Criterii căutate

  • An de publicare: 1999

Sumarul căutării

  • 1442 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan (autor) Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada c. 1875-c.1950. Considerații introductive .7-82 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I PRODAN, Dan (autor) Preocupări de orientalistică-turcologie în România între Independență și Marea Unirea (1878-1918) 83-178 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Armenii botoșăneni și rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei 179-182 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I SETNIC, Eduard (autor) Inscripții din Botoșani. Semnal 183-184 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Botoșănenii în revoluția de la 1848 185-190 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HANDRABURA, Loretta (autor) Monografia orașului Botoșani după un cronicar fălticenean, Artur Gorovei 191-194 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) La Botoșani, cu Scipione Bădescu 197-200 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Ion Pilat și Dorohoiul 201-205 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MEDIAN, Gheorghe (autor) Personalități botoșănene - Ioan P. Darie (1869-1954) 207-211 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DAMASCHIN, Violeta (autor) Pe urmele strămoșilor lui Nicolae Iorga în Botoșanii de ieri și de azi 212-216 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Ioan Cîrdei pictor, sculptor și grafician dorohoian 217-220 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȚUȘCANU, Florin (autor) Mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964) - nedreptățit al istoriei 221-226 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȘUSTER ELENA, Florica (autor) Despre Profesor Doctor Petru Șuster 227-232 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I CERNAT, Ivona (autor) Sculptorul Dimitrie Chipăruș (1886-1947). Studii în România 1904-1909 la "Școala Belle-Arte din Iași" 233-234 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I ȚUȘCANU, Florin (autor) Duca Sotiriovici - Un dascăl și tipograf grec, în slujba culturii românești, sec. XVIII 235-239 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I FETCU, Ion (autor) Mareșalul Ion Antonescu și Transilvania 240-242 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MACARIE, Gheorghe (autor) Interferențe oriental-occidentale în arta epocii lui Vasile Lupu 245-260 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Momente ale ritualului tradițional de nuntă din zona Botoșani 261-275 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DRĂGOESCU, Ion (autor) Activitatea etnografică a lui Marcel Olinescu 276-281 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) Dorohoiul istoric și cultural - Amarandei Gh. 285-286 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) "Dialogul artelor" în atmosfera culturală din Botoșani 287-290 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere, datate în sec. IX-X, descoperite în ruinele unui așezămînt monahal paleocreștin de la Dumbrăveni, jud. Constanța 291-310 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II TURCUȘ, Șerban (autor) Conciliul Lyon Ii - 1274, implicații în Europa Central-Orientală .9-32 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CSETRI, Elek (autor), MUREȘAN, Florin (autor) Documente noi privind ecoul revoluției franceze în Transilvania. Măsurile puterii centrale din primăvara anului 1793 și circulara episcopului ortodox Gherasim Adamovici din 30 martie 1793 33-56 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BONIS, Johanna (autor) Din istoria breslelor tîrgumureșene 57-61 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II JAMBOR, Petre (autor) Contribuții la genealogia și blazonul familiei Sina 63-67 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MUNTEAN, Ovidiu (autor) Polonia și revoluționarii polonezi în presa pașoptistă românească 69-77 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II NEAMȚU, Gelu (autor) Evreii alături de români în revoluția de la 1848 din Transilvania 79-88 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II RETEGAN, Sorin (autor) Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația nașională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 89-111 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CORDOȘ, Nicolae (autor) O încercare de aplanare a crizei Partidului Național Român (1896) 113-121 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GLODARIU, Eugenia (autor) Sărbătorirea zilei 3/5 mai 1848 - prilej de afirmare a identității naționale 123-127 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II STAN, Constantin (autor) Revenirea familiei regale în București (18 noiembrie-1 decembrie 1918) 129-139 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II COMȘA, Daniela (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Reuniunea meseriașilor români din Turda în slujba idealului național 141-147 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GERMAN, Adina (autor), GERMAN, Ioan (autor) Mărturii despre Alexandru Vaida-Voevod 149-171 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Intelectualitatea artistică din România și mediul cultural german.Exemplul Munchenului (1808-1935) 173-205 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BÎRCĂ MEDA, Diana (autor) Alexandria: Un manuscris necunoscut 209-210 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș - Mitologie politică 211-215 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș în climatul mintal al epocii 217-221 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II JOSAN, Nicolae (autor), MIRCEA, Daniela (autor) Două "general parton-uri" habsburgice din timpul războaielor napoleoniene în colecțiile muzeului din Alba Iulia 223-230 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MEDELEȚ, Florin (autor) Din corespondența lui Constantin Daicoviciu cu Marius Moga 231-238 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CORDUNEANU VICTORIA, Isabela (autor) Oral history as a method for historical research 239-245 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MORAR-VULCU, Călin (autor) Ipostaze ale puterii: sărbătorile de 23 August 247-251 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MEȘTER, Mihai (autor), PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar din S. Văleni, com. Căianu, jud. Cluj 255-272 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂLIAN, Livia (autor) Again about Mechel the Brave's gold medal 273-278 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II COZA, Mihaela (autor) Catalogul medaliilor și monedelor jubiliare din Muzeul de Istorie Aiud (I) 279-303 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian (autor) Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena 305-311 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian (autor) Medalii din materiale și tehnologii neconvenționale 313-317 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SCROBOTĂ, Paul (autor) O cheie de boltă cu motivul Agnus Dei de la Aiud 321-322 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SZOKE ANA, Maria (autor) Meșteri broderi și opere lor 323-342 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIORTEA, Camelia (autor) Litografii de Barabas Miklos în colecția Muzeului Național de Istorie 343-346 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara 347-357 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MITU, Melinda (autor) Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale revoluției de la 1848 din Cluj 359-368 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BOBOȘ, Doina (autor), VAJDA, Cătălina (autor) O piesă inedită din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (investigații și restaurare) 369-372 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CĂPÎLNA, Emil (autor) Restaurarea a două statuete "Putti muzicanti" din secolului al XVIII-lea de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cuj-Napoca 373-373 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Disertație despre tipografiile românesțti în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pîna în vremile noastre - Popp Vasile 377-378 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Elita românească în lumea satului trabsilvan. 1867-1918 - Dobrescu Vasile 379-380 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Ioan Pușcariu (1824-1912). Viața și activitatea - Josan Nicolae 385-386 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II GIURAN, Valeriu (autor) Veteranii pe drumul onoarei și jertfei (1941-1945) de la Nistru la Marea de Azov (iulie 1941 - iulie 1942) 387-388 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIUPEA, Ioan (autor) Misiunile lui A.I. Vîșinski în România 396-389 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I ROTEA, Mihai (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) The ritual complex of the Wietenberg Culture, Cluj-Napoca (Transylvania) .7-27 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I RUSCU, Ligia (autor) Die betiehungen der griechenstadte an der rumanischen schwarzmeerkuste mit stadten ausserhalb des schwarzen Meeres 29-50 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DEMBSKI, Gunther (autor) Keltiscke munzen in Ostosterreich - Boier und Burebista 51-58 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I RUSCU, Dan (autor) Dakien in Hadrianischer zeit und die tradition der Historia Augusta 59-79 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PISO, Ioan (autor) L'Ala Flavia en Dacie 81-89 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Epigraphia Tibiscensia 91-107 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DRÎMBĂREAN, Matei (autor), PISO, Ioan (autor) Fulgur Conditum 109-110 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GYORGY, Eniko (autor) Die namengebung der sklaven und freigelassenen im romischen Dakien 111-128 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) L'esclave imperial Achilleus et sa "famille" 129-133 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Irina (autor) Collective feminine goodesses in Roman Dacia 135-153 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I CIONGRADI, Carmen (autor) Anikoniske stelen aus Sarmizegetusa 155-162 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BOTA, Emilian (autor) Palmkapitelle aus Dakien 163-168 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GĂZDAC, Cristian (autor), POP, Horea (autor) The Roman Hoard from Șimleul-Silvaniei 169-187 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I PETCULESCU, Liviu (autor) Fragments of helmets from the Romasn Fort at Jidava 189-196 engleză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Sorin (autor) Les pieces cigaliformes en bronze de Transylvanie 197-202 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DIACONESCU, Alexandru (autor) Ornamenta dignitalis: Gradabzeichen und symbole des sozialen status bei den lokalen eliten von Dakien nach dem aurelianischen rucktug 203-243 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I STANCIU, Ioan (autor) Uber die slawischen brandhugelgraber vom. Typ Nușfalău-Someșeni (Nordwestern Rumaniens) 245-263 germană
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I GUDEA, Nicolae (autor) Recherches sur les fortifications lineaires romaines - Napoli Joelle 265-273 germană
1999 Analele Brăilei, 3 SÎRBU, Valeriu (autor) Toader Buculei - la 70 ani .3-4 română
1999 Analele Brăilei, 3 RĂDULESCU, Mihai (autor) Contribuții documentare la istoricul francmasoneriei brăilene în secolul al XIX-lea (loja "Farul Ospitalier" .7-17 română
1999 Analele Brăilei, 3 PRICOP, Constantin (autor) Traficul naval și importanța comercială a portului Brăila în primele doză decenii ale secolului al XX-lea 19-37 română
1999 Analele Brăilei, 3 BUCLEI, Toader (autor) Mărturii privind manifestația din 8 Noiembrie 1945 de la Brăila 39-62 română
1999 Analele Brăilei, 3 CÎNDEA, Ionel (autor) L'eglise metropolitaine de Proilavia. Emplacement et aspect dans la Brăila du XIX siecle 63-69 franceză
1999 Analele Brăilei, 3 CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Date referitoare la păstoritul transhumant în zona Brăilei 71-76 română
1999 Analele Brăilei, 3 STOICA, Maria (autor) Brăila în secolul al XIX-lea. Starea orașului consemnată în date statistice 79-90 română
1999 Analele Brăilei, 3 STOICA, Maria (autor) Brăila în imagini 93-106 română
1999 Analele Brăilei, 3 POPESCU, Panait (autor) Arhipelagul Brăila. Restituiri 109-111 română
1999 Analele Brăilei, 3 ILIE, Elena (autor) Oameni, locuri, mentalități la întîlnirea secolului al XIX-lea cu secolul XX 113-118 română
1999 Analele Brăilei, 3 BOUNEGRU, Stanca (autor) Ateliere de fotografie la minut 119-124 română
1999 Analele Brăilei, 3 AVRAMESCU, Valeriu (autor) La brăila cu primele tramvaie 125-132 română
1999 Analele Brăilei, 3 PRICOP, Ghena (autor) Cronică din Salzburg 133-155 română
1999 Analele Brăilei, 3 ILIE, Elena (autor) Revista porturilor și a navigației comerciale 157-162 română
1999 Analele Brăilei, 3 FILIP, Cristian (autor) Comunicata greacă la Brăila 1964-1900 165-262 română
1999 Analele Brăilei, 3 DOAGĂ, Camelia (autor) Corespondența de dragoste a lui Nae Ionescu 265-258 română
1999 Analele Brăilei, 3 SPINEI, Michaela (autor), SPINEI, Victor (autor) Basil Munteanu: Accederea spre catedra universitară 269-296 română
1999 Analele Brăilei, 3 DURBACĂ, Valentina (autor) Ury Benador și teatrul 297-302 română
1999 Analele Brăilei, 3 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Aventure et exil: Panait Istrati 303-309 română
1999 Analele Brăilei, 3 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Aventură și exil: Panait Istrati 310-316 română
1999 Analele Brăilei, 3 IONESCU, Mariana (autor) Le periple africain d'Adrien Zograffii: de l'imaginaire oriental a la confession du gewgu 317-323 franceză
1999 Analele Brăilei, 3 CONDEI, Cecilia (autor) Chira chiralina: valori enunțiative ale pronumelui personnal de persoana a Ii-a și ale pronumelui personal de politețe 325-332 română
1999 Analele Brăilei, 3 COVALIU, Oana (autor) Orientări în receptarea lui Panat Istrati 333-348 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂLAN, Zamfir (autor) Panait Istrati - Considerații asupra narațiunii autobiografice 349-363 română
1999 Analele Brăilei, 3 HARȚUCHE, Ana-Maria (autor) Valori decorative în pictura doamnei Mimi Maxy Kan 365-367 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂDĂRĂ, Doru (autor) Gh. I. Brătianu și proiectul "unei noi istorii a Europei în Evul Mediu" 371-383 română
1999 Analele Brăilei, 3 APETREI, Cristian (autor) Mențiuni sumare, privitoare la istoria românilor cuprinse într-o cronică venețiană din veacul al XV-lea 385-386 română
1999 Analele Brăilei, 3 APETREI, Cristian (autor) Contribuții la studiul instituției vorniciei din Țara Românească în secolul al XV-lea. Problema vornicilor teritoriali 387-399 română
1999 Analele Brăilei, 3 MORĂRESCU, Dragoș (autor) Tiparul romamânesc la sfîeșitul secolului XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea - Bădără D. 403-404 română
1999 Analele Brăilei, 3 BĂDĂRĂ, Doru (autor) Din trecutul istoric al orașului Brăila - Iorga N. 405-407 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1848- 1849 în Bucovina. Particularități. Revendicări. Consecințe 7 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) Teodor Bălan (1885- 1972) 15 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Principesa Martha Bibescu despre Bucovina 19 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 DIACONU, MIRCEA A. (autor) Traian Chelariu 25 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Destinul unei biblioteci din Bucovina 39 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 acad., GRIGOROVICI, Radu (autor) Studiu comparativ al recensământurilor populației Bucovinei din anii 1772, 1774 și 1775 (II) 47 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PAHOMI, MIRCEA (autor) Biserica Sfântul Gheorghe - Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 83 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Universitatea din Cernăuți în perioada interbelică (I) 105 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BUCESCU, Florin (autor) Vechea doină bucovineană sau doina din ținutul Rădăuților (l) 119 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 VOITEC - DORDEA, MIRA (autor) Arhitectura gotică în stilul moldovenesc din secolele al XV-lea și al XVI-lea 141 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 POMOHACI, NICOLAE (autor) O valoroasă lucrare de doctorat, cu implicații benefice pentru cultura cartofului în Bucovina 157 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 GHEORGHIEȘ, CORNEL (autor) Referat privind teza de doctorat cu titlul „ Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof" prezentată de ing. Ionela Dobrin 159 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 MARKS, R. J. (autor) Referat de apreciere la teza "Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof", prezentată de ing. Ionela Dobrin 162 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PALOȘ, PAUL (autor) Referat privind teza de doctorat cu titlul "Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof", prezentată de ing. Ionela Dobrin 163 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 ROJANKOVSCHI, ELENA (autor) Referat de apreciere privind lucrarea "Contribuții asupra biologiei, ecologiei și combaterii nematozilor cu chiști (Globodera spp.) la cartof", întocmită de ing. Ionela Dobrin 165 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BUCIUCEANU, Ludmila (autor), GAVRILENCO, VICTOR (autor), GLĂVAN, TUDOR (autor), ȚIBULEAC, TUDOR (autor) Date fenologice ale migrației păsărilor în Republica Moldova 169 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Rezervația geologică-geomorfologică Cheile "Moara Dracului" - Rarău 181 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 POSTEUCĂ, VASILE (autor) Mișcarea literară interbelică din Bucovina (Amintiri de la „Iconar ") 187 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PORUMBESCU, CIPRIAN (autor) Jurnalul însemnatelor întâmplări, evenimente și a altor zburdălnicii, ținut din 18 ianuarie 1879 de către Golembiowski (II) 193 Germană - Română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PORUMBESCU, CIPRIAN (autor) Tagebuch der wichtigsten Ereignisse, Erlebnisse und sonstinger Allotria, aufgezeichnet seit dem 18. Jannervon Golembiowski (II)/ Jurnalul însemnatelor întâmplări, evenimente și a altor zburdălnicii, ținut din 18 ianuarie 1879 de către Golembiowski (II) 193 Germană - Română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 POPA, ANGHEL (autor) Între fronturi. Bucovineni în România primului război mondial, Câmpulung, 1998 Moldovenesc, Fundația Culturală „Alexandru Bogza", 226 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) George Tofan - tribun al românismului în Bucovina 227 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Huțulii, o minoritate din Bucovina 228 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 CORLĂȚEANU, NICOLAE (autor) Nandrișii. Povestea unui neam bucovinean. 230 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 acad., BERINDEI, Dan (autor) Revoluția Română din 1848-1849. Considerații și reflexii. 231 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IAȚENCU, Rodica (autor) "Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie și cultură. 232 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 IAȚENCU, Rodica (autor) ,,Codrul Cosminului", Analele științifice de istorie - Universitatea „Ștefan cel Mare" (serie nouă), 1997-1998, nr. 3-4 234 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) „Țara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, Cernăuți-Târgu-Mureș, 1997 236 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) „Apa vie". Almanahul tuturor românilor, Timișoara, Editura Augusta, 1998 237 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PURICI, ȘTEFAN (autor) 1O. lnternationale Studientagung des Bukowina-lnstituts, Augsburg vom 29. Juli - I. August 1998 239 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Colocviul Filialei Bucovina din Rădăuți al Asociației „ Uniunea pentru Europa - din România" 241 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PRECOP, VASILE (autor) Congresul al IV-lea al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina 242 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Manifestări științifice și cultural-artistice în Bucovina (aprilie-octombrie 1998) 244 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 BÂTĂ, VASILE (autor) Oreste Popescu la vârsta de 85 de ani 247 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 CALANCE, CONSTANTIN (autor) Dragoș Luchian 251 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 ȘTEĂNESCU, ȘTEFAN (autor) Acad. Vladimir Trebici 253 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 RUSȘINDILAR, Petru (autor) George Grigorovici și social-democrația în Bucovina. 481 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 OLARU, Marin (autor), PURICI, ȘTEFAN (autor) Bucovina - mirajul identitar supranațional 259 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PRECOP, VASILE (autor) Preotul cărturar Ioan Pașcan 263 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 V ATAMANIUC, D (autor) Claudiu lsopescu, mesager al spiritualității românești în Italia 267 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PROCOPCIUC, VALERIAN I. (autor) Învățători în viața literară și culturală a Bucovinei istorice 291 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 IAȚENCU, Rodica (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina în perioada interbelică - deziderate și realizări 303 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Facultatea de Științe din Cernăuți în perioada interbelică 331 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Procese migraționiste în Bucovina în timpul administrației galițiene 347 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 GLUCK, Eugen (autor) Evreii din Bucovina în perioada I786-1849 (I) 369 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Lupta pentru tricolor și afirmarea identității naționale românești în Bucovina 387 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 BUCESCU, Florin (autor) Vechea doină bucovineană sau doina din ținutul Rădăuților (11) 407 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PĂCURARIU, DAN (autor) Bazele sistemului formal al arhitecturii bisericești din Moldova 445 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor), BEJENARU, PETRU (autor) Rezervații și monumente ale naturii din Bucovina istorică 451 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) "Homo Bucovinensis" - o teorie nouă și totuși veche 461 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 acad., GRIGOROVICI, Radu (autor) Un studiu despre francmasoneria din Bucovina 463 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 PROKOPOWITSCH, ERICH (autor) Francmasoneria în Bucovina în secolul al 18-lea 466 Germană - Română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 DIACONU, MIRCEA A. (autor) Mișcarea „Iconar". Literatura politică în Bucovina anilor '30 479 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 MIHĂESCU, DORU (autor) La Bucovinne et la Bassarabie (a partir de leurs noms). 480 franceză
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 GHERMAN, ION (autor) Cartea albă a unor vechi teritorii românești condamnate la înstrăinare. 485 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Anuarul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmurzachi" - 1998-1999 486 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 2 BEJINARIU, PETRU (autor) Manifestări culturale la Cernauca, 29-30 mai, 1999 489 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă SUCEVEANU, Simona (autor) Încercări de obținere a independenței României pe cale diplomatică, în perioada 1866-1977 .7-16 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion (autor) Contribuția românilor din Transilvania la susținerea războiului pentru cucerirea independenței de stat a României, oglindită în paginile revistei "Familia" 17-25 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă SCURTU, Constantin (autor) Infanteria română în războiul de independență 26-32 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PETRE, George (autor) Folosirea vadurilor dobrogene ale Dunării, în scopuri militare 33-49 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IORDACHE, Constantin (autor) Componența navală a acțiunilor militare purtate pe Dunăre 50-56 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Acțiuni militare pe Dunăre în zona Hîrșova și Silistra, în rimpul războiului pentru independența României (1877-1878) 57-64 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Reunirea Dobrogei cu România - Eveniment major in istoria românilor 65-72 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Dobrogea în viziunea regelui Carol I 73-80 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LUNGU, Georgeta (autor) Aspecte ale activității comisiei europene pentru delimitarea frontierei de Sud a Dobrogei 81-89 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Începuturile administratiei românești în Dobrogea (1878-1980) 94-98 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Consecințele revenirii Dobrogei în granițele României asupra creșterii potențialului naval de apărare a marinei militare 99-104 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Flota română în lumina rapoartelor consulare franceze de la sfîrșitul secolului trecut 105-110 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion (autor) Revista "Familia" din Oradea despre evenimentele și realitățile din Dobrogea de la 1878 111-121 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă POP, Angela (autor) Dobrogea între anii 1877-1886 în opiniile unui diplomat francez 122-127 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Dobrogea oglindită în medalistică 128-148 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Războiul de independență reflectat în medalistica națională 149-152 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MÎNDRU, Dumitra (autor) Monumente ale războiului de independență 153-165 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Problema revenirii Dobrogei la România în context intern și internațional 166-173 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DRÎMBA, Ovidiu (autor) Intorno ai motivi della "relegatio" di Ovidio a Tomi 174-184 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă CUCU, Ștefan (autor) Valori umane în opera lui Ovidiu 185-187 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BUZOIANU, Livia (autor) Elemente de istorie romană în "metamorfozele" lui Ovidiu 188-191 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) L'atestazione della prezența degli italiani - genovesi e veneziani - sulle Sponde del Ponto Eusino (Mar Nero) 192-195 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) Romania del Danubio e Bisanzio e Firenze 196-204 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă BALACI, Alexandru (autor) Rapporti culturali italo-romeni attaverso I secoli 205-211 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PITASI, Giuseppe (autor) Correspondenze linguistiche e storiche tra il romeno ed il calabrese 212-217 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă LASCU, Viorica (autor) I daci nel teatro italiano del primo ottocento 218-223 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MAGHERESCU, Romeo (autor) Civis mediterraneo 224-227 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MAGHERESCU, Romeo (autor) All'insegna dell'ecumenismo, peregrinante sotto i cieli della Graecia Magna 228-231 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă TOMESCU, V. (autor) Interferenze musicali romero-italiene nei secoli XIX-XX 232-244 italiană
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă COMAN, Lavinia (autor) Pianofortele - creație a geniului italian 245-249 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) La memoire d'Ovide dans la vision du Docteur I.C. Drăgescu et de Remus Opreanu, prefet du district de Contrantza a la fin des XIX-a siecle 250-256 franceză
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Stampă cu adolescenți 259-259 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Replici 260-260 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Fără mască 261-261 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Un acord 262-262 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Iubita efemeră 263-263 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Spasme 264-264 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Altă religie 265-265 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Geam spart în iarbă 266-266 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Ureche pentru altă muzică 266-267 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Apex 268-266 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Sunt zeu 269-270 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Semnele lui Saturn 269-269 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Cîntec simplu 269-269 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Invectivă 270-270 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) In memoriam 271-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Pe îngerul negru 271-271 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Iar tu 271-271 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Stare de Septembrie 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Metamorfoză în vis 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Inscripție pe o piatră funerară 272-272 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Într-o țară din est 273-273 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Doar tu, doar eu 274-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Balada unui negustor de clipe rare 274-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Străfulgerare 275-275 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Mereu mai depărtarea 275-275 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Arheolog în periferiile cerului 276-276 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Îngerul sătul de iască 276-276 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) În insectarul dinspre est 277-277 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) Pe-o stradă dispre toamnă 277-277 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă POPESCU CRISTIAN, Tiberiu (autor) Copilul și porumbelul 278-281 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă PERȘA, Dan (autor) Nero 282-284 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă DUNĂREANU, Ovidiu (autor) Pietrele din Lună 285-294 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Dialoguri la Tomis 297-298 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Ieșirea din labirint 298-300 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă LUCIAN (autor) Pre fericitul părinte patriarh Teoctist oaspete de seamă al Arhiepiscopiei Tomisului - 10 august 1997 .9-14 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONU, Petre (autor) Saturnaliile la Români 15-18 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DUȚU, Cătălina (autor) Selgiukizii și Dobrogea în secolul al XIII-lea 21-30 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Un fragment din istoria Hîrșovei redat prin prisma mărturiilor documentare 31-46 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII= 47-52 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea bivolilor în Dogrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Studiu statistica asupra monezilor grecești,romasne, romano-bizantine și medievale aflate în colecția Ana Crăciun (MINA Constanța) 80-96 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CIOBANU, Daniela (autor) Menede medievale descoperite în Dobrogea (sec. XVII-XVIII) 97-104 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice - 107-109 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) O veche familie de mocani la Constanța 110-117 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CARAMIDOGLU, Constantin (autor) Influența căii ferate Cernavodă-Constanța asupra traficului de cereale derulAT PRIN Gurile Dunării (apinii la 1859) 118-124 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor), CUSTUREA, Gabriel (autor) Catalogul călătorilor din secolul al XIX-lea în Dobrogea - o contribuție la bibliografia Dobrogei - 125-132 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PETRESCU, Arcadiu (autor) Orașul Constanța la 1884 deschis în cartea "La Romania" de Bruto Amante 133-139 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) Construcțiile executate în portul Constanța pînă la primul război mondial 140-183 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IONESCU, Ion (autor), MOȘOIU, Traian (autor) Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă GHERGHE, Otilia (autor) Consemnări despre Dobrogea în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1915) 190-194 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ȘERBAN, Constantin (autor) Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MOȘNEAGU, Marian (autor) Constanța în inomastica navală românească 200-204 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Programe de dotări navale în perioada interbelică 205-211 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din viața portuară a Constanței (1944-1977) 212-217 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BORDEIU, Puiu (autor) Evoluția mișcării legionare în Dogrogea între anii 1934-1936 221-238 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MOGOȘANU, Anca-Ruxandra (autor) Drepturile constituționale ale străinilor în România 249-262 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă LASCU, Viorica (autor) Publius Ovidius Naso și episcopul Inochentie Micu Clain 265-267 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ȘOPU, Dumitru (autor) Viața culturală a românilor din Dobrogea pînă la 1878 268-274 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CRUCERU, Florica (autor) Istoricul muzeului de Artă Populară Constanța 275-282 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă OLTEANU, Florentina (autor) Încercare de analiză contrastivă s două opere casntemiriene 283-291 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă TAMBOZI, Justin (autor) Personalități de sorginte aromână în și din Dobrogea 292-296 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă TAMBOZI, Justin (autor) Frații Tamposi, de la perioada romantică a aviației civile americane la marile holdinguri 297-301 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Ofițeri de marină în știința și tehnica românească 302-314 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă FILIPAȘ, Moise (autor), PETRIMAN, Teodor (autor), TELETIN, Viorel (autor), TIMPAN, Nicu (autor) Aviația romanâ din Dobrogea înainte de cel de-al doilea război mondial 315-321 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PITRESCU, Ileana (autor) Cultivarea cînepei, inului și bumbacului în zona Mangaliei 325-331 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ANTONESCU, C. (autor) Motivații sociale ale distorsiunilor stilistice în arhitectura țărănească din Dobrogea de Sud-Vest 332-354 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MAZILU, C. (autor) Cult, locuire, atelier în arhitectura țărănească dobrogeană 355-360 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BURCEA, Marin (autor), ȘERBĂNESCU, Dorel (autor) Intensitatea relațiilor interbelice la nivel național și zonal 361-368 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă SABIN, Călin (autor) Obiceiul descîntatului în zona Lipnița-Oltina 369-379 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă RUSU, Titus (autor) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă RĂDULESCU, Adrian (autor) Simion Gavrilă - 70 de ani! 389-395 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PLATON, Gheorghe (autor) Note de lectură 399-405 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BERINDEI, Dan (autor) O carte în discuție 406-407 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IONIȚOIU, Cicerone (autor) Valerian Petrescu - 30 de ani de la moartea sa 411-417 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Nuntire 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Povara de iubire 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Statornicie 421-421 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Getică 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Noapte fără veac 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Prezente 422-422 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Ecou 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Don Galileea neamurilor 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Trecerea 423-423 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă NISTOR DAN, Ioan (autor) Cînd ești în mine 424-424 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) Stare de veghe 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) Ciulinii 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) II 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) I 425-425 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) V 426-426 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VI 426-426 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VII 426-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) IX 427-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă IVAȘCU, Codina (autor) VIII 427-427 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Acestă mută spaimă 428-428 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Invocație 429-429 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Intr-o zi 429-429 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Bolnav de fără rost 430-430 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Oniric 430-430 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Poem 431-431 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Filă de jurnal 431-431 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Ștefetă 432-432 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Flash 432-432 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Poetul 433-433 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă ROȘIORU, Ion (autor) Panteism 433-433 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă DIACONESCU, Paul (autor) Împotriva nisipului 434-447 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă CORCHEȘ, Victor (autor) La prăvălie 448-454 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GORGOI, Mihail Ion (autor) Câteva gânduri privind locul și rolul Muzeului Carpaților Răsăriteni română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TĂMAȘ, Tudor (autor) Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din neoliticul timpuriu din România: Stațiunea de la Lunea - Poiana Slatinii, Jud. Neamț Arheologie 1-7 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ZOLTAN, Szekely (autor) Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd, jud. Covasna Arheologie 9-12 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CAVRUC, Valeriu (autor) Considerații privind situația etnoculturală în sud-estulul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu Arheologie 13-41 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ZSOLT, Szekely (autor) Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, jud. Covasna Arheologie 43-46 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZĂR, Valeriu (autor) Descoperirile Epocii Bronzului de pe teritoriul județului Mureș Arheologie 47-54 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE KACSO, Carol (autor) Date noi cu privire la preistoria Maramureșului Arheologie 55-70 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Viorica (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cetatea dacică de la "Valea Zânelor " - Covasna Arheologie 71-81 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BINDEA, Diana (autor) Studiu arheozoologic asupra așezării dacice de la Merești (Jud. Harghita) Arheologie 83-103 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE COSTEA, Florea (autor) O depunere rituală de vase la Racoșul de Jos, județul Brașov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ornamentica olăriei dacice (I) Arheologie 105-119 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE JANOVITS, Istvan (autor) Noi periegheze arheologice din depresiunea Ciucului Arheologie 121-150 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CÂNDEA, Ionel (autor) Expediția militară a Bizanțului din 1166 în geneza culoarului Dunăre - Curbura Carpaților Istorie 153-155 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BICHICEAN, Gheorghe (autor) Elemente definitorii ale Congregațiilor Generale Voievodale de la Alba lulia din anii 1289 și 1291 Istorie 157-158 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE TĂTAR, Octavian (autor) Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre Ferdinand de Habsburg și Ioan Zapolya și implicațiile ei în disputa pentru Coroana Ungariei Istorie 159-163 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea) Istorie 165-182 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BĂILĂ, Maria (autor) Discursul Bisericii Ortodoxe cu privire la căsătorie și divorț 1750 - 1850 Istorie 183-189 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE FOLA, Nicolae Victor (autor) Fenomene istorice și demografice în Valea Târnavei mici din Evul Mediu până astăzi, în conformitate cu date ale toponimiei Istorie 191-195 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DOBREAN, Ana (autor) Date privind emigrarea în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a unor locuitori din Scaunele Giurgeu și Ciuc Istorie 197-199 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BURLACU, Emil (autor) Despre refugiații transilvăneni primiți de Țara Românească în anii 1848-1849 Istorie 201-203 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GRAMA, Ana (autor) Inventare cu bunuri ale comunităților românești ortodoxe din spațiul Arcului lntercarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 205-250 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MAIOR, Carmina (autor) Urme Sigiliare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei Istorie 251-255 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE RUS, Dorin Ioan (autor) Participarea Batalionului I al Regimentului 2 Grăniceresc la Revoluția de la 1848 -1849, oglindită în Monografia Regimentului scrisă de Michael Schneider; Bistrița, 1906 Istorie 257-263 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DUMITRIU, Oana (autor) În jurul revistei " Viața Literară și Artistică" - Din corespondența lui Virgil Ciojlec cu llarie Chendi (7 iulie 1906 - 9 septembrie 1907) Istorie 265-275 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LECHINȚAN, Vasile (autor), ZEGREAN, Octavian (autor) Corespondență de la românii din secuime în Gazeta Transilvaniei" din 1909 Istorie 277-287 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GOTIA, Dorin (autor) Prelegerile și Conferințele ca mijloace de propagandă promovate de ASTRA la începutul secolului XX Istorie 289-292 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Eugenia (autor) Un document inedit privind Despărțământul Brașov al ASTREI aparținând profesorului Nicolae Bogdan Istorie 293-296 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Vasile (autor) Araci (Arpătac) - o mlădiță viguroasă a ASTREI în Secuime Istorie 297-301 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Cristian (autor) Mențiuni documentare cu privire la istoricul unor biserici ortodoxe din zonz Baraolt Istorie 303-306 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DATUI, Camelia (autor), GANEA, Aurel (autor) Evoluția ideii de unitate la români Istorie 307-313 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvârșirea unității naționale românești Istorie 315-320 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BOSOANCĂ, Traian (autor) Marea Unire și preoțimea ortodoxă română din județul Mureș Istorie 321-324 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BURLACU, Ioana (autor) Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire Istorie 325-327 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE TEODORESCU, Virgiliu (autor) Miron Cristea - contemporanul nostru Istorie 329-334 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BURLACU, Ioana (autor) Miron Cristea și relațiile internaționale ale Bisericii Ortodoxe Române Istorie 335-337 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ROȘCA, Maria (autor) Iconografia lui Miron Cristea Istorie 339-341 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ȚURLEA, Petre (autor) Din corespondența românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919 Istorie 343-347 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE PANĂ, Virgil (autor) Câteva considerații privind mișcarea politică maghiară din România Istorie 349-352 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE IANCU, Alina (autor) "Oituzul " - gazetă independentă de informație culturală, socială și politică Istorie 353-357 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Biserica Ortodoxă și viața românească din Covasna sub semnul tranziției și incertitudinii (1944-1945) Istorie 359-363 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DICULESCU, Felicia (autor) Folclor muzical în Depresiunea Întorsura Buzăului(//) - Colindatul și colinda - aspecte evolutive Etnografie 367-376 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MARC, Dorel (autor) Evoluția structurii ocupaționale în zona etnograjică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale Etnografie 377-380 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MATEI, Florina (autor) Semnț!icații ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormântare din zona Topliței Etnografie 381-384 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE COBIANU BĂCANU, Maria (autor), LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice SOCIOLOGIE 387-393 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE RAIAN, Lily (autor) Căsătoria etnic-mixtă - Între etnic și religios SOCIOLOGIE 395-397 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BUCUR, Nicolae (autor) Satul - Comunitate de intercunoaștere SOCIOLOGIE 399-402 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Habitat și populație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita SOCIOLOGIE 403-421 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE FERCHIU, Delia (autor) Memorie și identitate- constructe sociale SOCIOLOGIE 423-432 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BĂILĂ, Maria (autor) Românii din Scaunele Secuiești (în antroponimele din conscripții). Scaunul Ciuc, Giurgeu, Cașin vol. II 1567-1850, de Ioan Ranca RECENZII 435-436 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BĂILĂ, Maria (autor) Personalități din Covasna și Harghita, de Ioan Lăcătușu RECENZII 436-437 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE IANCU, Alina (autor) Moarte cu bocluc, de Romulus Cioflec RECENZII 437-437 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DOBREAN, Ana (autor) File de monografie, de Doina Dobrean și Vasile Dobreanu RECENZII 438-438 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CAVRUC, Galina (autor), LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activităților pe anul 1998 Cronica 441-446 română
1999 ANGVSTIA, nr. 4, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZAR, Valeriu (autor) NECROLOG Cronica 447-448 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 THEODORESCU, Răzvan (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos - Cuvînt înainte .7-7 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BUDIȘ, Monica (autor) Jertfa - piatră fundamentală a oricărei întemeieri 11-24 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COJOCARU, Nicolae (autor) Mitologia casei și obiceiurile populare în Bucovina 25-40 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 OLENICI, Maria (autor) Nucul: Valențe etno-mitologice 41-47 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MĂRGINEANU, Maria (autor) Arta lemnului în spațiul etno-cultural al tradiției dinamice bucovinene 49-69 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CAMILAR, Mihai (autor) Instalații tehnice populare acționate de apă din zona etnografică Umor 71-84 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BĂNCESCU, Octavian (autor) Despre răspîndirea instalațiilor hidraulice pentru preliucrarea lemnului în zona Rădăuți (contribuții) 85-89 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CUSIAC, Dragoș (autor) Ceramica neagră de Marginea 91-97 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SIDORIUC, Georgeta (autor) Vopsitul vegetal, meșteșug pe cale de dispariție în Bucovina 99-105 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CÎRLAN ION, Alexandru (autor) Motivul oedipian în folclorul românesc 113-124 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPĂTARU, Gheorghe (autor) Despre încadrare în cultura populară a romanității 125-147 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SABĂU, Sorin (autor) Pădurea în imaginarul popular românesc 149-155 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Ghicitori 157-163 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) D proteic în dialectul dacoromân 167-188 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DOLINSKI, Avramia (autor), DOLINSKI, Gheorghe (autor) Toponimia comunei Arbore 189-195 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Mihai Eminescu despre Suceava, împrejurimile ei și cîteva aspecte etnografice 197-205 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DREHUȚĂ, Emilian (autor) Evoluția economiei din bazinul Sucevei în perioada postbelică și reflectarea acesteia în cultura și civilizația satelor 207-210 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 ROMANIUC, Elvira (autor) Muzeul obiceiurilor tradiționale din Bucovina 213-218 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CIOBANU, Elena (autor) Metode de comunicare între muzeu și public 219-222 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPÎNU, Mihai (autor) Muzeul etnografic Vatra Dornei (propunere pentru un posibil ghid turistic al Muzeului) 223-229 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Victor Vasilescu (1856-1938) 233-236 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Eugenia Iacob - scriitor și etnograf 237-249 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DIMITRIU, Eugen (autor) Folcloristul Vasile G. Popa 251-263 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MARIANCIUC, Violeta (autor) Obiceiuri și tradiții în construirea casei 267-268 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COZARIUC VICTOR, Nicolae (autor) Cromatica și tehnica realizării țesăturilor de interior în comuna Dărmănești 269-272 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Făt-Frumos cel înțelept (o suta de basme, legende, snoave și povești din Maramureș) - Bilțiu Pamfil 273-276 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DRĂGOESCU, Ion (autor) Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-13 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MOISE, Ilie (autor) Muzeului Etnografic al Transilvaniei: ctitori sau succesori 19-22 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 SĂLĂGEAN, Tudor (autor) George Vâlsan - Pledoarie pentru un muzeul etnografic al Ardealului 23-31 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Ocupații tradiționale, meșteșuguri și industrii complementare într-o localitate pastorală din subcarpații Olteniei (sec. XVIII-XX) 35-46 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GOȚIA, Ioan (autor) Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (II) 47-66 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 OȘIANU, Flavia (autor) Plugul și plugușorul - unealtă și obicei 67-74 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 POPOIU, Paula (autor) Antropos și spațiu dobrogean 75-92 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ȘERDAN, Daniela (autor) Considerații privind factorii determinanți în tipologia așezărilor rurale din Sălaj 93-102 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 TOȘA, Ioan (autor) Mărturii documentare privind casa rurală românească de la începutul secolului XX 105-202 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BOCȘE, Maria (autor) Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri, funcții, simboluri - 203-273 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MICU, Cristian (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul sistemelor tradiționale de iluminat 273-301 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BLAGA, Iuliana (autor) Textile de interior din zona Bîrgău 303-316 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 DULCU, Ecaterina (autor) Hanul de la Gura Orbicului - monument de artitectură din orașul Bihuși, jud. Bacău 317-328 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 POP, Dumitru (autor) Integrarea țiganilor în comunitatea satului Cătina din Cîmpia Transilvaniei 329-342 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MIRESCU, Cornel (autor) Cîteva aspecte ale conceptului de artă populară 343-347 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ROȘU, Georgeta (autor) Propaganda ateistă la sate în perioada comunismului și efectele ei asupra mentalului rural 349-371 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GRAUR, Tiberiu (autor) Cerul și pămîntul în cultura tradițională - Cercetări în Munții Apuseni - 375-397 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MUNTEANU, Simona (autor) Semnificații culturale și acțiuni magice privitoare la icoana tradițională românească 399-409 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BILȚIU, Pamfil (autor) Reprezentări arhaice în arta maramureșeană și românească 411-432 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BODIU, Aurel (autor) Elemente de mitologie a morții 433-439 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MARIAN, Adriana (autor) Jelirea - port și comportament 441-451 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 MURARU, Ovidiu (autor), TOȘA, Ioan (autor) Sfintele sărbători ale Paștilor în lumea satului românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 453-468 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BADEA ȚUȚUIANU, Adriana (autor) Împănatul boului în comuna Mintiul Gherlii (jud. Cluj) 469-482 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BĂRBULESCU, Elena (autor) Femeia în proverbele și zicătorile românești 483-496 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PURCAR RUSTOIU, Ioana (autor) Naștere, căsătorie, moarte. Considerații asupra mentalității rurale a secolului al XIX-lea în satul Laz, pe baza registrelor matricole 497-522 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PAVEL, Emilia (autor) Podoabe, simboluri arhaice în portul popular românesc 523-538 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 COSMA, Aurelia (autor) Noi coordonate în evoluția muzeelor 541-544 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 NIȚULESCU, Virgil (autor) Legislație românească în perioada interbelică: protejarea patrimoniului cultural mobil 545-559 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 PASCU, Paula (autor) Posibilități de utilizare a unor plante indigene în domeniul conservării 561-571 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene Arheologie, istorie medie 7-20 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie NANIA, Ion (autor) Religia geto-daciloe - bază a ortodoxiei românești Arheologie, istorie medie 21-45 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ȘANDRU, Ilie (autor) Considerații juridice asupra unui testament descoperit la Sucidava Arheologie, istorie medie 47-53 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MOISESCU, Cristian (autor) Unde a funcționat primul lăcaș al Mitropoliei Țării Românești Arheologie, istorie medie 55-61 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) De unde venea și unde a păstorit primul mitropolit al Țării Românești Arheologie, istorie medie 63-72 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie GEORGESCU, George (autor) Din tainele Argeșului Arheologie, istorie medie 73-79 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie GEORGESCU, Emma (autor), GEORGESCU, Laurenția (autor) Necripola de la Mănăstirea Negru-Vodă sec. XV-XVIII Arheologie, istorie medie 81-89 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie POPESCU ARGEȘEL, Ion (autor) Bisericile rupestre din Muncel Arheologie, istorie medie 91-98 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Relațiile interetice româno-germane în arealul de constituire a Țării Românești Arheologie, istorie medie 99-114 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DINA, Teodor (autor) File din istoria unui vechi sat argeșean, Picani Arheologie, istorie medie 115-125 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor), MASCHIO, Romeo (autor) Dovezi arheologice privind existența unei curți domnești temporare la Pitești Arheologie, istorie medie 127-134 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Din nou despre sigiliile lui Mareș Băjescu Arheologie, istorie medie 135-143 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie SINIGALIA, Tereza (autor) Conacul lui Constantin Brîncoveanu din viile de la Pitești Arheologie, istorie medie 145-149 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CIOCANU, Sergius (autor) Un monument de arhitectură tradițională. Biserica veche a mănăstirii Condrița Arheologie, istorie medie 151-155 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie STOICA, Simona (autor) Simboluri precreștine în surse epigrafice Arheologie, istorie medie 157-160 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie GEORGESCU, Dumitru (autor) Luptele dintre austrieci, români și turci la 1789 în zona Argeșului Arheologie, istorie medie 161-165 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie UNGUREANU, Octavian (autor) Tudor Vladimirescu în conștința argeșenilor. Momente și semnificații Arheologie, istorie medie 167-171 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MAVRODIN, Teodor (autor) Cîteva documente privitoare la averea rămasă de la Tudor Vladimirescu, conducătorul revoluției de la 1821 Arheologie, istorie medie 173-175 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumul oii și alte drumuri moarte pe meleagurile argeșene. Istoric și toponimie Arheologie, istorie medie 177-187 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie BĂLAN, Constantin (autor) Preocupări de epigrafie ale lui C.D. Aricescu la Cîmpulung și în împrejurimile orașului, la 1854 Arheologie, istorie medie 189-195 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TRÎMBACIU, Ștefan (autor) Două anaforale ale Logofeției Țării de Sus, de la începutul sec. XIX-lea, privitoare la scutirea de vama domnească a orașului Cîmpulung Arheologie, istorie medie 197-201 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ORBIȘOR, Ilie (autor) 160 de ani de învățămînt la Găvana-Pitești Arheologie, istorie medie 203-206 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DIACONESCU, Daniel (autor) Activitatea extrașcolară a învățătorilor musceleni Arheologie, istorie medie 207-212 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Lichidarea "Treimii proprietății" din Stroești-Argeș Arheologie, istorie medie 213-235 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DOBRINESCU, Valeriu (autor), NICOLESCU, Gheorghe (autor) Un general francez la București (septembrie 1939) Arheologie, istorie medie 237-253 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PINTILIE, Dan (autor) Constituirea satului model "Antonești", din comuna Corbeni, județul Argeș-1941-1944 Arheologie, istorie medie 255-262 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ALEXANDRESCU, Andrei (autor) Romania pe frontul sovietic. Discursul despre pace în anii 1945-1964 Arheologie, istorie medie 263-267 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Cîteva aspecte din timpul "Foametei celei mari" (1946-1947) Arheologie, istorie medie 269-274 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Căpitanul Ioan Antonescu - tatăl mareșalului Ion I. Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 275-284 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PENTELESCU, Aurel (autor) Patru ani din activitatea mareșalului Ion Antonescu (1927-1929; 1931-1933). Contribuții biografice. Amintirile contemporanilor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 285-290 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie CARP, Cornel (autor) Ion Antonescu comandant al diviziei 3 Infanteriedin Pitești Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 291-296 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie HLIHOR, Constantin (autor) Considerații privind guvernarea mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 297-303 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TEODORESCU, Aurelian (autor) Ideea luptei pentru unitate națională la români în concepția mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 305-312 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ȘPERLEA, Florin (autor) Procesul și execuția mareșalului Ion Antonescu în percepția opiniei publice românești și a armatei române Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 313-318 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie BUZATU, Gheorghe (autor) Reabilitarea ori dilemele mareșalului Ion Antonescu? Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 319-332 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MUNTEANU, Emilian (autor) Un obiectiv al apărării intelectuale. Regimul Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 333-337 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ion Antonescu, ctitor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 339-342 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DICU, Paul (autor) Din biografiile profesorilor universitari Emanoil N. Antonescu, Eftimie N. Antonescu, Mihail A. Antonescu și Istrate N. Micescu Personalităţi 343-377 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ICHIM, Eugen (autor) O personalitate militară de excepție a plaiurilor argeșene: Generalul Nicolae Traian Panaitescu Personalităţi 379-383 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TUDOR, Vasile (autor) Generalul aviator Constantin Argeșanu Personalităţi 385-388 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Elenismul și lumea geto-dacică Istoria Culturii, Muzeografie 389-396 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie BICA, Ion (autor) Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfîntul Nicolae din Curtea de Argeș Istoria Culturii, Muzeografie 397-400 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ANTIPA, Victor (autor) Icoana și paradigma feminității Istoria Culturii, Muzeografie 401-415 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TUDOR, Margareta (autor) Motive fitomorfe în ilustrarea cărților vechi românești Istoria Culturii, Muzeografie 417-419 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie VOINESCU, Silvestru (autor) Academiceni români cu autografe pe cărți din colecția Bibliotecii Județene Argeș păna în anii celui de al doilea război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 421-424 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PALLY, Luminița (autor) Sigmund Freud despre originea și evoluția totemismului Istoria Culturii, Muzeografie 425-431 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MOISESCU, Nicolae (autor) Trei scrisori ale lui Vasile Alecsandri către Nicolae Bălcescu Istoria Culturii, Muzeografie 433-436 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ROTARU, Elena (autor) Repertoriul Teatrului Național - preocupare majoră pentru Liviu Rebreanu Istoria Culturii, Muzeografie 437-441 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie COJOCARU, Florentina (autor) Așezămîntul cultural "Fundația Argeșului" Istoria Culturii, Muzeografie 443-448 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice la sfîrșitul primului război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 449-459 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie OPREA, Radu (autor) Contribuții la istoria muzeografiei etnografice argeșene Istoria Culturii, Muzeografie 461-467 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie PURNICHI, Vintilă (autor) Mihai Moșandrei (Note biografice) Scriitori Contemporani 469-475 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MORARU-BUDESCU, Corina (autor) Poeta Ludmila Ghițescu și cenaclul literar "Liviu Rebreanu" Scriitori Contemporani 477-479 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie NICOLAESCU, Sergiu (autor) Miron Cordun - In memoriam Scriitori Contemporani 481-486 română
1999 Arheologia Moldovei, 1999 Cuprins 3-4 română
1999 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI CUCOȘ, Ștefan (autor) Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei 304 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII Cuprins 3-10 română, engleză
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII COMȘA, Eugen (autor) Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia Studii şi articole 13-18 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII NEGRU, Mircea (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Descoperiri arheologice din epoca bronzului la București - Militari "Cîmpul Boja" (campania din anul 1997) Studii şi articole 19-25 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII NEGRU, Mircea (autor) Descoperiri arheologice din secolul al III-lea d. Chr. la București - Militari "Câmpul Boja" Studii şi articole 26-33 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZĂNESCU, Ionel (autor) Raporturile administrației orașului București cu puterea centrală a Țării Românești în secolul al XVI-lea Studii şi articole 34-40 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IVAN-GHILIA, Liana (autor) Pisanii bucureștene din epoca lui Matei Basarab - relația imagine-text - Studii şi articole 41-44 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări arheologice la Biserica Sfinții Împărați - Buciumeni - Buftea Studii şi articole 45-56 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea a II-a Bisericile Sf. Ilie Rahova și Sf. Ion Nou Studii şi articole 57-72 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BORDEIANU-MITRACHE, Gabriela (autor) Religiozitatea populară bucureșteană Studii şi articole 73-76 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DRĂGAN, Valeriu Eugen (autor) Planul Ernst (1791). Analiza rețelei stradale din centrul orașului București Studii şi articole 77-90 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII VELESCU, Oliver (autor) O pagină din istoria burgheziei bucureștene (1807-1812) Studii şi articole 91-97 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Din istoria unui vechi așezământ medical. Spitalul Filantropia Studii şi articole 98-109 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian (autor) Barabas Miklos un "cetățean" al Mitteleuropei în Bucureștii începutului de veac XIX Studii şi articole 110-116 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CERNOVODEANU, Paul (autor), VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PIPPIDI, Andrei (autor) Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin (autor) Loji masonice bucureștene din perioada domniei lui Carol I. Documente pariziene inedite Studii şi articole 132-138 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ZAMANI, Lelioara (autor) Cafenelele boemei literare și artistice în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX Studii şi articole 139-145 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BURLACU, Petruța (autor) Petrecerea timpului liber în Bucureștiul interbelic Studii şi articole 146-153 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIMITRIU, Victoria (autor) "Strolls in Old Corners of Bucharest" . A late reading of a book about Bucharest, published by the "National Publishing House" in 1926 Studii şi articole 154-161 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IONESCU-GURĂ, Nicoleta (autor) Bombardamentele anglo-americane și germane asupra Bucureștiului din anul 1944 Studii şi articole 162-168 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IONIȚĂ, Ionel C. (autor) Bucureștii și statuile sale. I.I.C. Brătianu de Ivan Mestrovici Patrimoniu bucureştean 171-175 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ENE, Camelia (autor), IONIȚĂ, Ionel (autor) Monumentele de la "kilometrul zero" Patrimoniu bucureştean 176-182 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IOSIP, Corina (autor) Casa Melic cea mai veche locuință din București Patrimoniu bucureştean 183-186 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din București Patrimoniu bucureştean 187-192 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IPATE, Mihai (autor) Cotrocenii în timpul lui Barbu Dimitrie Știrbei Patrimoniu bucureştean 193-207 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII CONSTANTINESCU, Carmen (autor), GAVRIL, Victoria (autor) Un sit de istorie și artă bucureșteană - strada "Ștefan Luchian" Patrimoniu bucureştean 208-218 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII PETRESCU, Ioana-Maria (autor) Pasajul comercial Lipscani-Gabroveni Patrimoniu bucureştean 219-225 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MUCENIC, Cezara (autor) Ion N. Socolescu. Activitatea de arhitect în Bucureștiul sfîrșitului de veac - 1884-1900 Patrimoniu bucureştean 226-244 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Popina de la "Mihai Vodă", vatră de istorie multimilenară Patrimoniu bucureştean 245-260 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII BORONEANȚ, Vasile (autor) Al IV-lea colocviu al Asociației Internaționale a Muzeelor de Istorie (18-24 octombrie 1992, Quebec, Canada) Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 263-264 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ARPIN, Roland (autor) Le musée entre la fonction politique et l’action politique Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 265-279 franceză
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HĂRDĂU, Corina (autor) Scenografia - arta ambientală, în slujba expunerii muzeale Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 280-284 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII FALCAN, Dan (autor) Anul 1848 - schiță pentru o nouă abordare Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 285-288 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII COLEA, Constanța (autor) Expoziția "Familia regală, suverani și cetățeni. Ceremonial și cotidian". Tematica expoziției Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 289-290 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Monede bizantine din colecția Muzeului de Istorie și artă al Municipiului București Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 291-295 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII POPESCU, Adrian (autor) Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Două tezaure bucureștene - Colțea și Cărămidarii de Jos Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 298-299 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Speranța (autor), MARCU, Elena (autor) Însemne de asociații profesionale orășenești (1882-1897) din colecții particulare bucureștene Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 300-304 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin (autor) Stema de pe poarta Palatului Șuțu - o precizare heraldică - Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 305-306 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ANTONESCU, Rodica (autor) Definiția profesiunilor de restaurator și conservator a consiliului internațional al muzeelor (I.C.O.M.) Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 309-314 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GĂGESCU, Simona (autor) Armătura interioară în restaurarea unor piese de sticlă din secolul al XIX-lea Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 315-322 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII DIACONESCU, Virgilia (autor), PONTA, C. (autor), VECHIU, Filofteia (autor) Folosirea radiațiilor gama în desinfecția obiectului de muzeu. Mantie de catifea (sec. al XIX-lea) din patrimoniul M.I.A.M.B. Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 323-326 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII Petre Dache (1930-1997) 22 octomhrie 1930 - + 28 decembrie 1997 In memoriam 329-329 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GRĂMĂTICU, Steluța (autor), HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Radu Viorel Ocheșeanu (1943-1998) In memoriam 330-334 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII GHEORGHIU TUDOR, Octavian (autor) Elemente de istorie a orașului București într-o publicație apărută în Grecia RECENZII 337-340 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII VELESCU, Oliver (autor) Istoria repusă în fireasca continuitate RECENZII 341-342 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII ENE, Cristina-Loredana (autor) Însemnări privind evoluția spațiilor funerare, "Necropola Capitalei", editura Museion, Chișinău, 1997 RECENZII 343-347 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IVAN-GHILIA, Liana (autor) Secolul 20 - nr. 6-7-8/1997 număr dedicat orașului Bucuresti RECENZII 348-352 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII IOSIP, Corina (autor) Perspective teoretice privitoare la viitoarea structură urbană a capitalei și concursul "București 2000" RECENZII 353-359 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Cezara Mucenic București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, Silex - București, 1997 RECENZII 360-362 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian (autor) Ionel Ioniță, "O lună din istoria Bucureștilor", lucrare editat[ de centrul de proiecte culturale (ARCUB, București, 1998 RECENZII 363-364 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII MAJURU, Adrian (autor) Paul Filip, "Bellu panteon național" editura Cartier, București, 1998 RECENZII 365-368 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII OLTEANU, Denisa-Simona (autor) Manifestări muzeale organizate la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București 1997-1998 Cronica 369-378 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Cronica Cercetărilor Arheologice Cronica 379-382 română
1999 Carpica, XXVIII ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Observații tipologico-funcționale privind ciocanele duble în eneolitic și epoca bronzului .7-16 română
1999 Carpica, XXVIII POPA, Cristian (autor) Un pumnal de tip răsăritean de la Cut (jud. Alba) 17-30 română
1999 Carpica, XXVIII BUTNARIU, Relu (autor) Noi cercetări de suprafață efectuate de Muzeul de Istorie din Roman 31-36 română
1999 Carpica, XXVIII DAVID, Daniel (autor) Locuri de cult în Dacia (sec II a-Chr.-I p.Chr.) 37-48 română
1999 Carpica, XXVIII SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Izvoare literare și arheologice despre cultele și credințele sarmaților (Complexe arheologice) 49-78 română
1999 Carpica, XXVIII PLANTOS, Cristinel (autor) O nouă așezare a dacilor liberi de la Pradaiș 79-90 română
1999 Carpica, XXVIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de sec. IV p.Chr. De la Pogonești-Ivești 91-102 română
1999 Carpica, XXVIII TEODOR, Dan (autor) Contribuții la cunoașterea obștii sătești din mileniul marilor migrații 103-108 română
1999 Carpica, XXVIII ARTIMON, Alexandru (autor) Biserica și necropola medievală de la Tg. Trotuș (jud. Bacău) Considerații finale 109-134 română
1999 Carpica, XXVIII ANDRONIC, Mugur (autor) Hrincești - un sat bucovinean dispărut 135-140 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton (autor) Misionari catolici despre Faraoani 141-162 română
1999 Carpica, XXVIII TOFAN, Constantin (autor) O încercare de climatologie istorică (II) 163-176 română
1999 Carpica, XXVIII CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Evoluția raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177-198 română
1999 Carpica, XXVIII STROE, Laurențiu (autor) "Prințul Aurului" și pacea de la Carlowitz 199-204 română
1999 Carpica, XXVIII CIOBANU, Daniel (autor) Biserica armenească "Sfînta Treime" din Suceava. Între legendă și adevăr istoric 205-210 română
1999 Carpica, XXVIII BUTNARIU, Iulia (autor) Aspecte din viața comuntății evreiești din Roman 211-218 română
1999 Carpica, XXVIII MURARU, Ioan (autor) O fabrică" de sare huscă în satul Luncani din ținutul Bacău în anul 1917 219-222 română
1999 Carpica, XXVIII MURARU, Ioan (autor) O publicație necunoscută din 31 decembrie 1931 privitoare la reorganizarea justiției nși comerțului Moldova 223-228 română
1999 Carpica, XXVIII ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Franța și problema prințului străin (începutul sec. XIX-1866) 229-254 română
1999 Carpica, XXVIII PALADE, Manuela (autor) Forme de economie și întrejutorare a micilor depunători. Tradiție și contemporanietate 255-260 română
1999 Carpica, XXVIII ALISTAR, Didi (autor) Rolul instituțiilor școlare și ecleziastice în ridicarea economică a satului băcăuan în jum. A sec. al XX-lea - Băncile populare 261-272 română
1999 Carpica, XXVIII UNGUREANU, Ioan (autor) Concepte și ideologii cooperatiste și încercările de aplicare a acestora în agricultura județului Bacău în perioada interbelică 273-280 română
1999 Carpica, XXVIII LUCACI, Andrei (autor) Asistența religioasă în armata română la pragul mileniului III 281-286 română
1999 Carpica, XXVIII MARIN, Lăcrămioara (autor) Decembrie 1989 - spre aducere aminte 287-288 română
1999 Carpica, XXVIII LEAHU, Gabriel (autor) Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea 289-300 română
1999 Carpica, XXVIII CRUCEANU, Viorel (autor) RWANDA: Anatomia unui genocid! 301-308 română
1999 Carpica, XXVIII ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Așezarea din secolerle VI-IX de la Izvoare-Bahna, Realități arheologice și concluzii istorice - Mitrea Ioan 309-312 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton (autor) Catolicii din Moldova. Universul culturii populare 313-316 română
1999 Crisia, XXIX Cuprins 5-6 română
1999 Crisia, XXIX IGNAT, Doina (autor) Unelte și ustensile din corn și os din epoca neo-eneolitică în colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 7-16 română
1999 Crisia, XXIX MOLNAR, Zsolt (autor), POPA, C. (autor) Un lot de materiale aparțînînd epocii bronzului de la Mezokovesd I. Studii şi articole 17-27 română
1999 Crisia, XXIX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Evrei, daci și creștini în opera lui Dio Cassius I. Studii şi articole 29-32 română
1999 Crisia, XXIX BULZAN, Sorin (autor), CRIȘAN, Dan (autor) O locuință medievală timpurie descoperită la Oradea-Salca, punctul "Ghețărie" I. Studii şi articole 33-43 română
1999 Crisia, XXIX CRIȘAN, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Sînmartinu de Beiuș (județul Bihor) I. Studii şi articole 45-57 română
1999 Crisia, XXIX EMODI, Janos (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei construcției cetății renascentiste din Oradea I. Studii şi articole 59-118 română
1999 Crisia, XXIX CĂLUȘER, Iudita (autor) Viața spirituală a satului bihorean oglindită în vizitasția canonică din anul 1725 I. Studii şi articole 119-135 română
1999 Crisia, XXIX MIHOC, Blaga (autor) Legăturile episcopului Samuil Vulcan cu intelectualii arădeni I. Studii şi articole 137-141 română
1999 Crisia, XXIX CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice orădene. Atelierele din Strada Capucinilor I. Studii şi articole 143-154 română
1999 Crisia, XXIX DRONCA, Lucian (autor) Rolul băncii de emisiune în politica financiară a imperiului austro-ungar I. Studii şi articole 155-167 română
1999 Crisia, XXIX ZAINEA, Ion (autor) Unirea din 1918 și procesul instaurării administrației românești în Crișana (1919-1921) I. Studii şi articole 169-186 română
1999 Crisia, XXIX POP, Alexandru (autor) Farmacii publice orădene între anii 1919-1949 I. Studii şi articole 187-221 română
1999 Crisia, XXIX ȚĂRĂU, Augustin (autor) Aplicarea decretului Nr. 83/1949 în județul Bihor (noaptea moșierilor) I. Studii şi articole 223-244 română
1999 Crisia, XXIX MOISA, Gabriel (autor) Aspecte privind colectivizarea forțată a agriculturii în Transilvania I. Studii şi articole 245-261 română
1999 Crisia, XXIX FAUR, Antonio (autor) Istoricul cercetărilor privind raporturile militarilor sovietici cu locuitorii și instituțiile din România I. Studii şi articole 263-276 română
1999 Crisia, XXIX GHEMIȘ, Călin (autor) O brățară din aur din colecția Muzeului Țării Crișurilor II. Note 277-281 română
1999 Crisia, XXIX BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan (autor) Considerații asupra unor descoperiri din așezarea Dulceanca IV II. Note 283-287 română
1999 Crisia, XXIX STANCIU, Simona (autor) Etnoatria în Dacia preromană (plante de leac) II. Note 289-299 română
1999 Crisia, XXIX BUDAHAZY, Ștefan (autor) Noi date cu privire la apariția primelor farmacii în Oradea II. Note 301-304 română
1999 Crisia, XXIX MUREȘAN, Olimpia (autor) Christ (sec. XIV) și fragment de inel (sec. XVII). Conservare II. Note 305-315 română
1999 Crisia, XXIX FAZECAȘ, Gruia (autor) La Parolla delie imaginii e delie forme di scrittura. Tecniche dellle comunicazione nell mondo antico III. Recenzii 317-318 română
1999 Crisia, XXIX FAZECAȘ, Gruia (autor) European Societies in the Bronze Age - Harding F.A. III. Recenzii 318-322 română
1999 Crisia, XXIX CORNEA, Lucia (autor) Foto. Varos. Tortenet - Kincses Karoly, Sandor Tibor III. Recenzii 322-323 română
1999 Crisia, XXIX MUREȘAN, Olimpia (autor) Conservarea preventivă a bunurilor culturale - Moldoveanu Aurel III. Recenzii 324-326 română
1999 Drobeta, IX CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în satul Bucura .7- română
1999 Drobeta, IX EL SUSI, Georgeta (autor) Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului, cultura Verbicioara, Rogova, jud Mehedinți ("La Cazărmi") 25- română
1999 Drobeta, IX CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Rit și ritual funerar în cadrul culturii Verbicioara 41- română
1999 Drobeta, IX BONDOC, Dorel (autor) Noutăți arheologice din Oltenia 50- română
1999 Drobeta, IX GHERGHE, Petre (autor) Repertoriul descoperirilor și informațiilor arheologice pentru epoca geto-dacică din județul Mehedinți 57- română
1999 Drobeta, IX STÎNGĂ, Ion (autor) Contribuții privind cunoașterea teritoriului rural al Drobetei 73- română
1999 Drobeta, IX STÎNGĂ, Ion (autor) Contribuții privind cunoașterea vieții romane rurale pe limesul-ul danubian în secolele II-III p Ch : Villa rustica de la Gîrda Mare, jud. Mehedinți 79- română
1999 Drobeta, IX BĂLĂCEANU, Maria (autor) Podoabe în Oltenia romană. Inele 110- română
1999 Drobeta, IX BALACI, Cornelia (autor), CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Biserica Sfînta Treime din Cerneți (sondaj atheologic) 128- română
1999 Drobeta, IX BOLOLOI, Olimpia (autor) Popa Ion Buzianu, moșnean de vază în Plaiul Cloșani - Mehedinți 134- română
1999 Drobeta, IX GHERGHE, Otilia (autor) Episcopia de Rîmnic și Unirea Principatelor 142- română
1999 Drobeta, IX DEACONU, Luchian (autor) Din istoricul comunității bulgare din Oltenia (1850-1900) 151- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae (autor) Organizarea învățămîntului filozofic universitar românesc în gîndirea și practica filozofică a profesirului universitar Constantin-Dumitrescu-Iași 168- română
1999 Drobeta, IX ANIȚA, Cristian (autor) Biblioteca I.Gh. Bibicescu din Turnu Severin. Noi cercetări în fonduri arhivistice locale 175- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae (autor) Școlile orșovene de după Marea Unire în lumina unor documente inedite 184- română
1999 Drobeta, IX RĂȚOI, Tudor (autor) Organizația P.N.L. din Mehedinți de la înființare și pînă la primul război mondial 199- română
1999 Drobeta, IX MUREȘ, Valentin (autor) Aspecte ale comerțului din orașul Turnu Severin la început de secol XX 209- română
1999 Drobeta, IX CIMPOIERU, Clarisa (autor) Vizite regale la Turnu Severin. Noi cercetări în arhivele locale 215- română
1999 Drobeta, IX BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Mihail Mingarelli, un medic italian în Severinul veacului trecut 223- română
1999 Drobeta, IX SALCĂU, Paula (autor) Un medic severinean și familia sa din Epir 231- română
1999 Drobeta, IX BOTU, Eugenia (autor) Colecția de păsări a secției de Științele Naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier 236- română
1999 Drobeta, IX BAICU, Stelian (autor) Mărturii despre viața și activitatea preotului Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița în Muzeul Regiunii Porților de Fier 252- română
1999 Drobeta, IX MĂNEANU VARVARA, Magdalena (autor) Cultul mahomedan pe insula Ada-Kaleh (proiect de expoziție) 256- română
1999 Drobeta, IX BOLOLOI, Olimpia (autor) Viața politică românească oglindită în documente din colecția Doctor C.I. Istrati (expoziție, 1999) 263- română
1999 Drobeta, IX PĂTRUȚESCU, Manuela (autor) Aeromicroflora bacteriană a muzeului și implicațiile ei în biodegradare 266- română
1999 Drobeta, IX MATACĂ, Sorina (autor) Valea Slătinicului Mare. Conspect floristic 274- română
1999 Istros, IX CÎNDEA, Ionel (autor) Dr. Nicolae Harțuche a împlinit 70 de ani .1-6 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) FlOrian Anastasiu, la 70 de ani .7-8 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cîndea, la 50 de ani .9-12 română
1999 Istros, IX PANDREA, Stănică (autor) Observații referitoare la evoluția culturii Boian în Nord-Estul Cîmpiei Române 13-46 română
1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Figurimele antropomorfe din prima epocă a fierului descoperite în lumea tracică 47-88 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor) Sarmatic swords and daggers with ring-shape handle in the Northern and North-Western of the Black Sea 99-120 engleză
1999 Istros, IX DAMIAN, Oana (autor) Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X 121-143 română
1999 Istros, IX NEAGU, Marian (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
1999 Istros, IX MOISE, Dragoș (autor) Studiul materialului faunistic aparținînd mamiferelor, descoperit în locuințele gumelnițene de la Însurăței-Popina I (jud. Brăila)