Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 41 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1994 Începuturile Epocii Fierului la est de Carpați, anul 1994, Culturile Gava-Holihrady și Corlăteni-Chișinău pe teritoriul Moldovei LÁSZLÓ, Attila (autor)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI LÁSZLÓ, Attila (autor) "Die Hallstattkultur. Bericht über das Symposium in Steyr 1980 aus Anlass der Internationalen Ausstellung des Landes Oberösterreich", Linz, 1981 , 422 p. RECENZII 525-529 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III IGNAT, Mircea (autor) , LÁSZLÓ, Attila (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICI, Bogdan (autor) Plastica zoomorfă și antropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fierului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
articol de periodic 2008 Acta Siculica: ActaS LÁSZLÓ, Attila (autor) Egy Erdelyi regesz az oskori vilagrol a 20. Szazad elejen. Gondolatok Laszlo Ferenc az ember kokorszakban cimu irasarol 123-133 maghiară
articol de periodic 2012-2013 Acta Siculica: ActaS LÁSZLÓ, Attila (autor) Szekely Zoltan, a regesz 117-126 maghiară
articol de periodic 2000 Angustia, 5, seria arheologie LÁSZLÓ, Attila (autor) Zoltan Szekely (1912-2000) 291-292 română
articol de periodic 1991 Banatica, 11 LÁSZLÓ, Attila (autor) Un pionnier de la recherche de la civilisation Turdaș-Vinca: Zsofia Torma 37-51 franceză
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, XXXV LÁSZLÓ, Attila (autor) Some aspects of the Tărtăria Issue 57-66 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean LÁSZLÓ, Attila (autor) Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
articol de periodic 1976 Cercetări istorice: CI, VII LÁSZLÓ, Attila (autor) Începuturile primei vârste a fierului pe teritoriul Moldovei - Unele rezultate și probleme II. Arheologie 57-75 română
articol de periodic 1978 - 1979 Cercetări istorice: CI, IX - X LÁSZLÓ, Attila (autor) Un schimb de scrisori între Vasile Pârvan și Francisc Laszlo V. Documente 639-644 română, maghiară
articol de periodic 1978 - 1979 Cercetări istorice: CI, IX - X LÁSZLÓ, Attila (autor) Otto Trogmayer, Das Bronzezeitliche Grăberfeld. Bei Tape VII. Recenzii 691-694 germană
articol de periodic 1993 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, X, ARTICLES AND STUDIES PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIRST EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM "ARCHAEOLOGICAL RESEARCH REGARDING THE POPULATIONS OF THE LATE BRONZE AGE - NOUA - SABATINOVKA - COSLOGENI CULTURAL COMPLEX", 15-19 OCTOBER 1991. LÁSZLÓ, Attila (autor) Dates radiocarbonne et chronologie de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni Studii şi articole 23-42 franceză
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) LÁSZLÓ, Attila (autor) On Relationships between the Lower Danube Region and the Aegean-Anatolian Area at the End of the Bronze Age and Beginning of the lron Age Epoca bronzului 358-368 engleză
articol de periodic 1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă LÁSZLÓ, Attila (autor) M. PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Die Sicheln in Rumänien. Mit Corpus der jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XVIII, Band 1. C .H . Beck'sche Verlagsbuchandlung, München, 1978, IX + 189 p. + 300 pl. Comptes rendus 394-396 franceză
articol de periodic 1996-1998 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 40-42, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă LÁSZLÓ, Attila (autor) ALEXANDRU VULPE, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, PBF, Abteilung VI, 9. Band, Verlag C. H. Beck, München, 1990, 146 S. und 63 Tafeln. Comptes rendus 502-504 germană
articol de carte 2013 Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Babadag (1962-2012). Actele conferinței „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations ar Babadag”, Tulcea, 20-22 septembrie 2012, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 9 LÁSZLÓ, Attila (autor) Troia VII – reper cronologic ? Din nou despre relațiile dintre regiunile istro-pontice și spațiul egeeo-anatolian la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în lumina noilor cercetări 247-266 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR LÁSZLÓ, Attila (autor) Contribuția lui Ion Nestor la cunoașterea Hallstattului timpuriu (cu specială privire la regiunile est-carpatice ale României) 113-127 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice LÁSZLÓ, Attila (autor) Șantierul arheologic Malnaș Peteni, Jud. Covasna 124-126 română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis LÁSZLÓ, Attila (autor) Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstatiene de tip Babadag Note şi discuţii 319-326 română, germană
articol de periodic 1970 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, II, Acta Musei Petrodavensis LÁSZLÓ, Attila (autor) Vase neolitice cu fețe umane, descoperite în România. Unele considerații privind tema feței umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian Studii şi Materiale 39-74 română, franceză
articol de periodic 1970 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, II, Acta Musei Petrodavensis LÁSZLÓ, Attila (autor) HARMATTA, JANOS, Neolitkori irásbeliség Közép -Európában ? (Elözetes közlémeny) [Scriere neolitică în Europa Centrală ? (Notă preliminară)], în Antik Tanulmányok, Budapest. XIII, 2, 1966, p. 235 -236. RECENZII 583-585 română
articol de periodic 1971 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 LÁSZLÓ, Attila (autor) BANNER-JAKABFFY, A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, 1960-1966. Összeállitotta Jakabffy Irnre (Bibliografia arheologică a bazinului Dunării de mijloc, 1960-1966. Întocmită de Imre Jakabffy), Akademiai Kiádo, Budapest, 1968, 242 p. RECENZII 591-593 română
articol de periodic 1980-1982 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis LÁSZLÓ, Attila (autor) Grupul Tămăoani. Asupra "orizontului" hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei Arheologie 65-91 română, germană
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, Acta Musei Petrodavensis LÁSZLÓ, Attila (autor) Statuetele antropomorfe ale culturii Gava-Holihrady Studii şi materiale arheologice 85-97 română, franceză
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, Acta Musei Petrodavensis LÁSZLÓ, Attila (autor) Alexandru Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, PFB, Abt. VI., Bd. 9 C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1990, X + 145 p. + 63 pl. RECENZII 337-341 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXI, Acta Musei Petrodavensis LÁSZLÓ, Attila (autor) Legături între regiunea Dunării de Jos și spațiul egeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului Studii şi materiale arheologice 115-130 română, franceză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LÁSZLÓ, Attila (autor) Sur les coutumes funéraires des populations du Bas-Danube au début de l'Âge du Fer 105-116 franceză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LÁSZLÓ, Attila (autor) Practici funerare și culturi arheologice. Despre obiceuiurile de înmormântare ale unor populații din regiunea Dunării de Jos la începutul epocii fierului Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 253 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LÁSZLÓ, Attila (autor) , URSACHE, Corina Nicoleta (autor) Despre obiceiurile funerare ale ale populației culturii Corlăteni-Chișinău, legături cu unele culturi învecinate. Considerații privind necropola de la Vaslui - Curțile Domnești Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 254 română
articol de carte 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, seria arheologie LÁSZLÓ, Attila (autor) On the origin, development and chronology of the First Iron Age at the Lower Danube 67-75 engleză, română
articol de periodic 2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie LÁSZLÓ, Attila (autor) Zur Chronologie der spaten Bronzezeit und der alteren Hallstattperiode im nord-ostlichen Karpatenraum. Die Radiokarbon-Datierung der Gava_holihrady Siedlung von Siret (Bukowina) 121-132 germană
articol de periodic 2013 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIX, nr. I, Peregrinări Arheologice între Estul și Vestul Europei , seria Arheologie LÁSZLÓ, Attila (autor) LEBEN MIT DEN TOTEN? Über die kulturelle und chronologische Lage der früheisenzeitlichen Siedlung und Körperbestattung von Vlaha 255-267 germană
articol de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani LÁSZLÓ, Attila (autor) , SAFTA, Elvira (autor) Un tip de obiect de bronz de origine nord-pontică descoperit în Moldova Centrală 85-91 română
articol de periodic 1973 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 LÁSZLÓ, Attila (autor) Considerații asupra ceramicii de tip Gáva din Hallstattul timpuriu Studii 575-609 Română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 LÁSZLÓ, Attila (autor) Începuturile metalurgiei fierului pe teritoriul României Studii 17-39 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie LÁSZLÓ, Attila (autor) Amália Mozsolics, Bronze-und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Forró und Ópályi, mit 18 Abbildungen (davon 9 Karten) und 112 Tafeln; mit einem Beitrag von Eduard Sangmaister, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973, 364 p. RECENZII 121-123 română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie LÁSZLÓ, Attila (autor) Istvάn Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen, Budapesta, 1975 RECENZII 123-129 Română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie LÁSZLÓ, Attila (autor) Date privind sfîrșitul Hallstatlului timpuriu în Transilvania Studii 537-546 Română
articol de periodic 1973 Studii și Comunicări LÁSZLÓ, Attila (autor) Date privind viața și activitatea științifică a lui Laszlo Ferenc în anii 1923-1925. Corespondența cu V. Gordon Childe. Colaborarea cu Vasile Pârvan 171-205 română
articol de periodic 1976 Thraco-Dacica, I LÁSZLÓ, Attila (autor) Über den Ursprung und die Entwicklung der frühhallstattzeitlichen Kulturen in der Moldau ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) 89-98 germană
articol de periodic 1984 Thraco-Dacica, V, nr. 1-2 LÁSZLÓ, Attila (autor) Observations concernant les débuts de la pénétration vers l'oues de la population des tumuli à tombes en fosse STUDII (ETUDES) 22-27 franceză