Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 43 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 GRIGORE, Nina (autor) , NICOLAE, Victor (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) , ONEL, Cristian (autor) Ștefan Olteanu, Nina Grigore, Victor Nicolae, „Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d. Hr.), în lumina izvoarelor arheologice”, București, 2007, 295 p . Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 388-388 română
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 OLTEANU, Ștefan (autor) Cu privire la problema constituirii orașelor medievale din Țara Românească 153-160 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Realități demografice pe teritoriul Moldovei de Nord în sec. VIII-XI e.n 193-198 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII OLTEANU, Ștefan (autor) Rolul valorilor tehnicii rurale în cristalizarea civilizației medievale românești 173-177 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu Istorie 271-275 română
articol de periodic 2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie OLTEANU, Ștefan (autor) Reședințe ("scaune") domnești ale voievozilor Pătrașcu Vodă și Mihai Viteazul descoperite în vechiul oraș medieval Gherghița, jud. Prahova Istorie medievală 131-135 română
articol de periodic 2015 Arheologia Mileniului I p. Chr., IV, Nomads and the autochtonous in the first millennium A.D. OLTEANU, Ștefan (autor) Un episod din activitatea științifică a colegei noastre Maria Comța, privitoare la istoria primului mileniu creștin la Dunărea de Jos 17-18 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II OLTEANU, Ștefan (autor) Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul orașului București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 109-114 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Lupta pentru libertate și independență a poporului nostru în sec. XIV-XVI, oglindită în două instituții medievale românești: posada și munca la cetate 41-50 română
articol de periodic 1980 Carpica, XII OLTEANU, Ștefan (autor) Permanențe ale civilizației geto-dacice și daco-romane în structura societății medievale românești 15-23 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III OLTEANU, Ștefan (autor) Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator Comunicări 175-178 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III OLTEANU, Ștefan (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Nestor In memoriam 298-299 română
articol de periodic 2002 Cercetări Numismatice: CN, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) O monedă de la împăratul Bizanțului Nichifor I descoperită la Șirna, jud. Prahova și importanța ei pentru datarea primei faze a culturii „Dridu” / A coin from the Byzantine Emperor Nicephorus I Found at Șirna, Prahova County and its Importance for the Dating of the First Phase of the „Dridu” Culture Numismatică antică şi bizantină 173-175 română
articol de periodic 1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă OLTEANU, Ștefan (autor) Roumains, Slaves et nomades dans la processus de valorisation du minerai de fer du territoire roumain aux IVe-XIe siècle de n.è. Études 299-302 franceză
articol de periodic 1974 Drobeta, I OLTEANU, Ștefan (autor) Cuptoare de ars piatra de var de la Svinița (jud. Mehedinți) din secolele III-IV e.n. 179- română
articol de periodic 1985 Drobeta, VI OLTEANU, Ștefan (autor) Damian P. Bogdan la 75 de ani 407- română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități romanice la nordul Dunării la finele sec. VI și la începutul sec. următor (în lumina unor izvoare) 173-181 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan (autor) Cu privire la etapa timpurie a culturii "Dridu" 193-195 română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice NESTOR, Ion (autor) , ALEXANDRESCU, Alexandrina D (autor) , CONSTANTINESCU, N. (autor) , DIACONU, Gheorghe (autor) , MARTINOVICI, Trifu (autor) , MATEI, M.D. (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) Șantierul arheologic Suceava. Raport preliminar asupra săpăturilor din campania anului 1955 239-280 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche NESTOR, Ion (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) , MARTINOVICI, Trifu (autor) , MATEI, Mircea (autor) , CONSTANTINESCU, N. (autor) Șantierul arheologic Suceava (r. și reg. Suceava) 593-618 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice MARTINOVICI, Trifu (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) Șantierul Suceava. Campania 1957 679-698 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice OLTEANU, Ștefan (autor) , TEODORESCU, Victor (autor) , NEAGU, Nina (autor) Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna, (jud. Prahova) (anul1978) cu privire la secolele III-XI 277-280 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice OLTEANU, Ștefan (autor) , TEODORESCU, Victor (autor) , NEAGU, Nina (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 417-422 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice OLTEANU, Ștefan (autor) , NEAGU, Nina (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 384-387 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice OLTEANU, Ștefan (autor) , NEAGU, Nina (autor) Așezările din secolele III-XI de la Șirna, jud. Prahova 155-157 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 2 OLTEANU, Ștefan (autor) , NEAGU, Nina (autor) , NICOLAE, V. (autor) Locuințe din sec. IV-VI și IX-X, descoperite la Șirna, jud. Prahova 347-348 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I Dr., OLTEANU, Ștefan (autor) Agricultura la est și sud de Carpați în sec. IX-XIV (I) / L'agriculture à l'est et au sud des Carpates pendant les IXe—XIVe siècles (I) 35 - 55 română
articol de periodic 1973-1975 Peuce, IV, Studii și comunicări de istorie și arheologie, serie veche OLTEANU, Ștefan (autor) Exploatări miniere în Dobrogea preromană în lumina cercetărilor recente 21-27 română
articol de periodic 1982 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie OLTEANU, Ștefan (autor) Dezbaterea științifică de la Băile Herculane, 26-29 noiembrie 1981 Cronica 339-341 română
articol de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie OLTEANU, Ștefan (autor) Suceava, Anuarul Muzeului județean, 8, 1981 NOTE BIBLIOGRAFICE 299-300 română
articol de periodic 1987 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie OLTEANU, Ștefan (autor) Iulja L. Sčjapova, Očerki istorii drevengo steklodelija (po materjalam doliny Nila, Bližnego Vostoka i Europy), Moscova, 1983 RECENZII 201-202 română
articol de periodic 1994 Studii și Cercetări Matematice, 46-5 OLTEANU, Ștefan (autor) Uniform approximation of certain continuous functions 533-541
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu 271-275 română
articol de periodic 1973 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, III OLTEANU, Ștefan (autor) Tehnica elaborării oțelului în a doua jumătate a secolului al XV-lea pe teritoriul Sucebei în lumina cercetărilor de laborator 113-118 română
articol de periodic 1973 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, III OLTEANU, Ștefan (autor) Aspecte ale relațiilor Moldovei cu Veneția la sfîrșitul secolului al XV-lea în lumina cercetărilor recente 291-295 română
articol de periodic 1973 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, III FOIT, Grigore (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) Două inscripții medievale inedite, descoperite în vechea capitală a Moldovei, Suceava 311-315 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII - Mitrea Ioan III. Note şi recenzii 157-158 română
articol de periodic 2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X GRIGORE, Nina (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) Un episod din istoria orașului medieval Gherghița, jud. Prahova (sec.XV-XVI) în lumina cercetărilor istorico-arheologice I. Istoria românilor 40-49 română
articol de periodic 2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X OLTEANU, Ștefan (autor) Câteva precizări referitoare la "Conceptul de cultură Dridu în arheologia românească. Apariție, evoluție și controverse III. Recenzii şi note bibliografice 281-286 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII OLTEANU, Ștefan (autor) Structura social-politică a comunităților sătești nord-dunărene după retragerea aureliană în viziunea lui Dimitrie Cantemir și Nicolae Iorga și în lumina cercetărilor recente II. Istorie 88-109 română
articol de periodic 2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI OLTEANU, Ștefan (autor) De la comunitatea sătească teritorială la constituirea statelor medievale românești din secolul al XIV-lea 111-130 română