Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 635 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Santuarul dacic de la Pecica Studii şi Materiale 91-101 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Contribuții la problema lucrării podoabelor dacice Studii şi Materiale 93-114 română (şi un rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII STOICOVICI, Eugen (autor), WINKLER, Iudita (autor) Über die Stanzen von Pecica und von Ludești Note şi discuţii 477-479 germană
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DORNER, E. (autor) Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou? Note şi discuţii 503- română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română (rezumat în franceză)
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații privind geneza și înfințarea Asociațiunii Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român 631-640 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad Note şi discuţii 507-528 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Originea unui plan eronat al cetății Lipova Note şi discuţii 639-642 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLOVAN, Ioan (autor) Asociația Națională Arădană pentru Cultura Poporului Român, factor de solidarizare și unitate națională (1863-1918) Note şi discuţii 701-710 română (rezumat în franceză)
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina (autor) Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 579-582 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie HÜGEL, Peter (autor), POP, Constantin (autor) Despre două piese figurative din Muzeul județean Arad Note şi discuţii 579-583 română
2013 Acta Musei Napocensis, 50-II, seria historica IENĂȘESCU, Lucian (autor) The Rural Libraries from Arad during the Interwar Period Studies 224-232 engleză
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe (autor) Gheorghe Pop de Băsești în corespondență cu arădenii Istorie modernă 439- română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BARBU, Mircea (autor), HÜGEL, Peter (autor) Die Arader ebene im 2.-4 jahhundert n. Chr. 538-596 germană
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare TUNARU, Radu (autor) Restaurarea butucului breslelor arădene Restaurare. Conservare 419-424 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OARCEA FELICIA, Aneta (autor) Frecvența școlară în orașul Arad la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie modernă 101-124 română (şi un rezumat în franceză)
1931 Analele Banatului, IV-2-4 MILOIA, Ioachim (autor) Săpăturile dela Periamoș 187-188 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie LUCA SABIN, Adrian (autor) Observații privind faza clasică a culturii Bodrogkeresutur în Romania. Așezarea de la Pecica-Forgaci (județul Arad) 49-84 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Vînători 171-178 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie COLTA, Elena (autor) Cîteva tipărituri ocazionale timișorene identificate în fosta colecție bibliofilă Janos Vasarhelyi din Arad 415-427 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie COLTA, Elena (autor) Obiceiuri tradiționale de Paști, în județul Arad 172-182 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie ZETOCHA, Albina-Maria (autor) Datini și obiceiuri de primăvară la slovacii din Nădlac (jud. Arad) 225-230 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie BORONEANȚ, Vasile (autor), HÜGEL, Peter (autor), HUREZAN, Pascu (autor) Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliș, jud. Arad) și din partea de SV a Masihului Highiș 381-389 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare ale satului Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 647-652 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie DASCĂL, Natalia (autor) Documente privind istoria orașului Timișoara în colecțiile Muzeului Județean Arad 653-663 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Un topor eneolitic de cupru găsit la Semlac (jud. Arad) 95-107 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie BEJINARIU, Ioan (autor) Piese din necropola de epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în Colecția Muzeului din Zalau 67-71 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BARKER, Alex (autor), O'SHEA, John (autor), SHERWOOD, Sarah (autor), SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) New archaeological investigations at Pecica Șanțul Mare 81-109 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TĂNASE, Daniela (autor) Cîteva observații cu privire la mormîntul de orfevru din epoca avară descoperit la Felnac (jud. Arad) 237-264 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie BARKER, Alex. (autor), NICODEMUS, Amy (autor), O'SHEA, John (autor) Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare": the 2006 campaign 211-227 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie OARCEA, Felicia (autor) Evoluția istorică a stațiunii balneo-climaterice Moneasa (jud. Arad) până în 1918 171-181 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie SALA, Gabriel (autor) Revolta de Ita din 1947 357-368 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie DEMȘEA, Dan (autor) Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea națională din Arad (1857-1889) 271-277 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie ARDELEANU, Marius (autor), SAVA, Victor (autor) Observații asupra unei achiziții a Complexului Muzeal Arad 23-31 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Livia (autor) Dreptul de târg și procesul de urbanizare. Cazul Felnac 143-148 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie OARCEA, Felicia (autor) Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 193-204 română (rezumat în franceză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie BARKER, Alex. (autor), MOTTA, Laura (autor), O'SHEA, John (autor), SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare" 2006-2009 67-78 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie NICODEMUS, Amy (autor) The bronze age and dacian fauna from new excavations at Pecica "Șanțul Mare" 79-84 engleză
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie MĂRGINEAN, Florin (autor) Cercetări privind necropola medieval timpurie de la Pecica - Șanțul Mare (sec. X/XI-XIII) 221-251 română (rezumat în engleză)
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Historic geography and archaeological topography at Bulci and Căpălnaș 147-155 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Fortificațiile Lipovei și Timișoarei în preajma cuceririi otomane (1551) 299-303 română (rezumat în engleză)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Faunal remains from the Ottoman period (16th century Ad) at Pâncota - "Turkish Fortress" (Arad County) 305-324 engleză
1993 Analele Brăilei, 1 ANGHEL, Emil (autor) Succesiunea tîrgurilor ca element structural definitoriu al orașului Arad 395-410 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 OȘIANU, Romulus (autor) Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GODEA, Ioan (autor) Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (județul Arad) 309-323 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DIHOR, I. (autor), IDU, P. (autor), MORARIU, T. (autor) Aspecte actuale ale păstoritului de cîmpie în Banat 393-307 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VEREȘ, Cristian (autor) Aspecte ale credințelor populare din zona Depresiunii Gurahonț, jud. Arad 311-313 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RACEU, Dorina-Elena (autor) Repere monografice privind așezări locuite de slovaci în judeâele Arad și Timiș 211-230 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAN, Raluca (autor) Confesiuni creștine în zona Gurahonț 467-4470 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VEREȘ, Cristian (autor) Cîrciuma și gura satului în mediul rural arădean 559-566 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COLTA, Rodica (autor) Legăturile etnologului Romulus Vuia cu Aradul 95-108 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 COCUZ, Ioan (autor), HULUBEI, Matei (autor) Contribuții ale sucevenilor la luptele din defileul Crișului Alb (septembrie 1944) 21-33 română
2002 Arheologia Medievală, IV FLOAREȘ, Dan (autor) Cetăți medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezean G. 233- română
2002 Arheologia Medievală, IV OROS, Valentin (autor) Biserici medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezean G. 237- română
2007 Arheologia Medievală, VI HUSZARIK, Pavel (autor), MĂRGINEAN, Florin (autor) Cimitirul medieval timpuriu de la Nădlag "Lutărie" (jud. Atad) 17-56 română
2007 Arheologia Medievală, VI TODA, Oana (autor) Mozaicurile medievale de la Bizere - Burnichioiu Ileana, Rusu Adrian 261-262 română
2007 Arheologia Medievală, VI RUSU, Adrian (autor) Abația de la Pîncota și vestigiile ei. 262-266 română
1971 Banatica, 1 BULILĂ, Adriana (autor), FENEȘAN, Costin (autor), ȚIGU, Viorel (autor) Biserica ortodoxă română din Lipova IV. Istoria culturii şi artelor 353-372 română
1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad V. Repertorii arheologice şi bibliografii 395-402 română
1975 Banatica, 3 POPA, Mircea (autor) Încercarea lui Andrei Șaguna de a edita un ziar la Arad sau Timișoara în 1849 V. Istoria artei şi culturii 311-315 română
1985 Banatica, 8 LUCA SABIN, Adrian (autor) Descoperi arheologice în hotarul comunei Șiria (jud. Arad) din Neolitic pînă în epoca romană tîrzie III. Muzeologie 457-463 română
1995 Banatica, 13-II GRIGOR, Ana (autor) Dispute confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea 71-78 română
1995 Banatica, 13-II GHIȘA, Alexandru (autor) Convorbiri romano-ungare la sfărșitul primului război mondial - tratativele de la Arad între Consiliul Național Român și Consiliul Național Ungar, 13-14 noiembrie 1918 355-372 română
1996 Banatica, 14 DRONCA, Lucian (autor) Activitatea băncii "Victoria" din Arad (1887-1918) 301-346 română
2010 Banatica, 20-1 SAVA, Victor (autor) Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecția Dr. Kasa Antal (Dorobanți, județul Arad) 129-141 română
2011 Banatica, 21 MARGINA, Adrian (autor) Conscripția și inventarul bunurilor Cetății Ineu în anul 1605 89-104 română
2012 Banatica, 22 MARGINA, Livia (autor) Un plan al depozitului de sare din Arad în 12774 197-207 română
2012 Banatica, 22 BEDECEAN, Mihaela (autor) The episcopal elections in Arad 1873, as reflected by the romanian press 217-227 engleză
2013 Banatica, 23 MAGINA, Adrian (autor) Documentele autorităților urbane din Lipova (1455-1548) 599-617 română
2013 Banatica, 23 ENACHE, Sergiu (autor) Cercetări interdisciplinare vizînd reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei - Măruia L. 689-691 engleză
2010 Biharea, 2010 ROȘU, Aurel (autor) Meșteșugul spătăritului în Țara Zarandului și importanța lui la scară națională I. Etnografie 145-154 română
2011 Biharea, 2011 ROȘU, Marieta (autor) Meșeșugul lăzilor de zestre. Centrele de lădari Nadaș. Hășmaș și Dieci I. Etnografie 45-48 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDREICA, Luminița (autor), BĂBĂU, Alexandra (autor), MĂRGINEAN, Florin (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac "lutărie" (jud. Arad) 191-206 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 PĂDUREAN, Eugen (autor), SAVA, Victor (autor) Descoperiri ale culturii Baden și prima epocă a fierului de pe teritoriul actual al municipiului Arad 31-55 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 MĂRGINEAN, Florin (autor) Die statue des heiligen Petrus von Bulci 163-170 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SAVA, Victor (autor) Săpătura lui Egon Dorner de la Pecica "Cărpmidăria C.A.P. Ogorul", județul Arad. Descoperirile preistorice 53-81 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 SAVA, Victor (autor) Gornea-Kalakaca discoveries from Felnac Complexul Zootehnic, Arad County 83-95 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MĂRGINEAN, Florin (autor) Material culture testimonies from the medieval fortress of Agrișu Mare (Arad County) 167-177 engleză
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂZUREANU, Emil (autor) Colecția etnografică a muzeului sătesc din Beliu 139-143 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan (autor), LUNGESCU, Olivia (autor) Interiorul țărănesc din Valea Crișului Alb 521-526 română
1981 Cercetări Arheologice, IV MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud. Arad 90-99 română (rezumat în franceză)
2000 Cercetări Arheologice, XI-II OȚA, Silviu (autor) Pieces inedites de la collection du Musee National d'Histoire de la Roumanie decouvertes dans la necropole du XI-e siecle de Vîrșad-Movila din Vii (Dep. D'Arad) 497-505 franceză
1979 Cercetări Numismatice, II ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur din secolul al XIII-lea descoperit la Sâmbăteni, jud. Arad / Un dépôt monétaire du XIIIe siècle découvert à Sâmbăteni, dép. d’Arad / A XIIIth century treasure found in Sîmbăteni, Arad county Numismatică (Numismatique, Numismatics) 47-110 română
1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Server (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Săpăturile arheologice de la Berindia I. Studii şi materiale 47-96 română
1975 Crisia, V BLĂJAN, M. (autor) Descoperiri dacice și sarmatice la Șeitin (J. Arad). I. Studii şi articole 69-87 română
1976 Crisia, VI DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) I. Studii 21-34 română
1976 Crisia, VI COVACI, Varonica (autor) Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 75-88 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) IV. Recenzii 293-294 română
1977 Crisia, VII CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) I. Studii 45-64 română
1977 Crisia, VII RANCA, I. (autor) Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria 1861 II. Documente 329-349 română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin (autor) Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand IV. Recenzii 833-834 română
1980 Crisia, X ROȘU, T. (autor) O telegramă a lui Jaszi Oszkar către prefectul din Arad (7 noiembrie 1918) III. Articole şi note 649-651 română
1982 Crisia, XII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci I. Studii 29-60 română
1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Descoperirile paleolitice de la Aciuța, județul Arad III. Articole şi note 423-430 română
1983 Crisia, XIII LĂZUREANU, E. (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul monetar feudal de la Beliu (județul Arad) III. Articole şi note 455-460 română
1985 Crisia, XV PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic de pe Valea Mureșului Inferior și a Crișului Alb II. Arheologie şi istorie 27-53 română
1987 Crisia, XVII MUREȘAN, A. (autor) Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad III. Articole şi note 313-317 română
1987 Crisia, XVII BOLOVAN, I. (autor), MOȚIU, D. (autor) Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad (1863-1870) III. Articole şi note 331-338 română
1988 Crisia, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezări de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului III. Articole şi note 381-405 română
1988 Crisia, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 VII. Muzeografie 747-750 română
1989 Crisia, XIX BORCEA, Liviu (autor) Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului I. Studii 181-203 română
1989 Crisia, XIX BOLOVAN, Ioan (autor), BOLOVAN, Sorina (autor) Evoluția cantitativă și compoziția socio-profesională a membrilor Asociației Naționale Arădene (1863-1910) I. Studii 231-246 română
1989 Crisia, XIX GLUCK, Eugen (autor) Din răsunetul european al răscoalei din 1735 III. Articole şi note 423-427 română
1989 Crisia, XIX DOGARU, Maria (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe (autor) Biserică și revoluție. Sinodul ortodox românesc de la Chișineu Criș 1849 - Miskolczy Miskolczy III. Recenzii 283-284 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII CHIȘEREU, Dumitru (autor) Aspecte privind desfășurarea alegerilor din noiembrie 1946 în județul Arad și rezultatele lor III. Monografii 337-347 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a arhivelor naționale IV. Muzeografie 387-391 română
1998 Crisia, XXVIII MOISA, Gabriel (autor) Reprimarea răscoalelor țărănești din anul 1949 în Bihor și Arad. Contribuții documentare II. Documente 137-170 română
1999 Crisia, XXIX MIHOC, Blaga (autor) Legăturile episcopului Samuil Vulcan cu intelectualii arădeni I. Studii şi articole 137-141 română
2009 Crisia, XXXIX SAVA, Victor (autor) Descoperiri neolitice și de epoca bronzului la Macea "Topia" (județul Arad) I. Studii şi articole 17-40 română (rezumat în engleză)
2010 Crisia, XL TOMA, Corina (autor) Reevaluarea tezaurului monetar din sec. XIV/XVII descoperit la Gurba (jud. Arad) I. Studii şi articole 107-155 română
2010 Crisia, XL MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Colonizarea țăranilor în Ineu, județul Arad, prin reforma agrară din 1921 I. Studii şi articole 281-286 română
2013 Crisia, XLIII NENETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Il caso ' Bernardo de Aldana': l'abbandono di lippa/Lipova e le sue conseguenze. 1552-1556 101-115 italiană
2013 Crisia, XLIII MOISA, Gabriela (autor) Organizația anticomunistă condusă de Adrian Mihuț (1948-1956) 163-181 română
2016 Crisia, XLVI CIURE, Florina (autor) Cucerirea Aradului de către Habsburgi (1686) într-un izvor venețian contemporan 111-116 română
2019 Crisia, XLIX SAVA, Victor (autor) Așezarea eneolitică Ghioroc “CFR Situl 1”, județul Arad 9-21 română
2011 Istros, XVII PASCU HUREZAN, George (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) The dacian deposit of iron items from Neudorf-Pîrîul Roșia, Arad County, A new assessement .11-30 engleză
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 POPESCU, Dorin (autor) Cercetări arheologice in Transilvania (I - IV) 041-250
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) Cercetări asupra paleoliticului timpuriu 281-292
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 DORNER, Egon (autor), RUSU, Mircea (autor) Săpătura de salvare de la Șiclău 705-712
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpăturile de la Cladova, com. Păuliș, jud. Arad 013-015
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BORONEANȚ, Vasile (autor), HUREZAN, P. (autor), ZDROBA, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Cladova, jud. Arad 019-022
1999 Mediaevalia Transilvanica, III, nr. 1-2 MIZGAN, Vasile (autor) Cetăți medievale din județul Arad - Rusu A.A., Pascu Hurezan G. RECENZII 160-161 română
1976 Muzeul Național, III arh., GRECEANU, Eugenia (autor) Un tip singular al arhitecturii feudale românești: biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad / Un type isolé de l'architecture féodale roumaine : l'église de la Dormition de Lipova, dept. d'Arad 279-290 română
1982 Muzeul Național, VI CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), PAPOIU, Lizica (autor) O diplomă de înnobilare (sec. XVIII) în Țara Crișului Alb /One ennobling diploma (18th century) from the „Țara Grisului Alb" county" 195-199 română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii BALAJ, Lavinia (autor), CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), LAZĂR, Viorel (autor), SZEIBEL, Noémi (autor) The herpetofauna of the lower hydrographical basin of Crișul Alb, the district of Arad (Romania) Animal Biology / Biologie animală 143-148 engleză; română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii BLAGA-LUNGULESCU, Ruxandra (autor), BOGDAN, Horia (autor), RADU, Nicoleta Réka (autor), TÓTH, Annamária (autor), TÓTH, Beáta (autor) Analyses regarding some Bombina Genus’s populations in the Arad County, Romania Animal Biology / Biologie animală 171-176 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii BOGDAN, Horia Vlad (autor), CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor), DAVID, Anamaria (autor), GALE, Olivia (autor), SUCIU, Ioana Cristina (autor) The feeding of Trituros cristatus population from the north-west of Arad County, Romania Animal Biology / Biologie animală 149-153 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii CONDURE, Natalia (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), LAZĂR, Vasile (autor), SAS, Istvan (autor), SZEIBEL, Noémi (autor) The herpetofauna in the plain area from the westem Satu Mare county, Romania Animal Biology / Biologie animală 161-166 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii BOGDAN, Horia Vlad (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), FERENȚI, Sára (autor), RADU, Nicoleta Réka (autor), TÓTH, Annamária (autor) The dynamics of a yellow bellied toad population (Bombina variegata) (Amphibia: Discoglossidae) from Madrigesti area (Arad County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 182-186 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 2, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BODOG, Denisa Emilia (autor), FERENȚI, Sára (autor), LAZA, Dorina (autor), MOLNÁR, Krisztina (autor), POPOVICI, Laura Panda (autor) Terrestrial isopods in a small town in western Romania (Pâncota, Arad county): witnesses of the past human impact of the region? Animal Biology / Biologie animală 55-60 engleză; română
2002 Patrimonium Banaticum, I LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Creatori și realizatori de mobilă arădeni stil 1900. Familia Reinhardt Istoria artei, arhitectură, monumente 209
2005 Patrimonium Banaticum, IV SZEKELY, Gabriel (autor) Spațiul urban al orașelor Timișoara și Arad. Perioada 1780-1900 Arhitectură 379
2006 Patrimonium Banaticum, V SZEKELY, Gabriel (autor) Arhitectura vernaculară și cea cultă din Timișoara și Arad 1700-1918 Istoria Artei 149
2017 Patrimonium Banaticum, VII GHEORGHIU, Teodor Octavian (autor) Realități urbanistice și arhitecturale din centrele istorice ale unor orașe de pe cursul inferior al Mureșului Patrimoniu Arhitectural 183-208 română (rezumat în engleză)
2018 Patrimonium Banaticum, VIII GHEORGHIU, Teodor Octavian (autor) Opțiuni diverse în sistematizarea rurală habsburgică din sec. XVIII-XIX. Studii de caz: comunele Archiș și Ignești, din nordul județului Arad Patrimoniu Arhitectural 193-206 română (rezumat în engleză)
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ANDREICA, Luminița (autor) Analiza antropologică a șase morminte medievale descoperite la Tauț, punctul "La Cetate" - campania 2006 (jud. Arad) 379-392 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" TOLL, Dumitru (autor) Colectivizarea în comuna Pîncota - studiu de caz SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Realităţi politice în Transilvania după al II-lea război mondial 175-182 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII PETRAȘ, Lucian (autor) Campanii electorale comitatense și dezbateri congregaționale în comitatul Arad între anii 1895-1913 Istorie 365-373 română, engleză
2005 Revista Bistriței, XIX PETRAȘ, Lucian (autor) Activitatea desfășurată de Ștefan Cicio-Pop în legislatura parlamentară 1910-1914 Istorie 249-255 română, engleză
2006 Revista Bistriței, XX PETRAȘ, Lucian (autor) Gruparea tribunistă și criza Partidului Național Român din anii 1910-1912. Între disputa politică și confruntarea de idei Istorie 301-307 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII DĂNCILĂ, Andreea (autor) Activitatea "Societății scriitorilor români" în Transilvania la început de secol XX Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 251-256 română, engleză
2015 Revista Bistriței, XXIX KACSO, Carol (autor) Descoperiri din epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) 23-41 română, germană
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis DUNĂRE, Nicolae (autor) Portul popular din Țara Zărandului 227-272 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis DUNĂRE, Maura (autor), DUNĂRE, Nicolae (autor) Țesături și alesături populare din Țara Zarandului Etnografie 549-575 română, franceză
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis ȘTIRBAN, Marcel (autor) Din activitatea comisiunilor locale și a comisiunilor județene pentru reforma agrară în anii 1919-1920 în cîteva județe din Transilvania Studii şi articole 327-336 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis DUDAȘ, Florian (autor) Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului Studii şi articole 153-161 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV BUTA, Vasile (autor) Nume de familie și date demografice din Hălmagiu Studii şi articole 287-298 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis SORA, Gheorghe (autor) Ideea de unitate, suveranitate și independență națională a românilor transilvăneni, oglindită în patru documente din toamna anului 1918 Studii şi articole 417-424 română, germană
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Aurel (autor) Răsunetul eroicelor lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929 în presa arădeană Studii şi articole 479-484 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis RONDOLEANU, Lucia (autor) Considerații asupra icoanelor pe lemn din Țara Zarandului Studii şi articole 727-732 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș către aviatorul Aurel Vlaicu Studii şi articole 305-307 română, germană
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BARBU, Mircea (autor), LUCA, Lucian Petru (autor) Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) Studii şi articole 13-24 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Aradul și avionul Vlaicu III Studii şi articole 691-710 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" DEMȘEA, Dan (autor) Corespondența lui Nicolae Densușianu cu intelectualii bănățeni și crișeni (1882-1897) Studii şi articole 195-200 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BURLACU, Ioana (autor) Iuliu Maniu și tratativele de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în lumina unor documente memorialistice Studii şi articole 319-324 română, germană
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" MĂRGHITAN, Liviu (autor) "ZIRIDAVA" XIX - XX Arad, 1996. RECENZII 767 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis PĂDUREAN, Eugen (autor) Manifestări ale artei figurative dacice în județul Arad Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 163-168 română, germană
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) Studii şi articole 27-32 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis BUDEANCĂ, Cosmin (autor) Protestul avocaților din 1905 împotriva maghiarizării firmelor de avocatură Studii şi articole 315-322 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis PETRAȘ, Lucian (autor) Alegerile parlamentare din anul 1910 în comitatul Arad între legalitate și realitate Istorie 357-366 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis JOSAN, Nicolae (autor) Un membru, mai puțin cunoscut, al Consiliului Național Român Central din Arad, originar din județul Hunedoara Istorie 399-401 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis DAVID, Mihai (autor) Mitologie istorică în Țara Zarandului Etnografie 727-738 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiș în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932) Istorie 395-402 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Inițiative muzeale arădene până la 1881. Colecții, colecționari, donatori, cercetători, expoziții. MUZEOLOGIE 903-908 română, franceză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă SAVA, Victor (autor) Topoare de cupru din colecția Complexului Muzeal Arad Studii, articole, comunicări 17-52 română, engleză
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă DUMBRĂVESCU, Nicolae (autor) Emil Arbonie, Polițisti urbani arădeni (1929-1949) [Urban Policemen from Arad (1929-1949)], Arad, Ed. „Vasile Goldis” University Press, 2017, 291 p., (ISBN 978-973-664-831-1) Recenzii şi note de lectură 493-496 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii BOCȘAN, Nicolae (autor), FAUR, Viorel (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Contribuția Preparandiei din Arad la mișcarea națională din părțile vestice în anii 1815-1817 181-196 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare CIUBOTĂ, Viorel (autor) Trei scrisori inedite ale "Asociației Naționale din Arad pentru Cultura și Conservarea Poporului Român" Istorie 141-147 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie SOROCEANU, Tudor (autor) Însemnătatea stratigrafiei de la Pecica pentru epoca bronzului carpato-danubian 241-250 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BULGARU-FENEȘAN, Cristina (autor) Forme de împotrivire în sangeacurile Lipova și Caranserbeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane 419-449 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin (autor) Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie SASU, Aurel (autor) Sumanele din zona etnografică Ineu-Beliu (județul Arad) 69-75 română
1972 Studii și Materiale, III-IV ANTAL, Vasile (autor), SZOMBATH, Zoltan (autor) Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Tg.-Mureș și Pecica (jud. Arad) 27- română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai (autor) Din corespondența inedită a Dr. Vincențiu Babeș cu Banca "Victoria" din Arad 217-222 română
1970 Tibiscus, 1 DORNER, Egon (autor) Tezaurul de denari republicani de la Bărsa 24-32 română
1970 Tibiscus, 1 TELEGUȚ, Mircea (autor) O instalație țărănească de irigare în Cîmpia Banatului 152-156 română
1975 Tibiscus, seria etnografie GEHL, Hans (autor) Portul popular german în Cîmpia Aradului 53-70 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ONOFREI, Adriana (autor) Birchiș și Lipova vechi centre de ceramică bănățeană 157-168 română
1999 Zărandul, I, seria etnologie Prefață 3-4 română
1999 Zărandul, I, seria etnologie VEREȘ, Cristian (autor) Aspecte ale credințelor populare din zona comunelor Gurahonț și Brazii (județul Arad) 93-103 română; engleză
1999 Zărandul, I, seria etnologie SABĂU, Sorin (autor) Aspecte ale tradiționalului și modernului în desfășurarea sărbătorilor de iarnă (Localitatea Păiușeni, județul Arad) 116-128 română; engleză
1999 Zărandul, I, seria etnologie COLTA, Elena Rodica (autor) Sfânta Vineri sau Paraschiva. Câteva considerații privind cristalizarea dublei reprezentări în satele din vestul României 144-129 română; engleză
1999 Zărandul, I, seria etnologie MÂNDROANE, Maria (autor) Frumoșii bătrâni ai satelor (Studiu de teren, perioada 14–22 iulie 1999, Gurahonț) 145-165 română; engleză
2002 Zărandul, II, seria etnologie SABĂU, Sorin (autor) Activitatea Despărțâmântului Arad în cadrul Institutului Social Banat-Crișana 55-71 română
2010 Zărandul, III, seria etnologie HĂLMĂGEAN, Gabriel (autor) Cuptoare de pâine din județul Arad 67-82 română; engleză
2010 Zărandul, III, seria etnologie COLTA, Elena Rodica (autor) Portul popular românesc din județul Arad 83-117 română; engleză
2010 Zărandul, III, seria etnologie RUSA, Dorina (autor) Situația actuală a centrului de olărit Târnăvița din județul Arad 119-137 română; engleză
2010 Zărandul, III, seria etnologie ȘIMONCA-OPRIȚA, Diana (autor) Generarea unui mit comunitar – vârcolacul 165-174 română; engleză
2010 Zărandul, III, seria etnologie NICUȘOR, Paul (autor) Cronica parohiei Zimbru 175-192 română; engleză
1967 Ziridava. Studia Archaeologica, I DORNER, Egon (autor) Cu privire la ruinele unei biserici de lîngă Arad din feudalismul timpuriu
1967 Ziridava. Studia Archaeologica, I GREFFNER, Otto (autor) Mișcări țărănești în fostul județ Arad în anul 1920
1967 Ziridava. Studia Archaeologica, I OLARIU, Ovidiu (autor) Alecsandri și Cîntecul gintei latine într-o revistă arădană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
1967 Ziridava. Studia Archaeologica, I NICIU, Ioan (autor) Coșbuc și Aradul
1967 Ziridava. Studia Archaeologica, I MEDELEANU, Horia (autor) Iulian Toader, un pitor arădean dintre cele două războaie
1968 Ziridava. Studia Archaeologica, II GREFFNER, Otto (autor) Mișcări cu caracter social-agrar în fostul comitat Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea
1968 Ziridava. Studia Archaeologica, II FERENCZ, Irma (autor) Date cu privire la dezvoltarea picturii în orașul Arad și împrejurimi în secolele al XVIII-șo al XIX-lea
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV BORONEANȚ, Vasile (autor), DEMȘA, Dan (autor) Cercetări arheologice la Lipova - Hodaie
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV NIȚU, Anton (autor) Venus din Sîmpetru German, județul Arad
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV CRIȘAN, Ioan (autor) Descoperiri celtice păstrate în Muzeul județean Arad
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV DORNER, Egon (autor) Dacii liberi din Cîmpia Aradului și stadiul lor de romanizare în secolele II-IV e.n.
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV BARBU, Mircea (autor), ZDROBA, Mircea (autor) Sigilii de breaslă din județul Arad
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV MANEA, George (autor) Aspecte din lupta comunelor, din părțile Aradului, în anul 1873, pentru folosirea limbii române
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV BOTEZAN, Liviu (autor) Politica școlară a guvernelor Banffy și Szell reflectată în actele arhiei bibliotecii Episcopiei ortodoxe din Arad
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV LUPAȘ, Octavian (autor) Din activitatea culturală desfășurată la Arad de Vasile Goldiș
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV GLUCK, Eugen (autor), KOVACS, Magdalena (autor) Contribuții la biografia lui Octavian Goga. Alegerile de la Cișineu-Criș - 1910
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV POPENEAGĂ, Vasile (autor), ROȘUȚ, Nicolae (autor) "Românul" din Arad în lupta pentru desăvîrșirea statului național român
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV GREFFNER, Otto (autor) Acțiuni cu caracter național și social în anul 1918, în județul Arad
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV CACIORA, Andrei (autor), GLUCK, Eugen (autor) Mișcarea muncitorească arădeană între anii 1918-1921
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV GLUCK, Eugen (autor) Lupta muncitorimii aădene oglindită în presa centrală comunistă și muncitorească (1921-1933)
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV ROZ, Alexandru (autor) Lupta muncitorimii aădene oglindită în presa comunistă și muncitorească (1934-1944)
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV SZABO-FERNCZ, Irma (autor) Pictorul arădean Alexandru Paraky (1880-1969)
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V DUDAȘ, Florin (autor) Un mormînt autohton din secolul III-IV e.n. descoperit la Arad-Grădiște
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ESKENASY, Victor (autor) Hălmagiu, un sat medieval din Țara Crișului Alb (secolele XIV-XV). Considerații istorice
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ROZ, Alexandru (autor) Ecoul războiului de independență din 1877/78 în părțile Aradului
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V MANEA, George (autor) Tîrguri din județul Arad
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V EMANDI, Lucian (autor) Contribuția presei arădene la afirmarea gîndirii social-politice a generației unirii
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V GREFFNER, Otto (autor) Greva muncitorilor tîmplari din Arad din anul 1985
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V UNC, Gheorghe (autor) Proletariatul arădean pe coordonatele tradițiilor de luptă ale mișcării muncitorești din România
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V FURDUI, Titus (autor) Aspecte istoriografice privitoare la tipăriturile românești vechi din fondul prețios de la Biblioteca județeană Arad
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ROȘUȚ, Nicolae (autor) Societăți culturale arădene
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI ROMAN, Petre (autor) Materiale aparținînd perioadei de tranziție de la eneolitic spre epoca bronzului în colecțiile Muzeului județean Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI DORNER, Egon (autor) Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul Hallstattului timpuriu
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI BARBU, Mircea (autor), ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Felnac și Vladimirescu (Raport preliminar)
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI BORONEANȚ, Vasile (autor) Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani - Sătuț
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI GLUCK, Eugen (autor) Unele informații provenite din cronicile medievale referitoare la zona Aradului (secolele VIII-X)
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI GLUCK, Eugen (autor) Contribuții la istoria părților arădene în epoca ducatului lui Ahtun
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI KOVACH, Geza (autor) Documente despre începuturile Aradului
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI MANEA, George (autor) Date documentare privind viticultura din părțile Aradului
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI TIMBUS, Mircea (autor) Mărturii documentare despre rolul Asociației Naționale din Arad pentru cultura poporului român în lupta de emancipare nașională și spirituală a românilor din Transilvania (sec. XIX)
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI CACIORA, Andrei (autor) Cîteva informații privind industria Aradului în perioada 1878-1900
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI ROȘUȚ, Nicolae (autor) Aradul și noul activism
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aurel Vlaicu - pionier al aviației românești și legăturile sale cu masele populare de pe meleagurile arădene
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI TIMBUS, Mircea (autor) Situația industriei județului Arad între anii 1919-1944
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI BOGDAN, Doru (autor) Reforma agrară din 1921 în județul Arad reflectată în fondul "Serviciului agricol" al Filialei Arhivelor Statului din Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI MANEA, George (autor) Identificarea unor icoane pe sticlă din secolul al XIX-lea în județul Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI MANEA, George (autor) Sisteme țărănești de vînătoare din județul Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI ROȘUȚ, Nicolae (autor) Procesele verbale ale Clubului național român din Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI PORȚEANU, Alexandru (autor) Documente despre activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din județul Arad (noiembrie 1918-februarie 1019)
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI KISS, Nicolae (autor) Repertoriul monumentelor istorice din municipiul Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI IONUȚAȘ, Cătălin (autor) Colecția de incunabula a Bibliotecii județene Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI CAȚAVEI, Victor (autor) Din colecția de ordine și medalii a Muzeului județean Arad
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI KOVACS, Magdalena (autor) Colecția de sigilii a Filialei Arhivelor Statului Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII PASCU, Ștefan (autor) Cuvînt înainte
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII NETEA, Vasile (autor) Românii din Transilvania și războiul pentru independență
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII MATEI, Alexandru (autor), OPREA, M. (autor) Aportul tineretului la lupta pentru înfăptuirea statului național unitar român
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII BUNEA, Aurelia (autor) Apariția unui ziar românesc în monarhia habsburgică: Tribuna poporului din Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII BOTEZAN, Liviu (autor), ENEA, Constantin (autor) Acțiuni revoluționare ale țărănimii din județul Arad în preajma Marii Adunări de la Alba Iulia
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII MAIOR, Liviu (autor) Inaugurarea palatului Tribunei din Arad (1909), monument însemnat al luptei românilor pentru unitatea de stat
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII BARBU, Mircea (autor), ZDROBA, Mircea (autor) Noi contribuții privind cetatea de pămînt de la Vladimirescu
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII ROZ, Alexandru (autor) Dezvoltarea demografică a comunei Șiria pînă la 1848
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII KOVACH, Geza (autor) Țărănimea arădeană în perioada reglementăriiurbaniale (1771-1786)
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII MIHUȚA, Tristan (autor) Contribuția teatrului arădean la formarea conștiinței naționale
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Personalități lipovene în lupta pentru independență
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII ROZ, Alexandru (autor) Războiul de independență oglindit într-o gazetă din Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII FLOREA, Ileana (autor) Aspecte ale activității culturale din podgoria Aradului
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII CACIORA, Andrei (autor) Din lupta românilor arădeni pentru eliberare națională în perioada 1895-1905
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII GLUCK, Eugen (autor) Ecoul răscoalei din 1907 în părțile Aradului
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII MANEA, George (autor) Activitatea Consiliilor naționale române și a Gărzilor naționale române din județul Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII IVANOF, Eduard (autor) Aspecte ale luptei maselor populare arădene împotriva fascismului și revizionismului (1934-1940)
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII IVANOF, Eduard (autor) 30 Decembrie 1947 la Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII HERLO, Rodica (autor) Elemente ale portului popular din comuna Șiria
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII MANEA, George (autor), MEDELEANU, Horia (autor) Meșteșuguri artistice țărănești din Valea Mureșului de jos
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII HERLO, Rodica (autor), SASU, Aurel (autor) Tricolorul în colecția de artă populară a Muzeului județean Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII MANEA, George (autor) Circulația și tematica icoanelor de Nicula în județul Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII SASU, Aurel (autor) Folclorul în paginile ziarului Tribuna poporului din Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII SZABO, Irma (autor) Lupta pentru independența oglindită în colecția de artă a Muzeului județean Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII SÎRBUȚ, Iosif (autor) Primul film românesc la Arad - Războiului independentului 1877-1878
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII KISS, Nicolae (autor) Răspîndirea menedelor geto-dace pe teritoriul județului Arad
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Repertoriul cetăților medievale din județul Arad (I)
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII ROȘUȚ, Nicolae (autor) Școala românească din părțile Aradului în perioada 1867-1918 - Popeangă Vasile
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX BARBU, Mircea (autor), ZDROBA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Vărădia de Mureș
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX KISS, Nicolae (autor) Cîmpia Aradului - unui din centrele monetăriei geto-dacice
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureșului inferior
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX CACIORA, Andrei (autor), TIMBUS, Mircea (autor) Mișcări sociale și naționale ale românilor din Cîmpia Aradului (1849-1953)
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX DEMȘEA, Dan (autor) Participări arădene la lupta pentru unitate cultural-națională între 1850-1960
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX GLUCK, Eugen (autor) Ecoul unirii Principatelor în presa arădeană
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX GLUCK, Eugen (autor) Industria arădeană între 1948-1894
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX NICA, Melente (autor) Războiul de independență în calendarele și almanahurile românești cu largă circulație în zona Aradului
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX HERLO, Rodica (autor) Contribuția femeilor arădene la nișcarea națională de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ROȘUȚ, Nicolae (autor) Activitatea politică a deputaților arădeni între 1905-1918
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX IVANOF, Eduard (autor) Aspecte ale atitudinii opiniei publice arădenefață de dictatura legionaro-antonesciană (1940-1941)
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ROZ, Alexandru (autor) Lupta clasei, muncitoare și a forțelor progresiste și democratice din părțile Aradului pentru victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX COLTA, Elena (autor) Cartea veche românească în părțile Aradului - expresie a unotății naționale
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi, nou intrate în "Fondul prețios" al Bibliotecii județene Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX IONUȚAȘ, Cătălin (autor) "Biblioteca Semănătorul" - pagină luminoasă a culturii meleagurilor arădene
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX CACIORA, Andrei (autor), TIMBUS, Mircea (autor) Viața culturală a județului Arad între anii 1919-1944
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX BRAICA, Alexandru (autor) Trei lucrări de Nicolae Grigorescu în colecții particulare arădene
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX MIHUȚA, Tristan (autor) Figura țăranului în colecția de artă românească a Muzeului județean Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Un monument în stil neorenaștere din Arad - Palatul Cenad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX MANEA, George (autor) Lupta pentru independență în creațiile pictorilor naivi și poeților țărani arădeni
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ROȘUȚ, Nicolae (autor) Din activitatea Consiliului Național din Ineu
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX CAȚAVEI, Victor (autor) Manifeste și apeluri antifasciste arădene din perioada 23 August - 22 septembrie 1944
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X PĂDUREANU, Eugen (autor) O așezare eneolitică la Tăuț
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X CRIȘAN, Horațiu (autor) Dacii din zona Aradului. 2000 de ani de la atestarea Ziridavei
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X BARBU, Mircea (autor), ZDROBA, Mircea (autor) Șantierul arheologic de la Arad-Vladimirescu: Campania 1977
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X BLĂJAN, Mihai (autor), DORNER, Egon (autor) Probleme de demografie istorică pe baza studiului căldărușelor de lut (sec. XI-XIII) descoperite pe teritoriul județului Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (comuna Păuliș, jud. Arad)
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ARDELEAN, Aurelian (autor), GRĂMESCU, Elena (autor), MÎNDRUȚIU, Octavian (autor) Rolul condițiilor fizico-geografice în evoluția populației și așezărilor umane din județul Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X TRAPCEA, Theodor (autor) Contribuții la istoria Aradului în perioada stăpînirii otomane
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ARIMIA, Vasile (autor), MOISUC, Elena (autor) O descriere inedită a teritoriului și oamenilor din fostul comitat Arad la sfîrșitul sec. Al XVIII-lea
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ILEA, Ana (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Răscoala lui Horia. Cloșca și Crișan în comitatul Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROȘUȚ, Nicolae (autor) Legătura Aradului cu România între 1800-1919
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X PLEȘA, Ioan (autor) Un memoriu din anul 1878 al Consiliului orașului Arad referitor la independența de stat a României
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X HERLO, Rodica (autor) Reuniunea femeilor române din Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROZ, Alexandru (autor) Aradul în timpul primului război mondial
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X CAȚAVEI, Victor (autor) Reprezentanții Ineului la Marea Adunare de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X MUNTEANU, Ion (autor) Structura proprietății agrare din județul Arad în perioada interbelică
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X CAȚAVEI, Victor (autor) Contribuția Fabricii de vagoane "Astra" la dezvoltarea aviației naționale
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X PICIORUȘI, Veronica (autor) Contribuții la cunoașterea activității organizației democratice țărănești "Frontul plugarilor" în județul Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X DUDAȘ, Vasile (autor) Din rezistența țărănimii arădene împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X COLTA, Elena (autor) Circulația tipăriturilor vechi românești în sec. al comitatele Arad și Zărand
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X FURDUI, Titus (autor) O tipăritură veche "arădeană" în Biblioteca Academiei R.S. României, filiala Cluj-Napoca
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X BOGDAN, Doru (autor) Semnificația istorico-culturală a "Almanahului Muguri" (Arad, 1859)
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X VATAMANIUC, DIMITRIE (autor) Eminescu și Aradul
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X SZABO-FERENCZ, Irma (autor) Evoluția colecției de artă a Muzeului județean Arad după Unire
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X SASU, Aurel (autor) Colecția de etnografie și artă populară a Muzeului județean Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X MANEA, George (autor) Elemente pentru definirea zonelor etnografice ale județul Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X CAȚAVEI, Victor (autor) Manifeste și apeluri arădene din perioada 24 sept. - 29 nov. 1944 1944
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X KISS, Nicolae (autor) Răspîndirea monedelor republicane romane pe teritoriul arădean
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Repertoriul cetăților din județul Arad (II)
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X DEMȘEA, Dan (autor) Locuri legate de lupta poporului român pentru libertate și unitate națională pe teritoriul județului Arad
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X CAȚAVEI, Victor (autor) Aradul anului 1918 în imagini fotografice
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CERVENCOVICI, Andrei (autor) Vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Arad - momente hotărîtoare în viața și activitatea organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI FUCIU, Marțian (autor) Municipiul Arad pe trepte de istorie
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI UNC, Gheorghe (autor) Formarea comandei supreme a gărzilor naționale române arădene și rolul ei în Uniunea Transilvaniei cu România
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CRIȘAN, Horațiu (autor) Ziridava - centrul dacilor din cîmpia Aradului
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI THEODORESCU, Răzvan (autor) Confluențe culturale în primul ev-mediu românesc și spațiul arădean
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI DERBAN, Liviu (autor) Aspecte ale sistematizării teritoriului și modernizării centrelor urbane și rurale ale județului Arad, perspectivele de dezvoltare ale acestora pînă în anul 1990
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra istoriei străvechi a județului Arad în lumina cercetărilor de la Conop, Zăbrani și Cladova
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI PĂDUREANU, Eugen (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BARBU, Mircea (autor), ZDROBA, Mircea (autor) Cercetări arheologice de la Arad-Vladimirescu
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ARDELEAN, AUREL (autor), GRĂMESCU, Elena (autor), MÎNDRUȚ, Octavian (autor) Toponimia geografică - mărturie a locuirii străvechi și permanente a teritoriului județului Arad
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Mihai Viteazul și Aradul
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI KOVACH, Geza (autor) Aspecte demografice în părțile Aradului pînă în secolul al XVIII-lea
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI GLUCK, Eugen (autor) Unele probleme ale trecerii de la feudalism la capitalism în agricultura arădeană
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI MANEA, George (autor) Contribuții privind viața politică a românilor arădeni în perioada 1867-1876
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI HERLO, Rodica (autor) Manifestări cultural-etnografice arădene în sprijinul Unirii la începutul secolului XX
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI TODA, Augustin (autor) Platforma economică a ziarului "Românul" din Arad în sprijinul luptei pentru desăvărșirea unității naționale
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI PĂIUȘAN, Radu (autor) Participanți din Lopova la marile bătății de la Jiu, Olt și Mărăști din timpul primului răzoi mondial
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ENACHE, Andrei (autor) Acțiunile de luptă ale "Detașamentului Păuliș" pentru apărarea defileului Mureșului
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ZĂVOIANU, Ioan (autor) Înflorirea vieții spirituale pe meleagurile arădene în anii construcției socialiste
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CIONGRADI, Ștefan (autor) Participarea maselor de oameni ai muncii din unitățile municipiului Arad la acțiunea de creație tehnico-științifică
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI LAIU, Maria (autor) Ridicarea nivelului de trai al pamenilor muncii din județul Arad, în cincinalul revoluției tehnico-științifice (1976-1980)
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI SIMION, Gheorghe (autor) Produse arădene pe piața externă
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI JURJ, Vasile (autor) Întreprinderea de strunguri la cea de-a 30-a aniversare
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI GLĂVAN, Petru (autor) Dezvoltarea agriculturii județului Arad în anii socialismului
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ȘIMANDAN, Irimie (autor) Rezultatele obținute în serele din Arad ca urmare a aplicării programei prioritare privind dezvoltarea agriculturii
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BERBECAȘ, Traian (autor) Oamenii muncii arădeni participanți activi la autoconducerea și autogestiunea unităților economice
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ROMAN, Mircea (autor) Industria județului Arad pe coordonatele cincinalului revoluției tehnico-științifice. Direcții ale dezvoltării industriei arădene în perspectiva anului 1980
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BURDAN, Gheorghe (autor) Participarea sindicatelor arădene la festivalul național "Cîntarea României"
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI PĂNESCU, Aurel (autor) Tineretul arădean participant activ la realizarea sarcinilor revoluției tehnico-științifice
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI POP, Augustin (autor) Comuna Pecica în perspectiva devenirii sale urbane
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ȚECULESCU, Gheorghe (autor) Școașa arădeană contemporană în perspectiva învățămînt-cercetare-producție
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BRAICA, Alexandru (autor) Realități socialiste oglindite în operele artiștilor plastici arădeni
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI NICODIN, Ion (autor) Viața poporului, tradițiile și realitățile de azi în opera grupului de pictori naivi din jud. Arad
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BONTA, Crăciun (autor) Presa arădeană - tradiție și actualitate
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI VASILOVICI, Romulus (autor) Preocupări și rezultate în îmbunătățirea stării generale de sănătate a populațieidin județul Arad
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BUDIȘAN, Eugen (autor) Sportul arădean - tradiții și actualitate
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BUTA, Vasile (autor) Pagini din istoria modernă a Hălmagiului
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CAȚAVEI, Victor (autor) Fabrica de vagoane și motoare "Astra" Arad promotoarea construcției naționale de autovehicule