Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XIII, 1976