Peuce, IV, 1973-1975, Studii și comunicări de istorie și arheologie, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar 3-4 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Silexul de tip balcanic 5-19 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Exploatări miniere în Dobrogea preromană în lumina cercetărilor recente 21-27 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Considerații asupra importului de amfore grecești în nordul Dobrogei 29-59 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Considerații istorice în lumina sapăturilor arheologice de la Horia (județul Tulcea) 61-88 română
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandra (autor) Inscripție funerară descoperită la Nalbant (jud. Tulcea) 89-95 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) , CHIRIAC, Costel (autor) Noi descoperiri arheologice și numismatice la Troesmis 97-108 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Observații arheologice asupra poziției și cronologiei așezărilor romane din zona de nord a Niculițelului 109-123 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Două reliefuri ale Cavalerului trac din nordul Dobrogei 125-131 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Monede romane și bizantine provenite din nordul Dobrogei 133-173 română
articol de periodic POPEEA, Alexandru (autor) Monede bizantine din nordul Dobrogei 175-197 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Date noi privind "Valul mare de pământ" din Dobrogea 199-212 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Noi mărturii istorice rezultate dintr-un sondaj arheologic 213-231 română
articol de periodic Feminin, ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria Matilda (autor) Formarea despotatului lui Dobrotici 233-247 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Ciflicurile din Dobrogea în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 249-272 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un documentar privitor la "Situațiunea județului Tulcea" în anul 1879 273-288 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Opt scrisori către Panait Cerna 289-294 română
articol de periodic STAN, Gligor (autor) Exploatarea pescuitului și consecințele acesteia asupra muncii și vieții pescarilor din Tulcea în perioada 1919-1944 295-303 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Retrospective revoluționare tulcene (Secvențe din cronica unor memorabile lupte trecute) 305-316 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) XIX-lea Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantino, Ravenna 18-19 aprilie 1972, 366 p. cu ilustrații 317-319 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Byzantina 321-324 română