Criterii căutate

  • An de publicare: 1975

Sumarul căutării

  • 191 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1975 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XII, anul 1975 Dr., BUNTA, Petru (redactor), Dr., DAICOVICIU, Hadrian (redactor), Dr., FERENCZI, Istvan (redactor), Dr., KOVÁCS, Iosif (redactor), MITROFAN, I. (redactor), PAP, Francisc (redactor), acad., PASCU, Ștefan (redactor), Dr., PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), Dr., VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de carte 1975 Actes Du XIVe Congrés International Des Études Byzantines, Bucarest, 6-12 septembre, 1971, anul 1975 BERZA, Mihai (editor), STĂNESCU, Eugen (editor)
volum de periodic 1975 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 12, anul 1975
volum de carte 1975 Antologie filosofică - filosofia antică, I, anul 1975 NISTOR, Octavian (editor), OLARU, Ion (copertă)
volum de carte 1975 Antologie filosofică - filosofia antică, II, anul 1975 NISTOR, Octavian (editor), OLARU, Ion (copertă)
volum de periodic 1975 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XII, anul 1975 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Nicolae (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, VII, anul 1975, seria 1974-1975
volum de periodic 1975 Arheologia Moldovei: ArhMold, 1975 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor)
volum de periodic 1975 Arhiva Someșană: ArhSom, III, anul 1975, seria II
volum de carte 1975 Bălcescu la Mărgineni, anul 1975, Bălcescu și alți deținuți politici la Mărgineni DIMA-DRĂGAN, CORNELIU (autor)
volum de periodic 1975 Banatica, 3, anul 1975
volum de periodic 1975 Biharea, 1975
volum de carte 1975 Botticelli, anul 1975, seria Clasicii picturii universale BACONSKY, Anatol E. (autor)
volum de periodic 1975 Caiet selectiv de informare asupra creșterilor colecțiilor Bibliotecii Academiei R.P.R. - extras colecția numismatică, 51, ianuarie - iunie, anul 1975
volum de periodic 1975 Carpica, VII, anul 1975
volum de carte 1975 Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului, anul 1975 KONIG, Frederic (autor)
volum de carte 1975 Catalogul documentelor moldovenești din Arhiva Istorica Centrală a Statului, anul 1975, Catalogul documentelor moldovenești din Direcția Arhivelor Centrale: supliment, 1403-1700 SOVEJA, Maria (editor), REGLEANU, Mihai (editor), TINCULESCU, Doina (editor), CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), BIRCEANU, Gabriela (editor)
volum de carte 1975 Catalogul documentelor moldovenești din Arhiva Istorica Centrală a Statului, V, anul 1975, Catalogul documentelor moldovenești din Arhiva Istorica Centrală a Statului: 1701-1720 VASILESCU, Veronica (editor), DUCA TINCULESCU, Doina (editor)
volum de carte 1975 Catalogul expoziției itinerante “Arheologia aeriană”, anul 1975
volum de carte 1975 Ceramica de uz comun nesmălțuită din Moldova (secolul al XIV-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea), anul 1975 BUSUIOC, Elena (autor)
volum de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I , anul 1975 GEORGESCU, Florian (redactor coordonator), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), NICULESCU, Ileana (redactor), BECHEȘ, Elena (copertă), PETRACHE, Eutherpia (desenator), NACIU, Cornel (fotograf), GODEANU, Victor (fotograf)
volum de periodic 1975 Cercetări istorice: CI, VI, anul 1975
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1975
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1975
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1975, Șapte filme într-un trimestru: „Un zâmbet pentru mai târziu”, „Nemuritorii”, „Ștefan cel Mare-Vaslui 1475”, „Zidul”, „Actorul și sălbaticii”, „Ilustrate cu flori de câmp”, „Filip cel bun”
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1975
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1975
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1975
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1975, Istoria țării: pagini de eroism. În fiecare secol, în fiecare deceniu, în fiecare zi
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 8, august, anul 1975, Filmele lui 23 August, filmele prezentului. Masă rotundă a revistei Cinema la uzinele 23 August
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1975, Imperativul categoric al producției noastre de filme: calitatea!
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1975, Putem face filme mai bune. Trebuie!
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1975, Tinerii: eroi și spectatori Cinema la clubul Siderurgistul din Hunedoara
volum de periodic 1975 Cinema, XIII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1975, 1975: Un an plin de speranțe pentru filmul românesc. Filmul istoric la timpul prezent.
volum de carte 1975 Corso di lingua italiana contemporanea, anul 1975, Fonologia GIURESCU, Anca (autor)
volum de periodic 1975 Crisia, V, anul 1975
volum de carte 1975 Cronica anonimă a Moldovei: 1661 - 1729, anul 1975, Pseudo-Amiras AMIRAS, Alexandru (autor), SIMIONESCU, DAN (editor, studiu introductiv)
volum de periodic 1975 Cumidava, VIII, anul 1975, seria 1974-1975
volum de periodic 1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19, anul 1975, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de carte 1975 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1975, Țara Românească (1526-1535), seria B DIACONESCU, Olimpia (editor), FOTINO, Coralia (editor), ADAM, Marieta (editor), CĂMĂRĂȘESCU, Ruxandra (editor), CARACAȘ, Sașa (editor), POPESCU, Anicuța (editor), ARMBRUSTER, Adolf (editor), REZACHEVICI, Constantin (editor), CONSTANTINESCU, Radu (editor), NEAGOE, Manole (editor), BIDIAN, Iancu (editor), CAZACU, Matei (editor), GROSU, Mircea (editor), JAEGER, Herbert (editor), MIOC, Damaschin (editor, coordonator volum)
volum de carte 1975 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1975, Țara Românească (1593-1600), seria B ADAM, Marieta (editor), BĂLAN, Constantin (editor), CARACAȘ, Sașa (editor), CĂMĂRĂȘESCU, Ruxandra (editor), DIACONESCU, Olimpia (editor), FOTINO, Coralia (editor), MIOC, Damaschin (editor, coordonator volum), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (editor, coordonator volum)
volum de carte 1975 Documente privind istoria militară a poporului român, anul 1975, Noiembrie 1882-decembrie 1885 locotenent-colonel, CAZANISTEANU, Constantin (autor), GEORGESCU, Maria (autor), IOSIPESCU, Sergiu (autor), locotenent-colonel, NICULAE, Niculae (coordonator)
volum de carte 1975 Documente privind istoricul orașului Brăila, 1831-1918, anul 1975 MOCIOIU, Nicolae (redactor), BOUNEGRU, Stanca (redactor), IAVORSCHI, Gheorghe (redactor), VIDIS, A (redactor)
volum de carte 1975 Edouard Manet, anul 1975, seria Clasicii picturii universale MEREUȚĂ, Iulian (autor)
volum de carte 1975 Elemente de demografie și ritual funerar la populațiile vechi din România, anul 1975 NICOLAESCU PLOPȘOR, Dardu (autor), WOLSKI, Wanda (autor)
volum de carte 1975 Elemente de istorie a limbii române literare moderne, anul 1975, Evoluția stilului artistic în secolul al XIX-lea DIACONESCU, Paula (autor)
volum de periodic 1975 File din istoria militară a poporului român, 3, anul 1975 colonel dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de carte 1975 Fovismul, anul 1975 DOBROTĂ, Alexandra (redactor)
volum de carte 1975 Gauguin, anul 1975, seria Clasicii picturii universale STĂNCULESCU ZAMFIRESCU, Nina (autor)
volum de carte 1975 Geografia economică a R. S. România, anul 1975 Conf. univ. dr., VELCEA, Ion (autor)
volum de carte 1975 George Bariț și contemporanii săi, anul 1975, Corespondența primită de la Pavel Vasici, Alexandru Roman și Atanasie Șandor VASICI, Pavel (autor), ROMAN, Alexandru (autor), ȘANDOR, Atanasie (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PLOEȘTEANU, Grigore (editor), POPA, Mircea (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de periodic 1975 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1975 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1975 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1975 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1975 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1975 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1975 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1975 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1975 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1975 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1975 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1975 MARINA, Justinian (președinte)
volum de carte 1975 Goya, anul 1975, seria Clasicii picturii universale FLOREA, Vasile (autor)
volum de carte 1975 Gramatica limbii ebraice vechi, anul 1975 ALEXANDRU, Ioan (autor)
volum de carte 1975 Începuturile urbanismului în Ploiești - contribuții la cunoașterea istoriei orașului, anul 1975 DEBIE, Carol Nicolae (autor)
volum de carte 1975 Însemnări de demult, anul 1975 CORFUS, Ilie (autor)
volum de carte 1975 Introducere în morfosintaxa istorică a limbii române, anul 1975 DIMITRESCU, Florica (autor)
volum de carte 1975 Izvoare privind istoria României, anul 1975, Scriitori bizantini (sec. XI - XIV) / Scriptores byzantini saec. XI-XIV, seria Fontes Historiae Daco-Romanae ELIAN, Alexander (editor), TANAȘOCA, Nicolae Șerban (editor)
volum de carte 1975 Le locatif spatio - temporel en français contemporain, anul 1975 CRISTEA, Teodora (autor)
volum de carte 1975 Legislația urbană a Țării Românești 1765-1782, X, anul 1975, seria Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris GEORGESCU, Valentin Al. (autor), POPESCU, Emanuela (autor)
volum de carte 1975 Manual de lingvistică romanică. Latinitate vs. Romanitate, anul 1975 NICULESCU, Alexandru (autor), GOGA, Ecaterina (autor), CRISTODORESCU, Anca (autor), LUPU, COMAN (autor)
volum de periodic 1975 Marisia, V, anul 1975, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de carte 1975 Michelangelo, anul 1975, seria Clasicii picturii universale JIQUIDI, Victoria (redactor)
volum de periodic 1975 Muzeul Național, II, anul 1975
volum de periodic 1975 Pontica, VIII, anul 1975 RĂDULESCU, Adrian (redactor șef), SCORPAN, Constantin (secretar științific de redacție), BUCOVALĂ, Mihai (redactor), IRIMIA, Mihai (redactor)
volum de carte 1975 Probleme ale fonologiei și foneticii romanice comparate, anul 1975 REINHEIMER RÎPEANU, Sanda (autor)
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 ianuarie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 ianuarie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 februarie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 februarie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 martie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 martie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 aprilie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 aprilie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 mai, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 mai, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 iunie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 iunie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 iulie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 iulie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 august, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 septembrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 septembrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 octombrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 octombrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 noiembrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 noiembrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 1 decembrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Cultului Mozaic, XX, 15 decembrie, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 1, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 2, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 3, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 4, anul 1975, 375 de ani de la Unirea Țărilor Române sub Mihai Viteazul MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 5, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 6, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 7, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 8, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 9, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 10, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 11, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. în TOM: 12, anul 1975 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. în TOM: 1, anul 1975
volum de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. în TOM: 2, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-1, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-11-12, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-2, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-3, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-4, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-5, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-6, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-7, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-8, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Chimie, 20-9-10, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-1, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-10, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-2, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-3, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-4, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-5, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-6, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-7, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-8, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xx-9, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-1, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-10, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-2, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-3, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-4, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-5, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-6, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-7, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-8, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-9, anul 1975
volum de periodic 1975 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XX, anul 1975, seria Théâtre, musique, cinéma GHEORGHIU, Mihnea (redactor șef), ZAMFIRESCU, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, anul 1975, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie
volum de periodic 1975 Secolul 20 (XX), 1-2, anul 1975
volum de periodic 1975 Secolul 20 (XX), 5-6, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 29, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 30-31, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-1, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-10, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-2, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-3, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-4, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-5, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-6, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-7, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-8, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Fizică, 27-9, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXII, anul 1975, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 22, anul 1975, seria Teatru, muzică, cinematografie acad., GHEORGHIU, Mihnea (redactor responsabil)
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, anul 1975 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), NESTOR, Ion (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), TUDOR, Dumitru (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, anul 1975 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), TUDOR, Dumitru (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, anul 1975 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), DUMITRU, Tudor (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, anul 1975 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), TUDOR, Dumitru (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări de Numismatică: SCN, VI, anul 1975 MITREA, Bucur (redactor responsabil), PREDA, Constantin (redactor responsabil adjunct), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor), ILIESCU, Octavian (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări Matematice, 27-1, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări Matematice, 27-2, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări Matematice, 27-3, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări Matematice, 27-4, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări Matematice, 27-5, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Cercetări Matematice, 27-6, anul 1975
volum de periodic 1975 Studii și Comunicări, 19, anul 1975, seria arheologie-istorie
volum de periodic 1975 Studii și Comunicări, I, anul 1975, seria etnografie-istorie
volum de periodic 1975 Studii și Comunicări - Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, VIII, nr. în TOM: 1, anul 1975, seria Biologie vegetală BARABAȘ, Nicolae (redactor), BARABAȘ, Victoria (redactor), SAVA, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Comunicări - Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, VIII, nr. în TOM: 2, anul 1975, seria Biologie animală Dr., ȘOVA, Constantin (redactor responsabil), RANG, CĂTĂLIN (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor)
volum de periodic 1975 Studii și Materiale de Istorie Medie: SMIM, VIII, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 7, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1975
volum de periodic 1975 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1975
volum de carte 1975 Texte dialectale: Muntenia, II, anul 1975, seria Texte și Glosare LĂZĂRESCU, Paul (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), VULPE, Magdalena (autor), CAZACU, Boris (coordonator)
volum de periodic 1975 Tibiscum, I, anul 1975, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DELEANU, Mihail (redactor), PETROVSZKI, Richard (redactor), PETROVSZKY, Maria (redactor)
volum de periodic 1975 Tibiscus, anul 1975, seria etnografie
volum de periodic 1975 Tibiscus, anul 1975, seria științe naturale KISS, Andrei (redactor)
volum de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, anul 1975, Bibliotheca Valachica
volum de periodic 1975 Ziridava, V, anul 1975