Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 22 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2001 Rituri și ritualuri funerare în spațiul extracarpatic în secolele VIII - X, anul 2001 MĂNDESCU, Dragoș (autor), LUCA, Cristian (autor)
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI LUCA, Cristian (autor) Documente venețiene despre Țara Românească și Moldova. Noi surse relative la veacul al XVI-lea Studii şi cercetări istorice 86-91 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie LUCA, Cristian (autor) Prima etapă a participării Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în lumina unor documente venețiene inedite Arheologie, istorie medie 177-185 română
articol de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie LUCA, Cristian (autor) Un protagonist al vieții politice și economice din țările române în primele decenii ale secolului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli Arheologie, istorie antică şi medie 195-202 română
articol de periodic 1998 Cercetări istorice: CI, XVII 2 LUCA, Cristian (autor) Considerații pe marginea unor documente inedite privitoare la relațiile lui Petru Cercel cu Venetia (1558) II. Relaţii internaţionale 119-142 română; italiană
articol de periodic 2002 Cercetări Numismatice: CN, VIII LUCA, Cristian (autor) Observații asupra unui inel medieval de bronz descoperit la Târgșoru Vechi, jud. Prahova / Observations sur une bague sigillaire en bronze découverte à Târgșoru Vechi, dép. de Prahova Sigilografie, Heraldică, Medalistică şi Phaleristică 461-466 română
articol de periodic 2004 Danubius, XXII POP, Ioan-Aurel (autor) , LUCA, Cristian (autor) Date privitoare la zona Dunării de Jos în izvoare venețiene din secolele XVI-XVII 33-44 română
articol de periodic 2004 Danubius, XXII LUCA, Cristian (autor) Mărturii contemporane despre portul Galați în anii 1796-1797 65-74 română
articol de periodic 1999 Istros, IX LUCA, Cristian (autor) Contribuții la istoricul unor vechi așezări rurale din Țara Românească: Călărești, Cîrtojani, Crevenicu (județul Teleorman) în secolele XVI-XVII 377-382 română
articol de periodic 2000 Istros, X LUCA, Cristian (autor) Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în perioada domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) 425-434 română
articol de periodic 2000 Istros, X LUCA, Cristian (autor) Observații asupra unei ediții de documente venețiene conținînd informații despre porturile moldo-otomane, din veacul al XV-lea 519-524 română
articol de periodic 2004 Istros, XI LUCA, Cristian (autor) , ZUICĂ, Eugen (autor) Catolicismul în Sudul Moldovei în secolul al XVII-lea 245-288 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV LUCA, Cristian (autor) Echos europeens des campagnes des campagnes anti-ottomans au bas-danube: Quelques Avvisi italiens moien connus (1595-1596) 427-446 franceză
articol de periodic 2011 Istros, XVII CHELARU, Rafael-Dorian (autor) , LUCA, Cristian (autor) The levantine merchants Antinio de Via and Bartiolomeo Locadello - Protectors of the catholic missionarism in Wallachia (first half of the 17th centuty) 123-142 engleză
articol de periodic 2012 Istros, XVIII LUCA, Cristian (autor) On the activity of greek merchands in Transylvania, Wallachia and Moldova during the seventeenth and eighteenth centuries: the trade in paper, printed works and small wares 481-497 engleză
articol de periodic 2002 Marmatia, 7, nr. 2 LUCA, Cristian (autor) Încarcerarea lui Petru Cercel la Hust. (Cîteva aspecte ale detenției sale în Transilvania 16-24 română
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea LUCA, Cristian (autor) The Vlachs/Morlaks in the hinterlands of trau (Trogir) and Sebenico (Sibenik), towns of the Venetian Dalmatia, durinf the 16th Century 311-322 engleză
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I LUCA, Cristian (autor) Despre rolul orașului Galați în comerțul exterior al Moldovei (sfîrșitul secolului XVI-secolul XVII) 43-51 română
articol de periodic 2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III LUCA, Cristian (autor) Două documente inedite privind comerțul internațional în zona Dunării de Jos în anii premergători revoltei antiotomane a Șprilor Române 63-68 română
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani LUCA, Cristian (autor) Note sull'attivita missionaria del Domenicano Giovanni Giuliani da Lucca 685-692 italiană
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4, ianuarie-decembrie LUCA, Cristian (autor) Simeone e Agapios Kolivas, due precettori finora ignorati dei figli di Alessandro Ypsilantis e Gregorio III Ghica Savants illustres ou obscurs, leur équipement intellectuel 213-224 italiană
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis LUCA, Cristian (autor) Documente italiene inedite privind relațiile politice ale lui Ioan Zapolya cu Ferdinand I de Habsburg Studii şi articole 473-484 română, italiană
articol de periodic 2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea, Muzeul Brăilei LUCA, Cristian (autor) Contribuții alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718) e Bartelomeo Ferrati (?-1738) 635-652 italiană