Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 17 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1999 Annales d'Université "Valahia" Târgoviste. Section d'Archéologie et d'Histoire: AUVT-SAH, I, anul 1999 prof. univ. dr., OPREA, Florea (redactor șef), prof. univ. dr., CÂRCIUMARU, Marin (redactor șef), prof. univ. dr., CIACHIR, Nicolae (redactor), prof. univ. dr., MATEI, Mircea D. (redactor), prof. univ. dr., PREDA, Constantin (redactor), Conf. univ. dr., STANCIU, Ion (redactor), lect. univ. dr., POPOVICI, Dragomir (redactor), asistent universitar drd., MILOIU, Silviu (secretar de redacție), asistent universitar, ANGHELINU, Mircea (secretar de redacție), TOMA, Mari Cecilia (tehnoredactor), STANCIU, Ramona (tehnoredactor)
articol de periodic 1996 Analele Brăilei: AnBr, 2 CIACHIR, Nicolae (autor) Rolul Brăilei în epoca de regenerare a poporului albanez (1829-1912) 173-227 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III CIACHIR, Nicolae (autor) Unele aspecte privind orașul București în timpul Războiului Crimeii (1853-1856) Comunicări - Note - Recenzii 195-204 română
articol de periodic 1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, V CIACHIR, Nicolae (autor) , MAKSUTOVICI, G. (autor) Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VI CIACHIR, Nicolae (autor) Decorarea orașului București de către statul francez, pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului război mondial Comunicări - Note - Recenzii 313-314 română
articol de periodic 1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VII CIACHIR, Nicolae (autor) Orașul București - locul tratativelor și al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886 Comunicări şi note 379-284 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII CIACHIR, Nicolae (autor) , MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Orașul București și mișcarea de eliberare națională albaneză (1878-1912) Comunicări şi note 285-295 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX CIACHIR, Nicolae (autor) București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1875-1877) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 259-265 română
articol de periodic 1982 Litua - Studii și Cercetări, II CIACHIR, Nicolae (autor) Revoluția română din 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu și implicațiile ei pe plan sud-est european. Materiale noi privind semnificația acestei revoluții II. A. Istoria modernă - 1821 113-118 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CIACHIR, Nicolae (autor) Criza balcanică din anii 1875-1878 și poziția României / La crise balkanique des années 1875—1878 et la position de la Roumanie 137-144 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI CIACHIR, Nicolae (autor) Rolul României în sud-estul Europei în anii 1900-1912 / Le rôle de la Roumanie dans le sud-est de l'Europe entre 1900—1912 303-307 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII CIACHIR, Nicolae (autor) Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914) 185-191 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 2 CIACHIR, Nicolae (autor) 23 August 1944 - moment decisiv în năruirea sistemului militar hitlerist în Balcani A 45-a aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă 185-194 română, engleză, franceză
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis CIACHIR, Nicolae (autor) , CINGHIȚĂ, P. (autor) , RADU, Vasile (autor) Traian Vuia, neobosit luptător pentru unitatea națională Istorie Modernă şi Contemporană 295-310 română, germană
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis CIACHIR, Nicolae (autor) , RADU, Vasile (autor) Mărturii despre Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret, Aurel Vlaicu și Octavian Goga Cultură 511-516 română, germană
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28 CIACHIR, Nicolae (autor) Mișcarea revoluționară sârbă de la începutul secolului al XIX-lea (1804-1815) Istoria României şi istorie universală 116-121 română
articol de periodic 1983 Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48 CIACHIR, Nicolae (autor) Contribuții la istoricul relațiilor româno-turce (1923-1938) Studii şi articole 128-135 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 CIACHIR, Nicolae (autor) Procesul de formare a națiunilor în sud-estul Europei În sprijinul perfecţionării 188-197 română