Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1984 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IONIȚĂ, Gheorghe (autor) 1 Mai 1939 - o pagină glorioasă din istoria mișcării noastre revoluționare, comuniste din istoria poporului român 15-24 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Liga contra brutalităților, organizație de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935) Comunicări - Note - Recenzii 441-449 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Manifestația democratică antifascistă din Capitală de la 12 decembrie 1927 Studii 215-223 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 353-359 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X IONIȚĂ, Gheorghe (autor) De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
articol de periodic 1971 Cumidava, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Sindicatele din România în anii 1933-1940 559- română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état 57-67 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Concepția istorică a dr. Petru Groza / La conception historique du dr. Petru Groza 433-439 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie 401-406 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 / 199-204 română
articol de periodic 1973-1975 Peuce, IV, Studii și comunicări de istorie și arheologie, serie veche IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Retrospective revoluționare tulcene (Secvențe din cronica unor memorabile lupte trecute) 305-316 română
articol de periodic 1982 Revue Roumaine de Chimie, 27-9-10 GHIRVU, C. (autor) , ONU, Ana (autor) , IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Spectral study of the influence of polystyrene in benzene solutions on the &,&'-diphenyl-beta-picrylhydrazyl (IPPH) radical 1029-1033
articol de periodic 2016 Romanian Journal of Physics, 61-3-4 ZEVRI, Leila (autor) , IORDACHE, Iulian (autor) , TEIȘANU, Aristofan (autor) , IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Desing and testing of flexible carbon nanocomposites for resistive force sensing applications 567-576
articol de periodic 1966 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis ENEA, Constantin (autor) , IONIȚĂ, Gheorghe (autor) , VALEA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea situației materiale și a frămîntărilor țărănimii hunedorene în timpul primului război mondial 161-178 română, franceză
articol de periodic 1966 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Încheierea acordului de la Țebea (1935), moment important în lupta P.C.R. pentru crearea Frontului Popular Antifascist 203-209 română, franceză
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) , VALEA, Mircea (autor) Partidul Comunist, în fruntea luptei dusă de forțele patriotice din România în anii 1933-1944, pentru apărarea drepturilor și libetzăților democratice împotriva primejdiei fasciste pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității Istorie Modernă şi Contemporană 421-435 română, franceză
articol de periodic 1969 Sargetia. Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Orașul Deva - gazdă a desfășurării unor importante ocțiuni democratice antifasciste de masă (1933-23 august 1944) Istorie Modernă şi Contemporană 175-195 română, franceză
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Puternica solidarizare a maselor populare cu luptele muncitorilor ceferiști de la Grivița din 15-16 februarie 1933 Istorie 181-215 română, franceză
articol de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Organizații de masă - legale, semilegale sau ilegale - create, conduse sau influențate de P.C.R. în anii 1921-1944 Studii şi articole 179-182 română, franceză
articol de periodic 1973 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Dr. Petru Groza - prieten al țăranilor și susținător al cauzei lor drepte Note şi discuţii 417-425 română, franceză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Istorie trepidantă pe coordonatele contemporaneității hunedorene Studii şi articole 213-218 română, franceză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) , VALEA, Mircea (autor) Deva - leagăn al mișcării democratice țărănești hunedorene Comunicări 415-417 română, franceză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Dr., IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Activitatea Frontului Plugarilor pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale țărănimii Comunicări 447-449 română
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în Programul Partidului Comunist Român Centenarul independenţei de stat a României 125-129 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Panait Istrati în apărarea muncitorimii greu încercate în 1929 Studii şi articole 459-464 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu Studii şi articole 561-572 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Meleagurile hunedorene, puternic încadrate în istoria contemporaneității românești. Pledoarie pentru o reflectare muzeografică firească a acestui adevăr Centenar muzeal devean 63-68 română, franceză
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, eveniment definitoriu în istoria contemporană a României 5-14 română
articol de periodic 1979 Ziridava, XI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu