Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XII, 1975