Criterii căutate

  • An de publicare: 1984

Sumarul căutării

  • 885 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Actul de la 23 August 1944 - piatră în istoria modernă și contemporană a României XI-XXVI română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI Cuprins III-IX română, bulgară, engleză, franceză, germană, rusă
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DUMITRESCU, Hortensia (autor) Cercetări arheologice de la Tăualaș - Deva (partea I) Studii 3-44 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BULAI-ȘTIRBU, Maria (autor) Studiul resturilor de faună neolitică din stațiunea Tăualaș Studii 45-47 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALDEA, Ioan (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Note despre așezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) Studii 49-61 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GLODARIU, Ioan (autor) „Brățările” cu nodozități Latene târzii în Dacia Studii 63-80 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DAICOVICIU, Hadrian (autor) La romanisation dans la Dacie romaine Studii 81-93 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDEVAN, Radu (autor) Dumvirat et quattuorvirat dans la Dacie romaine Studii 95-110 franceză
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Diploma militară de la Drobeta Studii 111-124 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Cu privire la Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman Studii 125-143 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DIACONESCU, Alexandru (autor) Propuneri pentru reconstituirea unor elemente de fortificație ale castrului de la Gilău Studii 145-167 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MARINESCU-NICOLAJSEN, Liliana (autor) A propos d'une statue d'Hercule découverte a Sarmizegetusa Studii 169-173 franceză
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DAICOVICIU, Beatrice (autor) Persistența elementului pagân la franci între secolele VI-VIII Studii 175-180 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI RUSU, Mircea (autor) Considerații cu privire la situația social-economică și politică a primelor formațiuni statale românești Studii 181-195 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre (autor) Donjonul cetății Dăbâca Studii 197-209 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP IOAN, Aurel (autor), RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Familia nobiliară românească Arca din Țara Hațegului (sfârșitul sec. XV- începutul sec. XVI) Studii 211-225 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GARDA, Dezideriu (autor) Plutăritul în bazinul Giurgeului (sec. XVII-1848) Studii 227-238 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI LUMPERDEAN, Ioan (autor), POP IOAN, Aurel (autor) Considerațiuni istorice asupra "Supplexului-ului de la 1798 Studii 239-249 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DOMUȚA, Emil (autor) Înființarea "Asociațiunii pentru cultura poporului din Maramureș" și activitatea sa în perioada 1860-1869 Studii 251-261 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI VAJDA, Ludovic (autor) Mina Bălan la sfârșitul sec. XIX și începutul secolului XX Studii 263-275 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI TUȚU, Dumitru (autor) România și războaiele balcanice Studii 277-291 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Vasile Stoica în S.U.A. în sprijinul Unirii (1917-1918) Studii 293-305 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Gheorghe (autor) Date noi asupra Uniunii Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat, 1921-1923 (III) Studii 307-323 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PĂUN, Nicolae (autor) Școli de ucenici industriali din Cluj în deceniul al III-lea al secolului XX Studii 325-332 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI IANCU, Gheorghe (autor), ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte din activitatea revoluționară a metalurgisștilor din Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și împrejurimi între anii 1929-1933 Studii 333-351 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile Societății „Titan - Nădrag - Călan” în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (II) Studii 353-368 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Rezistența antihortistă în nord-vestul României. Contribuția asociației „Astra” și a Universitații Clujene Studii 369-387 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI KALMAR, Zoia (autor) Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei (I) Note şi discuţii 391-403 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI EMODI, Janos (autor) Descoperiri ale culturilor Coțofeni și Baden în peșterile Igrița și Izbândiș Note şi discuţii 405-431 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenbürgens (II) Note şi discuţii 433-439 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOLOMEY, Alexandra (autor) Expertiza oaselor de animale din așezarea de tip Wietenberg de la Noșlac (jud. Alba) Note şi discuţii 440-458 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI LIPOVAN, Ion (autor) Descoperiri arheologice la Șibot (jud. Alba) Note şi discuţii 459-465 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALICU, Dorin (autor) Două cuptoare de ars țigle și cărămizi de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 467-475 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PAKI, Adela (autor) Două fragmente ceramice ștampilate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 477-479 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CĂTINAȘ, Ana (autor) Ceramica stampilată de la Potaissa (II) Note şi discuţii 481-503 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI COCIȘ, Sorin (autor) Un olan de ventilație de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 505-515 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI OPREANU, Coriolan (autor) Desenul unui gladiator pe o cărămidă de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 517-529 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GUDEA, Nicolae (autor) Despre un vas de sticlă din castrul roman de la Bologa Note şi discuţii 531-535 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP, Constantin (autor) Precizări privind unele reprezentări cu acrobați în toreutica romană Note şi discuţii 537-540 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar de la Ghirișu Român (jud. Cluj).Observații despre circulația monetară în Transilvania Note şi discuţii 541-550 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Considerații privind evoluția planului casei la Bistrița în secolele XV-XVI Note şi discuţii 551-554 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Despre biserica de lemn de la Oradea Note şi discuţii 555-559 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PORUMB, Marius (autor) Un valoros ansamblu de pictură și sculptură din secolului al XVIII-lea la Vadu Crișului Note şi discuţii 561-564 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP, Viorica (autor) Informații documentare despre unele framântări sociale în anul 1761 Note şi discuţii 565-573 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BRATU, Ion (autor) Domeniul Velența la 1776 Note şi discuţii 575-579 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI EDROIU, Nicolae (autor) Centenarul răscoalei lui Horea și publicistica românească din Transilvania. Locul „Tribunei” Note şi discuţii 581-588 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JUDE MARIA, Magdalena (autor) O nouă mențiune documentară despre medaliile privitoare la Horea Note şi discuţii 589-593 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MEDAN, Virgil (autor) Marșul regimentului românesc de graniceri din Năsăud Note şi discuţii 595-602 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOTEZAN, Liviu (autor), BOTEZAN, Oana (autor) O dispută istorică între Cipariu și bucovinenii pumniști Note şi discuţii 603-628 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GROZA, Liviu (autor) Adeziunea unor cetățeni din România la lupta generalului Traian Doda pentru emanciparea națională a românilor din Transilvania și Banat (1890) Note şi discuţii 629-635 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDEVAN, Radu (autor), COMȘA, Daniela (autor) Senatul Național Român din Ardeal (II) Note şi discuţii 637-639 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria (autor), BUNTA, Petru (autor) Procesele antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (III) Note şi discuţii 641-657 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POPA, Mircea (autor) Dr. Petru Groza în corespondență cu Octavian Goga Note şi discuţii 659-669 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria (autor), GLODARIU, Eugenia (autor), MIREL, Maria (autor) Muzeul Județean de Istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 673-689 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul mineralogico-petrografic al materialului neolitic de la Iclod (jud. Cluj) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 691-701 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Mihaela (autor), BOROȘ, Doina (autor) Materiale, intervenții și conservarea în situri arheologice Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 703-706 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MAC, Ioan (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Indicele de accesibilitate și pentrabilitate în cazul unor castre romane din Valea Someșului și Valea Arieșului Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 707-716 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI IDRICEANU, Dorina (autor) Cercetarea și tratamentul unei lucrări de pictură în tempera din sec. XVI Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 717-733 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Materialele și tehnici utilizate la broderiile transilvănene din secolele XVII-XVIII Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 735-757 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI OPRIȘ, Ioan (autor) Efectul cutremurelor asupra monumentelor istorice din România Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 759-769 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI FURDUI, Titus (autor) Câteva aspecte istoriografice privitoare la „Cronica turcească a studentului anonim” de la Sebeș-Alba (Preliminarii la primul incunabul românesc) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 771-778 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (VII) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 779-793 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date privind cartea românească veche din nord-vestul Transilvaniei Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 795-799 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Jakabffy Imre, „A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája”, (Archäologische Bibliographie des Mitteldonaubeckens), 1967-1977, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 376 S., Preis 100, - Forint. RECENZII 803-804 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) „Bodendenkmalpflege und archäologische Forschung”. Im Auftrag der Historiker-Gesellschaft der DDR, herausgegeben von Fritz Horst, Akademie-Verlag, Berlin, 1983, 250 S. mit 161 Textabbildunren. Preis 25, - M. RECENZII 804-805 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Palast und Hütte. Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum von Archäologen, Vor- und Frühgeschichte. Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 25.- 30. November 1979 in Berlin. Herausgegeben von Dietrich Papenfuss und Volker Michael Strocka. Redaktion Helmut Prückner. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein [1982] XVII+643 S. mit 473 Abb. RECENZII 805-806 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) „Beitrage zur Ur- und Frühgeschichte”, in: „Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege”, Beiheft 16. Hrsg. vom Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden (Redaktion Hans Kaufmann und Klaus Simon). VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin. 1981, Teil I, 718 S. mit zahlreichen Abbildungen in Text + l Beilage. Preis 100, - M. RECENZII 806-807 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Rolf Hachmann (Hrsg.), „Bericht -über die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Löz in den Jahren 1971 bis 1974” in: „Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde” (hrsg. von R. Hachmann und W. Schmitthenner), Bd. 32, R. Habelt Verlag, Bonn, 1982, 216 S. + 41 Taf., darunter 6 Fototaf., Preis 74, - DM. RECENZII 807-808 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Ehrengard Kroeger-Michel, „Les haches a disque du bassin des Carpathes”, dans Ia serie „Recherches sur les civilisation” (Mémoire No. 24), Editions Recherche sur les Civilisations, Paris, 1983, 433 p., contenant aussi 210 figures et unc planche typologique hors-texte. Prix 150 Fr. RECENZII 808-815 franceză
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Die Frühbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten. Internațional Symposium 1977, Budapest - Velem. Hrsg, von N. Kalicz und R. Kalicz-Schreiber. Zusammengestellt von A. Salamon (Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Beiheft 2, Budapest, 1981, 340 S., darunter zahlreiche Tafeln auf den S. 225-340. RECENZII 815-817 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) J. Ondráček, J. Stuchlíková, „Věteřovské sidliště v Budkovicich”, „Fontes Archaeologiae Moravicae”, Tomus XVI, Brno, 1982, 57 S. + 56 Taf. RECENZII 817-817 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Stanislav Stuchlík, Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravĕ, in Studie Archeologického Ústavu Československé Akademie Věd v Brně, Rocnik IX, 2, Brno - Praha, 1981, 63 S. mit 18 Text Abb. und 2 Karten + VIII Tafeln. Preis 15, -Kĕs. RECENZII 817-818 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Cumania. Bács-Kiskun Megyei Muzeumok Közlemenyei (Acta Museorum ex: Comitatu Bács-Kiskun). VII, Archaeologia. Kecskemet, 1982, 312 S., davon CXII Taf. + VI Beil. Preis 250, - Ft RECENZII 818-818 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Ali Radwan, „Die Kupfer- zmd Bronzegefäße Ägypten”, (Von den Anfängen bis zum Beginn der Spätzeit), Prähistorische Bronzefunde, II, 2, hsg. Hermann Muller-Karpe, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen, 1983, 193 S. + 9B Taf., davon die ersten neun mit Buchstaben (A-J. ohne I) markiert. RECENZII 819-820 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Alix Hochstetter, Die Hügelgräberbronzezeit in Niederbayern, Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Bd. 41, Reich A - Fund Inventare und Ausgrabungsbefunde; hrsg. von Klaus Schwarz. Im Verlag Michael Lassleben, Kallmünz Opf., 1980, 18:.1 S., 12G Taf., 4 Karten, 6 Beilage. RECENZII 820-821 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Tiberiu Bader, „Die Fibeln in Rumänien”, Prähistorische Bronzefunde, XIV, 6, hrsg. von H. Müller-Karpe, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1983, 144 S. - 62 Taf. RECENZII 822-822 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Harald Koschik, Die Bronzezeit im südwestlichen Oberbayern, in Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Bd. 50, Reihe A - Fund Inventare und Ausgrabungsfunde, hrsg. von Rainer Christlein. Im Verlag Michael Lassleben, Kallmünz/Opf., 1!181, Bd. I = 280 S. Text mit 18 Abh. und 10 Tabellen + 1 Beilage; Bd. II = 180 Taf. RECENZII 823-824 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Jiri Rihovsky, „Základy stredodunajských popolnicových polí na Moravé” (Grundzüge der mitteldonalandischen Urnenfelderkultur in Mahren), Studie Archeologickeho Ustavu Ceskoslovenske Akademie Ved v Brne, Rocnik X/1. Academia, Praha, 1982, 185 S. mit 70 Text Tafel. Preis Kcs. 34 RECENZII 824-825 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Jindra Nekvasil, „Pohřebiště lužické kultury v Moravičanech”, Fontes Archaeologiae Moravicae, Tomus XIV/1 = 493 S; XIV 2 = 364 Taf., Brno, 1982 RECENZII 825-825 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Valentin Rychner, L'âge du Bronze final a Auvernier (Lac de Neuchâtel, Suisse): Typologie et chronologie des anciennes collections conservées en Suisse. Bibliothèque historique vaudoise. Cahiers d'archéologie romande No. 15 (Auvernier 1 = Hi6 p., contenant aussi 14 cartes) et No. 16 (Auvernier 2 = Illustrations = 137 planches + 42 figures), Lausanne, 1979. RECENZII 825-826 franceză
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP, Constantin (autor) Mihai Bărbulescu, „Interferențe spirituale în Dacia romană”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984. Cuprinde 215 p. de text, 23 p. de anexe în 8°, 18 figuri-desene și XX planșe cu fotografii. RECENZII 827-830 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PETCULESCU, Liviu (autor) Cristian M. Vlădescu, „Armata romană în Dacia Inferior”, București, 1983, 199 p., 133 il., rezumate. RECENZII 831-836 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PETCULESCU, Liviu (autor) R. J. A. Wilson, „Piazza Armerina”, Granada Publishing, Londra, 1983, 124 p. RECENZII 836-838 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre (autor) Kiss Attila, Baranya megye X-XI. sztizadi sirleletei (Cimitire din sec. X-XI în comitatul Baranya), Akademiai Kiado, Budapest, 1983, 306 p. + 121 planșe. RECENZII 839-841 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre (autor) Nandor Paradi, „Das mittelalterliche Dorf Sarvaly”, în seria „Fontes Archaeologici Hungariae”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, 144 p. + 174 planșe. RECENZII 841-843 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI JAMBOR, Petre (autor) Mircea D. Matei, Emil I. Emandi, „Habitatul medieval rural din Valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII)”, Editura Academiei R. S. România, București, 1982, 153 pag. + 35 planșe; Mircea D. Matei, Emil I. Ernandi, Octav Monoranu, „Cercetări arheologice privind habitatul medieval din bazinul superior al Somuzului Mare și al Moldovei (secolele XIV-XVII)”, Suceava, 1982, 130 pag. + 50 planșe. RECENZII 843-846 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Simion Retegan, „Conștiință și acțiune națională în satul românesc din Transilvania în mijlocul sec. XIX (1860-1867)”, Editura Dada, Cluj-Napoca, 1983, 243 p. RECENZII 847-848 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Ion Bulei, „Lumea românească la 1900”, Editura Eminescu, București, 1984, 331 p. RECENZII 849-850 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Eduard Eisenburger, Rudolf Brandsch, „Zeit und Lebensbild eines siebenbürger Sachsen”, Dacia Verlag, Cluj-Napoca, 1983, 271 p. RECENZII 850-852 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI Prescurtări bibliografice 853-855 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Sălajul la a XL-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antimperialistă din august 1944 I-IV română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvânt înainte .11-13 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IONIȚĂ, Gheorghe (autor) 1 Mai 1939 - o pagină glorioasă din istoria mișcării noastre revoluționare, comuniste din istoria poporului român 15-24 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUȘAT, Mircea (autor) Rădăcinile istorice ale revoluției de eliberare națională și socială din august 1944 25- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu în România Istorie Veche şi Arheologie 48- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia (autor) O așezare Tiszapolgár la Dragu. Contribuții la geneza culturii Tiszapolgár în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 105- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău JURCSAK, Tiberiu (autor) Obiecte de podoabă de origine sudică în așezarea de epoca bronzului de la Derșida (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 111- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Nicolae (autor) Spada de bronz de la Ghenci (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Al doilea depozit de bronzuri de la Dragu (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 125- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NEMETI, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Hallstattului târziu din nord-vestul României în lumina noilor descoperiri arheologice Istorie Veche şi Arheologie 129- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), MATEI, Alexandru (autor) Piese noi din tezaurulul de la Cuceu Istorie Veche şi Arheologie 147- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COCIȘ, Sorin (autor) Fibule romane în Dacia preromană Istorie Veche şi Arheologie 149- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSSU, Ioan (autor) Un cetățean roman din Africa de Nord-Vest onorat în Dacia Istorie Veche şi Arheologie 159- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor), GYEMANT, Amalia (autor) Castrul roman de la Buciumi. Propuneri pentru o reconstituire grafică (I-IV) Istorie Veche şi Arheologie 165- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Din nou despre câteva fragmente de diplome militare și plăcuțe de bronz cu inscripție din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 211- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria militară a Daciei romane IV. Cohors VI Thracum Istorie Veche şi Arheologie 219- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Legio VII Gemina Felix la Porolissum. O rectificare cu caracter cronologic Istorie Veche şi Arheologie 227- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Câteva note în legătură cu limesul Daciei romane. Observații cu privire la articolul "Limes", fascicole privind Dacia Istorie Veche şi Arheologie 231- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Un cuptor de ars ceramică descoperit în așezarea dacilor liberi de la Zalău - Valea Miței Istorie Veche şi Arheologie 237- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Drumurile sării din nord-vestul Transilvaniei medievale Istorie Medie 249- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Voievozii din Chioar în secolele XIV-XV Istorie Medie 257- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Repertoriul localităților din Sălaj în secolul al XV-lea Istorie Medie 265- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Mihai Viteazul, generalul Basta și Cetatea Chioar Istorie Medie 291- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), RUS, Nicolae (autor) Al patrulea tezaur monetar de la Zalău, sec. XVII Istorie Medie 295- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Tezaurul monetar de la Tășnad, sec. XV-XVII Istorie Medie 301- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Aspecte din istoria cetății și a domeniului Cehu-Silvaniei. Urbariul cetății Cehul din anul 1693 Istorie Medie 309- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău EDROIU, Nicolae (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Comitatul Solnicul Mijlociu unit cu Crasna și Chioar în vremea răscoalei lui Horea (1784) Istorie Medie 345- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ALBU, Corneliu (autor) Universitatea românească a Transilvaniei în concepția lui Simion Bărnuțiu Istorie modernă 435- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan (autor) Aspecte ale revoluției populare din toamna anului 1918 din Sălaj Istorie modernă 445- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel (autor) Activitatea Legiunii Române din Praga Istorie modernă 449- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ioan (autor) Sălăjenii în Marele Sfat al Țării și Consiliul Dirigent Istorie modernă 455- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FIROIU, Dumitru (autor) Natura politico-juridică a Adunării Naționale de la Alba Iulia și a rezoluției adoptate Istorie modernă 459- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), MIHALCA, Virgil (autor) Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român (1919-1920) Istorie contemporană 469- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BATHORI, Ludovic (autor) Aspecte economice din viața comunei Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1919-1939 Istorie contemporană 491- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Lupta pentru continuitatea activității copoperativelor populației românești din nord-vestul țării, componentă a rezistenței antihortiste. 1.X.1940 - 25.X.1944. Cooperația sălăjană (II) Istorie contemporană 503- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Căpitan Dumitru Cristorian: participarea grupului 18 Cercetare la luptele pentru eliberarea Sălajului de sub ocupația fascistă în octombrie 1944 Istorie contemporană 529- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DUȚU, Alexandru (autor) Considerații privind participarea armatei române la luptele duse pentru eliberarea părții din Nord-Vest a României și în continuare pînă la victoria finală împotriva fascismului Istorie contemporană 535- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan (autor) Noi date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Sălaj (1918-1948) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 543- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău POP, Ana (autor) Tezaurul de bronzuri de la Sig. Restaurare-conservare Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 553- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUREȘAN, Olimpia (autor) Restaurarea unei săbii și a unui pumnal de tip Apa Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 557- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CĂDARIU, Ștefan (autor) Executarea copiilor ceramice în laboratorul de restaurare Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 561- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COLDEA, Gheorghe (autor) Vegetația lemnoasă de luncă din zona Munților Plopiș Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 565- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUNTEANU, Dan (autor), RAUS DOINA, Monica (autor) Documentații pentru crearea unor rezervații naturale de interes național în județul Sălaj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RAUS DOINA, Monica (autor) Studii floristice asupra mlaștinei de la Băile Iaz Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 585- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana (autor) Colecțiile de carte veche românească din depozitele eparhiale de la Șimleul Silvaniei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Paul Augustin (1866-1920). Încercare de schiță monografică Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel (autor) Un patriot sălăjan: Emil Bran (1864-1941) Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 643- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DOMUȚA, Emil (autor) Contribuții documentare privind activitatea societății de lectură "Dragoșiana" Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 653- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), GRAD, Cornel (autor) Din istoricul instituțiilor cultural-naționale sălăjane. Reuniunea Femeilor Române Sălăjene Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 663- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae (autor) Sfătuitorul - publicație a despărțămîntului Gida-Huedin al Astrei Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 675- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU, Traian (autor) Uniunea Lupătătorilor Memorandiști Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 681- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor) Contribuții la istoricul societății culturale "Sălăgeana" a studenților sălăjeni din centrul universitar Cluj Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 687- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Ecouri ale revistei "Școala noastră" în S.U.A. Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 693- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOVÎRNACHE, Horia (autor) Asupra unei culegeri de folclor din Sălaj Etnografie 699- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOIA IOAN, Augustin (autor) Câteva repere privind procesul de marcare socială a spațiului locuinței țărănești tradiționale Etnografie 709- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan (autor) Procedee și unelte tradiționale de pescuit pe cursul Sălăjan al Someșului II Etnografie 717- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău POP, Maria (autor), ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Dinamica timpului și spațiului social în comunitățile rurale din Sălaj Etnografie 731- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satului Moigrad Etnografie 755- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor) Obiecte de cositor din Sălaj Istoria artelor 765- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ion (autor), ZEBACINSCHI, Corneliu (autor) Altare semicirculare la biserici de lemn sălăjene Istoria artelor 775- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău PORUMB, Marius (autor) Pictori sălăjeni din secolul al XVIII-lea Istoria artelor 793- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BADIU MARIA, Pia (autor) Colecția de artă plastică contemporană a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău I. Pictura Istoria artelor 801- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1983 847-852 română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 851- română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul culturii populare bănățene de la sfîrțitul secolului al XIX-lea .5-28 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă KAKUCS, Lajos (autor) Unele aspecte privind înzestrarea tehnică a agriculturii din Banat în secolele XVIII-XIX 29-42 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă SĂCARĂ, Nicolae (autor) Decorul arhitecturii populare bănățene 43-66 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă DĂNILĂ, Simion (autor) Mișcări de populație în Banat oglindite în onomastica unei comune (Belinț, județul Timiș) 67-90 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă IONIȚĂ, Vasile (autor) Observații cu privire la nomenclatura populară a plantelor 91-95 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă GRIGORESCU, Elena (autor) Prelucrarea cînepii în Banat 97-110 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BLAJ, Violeta (autor) Olăritul, vechi meșteșug în zona Făget 111-122 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă GAGA, Lidia (autor) Costim de enclavă. Costum de contact. Bufenii 123-141 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CICA, Vasile (autor) Contribuții cu privire la dogăritul (butnăritul) în Banat 143-150 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă SUBU-VIȚĂ, Rodica (autor) Contribuții privind metoda de preparare și prelucrare a pieilor în zona etnografică Lugoj 151-155 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BEJAN, Ioan (autor), LUPȘIASCA, Carol (autor) Considerații privind vechimea morilor cu ciutură 157-179 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CICA, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului dansului "Romana" 181-192 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CLEPEA, Stela (autor) Considerații asupra gospodăriei și locuinței șvabilor din Banat 193-199 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BAȘMATĂRĂ, Domnica (autor) Mijloace de depozitare a cerealelor și altor produse agricole în județul Gorj 201-205 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BUZILĂ, Adriana (autor) Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradițională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea 209-231 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă PÎRVULESCU, Dorina (autor) George Diaconovici, zugravul bisericilor de la Povergina și Bătești 233-261 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă MEDELEȚ, Rodica (autor) Date noi referitoare la viața și activitatea pictorului bănățean Mihail Velceleanu 263-277 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă PINTILIE, Ileana (autor) Un capitol de artă transilvăneană interbelică 279-293 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă PODLIPNY-HEHN, Annemarie (autor) Der Turmbau zu Bebel" das Werk Eines niederlandischen malers im Banater Museum 295-297 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă MEDELEANU, Horia (autor) Artă și conștiință românească în Banat în secolul al XVIII-lea 299-303 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă TURCUȘ, Aurel (autor) Corespondența lui Ioachim Miloaia cu Coriolan Petranu 307-316 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă RĂDULESCU, Alexandru (autor) Colecția de hartă veche a Muzeului Banatului - sursă de informare multidisciplinară 317-342 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă AGACHE, Liliana (autor) Tehnologia restaurării covoarelor ("cilimurilor") în laboratorul zonal Timișoara 343-346 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă TURCUȘ, Aristița (autor) Preocupări etnografice la Institutul Social Banat-Crișana 349-354 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă DUNĂRE, Nicolae (autor) Aportul profesorului G.T. Niculescu-Varone la cercetarea portului popular românesc 355-360 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă ANDREI, Victor (autor), AUGUSTA, Anca (autor), LUMINOSU, Doru (autor) Evoluția calității vieții sociale și culturale în aria Timișului inferior L. Sîrbova 361-362 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BLAJ, Violeta (autor) Ceramica neagră în contextul ceramicii populare , Sibiu 1981 363-364 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CICA, Vasile (autor) Nume de locuri din Banat - Ioniță V. 365-366 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă LAZĂR, Angela (autor) Grai, folklor, etnografie 367-368 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă GAGA, Lidia (autor) Creatori populari contemporani din România - Vlăduțiu I. 369-370 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă LAZĂR, Angela (autor) „Mult mă-ntreba inima”. Folclor poetic din județul Timiș -Cica V., Mihuța Nichifor 371-371 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă PINTILIE, Ileana (autor) Șase decenii de artă plastică românească militantă - Țoca M. 373-374 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BUZILĂ, Adriana (autor) Banatul, de la origini pînă acum - 1774 375-375 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BUZILĂ, Adriana (autor) Relații bisericești româno-sîrbe în secolele XVII-lea și XVIII-lea - Anuichi Silviu 377-377 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CICA, Vasile (autor) Pedagogia tradițională populară bănățeană - Onciulescu Dimitrie 379-380 română
1984 Carpica, XVI SCURTU, Ioan (autor) Pregătirea politică a actului istoric de la 23 August 1944 .7-17 română
1984 Carpica, XVI FLOREA, Vasile (autor) Aspecte militare pe teritoriul județului Bacău la începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August 1944 17-21 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan (autor) Milenii de locuire în vatra orașului Bacău și împrejurimilor, până la prima mențiune documentară a localității 23-49 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
1984 Carpica, XVI ZIRRA, Vlad (autor) Contribuția celtică la cultura daco-getică în concepția lui Vasile Pârvan 55-60 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan (autor) Unele considerații privind originea, cronologia și semnificația etno-culturală a cuțitelor cu volute descoperite pe teritoriul României 85-93 română
1984 Carpica, XVI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului faunistic din așezările de la Cîrligi-Filipești (secolele II-V e.n.) și Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e.n.) 95-99 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Alexandru (autor) Noi contribuții arheologice privind istoria așezării urbane de la Trotuș 101-126 română
1984 Carpica, XVI CIUTĂ, Ioan (autor) Bacăul – oglindit în documentele cancelariei Moldovei secolului al XV-lea 127-132 română
1984 Carpica, XVI MURARIU, Ioan (autor) Ținutul Bacău în secolele XV-XIC (I) 133-149 română
1984 Carpica, XVI BURLACU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea Cobâlei de pe Siretul mijlociu (sec. XV-XIX) 151-173 română
1984 Carpica, XVI PĂLTĂNEA, Paul (autor) Note la biografia lui Costache Rosetti-Tețcanu 175-193 română
1984 Carpica, XVI MARIN, Ionel (autor) Din lupta antifascistă, antirevizionistă și antirăzboinică a maselor muncitoare din Valea Bistriței 195-208 română
1984 Carpica, XVI ICHIM, Dorinel (autor) Dovezi etnologice și paleoetnologice privind vechimea viticulturii în Moldova centrală 209-224 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan (autor) Pe urmele lui Vasile Pârvan - Zub Al. 225-228 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1983 (Elena Artimon) 229-234 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 235-237 română
1984 Cercetări Arheologice, VII Cercetări Arheologice - Introducere 5-8 română
1984 Cercetări Arheologice, VII ISĂCESCU, Constantin (autor) Săpăturile de salvare de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călărași 27-43 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII ALEXE, Bujor (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Șantierul arheologic Poduri-Valea Șoșii, "Dealul Păltiniș, jud. Bacău 45-64 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, Dragomir (autor), TROHANI, George (autor) Șantierul arheologic Poduri.Prohozești, "Siliște", jud. Bacău 65-79 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, George (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Preutești, jud. Suceava 81-84 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de pe Valea Mostiștei, punctul Sărulești, jud. Călărași 85-111 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile arheologice de la Săndulița, com. Sărulești, jud. Călărași 113-116 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII PETCULESCU, Liviu (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia 117-119 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII ANDRIȚOIU, Ioan (autor), MARINESCU, Lucia (autor), SION, Anișoara (autor) Cercetările arheologice din thermele romane de la Micia (Vețel), jud. Hunedoara 121-127 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII FILIPESCU, Bogdan (autor) Cercetări în stațiunea arheologică Malu Roșu, com. Fierbinți-Tîrg, jud. Ialomița 129-135 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII CRISTOCEA, Spiridon (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice din sectorul "Monumente" de la Cetățeni, jud. Argeș 137-141 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci), com. Giurgeni, jud. Ialomița 143-148 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII GEORGESCU, Laurenția (autor) Date antropologice privind populația medievală de la Piua Petri dinn necropola III 149-151 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), MONORANU, Octav (autor) Cercetările arheologice din cuprinsul reședinței feudale de la Giulești, com. Boroaia, jud. Suceava 153-163 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), MONORANU, Octav (autor) Cercetările arheologice de la Fântâna Mare, com. Vadul Moldovei, jud. Suceava 165-174 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII RĂDULESCU, Venera (autor) Săpăturile arheologice de la Runcu, jud. Gorj 175-180 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Ursați, jud. Gorj 181-188 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII TROHANI, George (autor) Modul de realizarea unor pumnale Akinakes. Studiu radiografic 191-198 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Unele probleme privind cercetările arheologice de la Câmpulung 199-206 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII RUSU, Mircea (autor) Tezaurul de la Pietroasele și contextul istoric contemporan 207-229 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Contribuții arheologice la istoricul orașului Baia 231-243 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice și istorice efectuate la castelul Lăzarea 245-273 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII Cuprins 275-284 română, franceză, engleză, germană, spaniolă
1984 Columna REDACȚIA (autor) Cuvînt de început 4-5 Română
1984 Columna Preot, VALDMAN, Traian (autor) Biserica romînească salută «Columna» 6-7 Română
1984 Columna GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Un mesaj de iubire 8-9 Română
1984 Columna traducere, MITESCU, Adriana (autor), PILLAT, on (autor) La Patria 9 Italiană
1984 Columna MITESCU, Adriana (autor) Roman Vlad în luptă cu timpul 10-12 Română
1984 Columna UNGUREANU, oana (autor) Constantin Brăiloiu 12-13 Română
1984 Columna CRISTEA, vram (autor) Prima antologia di poesie classiche latine di letteratura rumena 14-15 Italiană
1984 Columna traducere, MITESCU, Adriana (autor) Il nome Mihai Eminescu 16-17 Italiană
1984 Columna CRISTEA, vram (autor) Octavian Goga 17-20 Română
1984 Columna PREDA, aia (autor) La fiera delle ragazze 21 Italiană
1984 Columna REDACȚIA (autor) Din viața asociației «Dacia» și a A.C.I.E.R. 22 Română
1984 Crisia, XIV Cuprins 5-6 română
1984 Crisia, XIV IGNAT, Doina (autor) Așezarea de la sfîrșitul epocii bronzului de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 9-26 română
1984 Crisia, XIV CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Prelucrarea osului în așezările culturii Otomani din Nord-Vestul României I. Arheologie şi istorie - studii 27-52 română
1984 Crisia, XIV APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Manifestări politice ale populației românești din Bihor între 1870-1905 I. Arheologie şi istorie - studii 53-61 română
1984 Crisia, XIV FLEISZ, Ioan (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor la sfîrșitul secolului al XIX-lea (1890-1900) I. Arheologie şi istorie - studii 63-74 română
1984 Crisia, XIV MIHOC, Blaga (autor) Reforma agrară din 1921 în Plasa Centrală (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 75-90 română
1984 Crisia, XIV CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Anul 1939. Momente de solidaritate și unitate națională I. Arheologie şi istorie - studii 91-104 română
1984 Crisia, XIV GORUN, Gheorghe (autor) Documente bihorene relative la răscoala lui Horea II. Documente 105-128 română
1984 Crisia, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) Un document inedit despre conținutul manualelor de istorie redactate la Brașov de către Vasile Goldiș II. Documente 129-133 română
1984 Crisia, XIV NISTOR, Alexandru (autor) Iosif Vulcan și Bistrița (corespondențe inedite) II. Documente 135-138 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel (autor) Referiri la revista "Familia" și bibliografia lui Iosif Vulcan în corespondența lui Fr. Hossu-Longin II. Documente 139-149 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 151-283 română
1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind istoriografia mileniului I e.n. III. Articole şi note 285-293 română
1984 Crisia, XIV NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (III) III. Articole şi note 295-302 română
1984 Crisia, XIV CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista "Familia". Istorici români în cadrul unor manifestări științifice internaționale III. Articole şi note 303-309 română
1984 Crisia, XIV CRĂCIUN, Corneliu (autor), MIHOC, Blaga (autor) Revista "Familia" despre mișcările naționale studențești la sfîrșitul secolului al XIX-lea III. Articole şi note 311-318 română
1984 Crisia, XIV MANDREA, Ioan (autor), OPREA, Sorin (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Brașov în perioada 1910-1918 III. Articole şi note 319-327 română
1984 Crisia, XIV DRECIN, Mihai (autor) Oradea - Centru al organizării funcționarilor români din băncile transilvănene la începutul secolului al XX-lea III. Articole şi note 329-335 română
1984 Crisia, XIV BOCȘE, Maria (autor) Știința populară argument al civilizației rurale românești IV. Etnografie 339-358 română
1984 Crisia, XIV TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul agriculturii tradiționale românești IV. Etnografie 359-381 română
1984 Crisia, XIV ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Considerații asupra tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Sisteme de agricultură IV. Etnografie 383-438 română
1984 Crisia, XIV CHIRIAC, Aurel (autor) Transportul și desfacerea produselor meșterilor specializați în prelucrarea lemnului din Depresiunea Beiușului IV. Etnografie 439-464 română
1984 Crisia, XIV SABĂU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii baroce din Oradea V. Artă 467-486 română
1984 Crisia, XIV LĂPTOIU, Negoiță (autor) Aspecte ale învățămîntului artistic din Transilvania V. Artă 487-496 română
1984 Crisia, XIV ZINTZ, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea creației artistice a lui Tibor Erno V. Artă 497-517 română
1984 Crisia, XIV KESSLER, Eugen (autor) Noi contribuții privind studiul avifaunelor din Paratethys VI. Ştiinţele Naturii 521-532 română
1984 Crisia, XIV JURCSAK, Tiberiu (autor), RĂDULESCU, Costin (autor), SAMSON, Petre (autor) Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău VI. Ştiinţele Naturii 533-558 franceză
1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu (autor) Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 559-580 română
1984 Crisia, XIV COCEAN, Pompei (autor) Elemente ale morfologiei de detaliu în Peștera Urșilor (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 581-586 română
1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu (autor) Considerations sur le chimisme des eaux karstiques du Massif Dedegol Dag (Taurus Occidental-Turquie) VI. Ştiinţele Naturii 587-594 franceză
1984 Crisia, XIV PAINA, Mircea (autor) Cheia de determinare a notinectidelor (Insecta, Het., Notonectidae) din R.S. România VI. Ştiinţele Naturii 595-597 română
1984 Crisia, XIV GORUN, Gheorghe (autor) Colecția de carte veche străină de la filiala arhivelor statului din Oradea (secolele XVI-XVII (Catalog) VII. Muzeografie 601-613 română
1984 Crisia, XIV MAROSSY, Ana (autor) Din preocupările privind ocrotirea naturii în Bihor VII. Muzeografie 615-626 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1983 VII. Muzeografie 627-632 română
1984 Crisia, XIV COSTIN, Florian (autor) Cronica activității științifice pe anul 1983 a membrilor secției de etnografie VII. Muzeografie 633-635 română
1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. VIII. Recenzii 639-642 română
1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” XIX, 1982, Iași VIII. Recenzii 642-646 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel (autor) Corespondența lui Vincențiu Babeș (Scrisori trimise) VIII. Recenzii 646-647 română
1984 Crisia, XIV CHIRIAC, Aurel (autor) Arta populară românească - Petrescu P., Stoica G. VIII. Recenzii 648-649 română
1984 Crisia, XIV CHIRIAC, Aurel (autor) "Izvorul" Revistă de etnografie și folclor VIII. Recenzii 649-650 română
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 PREDA, Constantin (autor) Recherches arhéologiques roumaines effectuées apres le 23 Aout 1944 005-012
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Aus der Geschichte des Nationalen Antiquitätenmuseums und des Archäologischen Instituts - Jahre archäologischer und museisticher Tätigkeit 013-022
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 HONEA, Kenneth (autor) Chronometry of the Romanian Middle and Upper Palaeolithic: Implications of curent Radiocarbon Dating Results 023-040
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 BOLOMEY, Alexandra (autor), CÂRCIUMARU, Marin (autor), MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor), MURARU, Adrian (autor) Ecological, Economic and Behavioural Aspects of the Cucuteni A4 Community at Drăgușeni 041-046
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 MARINESCU, George (autor) Die jungere Hallstattzeit in Nordostsiebenburgen 047-084
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Le groupe de tresors thraces du Nord du Balkans (II) 085-098
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DIACONU, Petre (autor), HARHOIU, Radu (autor) Hunnicher Kessel aus Muntenien 099-116
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) "La culture "Ipotești-Ciurel-Cândești" (Ve-VIIe siecles). La situation en Valachie" 117-148
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Une mise au point à propos de la station neolithique de Rast 149-152
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 HAIMOVICI, Sergiu (autor) De l'existence d'un type de taurins (Bos Taurus) acornu eleve par les Thraco-Daces sur le territorie de la Moldavie 153-156
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Un chapiteau ionique classique grec à Histria. Quelques observations sur la compositions et les unites de mesure 157-180
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 PREDA, Constantin (autor) Dorin Popescu à 80 ans 181-182
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 MITREA, Bucur (autor) Decouvertes monetaires en Roumanie: 1981, 1982 et 1983 (XXV, XXVI et XXVII) 183-190
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ROMAN, Petre (autor) Nicolae Vlassa (1934-1984) 191-192
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 DIACONU, Gheorghe (autor) Compte rendu: ''Siebenbürgen in spätromischer Zeit" 193-195
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 BARNEA, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Iatrus-Krivina. Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der Unteren Donau'' 195-196
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 BARNEA, Alexandru (autor) Compte rendu: ''The great Age of Pannonia (A. D. 193-284)" 196-197
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: ''La Galice Romaine. Recherches sur le nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité'' 197-197
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: ''Das mittelalterliche Dorf Sarvaly" 198-199
1984 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 28 CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Compte rendu: ''Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem 15.-16. Jahrhundert 199-199
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile (autor) Interferențe ale istoriografiei românești și universale .9-12 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Cluj - "Piața Ștefan cel Mare" 15-22 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud 23-32 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZI, Istvan (autor) Poate fi identificat hidronimul Maris al lui Herodot cu hidronimul Mureș din Transilvania 33-50 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GUDEA, Nicolae (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Contribuții la istoria militară a Daciei romane. 2. Ala I. Gallorum et Bosporanorum 51-58 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GAIU, Corneliu (autor) Așezarea prefeudală de la Șirioara, com. Șieu-Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud 59-64 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP IOAN, Aurel (autor) Considerații despre statutul social al unor cnezi transilvăneni la începutul secolului al XVI-lea 67-72 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena (autor) Circulația tipăriturilor tîergoviștene în județul Mureș - mersager al unității naționale 73-79 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Al doilea tezaur monetar de la Blaj, sec. XVII 81-83 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen (autor) Dezvoltarea economică și socială a satului Ibănești de la mijlocul secolului al XVII-lea pîna la mijlocul secolului al XVIII-lea 85-98 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan (autor) Noi documente despre Pintea Vitezul și ortacii lui (1700-1701) 99-122 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Nicolae (autor) Instituția de notar sătesc din Transilvania 123-145 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MAN IOAN, Eugen (autor) Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. I. De la începuturi pană la sfîrșitul sec. XVI. 147-175 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan (autor) Date demografice privind orașul Tîrgu-Mureș în perioada anilor 1784-1800 177-184 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile (autor) Contribuție documentară privind istoria școlilor românești din Transilvania 185-205 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel (autor) Limba română în conscripțiile urgariale din anii 1819-1820, din cuprinsul localităților iobăgești aservite orașelor Sibiu și Brașov 207-214 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Situația și activitatea regimentului II românesc de graniță după revoluția de 1848-1849, pînă la desfințarea sa (1851) 215-229 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan (autor) Observațiile lui Auguste de Gerando asupra tăblițelor cerate descoperite în Transilvania 231-243 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin (autor) Contribuții la cunoașterea culturii reghinene pînă la 1918 245-264 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Ionel (autor) Instituțiile agricole teritoriale între anii 1918-1950 și specificul activității lor în Transilvania 265-285 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile (autor) Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar )1872-1918). III. 287-303 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GOȚIA, Dorin (autor) Din activitatea Astrei de sprijinire culturală a soldaților români în primul război mondial 305-327 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Raporturile agrare după aplicarea legii de reformă agrarăî din 1921 în județul Mureș 329-348 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOAR, Liviu (autor) Luptele greviste ale muncitorilor forestieri de pe valea superioară a Mureșului din deceniul al treilea al secolului XX (1922-1929) 349-356 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETRA, Nicolae (autor) Prelucrarea lemnului la Reghin pe noi trepte de afirmare 357-383 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PORUMB, Marius (autor) Iacov din Rășinari, pictor al monumentelor românești din zona centrală a Transilvaniei în secolul al XVIII-lea 387-393 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOSOANCĂ, Traian (autor) Tipologia formelor de plan ale bisericilor de lemn din județul Mureș I. 395-410 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer (autor) Sisteme de păstorit în zona Munților Călimani 411-416 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DIACONESCU, Aurelia (autor) Ceramica în suluri de lut din colecțiile complexului muzeal Mureș - argument al continuității în valea Mureșului 417-429 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Aspecte privind ridicarea topografică a așezării prefeudale de la Sighișoara - Dealul Viilor 433-438 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna (autor), GAL, Cornelia (autor) Mărturii inedite privind expoziția de arheologie și rznografie organizată în cadrul "Lunii Tîrgu-Mureșului" - 1936 439-441 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie OLTEAN ANA, Mariana (autor) Ediții din secolul al XVI-lea ale clasicilor greci și latini existente în colecția "Telekiana" 443-446 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIORAN, Dorana (autor) Țările române în izvoarele cartografice străine pînă la sfîrșitul secolului al XVII-lea existente în fondul Teleki-Bolyai 447-450 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie SPIELMANN, Mihai (autor) O tipărituri blăjeană mai puțin cunoascută - Johannes Dsamascenus Opera Philosophica et Theologica (1763) 451-460 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Carmen (autor) Cărți vechi românești tipărite la Buda, existente în fondul Teleki-Bolxsi al bibliotecii județene Mureș 461-465 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie TODORAN, Livia (autor) Însemnări manuscrise pe o istorie … a lui Petru Maior 467-470 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie AMBRUS HEDVIG, Maria (autor) Tipărituri plantiniene din colecția Teleki Samuel 471-476 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ZSIGMOND, Irma (autor) Ediții aldine în colecția fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Județene Mureș 477-482 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) Cercetări arheologice în statueta neolitică de la Carcaliu (jud. Tulcea) 23-30 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Necropola daco-romană de la Enisala, com Sarichioi, jud. Tulcea 31-39 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Raport cu privire la rezultatele cercetărilor arheologice de la Telița - Izvorul Maicilor" (jud. Tulcea) 41-50 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ferma romană de la Telița, punctul "La Pod" (jud. Tulcea) în anul 1980 51-66 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Un cuptor roman de are bombarde descoperite la Telița 67-73 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum 75-96 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru (autor), BARNEA, Ion (autor) Săpăturile de salvare de la Noviodumun 97-105 română
1984 Peuce, IX, seria istorie VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul feudal-timpuriu de la Issacea 107-141 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), VASILIU, Ioan (autor) Considerații finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec, X-XI) de Is. Aegyssus - Tulcea 143-155 română
1984 Peuce, IX, seria istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vestigii milenare inedite în patrimoniul Muzeului județean de istorie Galați - Colecția Sr. Alexandru Nestor Macelariu 157-185 română
1984 Peuce, IX, seria istorie TOPOLEANU, Florin (autor) Noi descoperiri arheologice la Isaccea 187-205 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea 201-233 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MUȘETEANU, Crișan (autor) Fragmente sculpturale de la Troesmis 235-236 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Descoperiri mărunte de la Isaccea 237-255 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Monede din secolele XII-XIV descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 257-266 română
1984 Peuce, IX, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), OPAIȚ, Cristina (autor) Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (II) 267-279 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) Noi date obținute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor și armelor litice din colecția Muzeului din Tulcea 281-291 română
1984 Peuce, IX, seria istorie PETRESCU, Iustinian (autor) Cercetări paleobotanice asupra unor resturi vegetale din săpăturile arheologice de la Isaccea 293-296 română
1984 Peuce, IX, seria istorie ȘTEFAN, Alexandru (autor) Cetatea romană tîrzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic 297-310 română
1984 Peuce, IX, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Beobachtungen zur Entwiklung der zwei Amphoratypen 311-327 germană
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) La Venus de Lazurile 329-331 franceză
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Un Eros trouves a Valea Teilor, department de Tulcea 333-336 română
1984 Peuce, IX, seria istorie OPAIȚ, Cristina (autor) Două amulete de sticlă din nordul Dobrogei 337-338 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru (autor) Dinogeția III. Precizări cronologice 339-346 română
1984 Peuce, IX, seria istorie COMȘA, Eugen (autor) Cîteva secvențe dendrocronologice din perioada feudal timpurie din așezarea de las Garvăn 347-248 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e.n. 349-354 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Aspecte ale ritului și ritualului în lumina descoperirilor din necropola medivală de la Enisala 355-362 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Din nou despre vasele sferoconice în lumina descoperirilor din nordul Dobrogei 363-374 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Elemente de cultură bizantină la Gurile Dunării 375-388 română
1984 Peuce, IX, seria istorie DIACONU, Petre (autor) Kili și expediția lui Umur-beg 389-394 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MATEESCU, Tudor (autor) Construcții navale la Tulcea înainte de 1877 395-400 română
1984 Peuce, IX, seria istorie GHERASIM, Lenuța (autor), ZAHARIA, Petre (autor) Situația economică a județului Tulcea în anii 1878-1916 401-410 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LASCU, Stoica (autor) Din istoria modernă a României: Lărgirea exercitării de către locuitorii județelor Constanța și Tulcea a drepturilor constituționale 411-422 română
1984 Pontica, XVII RĂDULESCU, Adrian (autor) Realizări ale cercetării arheologice, istorice și muzeologice în Dobrogea, în cei 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 .7- română
1984 Pontica, XVII COMȘA, Eugen (autor) Figurines d'os prismatique d'epoque neolitique en Roumanie 15- franceză
1984 Pontica, XVII HAȘOTTI, Puiu (autor) Noi date privind difuziunea comunităților culturii Hamangia 25- română
1984 Pontica, XVII HAȘOTTI, Puiu (autor), WISOȘENSKI, Wili (autor) Descoperiri întîmplătoare în așezarea neolitică de la Tărgușor "Sitorman" 37- română
1984 Pontica, XVII BUZOIANU, Livia (autor) Despre începuturile importului de amfore ștampilate în cetățile grecești Tomis și Callatis 51- română
1984 Pontica, XVII BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) O inscrpție tomitanp "redescoperită" (SEG, I,2, 332) 61- română
1984 Pontica, XVII PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții pe mortaria din Moesia Inferior (I) 67- română
1984 Pontica, XVII COVACEF, Zaharia (autor) Considerații asupra unui monumernt funerar figurat descoperit în necropola tomitană de sec. II e.n. 77- română
1984 Pontica, XVII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), LUNGU, Virgil (autor) Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85- română
1984 Pontica, XVII RĂDULESCU, Adrian (autor) Dacia și Moesia (Scythia) - părți constitutive ale etnosului românesc 101- română
1984 Pontica, XVII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Noi descoperiri din necropole tomitane 109- română
1984 Pontica, XVII OCHEȘEANU, Radu (autor) Cîteva descoperiri monetare din sec. IV e.n. în Scythia Minor 131- română
1984 Pontica, XVII BUCOVALĂ, Mihai (autor), PATUC, Gheorghe (autor) Date noi privind cercetările arheologice de la Ovidiu (municipiul Constanța) 153- română
1984 Pontica, XVII DIACONU, Petre (autor) Documente vechi creștine în Dobrogea 157- română
1984 Pontica, XVII PANAIT, Panait (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Valea Carasu în cartografia medievală 169- română
1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica (autor), STĂNESCU, Adrian (autor) Mărturii documentare privind ocupația Piterilor Centrale în Dobrogea (1916-1918) 177- română
1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica (autor) Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (I) 187- română
1984 Pontica, XVII POSTELNICU, Valentina (autor) Aspecte ale vieții economice tulcene reflectate în docimente de arhivă (1918-1944) 199- română
1984 Pontica, XVII SILEA, Vasile (autor) Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (10-16 decembrie 1936) 207- română
1984 Pontica, XVII CIOCAN, Marin (autor) Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (octombrie 1943) 217- română
1984 Pontica, XVII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea) 225- română
1984 Pontica, XVII PANAITESCU, Adrian (autor) Meșteșugul prelucrării osului la Păcuiul lui Soare 231- română
1984 Pontica, XVII OPREA, Vasile (autor), PAPASIMA, Tudor (autor) Un cuptor de ars oale din epoca feudală timpurie 237- română
1984 Pontica, XVII GLUCK, Eugen (autor) Imaginea litoralului românesc pe harta nautică a lui Iehuda Ven Zara (1497) 241- română
1984 Pontica, XVII CUSTUREA, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (VI) 245- română
1984 Pontica, XVII IRIMIA, Mihai (autor) Ceramica traco-getică - Moscalu E. 257- română
1984 Pontica, XVII Hadrian Daicoviciu 265- română
1984 Pontica, XVII Simion Aurică 267- română
1984 Pontica, XVII Vlassa Nicolae 269- română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Locuri de luptă și victorii – 40 de ani de la Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 40 de ani de la Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă 3-7 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 DEAC, Mircea (autor) 23 August 1944, propulsor al artei monumentale 40 de ani de la Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă 8-10 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 DIMITRIU, Octav (autor) Consolidarea, restaurarea și remodelarea unui edificiu din zona Lipscanilor (str. Lipscani nr. 18- 20) Conservare - restaurare 11-17 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 SABĂU, Nicolae (autor) Gherla. Aspecte istorico-artistice ale dezvoltării orașului Studii şi Comunicări 18-26 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 BODEA, Mihaela (autor) Valoare în peisajul urban al Gherlei Studii şi Comunicări 27-29 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 DOBJANSCHI, Ana (autor), SIMION, Victor (autor) Un climat nou de artă în epoca lui Vasile Lupu Studii şi Comunicări 30-34 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 LUNGU, Radu (autor) Orașul de Floci – Monumente istorice Studii şi Comunicări 35-40 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 SEBESTYÉN, Gheorghe (autor) Unele cetăți ale Banatului și desenele lui L.F. Marsigli Studii şi Comunicări 41-49 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 KINGA, Tüdös S. (autor) Fortificările medievale în sud-estul Transilvaniei Studii şi Comunicări 50-53 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Tipuri sociale și aspecte de critică socială în pictura monumentelor de lemn din centrul și vestul țării Studii şi Comunicări 54-59 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 OPRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Lapedatu și monumentele istorice Din istoria restaurării monumentelor 60-63 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Contribuția pictorului Paul Molda la restaurarea unor monumente istorice Din istoria restaurării monumentelor 64-70 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Date noi privind cîteva monumente de arhitectură din județul Argeș (case și biserici din Budeasa și Merișani) Din patrimoniul arhitectural 71-75 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 TOMAȘEVSCHI, Anca Sandu (autor) ”Casa Economu“ din str. Plantelor, București Din patrimoniul arhitectural 76-77 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 STĂNCIOIU, Rodica (autor) Locuința arhitectului L. L. Lipizer din București (str. Stelea Spătaru nr. 10 A Din patrimoniul arhitectural 78-80 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe (autor) Introducere în arhitectura comparată Din istoria arhitecturii 81-89 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 Lucrări de conservare și punere în valoare a monumentelor de cultură, efectuate în anul 1983 Cronici, recenzii, informaţii 90-91 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 IGNAT, Maria (autor) “Reședințe voievodale pe teritoriul țării“ (sesiune științifică, 12-13 decembrie, 1983) Cronici, recenzii, informaţii 91-92 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Arta românească în secolul al XVIII-lea (sesiune anuală organizată de Academia de Științe Sociale și Politice, 30-31 martie 1984) Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 GRIGORESCU, Ion (autor) Un compendiu de istorie a României prin monumente (Florian Tucă, Mircea Cociu, Monumente ale anilor de luptă și jertfă, Editura Militară) Cronici, recenzii, informaţii 93-93 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 1 ANGHEL, Pavel (autor) Un periodic de specialitate din R.S. Slovenia (Iugoslavia) Cronici, recenzii, informaţii 94-94 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 Valorificarea patrimoniului cultural-național — atitudine și responsabilitate revoluționare 3-5 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 HOINĂRESCU, Călin (autor) Ansamblul cultural ”Nicolae Iorga“ din Vălenii de Munte Conservare - restaurare 5-10 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Valori de cultură și artă ce evocă răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan Studii şi Comunicări 11-20 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), LUKÁCS, Antal (autor), POPA, Radu (autor) O reședință feudală din secolele XI-XII la Sînnicolau de Beiuș. Contribuții la istoria Bihorului medieval Studii şi Comunicări 21-34 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor), DIACONESCU, Petru (autor), MIHĂESCU, Gabriel (autor) Date arheologice asupra unor vestigii medievale din zona centrală a orașului Tîrgoviște (zona ansamblului Stelea) Studii şi Comunicări 35-43 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 SEBESTYÉN, Gheorghe (autor) Despre structura portalurilor gotice din România Studii şi Comunicări 43-44 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Considerații privind zona arheologică Troesmis Opinii 45-49 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 JOJA, Constantin (autor) Datele stilistice ale arhitecturii țărănești Opinii 50-59 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 KIȚULESCU, Theodora (autor) Două locuințe tradiționale din municipiul Slatina Opinii 60-61 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 SIMION, Victor (autor) Din nou despre Arnota Opinii 62-63 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 PORȚEANU, Alexandru (autor) Un om de cultură - Onisifor Ghibu și monumentele istorice Evocări 64-67 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Preocupările lui V.A. Urechia în vederea propășirii artei statuare în România Evocări 68-71 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 MIHĂILESCU-BRÂNCEANU, Lidia (autor) Demersurile lui V.A. Urechia pentru ridicarea statuii lui Miron Costin Evocări 72-74 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 BERINDEI, Marcel (autor), DUICU, Sorin Sebastian (autor) Casa Romanescu, edificiu reprezentativ al Craiovei secolului al XIX-lea Din patrimoniul arhitectural 75-78 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe (autor) Introducere în arhitectura comparată (II). Geneza arhitecturilor monumentale Din istoria arhitecturii 79-91 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 MARCU, Anghel (autor) Expoziția „Arhitectura civilă autentică. Imagini. Studiu. Experiment “ Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) A VII-a Adunare generală a ICOMOS. Rostock, Dresda, 12-18 mai 1984 Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
1984 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XV, nr. 2 ȚOCA, Decebal (autor) „Argument” (Corneliu Ștefan, Vestigii rupestre din Munții Buzăului, 1980) Cronici, recenzii, informaţii 95-95 română
1984 Teatrul, nr. 1 STROIA, Gheorghe (autor) Cultura și arta sub arc de timp socialist 1–2 română
1984 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu (autor) Stegar al păcii și civilizației 3–3 română
1984 Teatrul, nr. 1 BESOIU, Ion (autor) Stegar al păcii și civilizației 3–3 română
1984 Teatrul, nr. 1 CORNIȘTEANU, Mircea (autor) Stegar al păcii și civilizației 4–4 română
1984 Teatrul, nr. 1 PREDA, Stelian (autor) Stegar al păcii și civilizației 4–5 română
1984 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana (autor) Militantă de frunte a poporului român 6–7 română
1984 Teatrul, nr. 1 DIMIU, Mihai (autor) Oameni de teatru români în lupta pentru unitatea națională 9–12 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Din vremea Unirii 12–13 română
1984 Teatrul, nr. 1 Colocviile revistei „Teatrul”: Eroul - nucleu vital și sursă a conflictului în dramaturgie (I) 14–20 română
1984 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Craiova - Festivalul de teatru istoric (ediția a IV-a) 21–23 română
1984 Teatrul, nr. 1 BIBICIOIU, Victor (autor) Colocviul: „Dimensiunile istoriei în dramaturgia română contemporană” 22–23 română
1984 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Un festival al teatrelor muncitorești la prima ediție 24–24 română
1984 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina (autor) Noi, cei din sală... 25–28 română
1984 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 29–30 română
1984 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Dramatic din Brașov) 30–31 română
1984 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina (autor) Cronica dramatică: „Hoțul de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul „Ion Creangă”) 31–33 română
1984 Teatrul, nr. 1 CHIRILĂ, Dumitru (autor) Cronica dramatică: „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 33–34 română
1984 Teatrul, nr. 1 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Viață particulară” de Constantin Cubleșan (Teatrul de Nord din Satu Mare) 34–36 română
1984 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul Dramatic din Brașov) 36–36 română
1984 Teatrul, nr. 1 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul de Stat din Turda) 37–38 română
1984 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Ivona, principesa Burgundiei” de Witold Gombrowicz (Teatrul Mic) 38–41 română
1984 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Pălăria florentină” de Eugène Labiche (Teatrul Giulești) 42–43 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Recitaluri închinate Unirii 44–45 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Despot-Vodă” de Vasile Alecsandri (Teatrul Național din București) 44–44 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Reprezentația nr. 100: „Niște țărani” de Cătălina Buzoianu, după Dinu Săraru (Teatrul Mic, 14 decembrie 1983) 45–46 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Reprezentația nr. 124: „Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă” de Nelu Ionescu (Teatrul Giulești, 2 decembrie 1983) 46–46 română
1984 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Marian (autor) Simpozion Camil Petrescu 47–48 română
1984 Teatrul, nr. 1 DIACONESCU, Sanda (autor) Cronica dramatică: „Aventurile unei mici vrajitoare” de Liviu Steciuc (Teatrul de Păpuși din Botoșani) 48–49 română
1984 Teatrul, nr. 1 PROFIT, Romeo (autor) Constanța: Spectacol omagial Horia Lovinescu 49–49 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Invitatul nostru: Ion Caramitru 50–56 română
1984 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: „Othello” de Shakespeare 57–57 română
1984 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Silvia Năstase 58–58 română
1984 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Constantin Florescu 59–59 română
1984 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Invitatul nostru: Leni Pințea-Homeag 60–65 română
1984 Teatrul, nr. 1 DIACONESCU, Sanda (autor) Un poet: Ștefan Radof 66–67 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Note: Eminesciene 67–67 română
1984 Teatrul, nr. 1 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 68–70 română
1984 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Tineri regizori la rampă: Radu Dinulescu și Tompa Gábor 71–75 română
1984 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) În turneu cu actorii Teatrului Mic 76–77 română
1984 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Dumitru Radu (autor) Arca lui Noe (I) 78–81 română
1984 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: La dispoziția busolei dumneavoastră 82–82 română
1984 Teatrul, nr. 1 COJAR, Ion (autor) Inițiere în arta actorului (12) 83–85 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Alexandru Ioan Cuza 86–87 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Note: Un cărturar 87–87 română
1984 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Băieșu (I) 88–90 română
1984 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1934) 90–90 română
1984 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin (autor) Jurnal de critic (1944-1984) 91–93 română
1984 Teatrul, nr. 1 STANCU, Natalia (autor) Cartea de teatru: „Istoria teatrului universal” de Ileana Berlogea, Silvia Cucu, Eugen Nicoară 94–95 română
1984 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina (autor) Cartea de teatru: „Arta transfigurării” de Andrei Băleanu 96–96 română
1984 Teatrul, nr. 2 Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de Consiliul Culturii șu Educației Socialiste și Biroul Uniunii Scriitorilor 1–3 română
1984 Teatrul, nr. 2 Colocviile revistei „Teatrul”: Eroul - nucleu vital și sursă a conflictului în dramaturgie (II) 4–9 română
1984 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1934) 9–9 română
1984 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac (Teatrul Național din Timișoara) 10–11 română
1984 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica dramatică: „Milionarul sărac” de Tudor Popescu (Teatrul Giulești) 12–13 română
1984 Teatrul, nr. 2 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu (Teatrul Evreiesc de Stat) 13–14 română
1984 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Jucătorul de table” de Ion Coja (Teatrul Dramatic din Constanța) 15–16 română
1984 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită” de Bertolt Brecht (Teatrul Național din Timișoara)