Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 4 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2018 Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut: studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, anul 2018 PIPPIDI, Andrei (autor), COMAN, Marian (editor), CRISTEA, Ovidiu (editor), OLAR, Ovidiu (editor), PĂUN, Radu (editor), TIMOTIN, Andrei (editor)
volum de carte 2011 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 2011, seria veche ANDREESCU, Ștefan (coodonator), COMAN, Marian (redactor), CIOCÎLTAN, Alexandru (redactor), CĂZAN, Ileana (redactor), PIENARU, Nagy (redactor), CRISTEA, Ovidiu (redactor), COJOCARU, Tatiana (redactor)
volum de carte 2016 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 2016, Supliment II, seria veche CIOCÎLTAN, Alexandru (editor), COMAN, Marian (editor), PIENARU, Nagy (editor), CĂZAN, Ileana (editor), CIOCÎLTAN, Virgil (editor), CÎMPEANU, Liviu (editor), FENEȘAN, Costin (editor), ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria Matilda (editor), CORFUS, Ilie (editor), NEGRESCU, Marlen (editor), HAȚEGAN, Ioan (editor), UNGUREANU, Dragoș (editor), ANDREESCU, Ștefan (coordonator)
volum de periodic 2018 Revista istorică: RI, XXIX, nr. în TOM: 5-6, septembrie - decembrie, anul 2018, Serie Nouă ANFILE, Damian Alexandru (traducător), PAPACOSTEA, Șerban (redactor-șef), CRISTEA, Ovidiu (redactor responsabil), PAKUCS-WILLCOCKS, Maria (redactor), COMAN, Marian (redactor), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 2019 Revista istorică: RI, XXX, nr. în TOM: 1-5, ianuarie-decembrie, anul 2019, Serie Nouă ANFILE, Damian Alexandru (traducător), CRISTEA, Ovidiu (redactor-șef), PAKUCS-WILLCOCKS, Maria (redactor), COMAN, Marian (redactor), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 COMAN, Marian (autor) Biserica „Sfântul Nicolae" din Rădăuți. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei [The „Saint Nicholas" Church in Rădăuți. Archaeological Research and Historical Interpretations Regarding the Origins of Medieval Moldavia], Piatra Neamț, Editura Constantin Matasă, 2012. (Marian Coman) RECENZII 277-279 română
articol de periodic 2018 Studii și Articole de Istorie: SAI, 85 COMAN, Marian (autor) „Corpul politic" în cultura europeană. Din Evul Mediu până în epoca modernă [The "Political Body" in the European Culture. From Middle Ages to the Modern Era], Iași, Polirom, 2017 (Marian Coman) RECENZII 227-231 română
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 COMAN, Marian (autor) Sibiul veacului al XVI-lea. Rânduirea unui oraș transilvănean, București, Editura Humanitas, 2018, (Marian Coman) RECENZII 329-332 română
articol de periodic 2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea, Muzeul Brăilei COMAN, Marian (autor) Terminologia statală medievală și rivalitatea moldo-munteană (secolele XV-XVI) 407-422 română