Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 47 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Episcopia Romanului. Cercetări arheologice, anul 2008, seria Episcopia Romanului - 600 URSACHI, Vasile (autor)
volum de carte 2007 Monografia Muzeului de Istorie din Roman: 50 de ani, anul 2007 URSACHI, Vasile (autor)
volum de carte 2012 Tezaurul eneolitic de la Brad, anul 2012 URSACHI, Vasile (redactor)
volum de carte 1988 Văleni - o mare necropolă a dacilor liberi, anul 1988 IONIȚĂ, Ion (autor), URSACHI, Vasile (autor)
articol de periodic 2010 Acta Musei Tutovensis, V URSACHI, Vasile (autor) Necropola din sec.II-III d.Chr. De la - Izvoare - Bahna, jud. Neamț 7-75 română
articol de periodic 2010 ANGVSTIA, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală URSACHI, Vasile (autor) Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
articol de periodic 1968 Carpica, I URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman 111-188 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
articol de periodic 1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
articol de periodic 1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
articol de periodic 1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 URSACHI, Vasile (autor) Fortificații dacice pe Valea Siretului 31-51 română
articol de periodic 1991 Carpica, XXII URSACHI, Vasile (autor) Iulian Antonescu o mare personalitate a zilelor noastre 171-172 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 URSACHI, Vasile (autor) Vasile Pârvan și „davele” de pe Siret 125-130 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 URSACHI, Vasile (autor) Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 51-103 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din cetatea și așezarea geto-dacică de la Brad, la cunoașterea culturii geților est carpatici 43-49 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile (autor) Tezaurul de monede romane descoperit la Tămășeni, județul Neamț 123-138 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX URSACHI, Vasile (autor) Așezarea dacică de la PÎncești, com. Poienari, jud. Neamț 83-112 română
articol de periodic 2001 Carpica, XXX URSACHI, Vasile (autor) Așezarea dacică de la Gîdinți, com Sagna, jud. Neamț .9-38 română
articol de periodic 2007 Carpica, XXXVI URSACHI, Vasile (autor) Scurtă prezentare a descopririlor arheologice din perioada primei epoci a fierului - Hallstatt - și din epoca geto-dacică, sec Iv i.Hr, - sec I d. Hr. În județul Bacău 42-127 română
articol de periodic 1998 Cercetări istorice, XVII 1 URSACHI, Vasile (autor) Zargidava. Cetatea dacică de la Brad (CARMEN UNGUREANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 300-303 română
articol de periodic 1978 Hierasus, I URSACHI, Vasile (autor) Elemente și influențe romane la est de Carpați în secolele II-III e.n. 147- română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 URSACHI, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Văleni 265-270
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 URSACHI, Vasile (autor) Noi elemente de fortificație în așezarea geto-dacică de la Brad 178-182
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile (autor) Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului 105- română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile (autor) Piese de harnașament descoperite în așezarea daco-carpică de la Săbăoani 327- română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului Studii şi Materiale 105-119 română, engleză
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Piese de harnașament descoperite în așezarea daco-carpică de la Săbăoani Note şi discuţii 327-337 română, engleză
articol de periodic 1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău Arheologie 93-103 română, franceză
articol de periodic 1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Rituri și ritualuri de înmormântare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău Arheologie 105-152 română, franceză
articol de periodic 1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău Arheologie 43-98 română
articol de periodic 1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile (autor) Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 93- română
articol de periodic 1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile (autor) Rituri și litualuri de înmormîntare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău 105- română
articol de periodic 1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 URSACHI, Vasile (autor) Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 43- română
articol de periodic 1992 Memoria Antiquitatis, XVIII ALEXIANU, Marius (autor) , DUMITOAIA, Gheorghe (autor) , HORDILĂ, Domnița (autor) , MONAH, Dan (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe valea Siretului, la nord de municipiul Roman 145- română
articol de periodic 1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor) , DUMITROAIA, Gheorghe (autor) , HORDILĂ, Domnița (autor) , MONAH, Dan (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe valea Siretului, la nord de municipiul Roman Materiale şi cercetări arheologice 145-172 română, franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis, XIX URSACHI, Vasile (autor) Necropola din secolul IV D.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț 261-278 română
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Necropola din secolul IV d.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 261-278 română, franceză
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis, XXII URSACHI, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Tămășeni "La Siliște", jud. Neamț 219-289 română
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis, XXII HORDILĂ, Domnița (autor) , URSACHI, Vasile (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de monede poloneze (sec. XVII) descoperit la Săbăoani, jud. Neamț 321-332 română
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Tămășeni "La Siliște", jud. Neamț Materiale şi cercetări arheologice 219-289 română, franceză
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis HORDILĂ, Domnița (autor) , URSACHI, Vasile (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de monede poloneze (sec. XVII) descoperit la Săbăoani, jud. Neamț Materiale şi cercetări arheologice 321-332 română, franceză
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea URSACHI, Vasile (autor) Inițierea cercetărilor arheologice sistematice la cetatea nouă a Romanului 275-294 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI URSACHI, Vasile (autor) Mormîntul hallstatian de la Aldești-Secuieni. Județul Neamț 37-46 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 BRUDIU, Mihalache (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
articol de periodic 2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 URSACHI, Vasile (autor) Rites et rituels funeraires chez les daces de la cite de Brad, commune de Negri, deparment de Bacău 169-183 franceză
articol de periodic 2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 URSACHI, Vasile (autor) La necropole tumulaire de Brad 231-231 engleză
articol de periodic 2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valeriu Sîrbu URSACHI, Vasile (autor) The settlements from Săbăoani, Neamț County - 6th-7th centuries A.D. 557-583 engleză
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I URSACHI, Vasile (autor) Zargidava - Centrul politic al regilor daci I. Studii şi articole 7-16 română
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI URSACHI, Vasile (autor) Zargidava văzută de un pseudoarheolog V. Note şi recenzii 248-255 română