Crisia, XIX, 1989


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Metode și tehnici de prelucrare a uneltelor din piatra șlefuită în epoca neolitică I. Studii 9-16 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor I. Studii 17-118 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la cunoașterea tehnologiei metalurgiei din epoca Bronzului în județul Bihor I. Studii 119-168 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român (jud. Bihor) I. Studii 169-179 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului I. Studii 181-203 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții documentare despre raporturile lui Mihai Popescu cu revoluția lui Horea I. Studii 205-212 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) , MĂLINAȘ, Constantin (autor) Biblioteca profesorului Teodor Roșiu de la Beiuș (1841-1894) I. Studii 213-230 română
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) , BOLOVAN, Sorina (autor) Evoluția cantitativă și compoziția socio-profesională a membrilor Asociației Naționale Arădene (1863-1910) I. Studii 231-246 română
articol de periodic HITCHINS, Keith (autor) The Rumanian idea of autonomy in Transylvania, 1867-1906 I. Studii 247-264 engleză
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Învățămîntul comunal elementar din Transilvania între anii 1867-1918 I. Studii 265-287 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Beliu, județul Bihor I. Studii 289-308 română
articol de periodic ILEA, Ana (autor) , RUS, Vasile (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor din secolele XV-XVI II. Documente 309-316 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Un certificat școlar românesc de la 1818 II. Documente 317-319 română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) , BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali bihoreni cu Timotei Cipariu din perioada 1853-1871 II. Documente 321-330 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Două documente privind legăturile lui Vasile Goldiș cu oameni politici din România II. Documente 331-335 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , POP, Emil (autor) , VELICU, Mircea (autor) Batalionul 1/26 Dorobanți din divizia a 2-a infanterie în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei (1 martie - 9 mai 1945) II. Documente 337-355 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Mărturii memorialistice despre participarea unor unități române la luptele împotriva Germaniei naziste și a Ungariei horthyste II. Documente 357-391 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic descoperit în două nivele arheologice din Peștera Lesiana (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) III. Articole şi note 393-395 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Spada de bronz de la Tarcea III. Articole şi note 397-399 română
articol de periodic CIHO, Miron (autor) Un fragment de statuie egipteană antică III. Articole şi note 401-415 română
articol de periodic SĂLĂJAN, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea populației și ocupațiilor locuitorilor din Derna (jud. Bihor) sec. XVI-XVIII III. Articole şi note 417-422 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Din răsunetul european al răscoalei din 1735 III. Articole şi note 423-427 română
articol de periodic ZSUGAN, Iuliu (autor) Conscrierea urbarială a localității Biharea din 1779 III. Articole şi note 429-434 română
articol de periodic DOGARU, Maria (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
articol de periodic ȘTIGER, Simona (autor) Mișcarea feministă din Transilvania. Constituirea și evoluția reuniunilor de femei III. Articole şi note 439-454 română
articol de periodic ȚUCRA, Nicolae (autor) Contribuții documentare la istoricul școlilor românești din Sudul Bihorului (1870-1918) III. Articole şi note 455-465 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) Din istoricul Băilor Tinca III. Articole şi note 467-472 română
articol de periodic CLUCIU, Dumitru (autor) , FAUR, Viorel (autor) Din istoricul stațiunii Stîna de Vale III. Articole şi note 473-485 română
articol de periodic GALIȘ, Ana (autor) , GALIȘ, Petru (autor) Publicistul italian Roberto Fava în sprijinul românilor din Transilvania III. Articole şi note 487-491 română
articol de periodic FLEISZ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în timpul primului război mondial (1914-1918) III. Articole şi note 493-499 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 vîn plasa Cefa (județul Bihor) III. Articole şi note 501-506 română
articol de periodic IOVAN, Liviu (autor) , RUS, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului școlii generale Nr. 11 din Oradea (1930-1950) III. Articole şi note 507-510 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Evoluția agriculturii bihorene în lumina planurilor cadastrale (sec. XVIII-XIX) IV. Etnografie 511-619 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Evoluția meșteșugului fierăritului în satele din Sudul Bihorului (sec. XIII-XIX). Considerații generale IV. Etnografie 621-629 română
articol de periodic IGNAT, Moisie (autor) Etnologia și nedeia Apusenilor IV. Etnografie 631-637 română
articol de periodic CRĂCIN, Cornel (autor) Satul românesc în pictura lui Camil Ressu V. Artă 639-645 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Alexandru Phoebus în colecția de pictură a complexului muzeal județean Bihor V. Artă 647-655 română
articol de periodic SILAGHI, A. (autor) Gravuri de R. Iosif în Colecția Secției de Artă a Complexului Muzeal Județean Bihor V. Artă 657-673 română
articol de periodic CZIER, Zoltan (autor) , GASPAR, Tibor (autor) Repertoriul peșterilor din Defileul Crișului Repede între Șuncuiuș - Valea Crișului (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 675-729 română
articol de periodic INDRIEȘ, Andrei (autor) Noi observații geomorfologice în Depresiunea Beiușului și în Munții Codru-Moma VI. Ştiinţele Naturii 731-744 română
articol de periodic CZIER, Zoltan (autor) Două plante fosile noi pentru România din Liasicul Inferior de la Șuncuiuș (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 745-751 română
articol de periodic GEORGESCU, Dan (autor) Brachiopodele liasice de la Șuncuiuș (Autohtonul de Bihor, Munții Apuseni de Nord) Partea a II-a Terebratulida VI. Ştiinţele Naturii 753-760 română
articol de periodic VENCZEL, Marton (autor) Date asupra herpetofaunei din depozitul fosilifer Burzău - Rîpa, jud. Bihor VI. Ştiinţele Naturii 761-771 română
articol de periodic CODREA, Vlad (autor) New complements on Deinotherium giganteum Kaup from the Brusturi Ponțian (Bihor District) VI. Ştiinţele Naturii 773-783 engleză
articol de periodic PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Vespidele sociale - Subfamilia Polistinae din Republica Socialistă România și importanța lor economică VI. Ştiinţele Naturii 785-791 română
articol de periodic CHICULESCU, Otilia (autor) , HURGHIȘIU, Ileana (autor) , PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Modificări chimice produse de timurom asupra speciilor Cyprinus carpio și Carassius auratus VI. Ştiinţele Naturii 793-798 română
articol de periodic CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cîteva căi și metode pentru obținerea unor producții superioare de puit de crap, pești fitoplanctonofagi și pești de consum VI. Ştiinţele Naturii 799-806 română
articol de periodic CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cu privire la dezvoltarea pisciculturii în R.P.Chineză VI. Ştiinţele Naturii 807-809 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Note și comentarii despre Bihor apărute în revista "Familia" (1865-1874) - Bibliografie analitică VII. Bibliografie 811-866 română
articol de periodic CIHO, Miron (autor) Les figurines funeraires egyptiennes du Musse d'Art et d' Histoire et de quelques collections privees - Chappaz Jean-Luc IX. Recenzii 887-888 română
articol de periodic CIHO, Miron (autor) Royal sculpture of the Early Eighteenth dynasty in Ergypt - Lindbland Igegerd IX. Recenzii 889-889 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Confluențe istoriografice romînești și europene. 90 ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu IX. Recenzii 890-892 română
articol de periodic Publicitate 893-981 română