Biharea, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 1 2
articol de periodic ȘARBA, Ioan (autor) Permanențe autohtone în denominația bihoreană I. Etnografie 7-30 română
articol de periodic MUREȘANU, Pompei (autor) "Credințele" țăranilor români despre influența lunii asupra culturilor cerealiere în lumina ultimelor cercetări privind fiziologia plantelor și animalelor I. Etnografie 31-40 română
articol de periodic GRIGORESCU, Elena (autor) Țesăturile de lînă din Țara Crișurilor I. Etnografie 41-56 română
articol de periodic MOZES, Tereza (autor) Portul popular al slovacilor din nord-vestul României (județele Bihor și Sălaj) I. Etnografie 57-76 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Noi date despre preocupările folclorice ale membrilor Societății de lectură din Oradea I. Etnografie 77-84 română
articol de periodic COLȚEA, Dumitru (autor) , CUCEU, Maria (autor) Nume topice culese din cîteva sate din Depresiunea Șoimi-Tinca I. Etnografie 85-90 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Pictorul Ioan Sima II. Artă 93-103 română
articol de periodic MARTIN, Ana (autor) Etape și continuități în opera lui Romul Ladea II. Artă 105-116 română
articol de periodic STANOE, Aurora (autor) Conservarea și restaurarea obiectelor textile într-un muzeu de etnografie III. Muzeologie 119-135 română
articol de periodic GRIGORESCU, Elena (autor) Organizarea evidenței muzeale la secția de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea III. Muzeologie 137-149 română
articol de periodic ROȘU, Letiția (autor) Organizarea depozitului de obiecte etnografice din lemn III. Muzeologie 151-160 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, S. (autor) Romulus Vuia, Studii de Etnografie și Folclor, Ed. Minerva, 1975, XXV, 418 p., 6 hărți IV. Note şi recenzii 163-167 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Oltenia. Studii și comunicări de etnografie IV. Note şi recenzii 169-170 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Folclor muzical din Bihor - Mîrza T. IV. Note şi recenzii 171-172 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Portul popular din bazinul Crișului Alb - Mozes Tereza IV. Note şi recenzii 173-174 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Icoane din Maramureș - Porumb Marius IV. Note şi recenzii 175-176 română
articol de periodic MARTIN, Ana (autor) Gheorghe Petrașcu - Costinescu Eleonora IV. Note şi recenzii 177-178 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Obline Zasobnice - Mruskovic S. IV. Note şi recenzii 181-182 română
articol de periodic CHIRIAC, A. (autor) Slovensky Narodopis, Vydavatel'stvo Slovenskej Akademie Vied Bratislava IV. Note şi recenzii 182 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Sztuka Slaska Opalskiego - Chrzanowski T., Kornecki M. IV. Note şi recenzii 183 română