Carpica, VII, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) Două vase zoomorfe eneolitice .7-14 română
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , MITREA, Ioan (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Hertioana de Jos (com. Traian, jud. Bacău) 15-29 română
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , MONAH, Dan (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău 31-43 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermănești, județul Vaslui 59-62 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Informații privind producția și comerțul cu bere în Moldova la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea 117-122 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Prețurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea 123-148 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Un document de la Mihail Grigorie Sturdza, domnul Moldovei 149-154 română
articol de periodic GABOR, Iosif (autor) Notă asupra cercetărilor arheologice efectuate la Cleja (jud. Bacău) în 1842 155-156 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Curtea domnească din Iași 157-164 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Poziția partidelor politice față de Partidul Poporului în anii 1920-1921 165-180 română
articol de periodic MINUȚ, Adolf (autor) Contribuții privind activitatea U.T.C. pe valea Bistrițe în perioada 1922-1944 181-190 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Transporturile în etapa revoluției popular-democratice (Aspecte din Moldova) 191-205 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Activitatea organizației județene de partid Bacău în înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării socialiste a principalelor mijloace de producție din 11 iunie 1948 207-227 română
articol de periodic GAVRILUȚĂ, Aneta (autor) Notă asupra monumentului de la Tisa Silvestri 229-240 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Portul popular românesc de pe valea Cașinului 241-264 română
articol de periodic GAVRILOVICI, Ernest (autor) Productivitatea stilistică a poeziei bacoviene (Pe marginea unui dicționar de frecvență) 265-274 română
articol de periodic DONCI, Varvara (autor) Lucrețiu Pătrășcanu om politic de seamă, economist, sociolog și filozof marxist (bibliografie) 275-310 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Valorificarea științifică și muzeistică a unor obiecte medievale din colecția muzeului de istorie din Bacău 311-325 română
articol de periodic GAVRILUȚĂ, Aneta (autor) Sistemul de evidență pentru colecția de icoane a secției de artă 327-329 română
articol de periodic POPOVICI, Alexandru (autor) Casa memorială – instituție muzeală deschisă 331-339 română
articol de periodic POPOVICI, Georgeta (autor) Magourata Cave (Bulgaria) - Anati Emanuel 341-342 română