESCU, Irina (autor)
volum de periodic 1976 Crisia, VI, anul 1976
volum de periodic 1976 Cumidava, IX-1, anul 1976
volum de periodic 1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20, anul 1976, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de carte 1976 Documente turcești privind istoria României, anul 1976, 1455 - 1774, seria Documente turcești privind istoria României MEHMED, A. Mustafa (editor)
volum de periodic 1976 Drobeta, II, anul 1976
volum de carte 1976 Elemente de tipologie lingvistică contrastivă cu referire la structuri eteroglote cu determinanți congruenți de relație, anul 1976 GHEORGHIU, Mircea (autor)
volum de carte 1976 Elementele traco-getice în Imperiul Roman și în Byzantium (veacurile III-VII), anul 1976 RUSSU, I. (autor)
volum de periodic 1976 File de Istorie, IV, anul 1976
volum de carte 1976 George Bariț și contemporanii săi, anul 1976, Corespondența primită de la Nicolae Maniu, Grigore Mihali, Ioan Fekete-Negruțiu, Ioan Antonelli, Iosif Many și Ioan Rusu ANTONELLI, Ioan (autor), NEGRUȚIU, Ioan Fekete (autor), MANIU, Nicolae (autor), MIHALI, Grigore (autor), MANY, Iosif (autor), RUSU, Ioan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SUCIU, Dumitru (editor), POPA, Mircea (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de periodic 1976 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1976 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1976 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1976 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1976 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1976 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1976 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1976 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1976 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-12, septembrie - decembrie, anul 1976 MARINA, Justinian (președinte)
volum de carte 1976 Habitat `76: studii și comunicări, anul 1976 IONESCU, Alexandru (editor), BARABAȘ, Nicolae (editor)
volum de carte 1976 Herondas Mimiambi, anul 1976 HERONDAS (autor), GOLINESCU, Viorica (traducător, studiu introductiv, comentarii)
volum de carte 1976 Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor, anul 1976, Inscripțiile grecești și latine din secolele IV-XIII descoperite în România, seria Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor POPESCU, Emilian (editor, traducător, indici, comentarii), PIPPIDI, Dionisie (prefață)
volum de carte 1976 Județul Harghita, anul 1976 BUGĂ, Dragoș (autor), IANCU, Silvia (autor)
volum de periodic 1976 Marisia, VI, anul 1976, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de periodic 1976 Muzeul Național, III, anul 1976
volum de periodic 1976 Peuce, V, anul 1976, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche
volum de periodic 1976 Pontica, IX, anul 1976
volum de carte 1976 Prelegeri de istoria filosofiei contemporane, anul 1976, Filosofia nemarxistă: Filosofiile neoromantice germane BOBOC, Alexandru (autor)
volum de carte 1976 Prelegeri de istorie a Partidului Comunist Român, anul 1976, partea I-a și partea II-a 1848-1921 GEORGESCU, Titu (autor)
volum de carte 1976 Probleme de rusistică și lingvistică generală, anul 1976 FODOR, Ecaterina (autor), DUMITRESCU, Maria (autor), VASCENCO, Victor (autor), OITA, Ion (autor), ARVINTE, Marieta (autor), PEDESTRAȘU, Anatol (autor), BUIUM, Sara (autor), ȘOPTEREANU, Liliana (autor), VAIDA, Veronica (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), WOLF, Siegfried (autor), BRAȘOVEANU, Aurica (autor), CHIRILĂ, Feodor (autor), IVANOV, Andrei (autor), PETRESCU, Ion (autor), NOVEANU, Eugen (autor), OLTEANU, Teodor (autor)
volum de carte 1976 Proiectele de constituție, programele de reforme și petițiile de drepturi din Țările Române în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, anul 1976 ȘOTROPA, Valeriu (autor)
volum de carte 1976 Relations et fomes casuelles en français contemporain, anul 1976 CRISTEA, Teodora (autor)
volum de carte 1976 Repertoriul arheologic al județului Botoșani, anul 1976 PĂUNESCU, Alexandru (editor), ȘADURSCHI, Paul (editor), CHIRICA, Vasile (editor)
volum de carte 1976 Repertoriul arheologic al județului Botoșani, anul 1976 PĂUNESCU, Alexandru (editor), ȘADURSCHI, Paul (editor), CHIRICA, Vasile (editor)
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXI, 1 ianuarie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 ianuarie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 februarie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 februarie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 martie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 martie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 aprilie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 aprilie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 mai, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 iunie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XII, 15 iunie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 iulie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 iulie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 august, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 septembrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 septembrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 octombrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 octombrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 noiembrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XII, 15 noiembrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 1 decembrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 decembrie, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 1, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 3, martie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 5, mai, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 8, august, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1976 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1976 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. în TOM: 1, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. în TOM: 2, anul 1976
volum de periodic 1976 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 3, anul 1976, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-1, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-11-12, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-2, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-3, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-4, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-5, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-6, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-7, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-8, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Chimie, 21-9-10, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-1, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-10, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-2, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-3, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-4, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-5, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-6, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-7, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-8, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxi-9, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-1, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-10, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-2, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-3, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-4, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-5, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-6, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-7, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-8, anul 1976
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Physique, 21-9, anul 1976
volum de carte 1976 Rezistența europeană în anii celui de-Al Doilea Război Mondial 1938 - 1945, 2, anul 1976, Țările din Europa Occidentală și Nordică UNC, Gheorghe (redactor coordonator), ADORIAN, Gheorghe (redactor coordonator), BADEA, Marin (redactor coordonator), MOLDOVEANU, Milică (redactor coordonator)
volum de carte 1976 Roman und Romantheorie, I, anul 1976, 1650-1750 Conf. univ. dr., RADUCANU, Sevilla (autor)
volum de carte 1976 Stil și compoziție în romanul hispano-american de azi, anul 1976 Conf. univ. dr., GEORGESCU, Paul Alexandru (autor)
volum de carte 1976 Studia Indo-Europaea ad Dacoromanos pertinentia, anul 1976, seria Studii de Tracologie POGHIRC, Cicerone (redactor)
volum de carte 1976 Studia thracologica (Hommage au IIe Congrès lnternational de Thracologie Bucarest, 4-10 septembre 1976), anul 1976 VULPE, Radu (autor)
volum de periodic 1976 Studii și Articole de Istorie: SAI, 32, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 3, anul 1976, Seria geologie-geografie Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (redactor), Prof., PODOLEANU, Constantin (secretar)
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-1, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-10, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-2, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-3, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-4, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-5, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-6, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-7, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-8, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Fizică, 28-9, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXIII, anul 1976, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1976 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), TUDOR, Dumitru (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1976 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), TUDOR, Dumitru (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1976 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), TUDOR, Dumitru (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1976 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), TUDOR, Dumitru (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări Matematice, 28-1, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări Matematice, 28-2, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări Matematice, 28-3, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări Matematice, 28-4, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări Matematice, 28-5, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări Matematice, 28-6, anul 1976
volum de periodic 1976 Studii și Comunicări - Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, IX, nr. în TOM: 1, anul 1976, seria Biologie animală Prof. Dr., VASILIU, GEORGE D. (redactor), BARABAȘ, Victoria (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor), ASTANEI, Valeria (redactor), BARABAȘ, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 7, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1976
volum de periodic 1976 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1976
volum de periodic 1976 Thraco-Dacica, I, anul 1976
volum de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, anul 1976, Archiva Valachica
volum de carte 1976 Van Gogh, anul 1976, seria Clasicii picturii universale GUY MARICA, Viorica (autor)
volum de carte 1976 Vlad Țepeș, anul 1976 STOICESCU, Nicolae (autor)
volum de carte 1976 Vlad Țepeș (Dracula). Între legendă și adevăr istoric, anul 1976 ANDREESCU, Ștefan (autor)
volum de periodic 1976 Ziridava, VI, anul 1976