Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRISTEA, Ovidiu (autor) , LAZĂR, Gheorghe (autor) Portretul unui istoric .9-25 română
articol de periodic CRISTEA, Ovidiu (autor) , LAZĂR, Gheorghe (autor) Bibliografia lucrărilor lui Șerban Papacostea 27-38 română
articol de periodic RUSU, Adria Andrei (autor) Creștinismul românesc în preajma anului o mie: în căutarea identității 39-67 română
articol de periodic ACHIM, Viorel (autor) Considerații asupra politicii față de ortodocși a regelui Ludovic de Anjou, cu referire specială la chestiunea dijmelor 69-79 română
articol de periodic PILAT, Liviu (autor) Mitropolitul Ciprian și conflictul Moldovei cu patriarhuia ecumenică. Mutații politico-ecleziastice în Europa de Est la sfîreșitul secolului XIV 81-104 română
articol de periodic CIOCÎRLAN, Virgil (autor) Pe drumul lung al Europei medievale spre unire: oameni, idei atitudini la sinodul ecumenic din Ferrara-Florența (1438-1445) 105-118 română
articol de periodic BARBU, Violeta (autor) Contrareforma și cultul sfinților în Țările Române 119-178 română
articol de periodic CIOCÎRLAN, Virgil (autor) Vizitația arhiepiscopului de Sofia Petru Bogdan Baksic în Țara Românească (1667) 179-190 română
articol de periodic CRĂCIUN, Maria (autor) Frații minori și societatea secilară: impactul spiritualității medicante în Transilvania medievală tîrzie 191-220 română
articol de periodic CRISTEA, Ovidiu (autor) O "joacă siciliană": supremație maritimă și prestigiu în Mediterana secolului XII-lea 221-235 română
articol de periodic ATANASIU, Andreea (autor) Venețienii la Tana: anii 1335-1336 237-250 română
articol de periodic ANDREESCU, Ștefan (autor) Giovanni-Andrea și Giacomo di Promontorio: doi frați genevezi în slujba sultanilor otomani 251-258 română
articol de periodic BILIARSKY, Ivan (autor) La "Terra Albanese" nel sistema amministrativo bulgaro 259-270 italiană
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Veacul XIV. Din nou și mereu 271-296 română
articol de periodic PIENARU, Nagy (autor) Românii și tătarii. Relațiile Țării Românești cu Hoarda de Aur în vremea lui Mircea cel Bătrîn 297-330 română
articol de periodic POP, Ioan-Aurel (autor) , SIMON, Alexandru (autor) Moldova și celălalt imperiu: preliminariile și consecințele conspirației lui Maximilian I de Habsburg și Ștefan cel Mare (1497) 331-406 română
articol de periodic COMAN, Marian (autor) Terminologia statală medievală și rivalitatea moldo-munteană (secolele XV-XVI) 407-422 română
articol de periodic CĂZAN, Ileana (autor) Cruciada în lumea germană, în secolul al XVI-lea: între ideal și propagandă 423-440 română
articol de periodic ANGHEL, Florin (autor) Războaiele galante din vecini. Stereotipuri ale istoriei româno-bulgare în 1913 441-452 română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) O figurină stilizată de călăreț provenind din zona Lacului Amara (jud. Buzău) 453-460 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Considerații asipra datării gestei notarului anonim al regelui Bela 461-480 română
articol de periodic DRĂGAN, Ioan (autor) Contribuții la istoria celor mai vechi arhive românești din Transilvania 481-504 română
articol de periodic POPESCU, Anca (autor) Vestigii ale organizării Dobrogei preotomane într-un defter din anul 1530 505-530 română
articol de periodic ȘIPOȘ, Sorin (autor) Românii și spațiul românesc într-un manuscris francez din 1805 531-556 română
articol de periodic PIPIDI, Andrei (autor) Trei note despre Ioan de Hunedoara 557-566 română
articol de periodic SZEKELY MARIA, Magdalena (autor) Isac, vistiernicul lui Ștefan cel Mare 567-604 română
articol de periodic LAZĂR, Gheorghe (autor) În umbra puterii. Negustori "Prieten ai Domniei" și destinul lor (Țara Românească, secolul al XVII-lea) 605-634 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Contribuții alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718) e Bartelomeo Ferrati (?-1738) 635-652 italiană
articol de periodic IANCU, Andreea (autor) Ioan Gheorghe Caragea - schiță de portret al unui "domn în divan" 653-664 română
articol de periodic VINTILĂ-GHIȚULESCU, Constanța (autor) Sur des chemins inconnus: Migration et famille dans la societe roumaine (XVIIIe siecle) 665-680 franceză
articol de periodic ESKENASY, Victor (autor) Două destine evreiești în 1942: Joseph Schmidt și Clara Haskil 681-690 română
articol de periodic ZAHARIUC, Petronel (autor) O biserică veche din București și neamul Doamnei Anca 691-701 română
articol de periodic LAZĂR, Mariana (autor) Un așezămînt monastic cu un destin dramatic: Mînăstirea Văcărești 703-720 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Cîteva considerații cu privire la fortificațiile și așezarea medievală de la Turnu (jud. Teleorman) 721-731 română