Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 volume
  • 31 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2018 Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut: studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, anul 2018 PIPPIDI, Andrei (autor), COMAN, Marian (editor), CRISTEA, Ovidiu (editor), OLAR, Ovidiu (editor), PĂUN, Radu (editor), TIMOTIN, Andrei (editor)
volum de carte 1974 Contribuții la studiul legilor războiului în Evul Mediu, anul 1974 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 2011 Les relations de la Russie avec les Roumains et avec le Sud-Est de l'Europe du XVIII-e au XX-e siècle, anul 2011 TANAȘOCA, Nicolae Șerban (coordonator colecție), SIUPIUR, Elena (coordonator), PIPPIDI, Andrei (coordonator), SIMION, Lidia (redactor), HERDA, Elena (redactor), DIȚĂ, Cezar-Octavian (tehnoredactor)
volum de carte 1987 Mihai Viteazul în arta epocii sale / Michael der Tapfere in der kuns seiner zeit, anul 1987 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 1985 Pentru o istorie a vechii culturi românești, anul 1985 BERZA, Mihail (autor), PIPPIDI, Andrei (editor)
volum de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4, anul 2008 STAHL, Paul Henri (director), PIPPIDI, Andrei (redactor responsabil)
volum de periodic 2009 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVII, 1-4, anul 2009 TANASOACA, Nicolae-Serban (director), PIPPIDI, Andrei (redactor responsabil)
volum de carte 1994 România Regilor, anul 1994 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 1983 Tradiția politică bizantină în țările române în secolele XVI-XVIII, anul 1983 PIPPIDI, Andrei (autor)
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PIPPIDI, Andrei (autor) Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, II, nr. 4, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) H. H. Stahl (1901–1991) NECROLOG 96 română
articol de periodic 1994 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, V, nr. 1-4, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) Ioan Opriș, Comisiunea Monumentelor Istorice, Editura Enciclopedică, București,1994, 167 pagini Recenzii, expoziţii, prezentări 89-90 română
articol de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VII, nr. 1-2, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) Constantin Bălan, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș, sec. XIV–1848 Recenzii, expoziţii, prezentări 118 franceză
articol de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VII, nr. 3-4, Serie Nouă PIPPIDI, Andrei (autor) Legea monumentelor istorice – proiect pregătit pentru Societatea Academică din România Legi, regulamente, normative 89-90 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV PIPPIDI, Andrei (autor) Date noi despre Rosetești și pămînturile lor la sfârșitul secolului al XVIII-lea 331-341 română
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXV, FILIAS CHARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, editat de Alexandru Avram, Vasilica Lungu și Marian Neagu PIPPIDI, Andrei (autor) Pour un ami 25-26 franceză
articol de periodic 1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PIPPIDI, Andrei (autor) NICOLAE CONSTANTINESCU, Curtea de Argeș, 1200 - 1400. Asupra începuturilor Țării Românești, Editions de l'Académie, Bucarest, 1984, 170 p. (avec un résumé allemand) et 69 figures dans le texte. Comptes-Rendus 200-201 franceză
articol de periodic 1979 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, I PIPPIDI, Andrei (autor) « Fables, bagatelles et impertinences ». Autour de certaines généalogies byzantines des XVIe - XVIIIe siècles 269-305 franceză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III PIPPIDI, Andrei (autor) L'ordre Constantinien et les généalogies byzantines 199-226 franceză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V PIPPIDI, Andrei (autor) La mort à Constantinople: héritage byzantin ou naissance d'une légende C. POST-BYZANTINA 471-496 franceză
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 PIPPIDI, Andrei (autor) Note de istorie a Maramureșului în sec. XVI-XVII 175-184 română
articol de periodic 1990 Revista Monumentelor Istorice, Anul LIX, nr. 2 PIPPIDI, Andrei (autor) N. Iorga și Comisia Monumentelor Istorice Studii şi Comunicări 27-31 română
articol de periodic 1992 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXI, nr. 2 PIPPIDI, Andrei (autor) În ajunul înființării Comisiunii. Rolul lui Nicolae Gabrielescu 72-75 română
articol de periodic 1997 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2 PIPPIDI, Andrei (autor) Martor la demolări 5-7 română
articol de periodic 2000 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, nr. 1-2 PIPPIDI, Andrei (autor) Horia Bernea (necrolog) 5 română
articol de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) L'union des Roumains de Transylvanie avec Rome, vue par l'eveque Gregoire Maior Catholicisme et orthodoxie dans les Balkans 489-497 franceză
articol de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Fresco Paintings of Ohrid Archbishopic. Studies Comptes rendus 540 franceză
articol de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) A Discourse on the Island of Cyprus, ed. By Paschalis M. Kitromilides, Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies. Greco-Latinitas nostra. Sources 7. Venice. 2006, 122 p. Comptes rendus 551-552 engleză
articol de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Dimitrie Cantemir, The Salvation of the Wise Man and the Ruin of the Sinful World. Salah al-hakim wa-fasad al-'alam al-damim Comptes rendus 552-553 engleză
articol de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Voyager vers "l'autre" Europe. Images francaises des Balkans ottomans, XVI-XVIII-e siecles Comptes rendus 555-556 franceză
articol de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Oliver Jens Schmitt, Levantiner. Lebenswelten und Identitaten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im "langen 19 Jahrhundert", R. Oldenburg Verlag Comptes rendus 558-560 franceză
articol de periodic 2008 Revue des etudes sud-est europeennes, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) ERIC TAPPE, Letters from Bucharest/Scrisori din București, 1944-1946 Comptes rendus 564-565 engleză
articol de periodic 1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Andrei (autor) Vechi epigrafiști și anticari ln țările române Studiile clasice în România 279-296 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Andrei (autor) Aux confins de la République des lettres. La Valachie des antiquaires au début du XVIII-e siècle Studiile clasice în România 233-246 franceză
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) De la Kosovo la Sarajevo Naţiune, stat naţional, naţionalism 17-26 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Activitatea cartografică a lui lenăchiță Văcărescu Varia 141-152 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Cunoașterea sud-estului european ca știință: opera inedită a lui L.F. Marsili Percepţie, imagine, stereotip 13-20 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European, VI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European? PIPPIDI, Andrei (autor) Necesitatea unui Institut pentru studierea Europei de Sud-Est Puncte de vedere actuale 37-42 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică PIPPIDI, Andrei (autor) Un manuscris regăsit al Epistolarului lui Nicolae Mavrocordat Surse istorice şi culturale 123-130 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Din istoria studiilor sud-est europene în România 7-16 română