Ziridava, XXVI, 2021, seria Studia Historica


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuvânt înainte 9-11 română
articol de periodic BULBOACĂ, Sorin (autor) O familie nobiliară românească din comitatul Zarandului – Moga de Hălmagiu (sec. XV–XVI) / A Romanian noble family from the Zarand County – Moga from Hălmagiu (15th–16th centuries) 11-23 română
articol de periodic COLTA, Elena Rodica (autor) Franciscanii și cultura occidentală în vestul României. Biblioteci în mișcare / The Franciscans and occidental culture in western Romania. Libraries on the move 23-42
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Stema familiei Huniade pe unele arbalete din secolul al XV-lea. Noi date / The Coat of arms of Huniade family on some crossbows from the 15th century. New data 43-56
articol de periodic EMBER, Andreea (autor) Un chateau d’architecture classique – Le Chateau de la Maisons sur Seine / A classic architecture castle – Castle of Maisons sur Seine 57-82
articol de periodic PECICAN, Ovidiu (autor) Letopisețul Cantacuzinesc și Cronica lui Matei Basarab / The Cantacuzino’s Family Chronicle and The Chronicle of Matei Basarab 83-96
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Organizarea administrativ-revoluționară românească a scaunelor Mediaș și Sighișoara în 1848-1849 / The Romanian administrative-revolutionary organization of the Mediaș and Sighișoara chairs in 1848–1849 97-116
articol de periodic DETEȘAN, Daniela (autor) Testamente feminine din districtul Năsăud / Female testaments from Năsăud district 117-137
articol de periodic ANDÓ, Andrei (autor) Presa imigrației româno-maghiare în America / Romanian-Hungarian immigration press in America 137-154
articol de periodic GROZA, Mihai Octavian (autor) O viață închinată învățământului românesc transilvănean. Contribuții privind biografia profesorului Tit Liviu Blaga (1881–1916) / A life dedicated to the Transylvanian Romanian education. Contributions regarding the biography of professor Tit Liviu Blaga (1881–1916) 155-164
articol de periodic Elite intelectuale ale generației Marii Uniri. Episoade din istoria familiilor Robu și Coțioi / Intellectual elites of the Great Union generation. Scenes from the history of Robu and Coțioi families 165-178
articol de periodic MITU, Melinda (autor) Obiecte propagandistice din timpul Marelui Război în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei / Propagandistic objects from the Great War held in the collections of the National History Museum of Transylvania 179-187
articol de periodic MĂRAN, Mircea (autor) Românii din Iasenova / The Romanians from Iasenova 189-196
articol de periodic POP, Marin (autor) Participarea organizației Partidului Național Român din județul Arad la alegerile parlamentare din noiembrie 1919 și iunie 1920 / Participation of the organization of Romanian National Party from Arad county in the parlamentary elections of November 1919 and June 1920 197-224
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Participarea Ripensiei la competițiile fotbalistice interne (1928–1931) / Participation of the Ripensia team in the internal football competitions (1928–1931) 225-256
articol de periodic MIRCEA, Ionela Simona (autor) Direcții de acțiune ale Camerei de Comerț și Industrie Alba în perioada 1928–1934, reflectate în rapoartele de activitate din 1933–1934 / Direction of action of the Alba Chamber of Commerce and Industry during 1928–1934, reflected in activity raports from 1933–1934 257-274
articol de periodic BARON, Mircea (autor) Prizonieri de război sovietici utilizați în activitatea productivă din Valea Jiului / Soviet prisoners of war used in production in the Jiu Valley 275-296
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) O sută de ani de la instituirea stemei Regatului României (1921–2021) / One hundred yers since the establishment of the establishment of the coat of arms of the Kingdom of Romania (1921–2021) 297-308
articol de periodic COLTA, Ioan Paul (autor) Recenzie – Japonisme in the Austro-Hungarian Monarchy 309-312