Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 volume
  • 15 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1972 Cărțile de înțelepciune în cultura română, anul 1972 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1968 Coordonate ale culturii românești în secolul XVIII, anul 1968 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1986 Dimensiunea umană a istoriei: direcții în istoria mentalităților, anul 1986, seria Artă și civilizații DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1981 European Intellectual Movements and Modernization of Romania Culture, anul 1981 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1969 Explorări în istoria literaturii române, anul 1969 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1972 Sinteză și originalitate în cultura română (1650-1848), anul 1972 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1984 Studii istorice sud-est europene, anul 1984, Intelectuali din Balcani în România CICANCI, Olga (autor), PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor), SUPIUR, Elena (autor), VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor), DUȚU, Alexandru (coordonator, prefață), STĂNESCU, Eugen (postafță)
volum de carte 1994 Sud-Estul European în vremea Revoluției Franceze - Stări de spirit, reacții, confluențe, anul 1994 DUȚU, Alexandru (coordonator)
volum de carte 1974 Umaniștii români și cultura europeană, anul 1974, seria Confluențe DUȚU, Alexandru (autor)
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-II, seria istorie DUȚU, Alexandru (autor) Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 69-72 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DUȚU, Alexandru (autor) Considerații privind participarea armatei române la luptele duse pentru eliberarea părții din Nord-Vest a României și în continuare pînă la victoria finală împotriva fascismului Istorie contemporană 535- română
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie căpitan, DUȚU, Alexandru (autor) Eroi bănățeni în războiul antihitlerist 241-244 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII DUȚU, Alexandru (autor) Consțiință europeană în scrierile române din secolele XVI-XVII 197-199 română
articol de periodic 1976 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, II DUȚU, Alexandru (autor) Politica și cultura la Antim Ivireanu 89-96 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene DUȚU, Alexandru (autor) Solidaritățile naționale și utopiile Naţiune, stat naţional, naţionalism 7-16 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene DUȚU, Alexandru (autor) Câte Europe sunt în Europa? Percepţie, imagine, stereotip 7-12 română
articol de periodic 1995 Sud-Estul și Contextul European: SECE, III, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și Politică DUȚU, Alexandru (autor) Istoria mentalităților și istoria „propriu-zisă” Mentalitate şi politică 7-10 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European? DUȚU, Alexandru (autor) Notă lămuritoare 5 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European? DUȚU, Alexandru (autor) Geopolitica și valorile culturale Puncte de vedere actuale 13-18 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică DUȚU, Alexandru (autor) Funcția traducerilor din patristica bizantină Surse istorice şi culturale 103-110 română
articol de periodic 1997 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VII, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Cultură și solidarități în „Europa Ortodoxă” DUȚU, Alexandru (autor) Y-a-t-il une Europe Orthodoxe? „Europa Ortodoxă” 11-88 franceză
articol de periodic 1997 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VII, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Cultură și solidarități în „Europa Ortodoxă” DUȚU, Alexandru (autor) Organic și organizat Organic şi organizat 89-90 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie DUȚU, Alexandru (autor) A 400-a aniversare Shakespeare – Pe scenele romînești 48–53 română
articol de periodic 1989 Teatrul, nr. 5 DUȚU, Alexandru (autor) Shakespeare al zilelor noastre 80–81 română