Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 43 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Episcopia Romanului. Cercetări arheologice, anul 2008, seria Episcopia Romanului - 600 URSACHI, Vasile (autor)
volum de carte 2007 Monografia Muzeului de Istorie din Roman: 50 de ani, anul 2007 URSACHI, Vasile (autor)
volum de carte 2012 Tezaurul eneolitic de la Brad, anul 2012 URSACHI, Vasile (redactor)
volum de carte 1988 Văleni - o mare necropolă a dacilor liberi, anul 1988 IONIȚĂ, Ion (autor), URSACHI, Vasile (autor)
volum de carte 1995 Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, anul 1995, seria Bibliotheca Thracologica 10 URSACHI, Vasile (autor)
articol de periodic 2010 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, V URSACHI, Vasile (autor) Necropola din sec.II-III d.Chr. De la - Izvoare - Bahna, jud. Neamț 7-75 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală URSACHI, Vasile (autor) Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
articol de periodic 1968 Carpica, I URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman 111-188 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
articol de periodic 1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
articol de periodic 1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
articol de periodic 1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 URSACHI, Vasile (autor) Fortificații dacice pe Valea Siretului 31-51 română
articol de periodic 1991 Carpica, XXII URSACHI, Vasile (autor) Iulian Antonescu o mare personalitate a zilelor noastre 171-172 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 URSACHI, Vasile (autor) Vasile Pârvan și „davele” de pe Siret 125-130 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 URSACHI, Vasile (autor) Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 51-103 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din cetatea și așezarea geto-dacică de la Brad, la cunoașterea culturii geților est carpatici 43-49 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile (autor) Tezaurul de monede romane descoperit la Tămășeni, județul Neamț 123-138 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX URSACHI, Vasile (autor) Așezarea dacică de la PÎncești, com. Poienari, jud. Neamț 83-112 română
articol de periodic 2001 Carpica, XXX URSACHI, Vasile (autor) Așezarea dacică de la Gîdinți, com Sagna, jud. Neamț .9-38 română
articol de periodic 2007 Carpica, XXXVI URSACHI, Vasile (autor) Scurtă prezentare a descopririlor arheologice din perioada primei epoci a fierului - Hallstatt - și din epoca geto-dacică, sec Iv i.Hr, - sec I d. Hr. În județul Bacău 42-127 română
articol de periodic 1998 Cercetări istorice: CI, XVII 1 URSACHI, Vasile (autor) Zargidava. Cetatea dacică de la Brad (CARMEN UNGUREANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 300-303 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII URSACHI, Vasile (autor) Profesor universitar dr. Mihalache Brudiu - octogenar .7-20 română
articol de periodic 1978 Hierasus, I URSACHI, Vasile (autor) Elemente și influențe romane la est de Carpați în secolele II-III e.n. 147- română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice CĂPITANU, Viorel (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Săpăturile de la Buda (r. Buhuși, reg. Bacău) 141-144 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice URSACHI, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Văleni (jud. Neamț) 265-270 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice URSACHI, Vasile (autor) Noi elemente de fortificație în așezarea geto-dacică de la Brad 178-182 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 URSACHI, Vasile (autor) Dava geto-dacică de la Brad, jud. Bacău 115-120 română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului Studii şi Materiale 105-119 română, engleză
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Piese de harnașament descoperite în așezarea daco-carpică de la Săbăoani Note şi discuţii 327-337 română, engleză
articol de periodic 1980-1982 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău Arheologie 93-103 română, franceză
articol de periodic 1980-1982 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Rituri și ritualuri de înmormântare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău Arheologie 105-152 română, franceză
articol de periodic 1983-1985 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău Arheologie 43-98 română
articol de periodic 1992 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XVIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor) , DUMITROAIA, Gheorghe (autor) , HORDILĂ, Domnița (autor) , MONAH, Dan (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe valea Siretului, la nord de municipiul Roman Materiale şi cercetări arheologice 145-172 română, franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Necropola din secolul IV d.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 261-278 română, franceză
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXII, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Tămășeni "La Siliște", jud. Neamț Materiale şi cercetări arheologice 219-289 română, franceză
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXII, Acta Musei Petrodavensis HORDILĂ, Domnița (autor) , URSACHI, Vasile (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de monede poloneze (sec. XVII) descoperit la Săbăoani, jud. Neamț Materiale şi cercetări arheologice 321-332 română, franceză
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea URSACHI, Vasile (autor) Inițierea cercetărilor arheologice sistematice la cetatea nouă a Romanului 275-294 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI URSACHI, Vasile (autor) Mormîntul hallstatian de la Aldești-Secuieni. Județul Neamț 37-46 română
articol de carte 2008 Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare URSACHI, Vasile (autor) Așezarea și necropola din sec. IV p.Chr. de la Săbăoani 239-254 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 BRUDIU, Mihalache (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 244-245 română
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. 4, Publicație trimestrială URSACHI, Vasile (autor) Muzeul de Istorie din Roman Muzee. Expoziţii 3-14 română
articol de periodic 1987 Thraco-Dacica, VIII, nr. 1-2 URSACHI, Vasile (autor) Cetatea dacică de la Brad STUDII (ETUDES) 100-126 română
articol de carte 2000 Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dand le Sud-Est de l'Europe. Actes du II e Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18-24 septembre 1995, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire aves le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, Le Musée de Brăila, le Musée de Bas-Danube de Călărași, le Musée de Slobozia URSACHI, Vasile (autor) Rites et rituels funéraires chez les daces de la cité de Brad, commune de Negri, déparment de Bacău Articole 169-183 franceză
articol de carte 2000 Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dand le Sud-Est de l'Europe. Actes du II e Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18-24 septembre 1995, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire aves le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, Le Musée de Brăila, le Musée de Bas-Danube de Călărași, le Musée de Slobozia URSACHI, Vasile (autor) La necropole tumulaire de Brad Rezumate 231 engleză
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I URSACHI, Vasile (autor) Zargidava - Centrul politic al regilor daci I. Studii şi articole 7-16 română
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI URSACHI, Vasile (autor) Zargidava văzută de un pseudoarheolog V. Note şi recenzii 248-255 română