Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XII-XIV, 1980-1982, Acta Musei Petrodavensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Contents - Inhalt 3-5 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic Județul Neamț în epoca Nicolae Ceaușescu Epoca Nicolae Ceauşescu 7-13 română
articol de periodic DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Sondajul arheologic de la Vânători - Neamț Arheologie 15-29 română, franceză
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Topoare de aramă și bronz din județele Neamț și Bacău Arheologie 31-40 română, franceză
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , VULPE, Alexandru (autor) Tezaurul de la Rădeni - Neamț Arheologie 41-63 română, germană
articol de periodic LÁSZLÓ, Attila (autor) Grupul Tămăoani. Asupra "orizontului" hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei Arheologie 65-91 română, germană
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău Arheologie 93-103 română, franceză
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Rituri și ritualuri de înmormântare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău Arheologie 105-152 română, franceză
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) , BOBOȘ, Iuliu (autor) Identificarea unei surse de materie primă nouă utilizată ca degresant în așezarea dacilor liberi de la Vlădiceni - Bîrgăoani, jud. Neamț Arheologie 153-164 română, franceză
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Contribuții la problema proprietății funciare feudale din Moldova Istorie 165-170 română, franceză
articol de periodic PETRIȘOR, Elena (autor) Date preliminare asupra tezaurului medieval de la Buruienești, com Doljești, jud. Neamț Istorie 171-191 română, franceză
articol de periodic POP, Dina (autor) Începuturile învățământului public în Piatra Neamț Istorie 193-197 română, franceză
articol de periodic PRANGATI, Constantin (autor) Din istoricul învățământului în județul Neamț. Institutele particulare Istorie 200-203 română, franceză
articol de periodic ȘURUBARU, Mihai (autor) Solidaritatea muncitorilor cu lupta țăranilor din sudul județului Neamț în timpul răscoalei din 1907 Istorie 205-208 română, franceză
articol de periodic STĂNESCU, C.M. (autor) Grandioasele demonstrații populare antifasciste și antirevizioniste desfășurate în România la 31 mai 1936 Istorie 209-217 română, franceză
articol de periodic MARIN, Ionel (autor) Activitatea organizației județene Neamț a Partidului Socialist Unitar Istorie 220-223 română, franceză
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Despre regimul politic din România în perioada 6 septembrie 1940 - 23 August 1944 Istorie 225-240 română, franceză
articol de periodic SABADOS, Marina Ileana (autor) Zugravi moldoveni din secolul XVIII-lea. Pictura pe lemn din județul Neamț Istoria Culturii 241-246 română, franceză
articol de periodic NICOLAE-NADLER, Emil (autor) Repertoriul și răspândirea cărților românești ieșite din tiparnița de la Neamț (județul Neamț) Istoria Culturii 247-257 română, franceză
articol de periodic MITRIC, Olimpia (autor) Vechi tipărituri nemțene în colecțiile județului Suceava Istoria Culturii 259-266 română, franceză
articol de periodic CIUCĂ, Valentin (autor) Arta portretului la Aurel Băeșu (1896-1928) Istoria Culturii 267-275 română, franceză
articol de periodic ȚĂRANU, Petru (autor) Toponimul "Ialovița" în vorbirea populației din depresiunea Șaru-Dornei Toponomastică 277-282 română, franceză
articol de periodic BUZILĂ, Aurel (autor) Din activitatea cultural-educativă a lui Constantin Mătasă Muzeografie 283-288 română, franceză
articol de periodic CIACÂRU, Mircea Răzvan (autor) Restaurarea unui pistol cu petițe din secolul al XIX-lea în laboratorul Muzeului Județean de Istorie din Piatra Neamț Muzeografie 289-309 română, franceză
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Cultura Cucuteni în context european - colocviu internațional Iași-Piatra-Neamț, 24-26 septembrie 1984 Cronică 311-315 română, franceză
articol de periodic DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (1984-1985) Cronică 317-321 română
articol de periodic MONAH, Dan (autor) V. Chirica, M. Tănăsache, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. 1, Iași, 1984; vol. 2, Iași, 1985 (ambele volume 553 pag. și 14 hărți) în colaborare cu R. Popovici și C. Iconomu NOTE BIBLIOGRAFICE 323-325 română
articol de periodic MONAH, Dan (autor) PACT. Journal of the European Study Group on Physical, Chemical, Mathematical and Biological Techniques Applied to Archaeology. 14C and Archaeology. Symposium held at Groningen, August 1981. Council of Europe, Strasbourg, 8, 1943, 525 pagini și numeroase figuri în text (editor Tony Hackens; coeditori W. G. Mook și H. T. Waterbolk) NOTE BIBLIOGRAFICE 327-331 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) Victor Spinei, Realități etnice și politice în Moldova meridională. Români și turanici, Editura Junimea, Iași, 1985, 238 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 332-334 română
articol de periodic Lista prescurtărilor 335 română