Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, 1977, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Summary 3-7 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic LUNGU, Petre (autor) Independența, năzuința de veacuri a poporului român Centenarul independenţei de stat a României 9-11 română, franceză
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Unele aspecte geografice ale luptei de independență a dacilor împotriva romanilor (101-102, 105-106) Centenarul independenţei de stat a României 13-18 română, germană
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Iancu de Hunedoara și lupta poporului român pentru neatârnare Centenarul independenţei de stat a României 19-28 română, franceză
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Caracterul antihabsburgic al răscoalei lui Horea (1784-1785) Centenarul independenţei de stat a României 29-32 română, germană
articol de periodic WARDEGGER, Nicolae (autor) Momente ale luptei comune a poporului român și a naționalităților conlocuitoare contra imperiului habsburgic Centenarul independenţei de stat a României 33-39 română, franceză
articol de periodic NEAMȚU, Alexandru (autor) Haiducia pe domeniul Hunedoarei la începutul secolului al XIX-lea Centenarul independenţei de stat a României 41-57 română, germană
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Două poete străine, cîntărețe ale idealului de independență a poporului Român Centenarul independenţei de stat a României 59-66 română, franceză
articol de periodic STOICAN, Petre (autor) Ideea de independență în literatura română Centenarul independenţei de stat a României 67-69 română, franceză
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Războiul pentru independență - moment de manifestare a unității și solidarității românești. Contribuții documentare Centenarul independenţei de stat a României 70-104 română, franceză
articol de periodic ABRUDAN, Paul (autor) Solidaritatea hunedorenilor cu România în războiul pentru cucerirea independenței Centenarul independenţei de stat a României 105-119 română, franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Contribuția femeilor din Transilvania la lupta pentru cucerirea independenței de stat a României Centenarul independenţei de stat a României 121-124 română, franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în Programul Partidului Comunist Român Centenarul independenţei de stat a României 125-129 română, franceză
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , CERGHI, Tiberiu (autor) Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca și Răchițele (jud. Cluj) Studii şi articole 131-147 română, franceză
articol de periodic CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Locul complexului din Munții Orăștiei în civilizația geto-dacică Studii şi articole 149-153 română, franceză
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Observații geomorfologice privind apărarea naturală a complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei Studii şi articole 155-169 română, franceză
articol de periodic FLOCA, Octavian (autor) Singidava Studii şi articole 171-181 română, franceză
articol de periodic BRANGA, Nicolae (autor) Considerații topografice și arhitectonice privitoare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 183-190 română, germană
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia Studii şi articole 191-202 română, franceză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Valea Mureșului - parte integrantă a sistemului de fortificație a Daciei Studii şi articole 203-207 română, franceză
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile romane din Muzeul județean Hunedoara-Deva Studii şi articole 209-228 română, franceză
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) Capiteluri romane din Dacia intracarpatică Studii şi articole 229-261 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Emblema legiunii a XIII-a Gemina pe un fragment de umbo Studii şi articole 267-276 română, franceză
articol de periodic POPA, Radu (autor) Observații privind zidurile de mortar din cetățile dacice hunedorene Studii şi articole 277-284 română, franceză
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la biserica din Sînpetru (com. Sîntămăria Orlea, jud. Hunedoara) Studii şi articole 285-292 română, germană
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) Tezaurul feudal (sec. XV-XVI) de la Ribița (jud. Hunedoara) Studii şi articole 293-305 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Cîteva date privind exploatarea aurului pe domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea Studii şi articole 307-315 română, germană
articol de periodic TAMAȘ, Alexandru (autor) Economia fierului în Transilvania între anii 1750-1780 Studii şi articole 317-328 română, franceză
articol de periodic BELE, Mircea (autor) Cantemir și Leibniz Studii şi articole 329-333 română, franceză
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Lupta de la Brad (28 nov. 1784) dintre țărănimea răsculată și trupele de represiune Studii şi articole 335-339 română, germană
articol de periodic CHINDLER, Nicolae (autor) , LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte ale începutului metalurgiei moderne a fierului pe Valea Cernei Studii şi articole 341-354 română, germană
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Patru documente despre Regium Gymnasium Zalathnense Studii şi articole 355-375 română, franceză
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , ALICU, Sanda (autor) Un cadran solar fragmentar descoperit la Ulpia Traiana Sarmisegetusa Studii şi articole 263-265 română, franceză
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Date statistice din arhiva Guberniului Transilvaniei privitoare la comitatul Hunedoara în anii guvernării liberale Studii şi articole 377-396 română, germană
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Documente ale breslei tăbăcarilor din Orăștie existente în arhivele hunedorene Studii şi articole 397-404 română, franceză
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , CORDOȘ, Nicolae (autor) Cîteva aspecte ale rolului jucat de orașul Deva în viața politică a românilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-lea Studii şi articole 405-419 română, germană
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Elena Hossu-Longin, reprezentantă de frunte a feminismului românesc din judeșul Hunedoara Studii şi articole 421-431 română, franceză
articol de periodic SORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș în corespondență Studii şi articole 433-439 română, germană
articol de periodic FLOCA, Dumitru (autor) Noi date privind mișcarea muncitorească din zona minieră Brad la începutul secolului XX Studii şi articole 441-445 română, franceză
articol de periodic BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922 Studii şi articole 447-458 română, germană
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Panait Istrati în apărarea muncitorimii greu încercate în 1929 Studii şi articole 459-464 română, franceză
articol de periodic POPOROGU, Ion (autor) Partidul Comunist Român - organizatorul luptei revoluționare a minerilor Văii Jiului împotriva dictaturii militaro-fasciste Studii şi articole 465-470 română, franceză
articol de periodic PICIORUȘI, Veronica (autor) Transformări social - economice și politice hunedorene oglindite în paginile ziarului "Zori Noi" (I) Studii şi articole 471-478 română, franceză
articol de periodic VALEA, Mircea (autor) Organizarea "Frontului plugarilor" în primii ani ai construcției socialiste în România Studii şi articole 479-486 română, franceză
articol de periodic APOLZAN, Lucia (autor) Platforma Luncanilor. Aspecte ale vechimii și continuității așezărilor Studii şi articole 487508 română, franceză
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Elemente ale fondului național în civilitația tradițională hunedoreană Studii şi articole 509-518 română, franceză
articol de periodic PAVEL, Eugen (autor) Contribuția lui Ioan Lăzăriciu la dezvoltarea învățămîntului hunedorean Studii şi articole 519-527 română, franceză
articol de periodic HOMORODEAN, Mircea (autor) Elemente de istorie a limbii și culturii poporului român reflectate în graiurile și toponimia județului Hunedoara Note şi discuţii 529-534 română, franceză
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Sextus Attius Secundus Note şi discuţii 535-538 română, engleză
articol de periodic RUSU, Adriana (autor) Un mormînt roman descoperit la Uroi (jud. Hunedoara) Note şi discuţii 539-542 română, franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Statui imperiale de bronz la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 543-547 română, engleză
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Constituirea și dezvoltarea colecției de arheologie a Muzeului județean Hunedoara - Deva Note şi discuţii 549-559 română, franceză
articol de periodic PLEȘA, Ioan (autor) , ROTAR, Octavian (autor) Documente privind monumentele arheologice romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 561-575 română, franceză
articol de periodic POPA, Mircea (autor) O contribuție la "Bibliografia românească veche": circulara episcopului Bob din 1799 Note şi discuţii 577-578 română, franceză
articol de periodic PAVEL, Eugen (autor) Cărți cu însemnări manuscrise (I) Note şi discuţii 579-589 română, franceză
articol de periodic SALCERIU, Maria (autor) Figuri reprezentative ale culturii hunedorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Note şi discuţii 591-595 română, franceză
articol de periodic ȘUIAGA, Victor (autor) O figură marcantă a mișcării feministe hunedorene: Ana Petco Note şi discuţii 597-600 română, franceză
articol de periodic POP, Emil (autor) Un reprezentant de frunte al luptei pentru independența și libertatea națională a poporului român: Adam Hențiu-Hențiescu Note şi discuţii 601-604 română, franceză
articol de periodic CLEMENTE, Constantin (autor) Vestigii ale unui cunoscut basm românesc într-o colindă din Șerel (Hațeg) Note şi discuţii 605-608 română, franceză
articol de periodic BELE, Mircea (autor) Umanismul revoluționar de la "Manifestul Partidului Comunist" la documentele programatice ale Partidului Comunist Român Note şi discuţii 609-614 română, franceză
articol de periodic NELEGA, Constantin (autor) Perspective teoretice și metodologice ale investigației sociologice privind relația muzeu-public (I) Note şi discuţii 615-617 română, franceză
articol de periodic Abrevieri bibliografice 619-621 română, franceză