Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 28 de publicații
  • 40 de volume
  • 228 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1978 1848 în judeţul Vîlcea
Număr de volume:1
Colecția: Documentele Vîlcii
Vâlcea; 1848; Istorie modernă; documente istorice; Istoria României; volum de documente; perioada paşoptistă TAMAȘ, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor)
literatură gri 1998 1877 - 1918 - 1922 in the Museum Collections
Număr de volume:1
regalitate; Istorie modernă; Expoziţie muzeală; Muzeul Naţional de Istorie a României; Istoria României; România modernă; catalog de expoziţie STĂNICĂ, Adrian (traducător), APOSTOL, Cornelia (editor), CONSTANTINESCU, Șerban (editor), IONIȚĂ, Maria (editor), NEGUȚ, Mariana (editor), AMARIE, Marius (fotograf), NICA, George (fotograf)
carte 2020 Canonul şi vocile uitate: secvenţe dintr-o tipologie a gândirii politice româneşti (ediţia a doua)
Număr de volume:1
Junimea; marxism; Mihail Kogălniceanu; socialism; România interbelică; Studiu istoric; junimism; pasoptism; Partidul National Liberal; Sămănătorism; liberalism politic; Ştefan Zeletin; Henric Sanielevici; istorie politică; Monografie istorică; istoria românilor; Istoria României; Constantin Stere; istoria modernă a României RIZESCU, Victor (autor)
periodic Cele trei crişuri
Numere de reviste:41
Banat; poezie; Transilvania; Cercetare ştiinţifică; Artă; Literatură; proză; Istoria României; cercetare istorică
carte 1969 Contribuţii în istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor
Număr de volume:1
Mihai Viteazul; Valahia; istoria românilor; Istoria României; istorie medievală românească; istorie modernă românească; Tara Romaneasca; istoria judeţului Prahova; orasul Ploiesti; orasul Targsor POTRA, George (editor), SIMACHE, Nicolae (editor)
carte 1993 De la pronunciament la memorandum. 1868-1892
Număr de volume:1
istorie; istoria românilor; Istoria României; Memorandumul Transilvaniei; istorie modernă românească; Pronunciamentul de la Blaj LUNGU, Corneliu Mihail (coordonator)
carte 1956 Din activitatea muzeelor noastre
Număr de volume:1
Istoria României; istoria judeţului Prahova; comuna Starchiojd; orasul Ploiesti
carte 2006 Din patrimoniul Arhivelor Naţionale
Număr de volume:1
arhivistică; patrimoniu; Arhivele Naţionale ale României; Istoria României; tezaur arhivistic CIUCA, Marcel-Dumitru (coord.)
carte 1968 Documente privitoare la istoria comunei Starchiojd
Număr de volume:1
Starchiojd (Comună); Prahova; istoria românilor; Istoria României; volum de documente RÂPEANU, Constantin (editor), SIMACHE, Nicolae (editor)
carte Documente privitoare la istoria românilor: DIR
Număr de volume:36
Colecția: Hurmuzaki
Moldova; Transilvania; Evul Mediu; Ţara Moldovei; arhivistică; istoria românilor; documente administrative; documente interne; colecţia Hurmuzaki; Ţara Româneacsă; Colecţia Eudoxiu Hurmuzaki; Istoria României; documente diplomatice; documente inedite; volum de documente; istorie medievală românească; istorie premodernă HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), DENSUȘIANU, Nicolae (autor), HODOȘ, Nerva (autor), HODOȘ, Nerva (autor), HODOȘ, Nerva (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), NISTOR, Ion I. (autor), NISTOR, Ion I. (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor), ODOBESCU, Alexandru I. (autor), PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Athanasios (autor), TOCILESCU, Grigore (autor)
carte 1971 File de istorie din trecutul comunei Teişani
Număr de volume:1
istoria românilor; Istoria României; istoria modernă românească; volum de documente; istoria moderna a Romaniei; istoria judeţului Prahova; comuna Teişani; Teisani BREZEANU, Dumitru I. (autor), JERCAN, Ion (autor), SIMACHE, Nicolae (autor), VULPESCU, Mihail (autor)
carte Fragmente din istoria românilor
Număr de volume:2
Colecția: Hurmuzaki
Eudoxiu Hurmuzachi; Transilvania; Evul Mediu; istoria românilor; Istoria României; istorie medievală românească; istorie premodernă; Tara Romaneasca HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), SLAVICI, Ioan (traducător), SLAVICI, Ioan (traducător)
carte 1970 Istoria armatei româneşti
Număr de volume:1
Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie antică; istorie militară; Istorie medievală; Istoria României IORGA, Nicolae (autor)
carte 1997 Istoria românilor: cronicari, misionari, ctitori (sec. XV-XVII)
Număr de volume:1
Matei Basarab; Valahia; Vasile Lupu; Evul Mediu; Radu de la Afumaţi; Istoria României; Cronica lui Ştefan cel Mare; misionar italian; Cronica de la Tismana; istorie medievală românească; Tara Romaneasca; Letopiseţul Cantacuzinilor; cronică munteană; misionar catolic; Manuscrisul lui Matei ANDREESCU, Ștefan (autor)
carte 1975 Însemnări de demult
Număr de volume:1
agricultură; Învăţământ; ECONOMIE; Însemnări; istoria românilor; Istoria României; volum de documente; istorie medievală românească; istorie modernă românească CORFUS, Ilie (autor)
carte 1989 Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului unitar român
Număr de volume:1
Marea Unire; Istoria României; istorie contemporană românească; istoria modernă a României NEGREANU, Ioana Alexandra (responsabil de carte)
carte 1981 Maramureşenii în lupta pentru libertate şi unitate naţională
Număr de volume:1
Marea Unire; istoria românilor; Istoria României; istorie contemporană românească; istoria moderna a Romaniei; stat unitar român; Revolutia pasoptista; Revolutia din 1848 CAPILNEAN, V. (redactor), SABAU, Ioan (redactor), ACHIM, Valeriu (redactor)
carte Minorităţile naţionale din România
Număr de volume:3
Minorităţile din România; Istoria României; istorie contemporană românească; minorităţi etnice; minorităţi naţionale; minorităţi confesionale SCURTU, Ioan (coord.), SCURTU, Ioan (coord.), SCURTU, Ioan (coord.), BOAR, Liviu (coord.), DORDEA, Ioan (coord.)
carte 1983 Premise ale formării pieţei economice unitare româneşti
Număr de volume:1
Regatul României; istoria românilor; Istoria României; istorie contemporană românească; piaţă economică unitară ADAM, Iosif I. (redactor)
carte 2001 Regele Mihai, 100 de ani de la naştere
Număr de volume:1
Regele Mihai I; Istoria României; istorie contemporană românească TIRNA, Mirela-Daniela (editor)
carte 1996 România în anticamera Conferinţei de Pace de la Paris
Număr de volume:1
Al Doilea Război Mondial; arhivistică; documente istorice; Istoria României; istorie contemporană românească; Conferinta de pace de la Paris din 1946 MOCANU, Marin Radu (coord.)
carte 2006 România în timpul lui Carol I 1866 - 1914 (catalog de expoziţie) / România during the reign of Carol I 1866 - 1914 (exhibition catalogue)
Număr de volume:1
Carol I; istoria românilor; Istoria României; expoziţie de istorie; catalog de expoziţie NEGUȚU, Mariana (editor), COROAMĂ, Radu (editor), GHEORGHIU, Adriana (traducător), POP, Lucia (traducător), MANEA, Mihai (traducător), ILIE, Oana (redactor), AMARIE, Marius (fotograf), HORTOPAN, Mircea Alexandru (fotograf), MIROI, Costin (fotograf), NICA, George (fotograf), ONETE, George (fotograf), PREDA, Marius (fotograf), SIMIONESCU, Adrian (fotograf)
carte 1996 România. Evoluţie între timp şi spaţiu
Număr de volume:1
Dacia; Moldova; Transilvania; Marea Unire; Dacia Romană; Istorie antică; istoria românilor; Istoria României; istorie contemporană românească; istorie medievală românească; istorie modernă românească; Tara Romaneasca SCURTU, Ioan (coord.)
carte 2019 Statul bunăstării pe filiera românească: fracturi ale dezvoltării şi rupturi ale memoriei
Număr de volume:1
liberalism; istorie socială; Perioada postbelică; Republica Populară Română; sindicalism; Federalism; perioada interbelica; corporatism; socialism juridic; regimul muncii; emancipare socială; Istoria României; sinteză istorică; ideologie comunistă; istorie contemporană românească; politică socială; Republica Socilaistă România RIZESCU, Victor (autor)
carte Studii şi documente cu privire la istoria romînilor
Număr de volume:15
Principatele Române; istoria românilor; Istoria României; istorie medievală românească; istorie modernă românească IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor), IORGA, Nicolae (autor)
carte 2006 Tezaur arhivistic
Număr de volume:1
Istoria României; istorie contemporană românească; istorie medievală românească; istorie modernă românească; documente administrative; tezaur arhivistic; corespondenta
carte 1991 Tezaur de documente ialomiţene
Număr de volume:1
tezaur; documente de arhivă; istoria românilor; Istoria României; istoria judeţului Ialomiţa COTENESCU, M. (redactor), VLADAREANU, A. (redactor)
carte 1986 Vâlcea în documente
Număr de volume:1
istoria românilor; Istoria României; istoria moderna a Romaniei; istoria judeţului Vâlcea BRANCEANU, Livia (editor)
volum de literatură gri 1998 1877 - 1918 - 1922 in the Museum Collections, anul 1998 decoraţie; Ferdinand I; regalitate; regina Elisabeta; regina Maria; România Mare; ordine militare; ordine civile; istorie modernă românească; Independenţa României; stemă; tablou; încoronarea regelui Ferdinand I; Istoria României; ordine regale; uniformă; Marea Unire; Armă albă; Războiul de Independenţă; Medalie; Familia Regală STĂNICĂ, Adrian (traducător), APOSTOL, Cornelia (editor), CONSTANTINESCU, Șerban (editor), IONIȚĂ, Maria (editor), NEGUȚ, Mariana (editor), AMARIE, Marius (fotograf), NICA, George (fotograf)
volum de periodic 1974 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XI, anul 1974 Dacia; iluminism; Miron Costin; Moldova; Valahia; Al Doilea Război Mondial; Istoria României; exploatarea sării; Tara Romaneasca; revolutia de la 1848; acte slavone; Istorie modernă; Manuscris; istorie universală; Stefan cel Mare; dregătorie; carte veche românească PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1975 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XII, anul 1975 agricultură; Constantinopol; Mihai Viteazul; Vasile Lupu; Al Doilea Război Mondial; Partidul Comunist Român; act administrativ; industria petrolului românesc; istorie universală; România interbelică; Stefan cel Mare; Biserica Arbore - judeţul Suceava; România postbelică; Istoria României PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Nicolae (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1983 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XX, anul 1983 Costache Negri; Gheorghe Ghica; Mihai Viteazul; România Mare; Transilvania; Marea Unire; Barbu Ştefănescu Delavrancea; tratatul de la Lublau; Istoria României; istorie contemporană românească; istoria modernă a României; istorie medievală românească; document istoric; minorităţi naţionale; C. A. Rosetti; Gheorghe I. Bratianu; istorie universală; România interbelică; arhivistică; cnezat PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (președinte), CAPROȘU, Ioan (redactor șef), ȘIMANSCHI, Leon (redactor șef adjunct), BOICU, L. (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1985 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXII, nr. în TOM: 1, anul 1985 Matei Basarab; Mihai Viteazul; Moldova; Petru Rareş; istorie universală; spiritualitate; Normandia; Renaşterea; Istoria României; istorie contemporană românească; istorie medievală românească; religie dacică; comerţul braşovean SIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1986 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXIII, nr. în TOM: 1, anul 1986 Mihai Viteazul; SPANIA; Al Doilea Război Mondial; istorie universală; Germania Nazistă; Istorie medievală; Vlad Tepes; Miron Barnovschi Movilă; presa americană; Vornicul Nicoară; jihad; repertoriu arheologic; Istoria României; suzeranitate; islam; istorie medievală românească SIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1986 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXIII, nr. în TOM: 2, anul 1986 MAREA BRITANIE; Nicolae Iorga; Valahia; Al Doilea Război Mondial; istorie universală; România interbelică; Tara Romaneasca; I. C. Negruzzi; Lupta de la Baia; Germania Nazistă; Basarab I; Istoria României; Nicolae Cristea; istorie medievală românească; document istoric SIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BĂDĂRĂU, Gabriel (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), SAIZU, Ion (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de carte 2020 Canonul și vocile uitate: secvențe dintr-o tipologie a gândirii politice românești (ediția a doua), anul 2020 Junimea; liberalism; marxism; Mihail Kogălniceanu; socialism; România interbelică; Henric Sanielevici; junimism; semănătorism; occidentalism; Istoria României; Constantin Stere; istoria modernă a României; Sămănătorism; liberalism politic; Ştefan Zeletin; Partidul Naţional Liberal; Studiu istoric; istorie politică; paşoptism; populism; istoria românilor RIZESCU, Victor (autor)
volum de periodic 2000 Cele trei crișuri, I, nr. în TOM: 4-6, aprilie-iunie, anul 2000, seria III Banat; poezie; Transilvania; Arhitectură; Dualismul austro-ungar; Literatură; miscarea legionara; ţăran transilvănean; proză; legionari; Armata sovietică; Istoria României; proprietate privată; istorie contemporana BLAGA, Miron (redactor-șef)
volum de carte 1969 Contribuții în istoricul orașelor Ploiești și Târgșor, anul 1969, 1692-1857 Mihai Viteazul; istoria românilor; Istoria României; istorie medievală românească; istorie modernă românească; istoria judeţului Prahova; oraşul Ploieşti; oraşul Târgşor POTRA, George (editor), SIMACHE, Nicolae (editor)
volum de carte 1968 Documente privitoare la istoria comunei Starchiojd, anul 1968 Starchiojd (Comună); Prahova; istoria românilor; Istoria României; documente juridice; clasă boierească RÂPEANU, Constantin (editor), SIMACHE, Nicolae (editor)
volum de carte 1897 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: X, anul 1897, 1763-1844. Documente adunate, adnotate și publicate de Nicolae Iorga Moldova; Transilvania; istoria românilor; Istoria României; documente diplomatice; istoria modernă a României; Tara Romaneasca HURMUZACHI, EUDOXIU (autor), IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1971 File de istorie din trecutul comunei Teișani, anul 1971, Colecția de documente istoria românilor; Istoria României; istorie modernă românească; istoria moderna a Romaniei; istoria judeţului Prahova; comuna Teişani BREZEANU, Dumitru I. (autor), JERCAN, Ion (autor), SIMACHE, Nicolae (autor), VULPESCU, Mihail (autor)
volum de carte 1975 Însemnări de demult, anul 1975 agricultură; eclipsă; inundaţie; Moldova; religie; Valahia; Răscoala lui Tudor Vladimirescu; epidemia de holeră; volum de documente; mitologie populară; istorie medievală românească; istorie modernă românească; Tara Romaneasca; istorie administrativă; carte veche românească; Însemnări; Istorie Economică; circulaţia cărţii vechi; istoria românilor; Istoria României; incendii; istorie politică; istorie militară; istoria mentalităţilor; epidemie; cronică; Evul Mediu; Imperiul Otoman; Învăţământ; Mitologie; Cutremur; Manuscris CORFUS, Ilie (autor)
volum de carte 1970 Istoria armatei românești, anul 1970 Nicolae Iorga; Imperiul Otoman; Armata română; Istorie modernă; Stefan cel Mare; Istorie antică; sistem militar; oaste; conflict armat; război; istorie militară; voievod; Istorie medievală; Regatul Ungar; Istoria României IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 2001 Istoria României în texte, anul 2001 Evul Mediu (epocă); Epoca medievală (epocă); Antichitate (epocă); epoca modernă (epocă); epoca contemporană (epocă); surse istorice (subiect); istoria românilor (subiect); documente istorice (subiect); Istoria României (subiect); istorie (domeniu) MURGESCU, Bogdan (coordonator), BARNEA, Alexandru (selecție și comentariu texte), BUCUR, Ion (selecție și comentariu texte), CÂLȚIA, Simion (selecție și comentariu texte), CÂRJĂ, Ioan (selecție și comentariu texte), CIOROIANU, Adrian (selecție și comentariu texte), CIUPALĂ, Alin (selecție și comentariu texte), LUKACS, Antal (selecție și comentariu texte), LUNG, Ecaterina (selecție și comentariu texte), MURGESCU, Mirela Luminița (selecție și comentariu texte), PETOLESCU, Constantin (selecție și comentariu texte), POPOVICI, Bogdan (selecție și comentariu texte), ȚURCANU, Florin (selecție și comentariu texte)
volum de periodic 1999 L`Annuario dell`Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia (Anuarul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția), anul 1999 Istoria României (Istorie); cultura română (Cultură); cultura italiană (Cultură); Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia (instituţie de educaţie); folclor românesc (subiect) BULEI, Ion (editor), IRIMIA, Dumitru (editor)
volum de carte 1981 Maramureșenii în lupta pentru libertate și unitate națională, anul 1981, Documente (1848-1918) Marea Unire; istoria Transilvaniei; istoria Maramureşului; istoria românilor; Istoria României; istorie contemporană românească; istoria moderna a Romaniei; Revolutia din 1848 CAPILNEAN, V. (redactor), SABAU, Ioan (redactor), ACHIM, Valeriu (redactor)
volum de carte 1983 Premise ale formării pieței economice unitare românești, anul 1983, Documente. 1862-1914 Regatul României; Istorie Economică; istoria românilor; Istoria României; economia României; istorie contemporană românească; istoria moderna a Romaniei; piaţa unică economică ADAM, Iosif I. (redactor)
volum de carte 1927 Războiul pentru independența României - acțiuni diplomatice și stări de spirit, anul 1927 Războiul de Independenţă (Eveniment istoric); Independenţa României (Eveniment istoric); Războiul ruso-româno-otoman (Eveniment istoric); 1877-1878 (perioadă de timp); surse istorice (subiect); documente istorice (subiect); documente diplomatice (subiect); istoria românilor (domeniu); Istoria României (domeniu); istoria modernă (domeniu) IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 2001 Regele Mihai, 100 de ani de la naștere, anul 2001, Documente (1921-1918) Familia Regală a României; Regele Mihai I; Istoria României; istorie contemporană românească; monarhia românească TIRNA, Mirela-Daniela (editor)
volum de periodic 1999 Revista arhivelor: RA, 61, nr. în TOM: 1-2, anul 1999 fond arhivistic; arhivistică; Istoria României; istorie contemporană românească; istoria modernă a României; istorie medievală românească; document istoric; fondul familial Brătianu; Fondul personal Onisifor Ghibu; Fondul personal Iancu Flondor FENEȘAN, Costin (redactor responsabil)
volum de periodic 2001 Revista arhivelor: RA, 63, nr. în TOM: 1-2, anul 2001 fond arhivistic; arhivistică; Istoria României; istorie contemporană românească; istoria modernă a României; istorie medievală românească; document istoric FENEȘAN, Costin (redactor responsabil)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1980 Academia Română; istorie universală; 1980; Istoria României; Revista de istorie PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1937 Revista istorică (1915-1946): RI, XXIII, nr. în TOM: 1-4, ianuarie - decembrie, anul 1937 Nicolae Iorga; Columna lui Traian; Istoria României; 1937; Revista Istorică IORGA, Nicolae (director), SACERDOȚEANU, Virginia (secretar de redacție)
volum de periodic 2016 Revista istorică: RI, XXVII, nr. în TOM: 3–4, mai - august, anul 2016, Serie nouă Relaţii diplomatice; Editura Academiei; Istoria României; 2016; Revista Istorică VOIA, Ioana (traducător), PAPACOSTEA, Șerban (redactor-șef), CRISTEA, Ovidiu (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, 2 (8), anul 1986, 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român Al Doilea Război Mondial; Partidul Comunist Român; monumente de for public; Perioada comunistă; propagandă comunistă; istorie militară; spaţiul românesc; Istoria României
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, 3 (9), anul 1986 Mircea cel Bătrăn; ROMÂNIA; Perioada comunistă; propagandă comunistă; istorie militară; monument de for public; Istoria României
volum de periodic 1987 Revista română de istorie militară: RRIM, 1 (11), anul 1987 ROMÂNIA; Perioada comunistă; propagandă comunistă; istorie militară; Istoria României
volum de periodic 1987 Revista română de istorie militară: RRIM, 4 (14), anul 1987 propagandă; ROMÂNIA; Perioada comunistă; istorie militară; spaţiul românesc; Istoria României
volum de periodic 1987 Revista română de istorie militară: RRIM, 4 (14), anul 1987 propagandă; Perioada comunistă; istorie militară; spaţiul românesc; Istoria României
volum de carte 1996 România în anticamera Conferinței de Pace de la Paris, anul 1996, Documente Al Doilea Război Mondial; arhivistică; documente istorice; Istoria României; istorie contemporană românească; Conferinta de pace de la Paris din 1946 MOCANU, Marin Radu (coord.)
volum de carte 1996 România. Evoluție între timp și spațiu, anul 1996 Dacia; geto-daci; Moldova; România Mare; Transilvania; Valahia; România postbelică; istoria românilor; Istoria României; istorie modernă românească; Tara Romaneasca; monarhia românească; Regatul României; Mica unire; Istorie antică; Republica Populară Română; Istorie medievală; Republica Socialistă România; Evul Mediu; Primul Război Mondial; Marea Unire; Al Doilea Război Mondial; Regimul comunist; Dacia Romană SCURTU, Ioan (coord.)
volum de carte 2019 Statul bunăstării pe filiera românească: fracturi ale dezvoltării și rupturi ale memoriei, anul 2019 comunism; socialism; Secolul al XX-lea; Istorie contemporană; istorie socială; Perioada postbelică; socialism juridic; regimul muncii; emancipare socială; liberalism politic; protecţie socială; ideologia socialistă; Istoria României; ideologie comunistă; istorie contemporană românească; politică socială; perioada interbelica; corporatism; istorie politică; Republica Populară Română; sindicat; sindicalism; Republica Socialistă România; Ideologia comunistă RIZESCU, Victor (autor)
volum de periodic 1978 Studii și Materiale de Istorie Medie: SMIM, IX, anul 1978 Braşov; Dobrogea; Dracula; hartă; Moldova; Octavian Iliescu; Cronica anonimă a Moldovei; Pseudo-Amiras; TR. Ionescu-Nişcov; Paul-Emanoil Barbu; moşia Tâmbureşti; Bătălia de la Nicopole; acte judiciare; Alexandru I. Gonţa; Carol Vekov; Ion Donat; organe judiciare; Letopiseţul Brâncovincesc; D. Bălaşa; Ion. I. Suciu; Ioana Constantinescu; Marieta Adam; Iancu Bidian; meşteşuguri braşovene; criză socio-politică; Constantin Razechievici; mesteşugari; istorie medie; literatură istorică; Vlad Înecatul; dregător; Damaschin Mioc; Istoria României; documente medievale; acte; cercetare istorică; pergament; Tudor Mateescu; medievistică; Supplex Libellus Valachorum; limba maghiară; Documente turceşti; Aurel Răduţiu; studii; Ţara Românească; Vlad Ţepeş; Români; Radu cel Frumos; cancelarie domnească; Feudalism redactor, GEORGETA, Pop (redactor)
volum de periodic 1997 Studii și Materiale de Istorie Medie: SMIM, XV, anul 1997 Banat; biserică; Constantin Cantacuzino; Dacia; evreu; Gabriel Bethlen; Monique Bourin Derruau; Pinuccia F. Simbula; documente munteneşti; călător spaniol; Mariana Lazar; Maximilian Franz von Habsburg; Ion C. Hera Bucur; Monografia comunei Berevoieşti-Muscel; Anton Dörner; Cantacuzinii; Silviu Andrieş Tabac; Arhivele din Genova; armorial; Pavel Mircea Florea; tratat de pace; habsburgo-otoman; Yeni Kale; cetate otomană; Eugen Glück; populaţia evreiască; cucerirea Transilvaniei; Ovidiu Cristea; Arhiva Mihai Berza; Nicolae-Şerban Tanaşoca; comerţul danubiano-pontic; drumul moldovenesc; Constantin Rezachevici; Ileana Căzan; Nagy Pienaru; Ştefan Andreescu; Adrian Tertecel; Maria Magdalena Székely; Andrei Pippidi; istorie medie; râul Nistru; extracarpatic; Eugen Denize; habsburgi; Costin Feneşan; Nicolae Constantinescu; cercetare istorică; Gheorghe Postică; Mihai Berza; Radu Manolescu; stemă; Comitatul Satu Mare; Râul Prut; ambasadă; studii; Istoria României; Valahia; Evul Mediu; Imperiul Otoman; Jurnal de călătorie; ţările române; Clauze ; heraldică; Marea Neagră; Mihai Viteazul; Moldova; RUSIA; Şerban Cantacuzino redactor, PAUL, Cernovodeanu (redactor)
volum de carte 1991 Tezaur de documente ialomițene, anul 1991, 1392-1944 Valahia; Evul Mediu; Regatul României; istoria românilor; Istoria României; istorie contemporană românească; istorie medievală românească; istorie modernă românească; istoria moderna a Romaniei; Tara Romaneasca; istoria judeţului Ialomiţa COTENESCU, M. (redactor), VLADAREANU, A. (redactor)
volum de carte 2009 Unirea Principatelor Române - 150 de ani: catalogul expoziției, anul 2009 Expoziţie; Mica unire; Expoziţie muzeală; Muzeul Naţional de Istorie a României; Unirea Principatelor; istoria românilor; Istoria României; expoziţie de istorie COROAMĂ, Radu (editor), NEGUȚU, Mariana (editor), VERZEA, Mihaela (editor), NICA, George (fotograf), STAMATE, Cristi (fotograf), STAN, Mirela (fotograf), NEAGU, Mihai (fotograf)
volum de carte 1986 Vâlcea în documente, anul 1986, Inventar arhivistic.1865-1881 istoria românilor; Istoria României; istorie modernă românească; istoria judeţului Vâlcea BRANCEANU, Livia (editor)
volum de periodic 2019 Vitraliu, XXVII, mai, anul 2019 Bacău (judeţ); Mihai Eminescu (Poet); Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău (instituţie de cultură); Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” (instituţie de cultură); Literatura română (subiect); Istoria României (subiect); Simpozionul Naţional de Estetică (eveniment cultural); Salonul de Primăvară al Artei Naive (eveniment cultural); istorie (domeniu); poezie (domeniu); Artă (domeniu); beletristică (domeniu) POPA, Gheorghe (director), IORGA, Gheorghe (redactor), PETRUȘCĂ, Dan (redactor), MĂNESCU, Val (redactor), DONEA, Constantin (redactor), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), IGNĂTESCU, Maia (secretar), ȘERBAN, Irina (secretar), GRĂDINARU, Georgeta (secretar), MIHĂILĂ, Anca (fotograf), BUCUR, Marinela (fotograf)
articol de periodic 2017 Alt Schaessburg, 10, seria Istorie. Patrimoniu LUCIA, Țarălungă (autor) Radu Popa personalitate marcantă a arheologiei și istoriei românești Istorie 171-186 română
articol de periodic 2017 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, VIII, seria nouă Prahova; anuar; Cercetări istorice; Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova; studii arheologice; orologerie; reviste de arheologie; istoria oraşului Ploieşti Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări 1-320 română
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Le recit en vers "L'histoire des malheurs de Galatz" et la guerre russo-turque de 1768-1774 213- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. (autor) Les luttes des ouvriers du port de Galatz entre 1900-1003 245- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CHELCEA, I. (autor) Considerations preliminaires concernant Năruja - Vrancea 257- franceză
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie MUNTEANU, N. (autor) Desfășurarea grevei generale din octombrie 1920în orașele Galați și Brăila 273- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie STOICESCU, N. (autor) Legăturile de rudenie dintre domni și marea boierime și importanța lor pentru istoria politică a Țării Românești și Moldovei (secolul XV - începutul secolului al XVIII-lea) 115- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie CERNOVODEANU, Paul (autor) Un episod din 1685 al relațiilor dintre Anglia și Moldova 139- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie BOȚESCU, Dan (autor) Romania și problema Dunării în preajma izbucnirii celui de al doilea război mondial 225- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor) , SÎRBU, Ion (autor) Aspecte ale nâșionalițării principalelor mijloace de producție în Galați sub conducerea P.C.R. 279- română
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MATEESCU, Tudor (autor) Les deports d'Issaccea de l'Empire Ottoman 49- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ANDREI, Victor (autor) Les Bas-Danube et la ville de Galatzi reflectes dans les notes de quelques voyageurs francais du XIX-e siecle 99- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. (autor) La contribution des societes "Carpați" et la "Lique Culturelle" de Galatzi a la lutte pour l'union de la Transylvanie avec la Roumanie 227- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Constantin (autor) L'unite culturelle des roumains au XVIII-e siecle refletee dans leurs travaux historiques 173- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) La ville de Galați, pendant les grandes confrontations sociales, politiques et economiques (1944-1949) 285- franceză
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie ANGHEL, Aneta (autor) Observations concernant des zones habitees de la ville feodal de Galatzi 75- franceză
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor) Des notes sur quelques pieces de Haut Moyen Age dans le department Galatzi 87- franceză
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Renseignments concernant la modernisation de la ville de Galatzi au XIX-eme siecle 143- franceză
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) The 1907 peasant uprising in the consciousness of the Galatzi intelectuals 207- engleză
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie STANCIU, Ștefan (autor) Mînjina '85 269- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) , JAKLOVSZKI, Mariana (autor) O cintribuție istotică și bibliografică, Urbariu, Cluj, 1819 209- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie ȚURLAN, Valentin (autor) , PĂLTĂNEA, Paul (autor) Sate dispărute de pe valea Gerului, județul Galați 219- română
articol de periodic 1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor) Orașul Galați - cronologie și topgrafie 237- română
articol de periodic 2001 Danubius, XVIII BACALBAȘA-DOBROVICI, Nicolae (autor) Galații în timpul războiului din 1877 41-48 română
articol de periodic 2001 Danubius, XVIII NANU, Dan-Basarab (autor) Tipologia bunirilor de prestigiu în zona Galați (secolele XVI-XIX) 93-139 română
articol de periodic 2002 Danubius, XX STROIA, Marian (autor) Revoluția română de la 1821 în contextul internațional al epocii. Puncte de vedere 43-57 română
articol de periodic 2002 Danubius, XX STANCIU, Ștefan (autor) Insula Șerpilor la mijlocul secolului al XIX-lea 81-95 română
articol de periodic 2002 Danubius, XX BACALBAȘA-DOBROVICI, Nicolae (autor) Veteranii completează cronica de război: Luptele de blindate germano-sovietice din Sudul Moldovei (august 1944) 199-208 română
articol de periodic 2003 Danubius, XXI BANU, Florian (autor) Cîteva aspecte privind convenția de armistițiu din septembrie 1944 și petrolul românesac 101-112 română
articol de periodic 2004 Danubius, XXII NEAGOE, Claudiu (autor) Prima încercare de transformare în pașalîc a Țării Românești: Episodul Mehmed Bey (1522) 25-32 română
articol de periodic 2004 Danubius, XXII POP, Ioan-Aurel (autor) , LUCA, Cristian (autor) Date privitoare la zona Dunării de Jos în izvoare venețiene din secolele XVI-XVII 33-44 română
articol de periodic 2004 Danubius, XXII ZUICĂ, Eugen (autor) Informații privitoare la Țările Române în cîteva lucrări italiene mai puțin cunoscute (veacurile XVI-XVIII) 45-54 română
articol de periodic 2004 Danubius, XXII BAHAMAT, Elena-Ingrid (autor) În Galați, pe la 1900 81-85 română
articol de periodic 2005 Danubius, XXIII STROIA, Marian (autor) Un izvor mai puțin cunoscut despre campania de la Prut din 1711 57-72 română
articol de periodic 2005 Danubius, XXIII NEAGOE, Claudiu (autor) Unitatea românească în "secolul fanariot" mit sau realitate istorică? 73-80 română
articol de periodic 2005 Danubius, XXIII CROITORU, Costin (autor) , APOSTU, Gabriela (autor) Inițiative de încurajare a istoriografiei românești reflectate în presa de la mijlocul secolului al XIX-lea 81-93 română
articol de periodic 2006 Danubius, XXIV LANGU, Sorin (autor) Considerații asupra istoriei teritoriului extracarpatic în secolele al X-lea- al XIII-lea 63-67 română
articol de periodic 2006 Danubius, XXIV RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Considerații istorice privind unele piese de armament defensiv (cămășile de zale) utilizat de români în secolul al XV-lea 69-75 română
articol de periodic 2006 Danubius, XXIV ȘTANCIU, Ștefan (autor) 11 Februarie 1866: De la "revoluție" la lovitură de stat (o scurtă analitză de caz) 99-114 română
articol de periodic 2011 Danubius, XXIX BABALBAȘA, Nicolae (autor) Stănilești 12711 - obiectiv și subiectiv 95-104 română
articol de periodic 2012 Danubius, XXX NEGOIȚĂ, Cătălin (autor) The military campaign of Romania in Bulgaria (1913) 187-230 engleză
articol de periodic 2012 Danubius, XXX MITROF, Marius (autor) Brief historical and architectural references. The house at 103 Domnească Street, at the corner of Bararabiei Street, Galați City 277-294 engleză
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI CĂLDĂRARU, Dragoș (autor) O vedută inedită a orașului Galați din anul 1835 71-77 română
articol de periodic 2016 Danubius, XXXIV MUNTEANU, Mihaela (autor) Miza dunăreană în timpul războiului de independență 119-128 română
articol de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. 6, noiembrie - decembrie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 1-196 română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie ONCESCU, Iulian (autor) O mărturie spaniolă despre România la 1877 History / Istorie 312-321 română; engleză
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă ARDELEANU, I. (autor) Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind istoria patriei Omagiu preşedintelui ţării 8-16 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă Instrumente de lucru 84-89 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă Pentru un lexicon medio- și neo-latin privitor la ținuturile românești Opinii 144-145 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DUZINCHEVICI, Gh. (autor) Propuneri pentru un glosar de cuvinte și expresii din izvoarele latine relative la istoria României Opinii 145-150 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă SLUȘANSCHI, Dan (autor) Instrumentele de lucru în cercetarea izvoarelor vechi și medii ale istoriei patriei- un imperativ categoric Opinii 150-154 română
articol de periodic 1984 Revista arhivelor: RA, 46, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă Recenzii și prezentări 467-469 română
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. 3 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă PALIGA, Sorin (autor) Este boieria o instituție împrumutată? Opinii 250-260 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă CERNOVODEANU, Paul (autor) , GAVRILĂ, Irina (autor) Boierimea în catagrafia orașului București din 1810-1811 Studii şi Comunicări 33-59 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) , MATEI, Vasile (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) , HRITCU, Irina (autor) Recenzii și prezentări 272-279 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 3 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă FLOREA, Pavel M. (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , MATEI, Vasile (autor) , HRIȚCU, Irina (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 431-440 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MATEI, Vasile (autor) Arhivele poloneze- sursă importantă pentru istoria României Prezentări de fonduri şi colecţii 561-565 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BURLACU, Ioana (autor) , DOGARU, Maria (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , MATEI, Vasile (autor) , FLOREA, Pavel Mircea (autor) Recenzii și prezentări 569-573 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BURAC, Constantin (autor) , GLUCK, Eugen (autor) , BERINDEI, Dan (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , HRIȚCU, Irina (autor) , DOGARU, Maria (autor) Recenzii și prezentări 117-130 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă FLOREA, Pavel Mircea (autor) , GLUCK, Eugen (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , DUMITRU-SNAGOV, Ion (autor) , FLOREA, Oprea (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 238-245 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 3 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MOHANU-IOAN HERA-BUCUR, Florina (autor) Catagrafia județului Mușcel din 1774 Documente 327-347 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă DUMITRIU SNAGOV, Ion (autor) București, mai 1916: Istoria unei mari catastrofe eșuate Documente 430-439 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BURAC, Constantin (autor) , GUȚU, OLIMPIA (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) , FLOREA, Oprea (autor) , MATEI, Vasile (autor) Recenzii și prezentări 467-474 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă POPESCU, Paul D. (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , VLAICU, Monica (autor) , SESAN, Dragos (autor) , HRIȚCU, Irina (autor) Recenzii și prezentări 89-94 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MATEESCU, Tudor (autor) Date privind situația românilor și a altor creștini din Dobrogea, în ajunul și în timpul războiului pentru independență Studii şi Comunicări 121-127 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă TĂNASE, Tiberiu (autor) Activitatea ligii pentru unitatea culturală a românilor în perioada 1901-1915 Studii şi Comunicări 128-130 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Județul Ialomița în timpul ocupației străine (decembrie 1916-noiembrie 1918) Studii şi Comunicări 131-136 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă VELESCU, Oliver (autor) Un brașovean în vâltoarea evenimentelor din anii Primului Război Mondial Studii şi Comunicări 137-140 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Contribuții documentare referitoare la monumentele de for public ridicate pe teritoriul dintre Prut și Nistru în perioada anilor 1918-1940 Studii şi Comunicări 141-146 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă IGNAT, Maria (autor) , MOCANU, Marin Radu (autor) , TĂNASE, Tiberiu (autor) , BERCIU, Adina (autor) , BRÂNCEANU, LIDIA (autor) Cronica vieții științifice 215-220 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MATEESCU, Tudor (autor) , ȘESAN, Dragoș (autor) , MATEI, Vasile (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 221-230 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 3 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MĂGUREANU, Viorel (autor) Aspecte privind situația județului Tulcea în perioada Primului Război Mondial (1916-1918) Studii şi Comunicări 276-280 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 3 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă GLUCK, Eugen (autor) Cercetări în Israel Cercetări peste hotare 348-354 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BERCIU DRĂGHICESCU, Adina (autor) , CIOBOTEA, Dinică (autor) Viața economică a Țării Românești în epoca lui Constantin Brâncoveanu Studii şi Comunicări 370-423 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MATEESCU, Tudor (autor) Un dregător otoman sprijinitor al românilor din Dobrogea Studii şi Comunicări 424-447 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă VITAN, Ion (autor) Considerații privind ornamentele și miniaturile documentelor muntenești din secolele XVI-XIX Ştiinţe auxiliare 448-471 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă NICHIFOR, Gheorghe N. (autor) , NICHIFOR, Dorina C. (autor) Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ștefănești-Gorj Documente 472-477 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BĂLAN, Constantin (autor) , ȘESAN, Dragoș (autor) , PODĂREANU, Crisanta (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) Recenzii și prezentări 489-499 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă KISS, Andrei (autor) Locurile de adeverire din Transilvania în timpul secularizării lor Studii şi Comunicări 58-67 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă FENEȘAN, Constantin (autor) Două diplome de înnobilare și blazon pentru românii din Lugoj și Caransebeș (1593, 1652) Documente 103-113 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă BRÂNCEANU, LIDIA (autor) , DRĂGOESCU, Ion I. (autor) , DREGAN, Ioan (autor) Cronica vieții științifice 131-135 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă PODĂREANU, Crisanta (autor) , BALOGH, Adalbert (autor) , ȘESAN, Dragoș (autor) , HURMUZACHE, Gabriela (autor) Recenzii și prezentări 218-224 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 4 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă CIOBANU, Vasile (autor) , LAZĂR, Gheorghe (autor) , PODĂREANU, Crisanta (autor) , BRÂNCEANU, LIDIA (autor) , VLAICU, Monica (autor) Recenzii și prezentări 410-416 română
articol de periodic 1999 Revista arhivelor: RA, 61, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă IGNAT, Maria (autor) , BĂLAN, Constantin (autor) , MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) , HLIHOR, Constantin (autor) , RĂȚOI, Tudor (autor) , BRÂNCEANU, LIDIA (autor) , COJOCARU, Camelia (autor) Recenzii și prezentări Recenzii şi prezentări 235-255 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă Cronici - Recenzii - Informații 285-319 română
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă ROMAN, Nicoleta (autor) Dan-Horia Mazilu, "Văduvele sau despre istorie la feminin" Reviews, bibliographical notes 293-297 română
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă CÎRJAN, Elena (autor) Dezbaterea Modernitatea românilor. Realitate sau utopie Archival studies in the world 356-359 română
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MANDACHE, Diana (autor) Sheilah Kast and Jim Rosapepe, "Dracula is Dead: How Romanians Survived Communism, Ended it, and Emerged as the New ltaly Since 1989" Reviews, bibliographical notes 259-261 engleză
articol de periodic 2013 Revista arhivelor: RA, 79, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă MARIN, Șerban V. (autor) Arhive, Istorie și Politică în România secolelor XIX-XXI Varia 360-370 română
articol de periodic 2014 Revista arhivelor: RA, 80, nr. 1-2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă NEGRU, Monica (autor) Arhivele și Istoria Varia 175-177 română
articol de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. 10 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1415-1582 română; franceză
articol de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. 11 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1583-1682 română; franceză
articol de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. 2 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 145-296 română; franceză
articol de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. 9 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1297-1474 română
articol de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. 1 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1-162 română; franceză
articol de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. 9, septembrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1275-1446 română; franceză
articol de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. 4, aprilie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 565-776 română; franceză
articol de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. 11, noiembrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1931-2120 română; franceză
articol de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. 1, ianuarie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1-174 română; franceză
articol de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. 3, martie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 356-558 română; franceză
articol de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. 7, iulie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1125-1310 română; franceză
articol de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. 5, mai Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 801-1006 română; franceză
articol de periodic 1982 Revista de Istorie: RI, IX, nr. 1, ianuarie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1-200 română; engleză
articol de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. 10, octombrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 957-1058 română; franceză
articol de periodic 1984 Revista de Istorie: RI, XI, nr. 8, august Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 721-838 română; franceză
articol de periodic 1984 Revista de Istorie: RI, XI, nr. 12, decembrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1155-1254 română; franceză
articol de periodic 1919 Revista istorică (1915-1946): RI, V, nr. 6-7, iunie-iulie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească Revista Istorică. Dări de seamă, documente și notițe 101-140 română
articol de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. 2, februarie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 107-206 română; franceză;
articol de periodic 2008 Revista istorică: RI, XIX, nr. 1-2, ianuarie-aprilie, Serie Nouă Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 1-210 română; engleză
articol de periodic 2013 Revista istorică: RI, XXIV, nr. 3-4, mai - august, Serie Nouă Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 199-400 română; engleză
articol de periodic 2014 Revista istorică: RI, XXV, nr. 5-6, septembrie - decembrie, Serie Nouă Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 417-608 română; engleză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 istoria relaţiilor internaţionale; Europa de Sud-Est; istoria Europei de sud-est CIUPALĂ, Alin (autor) La modernisation de la societe roumaine au XIX-e siecle. Points de vue liberaux et nationaux Les Etats nationaux dans le Sud-Est et l'integration europeenne 349-356 franceză
articol de periodic 1978 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei POPESCU, ANA-MARIA (autor) VALENTIN SILVESTRU, Clio și Melpomena Comptes rendus / Recenzii 135-136 franceză
articol de periodic 1982 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIX, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei ZAMFIRE