Studii istorice sud-est europene, 1984, Intelectuali din Balcani în România