Cercetări istorice: CI, IX - X, 1978 - 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) În legătură cu structura și organizarea colecțiilor muzeale de istorie a epocii socialiste I. Muzeologie 9-12 română
articol de periodic ILAȘ, Ioan (autor) Bojdeuca "Ion Creangă" - cel mai vechi muzeu memorial de literatură din țară - la a șaizecea sa aniversare I. Muzeologie 13-21 română
articol de periodic URSESCU, Eugenia (autor) , PODOLEANU, G. (autor) Aspecte din activitatea expozițională a muzeelor ieșene I. Muzeologie 23-27 română
articol de periodic VASILOVICI, V. (autor) Identificarea unei lucrări a pictorului polonez Aleksander Kotsis în Muzeul de artă din Iași I. Muzeologie 29-33 română
articol de periodic SEMENDEAEV, Victoria (autor) Aspecte etnografice din satul Brădești, comuna Vinderei, județul Vaslui I. Muzeologie 35-66 română
articol de periodic IONIUC, A (autor) Restaurarea și conservarea unei cărți de la Muzeul de literatură. II. Restaurare - Conservare 67-73 română
articol de periodic MUSTAȚĂ, Maria (autor) Aspecte privind atacul unor insecte dăunătoare lemnului și cărților din Casa "Dosoftei" și măsurile de combatere efectuate. II. Restaurare - Conservare 75-82 română
articol de periodic CROITORU, Mihai (autor) Restaurarea și conservarea unei călimări de epocă. II. Restaurare - Conservare 83-91 română
articol de periodic NIȚU, A. (autor) Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii și periodizarea etapelor culturii cucuteniene III. Arheologie 93-162 română
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Idoli en violon din cultura Cucuteni III. Arheologie 163-175 română
articol de periodic ICONOMU, C. (autor) Cercetările arheologice din locuirea hallstattiană târzie de la Curteni-Vaslui III. Arheologie 177-236 română
articol de periodic VRABIE, Maria (autor) Probota Iași. Noi contribuții la cercetările arheologice de suprafață. III. Arheologie 237-245 română
articol de periodic PALADE, V. (autor) Descoperiri sarmatice din secolele II-III e. n. în sud - estul colinelor Tutovei. III. Arheologie 247-260 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Săpăturile arheologice de la Băiceni-Dîmbul lui Pletosu în anii 1967-1968. III. Arheologie 261-272 română
articol de periodic GOSTAR, N (autor) Thebtunis Papyrus II 686 IV. Istorie politică şi social-economică 273-280 română
articol de periodic CIHODARU, C (autor) Observații în legătură cu porturile de pe cursul inferior al Dunării în secolele XI-XIV IV. Istorie politică şi social-economică 281-303 română
articol de periodic REZACHEVICI, C. (autor) Tratatul între Petru Rareș și Sigismund I (28-31 august 1538) din vremea campaniei lui Suleiman Magnificul în Moldova. IV. Istorie politică şi social-economică 305-326 română
articol de periodic CIOFU, Valerian (autor) Iconografia lui Dimitrie Cantemir în artele secolelor XVII-XIX. IV. Istorie politică şi social-economică 327-348 română
articol de periodic LEMNY, Șt. (autor) Iscoadele în activitatea de informare din Evul Mediu (Moldova și Țara Românească). IV. Istorie politică şi social-economică 349-354 română
articol de periodic GRIGORAȘ, N. (autor) Funcția judecătorească a domniei în Moldova. Domnul și instanțele auxiliare (1741-1832). IV. Istorie politică şi social-economică 355-386 română
articol de periodic CLIVETI, Gh. (autor) Evoluția urbanistică a Iașilor la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. IV. Istorie politică şi social-economică 387-401 română
articol de periodic PLATON, Ghe. (autor) Franța și Principatele dunărene în epoca de constituire a națiunii, de formare a statului național român. IV. Istorie politică şi social-economică 403-410 română
articol de periodic RUSSU, V. (autor) Cauzele luptelor politice dintre grupările liberale și conservatoare în anii instabilității guvernamentale și parlamentare (1866-1871). IV. Istorie politică şi social-economică 411-437 română
articol de periodic MARINESCU, C. (autor) Aportul societății "Carpați" la dezvoltarea conștiinței naționale, la lupta poporului român pentru unirea Transilvaniei cu țara. IV. Istorie politică şi social-economică 439-450 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, I. (autor) , CALCAN, G. (autor) , STRUGARIU, M. (autor) Unirea din 1918 și presa din orașul Iași. IV. Istorie politică şi social-economică 451-464 română
articol de periodic CIORBEA, Valentin (autor) Activitatea organizațiilor din Dobrogea ale partidelor politice burgheze între anii 1918 și 1921 IV. Istorie politică şi social-economică 465-478 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) , FLORESCU, Gh. (autor) Alegerile parlamentare din România (1926-1928). IV. Istorie politică şi social-economică 479-495 română
articol de periodic BOTEZ, C. (autor) Din istoricul pădurii românești (I) IV. Istorie politică şi social-economică 497-515 română
articol de periodic NAGHIU, Iosif (autor) Învățământul papirologiei la Universitatea din Iași IV. Istorie politică şi social-economică 517-522 română
articol de periodic BENDITER, Janeta (autor) Anul 1942 în politica Germaniei naziste IV. Istorie politică şi social-economică 523-530 română
articol de periodic CLOȘCĂ, C. (autor) Lupta forțelor patriotice din Moldova în anul 1944, sub conducerea P.C.R., pentru răsturnarea dictaturii militare antonesciene și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste. IV. Istorie politică şi social-economică 531-546 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Cu privire la raporturile româno-iugoslave (1945-1947) IV. Istorie politică şi social-economică 547-553 română
articol de periodic KAREȚCHI, A (autor) , AGRIGOROAIEI, I. (autor) Iașii în contextul revoluției democrat-populare. Probleme și realizări IV. Istorie politică şi social-economică 555-580 română
articol de periodic BUZATU, Gh. (autor) Lucrări străine din 1965-1975 privind istoria contemporană a României. O bibliografie IV. Istorie politică şi social-economică 581-595 română
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) O nouă descriere a Moldovei de botanistul Charles Guebhard. V. Documente 597-628 română, franceză
articol de periodic CROITORU, Mihai (autor) "Hora Unirii" variantă inedită. V. Documente 629-633 română
articol de periodic TIMOFTE, M. (autor) Noi informații externe privind răscoala țăranilor din anul 1907. V. Documente 635-638 română, franceză
articol de periodic LASZLO, A. (autor) Un schimb de scrisori între Vasile Pârvan și Francisc Laszlo V. Documente 639-644 română, maghiară
articol de periodic SIBECHI, Gh. (autor) Biografii pașoptiste VI. Evocări 645-657 română
articol de periodic HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Elena Ghica (Dora d'Istria) 1828-1888 VI. Evocări 659-672 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) Ecouri naționale și internaționale la moartea lui S. FI. Marian VI. Evocări 673-678 română
articol de periodic TEIȘANU, Viorica (autor) Marcel Botez animator de frunte al muzicii corale românești. VI. Evocări 679-690 română
articol de periodic LASZLO, A. (autor) Otto Trogmayer, Das Bronzezeitliche Grăberfeld. Bei Tape VII. Recenzii 691-694 germană
articol de periodic LEMNY, Șt. (autor) N. Grigoraș, Țara Românească a Moldovei de la Întemeierea statului până la Ștefan cel Mare (1359-1457). VII. Recenzii 694-696 română
articol de periodic LEMNY, Șt. (autor) Petru Rareș, EA., Buc., 1978. VII. Recenzii 696-698 română
articol de periodic FILIPCIUC, I. (autor) Dan Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România VII. Recenzii 698-700 română
articol de periodic ANGELESCU, C (autor) Corneliu Albu, Alesandru Papiu Ilarian. Viața și activitatea sa. VII. Recenzii 700-711 română
articol de periodic CLIVETI, Gh. (autor) Mircea Popa, Ioan Molnar Piuariu. VII. Recenzii 711-713 română
articol de periodic DOBRINESCU, V., Fl. (autor) Șerban Rădulescu-Zoner, România și Tripla Alianță la începutul secolului al XX-lea (1900-1914) VII. Recenzii 714-715 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) Aurel Karețki, Maria Covaci, Zile însîngerate la lași (28 - 30 iunie 1941) VII. Recenzii 715-716 română
articol de periodic CHIȚANU, S. (autor) Dacoromania. Jahrbuch fiir ostliche Latinităt. VII. Recenzii 716-719 română
articol de periodic ICONOMU, C. (autor) Nicolae Gostar VII. Recenzii 721-722 română