Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 9 volume
  • 90 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1978 1848 în judeţul Vîlcea
Număr de volume:1
Colecția: Documentele Vîlcii
Vâlcea; 1848; Istorie modernă; documente istorice; Istoria României; volum de documente; perioada paşoptistă TAMAȘ, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor)
volum de carte 2001 Istoria României în texte, anul 2001 Evul Mediu (epocă); Epoca medievală (epocă); Antichitate (epocă); epoca modernă (epocă); epoca contemporană (epocă); surse istorice (subiect); istoria românilor (subiect); documente istorice (subiect); Istoria României (subiect); istorie (domeniu) MURGESCU, Bogdan (coordonator), BARNEA, Alexandru (selecție și comentariu texte), BUCUR, Ion (selecție și comentariu texte), CÂLȚIA, Simion (selecție și comentariu texte), CÂRJĂ, Ioan (selecție și comentariu texte), CIOROIANU, Adrian (selecție și comentariu texte), CIUPALĂ, Alin (selecție și comentariu texte), LUKACS, Antal (selecție și comentariu texte), LUNG, Ecaterina (selecție și comentariu texte), MURGESCU, Mirela Luminița (selecție și comentariu texte), PETOLESCU, Constantin (selecție și comentariu texte), POPOVICI, Bogdan (selecție și comentariu texte), ȚURCANU, Florin (selecție și comentariu texte)
volum de periodic 1999 L`Annuario dell`Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia (Anuarul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția), anul 1999 Istoria României (Istorie); cultura română (Cultură); cultura italiană (Cultură); Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia (instituţie de educaţie); folclor românesc (subiect) BULEI, Ion (editor), IRIMIA, Dumitru (editor)
volum de carte 1927 Războiul pentru independența României - acțiuni diplomatice și stări de spirit, anul 1927 Războiul de Independenţă (Eveniment istoric); Independenţa României (Eveniment istoric); Războiul ruso-româno-otoman (Eveniment istoric); 1877-1878 (perioadă de timp); surse istorice (subiect); documente istorice (subiect); documente diplomatice (subiect); istoria românilor (domeniu); Istoria României (domeniu); istoria modernă (domeniu) IORGA, Nicolae (autor)
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară, 3, anul 1986 Mircea cel Bătrăn; ROMÂNIA; Perioada comunistă; propagandă comunistă; istorie militară; monument de for public; Istoria României
volum de periodic 1987 Revista română de istorie militară, 2, anul 1987, 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român Al Doilea Război Mondial; Partidul Comunist Român; monumente de for public; Perioada comunistă; propagandă comunistă; istorie militară; spaţiul românesc; Istoria României
volum de periodic 1987 Revista română de istorie militară, 1, anul 1987 ROMÂNIA; Perioada comunistă; propagandă comunistă; istorie militară; Istoria României
volum de periodic 1987 Revista română de istorie militară, 4, anul 1987 propagandă; ROMÂNIA; Perioada comunistă; istorie militară; spaţiul românesc; Istoria României
volum de periodic 1987 Revista română de istorie militară, 4, anul 1987 propagandă; Perioada comunistă; istorie militară; spaţiul românesc; Istoria României
volum de periodic 2019 Vitraliu, XXVII, mai, anul 2019 Bacău (judeţ); Mihai Eminescu (Poet); Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău (instituţie de cultură); Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” (instituţie de cultură); Literatura română (subiect); Istoria României (subiect); Simpozionul Naţional de Estetică (eveniment cultural); Salonul de Primăvară al Artei Naive (eveniment cultural); istorie (domeniu); poezie (domeniu); Artă (domeniu); beletristică (domeniu) POPA, Gheorghe (director), IORGA, Gheorghe (redactor), PETRUȘCĂ, Dan (redactor), MĂNESCU, Val (redactor), DONEA, Constantin (redactor), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), IGNĂTESCU, Maia (secretar), ȘERBAN, Irina (secretar), GRĂDINARU, Georgeta (secretar), MIHĂILĂ, Anca (fotograf), BUCUR, Marinela (fotograf)
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie ONCESCU, Iulian (autor) O mărturie spaniolă despre România la 1877 History / Istorie 312-321 română; engleză
articol de periodic 1967 Ziridava. Studia Archaeologica, I GREFFNER, Otto (autor) Mișcări țărănești în fostul județ Arad în anul 1920
articol de periodic 1968 Ziridava. Studia Archaeologica, II NICIU, Ioan (autor) Documente din perioada dualismului oglindind lupta pentru eliberarea Transilvaniei
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ESKENASY, Victor (autor) Hălmagiu, un sat medieval din Țara Crișului Alb (secolele XIV-XV). Considerații istorice
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ROZ, Alexandru (autor) Ecoul războiului de independență din 1877/78 în părțile Aradului
articol de periodic 1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI GLUCK, Eugen (autor) Unele informații provenite din cronicile medievale referitoare la zona Aradului (secolele VIII-X)
articol de periodic 1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI CORDOȘ, Nicolae (autor) , GLODARIU, Eugenia (autor) Aspecte ale activității studențimii românești din monarhia astro-ungară pentru realuzarea unității naționale (1900-1918)
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII ZUB, Alexandru (autor) Ecouri externe ale Unirii Principatelor
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII NETEA, Vasile (autor) Românii din Transilvania și războiul pentru independență
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII MACOVEI, A. (autor) Primul eșalon de voluntari transilvăneni și bucovineni la Iași (iunie 1917)
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII PLEȘA, Ioan (autor) Colaborarea consiliilor naționale române din comitatul Alba Inferioară cu Consiliul Național Român Central din Arad pentrupregătorea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII GALEA, Aurel (autor) Unele aspecte ale activității Consiliului Dirigent în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, în perioada 2 decembrie 1918 - 10 aprilie 1920
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII SUCIU, I.D. (autor) Contribuții la cunoașterea unității poporului român în evul mediu
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII CACIORA, Andrei (autor) Din lupta românilor arădeni pentru eliberare națională în perioada 1895-1905
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII GLUCK, Eugen (autor) Ecoul răscoalei din 1907 în părțile Aradului
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII MANEA, George (autor) Activitatea Consiliilor naționale române și a Gărzilor naționale române din județul Arad
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII IVANOF, Eduard (autor) Aspecte ale luptei maselor populare arădene împotriva fascismului și revizionismului (1934-1940)
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII IVANOF, Eduard (autor) 30 Decembrie 1947 la Arad
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX IVANOF, Eduard (autor) Aspecte ale atitudinii opiniei publice arădenefață de dictatura legionaro-antonesciană (1940-1941)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ROZ, Alexandru (autor) Lupta clasei, muncitoare și a forțelor progresiste și democratice din părțile Aradului pentru victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX GREFFNER, Otto (autor) "Intependența României"
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X TRAPCEA, Theodor (autor) Contribuții la istoria Aradului în perioada stăpînirii otomane
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ILEA, Ana (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Răscoala lui Horia. Cloșca și Crișan în comitatul Arad
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROȘUȚ, Nicolae (autor) Legătura Aradului cu România între 1800-1919
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROZ, Alexandru (autor) Aradul în timpul primului război mondial
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X CAȚAVEI, Victor (autor) Reprezentanții Ineului la Marea Adunare de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X DEMȘEA, Dan (autor) Locuri legate de lupta poporului român pentru libertate și unitate națională pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI FUCIU, Marțian (autor) Municipiul Arad pe trepte de istorie
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI PASCU, Ștefan (autor) Idealul unirii în conștiința poporului român
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI UNC, Gheorghe (autor) Formarea comandei supreme a gărzilor naționale române arădene și rolul ei în Uniunea Transilvaniei cu România
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ADAMIK, Pavel (autor) Colaborarea româno-slovacă în lupta de eliberare națională la începutul secolului al XX-lea
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BOGDAN, Doru (autor) Sprijinul acordat de România luptei de eliberare națională a românilor din Transilvania
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI PĂIUȘAN, Radu (autor) Participanți din Lopova la marile bătății de la Jiu, Olt și Mărăști din timpul primului răzoi mondial
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CAȚAVEI, Victor (autor) Aniversările Unirii Transilvaniei cu România
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ENACHE, Andrei (autor) Acțiunile de luptă ale "Detașamentului Păuliș" pentru apărarea defileului Mureșului
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BUTA, Vasile (autor) Pagini din istoria modernă a Hălmagiului
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI POPEANGĂ, Vasile (autor) Aradul - centru politic al luptei naționale din perioada dualismului (1869-1918) - Popeagă Vasile
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII OANCEA, Gheorghe (autor) Lupta antifascistă din Banat (1940-1944) în lumina unor noi documente
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII JURCA, Nicolae (autor) Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România în anii dictaturii militaro-fasciste și ai războiului
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII ROȘUȚ, Nicolae (autor) Voievodatul Transilvaniei - vol II - Pascu Ștefan
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII ROȘUȚ, Nicolae (autor) Epoca Unirii - Berindei Dan
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII IVANOF, Eduard (autor) Spre unitatea statală a poporului român - Netea Vasile
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII ROZ, Alexandru (autor) 1918. Gărzile naționale române din Transilvania - Unc Gheorghe, Deac Augustin
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la istoricul cetății de la Ineu
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII ILEA, Ana (autor) Organizarea domeniului Beliu în secolul al XVIII-lea
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII CACIORA, Andrei (autor) Contribuții privind organizarea prefecturii Auraria Gemina
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Privind rolul voluntarilor ardeleni din armata română în lupta pentru unitatea națională
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII OANCEA, Gheorghe (autor) Lupta maselor populare din Banat organizată și condusă de P.C.R. Pentru apărarea independenței și suveranității statului român (1918-1944)
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII NEGHI, Gheorghe (autor) Noi contribuții privind mișcarea națională din Banat (1861-1872)
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Apărarea frontierei de vest a României împotriva agresiunii fasciste, deziderat național- patriotic al popoulației județului Arad
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la legăturile Aradului cu Țara Rpmânească și Moldova (pînî la 1700)
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV UNC, Gheorghe (autor) Din lupta soldaților români ardeleni pentru aitideterminare națională și pentru Unirea Transilvaniei cu România (în anii primului război mondial)
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV ROZ, Alexandru (autor) Acțiunile revoluționare împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist de către oamenii muncii din județul Arad sub conducerea P.C.R. (1940-1944)
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV MUREȘAN, Ioan (autor) O generație la datorie - Detașamentul "Păuliș" 44
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV KISS, Nicolae (autor) Locuri istorice în municipiul Arad legate de mișcarea muncitorească și lupta Partidului Comomunist Român în ilegalitate
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI GLUCK, Eugen (autor) Aspecte ale răscoalei țărănești din 1784 în părțile Aradului oglindite în unele gazete europene
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI GLUCK, Eugen (autor) Aradul în perioada de pregătire și înfăptuire a Unirii din 24 ianuarie 1859
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI MUREȘAN, Augustin (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea - Pascu Ștefan
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII RUSU, Adrian (autor) Un proces de moștenire din anul 1426, pentru stăpîniri la Grădiște (Sarmizegetusa) și implicațiile lui în Hunedoara și Zarand
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII COLTA, Elena (autor) Orașul Hălmaghiu la mijlocul veacului al XVIII-lea. Date oferite de conscripția fiscală din anul 1758
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Coordonatele mișcării naționale a românilor bănățeni în anii 1905-1914
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII LAZĂR, Ioachim (autor) Inculpați și apărători hunedoreni în procesul memorandului
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII ROZ, Alexandru (autor) Aradul - vatră de istorie și cultură românească și leagăn al Marii Uniri
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII POPEANGĂ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în lupta pentru înfpătuirea Marii Uniri
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Steagul delegației studenților de la Institutul teologic din Arad purtat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII STAN, Constantin (autor) Acțiuni în spriojinul recunoașterii unirii Banatului cu România la conferința de pace de la Paris (19919-1020)
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII MAIOR, Corneliu (autor) Aradul și zona de vest după Marea Unire
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII GLUCK, Eugen (autor) Știri transmise de ziarul german "Bayreuther Zeitung" despre răscoala din 1784 din Transilvania
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX BEJAN, Adrian (autor) , CIUPE, Valeria (autor) Organizarea cnezialî în Banat în secolul al XIV-lea
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX DEMȘEA, Dan (autor) Locuiri și vetre în Munții Zarandului sau "lumea lui Horea" la 1784-1785
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI COSTEA, Dumitru (autor) Constituirea Comitetului Național Român și a gărzii Naționale locale în comuna Șeitin, comitatul Cenad
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI LAZĂR, Liviu (autor) Aniversarea zilei de 1 Decembrie - mijloc de luptă antirevizionistă în Transilvania, în perioada interbelică
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI GLUCK, Eugen (autor) Așezările din sangeacul Timișoarei și Moldova în epoca turcească, 1554-1579 - Engel Pal
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII GIURGIU, Dorin (autor) Contribuția corpului didactic din județul Alba la pregătirea marelui act de la 1 Decembrie 1918
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII DEMȘEA, Dan (autor) Semnificația juridico-politică a actelor Unirii de la 1 Decembrie 1918
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII JOSAN, Nicolae (autor) Bătălia propagandistică din 1918-1919 în legătură cu Unirea Transilvaniei cu România
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII LĂZĂRESCU, Dan (autor) Gravuri austriece despre Banat, Transilvania, Oltenia în prima jumătate a sec. al XVII-lea
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII ARBONIE, Emil (autor) Certificatele de călătorie eliberate cetățenilor români de consulatele României acreditate la Cluj și Oradea, valabile pentru întoarcerea titularilor în țară, în perioada cedării Nordului Ardealului
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII TĂTAR, Octavian (autor) Anul 1541 în istoria Transilvaniei. Realități politico-diplomatice și militare
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII TĂTAR, Octavian (autor) Disputa transilvano-habsburgică pentru Partium (1556-1565)
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII BOTEZAN, Liviu (autor) Mișcările țărănești și desființarea iobăgiei în satele comitatului Zărand în primăvara anului 1848
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII BOTEZAN, Liviu (autor) Mișcările țărănești din satele arădene contra notarilor și primarilor în primăvara anului 1948, preludiu al evenimentelor din toamna anului 1918 care au facilitat Marea Unire
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII LAZĂR, Ioachim (autor) Evenimentele revoluționare desfășurate în județul Hunedoara în toamna anului 1918
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale debutului legăturilor politice și regilioase ale formațiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gylas cu imperiul bizantin la mijlocul secolului al X-lea
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV HANCU, Ana (autor) Consecințe ale revoluției de la 1848-1849 în protopopiatul greco-catolic Th. Mureș
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Județul Arad și municipiul Arad în preliminariile conferințelor de pace din anul 1920 și 1946
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV UJJ, Janos (autor) Fotodocumente despre bombardarea Aradului în anul 1944
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV RUS, Valer (autor) Istoria românilor pînă la mijlocul secolului al XIX-lea în viziunea lui Oroszhegyi Josa
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chiliei (iunie 1462) - acțiune antiotomană sau agresiunea Moldovei împotriva Țării Românești
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV DUDAȘ, Vasile (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind participarea diviziei 1 infanterie instrucție la luptele din cel de-al doilea război mondial, campania din vest, în zona Crișului Alb, în septembrie 1944