Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 181 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Santuarul dacic de la Pecica Studii şi Materiale 91-101 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Contribuții la problema lucrării podoabelor dacice Studii şi Materiale 93-114 română (şi un rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII STOICOVICI, Eugen (autor), WINKLER, Iudita (autor) Über die Stanzen von Pecica und von Ludești Note şi discuţii 477-479 germană
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DORNER, E. (autor) Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou? Note şi discuţii 503- română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română (rezumat în franceză)
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații privind geneza și înfințarea Asociațiunii Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român 631-640 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad Note şi discuţii 507-528 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Originea unui plan eronat al cetății Lipova Note şi discuţii 639-642 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLOVAN, Ioan (autor) Asociația Națională Arădană pentru Cultura Poporului Român, factor de solidarizare și unitate națională (1863-1918) Note şi discuţii 701-710 română (rezumat în franceză)
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina (autor) Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 579-582 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie HUGEL, Peter (autor), POP, Constantin (autor) Despre două piese figurative din Muzeul județean Arad 579-583 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe (autor) Gheorghe Pop de Băsești în corespondență cu arădenii Istorie modernă 439- română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BARBU, Mircea (autor), HUGEL, Peter (autor) Die Arader ebene im 2.-4 jahhundert n. Chr. 538-596 germană
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare TUNARU, Radu (autor) Restaurarea butucului breslelor arădene Restaurare. Conservare 419-424 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OARCEA FELICIA, Aneta (autor) Frecvența școlară în orașul Arad la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie modernă 101-124 română (şi un rezumat în franceză)
1931 Analele Banatului, IV-2-4 MILOIA, Ioachim (autor) Săpăturile dela Periamoș 187-188 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie LUCA SABIN, Adrian (autor) Observații privind faza clasică a culturii Bodrogkeresutur în Romania. Așezarea de la Pecica-Forgaci (județul Arad) 49-84 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Vînători 171-178 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie COLTA, Elena (autor) Cîteva tipărituri ocazionale timișorene identificate în fosta colecție bibliofilă Janos Vasarhelyi din Arad 415-427 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie COLTA, Elena (autor) Obiceiuri tradiționale de Paști, în județul Arad 172-182 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie ZETOCHA, Albina-Maria (autor) Datini și obiceiuri de primăvară la slovacii din Nădlac (jud. Arad) 225-230 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie BORONEANȚ, Vasile (autor), HUGEL, Peter (autor), HUREZAN, Pascu (autor) Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliș, jud. Arad) și din partea de SV a Masihului Highiș 381-389 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare ale satului Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 647-652 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie DASCĂL, Natalia (autor) Documente privind istoria orașului Timișoara în colecțiile Muzeului Județean Arad 653-663 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Un topor eneolitic de cupru găsit la Semlac (jud. Arad) 95-107 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie BEJINARIU, Ioan (autor) Piese din necropola de epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în Colecția Muzeului din Zalau 67-71 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BARKER, Alex (autor), O'SHEA, John (autor), SHERWOOD, Sarah (autor), SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) New archaeological investigations at Pecica Șanțul Mare 81-109 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TĂNASE, Daniela (autor) Cîteva observații cu privire la mormîntul de orfevru din epoca avară descoperit la Felnac (jud. Arad) 237-264 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie BARKER, Alex. (autor), NICODEMUS, Amy (autor), O'SHEA, John (autor) Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare": the 2006 campaign 211-227 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie OARCEA, Felicia (autor) Evoluția istorică a stațiunii balneo-climaterice Moneasa (jud. Arad) până în 1918 171-181 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie SALA, Gabriel (autor) Revolta de Ita din 1947 357-368 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie DEMȘEA, Dan (autor) Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea națională din Arad (1857-1889) 271-277 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie ARDELEANU, Marius (autor), SAVA, Victor (autor) Observații asupra unei achiziții a Complexului Muzeal Arad 23-31 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Livia (autor) Dreptul de târg și procesul de urbanizare. Cazul Felnac 143-148 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie OARCEA, Felicia (autor) Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 193-204 română (rezumat în franceză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie BARKER, Alex. (autor), MOTTA, Laura (autor), O'SHEA, John (autor), SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare" 2006-2009 67-78 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie NICODEMUS, Amy (autor) The bronze age and dacian fauna from new excavations at Pecica "Șanțul Mare" 79-84 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie MĂRGINEAN, Florin (autor) Cercetări privind necropola medieval timpurie de la Pecica - Șanțul Mare (sec. X/XI-XIII) 221-251 română (rezumat în engleză)
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Historic geography and archaeological topography at Bulci and Căpălnaș 147-155 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Fortificațiile Lipovei și Timișoarei în preajma cuceririi otomane (1551) 299-303 română (rezumat în engleză)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Faunal remains from the Ottoman period (16th century Ad) at Pâncota - "Turkish Fortress" (Arad County) 305-324 engleză
1993 Analele Brăilei, 1 ANGHEL, Emil (autor) Succesiunea tîrgurilor ca element structural definitoriu al orașului Arad 395-410 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 OȘIANU, Romulus (autor) Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GODEA, Ioan (autor) Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (județul Arad) 309-323 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DIHOR, I. (autor), IDU, P. (autor), MORARIU, T. (autor) Aspecte actuale ale păstoritului de cîmpie în Banat 393-307 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VEREȘ, Cristian (autor) Aspecte ale credințelor populare din zona Depresiunii Gurahonț, jud. Arad 311-313 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RACEU, Dorina-Elena (autor) Repere monografice privind așezări locuite de slovaci în judeâele Arad și Timiș 211-230 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAN, Raluca (autor) Confesiuni creștine în zona Gurahonț 467-4470 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VEREȘ, Cristian (autor) Cîrciuma și gura satului în mediul rural arădean 559-566 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COLTA, Rodica (autor) Legăturile etnologului Romulus Vuia cu Aradul 95-108 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 COCUZ, Ioan (autor), HULUBEI, Matei (autor) Contribuții ale sucevenilor la luptele din defileul Crișului Alb (septembrie 1944) 21-33 română
2002 Arheologia Medievală, IV FLOAREȘ, Dan (autor) Cetăți medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezean G. 233- română
2002 Arheologia Medievală, IV OROS, Valentin (autor) Biserici medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezean G. 237- română
2007 Arheologia Medievală, VI HUSZARIK, Pavel (autor), MĂRGINEAN, Florin (autor) Cimitirul medieval timpuriu de la Nădlag "Lutărie" (jud. Atad) 17-56 română
2007 Arheologia Medievală, VI TODA, Oana (autor) Mozaicurile medievale de la Bizere - Burnichioiu Ileana, Rusu Adrian 261-262 română
2007 Arheologia Medievală, VI RUSU, Adrian (autor) Abația de la Pîncota și vestigiile ei. 262-266 română
1971 Banatica, 1 BULILĂ, Adriana (autor), FENEȘAN, Costin (autor), ȚIGU, Viorel (autor) Biserica ortodoxă română din Lipova IV. Istoria culturii şi artelor 353-372 română
1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad V. Repertorii arheologice şi bibliografii 395-402 română
1975 Banatica, 3 POPA, Mircea (autor) Încercarea lui Andrei Șaguna de a edita un ziar la Arad sau Timișoara în 1849 V. Istoria artei şi culturii 311-315 română
1985 Banatica, 8 LUCA SABIN, Adrian (autor) Descoperi arheologice în hotarul comunei Șiria (jud. Arad) din Neolitic pînă în epoca romană tîrzie 457-463 română
1995 Banatica, 13-II GRIGOR, Ana (autor) Dispuze confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea 71-78 română
1995 Banatica, 13-II GHIȘA, Alexandru (autor) Convorbiri romano-ungare la sfărșitul primului război mondial - tratativele de la Arad între Consiliul Național Român și Consiliul Național Ungar, 13-14 noiembrie 1918 355-372 română
2010 Banatica, 20-1 SAVA, Victor (autor) Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecția Dr. Kasa Antal (Dorobanți, județul Arad) 129-141 română
2011 Banatica, 21 MARGINA, Adrian (autor) Conscripția și inventarul bunurilor Cetății Ineu în anul 1605 89-104 română
2012 Banatica, 22 MARGINA, Livia (autor) Un plan al depozitului de sare din Arad în 12774 197-207 română
2012 Banatica, 22 BEDECEAN, Mihaela (autor) The episcopal elections in Arad 1873, as reflected by the romanian press 217-227 engleză
2013 Banatica, 23 MAGINA, Adrian (autor) Documentele autorităților urbane din Lipova (1455-1548) 599-617 română
2013 Banatica, 23 ENACHE, Sergiu (autor) Cercetări interdisciplinare vizînd reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei - Măruia L. 689-691 engleză
2010 Biharea, 2010 ROȘU, Aurel (autor) Meșteșugul spătăritului în Țara Zarandului și importanța lui la scară națională I. Etnografie 145-154 română
2011 Biharea, 2011 ROȘU, Marieta (autor) Meșeșugul lăzilor de zestre. Centrele de lădari Nadaș. Hășmaș și Dieci I. Etnografie 45-48 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDREICA, Luminița (autor), BĂBĂU, Alexandra (autor), MĂRGINEAN, Florin (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac "lutărie" (jud. Arad) 191-206 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 PĂDUREAN, Eugen (autor), SAVA, Victor (autor) Descoperiri ale culturii Baden și prima epocă a fierului de pe teritoriul actual al municipiului Arad 31-55 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 MĂRGINEAN, Florin (autor) Die statue des heiligen Petrus von Bulci 163-170 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SAVA, Victor (autor) Săpătura lui Egon Dorner de la Pecica "Cărpmidăria C.A.P. Ogorul", județul Arad. Descoperirile preistorice 53-81 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 SAVA, Victor (autor) Gornea-Kalakaca discoveries from Felnac Complexul Zootehnic, Arad County 83-95 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MĂRGINEAN, Florin (autor) Material culture testimonies from the medieval fortress of Agrișu Mare (Arad County) 167-177 engleză
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂZUREANU, Emil (autor) Colecția etnografică a muzeului sătesc din Beliu 139-143 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan (autor), LUNGESCU, Olivia (autor) Interiorul țărănesc din Valea Crișului Alb 521-526 română
1981 Cercetări Arheologice, IV MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud. Arad 90-99 română (rezumat în franceză)
2000 Cercetări Arheologice, XI-II OȚA, Silviu (autor) Pieces inedites de la collection du Musee National d'Histoire de la Roumanie decouvertes dans la necropole du XI-e siecle de Vîrșad-Movila din Vii (Dep. D'Arad) 497-505 franceză
1979 Cercetări Numismatice, II ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur din secolul al XIII-lea descoperit la Sâmbăteni, jud. Arad / Un dépôt monétaire du XIIIe siècle découvert à Sâmbăteni, dép. d’Arad / A XIIIth century treasure found in Sîmbăteni, Arad county Numismatică (Numismatique, Numismatics) 47-110 română
1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Server (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Săpăturile arheologice de la Berindia I. Studii şi materiale 47-96 română
1975 Crisia, V BLĂJAN, M. (autor) Descoperiri dacice și sarmatice la Șeitin (J. Arad). I. Studii şi articole 69-87 română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) I. Studii 21-34 română
1976 Crisia, VI COVACI, Varonica (autor) Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 75-88 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) IV. Recenzii 293-294 română
1977 Crisia, VII CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) I. Studii 45-64 română
1977 Crisia, VII RANCA, I. (autor) Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria 1861 II. Documente 329-349 română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin (autor) Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand IV. Recenzii 833-834 română
1980 Crisia, X ROȘU, T. (autor) O telegramă a lui Jaszi Oszkar către prefectul din Arad (7 noiembrie 1918) III. Articole şi note 649-651 română
1982 Crisia, XII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci I. Studii 29-60 română
1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Descoperirile paleolitice de la Aciuța, județul Arad III. Articole şi note 423-430 română
1983 Crisia, XIII LĂZUREANU, E. (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul monetar feudal de la Beliu (județul Arad) III. Articole şi note 455-460 română
1985 Crisia, XV PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic de pe Valea Mureșului Inferior și a Crișului Alb II. Arheologie şi istorie 27-53 română
1987 Crisia, XVII MUREȘAN, A. (autor) Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad III. Articole şi note 313-317 română
1987 Crisia, XVII BOLOVAN, I. (autor), MOȚIU, D. (autor) Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad (1863-1870) III. Articole şi note 331-338 română
1988 Crisia, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezări de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului III. Articole şi note 381-405 română
1988 Crisia, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 VII. Muzeografie 747-750 română
1989 Crisia, XIX BORCEA, Liviu (autor) Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului I. Studii 181-203 română
1989 Crisia, XIX BOLOVAN, Ioan (autor), BOLOVAN, Sorina (autor) Evoluția cantitativă și compoziția socio-profesională a membrilor Asociației Naționale Arădene (1863-1910) I. Studii 231-246 română
1989 Crisia, XIX GLUCK, Eugen (autor) Din răsunetul european al răscoalei din 1735 III. Articole şi note 423-427 română
1989 Crisia, XIX DOGARU, Maria (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe (autor) Biserică și revoluție. Sinodul ortodox românesc de la Chișineu Criș 1849 - Miskolczy Miskolczy III. Recenzii 283-284 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII CHIȘEREU, Dumitru (autor) Aspecte privind desfășurarea alegerilor din noiembrie 1946 în județul Arad și rezultatele lor III. Monografii 337-347 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a arhivelor naționale IV. Muzeografie 387-391 română
1998 Crisia, XXVIII MOISA, Gabriel (autor) Reprimarea răscoalelor țărănești din anul 1949 în Bihor și Arad. Contribuții documentare II. Documente 137-170 română
1999 Crisia, XXIX MIHOC, Blaga (autor) Legăturile episcopului Samuil Vulcan cu intelectualii arădeni I. Studii şi articole 137-141 română
2009 Crisia, XXXIX SAVA, Victor (autor) Descoperiri neolitice și de epoca bronzului la Macea "Topia" (județul Arad) I. Studii şi articole 17-40 română (rezumat în engleză)
2010 Crisia, XL TOMA, Corina (autor) Reevaluarea tezaurului monetar din sec. XIV/XVII descoperit la Gurba (jud. Arad) I. Studii şi articole 107-155 română
2010 Crisia, XL MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Colonizarea țăranilor în Ineu, județul Arad, prin reforma agrară din 1921 I. Studii şi articole 281-286 română
2013 Crisia, XLIII NENETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Il caso ' Bernardo de Aldana': l'abbandono di lippa/Lipova e le sue conseguenze. 1552-1556 101-115 italiană
2013 Crisia, XLIII MOISA, Gabriela (autor) Organizația anticomunistă condusă de Adrian Mihuț (1948-1956) 163-181 română
2016 Crisia, XLVI CIURE, Florina (autor) Cucerirea Aradului de către Habsburgi (1686) într-un izvor venețian contemporan 111-116 română
2019 Crisia, XLIX SAVA, Victor (autor) Așezarea eneolitică Ghioroc “CFR Situl 1”, județul Arad 9-21 română
2011 Istros, XVII PASCU HUREZAN, George (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) The dacian deposit of iron items from Neudorf-Pîrîul Roșia, Arad County, A new assessement .11-30 engleză
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 POPESCU, Dorin (autor) Cercetări arheologice in Transilvania (I - IV) 041-250
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) Cercetări asupra paleoliticului timpuriu 281-292
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 DORNER, Egon (autor), RUSU, Mircea (autor) Săpătura de salvare de la Șiclău 705-712
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpăturile de la Cladova, com. Păuliș, jud. Arad 013-015
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BORONEANȚ, Vasile (autor), HUREZAN, P. (autor), ZDROBA, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Cladova, jud. Arad 019-022
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 MIZGAN, Vasile (autor) Cetăți medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezan G. 160-161 română
1976 Muzeul Național, III arh., GRECEANU, Eugenia (autor) Un tip singular al arhitecturii feudale românești: biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad / Un type isolé de l'architecture féodale roumaine : l'église de la Dormition de Lipova, dept. d'Arad 279-290 română
1982 Muzeul Național, VI CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), PAPOIU, Lizica (autor) O diplomă de înnobilare (sec. XVIII) în Țara Crișului Alb /One ennobling diploma (18th century) from the „Țara Grisului Alb" county" 195-199 română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii BALAJ, Lavinia (autor), CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), LAZĂR, Viorel (autor), SZEIBEL, Noémi (autor) The herpetofauna of the lower hydrographical basin of Crișul Alb, the district of Arad (Romania) Animal Biology / Biologie animală 143-148 engleză; română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii BLAGA-LUNGULESCU, Ruxandra (autor), BOGDAN, Horia (autor), RADU, Nicoleta Réka (autor), TÓTH, Annamária (autor), TÓTH, Beáta (autor) Analyses regarding some Bombina Genus’s populations in the Arad County, Romania Animal Biology / Biologie animală 171-176 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii BOGDAN, Horia Vlad (autor), CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor), DAVID, Anamaria (autor), GALE, Olivia (autor), SUCIU, Ioana Cristina (autor) The feeding of Trituros cristatus population from the north-west of Arad County, Romania Animal Biology / Biologie animală 149-153 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii CONDURE, Natalia (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), LAZĂR, Vasile (autor), SAS, Istvan (autor), SZEIBEL, Noémi (autor) The herpetofauna in the plain area from the westem Satu Mare county, Romania Animal Biology / Biologie animală 161-166 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii BOGDAN, Horia Vlad (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), FERENTI, Sara (autor), RADU, Nicoleta Réka (autor), TÓTH, Annamária (autor) The dynamics of a yellow bellied toad population (Bombina variegata) (Amphibia: Discoglossidae) from Madrigesti area (Arad County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 182-186 engleză; română
2002 Patrimonium Banaticum, I LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Creatori și realizatori de mobilă arădeni stil 1900. Familia Reinhardt Istoria artei, arhitectură, monumente 209
2005 Patrimonium Banaticum, IV SZEKELY, Gabriel (autor) Spațiul urban al orașelor Timișoara și Arad. Perioada 1780-1900 Arhitectură 379
2006 Patrimonium Banaticum, V SZEKELY, Gabriel (autor) Arhitectura vernaculară și cea cultă din Timișoara și Arad 1700-1918 Istoria Artei 149
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ANDREICA, Luminița (autor) Analiza antropologică a șase morminte medievale descoperite la Tauț, punctul "La Cetate" - campania 2006 (jud. Arad) 379-392 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" TOLL, Dumitru (autor) Colectivizarea în comuna Pîncota - studiu de caz SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Realităţi politice în Transilvania după al II-lea război mondial 175-182 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII PETRAȘ, Lucian (autor) Campanii electorale comitatense și dezbateri congregaționale în comitatul Arad între anii 1895-1913 Istorie 365-373 română, engleză
2005 Revista Bistriței, XIX PETRAȘ, Lucian (autor) Activitatea desfășurată de Ștefan Cicio-Pop în legislatura parlamentară 1910-1914 Istorie 249-255 română, engleză
2006 Revista Bistriței, XX PETRAȘ, Lucian (autor) Gruparea tribunistă și criza Partidului Național Român din anii 1910-1912. Între disputa politică și confruntarea de idei Istorie 301-307 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII DĂNCILĂ, Andreea (autor) Activitatea "Societății scriitorilor români" în Transilvania la început de secol XX Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 251-256 română, engleză
2015 Revista Bistriței, XXIX KACSO, Carol (autor) Descoperiri din epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) 23-41 română, germană
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III DUNĂRE, Nicolae (autor) Sate din Zarand specializate în meșteșuguri țărănești 117- română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV DUNĂRE, Nicolae (autor) Portul popular din Țara Zărandului 227-272 română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V DUNĂRE, Maura (autor), DUNĂRE, Nicolae (autor) Țesături și alesături populare din Țara Zarandului 549- română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 DUDAȘ, Florian (autor) Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului 153-161 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 VLAD, Ionel (autor) Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului popular antifascist de la Țebea 477-479 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV BUTA, Vasile (autor) Nume de familie și date demografice din Hălmagiu 287-298 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Ioachim (autor) Evoluția tehnicii mineritului și a prelucrării metalelor prețioase în Țara Zarandului (sec. al XVIII-lea) 317-323 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 LAZĂR, Aurel (autor) Răsunetul eroicelor lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929 în presa arădeană 479-484 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 RONDOLEANU, Lucia (autor) Considerații asupra icoanelor pe lemn din Țara Zarandului 727-732 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind revoluția de la 1848/1849 în Comitatul Zarand 243-252 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între vanii 1861 și 1876 (II) 413-436 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 CERGHEDEAN, Mihai (autor) Cîteva date cu privire la conscripția militară din vara anului 1784 în comitatele Hunedoara și Zarand 745-752 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BARBU, Mircea (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) 13-24 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 513-528 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 DEMȘEA, Dan (autor) Aradul și avionul Vlaicu III 691-710 română
1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, seria 1995-1996 LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Mănăstirea franciscană Maria Radna - monument baroc - păstrător de valori culturale 637-643 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, seria 1997-1998 MIHAI, David (autor) Arhaic și modern în inventarul gospodăriei țărănești zărăndene. Evoluție și involuție în mentalitate 873-879 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 PĂDUREAN, Eugen (autor) Manifestări ale artei figurative dacice în județul Arad 163-168 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 DEMȘEA, Dan (autor) Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) 27-32 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 DEMȘEA, Dan (autor) Programul național al lui Ioan Tomici pentru eparhiile Arad, Timișoara și Vîrșeț (martie - aprilie 1848) 433-437 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII PETRAȘ, Lucian (autor) Alegerile parlamentare din anul 1910 în comitatul Arad între legalitate și realitate 357-366 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII JOSAN, Nicolae (autor) Un membru, mai puțin cunoscut, al Consiliului Național Român Central din Arad, originar din județul Hunedoara 399-401 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII DAVID, Mihai (autor) Mitologie istorică în Țara Zarandului 727-738 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV DEMȘEA, Dan (autor) Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiș în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932) 395-402 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV DEMȘEA, Dan (autor) Inițiative muzeale arădene până la 1881. Colectii, colecționari, donatori, cercetători, expoziții. 903-908 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI DAVID, Nicoleta (autor) Funcțiile strategică și culturală ale Țării Zarantului 326-335 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuția românilor din Zarand la înfăptuirea Marii Uniri din 1918 552-566 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI PAPP ȘTEFAN, Viorel (autor) Situația învățământului din Țara Zarandului în perioada 1918-1923. Activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei . 803-824 română
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXVIII, seria II SAVA, Victor (autor) Topoare de cupru din colectia Complexului Muzeal Arad 17-52 română
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIX, seria III BALAZS, Marcela (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Rolul pădurii în istoria Țării Zarandului. Un regulament de lemnărit din anul 1863 315-328 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii BOCȘAN, Nicolae (autor), FAUR, Viorel (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Contribuția Preparandiei din Arad la mișcarea națională din părțile vestice în anii 1815-1817 181-196 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare CIUBOTĂ, Viorel (autor) Trei scrisori inedite ale "Asociației Naționale din Arad pentru Cultiura și Conservarea Poporului Român" 141-147 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie SOROCEANU, Tudor (autor) Însemnătatea stratigrafiei de la Pecica pentru epoca bronzului carpato-danubian 241-250 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BULGARU-FENEȘAN, Cristina (autor) Forme de împotrivire în sangeacurile Lipova și Caranserbeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane 419-449 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin (autor) Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie SASU, Aurel (autor) Sumanele din zona etnografică Ineu-Beliu (județul Arad) 69-75 română
1972 Studii și Materiale, III-IV ANTAL, Vasile (autor), SZOMBATH, Zoltan (autor) Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Tg.-Mureș și Pecica (jud. Arad) 27- română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai (autor) Din corespondența inedită a Dr. Vincențiu Babeș cu Banca "Victoria" din Arad 217-222 română
1970 Tibiscus, 1 DORNER, Egon (autor) Tezaurul de denari republicani de la Bărsa 24-32 română
1970 Tibiscus, 1 TELEGUȚ, Mircea (autor) O instalație țărănească de irigare în Cîmpia Banatului 152-156 română
1975 Tibiscus, seria etnografie GEHL, Hans (autor) Portul popular german în Cîmpia Aradului 53-70 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ONOFREI, Adriana (autor) Birchiș și Lipova vechi centre de ceramică bănățeană 157-168 română