Criterii căutate

  • An de publicare: 1975

Sumarul căutării

  • 1105 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1975 Acta Musei Napocensis, XII PROTOPOPESCU, George (autor) Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
1975 Acta Musei Napocensis, XII Cuprins XIII-XV română, engleză, franceză, germană, italiană
1975 Acta Musei Napocensis, XII VLASSA, Nicolae (autor) Noi contribuții la problema influențelor orientale în neoliticul Transilvaniei 1-12 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII BLĂJAN, Mihai (autor) Așezarea de tip Petrești de la Turdaș (jud. Alba) 35-43 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Murgeni. Studiu preliminar (Partea I-a) 45-68 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZĂR, Valeriu (autor) Mormântul celtic de la Delureni (jud. Bristrița-Năsăud) 69-74 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII BADER, Tiberiu (autor) Tezaurul monetar cu imitații de tip Filip II descoperit la Turulung (jud. Satu Mare) 75-92 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII STOICOVICI, Eugen (autor) Monede dacice de argint cu miez și înveliș 93-94 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII WINKLER, Iudita (autor) Observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 95-106 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Ioan (autor) Un atelier de făurire la Sarmizegetusa dacică 107-133 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII WOLFF, H. (autor) Miscellanea Dacica 139-158 germană
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor) Sarmizegetusa și războaiele marcomanice 159-163 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PISO, Ioan (autor) Epigraphica (III) 165-178 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor) Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 179-182 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia 183-190 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII RUSSU, Ion (autor) Precursorii muzeografiei științifice: colecționare de materiale arheologice 191-197 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII SEREȘ, Andrei (autor) Materiale feudale timpurii din hotarul comunei Feldioara (jud. Brașov) 199-201 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAN, Mihail (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (II) 203-218 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII BUNTA, Magdalena (autor) Tezaurul de la Cetatea de Baltă (sec XVII) 219-235 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII PAP, Francisc (autor) Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (II) 237-250 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, A (autor) Monumente istorice dispărute. Bisericile de lemn din Necula și Libotin 251-257 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII EDROIU, Nicolae (autor) Note de epigrafie româno-chirilică 259-263 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII CRIȘAN, Eva (autor) Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania (III) 265-282 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, Viorica (autor) Mobilier "empire" în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 283-290 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII PETRIC, Gabriel (autor) Dieta de la Cluj (1842) și lupta românilor din Transilvania 291-299 română (rezumat în engleză şi franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII MIREL, Maria (autor) Contribuții privind dezvoltarea urbanistică a orașului Cluj în prima jumătate a sec. XIX 301-317 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII VAJDA, Ludovic (autor) Date privind mișcările muncitorilor de la exploatările de minereu de fier și de cărbune și ale siderurgiștilor din Transilvania între anii 1948-1867 319-330 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII RETEGAN, S. (autor) Frământări țărănești din Munții Apuseni în anii guvernării liberale 331-345 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII POPESCU, Stelian (autor) Relații economice între România și S.U.A. până la 1900 347-360 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII CORDOȘ, Nicolae (autor) Plecarea lui Gustav Augustini de la „Tribuna” 361-371 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Cluj al Astrei (1870-1914) 373-386 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII JUDE MARIA, Magdalena (autor) „Solia satelor” - ziar destinat publicului sătesc 387-391 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII BUNTA, Petru (autor) Situația organizatorică a clasei muncitoare și lupta ei pentru revendicări economice și politice în anii 1921 - 1828 393-412 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII ARDOS ANA, Maria (autor) Aspecte de psiho-pedagogie școlară ale ghidajului la muzeul de istorie 413-417 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII RUSSU, Ion (autor) Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertaea ad res earundem provinciarum pertinendes 419-425 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII POP, Constantin (autor) Roman Mosaics in Hungary - Kiss Ákos 427-428 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII Prescurtări bibliografice 429-431 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 PASCU, Viorica (autor) Activitatea de valorificare științifică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei .3-12 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 TIȚA, Aurelia (autor) Obiectele de fierm folosite la vatră, în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 13-24 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane pe lemn din Colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 25-32 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia (autor), TOȘA, Ioan (autor) Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 33-70 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 MUREȘANU, Pompei (autor) Contribuții privind semnificația terminologiei și metodologiei populare de prevenire a deteriorărilor provocate de principalii agenți biologici și de factorii fizici asupra lemnului 71-84 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 OȘIANU, Romulus (autor) Mărturii de interes etnografic cuprinse în documentele istorice transilvănene 85-104 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură transilvăneană 105-120 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 KOS, Karoly (autor) Contribuții la cercetarea etnografică a creșterii bivolilor 121-136 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Contribuții privind studiul tipurilor de punți și poduri de lemn din Transiklvania 137-159 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 APOLZAN, Lucia (autor) Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia (autor) Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara Oașului 171-194 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 MUREȘANU, Pompei (autor) Contribuții privind locul unor străvechi elemente de cultură populară românească în concertul valorilor din civilizația universală în lumina poligenezei și difuziunii "invențiilor" 195-205 română
1975 Arheologia Moldovei, 1975 Cuprins 3-4 română
1975 Banatica, 3 Cuprins 3-6 română
1975 Banatica, 3 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat I. Epoca străveche 7-24 română
1975 Banatica, 3 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea neolitică de la Sîntana-Holumb I. Epoca străveche 25-32 română
1975 Banatica, 3 SOROCEANU, Tudor (autor) Însemnătatea cimitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului în Banat I. Epoca străveche 33-48 română
1975 Banatica, 3 MEDELEȚ, Florin (autor) Situla de la Remetea Mare (jud. Timiș) I. Epoca străveche 49-59 română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, M. (autor), RUSSU, Ion (autor) O diplomă militară din Tibiscum II. Perioada romană şi postromană 61-73 română
1975 Banatica, 3 RUSSU, Ion (autor) Diploma militară romană din Covdin (R.S.F.J.) II. Perioada romană şi postromană 75-84 română
1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Coiful roman de la Berzovia II. Perioada romană şi postromană 85-89 română
1975 Banatica, 3 BENEA, Doina (autor) Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană II. Perioada romană şi postromană 91-98 română
1975 Banatica, 3 DRAGOMIR, Ion (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea II. Perioada romană şi postromană 99-121 română
1975 Banatica, 3 BORONEANȚ, Vasile (autor) Locuirea din secolelele XII-XIII de la Ogașul Neamțului - Comuna Berzasca III. Istorie medie 123-130 română
1975 Banatica, 3 UZUM, Ilie (autor) Cimitirul medieval de la Gornea - "Țîrcheviște" III. Istorie medie 131-143 română
1975 Banatica, 3 DANI, Ioan (autor), FENEȘAN, Costin (autor) O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea III. Istorie medie 145-152 română
1975 Banatica, 3 FENEȘAN, Costin (autor) Asistența socială și lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea III. Istorie medie 153-173 română
1975 Banatica, 3 WOLLMANN, Volker (autor) Hărți privind expoatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea III. Istorie medie 175-190 română
1975 Banatica, 3 GYEMANT, Ladislau (autor) Rolul lui Vasile Georgevici în mișcarea de emancipare a românilor bănățeni (1820-1826) III. Istorie medie 193-207 română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe (autor) Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea IV. Istorie modernă şi contemporană 209-217 română
1975 Banatica, 3 ZABERCA, Vasile (autor) Din istoria mineritului Cărășan în secolul al XIX-lea. Exploatarea auriferă "Elisabeta" IV. Istorie modernă şi contemporană 219-229 română
1975 Banatica, 3 CORDOȘ, Nicolae (autor) Organizarea apărării în procesul memorandist IV. Istorie modernă şi contemporană 231-248 română
1975 Banatica, 3 FAUR, Viorel (autor) Presa românească din Oradea despre mișcarea memorandistă IV. Istorie modernă şi contemporană 249-257 română
1975 Banatica, 3 ȘERBAN, Ion (autor) Represiuni antimuncitorești în județele Caraș și Severin în perioada interbelică (1919-1939) IV. Istorie modernă şi contemporană 259-269 română
1975 Banatica, 3 POPA, Ion (autor) Aspecte ale șomajului în zona industrială din Sudul Banatului /1929-1933) IV. Istorie modernă şi contemporană 271-276 română
1975 Banatica, 3 BOZU, Ovidiu (autor) Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița IV. Istorie modernă şi contemporană 277-282 română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 IV. Istorie modernă şi contemporană 283- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Contribuția muncitorilor la refacerea economică a țării și înfăutuirea actului revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție (1944-1948) IV. Istorie modernă şi contemporană 290-301 română
1975 Banatica, 3 SĂCARĂ, Nicolae (autor) Donjonul de la Turnu-Ruieni V. Istoria artei şi culturii 303-309 română
1975 Banatica, 3 POPA, Mircea (autor) Încercarea lui Andrei Șaguna de a edita un ziar la Arad sau Timișoara în 1849 V. Istoria artei şi culturii 311-315 română
1975 Banatica, 3 DELEANU, Mihai (autor) "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița V. Istoria artei şi culturii 317-326 română
1975 Banatica, 3 VELESCU, Oliver (autor) Activitatea pictorului bănățean Gheorghe Baba în Oltenia V. Istoria artei şi culturii 327-332 română
1975 Banatica, 3 GUDEA, Nicolae (autor) Date noi despre castrul roman de la Pojejena VI. Cronică arheologică şi repertorii 333-345 română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) VI. Cronică arheologică şi repertorii 345-349 română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru (autor) Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) VI. Cronică arheologică şi repertorii 349-359 română
1975 Banatica, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) O villa rustica la Caransebeș VI. Cronică arheologică şi repertorii 359-365 română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (II) VI. Cronică arheologică şi repertorii 365-379 română
1975 Banatica, 3 IONIȚĂ, Vasile (autor) Toponime slave în Valea Bîrzavei VI. Cronică arheologică şi repertorii 379-396 română
1975 Banatica, 3 Prescurtări bibliografice 399-401 română
1975 Biharea, 1975 Cuprins 1 2
1975 Biharea, 1975 ȘARBA, Ioan (autor) Permanențe autohtone în denominația bihoreană I. Etnografie 7-30 română
1975 Biharea, 1975 MUREȘANU, Pompei (autor) "Credințele" țăranilor români despre influența lunii asupra culturilor cerealiere în lumina ultimelor cercetări privind fiziologia plantelor și animalelor I. Etnografie 31-40 română
1975 Biharea, 1975 GRIGORESCU, Elena (autor) Țesăturile de lînă din Țara Crișurilor I. Etnografie 41-56 română
1975 Biharea, 1975 MOZES, Tereza (autor) Portul popular al slovacilor din nord-vestul României (județele Bihor și Sălaj) I. Etnografie 57-76 română
1975 Biharea, 1975 FAUR, Viorel (autor) Noi date despre preocupările folclorice ale membrilor Societății de lectură din Oradea I. Etnografie 77-84 română
1975 Biharea, 1975 COLȚEA, Dumitru (autor), CUCEU, Maria (autor) Nume topice culese din cîteva sate din Depresiunea Șoimi-Tinca I. Etnografie 85-90 română
1975 Biharea, 1975 CHIRIAC, Aurel (autor) Pictorul Ioan Sima II. Artă 93-103 română
1975 Biharea, 1975 MARTIN, Ana (autor) Etape și continuități în opera lui Romul Ladea II. Artă 105-116 română
1975 Biharea, 1975 STANOE, Aurora (autor) Conservarea și restaurarea obiectelor textile într-un muzeu de etnografie III. Muzeologie 119-135 română
1975 Biharea, 1975 GRIGORESCU, Elena (autor) Organizarea evidenței muzeale la secția de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea III. Muzeologie 137-149 română
1975 Biharea, 1975 ROȘU, Letiția (autor) Organizarea depozitului de obiecte etnografice din lemn III. Muzeologie 151-160 română
1975 Biharea, 1975 DUMITRAȘCU, S. (autor) Romulus Vuia, Studii de Etnografie și Folclor, Ed. Minerva, 1975, XXV, 418 p., 6 hărți IV. Note şi recenzii 163-167 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan (autor) Oltenia. Studii și comunicări de etnografie IV. Note şi recenzii 169-170 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan (autor) Folclor muzical din Bihor - Mîrza T. IV. Note şi recenzii 171-172 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan (autor) Portul popular din bazinul Crișului Alb - Mozes Tereza IV. Note şi recenzii 173-174 română
1975 Biharea, 1975 CHIRIAC, Aurel (autor) Icoane din Maramureș - Porumb Marius IV. Note şi recenzii 175-176 română
1975 Biharea, 1975 MARTIN, Ana (autor) Gheorghe Petrașcu - Costinescu Eleonora IV. Note şi recenzii 177-178 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan (autor) Obline Zasobnice - Mruskovic S. IV. Note şi recenzii 181-182 română
1975 Biharea, 1975 CHIRIAC, A. (autor) Slovensky Narodopis, Vydavatel'stvo Slovenskej Akademie Vied Bratislava IV. Note şi recenzii 182 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan (autor) Sztuka Slaska Opalskiego - Chrzanowski T., Kornecki M. IV. Note şi recenzii 183 română
1975 Carpica, VII CUCOȘ, Ștefan (autor) Două vase zoomorfe eneolitice .7-14 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MITREA, Ioan (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Hertioana de Jos (com. Traian, jud. Bacău) 15-29 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MONAH, Dan (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău 31-43 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
1975 Carpica, VII MITREA, Ioan (autor) Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermănești, județul Vaslui 59-62 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan (autor) Informații privind producția și comerțul cu bere în Moldova la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea 117-122 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan (autor) Prețurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea 123-148 română
1975 Carpica, VII ARTIMON, Elena (autor) Un document de la Mihail Grigorie Sturdza, domnul Moldovei 149-154 română
1975 Carpica, VII GABOR, Iosif (autor) Notă asupra cercetărilor arheologice efectuate la Cleja (jud. Bacău) în 1842 155-156 română
1975 Carpica, VII ANDRONIC, Alexandru (autor) Curtea domnească din Iași 157-164 română
1975 Carpica, VII FLORESCU, Gheorghe (autor) Poziția partidelor politice față de Partidul Poporului în anii 1920-1921 165-180 română
1975 Carpica, VII MINUȚ, Adolf (autor) Contribuții privind activitatea U.T.C. pe valea Bistrițe în perioada 1922-1944 181-190 română
1975 Carpica, VII DOBRINESCU, Valeriu (autor) Transporturile în etapa revoluției popular-democratice (Aspecte din Moldova) 191-205 română
1975 Carpica, VII STAN, Constantin (autor) Activitatea organizației județene de partid Bacău în înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării socialiste a principalelor mijloace de producție din 11 iunie 1948 207-227 română
1975 Carpica, VII GAVRILUȚĂ, Aneta (autor) Notă asupra monumentului de la Tisa Silvestri 229-240 română
1975 Carpica, VII ICHIM, Dorinel (autor) Portul popular românesc de pe valea Cașinului 241-264 română
1975 Carpica, VII GAVRILOVICI, Ernest (autor) Productivitatea stilistică a poeziei bacoviene (Pe marginea unui dicționar de frecvență) 265-274 română
1975 Carpica, VII DONCI, Varvara (autor) Lucrețiu Pătrășcanu om politic de seamă, economist, sociolog și filozof marxist (bibliografie) 275-310 română
1975 Carpica, VII ARTIMON, Alexandru (autor) Valorificarea științifică și muzeistică a unor obiecte medievale din colecția muzeului de istorie din Bacău 311-325 română
1975 Carpica, VII GAVRILUȚĂ, Aneta (autor) Sistemul de evidență pentru colecția de icoane a secției de artă 327-329 română
1975 Carpica, VII POPOVICI, Alexandru (autor) Casa memorială – instituție muzeală deschisă 331-339 română
1975 Carpica, VII POPOVICI, Georgeta (autor) Magourata Cave (Bulgaria) - Anati Emanuel 341-342 română
1975 Cercetări Arheologice, I GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere 3-7 română
1975 Cercetări Arheologice, I GALBENU, Doina (autor) Așezările neolitice de la Șimnic 9-43 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile de la Brăneț, jud. Olt 45-76 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George (autor), ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile de la Greci, com. Grădiștea, jud. Ilfov 77-100 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Izvoarele 101-116 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I PROTOPOPESCU, Vlad (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Cornești. Com. Adămuș, jud. Mureș, din anul 1972 117-128 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Chirnogi, jud. Ilfov, în anii 1971-1972 127-149 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I TROHANI, George (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca, jud. Ilfov, în anul 1973 151-175 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I IONESCU EDITH, Valeria (autor) Studiul materialului faunistic provenit din unele locuințe geto-dacice de la Vlădiceasca 177-179 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I ANDRIȚOIU, Ion (autor), NEMOIANU, Larissa (autor) Sondajul arheologic de la Ardeu, com Balșa, jud. Hunedoara 181-190 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969) 191-215 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I MARINESCU, Lucia (autor), MĂRGHITAN, Liviu (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974 217-233 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I PĂUNESCU, Anca (autor) Șantierul arheologic Tîrgșoru Vechi. Raport de săpătură 231-244 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I CHIȚESCU, Lucian (autor) Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava 245-259 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I ROSETTI, Dinu (autor) Cetățeni-Argeș. Istoricul cercetărilor arheologice 261-289 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I Cuprins 291-292 română, franceză
1975 Cercetări istorice, VI "Cercetări istorice" la 50 ani I. Editorial 7-14 română
1975 Cercetări istorice, VI ARHIP, I (autor) Profilul muzeului memorial literar. Principii de organizare muzeistică II. Muzeologie 15-32 română
1975 Cercetări istorice, VI RADU, R. (autor) Fotografia - tip de exponat în muzeul de istorie. Posibilități de expunere, conservare, evidență științifică II. Muzeologie 33-43 română
1975 Cercetări istorice, VI NIȚU, A. (autor) Reprezentarea păsării în decorul pictat al ceramicii cucuteniene din Moldova III. Arheologie 45-54 română
1975 Cercetări istorice, VI ICONOMU, C. (autor) Un nou akinakes descoperit la Cozia (jud. Iași) III. Arheologie 55-67 română
1975 Cercetări istorice, VI SANIE, Ș. (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Măgirești (jud. Bacău) III. Arheologie 69-81 română
1975 Cercetări istorice, VI SOLCANU, I. (autor) Portretul lui Ștefan cel Mare în pictura epocii sale IV. Istorie politică şi social-economică 83-100 română
1975 Cercetări istorice, VI GRIGORAȘ, N. (autor) Beilicul din Iași și asasinarea domnitorului Grigore al III-lea Ghica (1 octombrie 1777) IV. Istorie politică şi social-economică 101-122 română
1975 Cercetări istorice, VI MĂRIEȘ, Stela (autor) Activitatea lui Ignațiu Ștefan Raicevich, primul consul al Austriei în Țările Române (1782-1786) IV. Istorie politică şi social-economică 123-139 română
1975 Cercetări istorice, VI CORIVAN, N (autor) Aspecte din politica externă a Principatelor Unite în timpul guvernării D. Ghica - M. Kogălniceanu (16 noiembrie - 2 februarie 1870) IV. Istorie politică şi social-economică 141-159 română
1975 Cercetări istorice, VI GARABEDEANU, A (autor), NICA, Maria (autor), URSESCU, Eugenia (autor) Din istoria telecomunicațiilor în Moldova IV. Istorie politică şi social-economică 161-178 română
1975 Cercetări istorice, VI AGRIGOROAIEI, I. (autor) Problema reformelor agrară și electorală din România între anii 1916 și 1918 IV. Istorie politică şi social-economică 179-194 română
1975 Cercetări istorice, VI CLOȘCĂ, C. (autor) Activitatea lui Gheorghe Tănase, militant al mișcării muncitorești și comuniste din țara noastră, în cadrul Societății "Unirea" a lucrătorilor tipografi din Iași IV. Istorie politică şi social-economică 195-204 română
1975 Cercetări istorice, VI ȘANDRU, Dumitru (autor) Rolul "Casei rurale" în finanțarea agriculturii românești IV. Istorie politică şi social-economică 205-215 română
1975 Cercetări istorice, VI BOLD, Em (autor), IACOB, Gh. (autor) Contribuții privind studierea și cunoașterea legislației muncii din România. Legea Camerelor de muncă din 1927 IV. Istorie politică şi social-economică 217-228 română
1975 Cercetări istorice, VI CRISTIAN, V. (autor) Preocupări de istorie universală în "Cercetări istorice". IV. Istorie politică şi social-economică 229-237 română
1975 Cercetări istorice, VI KAREȚCHI, A (autor) Rolul miniștrilor F.N.D. în etapa hotărîtoare a luptei pentru putere IV. Istorie politică şi social-economică 239 română
1975 Cercetări istorice, VI LOGHIN, A. (autor) Ideea de unitate, independență și suveranitate a patriei în Programul Partidului Comunist Român IV. Istorie politică şi social-economică 247-253 română
1975 Cercetări istorice, VI CLOȘCĂ, C. (autor), NAGHIU, Iosif (autor) Mărturii privitoare la activitatea Căminului cultural și a Universității populare din Ungureni - Botoșani (1927-1947) V. Documente 255-269 română
1975 Cercetări istorice, VI PARADAISER, Maria (autor) Scrisori inedite de Nicolae Tonitza către Cezar Petrescu în patrimoniul Muzeului literaturii din lași V. Documente 271-275 română
1975 Cercetări istorice, VI ABRUDAN, Petru (autor) Mitropolia Moldovei și Sucevei, monumente istorice bisericești, din Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1973-1974 ; 453 p. (P. Abrudan) VI. Recenzii 277-279 română
1975 Cercetări istorice, VI NAGHIU, Iosif (autor) Gh. Băileanu VI. Recenzii 281-284 română
1975 Crisia, V Cuprins 5-6 română
1975 Crisia, V SAVA-IGNAT, Doina (autor) Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 9-15 română
1975 Crisia, V CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Un templu megaron din epoca bronzului descoperit la Sălacea I. Studii şi articole 15-26 română
1975 Crisia, V CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Cărucioare miniatură din lut aparținînd culturii Otomani (epoca bronzului) de pe teritoriul României I. Studii şi articole 27-45 română
1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever (autor), MOLNAR, E. (autor) Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Nou, J. Bihor I. Studii şi articole 45-67 română
1975 Crisia, V BLĂJAN, M. (autor) Descoperiri dacice și sarmatice la Șeitin (J. Arad). I. Studii şi articole 69-87 română
1975 Crisia, V MAXIM, Virgil (autor) Contribuții la geografia istorică a comitalului Bihor în a doua jumătate a sec. al XVI-lea I. Studii şi articole 87-103 română
1975 Crisia, V BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai Viteazul (1598-1606) I. Studii şi articole 103-123 română
1975 Crisia, V CHIRILĂ, E. (autor), TĂUTU, N. (autor) Tezaurul monetar de la Dușești, sec. XVII I. Studii şi articole 123-129 română
1975 Crisia, V BRATU, Ion (autor) Din inițiativa lui Alexandru Sterca Suluțiu privind lupta pentru dreptul limbIi române I. Studii şi articole 129-135 română
1975 Crisia, V LENGHEL, Ion (autor) Incunabulele bibliotecii județene Oradea I. Studii şi articole 137-145 română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel (autor) Istoricul bibliotecii Societății de lectură din Oradea I. Studii şi articole 145-152 română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel (autor) Precizări referitoare la activitatea casinei romane din Beiuș I. Studii şi articole 153-160 română
1975 Crisia, V DRECIN, Mihai (autor) Din activitatea financiar-bancară a bihoreanului Partenie Cosma în cadrul băncii „Albina" din Sibiu I. Studii şi articole 161-182 română
1975 Crisia, V PORTEANU, Alexandru (autor) Lupta revoluționară a maselor populare din Bihor pentru Unirea Transilvaniei cu România II. Documente 185-245 română
1975 Crisia, V DUDAȘ, Florian (autor) Așezarea de tip Otomani de tip Chisindia III. Note şi recenzii 245-251 română
1975 Crisia, V BORCEA, Liviu (autor) Considerații pe marginea reglementării urbariale a satului Luncșoara (1772) III. Note şi recenzii 251-257 română
1975 Crisia, V BONA, Petru (autor) Aspecte ale asupririi sociale oglindite în plângerile urbariale ale satelor bihorene în prima jumătate a secolului al XIX-iea III. Note şi recenzii 259-265 română
1975 Crisia, V SĂȘIANU, Alexandru (autor) Timotei Cipariu și numismatica modernă III. Note şi recenzii 265-267 română
1975 Crisia, V CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista Familia: colaboratori, preocupări, concepții. III. Note şi recenzii 267-279 română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel (autor) Despărțămîntul orădean al „Astrei" (1900-1918) III. Note şi recenzii 279-287 română
1975 Crisia, V OPREA, Mihai (autor) Cronici turcești privind țările române, Ed. Acad., Buc., 1974. III. Note şi recenzii 287-289 română
1975 Crisia, V IGNAT SAVA, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1974 III. Note şi recenzii 289-295 română
1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihaly Parducz 295-296 română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Așezarea dacică de la Hărman .9- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GLODARIU, Ioan (autor) Fortificația așezării dacice de la Arpașu de Sus 23- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SZEKELY, Zoltan (autor) Ceramica dacică de la Filias 29- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BAKO, Geza (autor) Date privind campania romană din anul 105 în sud-estul Transilvaniei 33- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae (autor), POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile arheologice din anii 1973-1974 55- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae (autor), POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Feldioara (Făgăraș) 55- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de la Rîșnov - "Blocuri" (1973-1974) 65- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPA, Valentina (autor) Rezistența opusă de populația autohtonă din Țara Făgărașului față de ofensiva regalității maghiare în secolele XIII-XIV 87- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 PRAHOVEANU, I. (autor) Aspecte privind funcțiiule castelanilor de la cetatea Bran 97- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 REZACHEVICI, G. (autor) Neobișnuitul drum peste Carpați al oștii lui Radu Șerban, înaintea bătăliei de lingă Brașov cu Gabriel Bathory (iulie 1611) 113- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 NUSSBACHER, Gernot (autor) Unele aspecte privind relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii sin Transilvania de Sud 119- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DINU, Elisabeta (autor) Contribuții privind rolul negustorilor români din Brașov la menținerea și dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în anii 1830-1848 135- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 HAȘDEU, Titus (autor) Avram Iancu și faptele sale oglindite în "Gazeta Transilvaniei" din anii 1848-1849 141- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MATEESCU, Tudor (autor) Săceleanu Nicolae Țîrcă și Dobrogea 145- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 OLTEANU, Vasile (autor) Comitele filandropice - expresie a participării brașovenilor la războiul de independență 153- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRECIN, Mihai (autor) Bologa Valeriu - director al filialei din Brașov a băncii "Albina" (1837-1899) 157- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 NICOARĂ, Ion (autor) Brașoveni în fruntea luptei românilor din S.U.A. pentru desăvîrșirea procesului de unitate națională și politică de la 1 decembrie 1918 169- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 HĂȘFĂLEANU, Ioan (autor) Relații agrare în Țara Făgărașului în prima jumătate a secolului al XX-lea 181- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărnești (iunie-octombrie 1935) 191- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Trei decenii de la înfăptuirea actului istoric de la 6 Martie 1945 199- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Coperta de carte și legătorii brașoveni 205- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Date noi privind activitatea cărturarului brașovean Radu Tempea Ii 225- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CĂLIMAN, Valeria (autor) Contribuții la istoricul Bibliotecii Gimnaziului "Honterus" din Brașov 235- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Cu privire la evoluția inițiativelor de constituire a societăților culturale (1790-1830) 243- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SIEGMUND, Marianne (autor) Trepte ale teatrului liric românesc în Transilvania 249- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 ȚOPAN, Grigore (autor) Începuturile presei umoristice românești în Transilvania 261- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CATRINA, Constantin (autor) Revistele literare românești brașovene dintre cele două războaie mondiale (scurt istoric) 275- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Grafica veche și modernă din patrimoniul Muzeului de artă Brașov 297- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 VASIU, Dinu (autor) Arta plastică brașoveană în socialism 315- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 FULGA, Ligia (autor) Aspecte documentare privind piuăritul și dărsdtîritul din Țara Bărsei (secolul al XVIII-lea - ănceputul secolului al XIX-lea) 323- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MARARU, Olivia (autor), STOICA, Georgeta (autor) Semne de recunoaștere în costumul din Șcheii Brașovului și Săcele 337- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SANTA, Gicu (autor) Obiceiuri pastorale de pe Tîrnave 349- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RĂDULESCU, Lelia (autor) Vînătoarea în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 353- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MORARU, Olivia (autor) Structura tematică a Muzeului etnografic al Țării Bîrsei 369- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RABINOVICI, Herbert (autor) Despre proporții în muzeele de istorie din țară 403- română
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Nécrologie: ''ION NESTOR. IN MEMORIAM'' 005-008
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 NESTOR, Ion (autor) Zur Geschichte Siebenbürgens im IV. Jh.u.Z. 009-012
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 MATEESCU, Corneliu N. (autor) Remarks on cattle breeding and agriculture in the Middle and Late Neolithic on the Lower Danube 013-018
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 COMȘA, Eugen (autor) Nouvelles données relatives à la phase Bolintineanu de la culture Boian (à la lumière des fouilles de l'agglomération de Cernica) 019-026
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 CANTACUZINO, George (autor) Un rituel funéraire de l'époque néolithique en Europe et en Afrique Septentrionale 027-044
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 KACSÓ, Carol (autor) Contributions à la connaissance de la culture de Suciu de Sus à la lumière des recherches faites à Lapus 045-068
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 VULPE, Alexandru (autor) Einige Bemerkungen über die mittlere und die späte Bronzezeit im Norden Rumäniens 069-076
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PREDA, Constantin (autor) Über die Silbermünzen der Stadt Istros 077-086
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 STOIA, Adriana (autor) Bemerkungen über das birituelle Gräberfeld in Chotín (C~SSR) 087-104
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DINU, Marin (autor), PETRESCU-DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Le trésor de Baiceni (dép. de Jassy) 105-124
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 BABEȘ, Mircea (autor) Problèmes de la chronologie de la culture gèto-dace à la lumière des fouilles de Cârlomanesti 125-140
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Histria aux Ier-IIIe siècles'' 125-150
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Contribution épigraphique à l'histoire de Tomis à l'époque du principat'' 151-160
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ȘTEFAN, Alexandra (autor) Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Callatis à l'époque du Haut-Empire à la lumière des documents épigrafiques'' 161-172
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 POPESCU, Emilian (autor) Colloque anglo-roumain d'épigraphie ancienne. Les villes grecques des Scythie Mineure à l'époque romaine: ''Zur Geschichte der Stadt in Kleinskythien in der Spätantike. Ein epigraphischer Beitrag'' 173-182
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Les stèlles funéraires de la Macédoine romaine 183-200
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ZAHARIA, Emilia (autor), ZAHARIA, Nicolaie (autor) Les nécropoles des IVe-Ve siècles de Botosani-Dealul Caramidariei 201-226
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 SPINEI, Victor (autor) Les relations de la Moldavie avec le Byzance et la Russie au premier quart du IIe millénaire à la lumière des sources archéologiques 227-242
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 NEMETI, Ioan (autor) Weitere Angaben über die keltische Gräberfelder von Ciumesti und Sanislau (Kreis Satu Mare) 243-248
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 CHIȚESCU, Maria (autor) Les débuts de la formation étatique de Burébista d'aprè les données numismatiques 249-254
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DIACONU, Gheorghe (autor) Eine neue bondenständige Gefäßform der Sântana-Cerneahov-Kultur 263-266
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 DIACONU, Petre (autor) Représentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des Xe-XIe siècles 267-268
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 STOIA, Adriana (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1973-1974) 269-308
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 MITREA, Bucur (autor) Découvertes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie (XVII) 309-317
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie (XVIII) 318-326
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Compte rendu: "Samische Gefäße des 6. Jahrhunderts v. Chr." - Elena Walter-Karydi 327-327
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 VULPE, Alexandru (autor) Compte rendu: "Monedele geto-dacilor" - Constantin Preda 328-329
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: "Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert" - Agnes CS. Sós 330-331
1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19 PANAIT, Panait I. (autor) Compte rendu: "Coconi. Un sat din Câmpia Româna în epoca lui Mircea cel Bătrân. Studiu arheologic și istoric'' - Nicolae Constantinescu 332-334
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru (autor) Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Cultura Coțofeni în județul Mureș (I) Istoricul cercetării așezărilor 29- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ALDEA, Ioan (autor), MOGA, Vasile (autor) Harta arheologică a satului Țelna (jud. Alba) 43- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Noi descoperiri scitice în Valea Mureșului 51- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Castrul roman de la Bîncovenești 57- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie SZEKELY, Zoltan (autor) Așezarea prefeudală de la Sălașuri (com. Vețca, jud. Mureș) 71- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie FRUCHTER, Eugen (autor), MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cărturari transilvăneni participanți la ședințele cercului academic tîrgoviștean de la jumătatea secolului al XVII-lea 83- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei (autor) Olarii din Tîrgu Mureș și produsele lor în lumina cercetării materialului rezultat din săpături 93- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor), POP, Ioan (autor) Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 (I) 113- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan (autor) Academia Română și Iosif Hodoș 163- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor), POP, Ioan (autor) Procesul urbarial al comunei Răstolița din anii 1868-1869 173- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Structura agrară la sfîeșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în comitatul Mureș-Turda 181- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan (autor) Activitatea economică și culturală a memorandistului Patriciu Barbu 207- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu (autor), STOICA, Adrian (autor) Situația țărănimii din comitatul Mureș-Turda și lupta ei pentru eliberarea socială și nașională în anii 1914-1918 223- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile (autor) Aspecte ale activității bîncii "Mureșana" din Reghin pînă la 1818 251- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Preocupări ale Consiliului Dirigent pentru reorganizarea activității industriale în Transilvania (1918-1920) 261- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel (autor) Legislația agrară privind arendările forțate din Transilvania în anii 1920-1921 283- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BATHORY, L. (autor) Capitalul străin în industria minierăm a României între anii 1924-1929 313- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie TURZAI, Maria (autor) Publicistica militantă a lui Jozsa Bela în paginile revistei "Uj Szo" (tărgu Mureș, 1935-1936) 327- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie IONESCU, Nicolae (autor) Un neobosit cercetător al patrimoniului mureșan 345- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton (autor) Contribuții la cunoașterea uneltelor și metodelor de pescuit pe Mureșul superior 357- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton (autor) Trei obiceiuri din Cîmpia Transilvaniei 363- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Materiale din culturile Trichterbecher și Schneckenberg la Tîrgu Mureș 377- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Descoperiri monetare imperiale romane în județul Mureș (Criș, Sovata) 379- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DRAGOȘ, Vasile (autor) 1918, pe Mureș în sus 383- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DRAGOȘ, Vasile (autor) Eroii de la Moisei - maramureșeni și mureșeni 387- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș (1973-1975) 393- română
1975 Muzeul Național, II GHEORGHIU, Mihnea (autor) Realizări și perspective în muzeologia românească. Cuvînt de deschidere / Des réalisations et des perspectives dans la muséologie roumaine. Discours introductif 3-4 română
1975 Muzeul Național, II GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul și omul societății socialiste / Le musée et l'homme de la société socialiste 5-8 română
1975 Muzeul Național, II acad., PIPPIDI, Dionisie (autor) Rolul și locul cercetării științifice în creșterea patrimoniului muzeal / Le rôle et la place de l'investigation scientifique dans l’augmentation du patrimoine des musées 9-12 română
1975 Muzeul Național, II acad., GIURESCU, Constantin C. (autor) Valori muzeale privind istoria României aflate peste hotare / Valeurs des musées concernant l'histoire de la Roumanie au delà des frontiers 13-16 română
1975 Muzeul Național, II Dr., NESTOR, Ion (autor) Date noi privind formarea poporului român și utilizarea lor în muzeele de istorie / Dates nouvelles au sujet de la formation du peuple roumain et leur utilisation dans les musées d’histoire 17-21 română
1975 Muzeul Național, II ANTONESCU, Iulian (autor) Probleme actuale ale muzeologiei românești / Les problèmes actuels de la muséologie roumaine 23-27 română
1975 Muzeul Național, II Dr., BUNTA, Petru (autor), Dr., PROTOPOPESCU, George (autor) Forme și metode folosite în munca cultural-educativă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei / Des formes et des méthodes employées dans le travail culturel-éducative au Musée d'Histoire de la Transylvanie 31-37 română
1975 Muzeul Național, II DUMITRAȘCU, Sever (autor) Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor” 39-43 română
1975 Muzeul Național, II RADU, Homer (autor) Cercetarea muzeografică a relației muzeu-școală / L'investigation muséographique de la relation musée-école 45-48 română
1975 Muzeul Național, II PAVLIDE, Paula (autor) Psihodiagnoza - auxiliar important în studiere relației muzeu-școală / Le psychodiagnostic — auxiliaire important dans l'étude de la relation musée-école 49- română
1975 Muzeul Național, II LAZIN, Gheorghe (autor) Valorificarea cultural-educativă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare / La mise en valeur culturel-éducative des découvertes archéologiques du territoire du département de Satu Mare 53-55 română
1975 Muzeul Național, II DINU, Cristina (autor) Expozițiile arhivistice, mijloc de cunoaștere a trecutului de lupta a poporului și de educare patriotică / Les expositions des archives, moyen de connaissance de la lutte du peuple et d'éducation du sentiment patriotique 57-62 română
1975 Muzeul Național, II MUREȘANU, Pompei (autor) Considerații privind necesitatea valorificării prin ghidaj a elementelor de civilizație spirituală reflectate de exponate și fenomene etnografice / 63-70 română
1975 Muzeul Național, II TĂNĂSESCU, Ludovica (autor) Structura lecției de istorie la clasa a X-a din școala specială, desfășurată pe bază de vizită la muzeu / La structure de la leçon d'histoire de la Xe classe de l'école spéciale déployée à l'aide des visites au musée 71-74 română
1975 Muzeul Național, II CATALANO, Constantin (autor) Prezența activă în spiritualitatea românească cintemporană a muzeelor memoriale "George Cișbuc" și "Liviu Rebreanu" din județul Bistrișa-Năsăud / 75-81 română
1975 Muzeul Național, II NICOLAU, Octavian (autor) Forme ale acțiunii cultural-educative în afara sediului / Des formes de l'activité culturel-éducative à l'extérieur du siège du musée 83-87 română
1975 Muzeul Național, II AFTENE, Mariana (autor), APOSTOLACHE STOICESCU, Zoe (autor), IONESCU, Mariana (autor) Date privind activitatea cultural-educativă desfășurată la Muzeul de Științele Naturii din Ploiești / Dates concernant l'activité culturel-éducative au Musée des Sciences Naturelles de Ploiești, dép. de Prahova 89-97 română
1975 Muzeul Național, II NECULA, Marcela (autor) Ancheta psiho-sociologică la Muzeul Buikenthal privind relația muzeu-public / L'enquête psycho-sociologique effectuée au Musée de Brukenthal et concernant la relation musée-public 99-103 română
1975 Muzeul Național, II FRANGA, George (autor) Muzeul Teatrului Național din București, factor de cultură și educativă socialistă / Le Musée du Théâtre National de Bucarest, facteur de culture et d'éducation socialiste 105-108 română
1975 Muzeul Național, II TEODORESCU, Nicolae (autor) Muzeul din Mușătești, județul Argeș, mărturie a contribuției satului la istoria patriei / Le musée de Mușătești, dép. d'Argeș — témoignage de la contribution du village à l'histoire de notre patrie 109-113 română
1975 Muzeul Național, II TARISZNYAS, Martin (autor) Aspecte din activitatea muzeală desfășurată în zona Gheorghieni între anii 1950-1973 / Des aspects de l'activité de musée déployée dans la zone de Gheorghieni entre 1950—1973 115-119 română
1975 Muzeul Național, II BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Conceptul de muzeu în contemporaneitate. Considerații privind locul și funcțiile expozițiilor etnografice în structurile culturale contemporane / 125-128 română
1975 Muzeul Național, II ARDELEANU, Ion (autor) Cartea și obiectele personale - exponate polivalente în muzeul de istorie / Le livre et les objets personnels — des valeurs polyvalentes dans le musée d'histoire 129-132 română
1975 Muzeul Național, II LEAHU, Valeriu (autor) Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România / 133-138 română
1975 Muzeul Național, II IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Metoda reconstituirii - element important de expunere muzeografică / La méthode de la reconstitution — élément important de l'exposition muséographique 139-143 română
1975 Muzeul Național, II BENJAMIN, Lya (autor) Semnificația elementului de atmosferă în muzeul de istorie contemporană / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța 145-148 română
1975 Muzeul Național, II BUCOVALĂ, Mihai (autor) Valorizarea muzeistică a celor mai recente descoperiri arheologice în Muzeul de Arheologie Constanța / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța 149-153 română
1975 Muzeul Național, II KACSO, Carol (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Maramureș la realitatea expoziției de bază a secției de istorie a Muzeului din Baia Mare / 155-158 română
1975 Muzeul Național, II BRUDIU, Mihai (autor) Reflectarea în muzeele de arheologie a raportului dintre cultura materială și unii factori ecologici / La présentation dans les musées d'archéologie du rapport entre la culture matérielle et certains facteurs écologiques 159-163 română
1975 Muzeul Național, II ILINCIOIU, Ion (autor) Cu privire la oglindirea în muzeele de istorie a tematicii agrare și problemei țărănești de-a lungul perioadei moderne a istoriei României / 165-168 română
1975 Muzeul Național, II POPESCU, Constantin (autor) Propuneri privind valorificarea cultural-educativă și turistică a spațiilor din castelul și cetatea Făgăraș / Des propositions concernant la mise en valeur culturel-éducative et touristique des espaces du château et de la cité de Făgăraș 169-172 română
1975 Muzeul Național, II DRĂGHICI, Romeo (autor) "Asociația Prietenilor lui Enescu" și expoziția "George Enescu" la Paris - 21 nov. - 9 dec. 1973 / L'Association „Les amis d'Enesco" et l'exposition „Georges Enesco” à Paris (21 nov.—9 déc. 1973) 173-176 română
1975 Muzeul Național, II OROVEANU, Matei (autor) Colecția de carte veche de transporturi. Criterii de selectare, exemplificări / La collection d'anciens livres de transports. Critères de sélection, illustrations 177-183 română
1975 Muzeul Național, II POPESCU, Stelian (autor) Presa și folosirea ei în muzeul de istorie / La presse du temps et son utilisation dans le musée d'histoire 185-189 română
1975 Muzeul Național, II PAUL, Iuliu (autor) Locul și rolul cercetării științifice în activitatea muzeală / La place et le rôle de la recherche scientifique dans l'activité d'un musée 191-196 română
1975 Muzeul Național, II JECHIU, Igor (autor) O ștanță de confecționat penițe din pene de pasăre / Une matrice pour confectionner des plumes en plumes d'oiseaux 197-203 română
1975 Muzeul Național, II Dr., COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României / L'outillage en pierre polie de l'étape initiale du néolithique en territoire roumain 209-222 română
1975 Muzeul Național, II Dr., CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Morminte cu schelete așezate pe torace din necropola neolitică de la Cernica și semnificația acestui ritual preistoric / Tombes à squelettes couchés sur le thorax de la nécropole néolithique de Cernica. La signification de ce rituel préhistorique 223-235 română
1975 Muzeul Național, II GALBENU, Doina (autor) Cîteva precizări în legătură cu neoliticul tîrziu din Muntenia și Oltenia / Quelques précisions en rapport avec le néolitique tardif de Valachie et d'Olténie 237-241 română
1975 Muzeul Național, II ULANICI, Augustin (autor) Așezarea de tip Coțofeni de la Braneț, județul Olt / L'établissement de type Cotofeni de Braneț, dép. d'Olt 243-255 română
1975 Muzeul Național, II SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Tomis și peninsula submersă Tomis, o așezare geto-dacică anterioară sosirii navigatorilor greci. Cercetări de arheologie submarină / 257- 272 română
1975 Muzeul Național, II ȘERBĂNESCU, Done (autor), Dr., TROHANI, George (autor) Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei / Nouvelles recherches archéologiques concernant la culture matérielle des gèto-daces de la zone est-centrale de la Valachie 273-286 română
1975 Muzeul Național, II BÎRSAN, Persida (autor), IONESCU, Elena (autor) Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă / 287-292 română
1975 Muzeul Național, II CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec. II-III e.n. în județul Bacău / Contributions à l'étude de la population daco-carpiques des IIe — IIIe siècles n.e. du dép. de Bacău 293-334 română
1975 Muzeul Național, II COMȘA, Maria (autor) Unele date privind așezarea din sec. VI-VII de la Radovanu, județul Ilfov / Quelques données relatives à l'agglomération des VIe—VIIe siècles de Radovanu (dép. d'Ilfov) 335-341 română
1975 Muzeul Național, II HEITEL, Radu (autor) Contribuții la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia / Contributions au problème de la genèse des rapports féodaux en Transylvanie à la lumière des recherches archéologiques d'Alba Iulia 343-351 română
1975 Muzeul Național, II ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur de monede de aur din sec. al XIII-lea descoperit în Dobrogea / Un nouveau trésor de hyperpères byzantins du XIIIe siècle, découvert dans la Dobroudja 353-364 română
1975 Muzeul Național, II CIOACĂ, Adrian (autor), CIOBANU, Radu (autor) Vechimea orașului Baia / L'ancienneté de la ville Baia 365-379 română
1975 Muzeul Național, II NEMOIANU, Alexandru (autor) Unele aspecte privind prezența teutonilor în Banat (1429-1432) / Quelques aspects concernant la présence des teutons en Banat (1429—1432) 381-386 română
1975 Muzeul Național, II ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetarea satului medieval Mănești de pe Colentina (sec. XIV-XVI) / L'étude du village médiéval Mănești sur Colentina (XIVe—XVIe siècles) 387- 3393 română
1975 Muzeul Național, II DON, Aurora (autor) Aspecte ale vieții cultural-artistice în vremea domniei lui Mircea Ciobanul (1545-1555; 1558-1559) / Aspects de la vie culturelle-artistique durant le règne de Mircea le Pâtre (1545—1554; 1558—1559) 395-405 română
1975 Muzeul Național, II STANCU, Paraschiva (autor) Un tezaur de monede de aur din sec. al XVII-lea descoperit la Cotnari / Un trésor de monnaies d'or du XVIIe siècle découvert à Cotnari 407- 412 română
1975 Muzeul Național, II GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Un tezaur de monede otomane din sec. XVIII-XIX descoperit la Brezoianu - București / Un trésor de monnaies ottomanes des XVIIle—XIXe siècles découvert à Brezoianu — Bucarest 413-416 română
1975 Muzeul Național, II RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Carte rară în orașul Galați /Le livre rare dans la ville de Galatz 417- 422 română
1975 Muzeul Național, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles 423-425 română
1975 Muzeul Național, II DRĂGOESCU, Ion (autor) Iconografia ca izvor de cercetare a culturii populare feudale / L'iconographie populaire comme source de recherche scientifique sur la culture féodale 427- 438 română
1975 Muzeul Național, II PETRIC, Gabriel (autor) Hrisovul de organizare autonomă a breslei brutarilor bucureșteni din anul 1818 / Un document concernant l'organisation autonome de la corporation des boulangers bucarestois en 1818 439-444 română
1975 Muzeul Național, II COLUMBEANU, Sergiu (autor) Contribuții la istoria marinei și navigației în România, 1829-1866 / Contributions à l'histoire de la marine et de la navigation en Roumanie (1829—1866) 445-452 română
1975 Muzeul Național, II MĂNEANU, Mite (autor) Drumuri mehedințene din perioada Regulamentului Organic / Les routes du dép. Mehedinți à l'époque du Règlement Organique 453-461 română
1975 Muzeul Național, II IONIȚĂ, Maria (autor) Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași 463-467 română
1975 Muzeul Național, II SAVIN, Margareta (autor) Contribuții documentare cu privire la cunoașterea cheltuielilor pentru trupele de ocupație a Bucureștilor în anii 1848-1851 / 469-474 română
1975 Muzeul Național, II Dr., MIHOC, Blaga (autor) Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj / 475-484 română
1975 Muzeul Național, II DUMITRIU, Mircea (autor) O corespondență inedită din timpul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României / Une correspondance inédite du temps de la Guerre d'Indépendence de la Roumanie 485-490 română
1975 Muzeul Național, II CIUCĂ, Răzvan (autor), DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite privind moștenirea muzeografică a lui George Barițiu /Des documents inédits relatifs à l'héritage muséologique de George Barițiu 491- 493 română
1975 Muzeul Național, II PERCIUN, Nicolae (autor) Date privind construirea Palatului Poștelor, actualul sediu al Muzeului de Istorie al R.S. România / Les données concernant la construction du Palais des postes, l'actuel siège du musée de l'histoire de la république socialiste de roumanie 495-504 română
1975 Muzeul Național, II IONESCU, Cleopatra (autor) Contribuții bibliografice și arhivistice la tematica unui viitor muzeu de istorie modernă și contemporană a județului Dîmbovița / 505- 511 română
1975 Muzeul Național, II GUZIEC, Margareta (autor) Contribuția cercetării istorice la creșterea și valorificarea patrimoniului muzeistic al secției de istorie modernă și contemporană a muzeului județean Galați / 513-519 română
1975 Muzeul Național, II ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Consecințele economice și politice ale împrumuturilor de stat contractate de România în anii crizei economice de suprapoducție (1929-1933) / 521-526 română
1975 Muzeul Național, II DACHE, Petre (autor) Unele aspecte privind lupta clasei muncitoare din București în anii 1934-1936 / Quelques aspects concernant la lutte de la classe ouvrière bucarestoise pendant les années 1934—1935 527- 531 română
1975 Muzeul Național, II DEACONU, Luchian (autor) Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie 533-536 română
1975 Muzeul Național, II URSU, Viorica (autor) Constituirea în cadrul secției de istorie a muzeului din Satu Mare a unui fond documentar privind tradițiile culturale românești satmărene / 537-540 română
1975 Muzeul Național, II PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 547- 550 română
1975 Muzeul Național, II COROIU, Octav (autor) O nouă metodă de dublare cu ceară și colofoniu / Une méthode nouvelle de doublage avec cire et colophone 551-555 română
1975 Muzeul Național, II VARTIC, Gheorghe (autor) Cîteva aspecte în legătură cu patologia pietrei: probleme de diagnosticare și tratament /Quelques aspects concernant la pathologie de la pierre; des problèmes de diagnostic et de traitement 557-562 română
1975 Muzeul Național, II IONESCU EDITH, Valeria (autor) Relația obiect-mediu în conservarea patrimoniului muzeal / La relation objet-milieu dans la conservation du patrimoine muséeal 563-568 română
1975 Muzeul Național, II VLAICU, Marin (autor) Restaurarea unui jilț domnesc din 1767 / La restauration d'une chaise princière de 1767 569-576 română
1975 Muzeul Național, II VÎRJOGHIE, Florica (autor) Contribuții ale laboratorului de restaurarea textilelor la cercetarea științifică (identificări, datări, atribuiri ale țesăturilor vechi de artă) / 577- 581 română
1975 Muzeul Național, II FĂGĂRĂȘANU, Mircea (autor) Necesitatea prezenței restauratorului pe șantierul arheologic / La nécessité de la présence du restaurateur au chantier archéologique 583-585 română
1975 Muzeul Național, II POPA, Voichița (autor) Metode moderne de analize fizico-chimice folosite în procesul restaurării / Des méthodes modernes d'analyses phisico-chimiques employées dans le processus de la restauration 587- 590 română
1975 Muzeul Național, II MOAGĂR-POLADIAN, Alice (autor) O scurtă notă biografică păstrată sub straturile de repictări ale unui tablou de Frans Pourbus / Courte note biographique maintenue sous les couches de repeint d'un tableau de Frans Pourbus 591-596 română
1975 Muzeul Național, II Note 599-600 română
1975 Muzeul Național, II Constituirea colecțiilor de istorie. Criterii de clasificare / Le thème: La constitution des collections d'histoire. Des critères de classification 603-617 franceză
1975 Muzeul Național, II GEORGESCU, Florian (autor) Cuvînt de încheiere a Sesiunii științifice de comunicări / Discours de clôture de la Session scientifique de communications 619-622 română
1975 Muzeul Național, II LEAHU, Valeriu (autor) In memoriam 623-627 română
1975 Peuce, IV, seria istorie COMȘA, Eugen (autor) Silexul de tip balcanic .5-19 română
1975 Peuce, IV, seria istorie OLTEANU, T. (autor) Exploatări miniere în Dobrogea preromană în lumina cercetărilor recente 21-27 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Considerații asupra importului de amfore grecești în randul Dobrogei 29-59 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Considerații istorice în lumina sapăturilor arheologice de la Horia (județul Tulcea) 61-88 română
1975 Peuce, IV, seria istorie ȘTEFAN, Alexandra (autor) Inscripție funerară descoperită la Nalbant (jud. Tulcea) 89-95 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Noi descoperiri arheologice și numismatice la Troesmis 97-108 română
1975 Peuce, IV, seria istorie