Buridava - Studii și Materiale: Buridava, II, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5 română
articol de periodic GHEORGHE, Petre (autor) Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei 7-33 română
articol de periodic GHELMEZ ANA, Violeta (autor) Toporul de bronz de la Berbești 35-36 română
articol de periodic Prof. univ. dr. docent, BERCIU, Dumitru (autor) O fructieră pictată la Buridava dacică 37-40 română
articol de periodic Prof. univ. dr. docent, TUDOR, Dumitru (autor) , Prof., PURCĂRESCU, Petre (autor) Prima campanie de săpături arheologice de la Buridava romană 41-44 română
articol de periodic BĂLAȘA, Dumitru (autor) Etnogeneză și continuitate. Identificarea cetății Rusidava cu Gîrdești. Un toponim necunoscut 45-49 română
articol de periodic BERCIU, Adina (autor) O încercare de unificare a celor trei țări române în timpul domniei lui Despot vodă (1561-1563) 51-53 română
articol de periodic BOLANGIU, Aneta (autor) , CAZAN, Florentina (autor) Vulturul și corbul 55-64 română
articol de periodic TAMAȘ, Corneliu (autor) Marele spătar Radu Golescu și curentul antifanariot 67-71 română
articol de periodic BALINTESCU, Alexandru (autor) Însemnări pe cărți vechi tipărite la Episcopia Rîmnicu Vîlcea 73-79 română
articol de periodic MARINOIU, Costea (autor) 270 ani de activitate tipografică la Rîmnicu Vîlcea. Elemente de folclor în manuscrisele și tipăriturile vîlcene din sec. XVII-XVIII 81-84 română
articol de periodic Prof., DINCULESCU, Constantin (autor) Dimitrie Cantemir, o puternică personalitate istorică 85-88 română
articol de periodic DUȚU, Alexandru (autor) Politica și cultura la Antim Ivireanu 89-96 română
articol de periodic VASILESCU-CAPSALI, Nicolae (autor) Ion Brezoianu 97-99 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Aurel (autor) Un tezaur monetar din sec. XVII-XVIII descoperit la Rîmnicu Vîlcea 101-106 română
articol de periodic Dr., MAMULARU, Gheorghe (autor) Aspecte din istoricului apelor minerale din Călimănești 107-112 română
articol de periodic BANU, Ion (autor) Studii fitosociologice în sfagnetele de la lacul Doamnei și lacul Frumos 113-124 română, franceză, germană
articol de periodic MĂLDĂRESCU, Petre (autor) Jaloane în preistoria muntelui Cozia 125-128 română
articol de periodic BALINTESCU, Alexandru (autor) Cronică 129-131 română
articol de periodic Prof. Dr., PÂRNUȚĂ, Gheorghe (autor) Din istoria culturii și școlii în județul Vîlcea, sec. XVI-XIX 133-280 română