Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-6 română
articol de periodic IOSUB, Petrea (autor) Elogiu omului și creației sale 11-13 română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) , ENACHE, Gheorghe (autor) Noi descoperiri paleolitice și epipaleolitice în Podișul Moldovei Arheologie 15-25 română
articol de periodic NIȚU, Anton (autor) Considerații asupra stilurilor ceramicii pictate Cucuteni-Tripolje - categoriile dinamice ale decorului Arheologie 27-68 română
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Plastica cucuteniană de la Igești (jud. Vaslui) Arheologie 69-75 română
articol de periodic MANTU, Cornelia-Magda (autor) , NIȚU, Anton (autor) Teme plastice antroponorfe și zoomorge ale ceramicii cuteniene de stil A de la Poienești (Vaslui) Arheologie 77-84 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Un vas suport cucuteniam - Hora de la Berești" Arheologie 85-98 română
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Locuința nr. 1 din faza Cucuteni A3 de la Dumești (Vaslui) Arheologie 99-148 română
articol de periodic APOSTOL, VASILE (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , MITREA, Bucur (autor) Date noi referitoare la tezaurul de la Fedești (jud. Vaslui) Arheologie 149-154 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) Cu privire la relațiile dintre geții est-carpaticu și lumea greco-macedoniană Arheologie 155-168 română
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta (autor) O nouă descoperire geto-dacică în Podișul Central Moldovenesc Arheologie 169-181 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Cercetările arheologice în așezarea autohtonă de la Bârlad - Valea Seacă (Campania 1984) Arheologie 183-203 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea datând din secolele X-XI e.n. De la Bârlălești (jud. Vaslui) Arheologie 205-212 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Șantierul arheologic Vaslui. Pricipalele rezultate ale săpăturilor din anii 1980-1981 de la Curtea Domnească Arheologie 213-222 română
articol de periodic TĂRNĂUCEANU, Olga (autor) Date de istorie locală mărturii ale continuității daco-romane Istorie 223-231 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Populația orașului Vaslui pînă la mijlocul secolului al XIX-lea Istorie 233-238 română
articol de periodic VITCU, Dumitru (autor) Falimentul casei Meitani Istorie 239-249 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) , SIMION, Natalia (autor) Sensurile vieții economice după cucerirea neatârnării politice. Lupta pentru o „Plevnă internă” Istorie 251-263 română
articol de periodic POPA, Maria (autor) Aspecte privind starea economică, socială și culturală a țăranilor din fostele județe Vaslui, Tutova și Fălciu în preajma răscoalei din 1907 Istorie 265-273 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Lupta maselor populare din județul Botoșani pentru instaurarea și consolidarea regimului democratic popular, 1944-1947 - II Istorie 275-284 română
articol de periodic ANDRIESCU, Cornelia (autor) Industria orașelor județului Vaslui în perioada 23 August 1944 - 11 Iunie 1948 Istorie 285-291 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Istoriografia românească actuală despre personalitatea lui Nicolae Titulescu Istorie 293-311 română
articol de periodic PLATON, Alexandru (autor) Noi direcții în istoriografia contentemporană: istoria mentalităților Istorie 313-320 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Unelte tradiționale și construcții viticole din podgoriile vrâncene Etnografie-folclor 321-334 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Revoluția de la 1848 în lirica populară Etnografie-folclor 335-344 română
articol de periodic CIUBOTARU, Nicolae (autor) Cercetări arheologice de suprafață în comuna Vulturești (jud. Vaslui) Cercetări arheologice pe teren 345-380 română
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Obiecte de bronz din patrimoniul județului Vaslui Cercetări arheologice pe teren 381-385 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Un fragment de cahlă din secolul al XV-lea necunoscut în Moldova Cercetări arheologice pe teren 387-391 română
articol de periodic MANCAȘ, Claudia (autor) Alecu Russo în istoria limbii și literaturii române Istoria Culturii 393-397 română
articol de periodic NICULESCU, Ștefan (autor) Contribuție la biografia lui D. Bagdasar. Copilăria și anii de formare (1893-1913) Istoria Culturii 399-406 română
articol de periodic CATARGIU, Virgil (autor) Vasile Pârvan despre rolul personalității și al maselor în istorie Istoria Culturii 407-412 română
articol de periodic PÎNTEA, Cristian (autor) Noi date privind tehnica picturală în cultura Cucuteni MUZEOLOGIE 413-428 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Identificarea unei tapiserii din colecțiile muzeului "Vasile Pârvan" MUZEOLOGIE 429-443 română
articol de periodic ARAMĂ, Dalila-Lucia (autor) Participarea Vasluiului la expoziția universală de la Paris din 1867 MUZEOLOGIE 445-450 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea județelor Vaslui, Tutova, Fălciu, Roman, Putna și tecuci la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900 MUZEOLOGIE 451-455 română
articol de periodic ANDRONIC, Tasia (autor) Mărturii ale trecutului istoric într-un muzeu sătesc pe meleagurile cantemireștilor MUZEOLOGIE 457-460 română
articol de periodic ROTARU, Costel (autor) , ROTARU, Elena (autor) Muzeul Sătesc Tăcuta, județul Vaslui MUZEOLOGIE 461-468 română
articol de periodic GĂNEȚ, Grigore (autor) Epitropia casei obștei târgului Bârlad Arhivistică 469-474 română
articol de periodic MAZILU, Radu-Doru (autor) Descoperirile sarmatice din Moldova și unele probleme ale relațiilor sarnaro-romane în secolele II-III e.n. Note 475-478 română
articol de periodic POPESCU, Rica (autor) Sobele cetății Făgărașului după inventarele din secolul al XVII-lea Note 479-482 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Laurențiu (autor) Răscoala din 1907 în zona Hușilor Note 483-485 română
articol de periodic URSU, Fănică (autor) Aspecte ale răscoalei țăranilor din 1907 în fostul județ Tutova Note 487-491 română
articol de periodic ARAMĂ, Dalila-Lucia (autor) Documente inedite de la Academia Română Documente 493-500 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Documente inedite privind legăturile culturale politice, dintre românii din Bucovina și România, la sfârșitul secolului al XIX-lea Documente 501-511 română
articol de periodic NĂSTASĂ, Lucian (autor) Unele date în legătură cu istoricul descoperirilor de la Cucuteni Documente 513-522 română
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Nițu Anton, „Formarea șl clasificarea grupelor de stil AB și B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie”, Anuarul Institutului de istorie și arheologie "A. D. Xenopol", Supliment V, Iași, 1984, 133 p. ; 36 fig. + 2 grafice + V pl. color în afara textului. RECENZII 523-525 română
articol de periodic LÁSZLÓ, Attila (autor) "Die Hallstattkultur. Bericht über das Symposium in Steyr 1980 aus Anlass der Internationalen Ausstellung des Landes Oberösterreich", Linz, 1981 , 422 p. RECENZII 525-529 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Teodor Dan, „Continuitatea populației autohtone la est de Carpați în secolele VI-XI e.n. Așezările din secolele VI-XI e.n. De la Dodești - Vaslui”, Ed. Junimea, Iași, 1984, 152 p. RECENZII 529-530 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Nicolae Stoicescu, „Unitatea românilor în evul mediu”, București, Ed. Academiei R.S.R., 1983, 182 p. RECENZII 530-534 română
articol de periodic GUBOGLU, Mihail (autor) Panait I. Panait, „La cumpăna continentelor. Însemnări de călătorie în Republica Turcia”, Ed. Sport-Turism, București, 1980, 160 p. + ilustrația RECENZII 534-540 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Mihai Rădulescu, „Civilizația armenilor”, București, Ed. Sport-Turism, 1983, 264 p. +ilustrații Sylvia Agemian, „Manuscrise miniate armene în colecții din România”, București, Ed. "Meridiane" (col. "Manuscris"), 1:982, 29 p. +XXX planșe color RECENZII 540-543 română
articol de periodic NĂSTASĂ, Lucian (autor) Gheorghe David, „Petru Șchiopul,” (Domnitori și voievozi, 25) Ed. Militară, București, 1984. 252 p. RECENZII 543-546 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) Mihai Ispir, „Clasicismul în arta românească”, col. Curente și sinteze, 43, Ed. Meridiane, București , 1984, 192 p., cu ilustrații nenumerotate în text RECENZII 546-548 română
articol de periodic NĂSTASĂ, Lucian (autor) Alexandru Zub, „Pe urmele lui Vasile Pârvan”, București, 1983 , 383 p. RECENZII 548-550 română
articol de periodic IONESCU, Nicolae (autor) Anastasie Iordache, „Pe urmele lui Dumitru Brătianu”, București, 1984, Ed. Sport-Turism", 384 p. RECENZII 550-552 română
articol de periodic NĂSTASĂ, Lucian (autor) Dorina N. Rusu, „Cercetări Istorice. 1925-1947. Bibliografie”, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982, 141 p. RECENZII 552-555 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Ilie Ceaușescu, Florin Constantiniu, Mihail Ionescu, „200 de zile mai devreme. Rolul României în scurtarea celui de-al Doilea Război Mondial”, Ed. Științifică. și Enciclopedică, București, 1984, 220 p. RECENZII 555-557 română
articol de periodic AGACHE, Dumitru (autor) Ion Faiter, „Trecător prin târguri și iarmaroace”, București, Ed. Sport-Turism, 1982, 141 p. +56 p. ilustrații (nenumerotate) NOTE BIBLIOGRAFICE 557-557 română
articol de periodic TURLIUC, Cătălin (autor) Ion Bodunescu, „Diplomația românească în slujba independenței”, vol. 3, Editura Junimea, Iași, 1984, 271 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 558-558 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Maria Brăescu, „Interferențe românești în opera Marthei Bibescu”, București, Ed. "Minerva", 1983, 178 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 558-559 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Ion Popescu-Sireteanu, „Limbă și cultură populară”, București, Ed . Științifică și Enciclopedică, 1983, 320 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 559-559 română
articol de periodic CURTA, Florin (autor) „Ialomita. Materiale de istorie agrară a României”, coordonator R. Ciucă, Muzeul Județean Ialomița, Slobozia, 1983, 791 p. Revista revistelor 561-563 română
articol de periodic NĂSTASE, Lucian (autor) Anuarul Institutului de istorie și arheologie „A.D. Xenopol”, XXI, 1984, Iași, 728 p. Revista revistelor 564-565 română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Simpozionul internațional „Cultura Cucuteni în context european”, Iași - Piatra Neamț, 24-28 septembrie 1984 Cronică 567-570 română
articol de periodic TUDOSE, Avram (autor) Despre podgorii și vinuri românești Cronică 571-573 română
articol de periodic POPOVICI, Rodica (autor) Neculai Zaharia (1899-1983) In memoriam 575-578 română