Ziridava, XXIII, 2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) O descoperire înpîmplătoare din municipiul Arad atribuită Aurignacianului
articol de periodic BORONEANȚ, Adina (autor) , BORONEANȚ, Vasile (autor) Paleoliticul de la Zăbrani
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) O brățară de bronz descoperită la Vinga, județul Arad
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) ibule e schemă tracică în Banat și Transilvania
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Arad
articol de periodic CRÎNGACI, Maria-Emilia (autor) , ȚIPLIC, Ioan-Marian (autor) Sondajul arheologic din interiorul bisericii parohiale evanghelice din Sibiu
articol de periodic TĂTAR, Octavian (autor) Anul 1541 în istoria Transilvaniei. Realități politico-diplomatice și militare
articol de periodic TĂTAR, Octavian (autor) Disputa transilvano-habsburgică pentru Partium (1556-1565)
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Funcționarii români în structurile de conducere administrativ-politică și juridică de pe teritoriul comitatului Arad (1846-1894)
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Mișcările țărănești și desființarea iobăgiei în satele comitatului Zărand în primăvara anului 1848
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Mișcările țărănești din satele arădene contra notarilor și primarilor în primăvara anului 1948, preludiu al evenimentelor din toamna anului 1918 care au facilitat Marea Unire
articol de periodic PĂDUREAN, Corneliu (autor) Contribuții la cunoașterea structurii etnice a comitatului Arad în secolul al XIX-lea
articol de periodic PĂDUREAN, Corneliu (autor) Contribuții la cunoașterea structurii socio-profesionale a comitatului Arad în secolul al XIX-lea
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Contribuții arădene la fundarea bîncii "Albina"
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Problematica socială în scrierile lui Ioan Lupaș
articol de periodic DRONCA, Lucian (autor) Considerații privind situația economică a Austro-Ungariei la sfîrșitul secolului IXI și începutul secolului XX
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Adunarea populară de la Buteni din anul 1911
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Activitatea cărturarilor ardeleni în Basarabia anilor 1917-1918
articol de periodic PLOSCĂ, Cristina (autor) Repere din activitatea filologului Alexandru Ciura în preajma unirii
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Evenimentele revoluționare desfășurate în județul Hunedoara în toamna anului 1918
articol de periodic POP, Marin (autor) Satul sălăjan după Marea Unire (1918-1921)
articol de periodic COSTEA, Simion (autor) Reacțiiile Iugoslaviei și Cehoslovaciei la planul Briand de Uniune Europeană
articol de periodic MARTIN, Antoniu (autor) Instituția regiunii în legislația și practica politică interbelică
articol de periodic MAGHIȘ, Ruxandra (autor) Priblema învățătorilor refugiați în județul Arad în urma rapturilor teritoriale din vara anului 1940 săvîrșite asupra României
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Documente ale Institutului Social Banat-Crișana privind sănătatea în Timișoara interbelică
articol de periodic CLEPEA, Cornel (autor) Episcopul andrei Magier, continuator al proiectului de înființare a unei Universități în Arad
articol de periodic CLEPEA, Cornel (autor) Activitatea societății "Cultul Eroilor" în Arad în perioada interbelică
articol de periodic MUNTEAN, Luminița (autor) Publicitatea în presa arădeană interbelică
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale activității sindicale în județul Caraș (23 august 1944 - 30 decembrie 1947)
articol de periodic SALA, Gabriel (autor) Colectivizarea în localitatea Felnac
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Cu privire la emblema irdinului dragonului reprezentată pe sigiliul din 1437 al voievodului Vlad Dracul
articol de periodic COMȘA, Doina (autor) , RUS, Dorin-Ioan (autor) Table de breaslă în colecția Muzeului Municipal Mediaș
articol de periodic COMȘA, Doina (autor) , RUS, Dorin-Ioan (autor) Obiecte de breaslă aflate în colecția de cositoare a Muzeului Municipal din Mediaș
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Scena săgetării corbului reprezentată în sigilii domnești din secolul al XVIII-lea
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigilii arădene din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu
articol de periodic CZIBULA, Adriana (autor) , LĂZĂRESCU, Dan (autor) Un dramaturg austriac al secolului al XVIII-lea: Johan Franz Hieronymus Brockmann
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Un istoric al parcurilor și frădinilor decorative din teritoriul județelului Arad (secolele XVIII-XX). Obiectivele din afara orașului Arad
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Rolul periodicelor româești editate la Budapesta în răspîndirea literaturii române moderne (1863-1919)
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) , SZATMARI, Imbre (autor) Marki Sandor și colecția de antichități a liceului din Arad - II
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Membri al Academiei Române născuți în județul Arad
articol de periodic SIDA, Viorel (autor) Un documenr postal și militar din anul 1918
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Repere metodologice în cercetarea perioadei 1947-1989
articol de periodic CARDIM, Ribeiro (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Muzee ale celui de-al treilea mileniu
articol de periodic PĂDUREAN, Corneliu (autor) Nicolae Bocșan. Portretul unui istoric