Criterii căutate

  • An de publicare: 1984

Sumarul căutării

  • 881 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Actul de la 23 August 1944 - piatră în istoria modernă și contemporană a României XI- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DUMITRESCU, Hortensia Cercetări arheologice de la Tăualaș - Deva (partea I) .3- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BULAI-ȘTIRBU, Maria Studiul resturilor de fauna neolitică din stațiunea Tăualaș 45- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALDEA, Ioan, VASILIEV, Valentin Note despre așezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) 49- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GLODARIU, Ioan "Brățările" cu nodozități Latene tîrzii în Dacia 63- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DAICOVICIU, Hadrian La romanisation dans la Dacie romaine 81- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDEVAN, Radu Dumvirat et quattuorvirat dans la Dacie romaine 95- franceză
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina, PISO, Ioan Diploma militară de la Drobeta 111- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Cu privire la Muntenia în sistemul defensiv al imperiului roman 125- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DIACONESCU, Alexandru Propuneri pentru reconstituirea unor elemente de fortificație ale castrului de la Gilău 145- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MARINESCU-NICOLAJSEN, Liliana A propos d'une statue d'Hercule decouverte a Sarmizegetusa 169- franceză
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DAICOVICIU, Beatrice Persistența elementului pagîn la franci între secolele VI-VIII 175- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI RUSU, Mircea Considerații cu privire la situația social-economică și politicî a primelor formațiuni statale românești 181- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre Donjonul cetății Dăbîca 197- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP IOAN, Aurel, RUSU ADRIAN, Andrei Familia nobiliară românească Arca din Țara Hațegului (sfîrșitul sec. XV-începutul sec. XVI) 211- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GARDA, Dezideriu Plutăritul în bazinul Giurgeului (sec. XVII-1848) 227- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI LUMPERDEAN, Ioan, POP IOAN, Aurel Considerațiuni istorice asupra "Supplexului-ului de la 1798 239- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DOMUȚA, Emil Înfințarea "Asociațiunii pentru cultura poporului din Maramureș" și activitatea sa în perioada 1860-1869 251- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI VAJDA, Ludovic Mina Bălan la sfîrșitul sec. XIX și începutul secolului XX 263- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI TUȚU, Dumitru Romania și războaiele balcanice 277- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI STAN, Constantin Activitatea lui Vasile Stoica în S.U.A. în sprijinul Unirii (1917-1918) 293- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Gheorghe Date noi asupra Uniunii Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat, 1921-1923 (III) 307- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PĂUN, Nicolae Școli de ucenici industriali din Cluj în deceniul al III-lea al secolului XX 325- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI IANCU, Gheorghe, ȘTIRBAN, Marcel Aspecte din activitatea revoluționară a metalurgisștilor din Brașov, Sibiu, Tîrgu-Mureș și împrejurimi între anii 1929-1933 333- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BATHORY, Ludovic Muncitorii din întreprinderile Societății "Titan - Nădrag - Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (II) 353- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIUBĂNCAN, Vasile Rezistența antihortistă în nord-vestul Romaniei. Contribuția asociației "Astra" și a Universitații clujene 369- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (I) 391- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI EMODI, Janos Descoperiri ale culturilor Coțofeni și Baden în peșterile Igrița și Izbîndiș 405- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 433- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOLOMEY, Alexandra Expertiza oaselor de animale din așezarea de tip Wietenberg de la Noșlac (jud. Alba) 440- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI LIPOVAN, Ion Descoperiri arheologice la Șibot (jud. Alba) 459- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALICU, Dorin Două cuptoare de ars țigle și cărămizi de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 467- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PAKI, Adela Două fragmente ceramice ștampilate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 477- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CĂTINAȘ, Ana Ceramica stampilată de la Potaissa (II) 481- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI COCIȘ, Sorin Un olan de ventilație de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 505- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI OPREANU, Coriolan Desenul unui gladiator pe o cărămidă de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 517- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GUDEA, Nicolae Despre un vas de sticlă din castrul roman de la Bologa 531- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP, Constantin Precizări privind unele reprezentări cu acrobați în toreutica romană 537- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PAP, Francisc Tezaurul monetar de la Ghirișu Român (jud. Cluj).Observații despre circulația monetară în Transilvania 541- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRESCU, Gheorghe Considerații privind evoluția planului casei la Bistrița în secolele XV-XVI 551- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SEBESTYEN, Gheorghe Despre biserica de lemn de la Oradea 555- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PORUMB, Marius Un valoros ansamblu de pictură li sculptură din secolului al XVIII-lea la Vadu Crișului 561- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP, Viorica Informații documentare despre unele framîntări sociale în anul 1761 565 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BRATU, Ion Domeniul Velența la 1776 575- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI EDROIU, Nicolae Centenarul răscoalei lui Horea și publicistica românească din Transilvania. Locul Tribunei 581- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JUDE MARIA, Magdalena O nouă mențiune documentară despre medaliile privitoare la Horea 589- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MEDAN, Virgil Marșul regimentului românesc de graniceri din Năsăud 595- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOTEZAN, Liviu, BOTEZAN, Oana O dispută istorică între Cipariu și bucovinenii pumniști 603- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GROZA, Liviu Adeziunea unor cetățeni din România la lupta generalului Traian Doda pentru emanciparea națională a romanilor din Transilvania și Banat (1890) 629- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (II) 637- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publica (III) 641- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POPA, Mircea Dr. Petru Groza în corespondență cu Octavian Goga 659- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, GLODARIU, Eugenia, MIREL, Maria Muzeul județean de istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare 673- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI STOICOVICI, Eugen Studiul mineralogico-petrografic al materialului neolitic de la Iclod (jud. Cluj) 691- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Mihaela, BOROȘ, Doina Materiale, intervenții și conservarea în suturi arheologice 703- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MAC, Ioan, URSUȚ, Dorin Indicele de accesibilitate și pentrabilitate în cazul unor castre romane din Valea Someșului 707- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI IDRICEANU, Dorina Cercetarea și tratamentul unei lucrări de pictură în tempera din sec. XVI 717- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIPĂIANU ANA, Maria Materialele și tehnici utilizate la broderiile transilvănene din secolele XVII-XVIII 735- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI OPRIȘ, Ioan Efectul cutremurelor asupra monumentelor istorice din România 759 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI FURDUI, Titus Cîteva aspecte istoriografice orivitoare la Vronica turcească a studentului anonim de la Sebeș-Alba (Preliminarii la primul incunabul românesc) 771- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VII) 779- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date privind cartea romanească veche din nord-vestul Transilvaniei 795- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor A Kozep-Duna-medence regeszeti bibliografidja - Jakabffy Imre 803- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Bodendenkmalpflege und archaologische Forschung 804- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Palast und Hutte 805- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Beitrage zur Ur-und Fruhgeschichte 806- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Bericht uber die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Loz in den Jahren 1971 bis 1974 -Hachmann R. 807- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Les haches a disque du bassin des Carpathes - Kroeger-Mivhel Ehrengard 808- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Die Frunhbonzeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten 815- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Veterovske Silliste v Budkovicich - Ondracek J. 817- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Osidleni jeshyn ve dtarsi a stredni dobe bronze na Morave - Stuchlik Stanislav 817- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Cumania 818- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Die Kupfer - und Bronzegefasse Agyptens - Ali Radwan 819- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Die Hugelgraberbronzezeit in Niederbayern - Hochstetter Alix 820- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Die Filbeln in Rumanien - Bader T. 822- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Die Bronzezeit im sudwestlichen Oberbayern - Rihovsky Jiri 823- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Zaklady stredodunajskych popelnicovych poli na Morave - Rihovsky Jiri 824- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor L'age du Bronze final a Auvernier (Lac de Neuchatel, Suisse) - Rychner V. 825- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Pohrebiste luzice kultury v Moravicanech - Nekvasil Jindra 825- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP, Constantin Interferențe spirituale în Dacia romană - Bărbulescu Mihai 827- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PETCULESCU, Liviu Armata romană în Dacia Inferior - Vlădescu C. 831- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PETCULESCU, Liviu Piazza Armerina - Wilson R.J.A. 836- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre Baranya megye X-XI. Szaadi sirleletei - Kiss Attlila 839- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre Das mittelalterliche Dorf Sarvaly - Holl I., Pardi N. 841- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre Habitatul medieval rural din Valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) - Matei M., Emandi E. 843- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian Conștiință și acțiune națională în satul românesc din Transilvania ăn mijlocul sec. XIX (18860-1867) 847- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian Lumea românească la 1900 - Bulei I. 849- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian Zeit und Lebensbild eines siebenburger Sachsen - Eisenburger E., Brandsch R. 850- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Sălajul la a XL-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antimperialistă din august 1944 I-IV română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvânt înainte .11-13 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IONIȚĂ, Gheorghe 1 Mai 1939 - o pagină glorioasă din istoria mișcării noastre revoluționare, comuniste din istoria poporului român 15-24 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUȘAT, Mircea Rădăcinile istorice ale revoluției de eliberare națională și socială din august 1944 25- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu în România Istorie Veche şi Arheologie 48- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia O așezare Tiszapolgár la Dragu. Contribuții la geneza culturii Tiszapolgár în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 105- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău JURCSAK, Tiberiu Obiecte de podoabă de origine sudică în așezarea de epoca bronzului de la Derșida (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 111- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Nicolae Spada de bronz de la Ghenci (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva, SOROCEANU, Tudor Al doilea depozit de bronzuri de la Dragu (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 125- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NEMETI, Ioan Contribuții la istoricul Hallstattului târziu din nord-vestul României în lumina noilor descoperiri arheologice Istorie Veche şi Arheologie 129- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, MATEI, Alexandru Piese noi din tezaurulul de la Cuceu Istorie Veche şi Arheologie 147- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COCIȘ, Sorin Fibule romane în Dacia preromană Istorie Veche şi Arheologie 149- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSSU, Ioan Un cetățean roman din Africa de Nord-Vest onorat în Dacia Istorie Veche şi Arheologie 159- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, GYEMANT, Amalia Castrul roman de la Buciumi. Propuneri pentru o reconstituire grafică (I-IV) Istorie Veche şi Arheologie 165- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Din nou despre câteva fragmente de diplome militare și plăcuțe de bronz cu inscripție din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 211- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a Daciei romane IV. Cohors VI Thracum Istorie Veche şi Arheologie 219- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Legio VII Gemina Felix la Porolissum. O rectificare cu caracter cronologic Istorie Veche şi Arheologie 227- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Câteva note în legătură cu limesul Daciei romane. Observații cu privire la articolul "Limes", fascicole privind Dacia Istorie Veche şi Arheologie 231- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Un cuptor de ars ceramică descoperit în așezarea dacilor liberi de la Zalău - Valea Miței Istorie Veche şi Arheologie 237- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Drumurile sării din nord-vestul Transilvaniei medievale Istorie Medie 249- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Voievozii din Chioar în secolele XIV-XV Istorie Medie 257- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Repertoriul localităților din Sălaj în secolul al XV-lea Istorie Medie 265- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Mihai Viteazul, generalul Basta și Cetatea Chioar Istorie Medie 291- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, RUS, Nicolae Al patrulea tezaur monetar de la Zalău, sec. XVII Istorie Medie 295- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAZIN, Gheorghe Tezaurul monetar de la Tășnad, sec. XV-XVII Istorie Medie 301- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Aspecte din istoria cetății și a domeniului Cehu-Silvaniei. Urbariul cetății Cehul din anul 1693 Istorie Medie 309- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău EDROIU, Nicolae, GYEMANT, Ladislau Comitatul Solnicul Mijlociu unit cu Crasna și Chioar în vremea răscoalei lui Horea (1784) Istorie Medie 345- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ALBU, Corneliu Universitatea românească a Transilvaniei în concepția lui Simion Bărnuțiu Istorie modernă 435- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale revoluției populare din toamna anului 1918 din Sălaj Istorie modernă 445- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel Activitatea Legiunii Române din Praga Istorie modernă 449- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ioan Sălăjenii în Marele Sfat al Țării și Consiliul Dirigent Istorie modernă 455- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FIROIU, Dumitru Natura politico-juridică a Adunării Naționale de la Alba Iulia și a rezoluției adoptate Istorie modernă 459- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, MIHALCA, Virgil Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român (1919-1920) Istorie contemporană 469- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BATHORI, Ludovic Aspecte economice din viața comunei Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1919-1939 Istorie contemporană 491- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Lupta pentru continuitatea activității copoperativelor populației românești din nord-vestul țării, componentă a rezistenței antihortiste. 1.X.1940 - 25.X.1944. Cooperația sălăjană (II) Istorie contemporană 503- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Căpitan Dumitru Cristorian: participarea grupului 18 Cercetare la luptele pentru eliberarea Sălajului de sub ocupația fascistă în octombrie 1944 Istorie contemporană 529- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DUȚU, Alexandru Considerații privind participarea armatei române la luptele duse pentru eliberarea părții din Nord-Vest a României și în continuare pînă la victoria finală împotriva fascismului Istorie contemporană 535- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan Noi date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Sălaj (1918-1948) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 543- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău POP, Ana Tezaurul de bronzuri de la Sig. Restaurare-conservare Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 553- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUREȘAN, Olimpia Restaurarea unei săbii și a unui pumnal de tip Apa Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 557- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CĂDARIU, Ștefan Executarea copiilor ceramice în laboratorul de restaurare Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 561- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COLDEA, Gheorghe Vegetația lemnoasă de luncă din zona Munților Plopiș Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 565- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUNTEANU, Dan, RAUS DOINA, Monica Documentații pentru crearea unor rezervații naturale de interes național în județul Sălaj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RAUS DOINA, Monica Studii floristice asupra mlaștinei de la Băile Iaz Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 585- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana Colecțiile de carte veche românească din depozitele eparhiale de la Șimleul Silvaniei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Paul Augustin (1866-1920). Încercare de schiță monografică Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel Un patriot sălăjan: Emil Bran (1864-1941) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 643- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DOMUȚA, Emil Contribuții documentare privind activitatea societății de lectură "Dragoșiana" Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 653- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel Din istoricul instituțiilor cultural-naționale sălăjane. Reuniunea Femeilor Române Sălăjene Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 663- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae Sfătuitorul - publicație a despărțămîntului Gida-Huedin al Astrei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 675- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU, Traian Uniunea Lupătătorilor Memorandiști Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 681- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin Contribuții la istoricul societății culturale "Sălăgeana" a studenților sălăjeni din centrul universitar Cluj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 687- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Ecouri ale revistei "Școala noastră" în S.U.A. Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 693- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOVÎRNACHE, Horia Asupra unei culegeri de folclor din Sălaj Etnografie 699- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOIA IOAN, Augustin Câteva repere privind procesul de marcare socială a spațiului locuinței țărănești tradiționale Etnografie 709- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Procedee și unelte tradiționale de pescuit pe cursul Sălăjan al Someșului II Etnografie 717- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău POP, Maria, ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Dinamica timpului și spațiului social în comunitățile rurale din Sălaj Etnografie 731- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satului Moigrad Etnografie 755- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan Obiecte de cositor din Sălaj Istoria artelor 765- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ion, ZEBACINSCHI, Corneliu Altare semicirculare la biserici de lemn sălăjene Istoria artelor 775- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău PORUMB, Marius Pictori sălăjeni din secolul al XVIII-lea Istoria artelor 793- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BADIU MARIA, Pia Colecția de artă plastică contemporană a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău I. Pictura Istoria artelor 801- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1983 847-852 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 851- română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă TOȘA, Ioan Contribuții la studiul culturii populare bănățene de la sfîrțitul secolului al XIX-lea .5-28 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă KAKUCS, Lajos Unele aspecte privind înzestrarea tehnică a agriculturii din Banat în secolele XVIII-XIX 29-42 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă SĂCARĂ, Nicolae Decorul arhitercturii populare bănățene 43-66 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă DĂNILĂ, Simion Mișcări de populație în Banat oglinndite în onomastica unei comune (Belinț, județul Timiș) 67-90 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă IONIȚĂ, Vasile Observații cu privire la nomenclatura populară a plantelor 91-95 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă GRIGORESCU, Elena Prelucrarea cînepii în Banat 97-110 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BLAJ, Violeta Olăritul, vechi meșteșug în zona Făget 111-122 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă GAGA, Lidia Costim de enclavă. Costum de contact. Bufenii 123-141 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Contribuții cu privire la dogăritul (butnăritul) în Banat 143-150 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă SUBU-VIȚĂ, Rodica Contribuâii privind metoda de preparare și prelucrare a pieilor în zona etnografică Lugoj 151-155 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BEJAN, Ioan, LUPȘIASCA, Carol Considerații privind vechimea morilor cu ciutură 157-179 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Contribuții la cunoașterea istoricului dansului "Romana" 181-192 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CLEPEA, Stela Considerații asupra gospodăriei și locuinței svabilor din Banat 193-199 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BAȘMATĂRĂ, Domnica Mijloace de depozitare a cerealelor și altor produse agricole în județul Gorj 201-205 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BUZILĂ, Adriana Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradițională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea 209-231 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă PÎRVULESCU, Dorina George Diaconovici zugravul bisericilor de la Povergina și Bătești 233-261 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă MEDELEȚ, Rodica Date noi referitoare la viața și activitatea pictorului bănățean Mihail Velceleanu 263-277 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă PINTILIE, Ileana Un capitol de artă transilvăneană interbelică 279-293 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă PODLIPNY-HEHN, Annemarie Der Turmbau zu Bebel" das Werk Eines niederlandischen malers im Banater Museum 295-297 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă MEDELEANU, Horia Artă și conștiință românească în Banat în secolul al XVIII-lea 299-303 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă TURCUȘ, Aurel Corespondența lui Ioachim Miloaia cu Coriolan Petranu 307-316 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă RĂDULESCU, Alexandru Colecția de hartă veche a muzeului Banatului - sursă de informare multidisciplinară 317-342 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă AGACHE, Liliana Tehnologia restaurării covoarelor "cilimurilor" în laboratorul zonal Timișoara 343-346 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă TURCUȘ, Aristița Preocupări etnografice la Institutul Social Banat-Crișana 349-354 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă DUNĂRE, Nicolae Aportul profesorului G.T. Niculescu-Varone la Cercetarea portului popular românesc 355-360 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Evoluția calității vieții sociale și culturale în aria Timișului inferior L. Sărbova - Nca A., Andrei V., Luminosu D. 361-262 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BLAJ, Violeta Ceramica neagră în contextul ceramicii populare 363-364 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Nume de locuri din Banat - Ioniță V. 365-366 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă LAZĂR, Angela Grai, folklor, etnografie 367-368 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă GAGA, Lidia Cretori populari contemporani din România - Vlăduțiu I. 369-370 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă LAZĂR, Angela Mult mă-ntreba inima. Folclor poetic din județul Timiș -Cica V., Mihuța Nichifor 371-371 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă PINTILIE, Ileana Șase decenii de artă plastică românească militantă - Țoca M. 373-374 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BUZILĂ, Adriana Banatul, de la origini pînă acum - 1774 375-375 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă BUZILĂ, Adriana Relații bisericești româno-sîrbe în secolele XVII-lea și XVIII-lea - Anuichi Silviu 377-377 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă CICA, Vasile Pedagogia tradițională populară bănățeană - Onciulescu Dimitrie 379-380 română
1984 Carpica, XVI SCURTU, Ioan Pregătirea politică a actului istoric de la 23 August 1944 .7-17 română
1984 Carpica, XVI FLOREA, Vasile Aspecte militare pe teritoriul județului Bacău la începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August 1944 17-21 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan Milenii de locuire în vatra orașului Bacău și împrejurimilor, până la prima mențiune documentară a localității 23-49 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
1984 Carpica, XVI ZIRRA, Vlad Contribuția celtică la cultura daco-getică în concepția lui Vasile Pârvan 55-60 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan Unele considerații privind originea, cronologia și semnificația etno-culturală a cuțitelor cu volute descoperite pe teritoriul României 85-93 română
1984 Carpica, XVI HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din așezările de la Cîrligi-Filipești (secolele II-V e.n.) și Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e.n.) 95-99 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Alexandru Noi contribuții arheologice privind istoria așezării urbane de la Trotuș 101-126 română
1984 Carpica, XVI CIUTĂ, Ioan Bacăul – oglindit în documentele cancelariei Moldovei secolului al XV-lea 127-132 română
1984 Carpica, XVI MURARIU, Ioan Ținutul Bacău în secolele XV-XIC (I) 133-149 română
1984 Carpica, XVI BURLACU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea Cobâlei de pe Siretul mijlociu (sec. XV-XIX) 151-173 română
1984 Carpica, XVI PĂLTĂNEA, Paul Note la biografia lui Costache Rosetti-Tețcanu 175-193 română
1984 Carpica, XVI MARIN, Ionel Din lupta antifascistă, antirevizionistă și antirăzboinică a maselor muncitoare din Valea Bistriței 195-208 română
1984 Carpica, XVI ICHIM, Dorinel Dovezi etnologice și paleoetnologice privind vechimea viticulturii în Moldova centrală 209-224 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan Pe urmele lui Vasile Pârvan - Zub Al. 225-228 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1983 (Elena Artimon) 229-234 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 235-237 română
1984 Cercetări Arheologice, VII Cercetări Arheologice - Introducere .5- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ISĂCESCU, Constantin Săpăturile de salvare de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călărași 27- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ALEXE, Bujor, POPOVICI, Dragomir Șantierul arheologic Poduri-Valea Șoșii, "Dealul Păltiniș, jud. Bacău 45- română
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, Dragomir, TROHANI, George Șantierul arheologic Poduri.Prohozești, "Siliște", jud. Bacău 65- română
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, George, URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice de la Preutești, jud. Suceava 81- română
1984 Cercetări Arheologice, VII TROHANI, George Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiștei, punctul Sărulești, jud. Călărași 85- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ULANICI, Augustin Săpăturile arheologice de la Săndulița, com. Sărulești, jud. Călărași 113- română
1984 Cercetări Arheologice, VII PETCULESCU, Liviu Săpăturile arheologice din castrul Micia 117- română
1984 Cercetări Arheologice, VII ANDRIȚOIU, Ioan, MARINESCU, Lucia, SION, Anișoara Cercetările arheologice din thermele romane de la Micia (Vețel), jud. Hunedoara 121- română
1984 Cercetări Arheologice, VII FILIPESCU, Bogdan Cercetări în stațiunea arheologică Malu Roșu, com. Fierbinți-Tîrg, jud. Ialomița 129- română
1984 Cercetări Arheologice, VII CRISTOCEA, Spiridon, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice din sectorul "Monumente" de la cetățeni, jud. Argeș 137- română
1984 Cercetări Arheologice, VII PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci), com. Giurgeni, jud. Ialomița 143- română
1984 Cercetări Arheologice, VII GEORGESCU, Laurenția Date antropologice privind populația medievală de la Piua Petri dinn necropola III 149- română
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, MONORANU, Octav Cercetările arheologice din cuprinsul redinței feudale de la Giulești, com. Boroaia, jud. Suceava 153- română
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, MONORANU, Octav Cercetările arheologice de la Fîntîna Mare, com. Vadul Moldovei, jud. Suceava 165- română
1984 Cercetări Arheologice, VII RĂDULESCU, Venera Săpăturile arheologice de la Runcu, jud. Gorj 175- română
1984 Cercetări Arheologice, VII RĂDULESCU, Venera Cercetările arheologice de la Ursați, jud. Gorj 181- română
1984 Cercetări Arheologice, VII TROHANI, George Modul de realizarea unor pumnale Akinakes. Studiu radiografic 191- română
1984 Cercetări Arheologice, VII CANTACUZINO, Gheorghe Unele probleme privind cercetările arheologice de la Cîmpulung 199- română
1984 Cercetări Arheologice, VII RUSU, Mircea Tezaurul de la Pietroasele și contextul istoric contemporan 207- română
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Contribuții arheologice la istoricul orașului Baia 231- română
1984 Cercetări Arheologice, VII MUNTEANU, Luminița Cercetări arheologice și istorice efectuate la castelul Lăzarea 245- română
1984 Columna REDACȚIA Cuvînt de început 4-5 Română
1984 Columna Preot VALDMAN, Traian Biserica romînească salută «Columna» 6-7 Română
1984 Columna GALACTION, Passarelli Luchi Un mesaj de iubire 8-9 Română
1984 Columna traducere MITESCU, Adriana, PILLAT, on La Patria 9 Italiană
1984 Columna MITESCU, Adriana Roman Vlad în luptă cu timpul 10-12 Română
1984 Columna UNGUREANU, oana Constantin Brăiloiu 12-13 Română
1984 Columna CRISTEA, vram Prima antologia di poesie classiche latine di letteratura rumena 14-15 Italiană
1984 Columna traducere MITESCU, Adriana Il nome Mihai Eminescu 16-17 Italiană
1984 Columna CRISTEA, vram Octavian Goga 17-20 Română
1984 Columna PREDA, aia La fiera delle ragazze 21 Italiană
1984 Columna REDACȚIA Din viața asociației «Dacia» și a A.C.I.E.R. 22 Română
1984 Crisia, 1984 Cuprins 2 română
1984 Crisia, 1984 IGNAT, Doina Așezarea de la sfîrșitul epocii bronzului de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) .9-26 română
1984 Crisia, 1984 CHIDIOȘAN, Nicolae Prelucrarea osului în așezările culturii Otomani din Nord-Vestul României 27-52 română
1984 Crisia, 1984 APAN, Mihai, FAUR, Viorel Manifestări politice ale populației din Bihor între 1870-1905 53-61 română
1984 Crisia, 1984 FLEISZ, Ioan Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor la sfîrșitul secolului al XIX-lea (1890-1900) 63-74 română
1984 Crisia, 1984 MIHOC, Blaga Reforma agrară din 1921 în Plasa Centrală (județul Bihor) 75-90 română
1984 Crisia, 1984 CIUBĂNCAN, Vasile Anul 1939. Momente de solidaritate și unitate națională 91-104 română
1984 Crisia, 1984 GORUN, Gheorghe Documente bihorene relative la răscoala lui Horea 105-128 română
1984 Crisia, 1984 ȘORA, Gheorghe Un document inedit despre conținitul manualelor de istorie redactate la Broșov de către Vasile Goldiș 129-133 română
1984 Crisia, 1984 NISTOR, Alexandru Iosif Vulcan și Bistrița (corespondențe inedite) 135-138 română
1984 Crisia, 1984 FAUR, Viorel Referiri la revista "Familia" și bibliografia lui Iosif Vulcan în corespondența lui Fr. Hossu-Longin 139-149 română
1984 Crisia, 1984 FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului (II) 151-283 română
1984 Crisia, 1984 DUMITRAȘCU, Sever Note privind istoriografia mileniului I e.n. 285-293 română
1984 Crisia, 1984 NICA, Florian O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (III) 295-302 română
1984 Crisia, 1984 CORNEA, Lucia Aspecte istoriografice în revista "Familia". Istorici români în cadrul unor manifestări științifice internaționale 303-309 română
1984 Crisia, 1984 CRĂCIUN, Corneliu, MIHOC, Blaga Revista "Familia" despre mișcările naționale studențești la sfîrșitul secolului al XIX-lea 311-318 română
1984 Crisia, 1984 MANDREA, Ioan, OPREA, Sorin Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Brașov în perioada 1910-1918 319-327 română
1984 Crisia, 1984 DRECIN, Mihai Oradea - Centru al organizării funcționarilor români din bîncile transilvănene la începutul secolului al XX-lea 329-335 română
1984 Crisia, 1984 BOCȘE, Maria Știința populară argument al civilizației rurale românești 339-358 română
1984 Crisia, 1984 TOȘA, Ioan Contribuții la studiul agriculturii tradiționale românești 359-381 română
1984 Crisia, 1984 ȘTEFĂNESCU, Barbu Considerații asupra tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Sisteme de agricultură 383-438 română
1984 Crisia, 1984 CHIRIAC, Aurel Transportul și desfacerea produselor meșterilor specializați în prelucrarea lemnului din Depresiunea Beiușului 439-464 română
1984 Crisia, 1984 SABĂU, Nicolae Contribuții la cunoașterea arhitecturii baroce din Oradea 467-486 română
1984 Crisia, 1984 LĂPTOIU, Negoiță Aspecte ale învățămîntului artistic din Transilvania 487-496 română
1984 Crisia, 1984 ZINTZ, Maria Contribuâii la cunoașterea creației aertistice a lui Tibor Erno 497-517 română
1984 Crisia, 1984 KESSLER, Eugen Noi contribuții privind studiul avifaunelor din Paratethys 521-532 română
1984 Crisia, 1984 JURCSAK, Tiberiu, RĂDULESCU, Costin, SAMSON, Petre Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău 533-558 franceză
1984 Crisia, 1984 VĂLENAȘ, Liviu Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) 559-580 română
1984 Crisia, 1984 COCEAN, Pompei Elemente ale morfologiei de detaliu în Peștera Urșilor (Munții Bihor) 581-586 română
1984 Crisia, 1984 VĂLENAȘ, Liviu Considerations sur le chimisme des eaux karstiques du Massif Dedegol Dag (Taurus Occidental-Turquie) 587-594 franceză
1984 Crisia, 1984 PAINA, Mircea Cheia de determinare a notinectidelor (Insecta, Het., Notonectidae) din R.S. România 595-597 română
1984 Crisia, 1984 GORUN, Gheorghe Colecția de carte veche străină de la filiala arhivelor statului din Oradea (secolele XVI-XVII (Catalog) 601-613 română
1984 Crisia, 1984 MAROSSY, Ana Din preocupările privind ocrotirea naturii în Bihor 615-626 română
1984 Crisia, 1984 FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1983 627-632 română
1984 Crisia, 1984 COSTIN, Florian Cronica activității științifice pe anul 1983 a membrilor secției de etnografie 633-635 română
1984 Crisia, 1984 DUMITRAȘCU, Sever The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. 639-642 engleză
1984 Crisia, 1984 FAUR, Viorel Corespondența lui Vincențiu Babeș (Scrisori trimise) 646-647 română
1984 Crisia, 1984 CHIRIAC, Aurel Arta populară românească - Petrescu P., Stoica G. 648-649 română
1984 Crisia, 1984 CHIRIAC, Aurel "Izvorul" Revistă de etnografie și folclor 649-650 română
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 PREDA, Constantin Recherches arhéologiques roumaines effectuées apres le 23 Aout 1944 005-012
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 PETOLESCU, Constantin C. Aus der Geschichte des Nationalen Antiquitätenmuseums und des Archäologischen Instituts - Jahre archäologischer und museisticher Tätigkeit 013-022
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 HONEA, Kenneth Chronometry of the Romanian Middle and Upper Palaeolithic: Implications of curent Radiocarbon Dating Results 023-040
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 BOLOMEY, Alexandra, CÂRCIUMARU, Marin, MARINESCU-BÂLCU, Silvia, MURARU, Adrian Ecological, Economic and Behavioural Aspects of the Cucuteni A4 Community at Drăgușeni 041-046
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 MARINESCU, George Die jungere Hallstattzeit in Nordostsiebenburgen 047-084
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ALEXANDRESCU, Petre Le groupe de tresors thraces du Nord du Balkans (II) 085-098
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DIACONU, Petre, HARHOIU, Radu Hunnicher Kessel aus Muntenien 099-116
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DOLINESCU-FERCHE, Suzana "La culture "Ipotești-Ciurel-Cândești" (Ve-VIIe siecles). La situation en Valachie" 117-148
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DUMITRESCU, Vladimir Une mise au point à propos de la station neolithique de Rast 149-152
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 HAIMOVICI, Sergiu De l'existence d'un type de taurins (Bos Taurus) acornu eleve par les Thraco-Daces sur le territorie de la Moldavie 153-156
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica Un chapiteau ionique classique grec à Histria. Quelques observations sur la compositions et les unites de mesure 157-180
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 PREDA, Constantin Dorin Popescu à 80 ans 181-182
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 MITREA, Bucur Decouvertes monetaires en Roumanie: 1981, 1982 et 1983 (XXV, XXVI et XXVII) 183-190
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ROMAN, Petre Nicolae Vlassa (1934-1984) 191-192
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DIACONU, Gheorghe Compte rendu: ''Siebenbürgen in spätromischer Zeit" 193-195
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''Iatrus-Krivina. Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der Unteren Donau'' 195-196
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 BARNEA, Alexandru Compte rendu: ''The great Age of Pannonia (A. D. 193-284)" 196-197
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Compte rendu: ''La Galice Romaine. Recherches sur le nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité'' 197-197
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Compte rendu: ''Das mittelalterliche Dorf Sarvaly" 198-199
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 CONSTANTINESCU, Nicolae Compte rendu: ''Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem 15.-16. Jahrhundert 199-199
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile Interferențe ale istoriografiei românești și universale .9-12 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu, KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Cluj - "Piața Ștefan cel Mare" 15-22 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud 23-32 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZI, Istvan Poate fi identificat hidronimul Maris al lui Herodot cu hidronimul Mureș din Transilvania 33-50 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GUDEA, Nicolae, ZRINYI, Andrei Contribuții la istoria militară a Daciei romane. 2. Ala I. Gallorum et Bosporanorum 51-58 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GAIU, Corneliu Așezarea prefeudală de la Șirioara, com. Șieu-Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud 59-64 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP IOAN, Aurel Considerații despre statutul social al unor cnezi transilvăneni la începutul secolului al XVI-lea 67-72 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena Circulația tipăriturilor tîergoviștene în județul Mureș - mersager al unității naționale 73-79 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, CHIRILĂ, Eugen Al doilea tezaur monetar de la Blaj, sec. XVII 81-83 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen Dezvoltarea economică și socială a satului Ibănești de la mijlocul secolului al XVII-lea pîna la mijlocul secolului al XVIII-lea 85-98 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Noi documente despre Pintea Vitezul și ortacii lui (1700-1701) 99-122 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Nicolae Instituția de notar sătesc din Transilvania 123-145 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. I. De la începuturi pană la sfîrșitul sec. XVI. 147-175 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan Date demografice privind orașul Tîrgu-Mureș în perioada anilor 1784-1800 177-184 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Contribuție documentară privind istoria școlilor românești din Transilvania 185-205 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel Limba română în conscripțiile urgariale din anii 1819-1820, din cuprinsul localităților iobăgești aservite orașelor Sibiu și Brașov 207-214 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Situația și activitatea regimentului II românesc de graniță după revoluția de 1848-1849, pînă la desfințarea sa (1851) 215-229 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan Observațiile lui Auguste de Gerando asupra tăblițelor cerate descoperite în Transilvania 231-243 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin Contribuții la cunoașterea culturii reghinene pînă la 1918 245-264 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Ionel Instituțiile agricole teritoriale între anii 1918-1950 și specificul activității lor în Transilvania 265-285 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar )1872-1918). III. 287-303 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GOȚIA, Dorin Din activitatea Astrei de sprijinire culturală a soldaților români în primul război mondial 305-327 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Raporturile agrare după aplicarea legii de reformă agrarăî din 1921 în județul Mureș 329-348 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOAR, Liviu Luptele greviste ale muncitorilor forestieri de pe valea superioară a Mureșului din deceniul al treilea al secolului XX (1922-1929) 349-356 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETRA, Nicolae Prelucrarea lemnului la Reghin pe noi trepte de afirmare 357-383 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PORUMB, Marius Iacov din Rășinari, pictor al monumentelor românești din zona centrală a Transilvaniei în secolul al XVIII-lea 387-393 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOSOANCĂ, Traian Tipologia formelor de plan ale bisericilor de lemn din județul Mureș I. 395-410 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Sisteme de păstorit în zona Munților Călimani 411-416 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DIACONESCU, Aurelia Ceramica în suluri de lut din colecțiile complexului muzeal Mureș - argument al continuității în valea Mureșului 417-429 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai, URSUȚ, Dorin Aspecte privind ridicarea topografică a așezării prefeudale de la Sighișoara - Dealul Viilor 433-438 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna, GAL, Cornelia Mărturii inedite privind expoziția de arheologie și rznografie organizată în cadrul "Lunii Tîrgu-Mureșului" - 1936 439-441 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie OLTEAN ANA, Mariana Ediții din secolul al XVI-lea ale clasicilor greci și latini existente în colecția "Telekiana" 443-446 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIORAN, Dorana Țările române în izvoarele cartografice străine pînă la sfîrșitul secolului al XVII-lea existente în fondul Teleki-Bolyai 447-450 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie SPIELMANN, Mihai O tipărituri blăjeană mai puțin cunoascută - Johannes Dsamascenus Opera Philosophica et Theologica (1763) 451-460 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Carmen Cărți vechi românești tipărite la Buda, existente în fondul Teleki-Bolxsi al bibliotecii județene Mureș 461-465 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie TODORAN, Livia Însemnări manuscrise pe o istorie … a lui Petru Maior 467-470 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie AMBRUS HEDVIG, Maria Tipărituri plantiniene din colecția Teleki Samuel 471-476 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ZSIGMOND, Irma Ediții aldine în colecția fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Județene Mureș 477-482 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena Cercetări arheologice în statueta neolitică de la Carcaliu (jud. Tulcea) 23-30 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Necropola daco-romană de la Enisala, com Sarichioi, jud. Tulcea 31-39 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor Raport cu privire la rezultatele cercetărilor arheologice de la Telița - Izvorul Maicilor" (jud. Tulcea) 41-50 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ferma romană de la Telița, punctul "La Pod" (jud. Tulcea) în anul 1980 51-66 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Un cuptor roman de are bombarde descoperite la Telița 67-73 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum 75-96 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru, BARNEA, Ion Săpăturile de salvare de la Noviodumun 97-105 română
1984 Peuce, IX, seria istorie VASILIU, Ioan Cimitirul feudal-timpuriu de la Issacea 107-141 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, VASILIU, Ioan Considerații finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec, X-XI) de Is. Aegyssus - Tulcea 143-155 română
1984 Peuce, IX, seria istorie DRAGOMIR, Ion Vestigii milenare inedite în patrimoniul Muzeului județean de istorie Galați - Colecția Sr. Alexandru Nestor Macelariu 157-185 română
1984 Peuce, IX, seria istorie TOPOLEANU, Florin Noi descoperiri arheologice la Isaccea 187-205 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea 201-233 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MUȘETEANU, Crișan Fragmente sculpturale de la Troesmis 235-236 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Descoperiri mărunte de la Isaccea 237-255 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Monede din secolele XII-XIV descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 257-266 română
1984 Peuce, IX, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, OPAIȚ, Cristina Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (II) 267-279 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena Noi date obținute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor și armelor litice din colecția Muzeului din Tulcea 281-291 română
1984 Peuce, IX, seria istorie PETRESCU, Iustinian Cercetări paleobotanice asupra unor resturi vegetale din săpăturile arheologice de la Isaccea 293-296 română
1984 Peuce, IX, seria istorie ȘTEFAN, Alexandru Cetatea romană tîrzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic 297-310 română
1984 Peuce, IX, seria istorie OPAIȚ, Andrei Beobachtungen zur Entwiklung der zwei Amphoratypen 311-327 germană
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor La Venus de Lazurile 329-331 franceză
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Un Eros trouves a Valea Teilor, department de Tulcea 333-336 română
1984 Peuce, IX, seria istorie OPAIȚ, Cristina Două amulete de sticlă din nordul Dobrogei 337-338 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru Dinogeția III. Precizări cronologice 339-346 română
1984 Peuce, IX, seria istorie COMȘA, Eugen Cîteva secvențe dendrocronologice din perioada feudal timpurie din așezarea de las Garvăn 347-248 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e.n. 349-354 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Aspecte ale ritului și ritualului în lumina descoperirilor din necropola medivală de la Enisala 355-362 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Din nou despre vasele sferoconice în lumina descoperirilor din nordul Dobrogei 363-374 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Elemente de cultură bizantină la Gurile Dunării 375-388 română
1984 Peuce, IX, seria istorie DIACONU, Petre Kili și expediția lui Umur-beg 389-394 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MATEESCU, Tudor Construcții navale la Tulcea înainte de 1877 395-400 română
1984 Peuce, IX, seria istorie GHERASIM, Lenuța, ZAHARIA, Petre Situația economică a județului Tulcea în anii 1878-1916 401-410 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LASCU, Stoica Din istoria modernă a României: Lărgirea exercitării de către locuitorii județelor Constanța și Tulcea a drepturilor constituționale 411-422 română
1984 Pontica, XVII RĂDULESCU, Adrian Realizări ale cercetării arheologice, istorice și muzeologice în Dobrogea, în cei 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 .7- română
1984 Pontica, XVII COMȘA, Eugen Figurines d'os prismatique d'epoque neolitique en Roumanie 15- franceză
1984 Pontica, XVII HAȘOTTI, Puiu Noi date privind difuziunea comunităților culturii Hamangia 25- română
1984 Pontica, XVII HAȘOTTI, Puiu, WISOȘENSKI, Wili Descoperiri întîmplătoare în așezarea neolitică de la Tărgușor "Sitorman" 37- română
1984 Pontica, XVII BUZOIANU, Livia Despre începuturile importului de amfore ștampilate în cetățile grecești Tomis și Callatis 51- română
1984 Pontica, XVII BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria, RĂDULESCU, Adrian O inscrpție tomitanp "redescoperită" (SEG, I,2, 332) 61- română
1984 Pontica, XVII PETOLESCU, Constantin Inscripții pe mortaria din Moesia Inferior (I) 67- română
1984 Pontica, XVII COVACEF, Zaharia Considerații asupra unui monumernt funerar figurat descoperit în necropola tomitană de sec. II e.n. 77- română
1984 Pontica, XVII AVRAM, Alexandru, BOUNEGRU, Octavian, LUNGU, Virgil Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85- română
1984 Pontica, XVII RĂDULESCU, Adrian Dacia și Moesia (Scythia) - părți constitutive ale etnosului românesc 101- română
1984 Pontica, XVII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin, LUNGU, Virgil Noi descoperiri din necropole tomitane 109- română
1984 Pontica, XVII OCHEȘEANU, Radu Cîteva descoperiri monetare din sec. IV e.n. în Scythia Minor 131- română
1984 Pontica, XVII BUCOVALĂ, Mihai, PATUC, Gheorghe Date noi privind cercetările arheologice de la Ovidiu (municipiul Constanța) 153- română
1984 Pontica, XVII DIACONU, Petre Documente vechi creștine în Dobrogea 157- română
1984 Pontica, XVII PANAIT, Panait, ȘTEFĂNESCU, Aristide Valea Carasu în cartografia medievală 169- română
1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica, STĂNESCU, Adrian Mărturii documentare privind ocupația Piterilor Centrale în Dobrogea (1916-1918) 177- română
1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (I) 187- română
1984 Pontica, XVII POSTELNICU, Valentina Aspecte ale vieții economice tulcene reflectate în docimente de arhivă (1918-1944) 199- română
1984 Pontica, XVII SILEA, Vasile Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (10-16 decembrie 1936) 207- română
1984 Pontica, XVII CIOCAN, Marin Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (octombrie 1943) 217- română
1984 Pontica, XVII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea) 225- română
1984 Pontica, XVII PANAITESCU, Adrian Meșteșugul prelucrării osului la Păcuiul lui Soare 231- română
1984 Pontica, XVII OPREA, Vasile, PAPASIMA, Tudor Un cuptor de ars oale din epoca feudală timpurie 237- română
1984 Pontica, XVII GLUCK, Eugen Imaginea litoralului românesc pe harta nautică a lui Iehuda Ven Zara (1497) 241- română
1984 Pontica, XVII CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (VI) 245- română
1984 Pontica, XVII IRIMIA, Mihai Ceramica traco-getică - Moscalu E. 257- română
1984 Pontica, XVII Hadrian Daicoviciu 265- română
1984 Pontica, XVII Simion Aurică 267- română
1984 Pontica, XVII Vlassa Nicolae 269- română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 SARAFOLEAN, Gavrilă Locuri de luptă și victorii – 40 de ani de la Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 40 de ani de la Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă 3-7 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 DEAC, Mircea 23 August 1944, propulsor al artei monumentale 40 de ani de la Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă 8-10 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 DIMITRIU, Octav Consolidarea, restaurarea și remodelarea unui edificiu din zona Lipscanilor (str. Lipscani nr. 18- 20) Conservare - restaurare 11-17 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 SABĂU, Nicolae Gherla. Aspecte istorico-artistice ale dezvoltării orașului Studii şi Comunicări 18-26 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 BODEA, Mihaela Valoare în peisajul urban al Gherlei Studii şi Comunicări 27-29 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 DOBJANSCHI, Ana, SIMION, Victor Un climat nou de artă în epoca lui Vasile Lupu Studii şi Comunicări 30-34 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 LUNGU, Radu Orașul de Floci – Monumente istorice Studii şi Comunicări 35-40 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 SEBESTYÉN, Gheorghe Unele cetăți ale Banatului și desenele lui L.F. Marsigli Studii şi Comunicări 41-49 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 KINGA, Tüdös S. Fortificările medievale în sud-estul Transilvaniei Studii şi Comunicări 50-53 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Tipuri sociale și aspecte de critică socială în pictura monumentelor de lemn din centrul și vestul țării Studii şi Comunicări 54-59 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 OPRIȘ, Ioan Alexandru Lapedatu și monumentele istorice Din istoria restaurării monumentelor 60-63 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 TEODORESCU, Virgiliu Z. Contribuția pictorului Paul Molda la restaurarea unor monumente istorice Din istoria restaurării monumentelor 64-70 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Date noi privind cîteva monumente de arhitectură din județul Argeș (case și biserici din Budeasa și Merișani) Din patrimoniul arhitectural 71-75 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 TOMAȘEVSCHI, Anca Sandu ”Casa Economu“ din str. Plantelor, București Din patrimoniul arhitectural 76-77 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 STĂNCIOIU, Rodica Locuința arhitectului L. L. Lipizer din București (str. Stelea Spătaru nr. 10 A Din patrimoniul arhitectural 78-80 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe Introducere în arhitectura comparată Din istoria arhitecturii 81-89 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 Lucrări de conservare și punere în valoare a monumentelor de cultură, efectuate în anul 1983 Cronici, recenzii, informaţii 90-91 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 IGNAT, Maria “Reședințe voievodale pe teritoriul țării“ (sesiune științifică, 12-13 decembrie, 1983) Cronici, recenzii, informaţii 91-92 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Arta românească în secolul al XVIII-lea (sesiune anuală organizată de Academia de Științe Sociale și Politice, 30-31 martie 1984) Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 GRIGORESCU, Ion Un compendiu de istorie a României prin monumente (Florian Tucă, Mircea Cociu, Monumente ale anilor de luptă și jertfă, Editura Militară) Cronici, recenzii, informaţii 93-93 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 ANGHEL, Pavel Un periodic de specialitate din R.S. Slovenia (Iugoslavia) Cronici, recenzii, informaţii 94-94 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 Valorificarea patrimoniului cultural-național — atitudine și responsabilitate revoluționare 3-5 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 HOINĂRESCU, Călin Ansamblul cultural ”Nicolae Iorga“ din Vălenii de Munte Conservare - restaurare 5-10 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Valori de cultură și artă ce evocă răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan Studii şi Comunicări 11-20 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CHIDIOȘAN, Nicolae, LUKÁCS, Antal, POPA, Radu O reședință feudală din secolele XI-XII la Sînnicolau de Beiuș. Contribuții la istoria Bihorului medieval Studii şi Comunicări 21-34 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CANTACUZINO, Gheorghe I., DIACONESCU, Petru, MIHĂESCU, Gabriel Date arheologice asupra unor vestigii medievale din zona centrală a orașului Tîrgoviște (zona ansamblului Stelea) Studii şi Comunicări 35-43 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 SEBESTYÉN, Gheorghe Despre structura portalurilor gotice din România Studii şi Comunicări 43-44 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Considerații privind zona arheologică Troesmis Opinii 45-49 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 JOJA, Constantin Datele stilistice ale arhitecturii țărănești Opinii 50-59 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 KIȚULESCU, Theodora Două locuințe tradiționale din municipiul Slatina Opinii 60-61 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 SIMION, Victor Din nou despre Arnota Opinii 62-63 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 PORȚEANU, Alexandru Un om de cultură - Onisifor Ghibu și monumentele istorice Evocări 64-67 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu Z. Preocupările lui V.A. Urechia în vederea propășirii artei statuare în România Evocări 68-71 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 MIHĂILESCU-BRÂNCEANU, Lidia Demersurile lui V.A. Urechia pentru ridicarea statuii lui Miron Costin Evocări 72-74 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 BERINDEI, Marcel, DUICU, Sorin Sebastian Casa Romanescu, edificiu reprezentativ al Craiovei secolului al XIX-lea Din patrimoniul arhitectural 75-78 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe Introducere în arhitectura comparată (II). Geneza arhitecturilor monumentale Din istoria arhitecturii 79-91 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 MARCU, Anghel Expoziția „Arhitectura civilă autentică. Imagini. Studiu. Experiment “ Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 MOISESCU, Cristian A VII-a Adunare generală a ICOMOS. Rostock, Dresda, 12-18 mai 1984 Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 ȚOCA, Decebal „Argument” (Corneliu Ștefan, Vestigii rupestre din Munții Buzăului, 1980) Cronici, recenzii, informaţii 95-95 română
1984 Teatrul, nr. 1 STROIA, Gheorghe Cultura și arta sub arc de timp socialist 1–2 română
1984 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu Stegar al păcii și civilizației 3–3 română
1984 Teatrul, nr. 1 BESOIU, Ion Stegar al păcii și civilizației 3–3 română
1984 Teatrul, nr. 1 CORNIȘTEANU, Mircea Stegar al păcii și civilizației 4–4 română
1984 Teatrul, nr. 1 PREDA, Stelian Stegar al păcii și civilizației 4–5 română
1984 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Militantă de frunte a poporului român 6–7 română
1984 Teatrul, nr. 1 DIMIU, Mihai Oameni de teatru români în lupta pentru unitatea națională 9–12 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Din vremea Unirii 12–13 română
1984 Teatrul, nr. 1 Colocviile revistei „Teatrul”: Eroul - nucleu vital și sursă a conflictului în dramaturgie (I) 14–20 română
1984 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Festivalul Național „Cîntarea României”. Craiova - Festivalul de teatru istoric (ediția a IV-a) 21–23 română
1984 Teatrul, nr. 1 BIBICIOIU, Victor Colocviul: „Dimensiunile istoriei în dramaturgia română contemporană” 22–23 română
1984 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Un festival al teatrelor muncitorești la prima ediție 24–24 română
1984 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Noi, cei din sală... 25–28 română
1984 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 29–30 română
1984 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Dramatic din Brașov) 30–31 română
1984 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina Cronica dramatică: „Hoțul de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul „Ion Creangă”) 31–33 română
1984 Teatrul, nr. 1 CHIRILĂ, Dumitru Cronica dramatică: „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 33–34 română
1984 Teatrul, nr. 1 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Viață particulară” de Constantin Cubleșan (Teatrul de Nord din Satu Mare) 34–36 română
1984 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Brașov) 36–36 română
1984 Teatrul, nr. 1 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul de Stat din Turda) 37–38 română
1984 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Ivona, principesa Burgundiei” de Witold Gombrowicz (Teatrul Mic) 38–41 română
1984 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Pălăria florentină” de Eugène Labiche (Teatrul Giulești) 42–43 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Recitaluri închinate Unirii 44–45 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Despot-Vodă” de Vasile Alecsandri (Teatrul Național din București) 44–44 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Reprezentația nr. 100: „Niște țărani” de Cătălina Buzoianu, după Dinu Săraru (Teatrul Mic, 14 decembrie 1983) 45–46 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Reprezentația nr. 124: „Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă” de Nelu Ionescu (Teatrul Giulești, 2 decembrie 1983) 46–46 română
1984 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Marian Simpozion Camil Petrescu 47–48 română
1984 Teatrul, nr. 1 DIACONESCU, Sanda Cronica dramatică: „Aventurile unei mici vrajitoare” de Liviu Steciuc (Teatrul de Păpuși din Botoșani) 48–49 română
1984 Teatrul, nr. 1 PROFIT, Romeo Constanța: Spectacol omagial Horia Lovinescu 49–49 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Invitatul nostru: Ion Caramitru 50–56 română
1984 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: „Othello” de Shakespeare 57–57 română
1984 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Silvia Năstase 58–58 română
1984 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Constantin Florescu 59–59 română
1984 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Invitatul nostru: Leni Pințea-Homeag 60–65 română
1984 Teatrul, nr. 1 DIACONESCU, Sanda Un poet: Ștefan Radof 66–67 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Note: Eminesciene 67–67 română
1984 Teatrul, nr. 1 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 68–70 română
1984 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila Tineri regizori la rampă: Radu Dinulescu și Tompa Gábor 71–75 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina În turneu cu actorii Teatrului Mic 76–77 română
1984 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Dumitru Radu Arca lui Noe (I) 78–81 română
1984 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: La dispoziția busolei dumneavoastră 82–82 română
1984 Teatrul, nr. 1 COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (12) 83–85 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Alexandru Ioan Cuza 86–87 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Note: Un cărturar 87–87 română
1984 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Băieșu (I) 88–90 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1934) 90–90 română
1984 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 1 STANCU, Natalia Cartea de teatru: „Istoria teatrului universal” de Ileana Berlogea, Silvia Cucu, Eugen Nicoară 94–95 română
1984 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina Cartea de teatru: „Arta transfigurării” de Andrei Băleanu 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 2 Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de Consiliul Culturii șu Educației Socialiste și Biroul Uniunii Scriitorilor 1–3 română
1984 Teatrul, nr. 2 Colocviile revistei „Teatrul”: Eroul - nucleu vital și sursă a conflictului în dramaturgie (II) 4–9 română
1984 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1934) 9–9 română
1984 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac (Teatrul Național din Timișoara) 10–11 română
1984 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Milionarul sărac” de Tudor Popescu (Teatrul Giulești) 12–13 română
1984 Teatrul, nr. 2 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu (Teatrul Evreiesc de Stat) 13–14 română
1984 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Jucătorul de table” de Ion Coja (Teatrul Dramatic din Constanța) 15–16 română
1984 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită” de Bertolt Brecht (Teatrul Național din Timișoara) 16–19 română
1984 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Vînătoarea de rațe” de A. Vampilov (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 19–21 română
1984 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Ivan Vasilievici” de Mihail Bulgakov (Teatrul „Bulandra”) 21–23 română
1984 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Mult zgomot pentru nimic” de Shakespeare (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 23–25 română
1984 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Hangița” de Carlo Goldoni (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 25–27 română
1984 Teatrul, nr. 2 KIVU, Dinu O microstagiune revelatorie (Teatrul pentru copii și tineret din Iași) 27–29 română
1984 Teatrul, nr. 2 COROIU, Irina În prim-plan: actorul Ovidiu Iuliu Moldovan 30–36 română
1984 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale 37–38 română
1984 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Anonimii care făuresc istoria 38–39 română
1984 Teatrul, nr. 2 Caricaturiștii și Thalia: Anda Călugăreanu văzută de Cristina Neagu 39–39 română
1984 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Mirela Cioabă 40–40 română
1984 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Mircea Constantinescu 41–41 română
1984 Teatrul, nr. 2 PATLANJOGLU, Ludmila Tineri regizori la rampă: Irina Niculescu 42–43 română
1984 Teatrul, nr. 2 DRUȚĂ, Ion „Doina” (dramă în trei acte) 44–68 română
1984 Teatrul, nr. 2 Caricaturiștii și Thalia: Carmen Petrescu și Carmen Galin văzute de Cristina Neagu 68–68 română
1984 Teatrul, nr. 2 COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (XIII) 69–71 română
1984 Teatrul, nr. 2 BRUMARU, A. I. În prim-plan: actrița Geta Grapă la 30 de ani de teatru 72–75 română
1984 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț In memoriam: Carol Kron 75–75 română
1984 Teatrul, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena Cronica rolului secundar: Ion Siminie - Cristescu din „Acești îngeri triști” la Teatrul „Nottara” 76–76 română
1984 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Horia 77–78 română
1984 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Dumitru Radu Arca lui Noe (II). Mormîntul lui A. Mirea 79–80 română
1984 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 81–83 română
1984 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Băieșu (II) 84–86 română
1984 Teatrul, nr. 2 STANCU, Natalia Moștenirea lui Stanislavski 87–89 română
1984 Teatrul, nr. 2 ROMAN, Dimitrie In memoriam: Nunuța Hodoș 89–89 română
1984 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Alexander Hausvater 90–95 română
1984 Teatrul, nr. 2 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: „Un vînt de înnoire revolută” 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 3 Epoca marilor împliniri socialiste 1–2 română
1984 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț La izvoarele „Fîntînii Blanduziei” 3–3 română
1984 Teatrul, nr. 3 VOITIN, Al. Soliloc despre „Procesul Horia” 4–8 română
1984 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Festivalul Național „Cîntarea României”. Craiova: Zilele Caragiale (ediția a VIII-a) 9–10 română
1984 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Festivalul Național „Cîntarea României”. Sesiunea de comunicări 10–11 română
1984 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Note: Centenarul unei cărți fundamentale despre Horia 11–11 română
1984 Teatrul, nr. 3 27 martie - Ziua mondială a teatrului 12–12 română
1984 Teatrul, nr. 3 MĂCIUCĂ, Constantin Cronica dramatică: „Misterul Agamemnon” de Iosif Naghiu (Teatrul de Comedie) 13–15 română
1984 Teatrul, nr. 3 IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Elogiul nebuniei” de Dumitru Solomon (Teatrul German de Stat din Timișoara) 16–17 română
1984 Teatrul, nr. 3 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Salonul” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 18–19 română
1984 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Operația de întinerire” de Pierre Chesnot (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 19–20 română
1984 Teatrul, nr. 3 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Miraculoasa carieră” de Tauno Yliruusi (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 20–21 română
1984 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Învățătoarea” de Bródy Sándor (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) 21–22 română
1984 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Cîntați cu noi!” program muzical-satiric de Sylveszter Lajos (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) 22–23 română
1984 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (martie 1934) 23–23 română
1984 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Daniela Anencov 24–24 română
1984 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Romeo Mușețeanu 25–25 română
1984 Teatrul, nr. 3 GÎRNIȚĂ, Mihai În prim-plan actorul: Valeria Gagealov 26–29 română
1984 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel O convorbire cu Dan Tărchilă 30–32 română
1984 Teatrul, nr. 3 BUZOIANU, Cătălina Caiet de spectacol: „Ivona, principesa Burgundiei” de W. Gombrowicz (Teatrul Mic) - Un studiu de limbaj teatral 34–41 română
1984 Teatrul, nr. 3 LECCA, Marie-Jeanne Caiet de spectacol: „Ivona, principesa Burgundiei” de W. Gombrowicz (Teatrul Mic) - Soluția scenografică 41–44 română
1984 Teatrul, nr. 3 MANȚOC, Liana Caiet de spectacol: „Ivona, principesa Burgundiei” de W. Gombrowicz (Teatrul Mic) - Soluția scenografică 41–44 română
1984 Teatrul, nr. 3 BĂLĂNUȚĂ, Leopoldina Caiet de spectacol: „Ivona, principesa Burgundiei” de W. Gombrowicz (Teatrul Mic) - Între aparență și esență... 45–45 română
1984 Teatrul, nr. 3 CONDURACHE, Dan Caiet de spectacol: „Ivona, principesa Burgundiei” de W. Gombrowicz (Teatrul Mic) - Un „tigru albastru” 46–46 română
1984 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Mitică Caiet de spectacol: „Ivona, principesa Burgundiei” de W. Gombrowicz (Teatrul Mic) - Un joc cu valoare de simbol 47–47 română
1984 Teatrul, nr. 3 FLORIAN, Mircea Caiet de spectacol: „Ivona, principesa Burgundiei” de W. Gombrowicz (Teatrul Mic) - Spectacol sub un clopot (de sticlă) 48–48 română
1984 Teatrul, nr. 3 DAVIDOGLU, Mihail „Suflete în furtună” (dramă în trei acte) 49–74 română
1984 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria În prim-plan actorul: Dem Niculescu 75–79 română
1984 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Dumitru Radu Atelier. Despre „Noaptea cabotinilor” 80–81 română
1984 Teatrul, nr. 3 COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (XIV) 82–83 română
1984 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Petru Rareș 84–86 română
1984 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Calitatea interpretării 86–86 română
1984 Teatrul, nr. 3 In memoriam. Un artist al imaginii: N. Șvaico 87–87 română
1984 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Băieșu (III) 88–90 română
1984 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 3 STANCU, Natalia Cartea de teatru: „Întîlnire cu eroi din literatură și teatru” de Alice Voinescu 94–95 română
1984 Teatrul, nr. 3 Telex - „Teatrul” 95–95 română
1984 Teatrul, nr. 3 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: „Ei, și?” 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 4 SPĂLĂȚELU, Ion Evenimente memorabile ale istoriei poporului român 1–2 română
1984 Teatrul, nr. 4 MĂCIUCĂ, Constantin Studii. Romulus Guga, dramaturg (I) 3–6 română
1984 Teatrul, nr. 4 MOGLESCU, V. Pseudoparadoxul perceperii spectacolului: oboseala odihnitoare, și... consecințele lui estetice 7–8 română
1984 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Tentația” de Aurel Gh. Ardeleanu (Teatrul Național din Timișoara) 9–9 română
1984 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Ana-Lia” de Dina Cocea (Teatrul Național din Timișoara) 9–10 română
1984 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Nepoții lui Plautus” de I. D. Sîrbu (Teatrul Bacovia din Bacău) 10–12 română
1984 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Bătrîna și hoțul” de Viorel Savin (Teatrul Bacovia din Bacău) 12–13 română
1984 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 13–14 română
1984 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Lapte de pasăre” de D. R. Popescu (Teatrul Bacovia din Bacău) 14–15 română
1984 Teatrul, nr. 4 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Jolly Joker” de Tudor Popescu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 15–17 română
1984 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Politica” de Theodor Mănescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 17–19 română
1984 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian (Teatrul „Nottara”) 19–21 română
1984 Teatrul, nr. 4 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Ultima oră” de Mihail Sebastian (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 21–21 română
1984 Teatrul, nr. 4 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Gaițele” de Alexandru Kirițescu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 22–23 română
1984 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Fire de poet” de Eugene O'Neill (Teatrul „Nottara”) 23–25 română
1984 Teatrul, nr. 4 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Flori pentru Algernon” de Daniel Keyes (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 26–26 română
1984 Teatrul, nr. 4 Premiile A.T.M. Pe anul 1983 acordate de biroul secției de critică teatrală - teatre dramatice 27–27 română
1984 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Tamara Buciuceanu 28–28 română
1984 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Nae Cristoloveanu 29–29 română
1984 Teatrul, nr. 4 SĂRARU, Dinu Orgoliul scriitorului 30–32 română
1984 Teatrul, nr. 4 MĂNESCU, Theodor „Politica” 3. „Dialectica” (roman dramatic în două părți) 30–53 română
1984 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu În prim-plan actorul: Carmen Galin 54–59 română
1984 Teatrul, nr. 4 Fotocronica: „Turnul de fildeș” de V. Rozov la Teatrul de Comedie (100 de spectacole) 62–62 română
1984 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 15. „Antoniu și Cleopatra” 63–64 română
1984 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Semnal: Adjunctul 65–65 română
1984 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul”: Teatrul din Republica Populară Bulgară 66–77 română
1984 Teatrul, nr. 4 NEAGU BASARAB, Mihai Cartea de teatru: „Peribánez”, „Fuenteovejuna” de Lope de Vega 78–78 română
1984 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Dumitru Radu Hamlet, dramaturgul 79–81 română
1984 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1934) 82–82 română
1984 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel De pînă la mine și odată cu mine 83–84 română
1984 Teatrul, nr. 4 COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (XV) 85–86 română
1984 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Mircea cel Bătrîn 87–88 română
1984 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihai Beniuc 89–90 română
1984 Teatrul, nr. 4 Telex - „Teatrul” 90–90 română
1984 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Alecu In memoriam: George Demetru 94–94 română
1984 Teatrul, nr. 4 JITIANU, Dan In memoriam: Todi Constantinescu 95–95 română
1984 Teatrul, nr. 4 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Obstacolele umorului 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 5 Primăvară românească 1–2 română
1984 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai Teatrul de amatori, factor activ în educarea socialistă 3–6 română
1984 Teatrul, nr. 5 Festivalul Național „Cîntarea României”. Brașov - „Contemporan '84” 7–9 română
1984 Teatrul, nr. 5 Festivalul Național „Cîntarea României”. Galele „Amfiteatru” 10–10 română
1984 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Festivalul Național „Cîntarea României”. Focșani - Festivalul spectacolelor pentru copii 11–12 română
1984 Teatrul, nr. 5 BIBICIOIU, Victor Festivalul Național „Cîntarea României”. Animatorul și caratele artei amatoare 12–12 română
1984 Teatrul, nr. 5 MĂCIUCĂ, Constantin Romulus Guga, dramaturg (II) 13–17 română
1984 Teatrul, nr. 5 VASILIU, Mihai „Izvorul” (episod dramatic în 44 de scene) 18–40 română
1984 Teatrul, nr. 5 ȘUTEU, Corina În prim-plan actorul: dialog cu Dana Dogaru 41–44 română
1984 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Trestia gînditoare” de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) 45–48 română
1984 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Front atmosferic” de Csávossy György (Teatrul Giulești) 48–49 română
1984 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu (Teatrul „Nottara”) 50–52 română
1984 Teatrul, nr. 5 VASILIU, Mihai Cronica dramatică: „Pachetul cu acțiuni” de Mircea Ștefănescu (Teatrul de Comedie) 53–55 română
1984 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Încurcă-lume” de A. De Herz (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 55–55 română
1984 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „După pauză începe războiul” de Oldrich Danek (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 56–57 română
1984 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Rugăciune pentru un disc-jockey” de Dumitru Radu Popescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 58–59 română
1984 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Familia Tót” de Örkény István (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 59–61 română
1984 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Casa cu fantome” adaptare de Nicoleta Toia după Calderón de la Barca (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 61–62 română
1984 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „O lume pe scenă” spectacol de Miriam Răducanu (Teatrul „Bulandra”) 62–64 română
1984 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Cafeneaua amintirilor” spectacol-colaj de Kovács Levente (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 64–65 română
1984 Teatrul, nr. 5 BOIANGIU, Magdalena Cronica dramatică: „Bună seara, domnule Wilde!” adaptare de Eugen Mirea și H. Mălineanu după Oscar Wilde, „Joia dulce” dramatizare de Adriana Marina Popovici după John Steinbeck (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 66–68 română
1984 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț O evocare: I. Peltz 69–69 română
1984 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 69–69 română
1984 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Ștefan Bănică și Paula Ionescu 70–71 română
1984 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina În prim-plan actorul: Rudy Rosenfeld 72–77 română
1984 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 16. „Visul unei nopți de vară” 78–79 română
1984 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Note: Mușatescu - intim 80–80 română
1984 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Propuneri repertoriale ce se rețin 80–80 română
1984 Teatrul, nr. 5 COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (XVI) 81–82 română
1984 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Horia și Cloșca 83–84 română
1984 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Dumitru Radu Moara de timp și nodul grobian 85–86 română
1984 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (mai 1934) 86–86 română
1984 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 87–89 română
1984 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ștefan Berciu (I) 90–92 română
1984 Teatrul, nr. 5 Telex - „Teatrul” 92–92 română
1984 Teatrul, nr. 5 MANCAȘ, Mircea In memoriam: Margareta Baciu 93–93 română
1984 Teatrul, nr. 5 DIMIU, Mihai In memoriam: Costel Rădulescu 94–94 română
1984 Teatrul, nr. 5 CRIȘAN, Mihai In memoriam: Florica Teodoru 95–95 română
1984 Teatrul, nr. 5 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Consecvența criteriilor 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 6 BĂDĂȚEANU, Virgil Evocarea actului istoric de la 23 August în dramaturgie (I) 1–9 română
1984 Teatrul, nr. 6 PARDĂU, Platon Vocația constructivă a poporului român 10–11 română
1984 Teatrul, nr. 6 Primăvara culturală bucureșteană (ediția a IX-a) 12–13 română
1984 Teatrul, nr. 6 Telex - „Teatrul” 13–13 română
1984 Teatrul, nr. 6 ZAMFIRESCU, Ion Despre noua noastră dramaturgie istorică 14–18 română
1984 Teatrul, nr. 6 DELEANU, Elena „Un teatru nou pentru un public nou” (interviu realizat de Irina Coroiu) 19–28 română
1984 Teatrul, nr. 6 Margareta Niculescu văzută de Dinu Săraru, Gopo, Cătălina Buzoianu, Ștefan Niculescu 30–35 română
1984 Teatrul, nr. 6 CRIȘAN, Mihai Teatrul copiilor 30–31 română
1984 Teatrul, nr. 6 ZAMFIRESCU, Ion Cronica dramatică: „Labyrintul” de Eugen Barbu (Teatrul „Bulandra”) 36–39 română
1984 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Iubirile de-o viață” de Platon Pardău (Teatrul Național din București) 39–41 română
1984 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Cursa de Viena” de Rodica Ojog-Brașoveanu (Teatrul de Stat din Arad) 41–42 română
1984 Teatrul, nr. 6 BERCEANU, Patrel Cronica dramatică: „D'ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Craiova) 43–44 română
1984 Teatrul, nr. 6 BERCEANU, Patrel Cronica dramatică: „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu (Teatrul Național din Craiova) 44–46 română
1984 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Marian Cronica dramatică: „D'ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Municipal din Ploiești) 46–47 română
1984 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Milionarul sărac” de Tudor Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 48–49 română
1984 Teatrul, nr. 6 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Romanță tîrzie” de Peter Turrini (Teatrul Foarte Mic) 49–50 română
1984 Teatrul, nr. 6 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Încercare de zbor” de Iordan Radicikov (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 50–52 română
1984 Teatrul, nr. 6 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Elektra” de Gerhart Hauptmann (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 52–54 română
1984 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Nunta lui Krecinski” de A. V. Suhovo-Kobîlin (Teatrul Dramatic din Brașov) 54–55 română
1984 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Anca Ledunca și Virgil Andriescu 56–57 română
1984 Teatrul, nr. 6 IOACHIM, Paul „Iubirile de-atunci” (dramă în două părți) 58–75 română
1984 Teatrul, nr. 6 COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (XVI) 76–77 română
1984 Teatrul, nr. 6 Telex - „Teatrul” 77–77 română
1984 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Mihai Viteazul 78–80 română
1984 Teatrul, nr. 6 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Pagini semnificative din dramaturgia universală 80–80 română
1984 Teatrul, nr. 6 STORIN, Aurel In memoriam: Zizi Șerban 81–81 română
1984 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Note: Instrumente de lucru 81–81 română
1984 Teatrul, nr. 6 BUZOIANU, Cătălina In memoriam: Mihai Dimiu 82–82 română
1984 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 83–85 română
1984 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ștefan Berciu (II) 86–88 română
1984 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Note: În așteptarea editorului 88–88 română
1984 Teatrul, nr. 6 CAZABAN, Ion Seri de teatru la Praga 89–93 română
1984 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iunie 1934) 93–93 română
1984 Teatrul, nr. 6 VARTOLOMEI, Luminița Moscova - Colocviu de critică muzicală 94–95 română
1984 Teatrul, nr. 6 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Teoretic și practic 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 Revoluția română 1–3 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 STĂNCULESCU, Silviu O hotărîre istorică 4–5 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 COCEA, Dina O hotărîre istorică 4–4 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 ALECSANDRESCU, Dan O hotărîre istorică 5–5 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BRĂDĂȚEANU, Virgil Evocarea actului istoric de la 23 August în dramaturgie (II) 6–13 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 PARASCHIVESCU, Constantin Contribuții ale dramaturgiei românești la demascarea fascismului și neofascismului 14–16 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Festivalul teatrelor muncitorești din capitală 17–18 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRI, Artur Cronica literaturii dramatice: Dan Tărchilă și dramaturgia „liniei” Delavrancea 19–20 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 SĂRARU, Dinu „Să vrei să lași ceva în urma ta pe pămînt” (convorbire realizată de Irina Coroiu) 21–28 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 DINCĂ, Alexandru „Un capitol reprezentativ în istoria culturii naționale” (convorbire realizată de Mircea Rareș) 29–35 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MERCUS, Eugen „Un teatru bun se face cu profesioniști buni” (convorbire realizată de Ermil Rădulescu) 36–40 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 SINKA, Károly „Un climat propice afirmării valorilor” (convorbire realizată de Antoaneta C. Iordache) 41–45 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BUNGHEZ, Gheorghe „Tinerețea, ca stare de spirit” (convorbire realizată de Dinu Kivu) 46–48 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 GÁLFALVI, Zsolt Confesiune despre dialog 49–51 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 VOITIN, Al. De bun augur 52–52 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 PARDĂU, Platon „Viscol și flori” (dramă în trei acte) 53–80 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Festivalul Național „Cîntarea României”. Săptămîna teatrelor de păpuși 81–81 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai Sens afirmativ, modelator în arta comediei 82–84 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1934) 84–84 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Generația continuă 85–89 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 DIACONESCU, Sanda Aura Buzescu sau magia autenticului 90–93 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila De vorbă cu Clody Bertola 94–103 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 GÎRNIȚĂ, Mihai Petre Simionescu - o îmbinare de forță și echilibru 104–106 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor Convorbire cu Tudor Gheorghe 107–114 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BOIANGIU, Magdalena Convorbire cu Florian Pittiș 115–120 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 C., I. La o aniversare 121–122 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Un suflet romantic” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Craiova) 123–124 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Marian Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 124–125 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Baba Hîrca” de Vasile Alecsandri (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 125–127 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 CAZABAN, Ion Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 127–127 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Bătrînul” de Hortensia Papadat-Bengescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 128–129 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor Cronica dramatică: „O sărbătoare princiară” de Teodor Mazilu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 129–130 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Jolly-Joker” de Tudor Popescu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 131–131 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 ȘUTEU, Corina Cronica dramatică: „Anonimul venețian” de Giuseppe Berto (Teatrul Giulești) 132–133 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Trubaduri și... Purim-șpileri” spectacol muzical de folclor evreiesc de Israil Bercovici (Teatrul Evreiesc de Stat) 133–134 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Mary Poppins” de Silvia Kerim după Pamela Travers (Teatrul „Ion Creangă”) 134–135 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Nu vorbiți în timpul spectacolului!” spectacol de Irina Niculescu (Teatrul „Țăndărică”) 135–136 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Așa zmeu mai zic și eu...” de Eugenia Zaimu (Teatrul de Marionete din Arad) 136–137 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Harap Alb” de Andrei Mihalache după Ion Creangă (Teatrul de Păpuși din Oradea) 137–138 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MIHĂILESCU, Cristian „Lumea de pe lună” de Joseph Haydn (Filarmonica „George Enescu”) 138–139 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BOIANGIU, Magdalena Învățămîntul teatral. „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu, „Bună seara, domnule Wilde!” de Eugen Mirea după Oscar Wilde (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș - secția română) 140–141 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BOIANGIU, Magdalena Învățămîntul teatral. „O lună la țară” de I. S. Turgheniev, Trei comedii (Conu' Leonida, Jubileul, Scaunul fermecat) (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 142–144 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 Caricaturiștii și Thalia: Mitică Popescu și Nicu Constantin văzuți de Liviu Iliescu 144–144 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila Dragoș Galgoțiu - Teatrul de comentariu 145–147 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Gilda Marinescu 148–148 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Tzenka Velceva-Binder 149–149 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 C., I. Cronica rolului secundar: Marian Râlea în rolul Iordache din „D-ale carnavalului” la Teatrul Municipal din Ploiești 150–150 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Un precursor 151–151 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (XVIII) 152–153 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 STEINHARDT, N. Suveniruri contemporane 154–157 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (august 1934) 157–157 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Tudor Vladimirescu 158–160 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Victor Bîrlădeanu și Angela Bocancea 161–164 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 165–167 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 VASILININA, I. „Amadeus” la Leningrad și București (în românește de Magdalena Boiangiu) 168–169 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul O convorbire cu regizorul Ivan Timofeevici Bobîlev (Perm - U.R.S.S.) 170–172 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Note: Consecvența cărturarului 172–172 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 TOMA, Luminița Un teatru inspirat din realitate 173–174 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 ȘUTEU, Corina Cu Valeriu Moisescu despre „D-ale carnavalului” la Teatrul „V. F. Komissarjevskaia” din Leningrad 175–176 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 Caricaturiștii și Thalia: Radu Beligan și Marin Moraru văzuți de Liviu Iliescu 176–176 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Cu Ion Lucian despre experiențe profesionale în Franța și Japonia 177–180 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil Dinu Cernescu la Beer Sheva și Tel Aviv (Israel) 181–183 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Note: Folcloristice 183–183 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 C., I. „Țăndărică” din nou în lume 184–185 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 ȘUTEU, Corina Dan Micu între Shakespeare și Caragiale 186–188 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MANEA, Violeta Cartea de teatru: „Teatru” de Marguerite Yourcenar 189–190 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 BASARAB, Mihai Neagu Cartea de teatru: „Teatru” de Corneille 190–191 română
1984 Teatrul, nr. 7-8 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Sintezele 192–192 română
1984 Teatrul, nr. 9 Bilanț, perspective 1–5 română
1984 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Festivalul Național „Cîntarea României”. Constanța - Săptămîna teatrului politic (ediția a IV-a) 6–8 română
1984 Teatrul, nr. 9 BOIANGIU, Magdalena Festivalul Național „Cîntarea României”. Costinești - Gala tinerilor actori (ediția a II-a) 8–9 română
1984 Teatrul, nr. 9 ULMU, Bogdan Festivalul Național „Cîntarea României”. Slănic-Moldova - Festivalul de creație și interpretare teatrală 10–11 română
1984 Teatrul, nr. 9 Telex - „Teatrul” 11–11 română
1984 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Societatea filarmonică 12–12 română
1984 Teatrul, nr. 9 UNGUREANU, Cornel Cronica literaturii dramatice: Marin Sorescu - Timpul dramaturgiei 13–16 română
1984 Teatrul, nr. 9 MĂCIUCĂ, Constantin Simpozionul Romulus Guga 16–17 română
1984 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Semnal: O zi tihnită la Telega 18–18 română
1984 Teatrul, nr. 9 ICHIM, Florica Camil Petrescu și „actele de cataliză spirituală” 19–21 română
1984 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Mitică Popescu” după Camil Petrescu (Teatrul Mic) 22–24 română
1984 Teatrul, nr. 9 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Într-o singură seară” de Iosif Naghiu (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 24–25 română
1984 Teatrul, nr. 9 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Paralela 40” de Dina Cocea (Teatrul Național din Timișoara) 25–26 română
1984 Teatrul, nr. 9 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Nevinovatul” de Dehel Gábor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 26–27 română
1984 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Stat din Arad) 27–28 română
1984 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Cui i-e frică de Virginia Woolf?” de Edward Albee (Teatrul de Stat din Arad) 28–28 română
1984 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Cumințenia pămîntului” de Ana Blandiana (Teatrul de Stat din Arad) 29–30 română
1984 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Milionarul sărac” de Tudor Popescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 30–30 română
1984 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă” de Nelu Ionescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 31–31 română
1984 Teatrul, nr. 9 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Papa Dolar” de Gábor Andor (Teatrul Național din București) 31–33 română
1984 Teatrul, nr. 9 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Ex” de Aldo Nicolaj (Teatrul „Nottara”) 33–34 română
1984 Teatrul, nr. 9 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Față-n față (Acoperire în aur)” de Dragomir Asenov (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 34–35 română
1984 Teatrul, nr. 9 IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Familia Tót” de Örkény István (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 35–36 română
1984 Teatrul, nr. 9 IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Căsătoria” de Gogol (Teatrul German de Stat din Timișoara) 37–37 română
1984 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol: Ana Ciontea 38–38 română
1984 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol: Ștefan Iordache 39–39 română
1984 Teatrul, nr. 9 COROIU, Irina În prim-plan actorul: Tamara Buciuceanu-Botez 40–47 română
1984 Teatrul, nr. 9 IACOBAN, Mircea Radu „Cabana” (piesă în două părți) 48–65 română
1984 Teatrul, nr. 9 Telex - „Teatrul” 65–65 română
1984 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria De vorbă cu Lucian Iancu 66–66 română
1984 Teatrul, nr. 9 Momente ale criticii teatrale contemporane: „Ora 19,30” de Valentin Silvestru și „Viziuni și forme teatrale” de Constantin Măciucă (Masa rotundă a revistei „Teatrul”) 67–73 română
1984 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu In memoriam: Benno Popliker 73–73 română
1984 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Povestiri dintr-o nouă locuință” de Nicolae Țic și „Probă la ora 20” de Ștefan Berciu 74–75 română
1984 Teatrul, nr. 9 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Eroul comunist în dramaturgia românească 75–75 română
1984 Teatrul, nr. 9 VARTOLOMEI, Luminița De vorbă cu Hero Lupescu 76–82 română
1984 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Avram Iancu 83–85 română
1984 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (septembrie 1933) 85–85 română
1984 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 86–88 română
1984 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Anda Boldur 89–90 română
1984 Teatrul, nr. 9 Prezențe teatrale românești peste hotare: Alexa Visarion în S.U.A. 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 9 STANCU, Natalia Aplaudînd cu emoție... 94–95 română
1984 Teatrul, nr. 9 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Binefăcătoarele virtuți ale surîsului critic 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 Activitatea politico-ideologică de ridicare a conștiinței socialiste și formare a omului nou 1–6 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 Miezul fierbinte al certitudinii 7–8 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 TUTUNGIU, Paul Idei de excepțională valoare pentru orientarea creației literar-artistice 9–13 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 BERLOGEA, Ileana Eroul comunist - marele nostru contemporan 14–18 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 VASILIU, Mihai Dezvoltarea creației dramatice și a artei scenice românești 19–21 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 SĂRARU, Dinu „Toamna roșie” - dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după „Dragostea și revoluția” (I) 22–44 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 CRIȘAN, Mihai Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrele populare și muncitorești în noua stagiune 45–47 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (octombrie 1934) 47–47 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 POPOVICI, Alecu Meșterul Calboreanu 48–51 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Avatarurile pelicanilor sau dramaturgia reactivărilor mitice (dramaturgia lui D. R. Popescu) 52–54 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 SILVESTRI, Artur Portretul dramaturgului la 60 de ani 55–56 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 IOSIF, Mira Convorbire cu Ion Brad 57–66 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 Telex - „Teatrul” 66–66 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 IORDACHE, Antoaneta C. Convorbire cu Lucia Nicoară 67–72 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Parola” de Petru Vintilă (Teatrul Giulești) 73–74 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Martor și judecător” de Ion Bălan (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 74–76 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Aleea Bastionului 77” de Baróty Géza și Eisemann Mihály (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 76–76 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul „Bulandra”) 77–78 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și Octavian Sava (Teatrul „Ion Creangă”) 79–79 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Clipa” dramatizare de Virgil Stoenescu după Dinu Săraru (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 80–81 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „A doua conștiință” de Barbu Ștefănescu Delavrancea (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 81–82 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Viața e vis” de Calderon de la Barca (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 82–84 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 84–85 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Buna noapte nechemată” de Alexandru Popescu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 85–86 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Paraziții” de Csiky Gergely (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 86–88 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare (Teatrul Național din București) 89–91 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Poveste din Hollywood” de Neil Simon (Teatrul Național din București) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: spectacol-coupé „Farul” de Djordje Lebovic, „Domnul Valentino” de Borislav Pekic (Teatrul Național din București) 93–93 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Variațiuni pe tema dragostei” de S. Alioșin (Teatrul „Nottara”) 94–94 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Constelația Boema” de M. Maximilian și Vasile Veselovski (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) 95–95 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MARIN, Maria Viitorul rol: Florina Luican 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MARIN, Maria Viitorul rol: Ilie Gheorghe 97–97 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MARIN, Maria Viitorul rol: Elekes Emma 98–98 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MARIN, Maria Viitorul rol: Emil Hossu 99–99 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PARHON, Victor Valori ale teatrului românesc: Larisa Stase Mureșan 100–105 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 Telex - „Teatrul” 105–105 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PARHON, Victor Valori ale teatrului românesc: Costache Babii 106–111 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MORARIU, Mircea Em. Valori ale teatrului românesc: Miske Laszló 112–117 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MICOLESCU, Dan Valori ale teatrului românesc: Prezentul viitorului și Mircea Diaconu 118–120 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PATLANJOGLU, Ludmila Tineri regizori la rampă: Mihai Manolescu 121–122 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 NICULESCU, Ionuț Un spectacol militant 123–123 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 VAIDA, Mircea „Horea” (dramă în trei acte) 124–140 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 VARTOLOMEI, Luminița Muzica, baletul și interpreții lor 141–143 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 RAREȘ, Mircea O solie a artelor 144–145 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 PREDA, Tea Seri de balet sovietic 145–148 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Despre... Suflet 148–148 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 BUZOIANU, Cătălina Ansamblul de operă în stil Beijing din Republica Populară Chineză 149–150 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 NICULESCU, Ionuț Note: Un interesant caiet teatral 150–150 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 TONITZA-IORDACHE, Mihaela Jurnal (ne)teatral american 151–158 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 Telex - „Teatrul” 158–158 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 ȘUTEU, Corina Cu sorana Coroamă-Stanca despre Oedip de George Enescu la Opera din Weimar 159–161 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Gőrgey Gábor 162–165 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 WALD, Henri Contradicția iraționalismului și teatrul contemporan 166–171 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 IOSIFESCU, Silvian Solilocvii paralele 172–176 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Ștefan cel Mare 177–179 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (noiembrie 1934) 179–179 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Brad și Mircea Bradu 180–184 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 NICULESCU, Ionuț Note: Caratele artei scenice 184–184 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 185–188 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 189–189 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 BRĂESCU, Mariana Cartea de teatru: Actualitate și durabilitate 190–190 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MUNTEANU, Virgil Semnal: Oglindă, buzunare, pistol, pantaloni 191–191 română
1984 Teatrul, nr. 10-11 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Sub semnul exigențelor formative 192–192 română
1984 Teatrul, nr. 12 Un program însuflețitor 1–3 română
1984 Teatrul, nr. 12 STĂNCULESCU, Silviu Spre noi înfăptuiri 4–5 română
1984 Teatrul, nr. 12 BRAD, Ion Spre noi înfăptuiri 4–4 română
1984 Teatrul, nr. 12 DINCĂ, Alexandru Spre noi înfăptuiri 5–5 română
1984 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Din istoria scenică a capodoperei 6–9 română
1984 Teatrul, nr. 12 BIBICIOIU, Victor Centenar „O scrisoare pierdută” 6–7 română
1984 Teatrul, nr. 12 KIVU, Dinu Convorbire cu M. R. Iacoban 10–15 română
1984 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, Virgil Semnal: „Să trăiți frumos!” (se dedică lui Valentin Silvestru) 16–16 română
1984 Teatrul, nr. 12 VARTOLOMEI, Luminița Festivalul Național „Cîntarea României”. Focșani: Panoramic românesc de balet contemporan 17–19 română
1984 Teatrul, nr. 12 PRACSIU, Teodor Festivalul Național „Cîntarea României”. Vaslui: Festivalul umorului „Constantin Tănase”. Gala comediei 20–22 română
1984 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1934) 22–22 română
1984 Teatrul, nr. 12 COROIU, Irina Valori ale teatrului românesc: Constantin Codrescu 23–29 română
1984 Teatrul, nr. 12 BĂLAN, Ion „Martor și judecător” (piesă-document în două părți) 30–51 română
1984 Teatrul, nr. 12 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Centenar Panait Istrati 51–51 română
1984 Teatrul, nr. 12 MODOLA, Doina Un critic deloc destinat însingurării 52–53 română
1984 Teatrul, nr. 12 C., I. Carnet A.T.M. 54–54 română
1984 Teatrul, nr. 12 BREZULEANU, Dan Baletul românesc, azi: Mihaela Atanasiu 55–57 română
1984 Teatrul, nr. 12 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii (III) 58–58 română
1984 Teatrul, nr. 12 COROIU, Irina Convorbire cu H. Maiorovici 59–61 română
1984 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Execuția se repetă (Horea)” de Mircea Vaida (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 62–64 română
1984 Teatrul, nr. 12 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Pădurea” de A. N. Ostrovski (Teatrul „Nottara”) 64–66 română
1984 Teatrul, nr. 12 ȘUTEU, Corina Cronica dramatică: „Neînsemnații” de Terry Johnson (Teatrul „Bulandra”) 66–67 română
1984 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Romeo și Julieta la sfîrșit de noiembrie” de Jan Otcenásek (Teatrul „Bulandra”) 67–69 română
1984 Teatrul, nr. 12 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Înțelepții din Helem” după Moise Gherșenzon (Teatrul Evreiesc de Stat) 69–70 română
1984 Teatrul, nr. 12 CODREANU, Petre Cronica: „Povestea micului Pan” de Laurențiu Profeta (Opera Română) 70–71 română
1984 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria Cronica: „Vraja circului” (Circul București) 72–72 română
1984 Teatrul, nr. 12 BRĂESCU, Mariana Portret Vasile Rebreanu 73–73 română
1984 Teatrul, nr. 12 MARIN, Maria Viitorul rol: Ion Mîinea și Doru Buzea 74–75 română
1984 Teatrul, nr. 12 CRIȘAN, Mihai De vorbă cu Henryk Zurkowski (președinte al UNIMA) și cu Margareta Niculescu (vicepreședinte al UNIMA) 76–79 română
1984 Teatrul, nr. 12 BUZOIANU, Cătălina Expoziția „Teatrul american azi” 80–83 română
1984 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Horia,Cloșca, Crișan 84–85 română
1984 Teatrul, nr. 12 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Eugenia Busuioceanu 86–88 română
1984 Teatrul, nr. 12 DIACONESCU, Sanda Cartea de teatru: „Istoria teatrului românesc” (compendiu) 89–89 română
1984 Teatrul, nr. 12 DIACONESCU, Romulus Cartea de teatru: „Ora 19,30” de Valentin Silvestru și „Viziuni și forme teatrale” de Constantin Măciucă 90–91 română
1984 Teatrul, nr. 12 BRĂDĂȚEANU, Virgil In memoriam: Anny Braesky 92–92 română
1984 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț In memoriam: Ion Finteșteanu 93–93 română
1984 Teatrul, nr. 12 PARHON, Victor In memoriam: Constantin Rauțchi 94–95 română
1984 Teatrul, nr. 12 BERECHET, Mihai In memoriam: Mimi Enăceanu 94–94 română
1984 Teatrul, nr. 12 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Contextul actului critic 96–96 română