Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Dr. Nicolae Harțuche a împlinit 70 de ani .1-6 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) FlOrian Anastasiu, la 70 de ani .7-8 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cîndea, la 50 de ani .9-12 română
articol de periodic PANDREA, Stănică (autor) Observații referitoare la evoluția culturii Boian în Nord-Estul Cîmpiei Române 13-46 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Figurimele antropomorfe din prima epocă a fierului descoperite în lumea tracică 47-88 română
articol de periodic BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
articol de periodic BÎRCĂ, Vitalie (autor) Sarmatic swords and daggers with ring-shape handle in the Northern and North-Western of the Black Sea 99-120 engleză
articol de periodic DAMIAN, Oana (autor) Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X 121-143 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
articol de periodic MOISE, Dragoș (autor) Studiul materialului faunistic aparținînd mamiferelor, descoperit în locuințele gumelnițene de la Însurăței-Popina I (jud. Brăila) 171-190 română
articol de periodic RADU, Valentin (autor) Studiul resturilor osoase de pește de la Însurăței - Popina I. Campaniile 1995-1998 191-196 română
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , RADU, Valentin (autor) Studiul faunei neolitice de la Siliștea - Conac (jud. Brăila) 197-210 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) , VERNESCU, Mirela (autor) Descoperiri getice și din evul mediu timpuriu la Însurăței, județul Brăila 211-221 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Cetatea Albă - Punctul Citadelă (1997-1998) 223-312 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (1998-1999) 313-344 română
articol de periodic NEDU, Decebal (autor) Tratatul dintre Roma și Hieron II din anul 263 a. Chr. 345-352 română
articol de periodic BEJAN, Cristian (autor) Considerații asupra cauzelor exilului lui Seneca din perioada 41-40 d. Hr 353-362 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormînt de înhumație (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila 363-366 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) Anul 1462 și consecințele sale monetare 367-370 română
articol de periodic TULUȘ, Arthur (autor) Consecințele anului 1484 asupra circulației monetare din Moldova 371-376 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Contribuții la istoricul unor vechi așezări rurale din Țara Românească: Călărești, Cîrtojani, Crevenicu (județul Teleorman) în secolele XVI-XVII 377-382 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Monede otomane dintr-un tezaur descoperit la Jirlău, jud. Brăila 383-387 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai (autor) Convorbire cu Domnul Petre Ș. Năsturel - 3 mai 1996 - 389-414 română
articol de periodic NEDU, Decebal (autor) Roma republicană - Crowford Michael 415-417 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai (autor) Petru Cercel - Un Domn umanist în Țara Romanească 418-418 română