Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 volume
  • 45 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1999 Bibliografia vexilologiei românești, anul 1999 DOGARU, Maria (autor), MUREȘAN, Augustin (autor)
volum de carte 2011 Bule de aur emise în cancelariile Țării Românești și Moldovei, anul 2011, seria Științe auxiliare ale istoriei MUREȘAN, Augustin (autor), MUREȘAN, Olivian (autor), MAN, Călin (copertă)
volum de carte 2005 De-a lungul frontierei. La aniversarea de 10 ani de colaborare între localitățile de frontieră ale județelor Arad și Bekes/ Hatar menten. Arad es Bekes megyek hatar menti telepulesei egyuttmukodesenek, anul 2005 HÜGEL, Peter (autor), MUREȘAN, Augustin (autor), DEMȘEA, Dan (autor), LASCU, Horia (autor), ȘERBAN, Virgil (autor), OARCEA, Felicia (autor), GUJDAR, Gabriella (traducător), TAPASZTO, Erno (traducător), HUSZARIK, Pavel (traducător)
volum de carte 2007 Istoricul Liviu Mărghitan la a 70-a aniversare, anul 2007 HÜGEL, Peter (redactor șef), MUREȘAN, Augustin (redactor responsabil)
volum de carte 2006 Sigilii de bresle din vestul și nord-vestul României (secolele XVI-XIX), anul 2006 MUREȘAN, Augustin (autor)
volum de carte 2010 Sigilii de târguri și orașe din comitatul Arad și împrejurimi (secolele XVIII - XIX), anul 2010, seria Științe Auxiliare ale Istoriei MUREȘAN, Augustin (autor)
volum de carte 2009 Sigilii sătești și comunale din comitatul Arad și împrejurimi (secolele XVII - XIX), anul 2009, seria Științele Auxiliare ale Istoriei MUREȘAN, Augustin (autor), POPOVICI, Ioan (autor), MAN, Călin (copertă), HORNOIU, Florin (ilustrații)
volum de carte 2008 Steme ale familiei Mocioni, anul 2008, seria Științe Auxiliare ale Istoriei MUREȘAN, Augustin (autor)
volum de carte 2012 Stemele ținuturilor României (1938-1940), anul 2012, seria Științe Auxiliare ale Istoriei MUREȘAN, Augustin (autor)
articol de periodic 1998 Analele Banatului: AnB, VI, seria Arheologie-Istorie MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare ale satului Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 647-652 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului: AnB, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MUREȘAN, Augustin (autor) Două sigilii ale breslei croitorilor de sumane din Timișoara 183-188 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Analele Banatului: AnB, XXV, seria Istorie-Arheologie MUREȘAN, Augustin (autor) , VALEA, Puiu Emilian (autor) Două tipare sigilare ale Bisericii ortodoxe române din Lipova Istorie Modernă şi Contemporană 269-271 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 VII. Muzeografie 747-750 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX DOGARU, Maria (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
articol de periodic 1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a arhivelor naționale IV. Muzeografie 387-391 română
articol de periodic 2013 Crisia, XLIII MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilar din 1816 al breslei unite din Lugoj 129-132 română
articol de periodic 2014 Crisia, XLIV MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul sigilar al breslei fierarilor, rotarilor, fierarilor de cuie, frânghierilor, curelarilor, șelarilor, dogarilor, brutarilor și săpunarilor din Jimbolia (1824) 81-83 română
articol de periodic 2015 Crisia, XLV MUREȘAN, Augustin (autor) Câte ceva despre stindardul dacic și funcțiile lui pe columna lui Traian 39-53 română
articol de periodic 2016 Crisia, XLVI MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul sigilar al breslei dulgherilor, lăcătușilor, argintarilor, zidarilor, sticlarilor, armurierilor, morarilor, tâmplarilor, tinichigiilor și năsturarilor din Jimbolia (1824), 123-127 română
articol de periodic 2017 Crisia, XLVII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliul breslei unite din Ciacova pe un document din 1823 113-117 română
articol de periodic 2018 Crisia, XLVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliile cu scena învierii lui Iisus Hristos ale localității Ostern (azi Comloșu Mic), județul Timiș 149-155 română
articol de periodic 2018 Crisia, XLVIII MUREȘAN, Augustin (autor) , CRIȘAN, Ioan (autor) Drapelul reconstituit al Gărzii Naționale Române din Cefa (județul Bihor) 203-209 română
articol de periodic 2019 Crisia, XLIX MUREȘAN, Augustin (autor) Sigilii comune ale unor localități rurale din comitatul Bihor (secolele XVIII-XIX). Opinii 247-257 română
articol de periodic 1997 Revue Roumaine de Chimie, 42-1 MUREȘAN, Augustin (autor) , VÎȚĂ, Mihai (autor) , TĂTARU, Lucia (autor) , BĂLBĂ, Doina (autor) Syntheses of new reactive cationic products 71-76
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BARBU, Mircea (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Noi descoperiri dacice de la Arad - Micalaca
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI MUREȘAN, Augustin (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea - Pascu Ștefan
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI MUREȘAN, Augustin (autor) Colecția de matrice sigilare ale Arhivelor Statului - Dogaru Maria
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Valeriu Seredan, comandant al gărzii naționale române a marinarilor de la Pola
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Steagul delegației studenților de la Institutul teologic din Arad purtat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilae al breslei mixze din Pîncota
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) O scrisoare a lui Caius Brediceanu către Elena Goldiș
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) O epistolă inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX DOGARU, Maria (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) , STOI, Dimitrie (autor) Heraldica în slujba cercetării istorice: evoluția însemnelor heraldice aparțonînd familia Mocioni
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MUREȘAN, Augustin (autor) Un sigiliu al brezlei zidarului și dulgherilor din Aradul-Nou
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MUREȘAN, Augustin (autor) Inscripții aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI MUREȘAN, Augustin (autor) Vasile Cucu delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI MUREȘAN, Augustin (autor) Semnificația sigiliului prefecturii Auraria Gemina
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI MUREȘAN, Augustin (autor) Un sigiliu al breslei mixze din Ghioroc, județul Arad
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Traian Popoviciu, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Cîteva tipare sigilare procenind de la biserici sătești din Moldova
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Sigilii ale breslelor din Pecica pe un document din 1854
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MUREȘAN, Augustin (autor) Sintria I-II (Tomul I) 1982-1983 (dat la tipar în decembrie 1987)
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) O brățară de bronz descoperită la Vinga, județul Arad
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) Cu privire la emblema irdinului dragonului reprezentată pe sigiliul din 1437 al voievodului Vlad Dracul
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) Scena săgetării corbului reprezentată în sigilii domnești din secolul al XVIII-lea
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliul din 1672 al lui Grigorie I Ghica Voievod al Țării Românești. O reprivire sigiliografică
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MUREȘAN, Augustin (autor) Tipare sigilare de breaslă timișorene din secolele XVII-XIX
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MUREȘAN, Augustin (autor) O variantă a stemei din 1834 a orașului Arad reprezentată pe casa fostei vămi
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) Stema familiei Huniazilor pe o arbaletă din secolul al XV-lea
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Tipare sigilare bisericești din colecția direcției județene Arad a Arhivelor Naționale (II)
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilar din 1818 al breslei unite din Lugoj
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul de sigiliu din 1876 al asociațiunii meșteșugarilor fierari, rotari, dogari și frînghieri din Sîntana, comitatul Arad
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica HUREZAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) The medieval church in the village of Secaș (Arad County) and its vestigeas
articol de periodic 2021 Ziridava, XXVI, seria Studia Historica MUREȘAN, Augustin (autor) Stema familiei Huniade pe unele arbalete din secolul al XV-lea. Noi date / The Coat of arms of Huniade family on some crossbows from the 15th century. New data 43-56