Criterii căutate

  • An de publicare: 1999

Sumarul căutării

  • 1446 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I Cuprins română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan (autor) Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada c. 1875-c.1950. Considerații introductive Istorie 7-82 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan (autor) Preocupări de orientalistică-turcologie în România între Independență și Marea Unirea (1878-1918) Istorie 83-178 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Armenii botoșăneni și rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei Istorie 179-182 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I SETNIC, Eduard (autor) Inscripții din Botoșani. Semnal Istorie 183-184 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Botoșănenii în revoluția de la 1848 Istorie 185-190 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HANDRABURA, Loretta (autor) Monografia orașului Botoșani după un cronicar fălticenean, Artur Gorovei Istorie 191-194 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) La Botoșani, cu Scipione Bădescu Memorialistică 197-200 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Ion Pilat și Dorohoiul Memorialistică 201-205 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MEDIAN, Gheorghe (autor) Personalități botoșănene - Ioan P. Darie (1869-1954) Memorialistică 207-211 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DAMASCHIN, Violeta (autor) Pe urmele strămoșilor lui Nicolae Iorga în Botoșanii de ieri și de azi Memorialistică 212-216 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Ioan Cârdei pictor, sculptor și grafician dorohoian Memorialistică 217-220 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȚUȘCANU, Florin (autor) Mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964) - nedreptățit al istoriei Memorialistică 221-226 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȘUSTER ELENA, Florica (autor) Despre Profesor Doctor Petru Șuster Memorialistică 227-232 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I CERNAT, Ivona (autor) Sculptorul Dimitrie Chipăruș (1886-1947). Studii în România 1904-1909 la "Școala Belle-Arte din Iași" Memorialistică 233-234 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȚUȘCANU, Florin (autor) Duca Sotiriovici - Un dascăl și tipograf grec, în slujba culturii românești, sec. XVIII Memorialistică 235-239 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I FETCU, Ion (autor) Mareșalul Ion Antonescu și Transilvania Memorialistică 240-242 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MACARIE, Gheorghe (autor) Interferențe oriental-occidentale în arta epocii lui Vasile Lupu CIVILIZAŢIE. CULTURĂ 245-260 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Momente ale ritualului tradițional de nuntă din zona Botoșani CIVILIZAŢIE. CULTURĂ 261-275 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DRĂGOESCU, Ion (autor) Activitatea etnografică a lui Marcel Olinescu CIVILIZAŢIE. CULTURĂ 276-281 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) Dorohoiul istoric și cultural - Amarandei Gh. NOTE. COMENTARII. IDEI 285-286 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) "Dialogul artelor" în atmosfera culturală din Botoșani NOTE. COMENTARII. IDEI 287-290 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere, datate în sec. IX-X, descoperite în ruinele unui așezămînt monahal paleocreștin de la Dumbrăveni, jud. Constanța NOTE. COMENTARII. IDEI 291-310 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II Cuprins 3-5 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II TURCUȘ, Șerban (autor) Conciliul Lyon II - 1274, implicații în Europa Central-Orientală Studii 9-32 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CSETRI, Elek (autor), MUREȘAN, Florin (autor) Documente noi privind ecoul revoluției franceze în Transilvania. Măsurile Puterii Centrale din primăvara anului 1793 și circulara episcopului ortodox Gherasim Adamovici din 30 martie 1793 Studii 33-56 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BONIS, Johanna (autor) Din istoria breslelor târgumureșene Studii 57-61 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II JAMBOR, Petre (autor) Contribuții la genealogia și blazonul familiei Sina Studii 63-67 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MUNTEAN, Ovidiu (autor) Polonia și revoluționarii polonezi în presa pașoptistă românească Studii 69-77 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II NEAMȚU, Gelu (autor) Evreii alături de români în revoluția de la 1848 din Transilvania Studii 79-88 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II RETEGAN, Sorin (autor) Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația națională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 Studii 89-111 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CORDOȘ, Nicolae (autor) O încercare de aplanare a crizei Partidului Național Român (1896) Studii 113-121 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GLODARIU, Eugenia (autor) Sărbătorirea zilei 3/5 mai 1848 - prilej de afirmare a identității naționale Studii 123-127 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II STAN, Constantin (autor) Revenirea familiei regale în București (18 noiembrie-1 decembrie 1918) Studii 129-139 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II COMȘA, Daniela (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Reuniunea meseriașilor români din Turda în slujba idealului național Studii 141-147 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GERMAN, Adina (autor), GERMAN, Ioan (autor) Mărturii despre Alexandru Vaida-Voevod Studii 149-171 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Intelectualitatea artistică din România și mediul cultural german. Exemplul Munchenului (1808-1935) Studii 173-205 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BÎRCĂ MEDA, Diana (autor) Alexandria: Un manuscris necunoscut Miscellanea 209-210 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș - Mitologie politică Miscellanea 211-215 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș în climatul mintal al epocii Miscellanea 217-221 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II JOSAN, Nicolae (autor), MIRCEA, Daniela (autor) Două "general parton-uri" habsburgice din timpul războaielor napoleoniene în colecțiile muzeului din Alba Iulia Miscellanea 223-230 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MEDELEȚ, Florin (autor) Din corespondența lui Constantin Daicoviciu cu Marius Moga Miscellanea 231-238 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CORDUNEANU VICTORIA, Isabela (autor) Oral history as a method for historical research Miscellanea 239-245 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MORAR-VULCU, Călin (autor) Ipostaze ale puterii: sărbătorile de 23 August Miscellanea 247-251 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MEȘTER, Mihai (autor), PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar din S. Văleni, com. Căianu, jud. Cluj Numismatică şi medalistică 255-272 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂLIAN, Livia (autor) Again about Michael the Brave's gold medal Numismatică şi medalistică 273-278 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II COZA, Mihaela (autor) Catalogul medaliilor și monedelor jubiliare din Muzeul de Istorie Aiud (I) Numismatică şi medalistică 279-303 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian (autor) Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena Numismatică şi medalistică 305-311 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian (autor) Medalii din materiale și tehnologii neconvenționale Numismatică şi medalistică 313-317 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SCROBOTĂ, Paul (autor) O cheie de boltă cu motivul Agnus Dei de la Aiud Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 321-322 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SZOKE ANA, Maria (autor) Meșteri broderi și opere lor Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 323-342 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Litografii de Barabás Miklós în colecția Muzeului Național de Istorie Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 343-346 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 347-357 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MITU, Melinda (autor) Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale Revoluției de la 1848 din Cluj Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 359-368 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BOBOȘ, Doina (autor), VAJDA, Cătălina (autor) O piesă inedită din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (investigații și restaurare) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 369-372 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂPÎLNA, Emil (autor) Restaurarea a două statuete "Putti muzicanti" din secolului al XVIII-lea de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cuj-Napoca Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 373-373 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Popp Vasile, „Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țâri de la începutul lor până la vremile noastre”, Sibiu, 1838. Studiu introductiv, ediție, note, rezumat și indice de Eva Mârza și Iacob Mârza. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1995, 225 p. Note şi recenzii 377-378 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Vasile Dobrescu, „Elita românească în lumea satului transilvan. 1867-1918”, Târgu-Mureș, Ed. Universității "Petru Maior", 1996, 300 p. Note şi recenzii 379-380 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Revista de istorie socială / Review of Social History Note şi recenzii 381-383 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Nicolae Josan, „Ioan Pușcariu (1824-1912). Viața și activitatea”. Cuvânt înainte de Camil Mureșan. Alba Iulia, 1997, 250 p. Note şi recenzii 385-386 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GIURAN, Valeriu (autor) „Veteranii pe drumul onoarei și jertfei (1941 - 1945) de la Nistru la Marea de Azov (iulie 1941 - iulie 1942)”. (Mărturii, episoade și documente privind acțiunile armatei române de la Nistru la Martea de Azov, la Odessa, în Crimeea și la sud de Harkov), BUCUREȘTI, Editura Vasile Cârlova 1997, 576 p. + 23 p. fotografii + 2 schițe Note şi recenzii 387-388 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIUPEA, Ioan (autor) „Misiunile lui A. I. Vîșinski în România (Din istoria relațiilor româno-sovietice, 1944-1946). Documente secrete”. Volum editat de Academia română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Academia Rusă de Științe, Institutul de Slavistică și Balcanistică, Arhiva de Stat a Federației Ruse, București, 1997, 269 p. Note şi recenzii 396-389 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II Abrevieri 397-398 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) The ritual complex of the Wietenberg Culture, Cluj-Napoca (Transylvania) .7-27 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I RUSCU, Ligia (autor) Die betiehungen der griechenstadte an der rumanischen schwarzmeerkuste mit stadten ausserhalb des schwarzen Meeres 29-50 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DEMBSKI, Gunther (autor) Keltiscke munzen in Ostosterreich - Boier und Burebista 51-58 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I RUSCU, Dan (autor) Dakien in Hadrianischer zeit und die tradition der Historia Augusta 59-79 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PISO, Ioan (autor) L'Ala Flavia en Dacie 81-89 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Epigraphia Tibiscensia 91-107 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DRÎMBĂREAN, Matei (autor), PISO, Ioan (autor) Fulgur Conditum 109-110 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GYORGY, Eniko (autor) Die namengebung der sklaven und freigelassenen im romischen Dakien 111-128 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) L'esclave imperial Achilleus et sa "famille" 129-133 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Irina (autor) Collective feminine goodesses in Roman Dacia 135-153 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I CIONGRADI, Carmen (autor) Anikoniske stelen aus Sarmizegetusa 155-162 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BOTA, Emilian (autor) Palmkapitelle aus Dakien 163-168 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GĂZDAC, Cristian (autor), POP, Horea (autor) The Roman Hoard from Șimleul-Silvaniei 169-187 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PETCULESCU, Liviu (autor) Fragments of helmets from the Romasn Fort at Jidava 189-196 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Sorin (autor) Les pieces cigaliformes en bronze de Transylvanie 197-202 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DIACONESCU, Alexandru (autor) Ornamenta dignitalis: Gradabzeichen und symbole des sozialen status bei den lokalen eliten von Dakien nach dem aurelianischen rucktug 203-243 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I STANCIU, Ioan (autor) Uber die slawischen brandhugelgraber vom. Typ Nușfalău-Someșeni (Nordwestern Rumaniens) 245-263 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GUDEA, Nicolae (autor) Recherches sur les fortifications lineaires romaines - Napoli Joelle 265-273 germană
1999 Analele Brăilei, 3 SÎRBU, Valeriu (autor) Toader Buculei - la 70 ani .3-4 română
1999 Analele Brăilei, 3 RĂDULESCU, Mihai (autor) Contribuții documentare la istoricul francmasoneriei brăilene în secolul al XIX-lea (loja "Farul Ospitalier" .7-17 română
1999 Analele Brăilei, 3 PRICOP, Constantin (autor) Traficul naval și importanța comercială a portului Brăila în primele doză decenii ale secolului al XX-lea 19-37 română
1999 Analele Brăilei, 3 BUCLEI, Toader (autor) Mărturii privind manifestația din 8 Noiembrie 1945 de la Brăila 39-62 română
1999 Analele Brăilei, 3 CÎNDEA, Ionel (autor) L'eglise metropolitaine de Proilavia. Emplacement et aspect dans la Brăila du XIX siecle 63-69 franceză
1999 Analele Brăilei, 3 CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Date referitoare la păstoritul transhumant în zona Brăilei 71-76 română
1999 Analele Brăilei, 3 STOICA, Maria (autor) Brăila în secolul al XIX-lea. Starea orașului consemnată în date statistice 79-90 română
1999 Analele Brăilei, 3 STOICA, Maria (autor) Brăila în imagini 93-106 română
1999 Analele Brăilei, 3 POPESCU, Panait (autor) Arhipelagul Brăila. Restituiri 109-111 română
1999 Analele Brăilei, 3 ILIE, Elena (autor) Oameni, locuri, mentalități la întîlnirea secolului al XIX-lea cu secolul XX 113-118 română
1999 Analele Brăilei, 3 BOUNEGRU, Stanca (autor) Ateliere de fotografie la minut 119-124 română
1999 Analele Brăilei, 3 AVRAMESCU, Valeriu (autor) La brăila cu primele tramvaie 125-132 română
1999 Analele Brăilei, 3 PRICOP, Ghena (autor) Cronică din Salzburg 133-155 română
1999 Analele Brăilei, 3 ILIE, Elena (autor) Revista porturilor și a navigației comerciale 157-162 română
1999 Analele Brăilei, 3 FILIP, Cristian (autor) Comunicata greacă la Brăila 1964-1900 165-262 română
1999 Analele Brăilei, 3 DOAGĂ, Camelia (autor) Corespondența de dragoste a lui Nae Ionescu 265-258 română
1999 Analele Brăilei, 3 SPINEI, Michaela (autor), SPINEI, Victor (autor) Basil Munteanu: Accederea spre catedra universitară 269-296 română
1999 Analele Brăilei, 3 DURBACĂ, Valentina (autor) Ury Benador și teatrul 297-302 română
1999 Analele Brăilei, 3 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Aventure et exil: Panait Istrati 303-309 română
1999 Analele Brăilei, 3 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Aventură și exil: Panait Istrati 310-316 română
1999 Analele Brăilei, 3 IONESCU, Mariana (autor) Le periple africain d'Adrien Zograffii: de l'imaginaire oriental a la confession du gewgu 317-323 franceză
1999 Analele Brăilei, 3 CONDEI, Cecilia (autor) Chira chiralina: valori enunțiative ale pronumelui personnal de persoana a Ii-a și ale pronumelui personal de politețe 325-332 română
1999 Analele Brăilei, 3 COVALIU, Oana (autor) Orientări în receptarea lui Panat Istrati 333-348 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂLAN, Zamfir (autor) Panait Istrati - Considerații asupra narațiunii autobiografice 349-363 română
1999 Analele Brăilei, 3 HARȚUCHE, Ana-Maria (autor) Valori decorative în pictura doamnei Mimi Maxy Kan 365-367 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂDĂRĂ, Doru (autor) Gh. I. Brătianu și proiectul "unei noi istorii a Europei în Evul Mediu" 371-383 română
1999 Analele Brăilei, 3 APETREI, Cristian (autor) Mențiuni sumare, privitoare la istoria românilor cuprinse într-o cronică venețiană din veacul al XV-lea 385-386 română
1999 Analele Brăilei, 3 APETREI, Cristian (autor) Contribuții la studiul instituției vorniciei din Țara Românească în secolul al XV-lea. Problema vornicilor teritoriali 387-399 română
1999 Analele Brăilei, 3 MORĂRESCU, Dragoș (autor) Tiparul romamânesc la sfîeșitul secolului XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea - Bădără D. 403-404 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂDĂRĂ, Doru (autor) Din trecutul istoric al orașului Brăila - Iorga N. 405-407 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1848- 1849 în Bucovina. Particularități. Revendicări. Consecințe 7 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) Teodor Bălan (1885- 1972) 15 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Principesa Martha Bibescu despre Bucovina 19 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 DIACONU, MIRCEA A. (autor) Traian Chelariu 25 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Destinul unei biblioteci din Bucovina 39 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 acad., GRIGOROVICI, Radu (autor) Studiu comparativ al recensământurilor populației Bucovinei din anii 1772, 1774 și 1775 (II) 47 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PAHOMI, MIRCEA (autor) Biserica Sfântul Gheorghe - Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 83 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Universitatea din Cernăuți în perioada interbelică (I) 105 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BUCESCU, Florin (autor) Vechea doină bucovineană sau doina din ținutul Rădăuților (l) 119 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 VOITEC - DORDEA, MIRA (autor) Arhitectura gotică în stilul moldovenesc din secolele al XV-lea și al XVI-lea 141 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 POMOHACI, NICOLAE (autor) O valoroasă lucrare de doctorat, cu implicații benefice pentru cultura cartofului în Bucovina 157 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 GHEORGHIEȘ, CORNEL (autor) Referat privind teza de doctorat cu titlul „ Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof" prezentată de ing. Ionela Dobrin 159 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 MARKS, R. J. (autor) Referat de apreciere la teza "Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof", prezentată de ing. Ionela Dobrin 162 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PALOȘ, PAUL (autor) Referat privind teza de doctorat cu titlul "Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof", prezentată de ing. Ionela Dobrin 163 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 ROJANKOVSCHI, ELENA (autor) Referat de apreciere privind lucrarea "Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof", întocmită de ing. Ionela Dobrin 165 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BUCIUCEANU, Ludmila (autor), GAVRILENCO, VICTOR (autor), GLĂVAN, TUDOR (autor), ȚIBULEAC, TUDOR (autor) Date fenologice ale migrației păsărilor în Republica Moldova 169 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Rezervația geologică-geomorfologică Cheile "Moara Dracului" - Rarău 181 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 POSTEUCĂ, VASILE (autor) Mișcarea literară interbelică din Bucovina (Amintiri de la „Iconar ") 187 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PORUMBESCU, CIPRIAN (autor) Jurnalul însemnatelor întâmplări, evenimente și a altor zburdălnicii, ținut din 18 ianuarie 1879 de către Golembiowski (II) 193 Germană - Română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PORUMBESCU, CIPRIAN (autor) Tagebuch der wichtigsten Ereignisse, Erlebnisse und sonstinger Allotria, aufgezeichnet seit dem 18. Jannervon Golembiowski (II)/ Jurnalul însemnatelor întâmplări, evenimente și a altor zburdălnicii, ținut din 18 ianuarie 1879 de către Golembiowski (II) 193 Germană - Română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 POPA, ANGHEL (autor) Între fronturi. Bucovineni în România primului război mondial, Câmpulung, 1998 Moldovenesc, Fundația Culturală „Alexandru Bogza", 226 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) George Tofan - tribun al românismului în Bucovina 227 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Huțulii, o minoritate din Bucovina 228 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 CORLĂȚEANU, NICOLAE (autor) Nandrișii. Povestea unui neam bucovinean. 230 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 acad., BERINDEI, Dan (autor) Revoluția Română din 1848-1849. Considerații și reflexii. 231 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IAȚENCU, Rodica (autor) "Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie și cultură. 232 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IAȚENCU, Rodica (autor) ,,Codrul Cosminului", Analele științifice de istorie - Universitatea „Ștefan cel Mare" (serie nouă), 1997-1998, nr. 3-4 234 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) „Țara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, Cernăuți-Târgu-Mureș, 1997 236 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) „Apa vie". Almanahul tuturor românilor, Timișoara, Editura Augusta, 1998 237 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PURICI, ȘTEFAN (autor) 1O. lnternationale Studientagung des Bukowina-lnstituts, Augsburg vom 29. Juli - I. August 1998 239 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Colocviul Filialei Bucovina din Rădăuți al Asociației „ Uniunea pentru Europa - din România" 241 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PRECOP, VASILE (autor) Congresul al IV-lea al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina 242 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Manifestări științifice și cultural-artistice în Bucovina (aprilie-octombrie 1998) 244 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BÂTĂ, VASILE (autor) Oreste Popescu la vârsta de 85 de ani 247 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 CALANCE, CONSTANTIN (autor) Dragoș Luchian 251 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 ȘTEĂNESCU, ȘTEFAN (autor) Acad. Vladimir Trebici 253 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 RUSȘINDILAR, Petru (autor) George Grigorovici și social-democrația în Bucovina. 481 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 OLARU, Marin (autor), PURICI, ȘTEFAN (autor) Bucovina - mirajul identitar supranațional 259 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PRECOP, VASILE (autor) Preotul cărturar Ioan Pașcan 263 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 V ATAMANIUC, D (autor) Claudiu lsopescu, mesager al spiritualității românești în Italia 267 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PROCOPCIUC, VALERIAN I. (autor) Învățători în viața literară și culturală a Bucovinei istorice 291 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 IAȚENCU, Rodica (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina în perioada interbelică - deziderate și realizări 303 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Facultatea de Științe din Cernăuți în perioada interbelică 331 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Procese migraționiste în Bucovina în timpul administrației galițiene 347 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 GLUCK, Eugen (autor) Evreii din Bucovina în perioada I786-1849 (I) 369 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Lupta pentru tricolor și afirmarea identității naționale românești în Bucovina 387 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 BUCESCU, Florin (autor) Vechea doină bucovineană sau doina din ținutul Rădăuților (11) 407 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PĂCURARIU, DAN (autor) Bazele sistemului formal al arhitecturii bisericești din Moldova 445 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor), BEJENARU, PETRU (autor) Rezervații și monumente ale naturii din Bucovina istorică 451 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) "Homo Bucovinensis" - o teorie nouă și totuși veche 461 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 acad., GRIGOROVICI, Radu (autor) Un studiu despre francmasoneria din Bucovina 463 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PROKOPOWITSCH, ERICH (autor) Francmasoneria în Bucovina în secolul al 18-lea 466 Germană - Română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 DIACONU, MIRCEA A. (autor) Mișcarea „Iconar". Literatura politică în Bucovina anilor '30 479 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 MIHĂESCU, DORU (autor) La Bucovinne et la Bassarabie (a partir de leurs noms). 480 franceză
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 GHERMAN, ION (autor) Cartea albă a unor vechi teritorii românești condamnate la înstrăinare. 485 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Anuarul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmurzachi" - 1998-1999 486 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 BEJINARIU, PETRU (autor) Manifestări culturale la Cernauca, 29-30 mai, 1999 489 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă SUCEVEANU, Simona (autor) Încercări de obținere a independenței României pe cale diplomatică, în perioada 1866-1977 .7-16 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion (autor) Contribuția românilor din Transilvania la susținerea războiului pentru cucerirea independenței de stat a României, oglindită în paginile revistei "Familia" 17-25 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă SCURTU, Constantin (autor) Infanteria română în războiul de independență 26-32 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PETRE, George (autor) Folosirea vadurilor dobrogene ale Dunării, în scopuri militare 33-49 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IORDACHE, Constantin (autor) Componența navală a acțiunilor militare purtate pe Dunăre 50-56 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Acțiuni militare pe Dunăre în zona Hîrșova și Silistra, în rimpul războiului pentru independența României (1877-1878) 57-64 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Reunirea Dobrogei cu România - Eveniment major in istoria românilor 65-72 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Dobrogea în viziunea regelui Carol I 73-80 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LUNGU, Georgeta (autor) Aspecte ale activității comisiei europene pentru delimitarea frontierei de Sud a Dobrogei 81-89 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Începuturile administratiei românești în Dobrogea (1878-1980) 94-98 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Consecințele revenirii Dobrogei în granițele României asupra creșterii potențialului naval de apărare a marinei militare 99-104 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Flota română în lumina rapoartelor consulare franceze de la sfîrșitul secolului trecut 105-110 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion (autor) Revista "Familia" din Oradea despre evenimentele și realitățile din Dobrogea de la 1878 111-121 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă POP, Angela (autor) Dobrogea între anii 1877-1886 în opiniile unui diplomat francez 122-127 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Dobrogea oglindită în medalistică 128-148 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Războiul de independență reflectat în medalistica națională 149-152 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MÎNDRU, Dumitra (autor) Monumente ale războiului de independență 153-165 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Problema revenirii Dobrogei la România în context intern și internațional 166-173 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DRÎMBA, Ovidiu (autor) Intorno ai motivi della "relegatio" di Ovidio a Tomi 174-184 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă CUCU, Ștefan (autor) Valori umane în opera lui Ovidiu 185-187 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BUZOIANU, Livia (autor) Elemente de istorie romană în "metamorfozele" lui Ovidiu 188-191 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) L'atestazione della prezența degli italiani - genovesi e veneziani - sulle Sponde del Ponto Eusino (Mar Nero) 192-195 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) Romania del Danubio e Bisanzio e Firenze 196-204 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BALACI, Alexandru (autor) Rapporti culturali italo-romeni attaverso I secoli 205-211 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PITASI, Giuseppe (autor) Correspondenze linguistiche e storiche tra il romeno ed il calabrese 212-217 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LASCU, Viorica (autor) I daci nel teatro italiano del primo ottocento 218-223 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MAGHERESCU, Romeo (autor) Civis mediterraneo 224-227 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MAGHERESCU, Romeo (autor) All'insegna dell'ecumenismo, peregrinante sotto i cieli della Graecia Magna 228-231 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă TOMESCU, V. (autor) Interferenze musicali romero-italiene nei secoli XIX-XX 232-244 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă COMAN, Lavinia (autor) Pianofortele - creație a geniului italian 245-249 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) La memoire d'Ovide dans la vision du Docteur I.C. Drăgescu et de Remus Opreanu, prefet du district de Contrantza a la fin des XIX-a siecle 250-256 franceză
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Stampă cu adolescenți 259-259 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Replici 260-260 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Fără mască 261-261 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Un acord 262-262 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Iubita efemeră 263-263 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Spasme 264-264 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Altă religie 265-265 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Geam spart în iarbă 266-266 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Ureche pentru altă muzică 266-267 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Apex 268-266 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Sunt zeu 269-270 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Semnele lui Saturn 269-269 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Cîntec simplu 269-269 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Invectivă 270-270 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) In memoriam 271-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Pe îngerul negru 271-271 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Iar tu 271-271 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Stare de Septembrie 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Metamorfoză în vis 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Inscripție pe o piatră funerară 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Într-o țară din est 273-273 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Doar tu, doar eu 274-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Balada unui negustor de clipe rare 274-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Străfulgerare 275-275 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Mereu mai depărtarea 275-275 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Arheolog în periferiile cerului 276-276 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Îngerul sătul de iască 276-276 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) În insectarul dinspre est 277-277 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Pe-o stradă dispre toamnă 277-277 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă POPESCU CRISTIAN, Tiberiu (autor) Copilul și porumbelul 278-281 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PERȘA, Dan (autor) Nero 282-284 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DUNĂREANU, Ovidiu (autor) Pietrele din Lună 285-294 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Dialoguri la Tomis 297-298 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Ieșirea din labirint 298-300 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă LUCIAN (autor) Pre fericitul părinte patriarh Teoctist oaspete de seamă al Arhiepiscopiei Tomisului - 10 august 1997 .9-14 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONU, Petre (autor) Saturnaliile la Români 15-18 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DUȚU, Cătălina (autor) Selgiukizii și Dobrogea în secolul al XIII-lea 21-30 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Un fragment din istoria Hîrșovei redat prin prisma mărturiilor documentare 31-46 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII= 47-52 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea bivolilor în Dogrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Studiu statistica asupra monezilor grecești,romasne, romano-bizantine și medievale aflate în colecția Ana Crăciun (MINA Constanța) 80-96 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CIOBANU, Daniela (autor) Menede medievale descoperite în Dobrogea (sec. XVII-XVIII) 97-104 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice - 107-109 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) O veche familie de mocani la Constanța 110-117 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CARAMIDOGLU, Constantin (autor) Influența căii ferate Cernavodă-Constanța asupra traficului de cereale derulAT PRIN Gurile Dunării (apinii la 1859) 118-124 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor), CUSTUREA, Gabriel (autor) Catalogul călătorilor din secolul al XIX-lea în Dobrogea - o contribuție la bibliografia Dobrogei - 125-132 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PETRESCU, Arcadiu (autor) Orașul Constanța la 1884 deschis în cartea "La Romania" de Bruto Amante 133-139 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) Construcțiile executate în portul Constanța pînă la primul război mondial 140-183 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IONESCU, Ion (autor), MOȘOIU, Traian (autor) Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă GHERGHE, Otilia (autor) Consemnări despre Dobrogea în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1915) 190-194 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ȘERBAN, Constantin (autor) Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MOȘNEAGU, Marian (autor) Constanța în inomastica navală românească 200-204 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Programe de dotări navale în perioada interbelică 205-211 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din viața portuară a Constanței (1944-1977) 212-217 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BORDEIU, Puiu (autor) Evoluția mișcării legionare în Dogrogea între anii 1934-1936 221-238 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MOGOȘANU, Anca-Ruxandra (autor) Drepturile constituționale ale străinilor în România 249-262 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă LASCU, Viorica (autor) Publius Ovidius Naso și episcopul Inochentie Micu Clain 265-267 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ȘOPU, Dumitru (autor) Viața culturală a românilor din Dobrogea pînă la 1878 268-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CRUCERU, Florica (autor) Istoricul muzeului de Artă Populară Constanța 275-282 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă OLTEANU, Florentina (autor) Încercare de analiză contrastivă s două opere casntemiriene 283-291 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă TAMBOZI, Justin (autor) Personalități de sorginte aromână în și din Dobrogea 292-296 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă TAMBOZI, Justin (autor) Frații Tamposi, de la perioada romantică a aviației civile americane la marile holdinguri 297-301 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Ofițeri de marină în știința și tehnica românească 302-314 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă FILIPAȘ, Moise (autor), PETRIMAN, Teodor (autor), TELETIN, Viorel (autor), TIMPAN, Nicu (autor) Aviația romanâ din Dobrogea înainte de cel de-al doilea război mondial 315-321 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PITRESCU, Ileana (autor) Cultivarea cînepei, inului și bumbacului în zona Mangaliei 325-331 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ANTONESCU, C. (autor) Motivații sociale ale distorsiunilor stilistice în arhitectura țărănească din Dobrogea de Sud-Vest 332-354 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MAZILU, C. (autor) Cult, locuire, atelier în arhitectura țărănească dobrogeană 355-360 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BURCEA, Marin (autor), ȘERBĂNESCU, Dorel (autor) Intensitatea relațiilor interbelice la nivel național și zonal 361-368 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă SABIN, Călin (autor) Obiceiul descîntatului în zona Lipnița-Oltina 369-379 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă RUSU, Titus (autor) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă RĂDULESCU, Adrian (autor) Simion Gavrilă - 70 de ani! 389-395 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PLATON, Gheorghe (autor) Note de lectură 399-405 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BERINDEI, Dan (autor) O carte în discuție 406-407 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IONIȚOIU, Cicerone (autor) Valerian Petrescu - 30 de ani de la moartea sa 411-417 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Nuntire 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Povara de iubire 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Statornicie 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Getică 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Noapte fără veac 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Prezente 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Ecou 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Don Galileea neamurilor 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Trecerea 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Cînd ești în mine 424-424 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) Stare de veghe 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) Ciulinii 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) II 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) I 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) V 426-426 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VI 426-426 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VII 426-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) IX 427-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VIII 427-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Acestă mută spaimă 428-428 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Invocație 429-429 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Intr-o zi 429-429 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Bolnav de fără rost 430-430 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Oniric 430-430 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Poem 431-431 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Filă de jurnal 431-431 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Ștefetă 432-432 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Flash 432-432 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Poetul 433-433 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Panteism 433-433 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONESCU, Paul (autor) Împotriva nisipului 434-447 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CORCHEȘ, Victor (autor) La prăvălie 448-454 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GORGOI, Mihail Ion (autor) Câteva gânduri privind locul și rolul Muzeului Carpaților Răsăriteni română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, Tudor (autor) Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din neoliticul timpuriu din România: Stațiunea de la Lunea - Poiana Slatinii, Jud. Neamț Arheologie 1-7 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ZOLTAN, Szekely (autor) Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd, jud. Covasna Arheologie 9-12 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CAVRUC, Valeriu (autor) Considerații privind situația etnoculturală în sud-estulul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu Arheologie 13-41 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ZSOLT, Szekely (autor) Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, jud. Covasna Arheologie 43-46 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZĂR, Valeriu (autor) Descoperirile Epocii Bronzului de pe teritoriul județului Mureș Arheologie 47-54 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE KACSO, Carol (autor) Date noi cu privire la preistoria Maramureșului Arheologie 55-70 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Viorica (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cetatea dacică de la "Valea Zânelor " - Covasna Arheologie 71-81 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BINDEA, Diana (autor) Studiu arheozoologic asupra așezării dacice de la Merești (Jud. Harghita) Arheologie 83-103 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE COSTEA, Florea (autor) O depunere rituală de vase la Racoșul de Jos, județul Brașov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ornamentica olăriei dacice (I) Arheologie 105-119 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE JANOVITS, Istvan (autor) Noi periegheze arheologice din depresiunea Ciucului Arheologie 121-150 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CÂNDEA, Ionel (autor) Expediția militară a Bizanțului din 1166 în geneza culoarului Dunăre - Curbura Carpaților Istorie 153-155 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BICHICEAN, Gheorghe (autor) Elemente definitorii ale Congregațiilor Generale Voievodale de la Alba lulia din anii 1289 și 1291 Istorie 157-158 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE TĂTAR, Octavian (autor) Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre Ferdinand de Habsburg și Ioan Zapolya și implicațiile ei în disputa pentru Coroana Ungariei Istorie 159-163 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea) Istorie 165-182 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BĂILĂ, Maria (autor) Discursul Bisericii Ortodoxe cu privire la căsătorie și divorț 1750 - 1850 Istorie 183-189 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE FOLA, Nicolae Victor (autor) Fenomene istorice și demografice în Valea Târnavei mici din Evul Mediu până astăzi, în conformitate cu date ale toponimiei Istorie 191-195 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DOBREAN, Ana (autor) Date privind emigrarea în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a unor locuitori din Scaunele Giurgeu și Ciuc Istorie 197-199 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BURLACU, Emil (autor) Despre refugiații transilvăneni primiți de Țara Românească în anii 1848-1849 Istorie 201-203 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GRAMA, Ana (autor) Inventare cu bunuri ale comunităților românești ortodoxe din spațiul Arcului lntercarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 205-250 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MAIOR, Carmina (autor) Urme Sigiliare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei Istorie 251-255 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE RUS, Dorin Ioan (autor) Participarea Batalionului I al Regimentului 2 Grăniceresc la Revoluția de la 1848 -1849, oglindită în Monografia Regimentului scrisă de Michael Schneider; Bistrița, 1906 Istorie 257-263 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DUMITRIU, Oana (autor) În jurul revistei " Viața Literară și Artistică" - Din corespondența lui Virgil Ciojlec cu llarie Chendi (7 iulie 1906 - 9 septembrie 1907) Istorie 265-275 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LECHINȚAN, Vasile (autor), ZEGREAN, Octavian (autor) Corespondență de la românii din secuime în Gazeta Transilvaniei" din 1909 Istorie 277-287 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GOTIA, Dorin (autor) Prelegerile și Conferințele ca mijloace de propagandă promovate de ASTRA la începutul secolului XX Istorie 289-292 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Eugenia (autor) Un document inedit privind Despărțământul Brașov al ASTREI aparținând profesorului Nicolae Bogdan Istorie 293-296 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Vasile (autor) Araci (Arpătac) - o mlădiță viguroasă a ASTREI în Secuime Istorie 297-301 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Cristian (autor) Mențiuni documentare cu privire la istoricul unor biserici ortodoxe din zonz Baraolt Istorie 303-306 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DATUI, Camelia (autor), GANEA, Aurel (autor) Evoluția ideii de unitate la români Istorie 307-313 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvârșirea unității naționale românești Istorie 315-320 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BOSOANCĂ, Traian (autor) Marea Unire și preoțimea ortodoxă română din județul Mureș Istorie 321-324 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BURLACU, Ioana (autor) Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire Istorie 325-327 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE TEODORESCU, Virgiliu (autor) Miron Cristea - contemporanul nostru Istorie 329-334 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BURLACU, Ioana (autor) Miron Cristea și relațiile internaționale ale Bisericii Ortodoxe Române Istorie 335-337 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ROȘCA, Maria (autor) Iconografia lui Miron Cristea Istorie 339-341 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ȚURLEA, Petre (autor) Din corespondența românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919 Istorie 343-347 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE PANĂ, Virgil (autor) Câteva considerații privind mișcarea politică maghiară din România Istorie 349-352 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE IANCU, Alina (autor) "Oituzul " - gazetă independentă de informație culturală, socială și politică Istorie 353-357 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Biserica Ortodoxă și viața românească din Covasna sub semnul tranziției și incertitudinii (1944-1945) Istorie 359-363 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DICULESCU, Felicia (autor) Folclor muzical în Depresiunea Întorsura Buzăului(//) - Colindatul și colinda - aspecte evolutive Etnografie 367-376 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MARC, Dorel (autor) Evoluția structurii ocupaționale în zona etnograjică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale Etnografie 377-380 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MATEI, Florina (autor) Semnț!icații ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormântare din zona Topliței Etnografie 381-384 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE COBIANU BĂCANU, Maria (autor), LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice SOCIOLOGIE 387-393 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE RAIAN, Lily (autor) Căsătoria etnic-mixtă - Între etnic și religios SOCIOLOGIE 395-397 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BUCUR, Nicolae (autor) Satul - Comunitate de intercunoaștere SOCIOLOGIE 399-402 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Habitat și populație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita SOCIOLOGIE 403-421 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE FERCHIU, Delia (autor) Memorie și identitate- constructe sociale SOCIOLOGIE 423-432 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BĂILĂ, Maria (autor) Românii din Scaunele Secuiești (în antroponimele din conscripții). Scaunul Ciuc, Giurgeu, Cașin vol. II 1567-1850, de Ioan Ranca RECENZII 435-436 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BĂILĂ, Maria (autor) Personalități din Covasna și Harghita, de Ioan Lăcătușu RECENZII 436-437 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE IANCU, Alina (autor) Moarte cu bocluc, de Romulus Cioflec RECENZII 437-437 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DOBREAN, Ana (autor) File de monografie, de Doina Dobrean și Vasile Dobreanu RECENZII 438-438 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CAVRUC, Galina (autor), LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activităților pe anul 1998 Cronica 441-446 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZAR, Valeriu (autor) NECROLOG Cronica 447-448 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 THEODORESCU, Răzvan (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos - Cuvînt înainte .7-7 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BUDIȘ, Monica (autor) Jertfa - piatră fundamentală a oricărei întemeieri 11-24 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COJOCARU, Nicolae (autor) Mitologia casei și obiceiurile populare în Bucovina 25-40 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 OLENICI, Maria (autor) Nucul: Valențe etno-mitologice 41-47 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MĂRGINEANU, Maria (autor) Arta lemnului în spațiul etno-cultural al tradiției dinamice bucovinene 49-69 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CAMILAR, Mihai (autor) Instalații tehnice populare acționate de apă din zona etnografică Umor 71-84 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BĂNCESCU, Octavian (autor) Despre răspîndirea instalațiilor hidraulice pentru preliucrarea lemnului în zona Rădăuți (contribuții) 85-89 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CUSIAC, Dragoș (autor) Ceramica neagră de Marginea 91-97 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SIDORIUC, Georgeta (autor) Vopsitul vegetal, meșteșug pe cale de dispariție în Bucovina 99-105 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CÎRLAN ION, Alexandru (autor) Motivul oedipian în folclorul românesc 113-124 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPĂTARU, Gheorghe (autor) Despre încadrare în cultura populară a romanității 125-147 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SABĂU, Sorin (autor) Pădurea în imaginarul popular românesc 149-155 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Ghicitori 157-163 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) D proteic în dialectul dacoromân 167-188 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DOLINSKI, Avramia (autor), DOLINSKI, Gheorghe (autor) Toponimia comunei Arbore 189-195 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Mihai Eminescu despre Suceava, împrejurimile ei și cîteva aspecte etnografice 197-205 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DREHUȚĂ, Emilian (autor) Evoluția economiei din bazinul Sucevei în perioada postbelică și reflectarea acesteia în cultura și civilizația satelor 207-210 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 ROMANIUC, Elvira (autor) Muzeul obiceiurilor tradiționale din Bucovina 213-218 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CIOBANU, Elena (autor) Metode de comunicare între muzeu și public 219-222 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPÎNU, Mihai (autor) Muzeul etnografic Vatra Dornei (propunere pentru un posibil ghid turistic al Muzeului) 223-229 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Victor Vasilescu (1856-1938) 233-236 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Eugenia Iacob - scriitor și etnograf 237-249 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DIMITRIU, Eugen (autor) Folcloristul Vasile G. Popa 251-263 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MARIANCIUC, Violeta (autor) Obiceiuri și tradiții în construirea casei 267-268 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COZARIUC VICTOR, Nicolae (autor) Cromatica și tehnica realizării țesăturilor de interior în comuna Dărmănești 269-272 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Făt-Frumos cel înțelept (o suta de basme, legende, snoave și povești din Maramureș) - Bilțiu Pamfil 273-276 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DRĂGOESCU, Ion (autor) Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-13 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MOISE, Ilie (autor) Muzeului Etnografic al Transilvaniei: ctitori sau succesori 19-22 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 SĂLĂGEAN, Tudor (autor) George Vâlsan - Pledoarie pentru un muzeul etnografic al Ardealului 23-31 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Ocupații tradiționale, meșteșuguri și industrii complementare într-o localitate pastorală din subcarpații Olteniei (sec. XVIII-XX) 35-46 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GOȚIA, Ioan (autor) Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (II) 47-66 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 OȘIANU, Flavia (autor) Plugul și plugușorul - unealtă și obicei 67-74 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 POPOIU, Paula (autor) Antropos și spațiu dobrogean 75-92 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ȘERDAN, Daniela (autor) Considerații privind factorii determinanți în tipologia așezărilor rurale din Sălaj 93-102 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 TOȘA, Ioan (autor) Mărturii documentare privind casa rurală românească de la începutul secolului XX 105-202 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BOCȘE, Maria (autor) Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri, funcții, simboluri - 203-273 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MICU, Cristian (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul sistemelor tradiționale de iluminat 273-301 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BLAGA, Iuliana (autor) Textile de interior din zona Bîrgău 303-316 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 DULCU, Ecaterina (autor) Hanul de la Gura Orbicului - monument de artitectură din orașul Bihuși, jud. Bacău 317-328 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 POP, Dumitru (autor) Integrarea țiganilor în comunitatea satului Cătina din Cîmpia Transilvaniei 329-342 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MIRESCU, Cornel (autor) Cîteva aspecte ale conceptului de artă populară 343-347 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ROȘU, Georgeta (autor) Propaganda ateistă la sate în perioada comunismului și efectele ei asupra mentalului rural 349-371 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu (autor) Cerul și pămîntul în cultura tradițională - Cercetări în Munții Apuseni - 375-397 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MUNTEANU, Simona (autor) Semnificații culturale și acțiuni magice privitoare la icoana tradițională românească 399-409 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BILȚIU, Pamfil (autor) Reprezentări arhaice în arta maramureșeană și românească 411-432 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BODIU, Aurel (autor) Elemente de mitologie a morții 433-439 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MARIAN, Adriana (autor) Jelirea - port și comportament 441-451 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MURARU, Ovidiu (autor), TOȘA, Ioan (autor) Sfintele sărbători ale Paștilor în lumea satului românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 453-468 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BADEA ȚUȚUIANU, Adriana (autor) Împănatul boului în comuna Mintiul Gherlii (jud. Cluj) 469-482 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BĂRBULESCU, Elena (autor) Femeia în proverbele și zicătorile românești 483-496 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PURCAR RUSTOIU, Ioana (autor) Naștere, căsătorie, moarte. Considerații asupra mentalității rurale a secolului al XIX-lea în satul Laz, pe baza registrelor matricole 497-522 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PAVEL, Emilia (autor) Podoabe, simboluri arhaice în portul popular românesc 523-538 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 COSMA, Aurelia (autor)