București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Tabla de materii 5-19 română, franceză, engleză, germană, rusă
articol de periodic Lista abrevierilor 14-14 română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) , GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare 21-34 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) , FEDOROVICI, C. (autor) Morminte de femei decedate în timpul nașterii din necropola neolitică de la Cernica Cercetări arheologice 37-53 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Cercetări privind așezările getică și feudală timpurie de la Bragadiru (1968-1969) Cercetări arheologice 55-67 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice din cartierul Vitan (1969) Cercetări arheologice 69-80 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Evoluția perimetrului Curții Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII) Cercetări arheologice 81-88 română
articol de periodic Note arheologice pe șantierele de construcții din București. Săpăturile de salvare de la Popești-Leordeni Cercetări arheologice 89-99 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) A fost monetărie la București în evul mediu ? Studii 103-110 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) O vedere a orașului București din 1688 Studii 121-127 română
articol de periodic IONAȘCU, Ion (autor) Învățământul superior din București și ideologia iluministă înainte de 1821 Studii 129-145 română
articol de periodic POTRA, George (autor) Casa Cleopatra Trubetzkoi Studii 147-157 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Dan (autor) Contribuțiuni la studiul stemei municipiului București în secolele XIX-XX Studii 159-177 română
articol de periodic PETRESCU, Paul (autor) Cartiere bucureștene cu locuințe vechi Studii 179-184 română
articol de periodic CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Cu privire la fortificarea Bucureștilor de la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii 185-191 română
articol de periodic POPESCU, Eufrosina (autor) Bucureștii, centrul frământărilor politice pentru adoptarea constituției din martie 1923 Studii 193-200 română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) Dem I. Dobrescu primar al Bucureștilor Studii 201-213 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Manifestația democratică antifascistă din Capitală de la 12 decembrie 1927 Studii 215-223 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale luptei maselor din București și județul Ilfov pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945 Studii 225-240 română
articol de periodic GIURESCU, Constantin C. (autor) Problema nomenclaturii străzilor din București Comunicări şi note 243-246 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Monede de la Mircea cel Bătrîn descoperite la București Comunicări şi note 247-252 română
articol de periodic COJOCĂRESCU, Maria (autor) Contribuții la studiul circulației leului ca monedă de calcul în secolele XVIII-XIX Comunicări şi note 253-259 română
articol de periodic VASILESCU, Gheorghe (autor) Începuturile industriei bucureștene în jurul barierei "Podului de pămînt" Comunicări şi note 261-271 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teritoriul orașului București în perioada precapitalistă Comunicări şi note 273-283 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) , MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Orașul București și mișcarea de eliberare națională albaneză (1878-1912) Comunicări şi note 285-295 română
articol de periodic VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Mahalaua Vișichii Comunicări şi note 297-301 română
articol de periodic STAN, Maria (autor) Morile cu cai din București în secolul al XIX-lea Comunicări şi note 303-307 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) Cum a devenit orașul București Capitala României Comunicări şi note 309-318 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Paula (autor) Aspecte din București oglindite în arta plastică a veacului al XIX-lea la Muzeul de artă al R.S.Rormânia Comunicări şi note 319-325 română
articol de periodic TATOMIR, Virgil (autor) Acțiuni ale muncitorimii bucureștene sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste Comunicări şi note 327-334 română
articol de periodic COFAS, Eleonora (autor) Orașul București în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 Comunicări şi note 335-346 română
articol de periodic ROSETTI, Dinu (autor) Însemnări privind activitatea Muzeului Municipal (1931-1948) Însemnări memorialistice 349-356 română
articol de periodic FLORESCU, George (autor) Pe malul Dâmboviței la obârșia Podului Mogoșoaiei în anul 1804 Însemnări memorialistice 357-371 română
articol de periodic ASTANCĂI, Gheorghe (autor) Profesor agregat doctor George Severeanu 1879-1939 Însemnări memorialistice 373-380 română
articol de periodic MINOVICI, Dumitru (autor) Momente din istoria unei vechi artere bucureștene - șoseaua Kisselef Însemnări memorialistice 381-387 română
articol de periodic TZONY, Magda (autor) Topoare de silex eneolitice aflate în colecția Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 391-399 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Virgilia (autor) Coroplastica sud-italică și siciliotă din colecția "Maria și Dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 401-406 română
articol de periodic BENE, Ana (autor) Obiecte ce au aparținut lui Armand Călinescu aflate în posesia Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 407-410 română
articol de periodic SAVIN, Margareta (autor) Expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 411-415 română
articol de periodic PANTELIMON, Georgeta (autor) Din activitatea laboratorului de restaurare a Muzeului de istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 417-423 română
articol de periodic MACRI, Rodica (autor) Muzeul de istorie în concepția unor înaintași ai istoriografiei noastre Materiale de muzeografie 425-435 română
articol de periodic COSMA, Viorel (autor) Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov Materiale de muzeografie 437-441 română
articol de periodic TATOMIR, Virgil (autor) Expoziții organizate în București în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român Materiale de muzeografie 443-448 română
articol de periodic CÎRSTEA, Dorina (autor) Cronică 451-454 română
articol de periodic PORUMBEANU, Eugenia (autor) Bibliografia lucrărilor științifice ale cercetărilor din Muzeul de Istorie a municipiului București 455-464 română
articol de periodic Lista salariaților muzeului de istorie a municipiului București (1971) 465-466 română