Criterii căutate

  • An de publicare: 1999

Sumarul căutării

  • 1429 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan (autor) Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada c. 1875-c.1950. Considerații introductive .7-82 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan (autor) Preocupări de orientalistică-turcologie în România între Independență și Marea Unirea (1878-1918) 83-178 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Armenii botoșăneni și rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei 179-182 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I SETNIC, Eduard (autor) Inscripții din Botoșani. Semnal 183-184 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Botoșănenii în revoluția de la 1848 185-190 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HANDRABURA, Loretta (autor) Monografia orașului Botoșani după un cronicar fălticenean, Artur Gorovei 191-194 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) La Botoșani, cu Scipione Bădescu 197-200 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Ion Pilat și Dorohoiul 201-205 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MEDIAN, Gheorghe (autor) Personalități botoșănene - Ioan P. Darie (1869-1954) 207-211 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DAMASCHIN, Violeta (autor) Pe urmele strămoșilor lui Nicolae Iorga în Botoșanii de ieri și de azi 212-216 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Ioan Cîrdei pictor, sculptor și grafician dorohoian 217-220 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȚUȘCANU, Florin (autor) Mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964) - nedreptățit al istoriei 221-226 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȘUSTER ELENA, Florica (autor) Despre Profesor Doctor Petru Șuster 227-232 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I CERNAT, Ivona (autor) Sculptorul Dimitrie Chipăruș (1886-1947). Studii în România 1904-1909 la "Școala Belle-Arte din Iași" 233-234 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȚUȘCANU, Florin (autor) Duca Sotiriovici - Un dascăl și tipograf grec, în slujba culturii românești, sec. XVIII 235-239 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I FETCU, Ion (autor) Mareșalul Ion Antonescu și Transilvania 240-242 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MACARIE, Gheorghe (autor) Interferențe oriental-occidentale în arta epocii lui Vasile Lupu 245-260 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Momente ale ritualului tradițional de nuntă din zona Botoșani 261-275 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DRĂGOESCU, Ion (autor) Activitatea etnografică a lui Marcel Olinescu 276-281 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) Dorohoiul istoric și cultural - Amarandei Gh. 285-286 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) "Dialogul artelor" în atmosfera culturală din Botoșani 287-290 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere, datate în sec. IX-X, descoperite în ruinele unui așezămînt monahal paleocreștin de la Dumbrăveni, jud. Constanța 291-310 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II TURCUȘ, Șerban (autor) Conciliul Lyon Ii - 1274, implicații în Europa Central-Orientală .9-32 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CSETRI, Elek (autor), MUREȘAN, Florin (autor) Documente noi privind ecoul revoluției franceze în Transilvania. Măsurile puterii centrale din primăvara anului 1793 și circulara episcopului ortodox Gherasim Adamovici din 30 martie 1793 33-56 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BONIS, Johanna (autor) Din istoria breslelor tîrgumureșene 57-61 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II JAMBOR, Petre (autor) Contribuții la genealogia și blazonul familiei Sina 63-67 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MUNTEAN, Ovidiu (autor) Polonia și revoluționarii polonezi în presa pașoptistă românească 69-77 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II NEAMȚU, Gelu (autor) Evreii alături de români în revoluția de la 1848 din Transilvania 79-88 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II RETEGAN, Sorin (autor) Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația nașională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 89-111 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CORDOȘ, Nicolae (autor) O încercare de aplanare a crizei Partidului Național Român (1896) 113-121 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GLODARIU, Eugenia (autor) Sărbătorirea zilei 3/5 mai 1848 - prilej de afirmare a identității naționale 123-127 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II STAN, Constantin (autor) Revenirea familiei regale în București (18 noiembrie-1 decembrie 1918) 129-139 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II COMȘA, Daniela (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Reuniunea meseriașilor români din Turda în slujba idealului național 141-147 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GERMAN, Adina (autor), GERMAN, Ioan (autor) Mărturii despre Alexandru Vaida-Voevod 149-171 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Intelectualitatea artistică din România și mediul cultural german.Exemplul Munchenului (1808-1935) 173-205 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BÎRCĂ MEDA, Diana (autor) Alexandria: Un manuscris necunoscut 209-210 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș - Mitologie politică 211-215 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș în climatul mintal al epocii 217-221 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II JOSAN, Nicolae (autor), MIRCEA, Daniela (autor) Două "general parton-uri" habsburgice din timpul războaielor napoleoniene în colecțiile muzeului din Alba Iulia 223-230 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MEDELEȚ, Florin (autor) Din corespondența lui Constantin Daicoviciu cu Marius Moga 231-238 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CORDUNEANU VICTORIA, Isabela (autor) Oral history as a method for historical research 239-245 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MORAR-VULCU, Călin (autor) Ipostaze ale puterii: sărbătorile de 23 August 247-251 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MEȘTER, Mihai (autor), PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar din S. Văleni, com. Căianu, jud. Cluj 255-272 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂLIAN, Livia (autor) Again about Mechel the Brave's gold medal 273-278 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II COZA, Mihaela (autor) Catalogul medaliilor și monedelor jubiliare din Muzeul de Istorie Aiud (I) 279-303 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian (autor) Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena 305-311 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian (autor) Medalii din materiale și tehnologii neconvenționale 313-317 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SCROBOTĂ, Paul (autor) O cheie de boltă cu motivul Agnus Dei de la Aiud 321-322 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SZOKE ANA, Maria (autor) Meșteri broderi și opere lor 323-342 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Litografii de Barabas Miklos în colecția Muzeului Național de Istorie 343-346 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara 347-357 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MITU, Melinda (autor) Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale revoluției de la 1848 din Cluj 359-368 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BOBOȘ, Doina (autor), VAJDA, Cătălina (autor) O piesă inedită din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (investigații și restaurare) 369-372 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂPÎLNA, Emil (autor) Restaurarea a două statuete "Putti muzicanti" din secolului al XVIII-lea de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cuj-Napoca 373-373 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Disertație despre tipografiile românesțti în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pîna în vremile noastre - Popp Vasile 377-378 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Elita românească în lumea satului trabsilvan. 1867-1918 - Dobrescu Vasile 379-380 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Ioan Pușcariu (1824-1912). Viața și activitatea - Josan Nicolae 385-386 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GIURAN, Valeriu (autor) Veteranii pe drumul onoarei și jertfei (1941-1945) de la Nistru la Marea de Azov (iulie 1941 - iulie 1942) 387-388 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIUPEA, Ioan (autor) Misiunile lui A.I. Vîșinski în România 396-389 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) The ritual complex of the Wietenberg Culture, Cluj-Napoca (Transylvania) .7-27 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I RUSCU, Ligia (autor) Die betiehungen der griechenstadte an der rumanischen schwarzmeerkuste mit stadten ausserhalb des schwarzen Meeres 29-50 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DEMBSKI, Gunther (autor) Keltiscke munzen in Ostosterreich - Boier und Burebista 51-58 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I RUSCU, Dan (autor) Dakien in Hadrianischer zeit und die tradition der Historia Augusta 59-79 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PISO, Ioan (autor) L'Ala Flavia en Dacie 81-89 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Epigraphia Tibiscensia 91-107 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DRÎMBĂREAN, Matei (autor), PISO, Ioan (autor) Fulgur Conditum 109-110 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GYORGY, Eniko (autor) Die namengebung der sklaven und freigelassenen im romischen Dakien 111-128 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) L'esclave imperial Achilleus et sa "famille" 129-133 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Irina (autor) Collective feminine goodesses in Roman Dacia 135-153 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I CIONGRADI, Carmen (autor) Anikoniske stelen aus Sarmizegetusa 155-162 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BOTA, Emilian (autor) Palmkapitelle aus Dakien 163-168 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GĂZDAC, Cristian (autor), POP, Horea (autor) The Roman Hoard from Șimleul-Silvaniei 169-187 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PETCULESCU, Liviu (autor) Fragments of helmets from the Romasn Fort at Jidava 189-196 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Sorin (autor) Les pieces cigaliformes en bronze de Transylvanie 197-202 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DIACONESCU, Alexandru (autor) Ornamenta dignitalis: Gradabzeichen und symbole des sozialen status bei den lokalen eliten von Dakien nach dem aurelianischen rucktug 203-243 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I STANCIU, Ioan (autor) Uber die slawischen brandhugelgraber vom. Typ Nușfalău-Someșeni (Nordwestern Rumaniens) 245-263 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GUDEA, Nicolae (autor) Recherches sur les fortifications lineaires romaines - Napoli Joelle 265-273 germană
1999 Analele Brăilei, 3 SÎRBU, Valeriu (autor) Toader Buculei - la 70 ani .3-4 română
1999 Analele Brăilei, 3 RĂDULESCU, Mihai (autor) Contribuții documentare la istoricul francmasoneriei brăilene în secolul al XIX-lea (loja "Farul Ospitalier" .7-17 română
1999 Analele Brăilei, 3 PRICOP, Constantin (autor) Traficul naval și importanța comercială a portului Brăila în primele doză decenii ale secolului al XX-lea 19-37 română
1999 Analele Brăilei, 3 BUCLEI, Toader (autor) Mărturii privind manifestația din 8 Noiembrie 1945 de la Brăila 39-62 română
1999 Analele Brăilei, 3 CÎNDEA, Ionel (autor) L'eglise metropolitaine de Proilavia. Emplacement et aspect dans la Brăila du XIX siecle 63-69 franceză
1999 Analele Brăilei, 3 CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Date referitoare la păstoritul transhumant în zona Brăilei 71-76 română
1999 Analele Brăilei, 3 STOICA, Maria (autor) Brăila în secolul al XIX-lea. Starea orașului consemnată în date statistice 79-90 română
1999 Analele Brăilei, 3 STOICA, Maria (autor) Brăila în imagini 93-106 română
1999 Analele Brăilei, 3 POPESCU, Panait (autor) Arhipelagul Brăila. Restituiri 109-111 română
1999 Analele Brăilei, 3 ILIE, Elena (autor) Oameni, locuri, mentalități la întîlnirea secolului al XIX-lea cu secolul XX 113-118 română
1999 Analele Brăilei, 3 BOUNEGRU, Stanca (autor) Ateliere de fotografie la minut 119-124 română
1999 Analele Brăilei, 3 AVRAMESCU, Valeriu (autor) La brăila cu primele tramvaie 125-132 română
1999 Analele Brăilei, 3 PRICOP, Ghena (autor) Cronică din Salzburg 133-155 română
1999 Analele Brăilei, 3 ILIE, Elena (autor) Revista porturilor și a navigației comerciale 157-162 română
1999 Analele Brăilei, 3 FILIP, Cristian (autor) Comunicata greacă la Brăila 1964-1900 165-262 română
1999 Analele Brăilei, 3 DOAGĂ, Camelia (autor) Corespondența de dragoste a lui Nae Ionescu 265-258 română
1999 Analele Brăilei, 3 SPINEI, Michaela (autor), SPINEI, Victor (autor) Basil Munteanu: Accederea spre catedra universitară 269-296 română
1999 Analele Brăilei, 3 DURBACĂ, Valentina (autor) Ury Benador și teatrul 297-302 română
1999 Analele Brăilei, 3 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Aventure et exil: Panait Istrati 303-309 română
1999 Analele Brăilei, 3 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Aventură și exil: Panait Istrati 310-316 română
1999 Analele Brăilei, 3 IONESCU, Mariana (autor) Le periple africain d'Adrien Zograffii: de l'imaginaire oriental a la confession du gewgu 317-323 franceză
1999 Analele Brăilei, 3 CONDEI, Cecilia (autor) Chira chiralina: valori enunțiative ale pronumelui personnal de persoana a Ii-a și ale pronumelui personal de politețe 325-332 română
1999 Analele Brăilei, 3 COVALIU, Oana (autor) Orientări în receptarea lui Panat Istrati 333-348 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂLAN, Zamfir (autor) Panait Istrati - Considerații asupra narațiunii autobiografice 349-363 română
1999 Analele Brăilei, 3 HARȚUCHE, Ana-Maria (autor) Valori decorative în pictura doamnei Mimi Maxy Kan 365-367 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂDĂRĂ, Doru (autor) Gh. I. Brătianu și proiectul "unei noi istorii a Europei în Evul Mediu" 371-383 română
1999 Analele Brăilei, 3 APETREI, Cristian (autor) Mențiuni sumare, privitoare la istoria românilor cuprinse într-o cronică venețiană din veacul al XV-lea 385-386 română
1999 Analele Brăilei, 3 APETREI, Cristian (autor) Contribuții la studiul instituției vorniciei din Țara Românească în secolul al XV-lea. Problema vornicilor teritoriali 387-399 română
1999 Analele Brăilei, 3 MORĂRESCU, Dragoș (autor) Tiparul romamânesc la sfîeșitul secolului XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea - Bădără D. 403-404 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂDĂRĂ, Doru (autor) Din trecutul istoric al orașului Brăila - Iorga N. 405-407 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă SUCEVEANU, Simona (autor) Încercări de obținere a independenței României pe cale diplomatică, în perioada 1866-1977 .7-16 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion (autor) Contribuția românilor din Transilvania la susținerea războiului pentru cucerirea independenței de stat a României, oglindită în paginile revistei "Familia" 17-25 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă SCURTU, Constantin (autor) Infanteria română în războiul de independență 26-32 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PETRE, George (autor) Folosirea vadurilor dobrogene ale Dunării, în scopuri militare 33-49 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IORDACHE, Constantin (autor) Componența navală a acțiunilor militare purtate pe Dunăre 50-56 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Acțiuni militare pe Dunăre în zona Hîrșova și Silistra, în rimpul războiului pentru independența României (1877-1878) 57-64 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Reunirea Dobrogei cu România - Eveniment major in istoria românilor 65-72 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Dobrogea în viziunea regelui Carol I 73-80 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LUNGU, Georgeta (autor) Aspecte ale activității comisiei europene pentru delimitarea frontierei de Sud a Dobrogei 81-89 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Începuturile administratiei românești în Dobrogea (1878-1980) 94-98 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Consecințele revenirii Dobrogei în granițele României asupra creșterii potențialului naval de apărare a marinei militare 99-104 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Flota română în lumina rapoartelor consulare franceze de la sfîrșitul secolului trecut 105-110 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion (autor) Revista "Familia" din Oradea despre evenimentele și realitățile din Dobrogea de la 1878 111-121 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă POP, Angela (autor) Dobrogea între anii 1877-1886 în opiniile unui diplomat francez 122-127 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Dobrogea oglindită în medalistică 128-148 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Războiul de independență reflectat în medalistica națională 149-152 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MÎNDRU, Dumitra (autor) Monumente ale războiului de independență 153-165 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Problema revenirii Dobrogei la România în context intern și internațional 166-173 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DRÎMBA, Ovidiu (autor) Intorno ai motivi della "relegatio" di Ovidio a Tomi 174-184 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă CUCU, Ștefan (autor) Valori umane în opera lui Ovidiu 185-187 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BUZOIANU, Livia (autor) Elemente de istorie romană în "metamorfozele" lui Ovidiu 188-191 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) L'atestazione della prezența degli italiani - genovesi e veneziani - sulle Sponde del Ponto Eusino (Mar Nero) 192-195 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) Romania del Danubio e Bisanzio e Firenze 196-204 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BALACI, Alexandru (autor) Rapporti culturali italo-romeni attaverso I secoli 205-211 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PITASI, Giuseppe (autor) Correspondenze linguistiche e storiche tra il romeno ed il calabrese 212-217 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LASCU, Viorica (autor) I daci nel teatro italiano del primo ottocento 218-223 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MAGHERESCU, Romeo (autor) Civis mediterraneo 224-227 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MAGHERESCU, Romeo (autor) All'insegna dell'ecumenismo, peregrinante sotto i cieli della Graecia Magna 228-231 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă TOMESCU, V. (autor) Interferenze musicali romero-italiene nei secoli XIX-XX 232-244 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă COMAN, Lavinia (autor) Pianofortele - creație a geniului italian 245-249 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) La memoire d'Ovide dans la vision du Docteur I.C. Drăgescu et de Remus Opreanu, prefet du district de Contrantza a la fin des XIX-a siecle 250-256 franceză
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Stampă cu adolescenți 259-259 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Replici 260-260 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Fără mască 261-261 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Un acord 262-262 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Iubita efemeră 263-263 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Spasme 264-264 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Altă religie 265-265 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Geam spart în iarbă 266-266 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Ureche pentru altă muzică 266-267 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Apex 268-266 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Sunt zeu 269-270 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Semnele lui Saturn 269-269 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Cîntec simplu 269-269 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Invectivă 270-270 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) In memoriam 271-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Pe îngerul negru 271-271 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Iar tu 271-271 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Stare de Septembrie 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Metamorfoză în vis 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Inscripție pe o piatră funerară 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Într-o țară din est 273-273 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Doar tu, doar eu 274-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Balada unui negustor de clipe rare 274-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Străfulgerare 275-275 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Mereu mai depărtarea 275-275 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Arheolog în periferiile cerului 276-276 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Îngerul sătul de iască 276-276 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) În insectarul dinspre est 277-277 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Pe-o stradă dispre toamnă 277-277 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă POPESCU CRISTIAN, Tiberiu (autor) Copilul și porumbelul 278-281 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PERȘA, Dan (autor) Nero 282-284 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DUNĂREANU, Ovidiu (autor) Pietrele din Lună 285-294 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Dialoguri la Tomis 297-298 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Ieșirea din labirint 298-300 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă LUCIAN (autor) Pre fericitul părinte patriarh Teoctist oaspete de seamă al Arhiepiscopiei Tomisului - 10 august 1997 .9-14 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONU, Petre (autor) Saturnaliile la Români 15-18 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DUȚU, Cătălina (autor) Selgiukizii și Dobrogea în secolul al XIII-lea 21-30 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Un fragment din istoria Hîrșovei redat prin prisma mărturiilor documentare 31-46 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII= 47-52 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea bivolilor în Dogrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Studiu statistica asupra monezilor grecești,romasne, romano-bizantine și medievale aflate în colecția Ana Crăciun (MINA Constanța) 80-96 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CIOBANU, Daniela (autor) Menede medievale descoperite în Dobrogea (sec. XVII-XVIII) 97-104 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice - 107-109 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) O veche familie de mocani la Constanța 110-117 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CARAMIDOGLU, Constantin (autor) Influența căii ferate Cernavodă-Constanța asupra traficului de cereale derulAT PRIN Gurile Dunării (apinii la 1859) 118-124 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor), CUSTUREA, Gabriel (autor) Catalogul călătorilor din secolul al XIX-lea în Dobrogea - o contribuție la bibliografia Dobrogei - 125-132 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PETRESCU, Arcadiu (autor) Orașul Constanța la 1884 deschis în cartea "La Romania" de Bruto Amante 133-139 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) Construcțiile executate în portul Constanța pînă la primul război mondial 140-183 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IONESCU, Ion (autor), MOȘOIU, Traian (autor) Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă GHERGHE, Otilia (autor) Consemnări despre Dobrogea în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1915) 190-194 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ȘERBAN, Constantin (autor) Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MOȘNEAGU, Marian (autor) Constanța în inomastica navală românească 200-204 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Programe de dotări navale în perioada interbelică 205-211 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din viața portuară a Constanței (1944-1977) 212-217 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BORDEIU, Puiu (autor) Evoluția mișcării legionare în Dogrogea între anii 1934-1936 221-238 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MOGOȘANU, Anca-Ruxandra (autor) Drepturile constituționale ale străinilor în România 249-262 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă LASCU, Viorica (autor) Publius Ovidius Naso și episcopul Inochentie Micu Clain 265-267 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ȘOPU, Dumitru (autor) Viața culturală a românilor din Dobrogea pînă la 1878 268-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CRUCERU, Florica (autor) Istoricul muzeului de Artă Populară Constanța 275-282 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă OLTEANU, Florentina (autor) Încercare de analiză contrastivă s două opere casntemiriene 283-291 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă TAMBOZI, Justin (autor) Personalități de sorginte aromână în și din Dobrogea 292-296 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă TAMBOZI, Justin (autor) Frații Tamposi, de la perioada romantică a aviației civile americane la marile holdinguri 297-301 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Ofițeri de marină în știința și tehnica românească 302-314 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă FILIPAȘ, Moise (autor), PETRIMAN, Teodor (autor), TELETIN, Viorel (autor), TIMPAN, Nicu (autor) Aviația romanâ din Dobrogea înainte de cel de-al doilea război mondial 315-321 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PITRESCU, Ileana (autor) Cultivarea cînepei, inului și bumbacului în zona Mangaliei 325-331 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ANTONESCU, C. (autor) Motivații sociale ale distorsiunilor stilistice în arhitectura țărănească din Dobrogea de Sud-Vest 332-354 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MAZILU, C. (autor) Cult, locuire, atelier în arhitectura țărănească dobrogeană 355-360 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BURCEA, Marin (autor), ȘERBĂNESCU, Dorel (autor) Intensitatea relațiilor interbelice la nivel național și zonal 361-368 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă SABIN, Călin (autor) Obiceiul descîntatului în zona Lipnița-Oltina 369-379 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă RUSU, Titus (autor) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă RĂDULESCU, Adrian (autor) Simion Gavrilă - 70 de ani! 389-395 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PLATON, Gheorghe (autor) Note de lectură 399-405 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BERINDEI, Dan (autor) O carte în discuție 406-407 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IONIȚOIU, Cicerone (autor) Valerian Petrescu - 30 de ani de la moartea sa 411-417 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Nuntire 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Povara de iubire 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Statornicie 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Getică 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Noapte fără veac 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Prezente 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Ecou 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Don Galileea neamurilor 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Trecerea 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Cînd ești în mine 424-424 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) Stare de veghe 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) Ciulinii 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) II 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) I 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) V 426-426 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VI 426-426 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VII 426-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) IX 427-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VIII 427-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Acestă mută spaimă 428-428 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Invocație 429-429 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Intr-o zi 429-429 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Bolnav de fără rost 430-430 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Oniric 430-430 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Poem 431-431 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Filă de jurnal 431-431 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Ștefetă 432-432 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Flash 432-432 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Poetul 433-433 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Panteism 433-433 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONESCU, Paul (autor) Împotriva nisipului 434-447 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CORCHEȘ, Victor (autor) La prăvălie 448-454 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GORGOI, Mihail (autor) Cîteva gînduri privind locul și rolul Muzeului Carpaților Răsăriteni I-I română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, Tudor (autor) Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din Neoliticul Timpuriu din România: Stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, județul Neamț .1-7 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zoltan (autor) Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd, jud. Covasna .9-12 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CAVRUC, Valeriu (autor) Considerații privind situația etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu 13-41 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zsolt (autor) Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, județul Covasna 43-46 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LAZĂR, Valeriu (autor) Descoperirile Epocii Bronzului de pe teritoriul județului Mureș 47-54 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie KACSO, Carol (autor) Date noi cu privire la preistoria Maramureșului 55-70 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Viorica (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cetatea dacică "Valea Zînelor" - Covasna 71-81 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BINDEA, Diana (autor) Studiu arheozoologic asupra așezării dacice de la Merești (jud. Harghita) 83-103 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie COSTEA, Florea (autor) O depunere rituală de vase la Racoșul de Jos, județul Brașov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ormanentica olăriei dacice (I) 105-119 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie JANOVITS, Istvan (autor) Noi periegheze arheologice din Depresiunea Ciucului 121-150 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CÎNDEA, Ionel (autor) Expediția militară a Bizanțului din 1166 în geneza culoarului Dunăre - Curbura Carpaților 153-155 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BICHICEAN, Gheorghe (autor) Elemente definitorii ale Cogregațiilor generale voievodale de la Alba Iulia, din anii 1289-1291 157-158 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie TĂTAR, Octavian (autor) Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre Ferdinand de Habsburf și Ioan Zapolya și implicațiile ei în disputa pentru coroana Ungariei 159-163 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea) 165-182 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BĂILĂ, Maria (autor) Discursul Bisericii Orodoxe cu privire la căsătorie și divorț (1750-1850) 183-189 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie FOLA NICOLAE, Victor (autor) Fenomene istorice și demografice în Valea Tîrnavei Mici din Evul mediu pană astăti în conformitate cu date ale toponimiei 191-195 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DOBREAN, Ana (autor) Date privind emigrarea în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a unor locuitori din Scaunele Giurgeu șio Ciuc 197-199 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BURLACU, Emil (autor) Despre refugiații transilvăneni primiți în Țara Românească în anii 1848-1949 201-203 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GRAMA, Ana (autor) Inventare cu bunuri ale comunităților românești ortodoxe din spațiul arcului intracarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 205-250 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MAIOR, Carmina (autor) Urme sigilare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei 251-255 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie RUS DORIN, Ioan (autor) Participarea Batalionului 1 din Regimentul 2 Grăniceresc la Revoluția de la 1848-1849, oglindită în monografia regimentului scrisă de Michael Schneider, Bistrița, 1906 257-263 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DUMITRU, Oana (autor) În jurul revistei "Viața Literară și Artistică" Din corespondența lui Virgil Cioflec cu Ilarie Chendi (7 oilie 1906 - 9 septembrie 1907) 265-275 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile (autor), ZEGREANU, Octavian (autor) Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1899 277-287 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie GOTIA, Dorin (autor) Prelegerile și Conferințele ca mijloace de propagandă promovate de ASTRA, la începutul secolului XX 289-292 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Eugenia (autor) Un document inedit privind Despărțămîntul Brașov al Astrei 293-296 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Vasile (autor) Araci (Arpătac) - o mlădiță viguroasă a Astrei în Secuime 297-301 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Cristian (autor) Mențiuni documentare cu privire la istoricul la istoricul unor biserici orodoxe din zona Baraolt 303-306 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DATUI, Camelia (autor), GANEA, Aurel (autor) Evoluția ideii de unitate la români 307-313 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvîrșirea unității naționale românești 315-320 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BOSOANCĂ, Traian (autor) Marea Unire și preoțimea ortodoxă română din județul Mureș 321-324 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BURLACU, Ioana (autor) Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire 325-327 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Miron Cristea - contemporanul nostru 329-334 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BURLACU, Ioana (autor) Miron Cristea și relațiile internaționale ale Bisericii Ortodoxe Române 335-437 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie ROȘCA, Maria (autor) Iconografia lui Miron Cristea 339-341 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie ȚURLEA, Petre (autor) Din corespondența românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919 343-347 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie PANĂ, Virgil (autor) Cîteva considerații privind moșcarea politică maghiară din România (1919-1939) 349-352 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie IANCU, Alina (autor) "Oituzul" - Gazeză independentă de informație culturală, socială și politică 353-357 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Biserica Ortodoxă și viața romînească din Covasna sub semnul traziției și incertitudinii (1944-1945) 359-363 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DICULESCU, Felicia (autor) Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului Ii. Colkindatul și colinda - aspecte evolutive 367-376 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel (autor) Evoluția structurii ocupaționale în zona etnografică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale 377-380 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MATEI, Florina (autor) Semnificații ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormîntare în zona topliței 381-384 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CIOBANU-BĂCANU, Maria (autor), LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice 387-393 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie RAIN, Lily (autor) Căsătoria etnic-mixtă între etnic și religios 395-397 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BUCUR, Nicoleta (autor) Satul - comunitate de intercunoaștere 399-402 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Habitat și popilație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita 403-421 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie FERGHIU, Delia (autor) Memorie și edentitate - constructe sociale 423-432 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BĂILĂ, Maria (autor) Personalități din Covasna și Harghita 435-436 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BĂILĂ, Maria (autor) Românii din Scaunele Secuiești (în antroponimele din Conscripții Scaunul Ciuc, Girgeu, Cașin Vol. III, 1567-1850 - Ranca I. 436-437 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie IANCU, Alina (autor) Moarte cu bucluc" - Cioflec R. 437-437 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie DOBREAN, Ana (autor) "Subcetate - Mureș" - file de monografie 438-438 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activității pe anul 1998 441-446 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie Valeriu Lazăr (1931-1991) 447-448 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 THEODORESCU, Răzvan (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos - Cuvînt înainte .7-7 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BUDIȘ, Monica (autor) Jertfa - piatră fundamentală a oricărei întemeieri 11-24 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COJOCARU, Nicolae (autor) Mitologia casei și obiceiurile populare în Bucovina 25-40 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 OLENICI, Maria (autor) Nucul: Valențe etno-mitologice 41-47 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MĂRGINEANU, Maria (autor) Arta lemnului în spațiul etno-cultural al tradiției dinamice bucovinene 49-69 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CAMILAR, Mihai (autor) Instalații tehnice populare acționate de apă din zona etnografică Umor 71-84 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BĂNCESCU, Octavian (autor) Despre răspîndirea instalațiilor hidraulice pentru preliucrarea lemnului în zona Rădăuți (contribuții) 85-89 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CUSIAC, Dragoș (autor) Ceramica neagră de Marginea 91-97 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SIDORIUC, Georgeta (autor) Vopsitul vegetal, meșteșug pe cale de dispariție în Bucovina 99-105 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CÎRLAN ION, Alexandru (autor) Motivul oedipian în folclorul românesc 113-124 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPĂTARU, Gheorghe (autor) Despre încadrare în cultura populară a romanității 125-147 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SABĂU, Sorin (autor) Pădurea în imaginarul popular românesc 149-155 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Ghicitori 157-163 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) D proteic în dialectul dacoromân 167-188 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DOLINSKI, Avramia (autor), DOLINSKI, Gheorghe (autor) Toponimia comunei Arbore 189-195 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Mihai Eminescu despre Suceava, împrejurimile ei și cîteva aspecte etnografice 197-205 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DREHUȚĂ, Emilian (autor) Evoluția economiei din bazinul Sucevei în perioada postbelică și reflectarea acesteia în cultura și civilizația satelor 207-210 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 ROMANIUC, Elvira (autor) Muzeul obiceiurilor tradiționale din Bucovina 213-218 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CIOBANU, Elena (autor) Metode de comunicare între muzeu și public 219-222 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPÎNU, Mihai (autor) Muzeul etnografic Vatra Dornei (propunere pentru un posibil ghid turistic al Muzeului) 223-229 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Victor Vasilescu (1856-1938) 233-236 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Eugenia Iacob - scriitor și etnograf 237-249 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DIMITRIU, Eugen (autor) Folcloristul Vasile G. Popa 251-263 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MARIANCIUC, Violeta (autor) Obiceiuri și tradiții în construirea casei 267-268 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COZARIUC VICTOR, Nicolae (autor) Cromatica și tehnica realizării țesăturilor de interior în comuna Dărmănești 269-272 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Făt-Frumos cel înțelept (o suta de basme, legende, snoave și povești din Maramureș) - Bilțiu Pamfil 273-276 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DRĂGOESCU, Ion (autor) Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-13 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MOISE, Ilie (autor) Muzeului Etnografic al Transilvaniei: ctitori sau succesori 19-22 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 SĂLĂGEAN, Tudor (autor) George Vâlsan - Pledoarie pentru un muzeul etnografic al Ardealului 23-31 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Ocupații tradiționale, meșteșuguri și industrii complementare într-o localitate pastorală din subcarpații Olteniei (sec. XVIII-XX) 35-46 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GOȚIA, Ioan (autor) Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (II) 47-66 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 OȘIANU, Flavia (autor) Plugul și plugușorul - unealtă și obicei 67-74 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 POPOIU, Paula (autor) Antropos și spațiu dobrogean 75-92 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ȘERDAN, Daniela (autor) Considerații privind factorii determinanți în tipologia așezărilor rurale din Sălaj 93-102 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 TOȘA, Ioan (autor) Mărturii documentare privind casa rurală românească de la începutul secolului XX 105-202 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BOCȘE, Maria (autor) Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri, funcții, simboluri - 203-273 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MICU, Cristian (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul sistemelor tradiționale de iluminat 273-301 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BLAGA, Iuliana (autor) Textile de interior din zona Bîrgău 303-316 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 DULCU, Ecaterina (autor) Hanul de la Gura Orbicului - monument de artitectură din orașul Bihuși, jud. Bacău 317-328 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 POP, Dumitru (autor) Integrarea țiganilor în comunitatea satului Cătina din Cîmpia Transilvaniei 329-342 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MIRESCU, Cornel (autor) Cîteva aspecte ale conceptului de artă populară 343-347 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ROȘU, Georgeta (autor) Propaganda ateistă la sate în perioada comunismului și efectele ei asupra mentalului rural 349-371 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu (autor) Cerul și pămîntul în cultura tradițională - Cercetări în Munții Apuseni - 375-397 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MUNTEANU, Simona (autor) Semnificații culturale și acțiuni magice privitoare la icoana tradițională românească 399-409 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BILȚIU, Pamfil (autor) Reprezentări arhaice în arta maramureșeană și românească 411-432 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BODIU, Aurel (autor) Elemente de mitologie a morții 433-439 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MARIAN, Adriana (autor) Jelirea - port și comportament 441-451 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MURARU, Ovidiu (autor), TOȘA, Ioan (autor) Sfintele sărbători ale Paștilor în lumea satului românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 453-468 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BADEA ȚUȚUIANU, Adriana (autor) Împănatul boului în comuna Mintiul Gherlii (jud. Cluj) 469-482 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BĂRBULESCU, Elena (autor) Femeia în proverbele și zicătorile românești 483-496 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PURCAR RUSTOIU, Ioana (autor) Naștere, căsătorie, moarte. Considerații asupra mentalității rurale a secolului al XIX-lea în satul Laz, pe baza registrelor matricole 497-522 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PAVEL, Emilia (autor) Podoabe, simboluri arhaice în portul popular românesc 523-538 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 COSMA, Aurelia (autor) Noi coordonate în evoluția muzeelor 541-544 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 NIȚULESCU, Virgil (autor) Legislație românească în perioada interbelică: protejarea patrimoniului cultural mobil 545-559 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PASCU, Paula (autor) Posibilități de utilizare a unor plante indigene în domeniul conservării 561-571 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene Arheologie, istorie medie 7-20 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie NANIA, Ion (autor) Religia geto-daciloe - bază a ortodoxiei românești Arheologie, istorie medie 21-45 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ȘANDRU, Ilie (autor) Considerații juridice asupra unui testament descoperit la Sucidava Arheologie, istorie medie 47-53 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MOISESCU, Cristian (autor) Unde a funcționat primul lăcaș al Mitropoliei Țării Românești Arheologie, istorie medie 55-61 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) De unde venea și unde a păstorit primul mitropolit al Țării Românești Arheologie, istorie medie 63-72 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie GEORGESCU, George (autor) Din tainele Argeșului Arheologie, istorie medie 73-79 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie GEORGESCU, Emma (autor), GEORGESCU, Laurenția (autor) Necripola de la Mănăstirea Negru-Vodă sec. XV-XVIII Arheologie, istorie medie 81-89 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie POPESCU ARGEȘEL, Ion (autor) Bisericile rupestre din Muncel Arheologie, istorie medie 91-98 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Relațiile interetice româno-germane în arealul de constituire a Țării Românești Arheologie, istorie medie 99-114 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DINA, Teodor (autor) File din istoria unui vechi sat argeșean, Picani Arheologie, istorie medie 115-125 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor), MASCHIO, Romeo (autor) Dovezi arheologice privind existența unei curți domnești temporare la Pitești Arheologie, istorie medie 127-134 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Din nou despre sigiliile lui Mareș Băjescu Arheologie, istorie medie 135-143 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie SINIGALIA, Tereza (autor) Conacul lui Constantin Brîncoveanu din viile de la Pitești Arheologie, istorie medie 145-149 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CIOCANU, Sergius (autor) Un monument de arhitectură tradițională. Biserica veche a mănăstirii Condrița Arheologie, istorie medie 151-155 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie STOICA, Simona (autor) Simboluri precreștine în surse epigrafice Arheologie, istorie medie 157-160 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie GEORGESCU, Dumitru (autor) Luptele dintre austrieci, români și turci la 1789 în zona Argeșului Arheologie, istorie medie 161-165 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie UNGUREANU, Octavian (autor) Tudor Vladimirescu în conștința argeșenilor. Momente și semnificații Arheologie, istorie medie 167-171 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MAVRODIN, Teodor (autor) Cîteva documente privitoare la averea rămasă de la Tudor Vladimirescu, conducătorul revoluției de la 1821 Arheologie, istorie medie 173-175 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumul oii și alte drumuri moarte pe meleagurile argeșene. Istoric și toponimie Arheologie, istorie medie 177-187 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie BĂLAN, Constantin (autor) Preocupări de epigrafie ale lui C.D. Aricescu la Cîmpulung și în împrejurimile orașului, la 1854 Arheologie, istorie medie 189-195 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TRÎMBACIU, Ștefan (autor) Două anaforale ale Logofeției Țării de Sus, de la începutul sec. XIX-lea, privitoare la scutirea de vama domnească a orașului Cîmpulung Arheologie, istorie medie 197-201 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ORBIȘOR, Ilie (autor) 160 de ani de învățămînt la Găvana-Pitești Arheologie, istorie medie 203-206 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DIACONESCU, Daniel (autor) Activitatea extrașcolară a învățătorilor musceleni Arheologie, istorie medie 207-212 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Lichidarea "Treimii proprietății" din Stroești-Argeș Arheologie, istorie medie 213-235 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DOBRINESCU, Valeriu (autor), NICOLESCU, Gheorghe (autor) Un general francez la București (septembrie 1939) Arheologie, istorie medie 237-253 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PINTILIE, Dan (autor) Constituirea satului model "Antonești", din comuna Corbeni, județul Argeș-1941-1944 Arheologie, istorie medie 255-262 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ALEXANDRESCU, Andrei (autor) Romania pe frontul sovietic. Discursul despre pace în anii 1945-1964 Arheologie, istorie medie 263-267 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Cîteva aspecte din timpul "Foametei celei mari" (1946-1947) Arheologie, istorie medie 269-274 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Căpitanul Ioan Antonescu - tatăl mareșalului Ion I. Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 275-284 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PENTELESCU, Aurel (autor) Patru ani din activitatea mareșalului Ion Antonescu (1927-1929; 1931-1933). Contribuții biografice. Amintirile contemporanilor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 285-290 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CARP, Cornel (autor) Ion Antonescu comandant al diviziei 3 Infanteriedin Pitești Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 291-296 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie HLIHOR, Constantin (autor) Considerații privind guvernarea mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 297-303 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TEODORESCU, Aurelian (autor) Ideea luptei pentru unitate națională la români în concepția mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 305-312 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ȘPERLEA, Florin (autor) Procesul și execuția mareșalului Ion Antonescu în percepția opiniei publice românești și a armatei române Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 313-318 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie BUZATU, Gheorghe (autor) Reabilitarea ori dilemele mareșalului Ion Antonescu? Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 319-332 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MUNTEANU, Emilian (autor) Un obiectiv al apărării intelectuale. Regimul Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 333-337 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ion Antonescu, ctitor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 339-342 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DICU, Paul (autor) Din biografiile profesorilor universitari Emanoil N. Antonescu, Eftimie N. Antonescu, Mihail A. Antonescu și Istrate N. Micescu Personalităţi 343-377 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ICHIM, Eugen (autor) O personalitate militară de excepție a plaiurilor argeșene: Generalul Nicolae Traian Panaitescu Personalităţi 379-383 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TUDOR, Vasile (autor) Generalul aviator Constantin Argeșanu Personalităţi 385-388 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Elenismul și lumea geto-dacică Istoria Culturii, Muzeografie 389-396 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie BICA, Ion (autor) Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfîntul Nicolae din Curtea de Argeș Istoria Culturii, Muzeografie 397-400 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ANTIPA, Victor (autor) Icoana și paradigma feminității Istoria Culturii, Muzeografie 401-415 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TUDOR, Margareta (autor) Motive fitomorfe în ilustrarea cărților vechi românești Istoria Culturii, Muzeografie 417-419 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie VOINESCU, Silvestru (autor) Academiceni români cu autografe pe cărți din colecția Bibliotecii Județene Argeș păna în anii celui de al doilea război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 421-424 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PALLY, Luminița (autor) Sigmund Freud despre originea și evoluția totemismului Istoria Culturii, Muzeografie 425-431 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MOISESCU, Nicolae (autor) Trei scrisori ale lui Vasile Alecsandri către Nicolae Bălcescu Istoria Culturii, Muzeografie 433-436 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ROTARU, Elena (autor) Repertoriul Teatrului Național - preocupare majoră pentru Liviu Rebreanu Istoria Culturii, Muzeografie 437-441 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie COJOCARU, Florentina (autor) Așezămîntul cultural "Fundația Argeșului" Istoria Culturii, Muzeografie 443-448 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice la sfîrșitul primului război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 449-459 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie OPREA, Radu (autor) Contribuții la istoria muzeografiei etnografice argeșene Istoria Culturii, Muzeografie 461-467 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PURNICHI, Vintilă (autor) Mihai Moșandrei (Note biografice) Scriitori Contemporani 469-475 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MORARU-BUDESCU, Corina (autor) Poeta Ludmila Ghițescu și cenaclul literar "Liviu Rebreanu" Scriitori Contemporani 477-479 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie NICOLAESCU, Sergiu (autor) Miron Cordun - In memoriam Scriitori Contemporani 481-486 română
1999 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI CUCOȘ, Ștefan (autor) Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei 304 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII Cuprins 3-10 română, engleză
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII COMȘA, Eugen (autor) Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia Studii şi articole 13-18 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII NEGRU, Mircea (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Descoperiri arheologice din epoca bronzului la București - Militari "Cîmpul Boja" (campania din anul 1997) Studii şi articole 19-25 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII NEGRU, Mircea (autor) Descoperiri arheologice din secolul al III-lea d. Chr. la București - Militari "Câmpul Boja" Studii şi articole 26-33 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZĂNESCU, Ionel (autor) Raporturile administrației orașului București cu puterea centrală a Țării Românești în secolul al XVI-lea Studii şi articole 34-40 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IVAN-GHILIA, Liana (autor) Pisanii bucureștene din epoca lui Matei Basarab - relația imagine-text - Studii şi articole 41-44 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări arheologice la Biserica Sfinții Împărați - Buciumeni - Buftea Studii şi articole 45-56 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea a II-a Bisericile Sf. Ilie Rahova și Sf. Ion Nou Studii şi articole 57-72 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BORDEIANU-MITRACHE, Gabriela (autor) Religiozitatea populară bucureșteană Studii şi articole 73-76 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DRĂGAN, Valeriu Eugen (autor) Planul Ernst (1791). Analiza rețelei stradale din centrul orașului București Studii şi articole 77-90 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII VELESCU, Oliver (autor) O pagină din istoria burgheziei bucureștene (1807-1812) Studii şi articole 91-97 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Din istoria unui vechi așezământ medical. Spitalul Filantropia Studii şi articole 98-109 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian (autor) Barabas Miklos un "cetățean" al Mitteleuropei în Bucureștii începutului de veac XIX Studii şi articole 110-116 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CERNOVODEANU, Paul (autor), VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PIPPIDI, Andrei (autor) Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin (autor) Loji masonice bucureștene din perioada domniei lui Carol I. Documente pariziene inedite Studii şi articole 132-138 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZAMANI, Lelioara (autor) Cafenelele boemei literare și artistice în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX Studii şi articole 139-145 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BURLACU, Petruța (autor) Petrecerea timpului liber în Bucureștiul interbelic Studii şi articole 146-153 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIMITRIU, Victoria (autor) "Strolls in Old Corners of Bucharest" . A late reading of a book about Bucharest, published by the "National Publishing House" in 1926 Studii şi articole 154-161 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IONESCU-GURĂ, Nicoleta (autor) Bombardamentele anglo-americane și germane asupra Bucureștiului din anul 1944 Studii şi articole 162-168 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IONIȚĂ, Ionel C. (autor) Bucureștii și statuile sale. I.I.C. Brătianu de Ivan Mestrovici Patrimoniu bucureştean 171-175 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ENE, Camelia (autor), IONIȚĂ, Ionel (autor) Monumentele de la "kilometrul zero" Patrimoniu bucureştean 176-182 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IOSIP, Corina (autor) Casa Melic cea mai veche locuință din București Patrimoniu bucureştean 183-186 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din București Patrimoniu bucureştean 187-192 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IPATE, Mihai (autor) Cotrocenii în timpul lui Barbu Dimitrie Știrbei Patrimoniu bucureştean 193-207 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CONSTANTINESCU, Carmen (autor), GAVRIL, Victoria (autor) Un sit de istorie și artă bucureșteană - strada "Ștefan Luchian" Patrimoniu bucureştean 208-218 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PETRESCU, Ioana-Maria (autor) Pasajul comercial Lipscani-Gabroveni Patrimoniu bucureştean 219-225 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MUCENIC, Cezara (autor) Ion N. Socolescu. Activitatea de arhitect în Bucureștiul sfîrșitului de veac - 1884-1900 Patrimoniu bucureştean 226-244 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Popina de la "Mihai Vodă", vatră de istorie multimilenară Patrimoniu bucureştean 245-260 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BORONEANȚ, Vasile (autor) Al IV-lea colocviu al Asociației Internaționale a Muzeelor de Istorie (18-24 octombrie 1992, Quebec, Canada) Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 263-264 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ARPIN, Roland (autor) Le musée entre la fonction politique et l’action politique Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 265-279 franceză
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HĂRDĂU, Corina (autor) Scenografia - arta ambientală, în slujba expunerii muzeale Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 280-284 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII FALCAN, Dan (autor) Anul 1848 - schiță pentru o nouă abordare Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 285-288 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII COLEA, Constanța (autor) Expoziția "Familia regală, suverani și cetățeni. Ceremonial și cotidian". Tematica expoziției Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 289-290 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Monede bizantine din colecția Muzeului de Istorie și artă al Municipiului București Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 291-295 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII POPESCU, Adrian (autor) Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Două tezaure bucureștene - Colțea și Cărămidarii de Jos Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 298-299 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Speranța (autor), MARCU, Elena (autor) Însemne de asociații profesionale orășenești (1882-1897) din colecții particulare bucureștene Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 300-304 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin (autor) Stema de pe poarta Palatului Șuțu - o precizare heraldică - Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 305-306 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ANTONESCU, Rodica (autor) Definiția profesiunilor de restaurator și conservator a consiliului internațional al muzeelor (I.C.O.M.) Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 309-314 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GĂGESCU, Simona (autor) Armătura interioară în restaurarea unor piese de sticlă din secolul al XIX-lea Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 315-322 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Virgilia (autor), PONTA, C. (autor), VECHIU, Filofteia (autor) Folosirea radiațiilor gama în desinfecția obiectului de muzeu. Mantie de catifea (sec. al XIX-lea) din patrimoniul M.I.A.M.B. Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 323-326 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII Petre Dache (1930-1997) 22 octomhrie 1930 - + 28 decembrie 1997 In memoriam 329-329 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GRĂMĂTICU, Steluța (autor), HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Radu Viorel Ocheșeanu (1943-1998) In memoriam 330-334 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GHEORGHIU TUDOR, Octavian (autor) Elemente de istorie a orașului București într-o publicație apărută în Grecia RECENZII 337-340 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII VELESCU, Oliver (autor) Istoria repusă în fireasca continuitate RECENZII 341-342 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ENE, Cristina-Loredana (autor) Însemnări privind evoluția spațiilor funerare, "Necropola Capitalei", editura Museion, Chișinău, 1997 RECENZII 343-347 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IVAN-GHILIA, Liana (autor) Secolul 20 - nr. 6-7-8/1997 număr dedicat orașului Bucuresti RECENZII 348-352 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IOSIP, Corina (autor) Perspective teoretice privitoare la viitoarea structură urbană a capitalei și concursul "București 2000" RECENZII 353-359 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Cezara Mucenic București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, Silex - București, 1997 RECENZII 360-362 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian (autor) Ionel Ioniță, "O lună din istoria Bucureștilor", lucrare editat[ de centrul de proiecte culturale (ARCUB, București, 1998 RECENZII 363-364 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian (autor) Paul Filip, "Bellu panteon național" editura Cartier, București, 1998 RECENZII 365-368 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII OLTEANU, Denisa-Simona (autor) Manifestări muzeale organizate la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București 1997-1998 Cronica 369-378 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Cronica Cercetărilor Arheologice Cronica 379-382 română
1999 Carpica, XXVIII ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Observații tipologico-funcționale privind ciocanele duble în eneolitic și epoca bronzului .7-16 română
1999 Carpica, XXVIII POPA, Cristian (autor) Un pumnal de tip răsăritean de la Cut (jud. Alba) 17-30 română
1999 Carpica, XXVIII BUTNARIU, Relu (autor) Noi cercetări de suprafață efectuate de Muzeul de Istorie din Roman 31-36 română
1999 Carpica, XXVIII DAVID, Daniel (autor) Locuri de cult în Dacia (sec II a-Chr.-I p.Chr.) 37-48 română
1999 Carpica, XXVIII SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Izvoare literare și arheologice despre cultele și credințele sarmaților (Complexe arheologice) 49-78 română
1999 Carpica, XXVIII PLANTOS, Cristinel (autor) O nouă așezare a dacilor liberi de la Pradaiș 79-90 română
1999 Carpica, XXVIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de sec. IV p.Chr. De la Pogonești-Ivești 91-102 română
1999 Carpica, XXVIII TEODOR, Dan (autor) Contribuții la cunoașterea obștii sătești din mileniul marilor migrații 103-108 română
1999 Carpica, XXVIII ARTIMON, Alexandru (autor) Biserica și necropola medievală de la Tg. Trotuș (jud. Bacău) Considerații finale 109-134 română
1999 Carpica, XXVIII ANDRONIC, Mugur (autor) Hrincești - un sat bucovinean dispărut 135-140 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton (autor) Misionari catolici despre Faraoani 141-162 română
1999 Carpica, XXVIII TOFAN, Constantin (autor) O încercare de climatologie istorică (II) 163-176 română
1999 Carpica, XXVIII CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Evoluția raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177-198 română
1999 Carpica, XXVIII STROE, Laurențiu (autor) "Prințul Aurului" și pacea de la Carlowitz 199-204 română
1999 Carpica, XXVIII CIOBANU, Daniel (autor) Biserica armenească "Sfînta Treime" din Suceava. Între legendă și adevăr istoric 205-210 română
1999 Carpica, XXVIII BUTNARIU, Iulia (autor) Aspecte din viața comuntății evreiești din Roman 211-218 română
1999 Carpica, XXVIII MURARU, Ioan (autor) O fabrică" de sare huscă în satul Luncani din ținutul Bacău în anul 1917 219-222 română
1999 Carpica, XXVIII MURARU, Ioan (autor) O publicație necunoscută din 31 decembrie 1931 privitoare la reorganizarea justiției nși comerțului Moldova 223-228 română
1999 Carpica, XXVIII ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Franța și problema prințului străin (începutul sec. XIX-1866) 229-254 română
1999 Carpica, XXVIII PALADE, Manuela (autor) Forme de economie și întrejutorare a micilor depunători. Tradiție și contemporanietate 255-260 română
1999 Carpica, XXVIII ALISTAR, Didi (autor) Rolul instituțiilor școlare și ecleziastice în ridicarea economică a satului băcăuan în jum. A sec. al XX-lea - Băncile populare 261-272 română
1999 Carpica, XXVIII UNGUREANU, Ioan (autor) Concepte și ideologii cooperatiste și încercările de aplicare a acestora în agricultura județului Bacău în perioada interbelică 273-280 română
1999 Carpica, XXVIII LUCACI, Andrei (autor) Asistența religioasă în armata română la pragul mileniului III 281-286 română
1999 Carpica, XXVIII MARIN, Lăcrămioara (autor) Decembrie 1989 - spre aducere aminte 287-288 română
1999 Carpica, XXVIII LEAHU, Gabriel (autor) Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea 289-300 română
1999 Carpica, XXVIII CRUCEANU, Viorel (autor) RWANDA: Anatomia unui genocid! 301-308 română
1999 Carpica, XXVIII ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Așezarea din secolerle VI-IX de la Izvoare-Bahna, Realități arheologice și concluzii istorice - Mitrea Ioan 309-312 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton (autor) Catolicii din Moldova. Universul culturii populare 313-316 română
1999 Crisia, 29 Cuprins 2 română
1999 Crisia, 29 CRIȘAN, Ioan (autor) Materialele arheologice din perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului descoperite în așezarea Cefa-La Pădure, județul Bihor .7-14 română
1999 Crisia, 29 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Alaric, Aetius, Attila sau nașterea, apărarea și moartea imperiilor 15-25 română
1999 Crisia, 29 CZIER, Zoltan (autor) Capra hircus L. din nivelul feudal timpuriu de la Biharea 27-39 română
1999 Crisia, 29 CĂLUȘER, Iudita (autor) Schematismul greco-catolic al diecezei de Oradea din anul 1765 41-65 română
1999 Crisia, 29 MIHOC, Blaga (autor) Biserica greco-catolică română din Ungaria (1919-1930) 67-88 română
1999 Crisia, 29 ZAINEA, Ion (autor) Spectrul politic bihorean în primul deceniu al perioadei interbelice (1919-1930) 89-96 română
1999 Crisia, 29 DULGĂU, Bujor (autor) Contribuții la istoricul băncii "Drăganului" din Beiuș 97-100 română
1999 Crisia, 29 FAUR, Antonio (autor) Referiri în documente franceze cu privire la Uniunea Populară Maghiară (1946-1947) 101-108 română
1999 Crisia, 29 CORNEA, Lucia (autor) Fotografi orădeni în primii ani ai epocii staliniste (1945-1950) 109-118 română
1999 Crisia, 29 MIHOC, Blaga (autor) Anul 1848-1849 în Bihor. Contribuții documentare 119-135 română
1999 Crisia, 29 MOISA, Gabriel (autor) Reprimarea răscoalelor țărănești din anul 1949 în Bihor și Arad. Contribuții documentare 137-170 română
1999 Crisia, 29 MOISA, Gabriel (autor) Monografia istorică a satului Varviz (I) 171-184 română
1999 Crisia, 29 BULZAN, Sorin (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Un pandantiv din bronz descoperit la Oradea - Pepinieră 185-187 română
1999 Crisia, 29 GHEMIȘ, Călin (autor) Note privind metalurgia bronzului în nord-vestul României 189-195 română
1999 Crisia, 29 GHEMIȘ, Călin (autor), MARTA, Doru (autor) Note privind "vama sării" de la Vadu Crișului (jud. Bihor) 197-204 română
1999 Crisia, 29 MUREȘAN, Olimpia (autor) Problematica monedelor provenite din Cetatea Oradea 205-213 română
1999 Crisia, 29 GHEMIȘ, Călin (autor) Chroniques Mesopotamiennes - Glassner Jean-Jacques 215-216 română
1999 Crisia, 29 CORNEA, Lucia (autor) Fenykepszek es fenykepeszmutermek Magyarorszagon (1840-1945) - Szakacs Margit 216-217 română
1999 Crisia, 29 MARTA, Doru (autor) Catalogul monedelor principatului Transilvaniei. Colecția "Ing. Constantin Orghidan" - Velter Ana Maria 222-222 română
1999 Crisia, 29 BULZAN, Sorin (autor) Cultele orientale în lumea romană 223-224 română
1999 Drobeta, IX CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în satul Bucura .7- română
1999 Drobeta, IX EL SUSI, Georgeta (autor) Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului, cultura Verbicioara, Rogova, jud Mehedinți ("La Cazărmi") 25- română
1999 Drobeta, IX CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Rit și ritual funerar în cadrul culturii Verbicioara 41- română
1999 Drobeta, IX BONDOC, Dorel (autor) Noutăți arheologice din Oltenia 50- română
1999 Drobeta, IX GHERGHE, Petre (autor) Repertoriul descoperirilor și informațiilor arheologice pentru epoca geto-dacică din județul Mehedinți 57- română
1999 Drobeta, IX STÎNGĂ, Ion (autor) Contribuții privind cunoașterea teritoriului rural al Drobetei 73- română
1999 Drobeta, IX STÎNGĂ, Ion (autor) Contribuții privind cunoașterea vieții romane rurale pe limesul-ul danubian în secolele II-III p Ch : Villa rustica de la Gîrda Mare, jud. Mehedinți 79- română
1999 Drobeta, IX BĂLĂCEANU, Maria (autor) Podoabe în Oltenia romană. Inele 110- română
1999 Drobeta, IX BALACI, Cornelia (autor), CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Biserica Sfînta Treime din Cerneți (sondaj atheologic) 128- română
1999 Drobeta, IX BOLOLOI, Olimpia (autor) Popa Ion Buzianu, moșnean de vază în Plaiul Cloșani - Mehedinți 134- română
1999 Drobeta, IX GHERGHE, Otilia (autor) Episcopia de Rîmnic și Unirea Principatelor 142- română
1999 Drobeta, IX DEACONU, Luchian (autor) Din istoricul comunității bulgare din Oltenia (1850-1900) 151- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae (autor) Organizarea învățămîntului filozofic universitar românesc în gîndirea și practica filozofică a profesirului universitar Constantin-Dumitrescu-Iași 168- română
1999 Drobeta, IX ANIȚA, Cristian (autor) Biblioteca I.Gh. Bibicescu din Turnu Severin. Noi cercetări în fonduri arhivistice locale 175- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae (autor) Școlile orșovene de după Marea Unire în lumina unor documente inedite 184- română
1999 Drobeta, IX RĂȚOI, Tudor (autor) Organizația P.N.L. din Mehedinți de la înființare și pînă la primul război mondial 199- română
1999 Drobeta, IX MUREȘ, Valentin (autor) Aspecte ale comerțului din orașul Turnu Severin la început de secol XX 209- română
1999 Drobeta, IX CIMPOIERU, Clarisa (autor) Vizite regale la Turnu Severin. Noi cercetări în arhivele locale 215- română
1999 Drobeta, IX BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Mihail Mingarelli, un medic italian în Severinul veacului trecut 223- română
1999 Drobeta, IX SALCĂU, Paula (autor) Un medic severinean și familia sa din Epir 231- română
1999 Drobeta, IX BOTU, Eugenia (autor) Colecția de păsări a secției de Științele Naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier 236- română
1999 Drobeta, IX BAICU, Stelian (autor) Mărturii despre viața și activitatea preotului Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița în Muzeul Regiunii Porților de Fier 252- română
1999 Drobeta, IX MĂNEANU VARVARA, Magdalena (autor) Cultul mahomedan pe insula Ada-Kaleh (proiect de expoziție) 256- română
1999 Drobeta, IX BOLOLOI, Olimpia (autor) Viața politică românească oglindită în documente din colecția Doctor C.I. Istrati (expoziție, 1999) 263- română
1999 Drobeta, IX PĂTRUȚESCU, Manuela (autor) Aeromicroflora bacteriană a muzeului și implicațiile ei în biodegradare 266- română
1999 Drobeta, IX MATACĂ, Sorina (autor) Valea Slătinicului Mare. Conspect floristic 274- română
1999 Istros, IX CÎNDEA, Ionel (autor) Dr. Nicolae Harțuche a împlinit 70 de ani .1-6 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) FlOrian Anastasiu, la 70 de ani .7-8 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cîndea, la 50 de ani .9-12 română
1999 Istros, IX PANDREA, Stănică (autor) Observații referitoare la evoluția culturii Boian în Nord-Estul Cîmpiei Române 13-46 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Figurimele antropomorfe din prima epocă a fierului descoperite în lumea tracică 47-88 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor) Sarmatic swords and daggers with ring-shape handle in the Northern and North-Western of the Black Sea 99-120 engleză
1999 Istros, IX DAMIAN, Oana (autor) Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X 121-143 română
1999 Istros, IX NEAGU, Marian (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
1999 Istros, IX MOISE, Dragoș (autor) Studiul materialului faunistic aparținînd mamiferelor, descoperit în locuințele gumelnițene de la Însurăței-Popina I (jud. Brăila) 171-190 română
1999 Istros, IX RADU, Valentin (autor) Studiul resturilor osoase de pește de la Însurăței - Popina I. Campaniile 1995-1998 191-196 română
1999 Istros, IX BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), RADU, Valentin (autor) Studiul faunei neolitice de la Siliștea - Conac (jud. Brăila) 197-210 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor), VERNESCU, Mirela (autor) Descoperiri getice și din evul mediu timpuriu la Însurăței, județul Brăila 211-221 română
1999 Istros, IX CÎNDEA, Ionel (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Cetatea Albă - Punctul Citadelă (1997-1998) 223-312 română
1999 Istros, IX CÎNDEA, Ionel (autor) Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (1998-1999) 313-344 română
1999 Istros, IX NEDU, Decebal (autor) Tratatul dintre Roma și Hieron II din anul 263 a. Chr. 345-352 română
1999 Istros, IX BEJAN, Cristian (autor) Considerații asupra cauzelor exilului lui Seneca din perioada 41-40 d. Hr 353-362 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormînt de înhumație (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila 363-366 română
1999 Istros, IX LANGU, Sorin (autor) Anul 1462 și consecințele sale monetare 367-370 română
1999 Istros, IX TULUȘ, Arthur (autor) Consecințele anului 1484 asupra circulației monetare din Moldova 371-376 română
1999 Istros, IX LUCA, Cristian (autor) Contribuții la istoricul unor vechi așezări rurale din Țara Românească: Călărești, Cîrtojani, Crevenicu (județul Teleorman) în secolele XVI-XVII 377-382 română
1999 Istros, IX POPESCU, Adrian (autor) Monede otomane dintr-un tezaur descoperit la Jirlău, jud. Brăila 383-387 română
1999 Istros, IX RĂDULESCU, Mihai (autor) Convorbire cu Domnul Petre Ș. Năsturel - 3 mai 1996 - 389-414 română
1999 Istros, IX NEDU, Decebal (autor) Roma republicană - Crowford Michael 415-417 română
1999 Istros, IX RĂDULESCU, Mihai (autor) Petru Cercel - Un Domn umanist în Țara Romanească 418-418 română
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 COMȘA, Eugen (autor) Așezarea gumelnițeană "Măgura Cuneștilor" 007-040
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 BÂRZU, Ligia (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Sărata Monteoru. Săpăturile arheologice din Poiana Scorușului din 1952 si 1954 041-058
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor), ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica (autor) Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga (jud. Buzău). Campaniile 1982 - 1986, 1988 și 1996 059-098
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 CONOVICI, Nicolae (autor), MATEI, Gheorghe (autor) Necropola getică de la Stelnica-Grădiștea Mare (jud. Ialomița). Raport general pentru anii 1987 - 1996 099-144
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 Argamum. Sectorul faleza de Est (F.E.) 145-164
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 LUNGU, Vasilica (autor) Argamum. Necropola tumulară. Săpăturile arheologice din anii 1988, 1990 - 1996 165-174
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 IACOB, Mihaela (autor) Argamum. Sector extra-muros, 1977 - 1980; 1994-1995 175-190
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 TOPOLEANU, Florin (autor) Argamum. Considerații preliminarii privind locuirea romană târzie. Sector "Basilica II" (1981 - 1994) 191-202
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 IACOB, Mihaela (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Argamum. Descoperiri monetare. Conspect preliminar 203-214
1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1 CIOFLAN, Teodor (autor), PETOLESCU, Constantin C. (autor) Cercetările din castrul cu val de pământ de la Câmpulung (cartier Pescăreasa), 1987 - 1989. 215-220
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 MAKO LUPESCU, Maria (autor) Between the Sacred and Profane: The Trial ny Hot Iron Ceremony Based on the "Regestrum Varadinense" .5-26 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 DUMITRAN, Ana (autor), GODOR, Botond (autor) Înnobilarea românilor în epoca principatului autohton al Transilvaniei și semnificațiile sale religioase 27-42 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 POP, Ioan-Aurel (autor) Etnicitate și cartografie în Europa Central-Orientală în evul mediu și epoca modernă timpurie 43-54 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 SIPOS, Gabor (autor) A Boncnyiresi reformatus parokia atadasa (1651) 55-58 maghiară
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 DINCĂ, Ciprian (autor) Despre diplomatica episcopală transilvană (1270-1307) 59-70 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 ENGEL, Pal (autor) Kiralyi emberek Valko megyeben 71-88 maghiară
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 SUNKO, Attila (autor) A fejedelem szemelyes biraskodasa. A curia militatis intezmenyenek nyomal az Erdelyi Fejedelemegben 89-102 maghiară
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 PAL-ANTAL, Sandor (autor) Sistemul institutional al scaunului secuiesc Mureș în perioada principatului autonom al Transilvaniei 103-118 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSZ-FOGARASI, Eniko (autor) Tîrgurile Dejului în evu mediu 119-124 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUS, Vasile (autor) Aestimio, aestimare, aestimator. Observații pe marginea unor articole de glosar 125-154 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Atlas der siebenburgisch-sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen - Fabrini H. 155-157 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Țara Făgărașului în evul mediu (secolele XIII-XVI) 157-160 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 MIZGAN, Vasile (autor) Cetăți medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezan G. 160-161 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSU, Cosmin (autor) Documente privind istoria orașului Brașov. Vol XI: Documente de breaslă (1420-1580) 162-163 română
1999 Mousaios, V CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), PANDREA, Stănică (autor) Cercetările arheologice de la Pietrosu-Costești, județul Buzău - campania 1998 .9-14 română
1999 Mousaios, V HAHEU, Vasile (autor) Despre valurile "vitrificate" la fortificațiile traco-getice de la est de Carpați 15-18 română
1999 Mousaios, V CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Aspecte privind evoluția Nord-Estului Munteniei în secolele Ii-CI d-Hr. Considerații bazate pe analiza unor descoperiri fortuite din județul Buzău 19-31 română
1999 Mousaios, V POPA, Alexandru (autor), TENTIUC, Ion (autor) Unele considerații privind lăcașele rupestre din Moldova de Est în secolele IV-XIII 33-51 română
1999 Mousaios, V POPA, Alexandru (autor) Cu privire la problema așezărilor fortificate din aria culturii Săntana de Mureș-Cernjahov 53-69 română
1999 Mousaios, V TEODOR, Dan (autor) Elemente nomade din secolele VI-VIII d.Hr. În regiunile de la Est și Sud de Carpați 71-90 română
1999 Mousaios, V DUPOI, Vasile (autor), JIMBOTEAN PENEȘ, Marinela (autor), PANAIT, Gheorghe (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Budureasca străveche și statornică vatră de civilizație la originile poporului român. Cercetările arheologice din anul 1983 privind complexele strămoșești de tip Ipotești-Cîndești (sec. V-VII e.n.) 91-117 română
1999 Mousaios, V BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări privind secolele VIII-XI în zona de Sud a interfluviului Prut-Siret 119-131 română
1999 Mousaios, V LIUȘNEA, Mihaela (autor) Flota militară romană la Dunărea de Jos 133-159 română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina (autor) Exploatarea sării și a apelor sărate pe teritoriul carpato-dunărean în secolele I-XIII 161-180 română
1999 Mousaios, V MÎNDRICEL, Ilie (autor) Primăvara, anotimpul învoielilor agricole 181-194 română
1999 Mousaios, V MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Buzău cu Dobrogea înainte de 1977 195-199 română
1999 Mousaios, V NISTOR, Veronica (autor) Donații, așezăminte spitalicești și activitate sanitară în județul Buzău (1792-1940) 201-229 română
1999 Mousaios, V NICOLESCU, Valeriu (autor) Familia Marghiloman și Buzăul 231-242 română
1999 Mousaios, V NICOLESCU, Valeriu (autor) Nouă imagini fotografice inedite din albumul Magistrat Ion Popescu-Baldovin realizate de Carol Szathmari 243-250 română
1999 Mousaios, V IORDĂCHIȚĂ, Costel (autor) Din activitatea diplomatică a conservatorului Alexandru N. Lahovari 251-265 română
1999 Mousaios, V BURLACU, Ioana (autor) Din activitatea casei școalelor în județul Buzău, la începutul secolului nostru. Șezătorile sătești 267-270 română
1999 Mousaios, V NICOLESCU, Valeriu (autor), STAN, Constantin (autor) Ocupația germană în județul Buzău decembrie 1916-octombrie 1918 271-294 română
1999 Mousaios, V STAN, Constantin (autor) Politica internă a guvernului condus de Alexandru Marghiloman . Martie-Octombrie 1918 295-311 română
1999 Mousaios, V NISTOR, Veronica (autor) Societăți și asociații buzoiene. Steaguri și medalii din colecția Muzeului Județean Buzău 313-336 română
1999 Mousaios, V GAIȚĂ, Alexandru (autor), STAN, Constantin (autor) Pagini basarabene în arhive buzoiene. 1940 337-348 română
1999 Mousaios, V STOICA, Relu (autor) Liceul industrial de băieți din Buzău în perioada transformărilor. 1948-1955 349-352 română
1999 Mousaios, V VIOREANU, George (autor) George Panu. Radicalismul democrat-liberal sau argument din veacul trecut pentru eșecul liberalisamului în veacul al XX-lea: Fascismul și comunismul 353-365 română
1999 Mousaios, V NISTOR, Veronica (autor) Buzăul oglindit în medalistică 367-388 română
1999 Mousaios, V GHIURCĂ, Virgil (autor) Chihlimbarul și alte resurse gemologice din județul Buzău 389-407 română
1999 Mousaios, V GHIURCĂ, Virgil (autor) Considerații privind resursele gemologice ale județului Vrancea 409-418 română
1999 Mousaios, V LUPU, Daniela (autor) Carte străină tipărită în secolul al XVIII-lea fin biblioteca colegiului "B.P. Hașdeu" - Catalog 419-448 română
1999 Mousaios, V DANILOV, Maria (autor) Circulația cărții de Buzău în Basarabia. Reconsituiri 449-455 română
1999 Mousaios, V BOLDEANU, Mihaela (autor) Cartea de Buzău din inventarele Muzeului Vrancei și din Depozitul Central al Cultelor 457-465 română
1999 Mousaios, V LUPU, Daniela (autor) Traduceri publicate între anii 1834-1846 la tipografia episcopiei din Buzău 467-485 română
1999 Mousaios, V PAVEL, Emilia (autor) Confluențe și sinteze cu privire la constumul popular românesc de la Est de Carpați 487-488 română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina (autor) Valea Slănicului. Studiu Etnografic 489-504 română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina (autor) Biserica din Jețu, oraș Nehoiu, o capodoperă a creașiei populare 505-511 română
1999 Mousaios, V DICU, Ana (autor) Monumente din lemn din județul Buzău 513-526 română
1999 Mousaios, V BÎZGU, Eugen (autor) Morile subterane cu manej din Bararabia 527-543 română
1999 Mousaios, V BUZILĂ, Varvara (autor) Darul de pîine cerut de copii 545-555 română
1999 Mousaios, V GHEORGHE TACHE, Rodica (autor) Lucrările de gravură ale lui Theodor Aman în colecția Muzeului Județean Buzău 557-587 română
1999 Mousaios, V GHEORGHE TACHE, Rodica (autor) Une salle d'art decoratif dans un musse de l'avenir - verre 589-591 franceză
1999 Mousaios, V OPRIȘ, Ioan (autor) Un au ajuns publicațiile Comisiunii Monumentelor Istorice 593-597 română
1999 Mousaios, V MARINESCU-NOUR, Arcadiu (autor) Motive folclorice în dramaturgia lui V. Voiculescu 599-604 română
1999 Mousaios, V BREZOIANU, Cristina (autor) Lumina factor important de microclimat ce influențează conservarea patrimoniului național cultural 605-608 română
1999 Mousaios, V DIACONESCU, Virginia (autor) Considerațiuni privind starea de conservarea și condițiile de păstrare ale pietrelor prețioase, semiprețioase și decorative 609-612 română
1999 Mousaios, V DUMA LUCIA, Maria (autor) Restaurarea unui covor din colecția de artă populară "Casa Vergu Mănăilă" 613-616 română
1999 Mousaios, V STRATAN-DUPONT, Liliana (autor) Defecte de fabricație. Problematica restaurării porțelanului 617-618 română
1999 Mousaios, V CIURILĂ GĂGESCU, Simona (autor) De la "piticul din grădina de vară" la cofetăria Nestor 619-672 română
1999 Mousaios, V DICU, Ana (autor) Mîsuri de eradicare a ciupercii Merullius lacrymans la schitul Găvanu, comuna Mînzălești 623-628 română
1999 Muzeul Național, XI MANEA, Nadia (autor) Istorie și ideologie în cronistica munteană a secolului al XVII-lea. Modelul guvernării ideale /History and Ideology in the Chronicles of XVIIth century Muntenia. Model of Ideal Governing. 5-14 română
1999 Muzeul Național, XI PATRICHE, Margareta (autor) O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle. 15-21 română
1999 Muzeul Național, XI NEGUȚU, Mariana (autor) Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836. 23-26 română
1999 Muzeul Național, XI RADU, Homer (autor), RADU, Raisa (autor) Ion Heliade Rădulescu. Idei filosofice, politice și pedagogice / Ion Heliade Rădulescu. Idées philosophiques, politiques et pédagogiques 27-31 română
1999 Muzeul Național, XI NOVAC, Vasile (autor) Lupta Goleștilor pentru apărarea diplomatică a revoluției române de la 1848-1849 /La lutte des Golești pour la souvegarde diplomatiques de la révolution roumaine de 1848-1849. 33-42 română
1999 Muzeul Național, XI IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution. 43-48 română
1999 Muzeul Național, XI NEGUȚU, Mariana (autor) Contribuția lui Ion Cîmpineanu la lupta pentru unitate și independență / La contribution de Ion Câmpineanu dans la lutte pour l'unité et l'indépendance. 49-53 română
1999 Muzeul Național, XI SPĂTAN, Ioan (autor) Studenți români în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manuale școlare / Des ex-étudiants roumain en France dans la deuxième moine du XIXème siècle. Manuels scolaires. 55-58 română
1999 Muzeul Național, XI CLIVETI, Gheorghe (autor) Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878. 59-84 română
1999 Muzeul Național, XI IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Picturi puțin cunoscute cu subiecte din războiul de independență datorate lui Johann Nepomuk Schonberg / Lesser - Known paintings by Johann Nepomuk Schônberg inspired by the war of Independence of 1877 - 1878. 85-105 română
1999 Muzeul Național, XI COROAMĂ, Radu (autor), TOMESCU, Dorina (autor) Regele Carol I ctitor și protector al patrimoniului cultural / Le roi Charles I-er, fondateur et protecteur du patrimoine culturel 107-114 română
1999 Muzeul Național, XI APOSTOL, Cornelia (autor) Fundația universitară Carol I. Cîteva considerații / La Fondation Universitaire "Charles l-er". Quelques considérations 115-121 română
1999 Muzeul Național, XI ANCU, Damian (autor) Vlașca 1907. Țăranii au fost instigați la răscoală / Vlașca 1907. Les paysans ont été instigués à la revolte. 123-130 română
1999 Muzeul Național, XI DUMITRESCU, Emil (autor) Intransigența lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris/ L'intransigeance de Ion I.C. Brătianu à la Conférence de Paix de Paris. 131-138 română
1999 Muzeul Național, XI JURCĂ, Chira (autor) Așezămîntul cultural Ion I.C. Brătianu / The Ion I.C. Brătianu cultural foundation. 139-145 română
1999 Muzeul Național, XI FOTESCU, Diana (autor) Regina Maria și războiul de întregire națională / La Reine Marie et la guerre d'achèvement de l'unité nationale. 147-153 română
1999 Muzeul Național, XI COROAMĂ, Radu (autor), TOMESCU, Dorina (autor) Încoronarea de la Alba-Iulia. Mărturii iconografice din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Le Couronnement de Alba iulia Preuves Iconographiques du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie. 155-160 română
1999 Muzeul Național, XI IONIȚĂ, Maria (autor), IONIȚĂ, Ștefan (autor) Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia 161-168 română
1999 Muzeul Național, XI RADU, Homer (autor), RADU, Raisa (autor) Politica României de reglementare a datoriei externe de război / Romania's policy of regulation the external duties of war. 169-176 română
1999 Muzeul Național, XI SPĂTAN, Ioan (autor) Regina Maria printre românii din Statele Unite / Queen Marie amidst the Romanians in the United States 177-181 română
1999 Muzeul Național, XI IORDAN, Constantin (autor) România și succesiunea la tronul Greciei din toamna anului 1922 / La Roumanie et la succeston au throne de la Grèce en automne de l'année 1922. 183-189 română
1999 Muzeul Național, XI BILT, Smaranda (autor), STANCU, Emilia (autor) Expoziția și tîrgul de mostre ale industriei românești din 1921 - un fond inedit de clișee pe sticlă / L'exposition et la foire d'échantillons de l'industrie Roumaine de 1921. Un fond inédit de clichés en verre. 191-198 română
1999 Muzeul Național, XI PEPENE, Nicolae (autor) Nicolae Iorga și Gheorghe I. Brătianu, două conștiințe istorice în acțiune politică / Nicolae Iorga und Gheorghe I. Brătianu. politische handlung zweier historiker. 199-210 română
1999 Muzeul Național, XI PETRESCU, Nicolae (autor) Festivitățile aniversării a 50 de ani de la inaugurarea castelului Peleș / Les manifestations de l'anniversaire des 50 années depuis l'inauguration du Château Peleș. 211-219 română
1999 Muzeul Național, XI STATE, Radu (autor) Informații inedite referitoare la mișcarea liberală dîmbovițeană /Informations inédites concernant le mouvement liberal dans le departament de Dâmbovița 221-229 română
1999 Muzeul Național, XI CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea război mondial și tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani / 231-337 română
1999 Muzeul Național, XI DUB, Mihaela (autor) Alexandru Padina - integrarea pictorului în istoriografia picturii românești interbelice / Alexandru Padina - the Painter's integration into the inter-war historiography of the Romanian painting 239-250 română
1999 Muzeul Național, XI TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Spiridon Georgescu / Contributions to the study of the activity of sculptor Spiridon Georgescu 251-273 română
1999 Muzeul Național, XI CĂPRĂROIU, Denis (autor) Aspecte contradictorii în opera lui P.P. Panaitescu. Slavonismul în istoria culturală a românilor / Contradictory aspects of P.P.Panaitescu's works. Slavonism in the cultural history of Roumanians 275-288 română
1999 Muzeul Național, XI NIȚULESCU, Virgil (autor) Note privind legislația protejării patrimoniului cultural mobil din România, în perioada 1946-1989 / Notes concerning the movable cultural heritage legislation in Romania (1946-1989) 289-305 română
1999 Muzeul Național, XI LĂZĂRESCU, Anca (autor) Reglementări în domeniul protecției patrimoniului cultural mobil - tradiții legislative și perspective pentru România / Réglementation concernant la protection du patrimoine culturel mobilier. Traditions législatives et perspectives pour la Roumanie. 307-314 română
1999 Muzeul Național, XI IVANIUC, Florența (autor) Modernizarea expunerii permanente - imperativ pentru competivitate. Proiect pentru Muzeul Colecțiilor de Artă / La modernisation de l'exposition permanente - imperative pour la compétition. Projet pour le Musée des Colections d'Art 315-319 română
1999 Muzeul Național, XI IOV, Gabriela (autor) Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie 321-326 română
1999 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 27 Cuprins 2 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie NICA, Marin (autor), TĂNĂSESCU, Bogdan (autor) Cîteva date despre sistemul de protecție și apărare a așezărilor preistorice de la Cîrcea, Hanuri și Viaduct .5- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie RIDICHE, Florin (autor) Cîteva considerații preliminare privind perioodizarea culturii Verbicioara 18- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) Ceramică hallstattiană timpurie din colecția Muzeului Olteniei 26- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor) Relațiile economice ale geto-dacilor din Oltenia cu lumea elenistică și romană 33- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie AMON, Lucian (autor), AVRAM, Romeo (autor) Cercetări arheologice efectuate la Castra Traiana (Sîmbotin, com. Dăești, jud. Vîlcea) 41- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe raza localității Bădoși, com. Bratovoiești, jud. Dolj 54- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Colecția de arheologie a Muzeului Școlar Desa, jud. Dolj 65- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Ceramică romană și romană tîrzie la Bechet, jud. Dolj 74- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) Considerații generale privind situația Olteniei de nord în cadrul organizării administrative a provinciei romane Dacia 79- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie TANȚĂU, Rodica (autor) Formațiuni prestatale românești și constituire statelor neatîrnate 84- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie FLORESCU, Aurelia (autor) Documente necunoscute despre revoluția de la 1848 91- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Muzeul Aman, primul muzeu public craiovean 94- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian (autor), GHERGHE, Otilia (autor) Împrumuturi bancare și investiții străine - rolul lor în dezvoltarea și modernizarea orașului Craiova la pragul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea 100- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian (autor) Trei discursuri inedite din anul 1919 105- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GEORGESCU, Ion (autor) Semne monetare de la începutul secolului al XX-lea 116- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia (autor) Societatea "Prietenii Științei" permanență culturală de prestigiu la viața Olteniei (1915-1940) 123- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BUZATU, Denisa (autor) Probleme de coroziune de la fabricare la distrugere 133- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BUZATU, Denisa (autor) Restaurarea obiestelor metalice compozite - sabie sec. XIX 135- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GAȘPAR, Cristina (autor) Aplicarea unei metode complexe în restaurarea unui manuscris de secolul XVIII din colecțiile Muzeului Olteniei 139- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ENACHE, Ștefan (autor) Viziunea românească tradițională asupra lumii .5-31 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie TĂTULEA, Viorica (autor) Instrumente muzicale tradiționale în Oltenia 32-60 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Roxana (autor) Olăritul tradițional românesc pe teritoriul Olteniei. Perspectivă istorică 61-79 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie BĂLOSU, Cornel (autor) Colindatul în Țara Loviștei 80-99 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor (autor) Recuzita obiceiurilor din ciclul familial și colendaristic 100-104 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Valențe etnografice ale salciei în Oltenia 105-107 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Eugen (autor) Vii și livezi în Vîlcea de altădată. Sec. XIV-XIX 108-109 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ENE, Ioana (autor) Icoanele de la Grămești 110-113 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ISPAS, Sabina (autor) Some considerations of the ethical issues in folkloristic today 114-120 engleză
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie PANEA, Nicolae (autor) Pentru o etnologie a urbanului 121-126 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie TATE, Aaron (autor) Oral portics and oral epic research in context 127-135 engleză
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie FIFOR, Mihai (autor) The formation of identities in-between the "two Europes": A Romanian Case 136-140 engleză
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie OFRIM, Alexandru (autor) Mentalități și atitudini religioase ale sașilor și maghiarilor față de preoții transilvăneni (secolele XVIII-XX) 141-145 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie Recomandări UNESCO pentru ocrotirea culturii tradiționale și a folclorului 146-149 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie BĂLUȘ, Siminică (autor), ȘERBAN, Constantin (autor), ȘERBAN, Oana (autor) Adsorbția - Fewnomen complex în tratamentele chimice curative la bunurile culturale din lemn 150-153 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ȘERBAN, Constantin (autor), ȘERBAN, Oana (autor) Smectic layering at the free surface of isotropic liquid crystals in the pre-smectic temperature region characterized by ellipsometry 154-157 engleză
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie FIRAN, Irinela (autor), GĂRĂU, Alina (autor) Fenomene fizico-chimice ce apar în timpul curățirilor chimice ale fibrelor de lînă 158-160 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie FIRAN, Irinela (autor), GĂRĂU, Alina (autor), ȘERBAN, Oana (autor) Studiu teoretic și practic al deformațiilor ce apar în urzeala scoarțelor expuse pe verticală. Metode practice de combatere a acestor deformații 161-165 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie Dr. Gheorghe Iordache (1943-1999) 166-166 română
1999 Pontica, XXXII Egeea și Pontul Euxin: Raporturi și interacțiuni în epoca greco-romană -Avant-propos .7-8 română
1999 Pontica, XXXII DUPONT, Pierre (autor) Marques signaletiques avant-cuisson sur les amphores ioniennes archaiques. Cercles et croix .9-18 franceză
1999 Pontica, XXXII KAKHIDZE, A. (autor), VICKERS, M. (autor) The Oxford-Batumi Pichvnari Expedition, 1998 19-38 engleză
1999 Pontica, XXXII ISLER-KERENYI, Cornelia (autor) Dionysos, la Thrace, la Mer Noire 39-49 franceză
1999 Pontica, XXXII ARSENIE, L. (autor), BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), GEORGESCU, N. (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Cercetări arheologice de la Albești (jud. Constanța) 1996-1999 51-69 română
1999 Pontica, XXXII IRIMIA, Mihai (autor) Unelte de fier din așezarea getică fortificată de la Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 73-82 română
1999 Pontica, XXXII PREDA, Constantin (autor) Artă traco-getică sau curent cultural-artistic scitic? 83-88 română
1999 Pontica, XXXII AVRAM, Alexandru (autor), BĂRBULESCU, Maria (autor), GEORGESCU, Valeriu (autor) Inscriptions grecques du musse "Callatis" de Mangalia 89-117 franceză
1999 Pontica, XXXII VERTAN, Antoaneta (autor) Evenimente reflectate în descoperirile de tezaure monetare imperiale din Dobrogeas 119-136 română
1999 Pontica, XXXII COVACEF, Zaharia (autor) Ceramica de uz comun din sectorul de est al Cetății Capidava Sec. IV-VI 137-186 română
1999 Pontica, XXXII TOPOLEANU, Florin (autor) Ceramica romană tîrzie de la Halmyris. Vasa escaria: formele Hayes 3 și Hayes 10 187-214 română
1999 Pontica, XXXII ISTUDOR, Ioan (autor) Stratigraphische und chemische analyse der muster von wandmalereien aus Scythia Minor 215-223 germană
1999 Pontica, XXXII ANDREESCU, Ștefan (autor) Note despre cetatea Chilia 225-232 română
1999 Pontica, XXXII MICU, Cristian (autor) Ceramica fazei Boian-Spanțov din așezarea de la Isaccea-Suhat 235-242 română
1999 Pontica, XXXII ARSENIE, Lucian (autor) Fibule puternic profilate din colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța 243-251 română
1999 Pontica, XXXII CUSTUREA, Gabriel (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (XIII) 247-265 română
1999 Pontica, XXXII PARASCHIV, Dorel (autor), VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag 253-266 română
1999 Pontica, XXXII BELC, Marius (autor), IONESCU, Dan (autor), NOCIVIN, Ana (autor) Analiza chimică prin spectrometrie de emisie optică și prin microscopie optică a unor oglinzi antice 267-271 română
1999 Pontica, XXXII COVACEF, Zaharia (autor), DOBRINESCU, Cătălin (autor) Mecanisme de închidere descoperite în sectorul de est al cetății Capidava, jud. Constanța 273-283 română
1999 Pontica, XXXII CÎTEIA, Adriana (autor) Elemente de vocabular creștin în înscripțiile din Scytia Minor (sec. IV-VII) 285-288 română
1999 Pontica, XXXII CHERA, Constantin (autor), PAPASIMA, Tudor (autor) Sgraffiti feudale timpurii la Aliman (jud. Constanța) 289-295 română
1999 Pontica, XXXII PAPASIMA, Tudor (autor) Cruciulițe medievale inedite, din Dobrogea 297-302 română
1999 Pontica, XXXII CUSTUREA, Gabriel (autor) Cîteva cruci relicvar descoperite în Dobrogea 303-304 română
1999 Pontica, XXXII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede scitice descoperite în Dobrogea 307-312 română
1999 Pontica, XXXII POPESCU, Adrian (autor) Un tezaur de folles de la începutul secolului al IV-lea descoperit în Dobrogea 313-316 română
1999 Pontica, XXXII CHIRIAC, Costel (autor), GRĂMĂTICU, S. (autor), NICOLAE, Constantin (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi descoperiri monetare la Carsium (Hîrșova - jud. Constanța) 317-342 română
1999 Pontica, XXXII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), POLL, Ingrid (autor) O menedă de aur de la Constantin X descoperită în Dobrogea 343-246 română
1999 Pontica, XXXII VOINEA, Valentina (autor) Doina Galbenu (1932-1999) 369-372 română
1999 Pontica, XXXII COVACEF, Zaharia (autor) Mihai Bucovală (1939-2000) 373-377 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII SZEGEDI, Edit (autor) Cronicile familiale din Transilvania secolelor XVI-XVII. Idei preliminare pentru o nouă abordare a unui gen de frontieră .11-14 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII COSTEA, Ionuț (autor) Repere pentru o istorie a cuplului și a prostituției în Transilvania veacului aș XVII-lea. Studiu de caz: Cronica Transilvaniei de Georg Kraus 15-21 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII STATE, Radu (autor) Moralitate și imoralitate la familiile boiereșrti din țara Românească în perioada fanariotă 23-25 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII DIN, Petre (autor) Eros și agape în producția culturală a secolului al XVIII-lea transilvănean 27-30 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII MITU, Sorin (autor) Imagini populare ale feminității în surse ardelene de la începutul secolului XIX 31-34 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BOLOVAN, Sorina (autor) Considerații istorice și istoriografice privind demografia istorică 35-44 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații istorice și statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918 45-51 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII MUNTEANU, Adriana (autor) Motivații ale căsătoriei în mediul rural transilvănean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 53-55 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ȘTIRB, Dalia (autor) Căsătoria și problemele vieții de familie în satele comunei Buciumi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 57-61 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII OPRESCU ROXANA, Alina (autor) Reconstituirea familiei din Așchileul Mare (jud. Cluj) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 63-72 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII MÎRZA, Radu (autor) Implicarea familiei în diplomație: practica trimiterii familiei proprii ca ostatică la partenerii politici 73-83 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII JURJU, Cornel (autor) Familia și rezistența anticomunistă din Munții României 85-92 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Familia Demian. Rolul șo locul ei în societatea sătmăreană 93-96 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ORGA, Valentin (autor) Atitudini ale femeii în mișcarea de rezistență 97-105 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII POP, Horea (autor) Arhitectură civilă și habitat în La Tene D în depresiunea Șimleului 109-122 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ȚENTEA, Ovidiu (autor) Semnificația prezenței ceramicii de tradiție Latene în Dacia romană 123-132 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII WEBER, Peter (autor) O identitate distinctă printre românii ardeleni profesorul Grigore Moldovan (1845-1030) 133-137 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII IVAN, Adrian (autor) La Roumanie et ses minorites entre les leux guerres 139-143 franceză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII MORAR-VULCU, Călin (autor) Minorotățile naționale în discursul oficial în perioada 1948-1952 145-152 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII HRINIUC, Radu (autor) Românii-americani între identitate etnică și asimilare. Considerații generale 153-156 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ȚOCA, Vlad (autor) The image of the Jewish people in the "Tower of David Museum" in Jerusalem 157-164 engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII SĂLĂGEAN, Marcela (autor) Statutul juridic, administrativ și politic al Transilvaniei de Nord, noiembrie 1944-martie 1945 165-174 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII TOLL, Dumitru (autor) Colectivizarea în comuna Pîncota - studiu de caz 175-182 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ABRAHAM, Florin (autor) Propaganda pentru susținerea colectivizării: Metode, conținut și realități în comuna Mirșid, județul Sălaj 183-188 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII VIDICAN, Dorel (autor) Contribuția HCM 308/1953 la creșterea suprafețelor de teren destinate formelor de agricultură socialistă. Cazul raionului Beclean 189-196 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BEJINARIU, Corina (autor) Timp festiv și coeziune comunitară 197-205 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII NEMETI, Sorin (autor) Apuleius și complexul șchiopătatului mitic și ritual. Studiu de phihologie istorică 207-212 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII NEMETI, Irina (autor) Parcae - ursitoare. Studiu de mitologie contrastivă 213-218 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BURGHELE, Camelia (autor) Hotarul satului. Receptarea valorilor multiple ale hotarului în societatea tradițională 219-227 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII FĂRCAȘ, Olimpia (autor) Descîntătoarea în contextul social al satului tradițional 229-232 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII LAZĂR, Valeriu (autor) Un mormînt din faza timpurie a epocii bronzului descoperit în Cîmpia Transilvaniei 235-238 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII VAIDA, Lucian (autor) Sondajul arheologic de la Herina (com. Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud) 239-244 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII GĂZDAC, Cristian (autor) Circulația monetară în principalele așezări din Dacia Romană 244-332 245-266 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII GAIU, Corneliu (autor) Habitat și manifestări rituale în secolul Iv p. Chr. la Archiud 267-316 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BINDEA, Diana (autor) Cîteva observații zooarheologice cu privire la gropile rituale descoperite la Archiud 317-328 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII MIZGAN, Vasile (autor) Cîteva aspecte cu privire la cetatea medievală de la Ciceu (jud. Bistrița-Năsăud) 329-336 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII RUS, Dorin (autor) Evoluția meșteșugurilor din Reghin 337-346 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII POPA, Aura (autor) Imaginea Transilvaniei în istoriografia moldo-munteană (sec. XVII-1716) 347-352 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII POPAN, Marius (autor) Școala istorică de la Gottingen și începutul cercetării istorice a sud-estul Europei (1770-1810) 353-362 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII SABĂU, Nicolae (autor) Pictura bisericii ortodoxe de lemn "Sf. Arhanghel Mihail" din Tîrgu Mureș 363-384 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BOSOANCĂ, Traian (autor) Dionisie P. Decei, luptător pentru desăvîrșirea unității naționale și consolidarea ei 385-389 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII COSTEA, Simion (autor) Ideea de unificare europeană în doctrina și acțiunea politică a lui Iuliu Maniu (1924-1937) 391-402 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII ONOFREI, Adrian (autor) Factori de influență politică în activitatea prefecturii județului Năsăud (1955-1947) 403-412 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII BREZOVSKY, Ottilia (autor) Elita nobiliară maghiară în epoca comunistă 413-415 română
1999 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVIII, nr. 1-2 ȘERBAN, Iuliu (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice (1892 - 1948). Inventar arhivă. Localități și monumente (A-Z) - dosarele nr.1-3806. Legislație, activitate, organizare, colaborări externe - dosarele 3807-3885 1-197 română
1999 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVIII, nr. 1-2 Componența Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice 198-198 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII GIURCĂ, Virgil (autor) Resursele Gemologice din Aria Hunedoara și Reflectarea Acestora în Arta Civilizației Române din Județ 5 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII CHIRA, Diana (autor), GIURCĂ, Virgil (autor) Resursele Gemologice ale Județului Timiș 19 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII CHIRA, Carmen (autor), MESZAROȘ, Nicolae (autor) Depozitele Badeniene de la Buitur 27 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII ALEXIU, Valeriu (autor) Modul de Hrănire al Sauropodelor Funcționalitate și Filogenie 35 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII ALEXIU, Valeriu (autor) Flora și Vegetația din Bazinul Superior al Dâmboviței - Studiu Comparativ 61 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII ALEXIU, Valeriu (autor) Impactul Ecologic Asupra Vegetației în Zona de Influență a Amenajărilor Hidroenergetice Vidraru, Cumpănița, Vâlsan din Bazinul Superior al Argeșului 79 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII BALAZS, Marcela (autor) Asociații Saxicole din Cheile Calcaroase ale Munților Metaliferi 91 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII COANDĂ, Rodica (autor), STELIAN, Radu (autor) Indicatori de Biodiversitate în Păduri 139 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII GAVA, Radu (autor) Studiu Ecologic al Populațiilor de Chilopode (Chilopoda), din Pădurea Făget-Colibași, Jud. Argeș 145 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII BURNAZ, Silvia (autor) Date privind Fauna de Macrolepidoptere din Culoarul Mureșului (Jud. Hunedoara, România) 161 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII BURNAZ, Silvia (autor) Specii de Macrolepidoptere din Regiunea Carstică Ponorici-Ciclovina (Munții Șureanu, România) 171 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVIII DOMNARIU, Sebastian (autor) Contribuții la Cunoașterea Faunei Ichtiologice de pe Râul Strei (Jud. Hunedoara, România) 197 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 LUCA SABIN, Adrian (autor) Necropola aparținînd culturii Turdaș descoperitî la Orăștie-Dealul Pemilor, punctul X2 .11-18 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 IERCOȘAN, Neța (autor) Așezarea eneolitică timpurie de la Vezendiu (jud. Satu Mare) 19-33 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 POP, Alin (autor), POP, Speranța (autor) Descoperiri arheologice în perimetrul localității Valea Vinului 34-44 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 KACSO, Carol (autor) Precizări cu privire la descoperirile de bronzuri din Maramureș 45-70 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ARDEVAN, Radu (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Monede antice din Județul Satu Mare 71-74 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 GINDELE, Robert (autor), NEMETI, Janos (autor) Așezarea din epoca romană de la Pișcolț-Lutărie 75-102 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 TIMOC, Călin (autor) O stelă funerară din colecția Muzeului Băilor Herculane 103-106 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 LAZIN, Gheorghe (autor) Județul Satu Mare - Bibliografia perioadei secolelor II-IV 107-113 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 STANCIU, Ioan (autor) Așezarea slavă timpurie de la Lazuri - "Lubi tag", jud. Satu Mare (cercetările arheologice din anii 1977, 1993-1995). Contribuții la cunoașterea secolelor 6-7 în zona Tisei superioare 114-266 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 GINDELE, Robert (autor), MARTA, Liviu (autor) Săpăturile de salvare din comuna Apa 267-276 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DIACONESCU, Marius (autor) Biserica catolică din Maramureș în sec. XIII-XVI 277-293 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DIACONESCU, Marius (autor) Din istoria Maramureșului în timpul principelui Gabriel Bathory 295-306 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 BALOGH, Geza (autor) Gencs telepulesenek nepessegi es gazdasagi viszonyai a XVIII. Szazad vegen - a XIX. Szazad elejen 307-316 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 APAN, Mihai (autor) 1848-1858, Contribuții documentare la cunoașterea activității Preparandiei diecezane Greco-Catolice din Oradea 317-322 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DULGĂU, Bujor (autor) Considerații privind manifestările pașoptiste din zona Sătmarului 323-327 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 HENDEA SORIN, Vasile (autor) Învățămîntul confesional românesc din Protopiatul ortodox Beiuș (județul Bihor) în perioada 1912-1919 329-358 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ORMOS, Maria (autor) A nemzeti tanacsok jogi es politikai helyzeterol 1918 november -1919 februar 359-370 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CIUBOTĂ, Viorel (autor) Documente inedite privind schimbul de ostatici de la Tiszafured din 23 mai 1919 371-402 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CUCUIET, Lucian (autor) Mărturii ale trecerii lui Iuliu Maniu prin părție sătmărene 403-406 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Figuri ilustre sătmărene (IV) Dr. Octavian Ardelean (1888-1974) 407-410 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 SZOCS PETER, Levente (autor) O personalitate satmăreană a perioadei interbelice: Jakabffy Ememer - Activitate politică și culturală 411-430 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ABRAHAM, Florin (autor) Integrare și organizare ecleziastică în România interbelică 431-440 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Momemente din istoria Partidului Național Liberal - Organizația județului Satu Mare în perioada interbelică (1919-1938) 441-446 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DĂRĂBAN, Dorin (autor) Activitatea politică și propaganda electorală liberală în "Gazeta Sătmarului" (1928-1931, 1934-1938) 447-452 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CIRCA, Andrada (autor) 50 de ani de teatru românesc de stat la Satu Mare 453-460 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DIACONESCU, Marius (autor) Din culisele istoriografiei Maramureșului - începuturile corespondenței dintre Ioan Mihalyi de Apșa și Gyorgy Petrovay 461-470 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 BURA, Laszlo (autor) Zsido oktatas Szatmarban 471-482 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 HENDEA SORIN, Vasile (autor) Aspecte ale istoriografiei maghiare din secolul al XIX-lea vis-a-vis de revoluția românească de la 1948 din Transilvania 483-487 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 TOROK, Istvan (autor) Az 1873 as kolerajarvany Szatmarnemetiben 489-494 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 GLUCK, Eugen (autor) Un important fond de carte veche românească 494-506 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ANTONESCU, Nae (autor) Istoria presei careiene - studiu provizoriu 507-514 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 HAIDUC, Gheorghe (autor) Scurtă monografie a Băilor Puturoasa de pe terotoriul comunei Vama, de la începuturile acestora și pînă în zile noastre (1998) 515-530 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ENYEDI, Ștefan (autor) Orgile orașului Satu Mare 531-556 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ERDOS, Judith (autor), KISS, Imola (autor) Maeștri sătmăreni de odinioară (III) Goth Mor (1973-1939) 557-566 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CZIRA, Vasile (autor), KISS, Imola (autor) Maeștri sătmăreni de odinioară (IV) Stima Erzsebet (1901-1991) Sensibilitatea feminină oglindită în artă 567-584 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ERDOS, Judith (autor) Din scrierile pictorului Aurel Popp 585-594 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 THEODORESCU, Afrodita (autor) Peisajul în arta ieșeană contemporană 595-606 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 THEODORESCU, Afrodita (autor) Grafica ieșeană postbelică: izvoare și tendințe 607-616 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 TOTH, Zoltan (autor) Varga Imre - a dogmakat lazito szobrasz 617-626 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 OLTEAN, Daniela (autor) Simboluri tradiționale în nunta românească 627-636 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 MICLĂUȘ, Doina (autor) Pictori clujeni în colecția de artă a Muzeului Județean Satu Mare 637-647 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 MICLĂUȘ, Doina (autor) Acuarela în colecția de Artă a Muzeului Județean Satu Mare 649-656 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DĂNILĂ, Claudia (autor) Valorificarea patrimoniului etnofrafic al muzeului în cadrul expoziției de bază 657-662 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 FAZEKAS, Lorand (autor) Adatok a golya-akatuak biologiajahoz es elterjedesehez Szatmar megyeben 663-672 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 SZABO, Andrei (autor) Species of Zoogeographical significance in butterfflies of the Eastern and Southern Carpathians 673-680 engleză
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 BABOS, Krisztina (autor), SANDOR, Attila (autor) Koltesbiologicai megfigyelesek a Mezo-Mehesi gemtelepen 681-698 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CIORAN, Dorin (autor), DEAC, Natalia (autor) Din tainele materiei picturale a icoanelor pe sticlă 699-704 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 OLARIU, Gheorghina (autor) Analiza fragmentelor textile cu fir metalic din cimitirul feudal de la Carei-Bobal, județul Satu Mare 705-708 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 DOBRESCU, Adela (autor) Restaurarea unui evantai de început de secol XX 709-712 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ROȘU, Eleonora (autor) Restaurarea accesoriilor descoperite în complexul arheologic Hodod 713-718 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CAPOTESCU, Dinu (autor) Restaurarea unei săbii de paradă cu teacă 719-720 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 PAUL, Gabriela (autor), ȘTIRBAN, Sofia (autor) Restaurarea unui manuscris aparținînd Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia 721-724 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 COBUSCEANU, Roxana (autor), PUSKAS, Eva (autor) Restaurarea unui vas etnografic, tip "urcior cu țîță" 725-728 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 PUSKAS, Eva (autor) Restaurarea unui vas arheologic de tip urnă 729-732 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie GEORGESCU, Alice (autor) O vedetă internațională Portret 4 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie SOLOMON, Dumitru (autor) Mode Editorial 5 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Petre Gheorghiu: "Exagerăm nițel, mințim un pic..." Dialog 6-7 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie HĂRĂBOR, Mirona (autor) Gala Teatrelor Naționale, Cluj. Curajul de a continua Festivaluri 8-9 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie O reapariție mult așteptată Flash 9 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie Piesele secolului XXI. O mare neliniște. Creatoare? Anchetă 10-12 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie POPESCU, Theodor Cristian (autor) 1999 Praful de pe scândură 13 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie GÂRBEA, Horia (autor) Piesa cea mai sponsorizată Flash 13 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie Spectacolul lunii decembrie Spectacolul lunii 14 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie BOIANGIU, Magdalena (autor) Judecată privizorie Spectacolul lunii 14 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie GEORGESCU, Alice (autor) Supradimensionare subdimensionată: "Timon din Atena" de William Shakespeare, Teatrul Național, Craiova Cronica 15-16 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie BUCUR, Florina (autor) Spectacolul, văzut din interior: "Timon din Atena" de William Shakespeare, Teatrul Național, Craiova Cronica 16 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie RUSU, Anca-Maria (autor) Mult zgomot pentru nimic: "Visul unei nopți de vară" de William Shakespeare, Teatrul Național "Vasile Alecsandri", Iași Cronica 17 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie PARHON, Ion (autor) Pădurea Arden s-a mutat la Vâlcea: "Cum vă place" de William Shakespeare, Teatrul "Anton Pann", Râmnicu Vâlcea Cronica 18 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie BOIANGIU, Magdalena (autor) Cozonacul din vis: "Livada de vișini" de A.P.Cehov, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj Cronica 19 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Stilul Mugur: "Crima din strada Lourcine" de Eugene Labiche, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj Cronica 20 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie MORARIU, Mircea (autor) Exercițiu fără finalitate: "Ursul și Puck-Robin băiat bun" de A.P.Cehov și William Shakespeare, Teatrul de Stat, Turda Cronica 20-21 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie MIHALACHE, Adrian (autor) Trecerea în conservare: "Orfanul Zhao" de JI Junxiang, Teatrul Nottara Cronica 21-22 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie PARHON, Victor (autor) Ispita echivalențelor scenice: "Jucăria de vorbe" de Alexandru Dabija, Teatrul Odeon Cronica 22 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie MIHALACHE, Adrian (autor) Contradicția lui Harpagon: "Omul care n-are" de Adina Zeev, Teatrul Dramatic, Galați Cronica 23 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie MORARIU, Mircea (autor) Experiență dezolantă: "Ines de Castro" de Alejandro Casona, Teatrul Național - compania "Liviu Rebreanu", Târgu Mureș Cronica 24 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie HALÁSZ, Anna (autor) Un gest de compasiune: "Albertine, în cinci timpi" de Michele Tremblay, Teatrul Național - compania "Liviu Rebreanu", Târgu Mureș Cronica 25 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie BOIANGIU, Magdalena (autor) Sentimente Flash 26 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie HALÁSZ, Anna (autor) Hitler, Stalin, Mozart și umanitatea: "Koporshow" de Kincses Elemér, Teatrul Național - compania "Tompa Miklós", Târgu Mureș Cronica 26 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie VARTOLOMEI, Luminița (autor) Directorul de teatru... Smaranda Oțeanu-Bunea Opera 27-28 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie MORARIU, Mircea (autor) Total neartistic: "Diavolii" de John Whiting, Teatrul Național, Timișoara Cronica 27 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie MAZILU, Răzvan (autor) Dominique Bagouet - un clasic al dansului modern Dans 29 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie PARHON, Victor (autor) Agreabil, dar neconcludent Învăţământul teatral 30 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie GEORGESCU, Alice (autor) Doi amerikani la Casandra Învăţământul teatral 31 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie HĂRĂBOR, Mirona (autor) Întrebări Învăţământul teatral 31 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie COROIU, Irina (autor) Fascinația simetriei Civilizaţia imaginii 32 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie ȘERBAN, Alex. Leo (autor) "No"-ul ca vodevil Civilizaţia imaginii 32 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie COROIU, Irina (autor) Moebius vs Brothers Karamazov Teleteatru 33 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Un spectacol cu personaje de împrumut radioteatru 33 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie BARDAȘ, Adina (autor) Adrian Enescu: "Mă reflect în lumi paralele" Dialog 34 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie BODEA, Aziza (autor), SUSOI, Tamara (autor) Femeia-regizor un handicap? (II) Anchetă 36-40 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Epidaurul de la epicentru Reportaj 41-42 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie GÂRBEA, Horia (autor) Modelul Astaloș Flash 42 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie PAIU, Constantin (autor) Iași. Don Juan a fost cu noi Festivaluri 43-44 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie POPA, Sebastian-Vlad (autor) Ce lume voalată! Turnee 45 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie HĂRĂBOR, Mirona (autor) Trecutul ca o casă în ruine Generaţia 2000 46 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie HĂRĂBOR, Mirona (autor) Singur printre ceilalți Generaţia 2000 46-47 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie BOIANGIU, Magdalena (autor) Bijuterii și programe Flash 47 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie DUMITRU, Andreea (autor) Crina Mureșan: "Sunt un om veșnic nemulțumit" Proscenium 48-49 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie PARHON, Ion (autor) Genoveva îi cucerește pe francezi Noi în lume 49-50 română
1999 Scena, nr. 9, ianuarie Ce se întâmplă în teatre... în februarie Ce se întâmplă în teatre... 50 română
1999 Scena, nr. 10, februarie BOIANGIU, Magdalena (autor) Ipoteza adevărului Portret 4 română
1999 Scena, nr. 10, februarie SOLOMON, Dumitru (autor) Cultura și ... Editorial 5 română
1999 Scena, nr. 10, februarie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Teatru cu bani particulari Anchetă 6-10 română
1999 Scena, nr. 10, februarie POPESCU, Theodor Cristian (autor) Cuvintele care deranjează Praful de pe scândură 11 română
1999 Scena, nr. 10, februarie GÂRBEA, Horia (autor) Îndepărtarea de electorat Flash 11 română
1999 Scena, nr. 10, februarie BARDAȘ, Adina (autor) Ștefan Sileanu: "... o meserie umilitoare" Dialog 12-13 română
1999 Scena, nr. 10, februarie SOLOMON, Dumitru (autor) A trăi între conservatori și reformiști Replici 14 română
1999 Scena, nr. 10, februarie GÂRBEA, Horia (autor) Dreptul la iluzie Replici 15 română
1999 Scena, nr. 10, februarie SOLOMON, Dumitru (autor) Replică la replică Replici 15 română
1999 Scena, nr. 10, februarie GEORGESCU, Alice (autor) Politica-zeul american: "Îngeri în America" de Tony Kushner, Teatrul Nottara Cronica 16 română
1999 Scena, nr. 10, februarie POPA, Sebastian-Vlad (autor) Ruptura: "Inimă de câine" de Mihail Bulgakov, Teatrul "Toma Caragiu", Ploiești Cronica 17 română
1999 Scena, nr. 10, februarie COROIU, Irina (autor) Aberația la ordinea zilei: "Transfer de personalitate" de Dumitru Solomon, Teatrul Valah, Giurgiu Cronica 18 română
1999 Scena, nr. 10, februarie MORARIU, Mircea (autor) Studenție întârziată: "Zbor deasupra unui cuib de cuci" de Dale Waserman, Teatrul Național, Cluj Cronica 19 română
1999 Scena, nr. 10, februarie ATTILA, Stracula (autor) Gâlceavă în stil italian: "Gâlcevile din Chioggia" de Carlo Goldoni, Teatrul Național - compania "Tompa Miklós", Târgu Mureș Cronica 20 română
1999 Scena, nr. 10, februarie ATTILA, Stracula (autor) Tragicomedie optimistă după Cehov: "Pescărușul" de A.P.Cehov, Teatrul de Stat, Turda Cronica 20 română
1999 Scena, nr. 10, februarie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Nostim, dar... Învăţământul teatral 21 română
1999 Scena, nr. 10, februarie GÂRBEA, Horia (autor) Ariel și Piranda Flash 21 română
1999 Scena, nr. 10, februarie COROIU, Irina (autor) Umbra lui Shakespeare Teleteatru 22 română
1999 Scena, nr. 10, februarie COROIU, Irina (autor) Boli incurabile Teleteatru 22-23 română
1999 Scena, nr. 10, februarie BOIANGIU, Magdalena (autor) Shakespeare a scris seriale? Flash 23 română
1999 Scena, nr. 10, februarie SĂNDULESCU, Vivia (autor) Deea co. Dans 24 română
1999 Scena, nr. 10, februarie VARTOLOMEI, Luminița (autor) Dublă distribuție Opera 25 română
1999 Scena, nr. 10, februarie GÂRBEA, Horia (autor) Domnișoara "Doișpe filme" Flash 25 română
1999 Scena, nr. 10, februarie BARDAȘ, Adina (autor) Maria Miu: "Eu fug de stil" Dialog 26-27 română
1999 Scena, nr. 10, februarie POP, Elisabeta (autor) Mi-e dor de Carmen Galin! Profil 27 română
1999 Scena, nr. 10, februarie FAIFER, Florin (autor) Meșterul Sică Memoria scenei 28-29 română
1999 Scena, nr. 10, februarie DINESCU, C. (autor) Directoratul lui Radu Penciulescu Memoria scenei 29 română
1999 Scena, nr. 10, februarie ȚINTEA, Julieta (autor) Dan Nasta la 80 de ani. Schiță de portret Aniversări 30 română
1999 Scena, nr. 10, februarie COROIU, Irina (autor) Ecranele minții pe scena filmului Civilizaţia imaginii 30 română
1999 Scena, nr. 10, februarie MIHALACHE, Adrian (autor) Cortina sau fisura lumii: "Le rideau ou la fêlure du monde" de Gorge Banu Cartea de teatru 31-32 română
1999 Scena, nr. 10, februarie BOIANGIU, Magdalena (autor) Elegie pentru Taganka: "La taganka, les voies de la création théâtrale" de Beatrice Picon-Vallin Cartea de teatru 33-34 română
1999 Scena, nr. 10, februarie CÂNTEC, Oltița (autor) Teatrologie comparată: "Teatrul european, teatrul american. Influențe" Cartea de teatru 34-35 română
1999 Scena, nr. 10, februarie GÂRBEA, Horia (autor) Despre poetica teatrală ca despre sexul unei fecioare în vremuri de ciumă Flash 35 română
1999 Scena, nr. 10, februarie FLOREA, Ioana (autor) Irina Movilă: "N-am făcut niciodată lucruri de care să-mi fie rușine" Dialog 36-37 română
1999 Scena, nr. 10, februarie DIMIU, Daria (autor) Don Quijote Generaţia 2000 38 română
1999 Scena, nr. 10, februarie ȘIȘCU, Ioana (autor) Eficiența formulei Generaţia 2000 38-39 română
1999 Scena, nr. 10, februarie ȘIȘCU, Ioana (autor) Tiranul, o făptură informă Generaţia 2000 39 română
1999 Scena, nr. 10, februarie PAPP, Doina (autor) Opriți muzica! Impresii 40-41 română
1999 Scena, nr. 10, februarie BÂNZARU, Radu (autor) Criza - condiție a progresului Ora de meditaţie 42 română
1999 Scena, nr. 10, februarie FLOREA, Ioana (autor) Brândușa Zaița-Silvestru: "Păpușarii au o tinerețe mai lungă" Dialog 42 română
1999 Scena, nr. 10, februarie Ce se întâmplă în teatre... în martie Ce se întâmplă în teatre... 44 română
1999 Scena, nr. 10, februarie HĂRĂBOR, Mirona (autor) În așteptarea unui loc în picioare Scena lumii 45 română
1999 Scena, nr. 10, februarie PARHON, Ion (autor) Călătorie cu peripeții Scena lumii 45-47 română
1999 Scena, nr. 10, februarie CÂNTEC, Oltița (autor) Teatrul muzical Vejle Scena lumii 47-48 română
1999 Scena, nr. 10, februarie CÂNTEC, Oltița (autor) Lecția de teatru american Scena lumii 49-50 română
1999 Scena, nr. 11, martie BOIANGIU, Magdalena (autor) Inteligența sentimentelor Portret 4 română
1999 Scena, nr. 11, martie SOLOMON, Dumitru (autor) Triumful scontat al Mijlociului Editorial 5 română
1999 Scena, nr. 11, martie POP, Elisabeta (autor) Actorii, ca și minerii, vor la București Puncte de vedere 6-7 română
1999 Scena, nr. 11, martie POPESCU, Theodor Cristian (autor) Opinia publică Praful de pe scândură 7 română
1999 Scena, nr. 11, martie DUMITRU, Andreea (autor) Dorina Lazăr despre prezentul acut Dialog 8-10 română
1999 Scena, nr. 11, martie STAN, Corina (autor), ȚEPUȘ, Marinela (autor) O dimineață în teatrele bucureștene Reportaj 11-15 română
1999 Scena, nr. 11, martie GÂRBEA, Horia (autor) Lungul drum al piesei către final Puncte de vedere 16 română
1999 Scena, nr. 11, martie BOIANGIU, Magdalena (autor) Înțelepciunea ca spectacol: "Regele și cadavrul" de Vlad Zografi, Teatrul Național "I.L.Caragiale", București Cronica 17 română
1999 Scena, nr. 11, martie GEORGESCU, Alice (autor) Coșmaruri naționale: "Dumnezeu binecuvântează America" de Petre Barbu, Theatrum Mundi Cronica 18 română
1999 Scena, nr. 11, martie MIHALACHE, Adrian (autor) Mai bine muză decât gospodină: "Proscrisa" de Saviana Stănescu, Teatrul Dramatic, Galați Cronica 19 română
1999 Scena, nr. 11, martie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Cine mai are nevoie de localizări?: "Antigona" după Sofocle, Teatrul Valah, Giurgiu Cronica 19 română
1999 Scena, nr. 11, martie MIHALACHE, Adrian (autor) Intelectualul, chiar necinstit, tot sărac rămâne!: "Farsa jupânului Pathelin", Teatrul "Ion Creangă" Cronica 20 română
1999 Scena, nr. 11, martie PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Logica viselor: "Cum vă place" de William Shakespeare, Teatrul "Sică Alexandrescu", Brașov Cronica 20-21 română
1999 Scena, nr. 11, martie POPA, Sebastian-Vlad (autor) Elisabetandra rătăcită: "Romeo și Julieta" de William Shakespeare, Teatrul de Nord, Satu Mare Cronica 22 română
1999 Scena, nr. 11, martie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Poezia inocenței: "Romanțioșii" de Edmond Rostand, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț Cronica 23 română
1999 Scena, nr. 11, martie ȚEPUȘ, Marinela (autor) Altfel, altcândva, altundeva: "Livada de vișini" de A.P.Cehov, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț Cronica 24-25 română
1999 Scena, nr. 11, martie PARHON, Ion (autor) O comedie oarecare?...: "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale, Teatrul de Stat, Oradea Cronica 25 română
1999 Scena, nr. 11, martie GEORGESCU, Alice (autor) Stridențe: "Trei jobene" de Miguel Mihura, Teatrul Mic Cronica 26 română
1999 Scena, nr. 11, martie BOIANGIU, Magdalena (autor) Restitutio in integrum: "Gin-rummy" de Donald L.Coburn, Teatrul Bulandra Cronica 26-27 română
1999 Scena, nr. 11, martie MIHALACHE, Adrian (autor) În dinți de ferăstrău: "Emigranții" de Slawomir Mrozeck, Teatrul Național "I.L.Caragiale", București Cronica 27 română
1999 Scena, nr. 11, martie PARHON, Victor (autor) Montare de bijutier: "Iubiri neterminate" de Paul Edmond, Teatrul "Sică Alexandrescu", Brașov Cronica 28 română
1999 Scena, nr. 11, martie POPA, Sebastian-Vlad (autor) Ispitiri: "Povestea celebrului doctor Johann Faust", Teatrul Ariel, Târgu Mureș Cronica 28 română
1999 Scena, nr. 11, martie POPA, Sebastian-Vlad (autor) Aer primăvăratic: "Prima poveste a iernii" de Daniela Bassotti, Teatrul Național și Teatrul Ariel, Târgu Mureș Cronica 29 română
1999 Scena, nr. 11, martie POPA, Sebastian-Vlad (autor) Atletism și metafizică: "Pățania lui Arlechino", Teatrul Național, Târgu Mureș Cronica 29 română
1999 Scena, nr. 11, martie MIHALACHE, Adrian (autor) Mame, doamne și... Teatru alternativ 30 română