Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 volume
  • 102 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2018 Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut: studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, anul 2018 PIPPIDI, Andrei (autor), COMAN, Marian (editor), CRISTEA, Ovidiu (editor), OLAR, Ovidiu (editor), PĂUN, Radu (editor), TIMOTIN, Andrei (editor)
volum de carte 1974 Contribuții la studiul legilor războiului în Evul Mediu, anul 1974 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 1987 Istoria militară a poporului român, anul 1987 CANTACUZINO, Gheorghe (autor), CERNOVODEANU, Paul (autor), CUPȘA, Ion (autor), DEMÉNY, L. (autor), DIȚĂ, Alexandru (autor), DOGARU, Mircea (autor), GÖLLNER, Carol (autor), IONESCU, Mihail E. (autor), IOSIPESCU, Sergiu (autor), KÖNIG, CAROL (autor), MAXIM, Mihai (autor), PIPPIDI, Andrei (autor), REZACHEVICI, Constantin (autor), ROMANESCU, Gheorghe (autor), STANISLAV, Emanoil (autor), STOICESCU, Nicolae (autor), TEODOR, Pompiliu (autor), TUDOR, GHEORGHE (autor), MILEA, Vasile (coodonator), PASCU, Ștefan (coodonator), CEAUȘESCU, Ilie (coodonator principal), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (coodonator), MUȘAT, Mircea (coodonator), ANTIP, Constantin (coodonator), TUDOR, GHEORGHE (coodonator), TUCA, Florian (coodonator), IONESCU, Mihail E. (coodonator)
volum de carte 2011 Les relations de la Russie avec les Roumains et avec le Sud-Est de l'Europe du XVIII-e au XX-e siècle, anul 2011 TANAȘOCA, Nicolae Șerban (coordonator colecție), SIUPIUR, Elena (coordonator), PIPPIDI, Andrei (coordonator), SIMION, Lidia (redactor), HERDA, Elena (redactor), DIȚĂ, Cezar-Octavian (tehnoredactor)
volum de carte 1987 Mihai Viteazul în arta epocii sale / Michael der Tapfere in der kuns seiner zeit, anul 1987 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 1985 Pentru o istorie a vechii culturi românești, anul 1985 BERZA, Mihail (autor), PIPPIDI, Andrei (editor)
volum de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4, anul 2008 STAHL, Paul Henri (director), PIPPIDI, Andrei (redactor responsabil)
volum de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4, anul 2009 TANASOACA, Nicolae-Serban (director), PIPPIDI, Andrei (redactor responsabil)
volum de carte 1994 România Regilor, anul 1994 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 1983 Tradiția politică bizantină în țările române în secolele XVI-XVIII, anul 1983 PIPPIDI, Andrei (autor)
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIII PIPPIDI, Andrei (autor) Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. 4, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) H. H. Stahl (1901–1991) NECROLOG 96 română
articol de periodic 1994 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, V, nr. 1-4, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) Ioan Opriș, Comisiunea Monumentelor Istorice, Editura Enciclopedică, București,1994, 167 pagini Recenzii, expoziţii, prezentări 89-90 română
articol de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-2, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) Constantin Bălan, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș, sec. XIV–1848 Recenzii, expoziţii, prezentări 118 franceză
articol de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 3-4, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) Legea monumentelor istorice – proiect pregătit pentru Societatea Academică din România Legi, regulamente, normative 89-90 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV PIPPIDI, Andrei (autor) Date noi despre Rosetești și pămînturile lor la sfârșitul secolului al XVIII-lea 331-341 română
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXV, FILIAS CHARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, editat de Alexandru Avram, Vasilica Lungu și Marian Neagu PIPPIDI, Andrei (autor) Pour un ami 25-26 franceză
articol de periodic 1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PIPPIDI, Andrei (autor) NICOLAE CONSTANTINESCU, Curtea de Argeș, 1200 - 1400. Asupra începuturilor Țării Românești, Editions de l'Académie, Bucarest, 1984, 170 p. (avec un résumé allemand) et 69 figures dans le texte. Comptes-Rendus 200-201 franceză
articol de periodic 1979 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, I PIPPIDI, Andrei (autor) « Fables, bagatelles et impertinences ». Autour de certaines généalogies byzantines des XVIe - XVIIIe siècles 269-305 franceză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III PIPPIDI, Andrei (autor) L'ordre Constantinien et les généalogies byzantines 199-226 franceză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V PIPPIDI, Andrei (autor) La mort à Constantinople: héritage byzantin ou naissance d'une légende C. POST-BYZANTINA 471-496 franceză
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 PIPPIDI, Andrei (autor) Note de istorie a Maramureșului în sec. XVI-XVII 175-184 română
articol de periodic 1990 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LIX, nr. 2 PIPPIDI, Andrei (autor) N. Iorga și Comisia Monumentelor Istorice Studii şi Comunicări 27-31 română
articol de periodic 1992 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXI, nr. 2 PIPPIDI, Andrei (autor) În ajunul înființării Comisiunii. Rolul lui Nicolae Gabrielescu 72-75 română
articol de periodic 1997 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXVI, nr. 1-2 PIPPIDI, Andrei (autor) Martor la demolări 5-7 română
articol de periodic 2000 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXIX, nr. 1-2 PIPPIDI, Andrei (autor) Horia Bernea (necrolog) 5 română
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) L'union des Roumains de Transylvanie avec Rome, vue par l'eveque Gregoire Maior Catholicisme et orthodoxie dans les Balkans 489-497 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Fresco Paintings of Ohrid Archbishopic. Studies Comptes rendus 540 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) A Discourse on the Island of Cyprus, ed. By Paschalis M. Kitromilides, Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies. Greco-Latinitas nostra. Sources 7. Venice. 2006, 122 p. Comptes rendus 551-552 engleză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Dimitrie Cantemir, The Salvation of the Wise Man and the Ruin of the Sinful World. Salah al-hakim wa-fasad al-'alam al-damim Comptes rendus 552-553 engleză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Voyager vers "l'autre" Europe. Images francaises des Balkans ottomans, XVI-XVIII-e siecles Comptes rendus 555-556 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Oliver Jens Schmitt, Levantiner. Lebenswelten und Identitaten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im "langen 19 Jahrhundert", R. Oldenburg Verlag Comptes rendus 558-560 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) ERIC TAPPE, Letters from Bucharest/Scrisori din București, 1944-1946 Comptes rendus 564-565 engleză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) À propos de la politique napoléonienne à l'égard des Principaulés Danubienne Discussions 323-326 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Dragoljub R. ZIVOJINOVIC. Evropa i Dubrovnik u 17. i 18 veku. Studije i rasprave. Beograd, 2008 Comptes rendus 353-354 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) V.V. MUNTEAN (ed.), În memoria lui Alexandm Elian, Arhiepiscopia Timișoarei. 2008. Comptes rendus 359-360 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Paschalis M. KITROMILIDES, An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and Cultural Encounters in Southeastem Europe, Variorum, Ashgate, 2007 Comptes rendus 360-362 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Jus et ritus. Rechtshistorische Abhandlugen iiber Riws, Macht und Recht (éd. Ivan Biliarsky), Zapad, Sofia, 2006. 283 p.; Les cultes des saints souverains et des saints guerriers et l'idéologie du pouvoir en Europe Centrale et Orientale Comptes rendus 365-367 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Serban MARIN, Studii venețiene, I, Veneția, Bizanțul și spațiul românesc (Etudes vénitiennes. Venise, Byzance et l'espace roumain), Ed. Academiei Române. Bucarest, 2008 Comptes rendus 368 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Cristian LUCA. Tarife Române și Veneția în secolul al XVII-ea. Din relațiile politico-diplomatice, comerciale și culturale ale Țării Românești și ale Moldovei cu Serenissima (Les pays roumains et Venise au XVII siècle: relations politiques et diplomatiques. commerciales et culturelles de la Sérénissime avec la Valachie et la Moldavie). Editura Enciclopedica, Bucarest Comptes rendus 369 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) L'Europa Centra-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà ( J 300-1700), a cura di Cristian LUCA e Gianluca MASI. lstros Editrice. Braila-Venezia, 2007 Comptes rendus 370-371 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Cristian LUCA, Dacoromano-Italica. Studi e ricerche sui rapporti italo-romeni nei secoli XVI-XVIII, Cluj-Napoca, 2008 Comptes rendus 371 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Ariadna CAMARIANO-CIORAN, Relații româno-elene. Studii isrorice și filologice (secolele XIV-XIX) (Rapports roumano-helléniques. Etudes historiques et philologiques). Édition, introduction. chronologie et notes dues aux soins de Leonidas Radas, Omonia, Bucarest, 2008 Comptes rendus 372-373 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Deutsche und Rumanien in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik als Geschichtsquelle, Herausgegehen von KRISTA ZACH und Cornelius R. ZACH, IKGS Verlag, Munchen, 2005 Comptes rendus 373-374 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Giulia LAMI, La questione Ucraina fra '800 e 900, CUEM. Milano, 2005. 190 +VII p.; Giulia LAMI, Ucraina 1921-1956, CUEM, Milano, 2008 Comptes rendus 374-375 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Stella GHERVAS. Réinventer la tradition. Alexandre Stourdza et l'Europe de la Sainte Alliance, Honoré Champion, Paris, 2008. Comptes rendus 376-378 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Alex DRACE-FRANCIS, The Making of Modem Romanian Culture. Literacy and the Development of National ldentity, Tauris Academic Studies, London - New York. 2006 Comptes rendus 378-379 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Carmen POPESCU. Le style national roumain. Construire une nation à travers l'architecture, 1881-1945, Presses Universitaires de Rennes en coédition avec SIMETRIA (Bucarest), 2004 Comptes rendus 381-382 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Chronologie, eschatologie, confession dans l’espace roumain au XV siécle Byzance et hèritage byzantin 159-178 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) About Brâncoveanu’s Death Discussions 361-365 engleză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Lucian BOIA, “Germanofilii”. Elita intelectuală românească în anii primului război mondial (Les „Germanophiles”. L’élite intellectuelle roumaine pendant la première guerre mondiale), Editions Humanitas, Bucarest, 2009 Comptes rendus 395-396 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) In memoriam Petre Alexandrescu Comptes rendus 423-424 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) En regardant Du Cange au travail Savants illustres ou obscurs, leur équipement intellectuel 113-122 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) MARE ET LITORA. Essays Presented to Sergei Karpov for his 60th Birthday, edited by Rustam SHUKUROV, Moscow, 2009 Comptes rendus 363 engleză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Stefan Lemny, Les Cantemir.L’aventure européenne d’une famille princière au XVIII siècle, Editions Complexe, Gap, 2009 Comptes rendus 364-365 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Penka DANOVA, Bulgaria and Bulgarians in 14th–16th Century Italian Geographical Writings / La Bulgaria e i Bulgari nella letteratura geografica degli Italiani (secc.XIV–XVI), Paradigma, Sofia, 2010 Comptes rendus 365-366 engleză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Φλοριν ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ, ‘Η ‘Ιερα Μονη ∆οχιαριου στη Ρουµανια, Αγιον Ορος, 2009 Comptes rendus 366-367 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) TURCS ET TURQUERIES (XVI–XVIII siecles). Préface de Lucien Bély, Presses de l’Université ParisSorbonne, Paris, 2009 Comptes rendus 367-368 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Magie du bosphore ou le rêve d’Orient au XVIIIe siècle. Catalogue rédigé par Elisabeth Leprêtre, Anne Mézin et Catherine Vigne, DuranD Imprimeurs, Le Hâvre, 2010 Comptes rendus 368 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Anca BRĂTULEANU, Portrete domnești în colecții străine / Portraits of Romanian Princes in Foreign Collections, Institutul Cultural Român, București, 2010 Comptes rendus 369-370 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Adamantios Korais and the European Enlightenment, edited by Paschalis M. KITROMILIDES, Voltaire Foundation, Oxford, 2010 Comptes rendus 370-371 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Trajčo ARSOV, Marbles and Politics. William Martin Leake’s Missions in the Ottoman Balkans 1799–1810, The Isis Press, Istanbul, 2010 Comptes rendus 371-372 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Il Risorgimento romeno e le sue strategie sud-est europee. Il caso del Principe Cuza Révolutionnaires, nationalistes et diplomates 279-294 italiană
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Frances Yates and the Polish Nobleman Discussions 351-352 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) REVISTA de ISTORIE SOCIALĂ, I–XV, Iași, 1996–2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 368-369 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Ernest OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Petre GURAN, Cornel Constantin ILIE, STINDARDUL LITURGIC AL LUI ȘTEFAN CEL MARE, Bucarest, 2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 369-370 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Ștefan ANDREESCU (dir.) et collaborateurs, Călători străini despre țările române, suppl. I, Editura Academiei Române, Bucarest, 2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 373-374 Franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Dariusz KOLODZIEJCZYK, The Crimean Khanate and Poland-Lithuania. International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents, Brill, Leiden – Boston, 2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 375-376 engleză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Florin MARINESCU, Η Τραπεζουντιακή οικογενεία Μουρούζη. Γενεαλογική µελέτη, Ekdotikos Oikos Adelphon Kyriakidi a.e., Thessaloniki, 2011, 490 pages et un arbre généalogique. Comptes rendus et notices bibliographiques 376 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) P.M. KITROMILIDES and Anna TABAKI (eds), Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation, Athens, 2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 378-379 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Ferenc TŐTH, Un diplomate militaire français en Europe Orientale à la fin de l’Ancien Régime. La carrière de François baron de Tott (1733–1793), Les éditions ISIS, Istanbul, 2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 379-380 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Frédéric BARBIER, Le rêve grec de Monsieur de Choiseul. Les voyages d’un Européen des Lumières, Armand Colin, Paris, 2010 Comptes rendus et notices bibliographiques 380-381 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Noël GOLVERS and Efthymios NICOLAIDIS (Eds), Ferdinand Verbiest and Jesuit Science in 17th Century China. An annotated edition and translation of the Constantinople manuscript (1676), Athens-Leuven, 2009 Comptes rendus et notices bibliographiques 382 engleză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Angela JIANU, Romanian Revolutionaries and Political Exile, 1840–1859, Brill, Leiden-Boston, 2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 384-385 engleză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Miloš KOVIĆ, Disraeli and the Eastern Question, Oxford University Press, New York, 2011 Comptes rendus et notices bibliographiques 385-387 engleză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Pages d’Agrippa d’Aubigné sur Michel le Brave Autour de Michel le Brave 255-260 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Échos espagnols de « la longue guerre » (1592–1606) Autour de Michel le Brave 261-270 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Susana MORALES OSORIO, La Mirada de Occidente. Bizancio en la Literatura Medieval Española. Siglos XII–XV, Granada, 2009, 295 p.; Maria José OSORIO PEREZ (ed.), La Presencia del mundo griego en los fondos documentarios españoles, Granada, 2011 Comptes rendus 428-429 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Giuseppe STABILE, Valacchi e Valacchie nella letteratura francese medievale, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011 Comptes rendus 429-430 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Marian COMAN, Putere și teritoriu. Țara Românească medievală (secolele XIV–XVI), Iași, Polirom, 2013 Comptes rendus 430-431 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Inventory of the “Lettere e Scritture Turchesche” in the Venetian Archives edited by Maria Pia Pedani, based on the materials compiled by Alessio Bombaci, Leiden – Boston, Brill, 2010 Comptes rendus 434-435 engleză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Viorel PANAITE, Război, pace și comerț în Islam. Țările Române și dreptul otoman al popoarelor, Iași, Polirom, 2013 Comptes rendus 435-436 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Florin MARINESCU, Ρουμανικά έγγραφα του Άγίου Ορους. Αρχειο Ίερας Μονής του Διονυσίου, Thessaloniki, 2013 Comptes rendus 442-443 engleză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Vlad ALEXANDRESCU, Croisées de la modernité. Hypostases de l’esprit et de l’individu au XVII siècle, Zeta Books, Bucarest, 2012 Comptes rendus 449-450 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA, The First Permanent Ottoman Embassy in Europe. The Embassy of Yusuf Agah Efendi to London (1793–1797), The Isis Press, Istanbul, 2010 Comptes rendus 450-451 engleză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Lidia Simion (1933–2012) In memoriam 465 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Anthony KALDELLIS, Le discours ethnographique à Byzance. Continuité et rupture, traduit de l’anglais par Ch. Messis et P. Odorico, Paris, Les Belles Lettres, 2013 Comptes rendus 377 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Johann PETITJEAN, L’Intelligence des choses. Une histoire de l’information entre Italie et Méditerranée (XVI–XVII siècles), Rome, Ecole Française de Rome, 2013 Comptes rendus 386-388 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Olivier DELORME, La Grèce et les Balkans. I. Du V siècle à nos jours, Paris, Gallimard, 2013 Comptes rendus 388-389 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Gheorghe Mihai ȚIPĂU, Identitate post-bizantină în sud-estul Europei. Mărturia scrierilor istorice grecești, Bucarest, Editions du Musée National de la Littérature Roumaine, 2013 Comptes rendus 392 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Ștefan PETRESCU, Migrație și ortodoxie în Europa de Sud-Est, de la „destrămarea” Societății fanariote la constituirea comunităților grecești în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucarest, Editions du Musée National de la Littérature Roumaine, 2013 Comptes rendus 393 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Stephen Alexander Fischer-Galați (1924–2014) In memoriam 408 engleză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Silvia MARIN-BARUTCIEFF, Hristofor:chipurile unui sfânt fără chip. Reprezentările din cultura românească veche și sursele lor (Christophe : les visages d’un saint sans visage. Ses représentations dans l’ancienne culture roumaine et leurs sources), Cluj-Napoca, Éditions MEGA, 2014 Comptes rendus 412-413 franceză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Gabor KÁRMÁN, Lovro KUNČEVIĆ (eds.), The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Leiden-Boston, Brill, 2013 Comptes rendus 413-414 engleză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Gábor KÁRMÁN, Radu G.PĂUN (eds.), Europe and the „Ottoman World”. Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Seventeenth Centuries), Istanbul, The Isis Press, 2013 Comptes rendus 414-415 engleză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Ovidiu CRISTEA, Puterea cuvintelor. Știri și război în sec. XV–XVI (La puissance des paroles. Nouvelles de guerre aux XV et XVI siècles), Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2014 Comptes rendus 415-416 franceză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) La storia di un ri-conoscimento: i rapporti tra l’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all’età dei Lumi, a cura di Cristian LUCA e Gianluca MASI, Brăila – Udine, Museo di Brăila, Istros Editrice – Campanotto Editore, 2012 Comptes rendus 416-418 italiană
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Costin FENEȘAN, Cristina FENEȘAN, Transilvania între Habsburgi și Poarta Otomană la mijlocul secolului al XVI-lea (Documente din arhiva Cancelariei de Stat de la Viena) / Siebenbürgen zwischen Habsburg und der Pforte um die Mitte des 16. Jahrhunderts (Dokumente aus dem Archiv der Wiener Staatskanzlei), Timișoara, Cosmopolitan ART, 2013 Comptes rendus 418-419 engleză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Konrad PETROVSZKY, Geschichte schreiben im osmanischen Südosteuropa. Eine Kulturgeschichte orthodoxer Historiographie des 16. und 17. Jahrhunders, Wiesbaden, Harassowitz Verlag, 2014 Comptes rendus 419-420 engleză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Penka DANOVA, Анонимна хроника за графовете Булгари края на XVII век (Anonymous Chronicle in the Bulgari MS from the seventeenth century), Sofia, Paradigma, 2014 Comptes rendus 426 engleză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Nicolas MAVROCORDATOS, Traité des Devoirs, texte établi, traduit et commenté par Lambros Kampéridis, avant-propos par Jacques Bouchard, Athènes, Fondation culturelle de la Banque Nationale de Grèce, 2014 Comptes rendus 429-430 franceză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Gelina HARLAFTIS, Radu PĂUN (eds.), Greeks in Romania in the Nineteenth Century, Alpha Bank, Athens, 2013 Comptes rendus 430-431 engleză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Manuscrise Slavone și Românești din Biblioteca Universității Naționale Ujgorod: catalog / Слов’янсъкі та Румунські Рукописи,які зберігаютъся в Бібліотеці Ужгородского Національного Університету: каталог, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2012 Comptes rendus 432 franceză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Mihai BĂRBULESCU, Veronica TURCUȘ, Iulian M. DAMIAN, Accademia di Romania din Roma. 1922–2012, Roma, Litografia Leberit, 2012 Comptes rendus 436-437 franceză
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI PIPPIDI, Andrei (autor) Vechi epigrafiști și anticari ln țările române Studiile clasice în România 279-296 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl, XVII PIPPIDI, Andrei (autor) Aux confins de la République des lettres. La Valachie des antiquaires au début du XVIII-e siècle Studiile clasice în România 233-246 franceză
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) De la Kosovo la Sarajevo Naţiune, stat naţional, naţionalism 17-26 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Activitatea cartografică a lui lenăchiță Văcărescu Varia 141-152 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Cunoașterea sud-estului european ca știință: opera inedită a lui L.F. Marsili Percepţie, imagine, stereotip 13-20 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European? PIPPIDI, Andrei (autor) Necesitatea unui Institut pentru studierea Europei de Sud-Est Puncte de vedere actuale 37-42 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică PIPPIDI, Andrei (autor) Un manuscris regăsit al Epistolarului lui Nicolae Mavrocordat Surse istorice şi culturale 123-130 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Din istoria studiilor sud-est europene în România 7-16 română