Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de volume
  • 18 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1974 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XI, anul 1974 Dacia; iluminism; Miron Costin; Moldova; Valahia; Al Doilea Război Mondial; Istoria României; exploatarea sării; Tara Romaneasca; revolutia de la 1848; acte slavone; Istorie modernă; Manuscris; istorie universală; Stefan cel Mare; dregătorie; carte veche românească PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1975 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XII, anul 1975 agricultură; Constantinopol; Mihai Viteazul; Vasile Lupu; Al Doilea Război Mondial; Partidul Comunist Român; act administrativ; industria petrolului românesc; istorie universală; România interbelică; Stefan cel Mare; Biserica Arbore - judeţul Suceava; România postbelică; Istoria României PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Nicolae (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1957 Arta plastică, IV, nr. în TOM: 3, anul 1957 Nicolae Grigorescu; Sculptură; Stefan cel Mare; artă românească; Francisc Sirato; cromatică; expozitie de arta; Eugen Popa; artă realistă PERAHIM, Jules (redactor-șef)
volum de carte 2011 Bogdan al II-lea - părinte al celui mai mare român, Ștefan cel Mare și Sfânt - : - la 560 de ani de la trecerea sa în istoria nemuririi românești -, anul 2011 Răuseni; Stefan cel Mare; Petru Aron; Bogdan al II-lea ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de periodic 2020 Buletin informativ al Simpozionului Național, Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei, VI, anul 2020 Mănăstirea Secu; Primul Război Mondial; Stefan cel Mare; biserica ortodoxă din Basarabia; Moldova medievală; pictura ecleziastică; Mănăstirea Durău NIȚĂ, Cosmin (secretar de redacție), ASĂVOAIE, Costică (redactor), JOSANU, Vitalie (redactor)
volum de carte 1976 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1976, Moldova (1449-1486), seria A Moldova; Suceava; Evul Mediu; Imperiul Otoman; domnitor; Stefan cel Mare; Mănăstirea Humor; Alexandru al II-lea; document istoric; document medieval; act domnesc; act de răscumpărare; Bogdan al II-lea; act de cancelarie; voievod; vornic; Mănăstirea Putna; act de vânzare - cumpărare; Petru Aron; istorie medievală românească ȘIMANSCHI, Leon (autor)
volum de carte 1980 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1980, Moldova (1487-1504), seria A boier; Moldova; Suceava; Evul Mediu; cancelarie domnească; domnitor; document medieval; act domnesc; act de răscumpărare; Stefan cel Mare; voievod; danie; act de vânzare - cumpărare; istorie medievală românească; document istoric PASCU, Ștefan (redactor), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), MIOC, Damaschin (redactor), CAPROȘU, Ioan (redactor), RĂDUȚIU, Aurel (redactor)
volum de carte 1953 Documente privind istoria României, I, anul 1953, Veacul XVI: Moldova (1501-1550), seria A boier; Moldova; Evul Mediu; Petru Rareş; cancelarie domnească; Stefan cel Mare; act domnesc; Ilie Rareş; vornic; logofăt; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Stolnic ROLLER, Mihail (redactor responsabil)
volum de carte 1894 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: VIII, anul 1894, 1376-1650 Matei Corvin; Moldova; Imperiul Otoman; Stefan cel Mare; documente diplomatice; Tara Romaneasca; Dogele Veneţiei; Regele Ludovic al II-lea HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 1915 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, 1, nr. în TOM: XIV, anul 1915, Documente grecești privitoare la istoria românilor publicate după originale, copiile Academiei Române și tipărituri de N. Iorga. 1320-1716 Alexandru cel Bun; Moldova; Sinan Paşa; Valahia; Imperiul Otoman; Radu de la Afumaţi; documente grecesti; Vlad Vodă; Alexandru Lăpuşneanu; Stefan cel Mare; episcop; Mitropolit; Alexandru Mavrocordat; Tara Romaneasca HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte --- Filiala Arhivelor Statului județul Iași, anul --- Alexandru Ioan Cuza; Moldova; fond arhivistic; Principatele Române; Regulamentele Organice; Mica unire; Letopisetul Tarii Moldovei; visteria Moldovei; Arhivele Naţionale ale României - Filiala Iaşi; depozit de arhivă; Ministerul de Interne al Moldovei; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; hrisov; Unirea Principatelor; istoria modernă a României; pergament; istorie medievală românească; document istoric; divan; Stefan cel Mare; Constantin Mavrocordat; Gheorghe Asachi; arhivistică; Mitropolia Moldovei
volum de carte 1970 Istoria armatei românești, anul 1970 Nicolae Iorga; Imperiul Otoman; Armata română; Istorie modernă; Stefan cel Mare; Istorie antică; sistem militar; oaste; conflict armat; război; istorie militară; voievod; Istorie medievală; Regatul Ungar; Istoria României IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1967 Mănăstirea Putna, 1967 Moldova (Regiune); Stefan cel Mare (Domnitor al Moldovei); biserică (categorie); lăcaş de cult (categorie); colectia monumente istorice (categorie); mic indreptar (categorie); Mănăstirea Putna (mănăstire) CONSTANTINESCU, N. (autor)
volum de periodic 2005 Mousaios, X, anul 2005 antropologie; Dunărea de Jos; epoca bronzului; Arheologie; Primul Război Mondial; Etnologie; Bătălia de la Odessa; Constantin Garoflid; situl arheologic Pietrosu-Costeşti; Fond documentar; A doua epocă a fierului; patrimoniu; Necropola; pieptăn; mormânt în cistă de piatră; Artă decorativă; Artă plastică; ritual funerar; Peninsula Balcanică; Stefan cel Mare; Istorie antică CIOBANU, Doina (redactor), STĂICUȚ, Gabriel (redactor)
volum de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. în TOM: 1-2, anul 2004 Constantin Angelescu; Lucreţiu Pătrăşcanu; regina Maria; Regele Carol I; Regatul României; Stefan cel Mare; cadastru funciar; catagrafie; Arhivele Naţionale ale României; document istoric; Tara Romaneasca; Aurelian Sacerdoţeanu; Săptămâna Arhivelor IGNAT, Maria (redactor)
volum de periodic 2007 Revista arhivelor: RA, 73, nr. în TOM: 3-4, anul 2007 Stefan cel Mare; Banca Naţională a României; arhivistică; Imigrare; Arhivele Naţionale ale României; Partidul National Liberal; Adunarea Partidului Naţional Ţărănesc; Banca Reglementărilor Internaţionale BODALE, Arcadie (editor)
volum de periodic 2014 Revista de Istorie Militară: RIM, 143-144, 3-4, anul 2014 cruciadă; Ludovic de Anjou; Petru I; Constantin Brâncoveanu; Stefan cel Mare; Tara Romaneasca; conflictul sino-japonez IOSIPESCU, Sergiu (responsabil de număr), ANTOCHE, Constantin (responsabil de număr), MOLDOVEANU, Cerasela (redactor)
volum de periodic 2004 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul VI, nr. 1 religie (Religie); pastorala (Religie); articole ştiinţifice (Religie); Stefan cel Mare (Istorie); Episcopul Galaction (episcop); episcop (bisercă); Biserica Ortodoxa Română (biserica) Prea Sfintitul Parinte Episcop, GALACTION (presedinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, D. Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., DRAGHICI, Adrian Petrus (redactor)
volum de periodic 1955 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 1, nr. în TOM: 1-2, anul 1955 Dimitrie Cantemir; Dragomirna; Eduard Caudella; Moldova; saşi; Suceviţa; elemente etnografice; locuinţe ţărăneşti; manuscrise ilustrate; realism scenic; muzica de curte; muzica ţărănească; Biserici; teatru muncitoresc; secolul XV; ceramică monumentală; Stema Moldovei; Hasdeu; Valea Bistriţei; Stefan cel Mare; Descriptio Moldaviae; Ardeal; mănăstiri; Mănăstirea Neamţ OPRESCU, GHEORGHE (redactor), JORA, M (redactor), MARCU, Duiliu (redactor), ZAMBACCIAN, H (redactor), JALEA, Ion (redactor), VANCEA, Zeno (redactor), BREAZUL, I (redactor), ALTERESCU, Simion (redactor), ANDREI, T (redactor), POPESCU, M (redactor)
volum de periodic 1957 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 4, nr. în TOM: 3-4, anul 1957 George Enescu; Nicolae Grigorescu; Vasile Alecsandri; Perioada Interbelică; Stefan cel Mare; biserici vechi; Alexandru Flechtenmachet; Conservatorul de muzică; biserica Kreţulescu; revoluţia socialistă; grafica publicistică românească; N. N. Tonitza; influenţa teatrului revoluţionar; Stefan Vellescu; Iasi; locuinţe ţărăneşti; istoria costumului în Moldova; broderii; interior şi ţesături; huţulii de pe Valea Ruscovei OPRESCU, GHEORGHE (redactor), JORA, M (redactor), MARCU, Duiliu (redactor), ZAMBACCIAN, K. (redactor), JALEA, Ion (redactor), VANCEA, Zeno (redactor), BREAZU, Ion (redactor), ALTERESCU, Simion (redactor), ANDREI, T (redactor), POPESCU, Mircea (redactor), PAVEL, Amelia (redactor)
volum de periodic 2021 Transilvania, XLIX, nr. în TOM: 1, anul 2021, Serie nouă Burebista; Dacia; Transilvania; Secolul al XIII-lea; Balcani; Stefan cel Mare; Evul Mediu Timpuriu VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2021 Transilvania, XLIX, nr. în TOM: 2, anul 2021, Serie nouă capitalism; poezie; Stefan cel Mare; Imperiul Habsburgic; Literatură; Perioada postbelică; modernitate; intelectualism; postcolonialism VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
articol de periodic 2005 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare PORȚEANU, Alexandru (autor) Ștefan cel Mare în conștiința românilor din Transilvania Istorie Medie 29-34 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) GRIGORAȘ, N. (autor) Documenta Romaniae Historica, A Moldova, III, C. Cihodaru, I. Caproșu, Nistor Ciocan VII. Recenzii 746-747 română
articol de periodic 1984 Revista arhivelor: RA, 46, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DUZINCHEVICI, Gh. (autor) Contribuții la o mai bună cunoaștere a lui Ștefan cel Mare în cadrul legăturilor moldo-polone Studii şi Comunicări 157-165 română
articol de periodic 1984 Revista arhivelor: RA, 46, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DOGARU, M. (autor) Sigiliile cancelariei lui Ștefan cel Mare Ştiinţe auxiliare 197-202 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 3 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DOGARU, Maria (autor) Medaliile emise cu prilejul canonizării voievozilor Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu Ştiinţe auxiliare 309-326 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 3 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Simboluri de for public dedicate cinstirii lui Ștefan cel Mare Studii şi Comunicări 281-290 română, engleză, franceză
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă REZACHEVICI, Constantin (autor) Bătălia de la Rovine - un moment de vârf al rezistentei românesti antiotomane Editorial 315-322 română
articol de periodic 2001 Revista arhivelor: RA, 63, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MANOLESCU, Radu (autor) Comentariu privind scrisoarea lui Ștefan cel Mare către brașoveni, din 20 aprilie 1479, și răspunsul acestora Miscellanea 126 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă IFRIM, Maricica (autor) Ștefan cel Mare: ipostaze ale puterii Ştefan cel Mare - 500 120-128 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă CHELARU, Rafael Dorian (autor) Corespondența de limbă latină a domnitorului Ștefan cel Mare - strategii de comunicare Ştefan cel Mare - 500 129-137 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă COLEA, Maria (autor) Statuia lui Ștefan cel Mare de la Chișinău în refugiu la Vaslui. Mărturii documentare Ştefan cel Mare - 500 138-151 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Tipuri de sigilii din vremea lui Ștefan cel Mare Ştefan cel Mare - 500 152-158 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă IFRIM, Maricica (autor) Ștefan cel Mare și epoca sa în documente de arhivă Ştefan cel Mare - 500 159-164 română
articol de periodic 2007 Revista arhivelor: RA, 73, nr. 3-4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MARIN, Șerban V. (autor) Stephen the Great, Prince of Moldavia (1457-1504). Historical Bibliography Reviews, bibliographical notes 295-286 engleză
articol de periodic 2007 Revista arhivelor: RA, 73, nr. 3-4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MARIN, Șerban V. (autor) Ovidiu Cristea, "Acest domn de la miazănoapte. Ștefan cel Mare în documente inedite venețiene" Reviews, bibliographical notes 296-297 engleză
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Comemorarea lui Ștefan cel Mare în județul Muscel în iulie 1904 Miscelaneea 236-243 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 IONESCU, Corneliu (autor) Un aspect necunoscut al relațiilor moldo-muntene. Ctitorii din timpul domniei lui Ștefan cel Mare la Târgoviște ISTORIE A CULTURII 345-351 română
articol de periodic 2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ISTINA, Lăcrămioara (autor) Așezarea medievală timpurie de la Ștefan cel Mare-Gutinaș, județul Bacău 262-265 română