Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 15 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1972 England's trade policy in the Levant 1660-1714, anul 1972 CERNOVODEANU, Paul (autor)
volum de carte 1997 În vâltoarea primejdiilor - politica externă și diplomația promovate de Constantin Brâncoveanu, anul 1997 CERNOVODEANU, Paul (autor)
volum de carte 2007 Rapoarte consulare și diplomatice engleze privind Principatele Dunărene 1800-1812, anul 2007 CERNOVODEANU, Paul (editor)
volum de carte 1997 Un istoric al antichității iudaice: primele ecouri ale operei lui Josephus Flavius în limba română, anul 1997 CERNOVODEANU, Paul (autor)
articol de periodic 1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul (autor) Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
articol de periodic 1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul (autor) , CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Considerații asupra "calicilor" bucureșteni în veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. Câteva identificări topografice legate de așezările lor Studii 25-42 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul (autor) , CONSTANTINESCU, Ioana (autor) Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești. București, (Editura Științifică), 1963, 300 p. + II. + pl. Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Considerații privitoare la pecețile orașului București în secolele al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 3-14 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CERNOVODEANU, Paul (autor) A. Elian, C. Bălan, H. Chirică și O. Diaconescu, Inscripțiile medievale ale României. Orașul București - Vol. I 1395-1800 București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965, 936 p. Comunicări - Note - Recenzii 489-494 română
articol de periodic 1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CERNOVODEANU, Paul (autor) , OPULSKI, Albert (autor) Lev Tolstoi la București (1854) Studii 69-79 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CERNOVODEANU, Paul (autor) Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, București, Editura pentru Literatură, 1966, 466 p. + il. + 8 pl. + 5 hărți. Comunicări - Note - Recenzii 377-381 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII CERNOVODEANU, Paul (autor) O vedere a orașului București din 1688 Studii 121-127 română
articol de periodic 1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Tabacii din Bucureștii de sus în veacul al XVII-lea Studii şi articole 26-45 română
articol de periodic 1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) "Focul cel Mare" din 1847 oglindit în arhiva Califarov Studii şi Comunicări 87-111 română
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie CERNOVODEANU, Paul (autor) Un episod din 1685 al relațiilor dintre Anglia și Moldova 139- română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice, IV CERNOVODEANU, Paul (autor) , PREDA, Constantin (autor) , RAȚĂ, S. (autor) Șantierul arheologic Giurgiu 219-238
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV acad., CERNOVODEANU, Paul (autor) Războiul de independență în lumina rapoartelor atașatului militar american lt. F.V. Greene / La guerre pour l'indépendance dans la lumière des rapports de l'attaché militaire américain lt. F. V. Greene 275-279 română