Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI NIȚU, Anton (autor) Considerații asupra stilurilor ceramicii pictate Cucuteni-Tripolje - categoriile dinamice ale decorului Arheologie 27-68 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI MANTU, Cornelia-Magda (autor) , NIȚU, Anton (autor) Teme plastice antroponorfe și zoomorge ale ceramicii cuteniene de stil A de la Poienești (Vaslui) Arheologie 77-84 română
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, III NIȚU, Anton (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Sondajul arheologic efectuat în așezarea Cucuteni B2 Ștefănești - "La Stîrcea" (1974-175) 296-312 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin (autor) , EMINOVICI, Constantin (autor) , NIȚU, Anton (autor) Descoperirile arheologice de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 31-80 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV NIȚU, Anton (autor) Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica Cucuteni A 81-88 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin (autor) , NIȚU, Anton (autor) Așezarea cucuteniană de la Viișoara (Tg. Ocna) 95-111 română
articol de periodic 1972 Carpica, V NIȚU, Anton (autor) Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
articol de periodic 1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 NIȚU, Anton (autor) Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați) .7-15 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
articol de periodic 1952 Materiale și Cercetări Arheologice, Materiale Arheologice privind Istoria Veche a R.P.R., seria veche NIȚU, Anton (autor) Despre unele urme scitice în Moldova 003-012 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche NIȚU, Anton (autor) , TEODORU, Dan (autor) Raport asupra sondajului din așezarea prefeudală de la Spinoasa (r. Tg. Frumos, reg. Iași) 485-494 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice NIȚU, Anton (autor) , ZAMOȘTEANU, Ioana (autor) , ZAMOȘTEANU, Mihai (autor) Sondajele de la Piatra Neamț 359-374 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice NIȚU, Anton (autor) , ZAMOȘTEANU, Mihai (autor) Sondajul în cetățuia getică de la Tisești (r. Tg. Ocna, reg. Bacău) 375-382 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice NIȚU, Anton (autor) , ZAHARIA, Emilia (autor) , TEODOR, Dan Gh. (autor) Sondajul din 1957 de la Spinoasa-Ierbiceni (r. Tg. Frumos, reg. Iași) 531-540 română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis NIȚU, Anton (autor) Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană Studii şi Materiale 67-81 română, franceză
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis NIȚU, Anton (autor) Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoșani) Note şi discuţii 279-298 română, franceză
articol de periodic 1970 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, II, Acta Musei Petrodavensis NIȚU, Anton (autor) Reprezentările feminine dorsale pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică Studii şi Materiale 75-99 română, franceză
articol de periodic 1971 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 CUCOȘ, Ștefan (autor) , MONAH, Dan (autor) , NIȚU, Anton (autor) Ghelăiești (Piatra-Neamț) I. Săpăturile din 1969 în așezarea cucuteniană "Nedeia" Studii şi Materiale 11-64 română, franceză
articol de periodic 1972-1973 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 NIȚU, Anton (autor) Ceramică cucuteniană cu decor zoomorf plastic sau pictural Studii şi Materiale 73-82, 325-328 română, franceză
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 NIȚU, Anton (autor) Reprezentări antropomorfe în decorul plastic al ceramicii de stil Cucuteni A Studii 549-561 română
articol de periodic 1968 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 NIȚU, Anton (autor) Reprezentări umane pe ceramica Criș și liniară din Moldova Studii 387-393 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie MARTINIUC, C (autor) , CHIRICA, Vasile (autor) , NIȚU, Anton (autor) Poziția geomorfologică și cultural-cronologică a așezării Cucuteni A de la Iași - Splaiul Bahlui Studii 185-194 română
articol de periodic 1973 Studii și Comunicări NIȚU, Anton (autor) Reconstituirea Ariușdului 57-124 română
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV NIȚU, Anton (autor) Venus din Sîmpetru German, județul Arad