Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 70 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2010 Academicieni ai județului Vaslui, anul 2010 MĂRGHITAN, Liviu (autor), MANCAȘ, Ioan (autor)
volum de carte 2008 Academicienii Brașovului (secolele XIX-XX), anul 2008 MĂRGHITAN, Liviu (autor), COSTEA, Florea (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor)
volum de literatură gri 1996 Evenimente Culturale 1996, anul 1996 CÂRSTEAN, Stelian (redactor), GOLBAN, Vasile (redactor), MĂRGHITAN, Liviu (tehnoredactor), ARDELEANU, Vitorino (tehnoredactor), MANEA, Nicoleta (culegere)
volum de carte 2006 Membrii Academiei Române originari din județul Vaslui (secolele XIX-XX), anul 2006 MĂRGHITAN, Liviu (autor), MANCAȘ, Ioan (autor)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I MĂRGHITAN, Liviu (autor) Arta argintului la geto-dacii de la Est de Carpați (Repertoriul descoperirilor din secolele XI-XX) Studii şi cercetări istorice 27-46 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II MĂRGHITAN, Liviu (autor) Zboruri demonstrative ale lui Aurel Vlaicu în Moldova și Bucovina (Iași și Cernăuți) - I Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 343-348 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Laurențiu Chiriac, „Monumentele Religioase medievale din zona Bârladului„, Editura Kolos, Iași, 2007, 362 p., 49 planșe (22 planșe color) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 384-385 română
articol de periodic 1968 Acta Musei Napocensis: ActaMN, V DAVID, L. (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Monumente sculpturale de la Micia (partea I) Studii şi Materiale 125-135 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI MĂRGHITAN, Liviu (autor) , ȚEPOSU, Lucia (autor) Monumente funerare de la Micia (partea II) Studii şi Materiale 159-165 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Tezaure de argint dacice de pe cuprinsul județului Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 73-77 română; rezumat franceză
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații cu privire la tezaurelor dacice de argint din vestul și nord-vestul României 191-195 română
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I MARINESCU, Lucia (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) , PETOLESCU, Constantin (autor) Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974 217-233 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1974 Crisia, IV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Vestigii arheologice ulterioare veacului al IV-lea descoperite pe cursul mijlociu al Mureșului I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 33-37 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I MĂRGHITAN, Liviu (autor) , PETOLESCU, Constantin (autor) Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia 247- 258 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III MĂRGHITAN, Liviu (autor) Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia 133-142 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Monede din secolul al IV-lea descoperite la Micia Note şi comunicări 533 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Câteva considerații referitoare la utilizarea machetelor în muzeele de arheologie 509 Liviu Mărghitan Opinii 509-510 română
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. 4, Publicație trimestrială MĂRGHITAN, Liviu (autor) Colocviu internațional de epigrafie Viaţa muzeală 75-75 română
articol de periodic 1966 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) , VALEA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Cîmpuri-Surduc 65-74 română, franceză
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) O nouă așezare neolitică pe Valea Mureșului Istorie Veche şi Arheologie 7-10 română, franceză
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Despre o veche descoperire arheologică din sudul județului Hunedoara Istorie Veche şi Arheologie 23-30 română, franceză
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Obiecte recent intrate în colecțiile Muzeului Județean Hunedorean - Deva Note 655-660 română
articol de periodic 1969 Sargetia. Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) , VALEA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Cozia - Deva Istorie Veche 47-53 română, franceză
articol de periodic 1970 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Vestigii dacice pe cursul mijlociu al Mureșului Istorie 11-19 română, franceză
articol de periodic 1970 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis FLOCA, Octavian (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Noi considerații privitoare la castrul roman de la Micia Istorie 43-57 română, franceză
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. Istorie 45-55 română, germană
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) , POP, Constantin (autor) Două piese sculpturale de bronz recent descoperite la Deva și Geoagiu Istorie 67-71 română, franceză
articol de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Un grup de vase dacice provenite de la Costești Studii şi articole 35-42 română, franceză
articol de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Publicații recent intrate în biblioteca Muzeului județean Hunedoara-Deva Note şi discuţii 269-279 română
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cuprinsul județului Hunedoara Studii şi articole 37-42 română, franceză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Cunoșteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei? Comunicări 353-355 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Valea Mureșului - parte integrantă a sistemului de fortificație a Daciei Studii şi articole 203-207 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) O importantă contribuție privitoare la problema continuității dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de Traian Studii şi articole 133-137 română, spaniolă
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Strategia lui Traian în războaiele dacice Studii şi articole 43-47 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" MĂRGHITAN, Liviu (autor) "ZIRIDAVA" XIX - XX Arad, 1996. RECENZII 767 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" MĂRGHITAN, Liviu (autor) Rolul economic al așezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia Studii şi articole 319-324 română, engleză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Reflecții asupra romanizării Daciei - Săpăturile arheologice de la Deva Studii şi articole 303-352 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Leu funerar din marmură provenit de la Micia Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 251-254 română, franceză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Membri ai Academiei române, originari din județul Hunedoara Studii şi articole - Istorie 531-535 română, franceză
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl MĂRGHITAN, Liviu (autor) , PETOLESCU, Constantin (autor) Vota pro salute principis Note şi discuţii 245-247 italiană
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Morminte din epoca feudală timpurie descoperite la Șeitin Discuţii şi Note 581-586 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Două noi reliefuri mithraice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Discuţii şi Note 693-700 română
articol de periodic 1969 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Săliștea (fost Cioara, jud. Alba) Discuţii şi Note 315-327 Română
articol de periodic 1970 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Micia a fost un „pagus" în tot timpul stăpînirii romane? Studii 579-594 Română
articol de periodic 1974 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 MĂRGHITAN, Liviu (autor) O nouă inscripție descoperită la Micia Note Arheologice 144-148 Română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie MĂRGHITAN, Liviu (autor) , ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Monumente sculpturale romane reprezentând pe Jupiter Ammon, recent descoperite în Dacia Superioară Studii 45-54 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie MĂRGHITAN, Liviu (autor) Cecilia Ioniță, Relații agrare în Grecia veche, București, 1977 RECENZII 145-147 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie MĂRGHITAN, Liviu (autor) Banatica, I (1971), II (1973), III (1975), IV (1977) RECENZII 595-598 română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie MĂRGHITAN, Liviu (autor) Ion Horațiu Crișan, Ziridava, Arad, 1978 RECENZII 463-465 Română
articol de periodic 1988 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie MĂRGHITAN, Liviu (autor) Wicolae Branga, Italicii și veteranii din Dacia, Timișoara, 1986 RECENZII 323-324 Română
articol de periodic 1999 Thraco-Dacica, XX, nr. 1-2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Chipul uman în aria traco-geto-dacică (reprezentările din argint) arheologie-istorie 258 română
articol de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. 1-2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) , AUGUSTIN, Mureșan (autor) Mărturii arheologice referitoare la stindardul daco-geților (descoperirile din secolul XX) arheologie-istorie 221 română
articol de periodic 1974 Tibiscus, 3, seria Istorie - Arheologie MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la sistemul vamal din cadrul Banatului în epoca romană 105-109 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Statistica tezaurelor de argint daco-gete descoperite în secolele XIX-XX I. Istoria românilor 37-41 română
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului
articol de periodic 1976 Ziridava, VI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aurel Vlaicu - pionier al aviației românești și legăturile sale cu masele populare de pe meleagurile arădene
articol de periodic 1978 Ziridava, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic 1978 Ziridava, X MĂRGHITAN, Liviu (autor) Contribuția obiectelor de argint din vestul Daciei la cunoașterea artei toreutice a băștinaților nord-dunăreni
articol de periodic 1978 Ziridava, X MĂRGHITAN, Liviu (autor) Paleoliticul în Banat - Mogoșanu Florea
articol de periodic 1980 Ziridava, XII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la geneza și evoluția societății dace pe meleagurile bănățene
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Sistemele de fortificații dacice și romane de pe valea inferioară a Mureșului
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aspecte ale procesului de romanizare în mediul rural al provinciei Dacia
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană și românească
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Un meșteșug-artă din Dacia preromană confirmar exclusiv de către descoperirile arheologice - Orfevrăria
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Divinități adorate în dacia preromană oglindite în Interpretatio Romana
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Al VII-lea congres internațional de tracologie
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României - Gumă Marian
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane I
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane II
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Membri al Academiei Române născuți în județul Arad
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII CARDIM, Ribeiro (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Muzee ale celui de-al treilea mileniu
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Armatele regilor Daciei (secolele V-I î.d.Hr)
articol de periodic 2008 Ziridava, xxv-2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Arta argintului la geto-daci
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV MĂRGHITAN, Liviu (autor) File de jurnal (1966) Despre tezaurul de monede romane imperiale de la Micia