Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, VII, 1975, seria 1974-1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PASCU, Viorica (autor) Activitatea de valorificare științifică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei .3-12 română
articol de periodic TIȚA, Aurelia (autor) Obiectele de fierm folosite la vatră, în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 13-24 română
articol de periodic IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane pe lemn din Colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 25-32 română
articol de periodic BRATU, Delia (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 33-70 română
articol de periodic MUREȘANU, Pompei (autor) Contribuții privind semnificația terminologiei și metodologiei populare de prevenire a deteriorărilor provocate de principalii agenți biologici și de factorii fizici asupra lemnului 71-84 română
articol de periodic OȘIANU, Romulus (autor) Mărturii de interes etnografic cuprinse în documentele istorice transilvănene 85-104 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură transilvăneană 105-120 română
articol de periodic KOS, Karoly (autor) Contribuții la cercetarea etnografică a creșterii bivolilor 121-136 română
articol de periodic IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Contribuții privind studiul tipurilor de punți și poduri de lemn din Transiklvania 137-159 română
articol de periodic APOLZAN, Lucia (autor) Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
articol de periodic BRATU, Delia (autor) Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara Oașului 171-194 română
articol de periodic MUREȘANU, Pompei (autor) Contribuții privind locul unor străvechi elemente de cultură populară românească în concertul valorilor din civilizația universală în lumina poligenezei și difuziunii "invențiilor" 195-205 română