Criterii căutate

  • An de publicare: 1989

Sumarul căutării

  • 686 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1989 Acta Musei Porolissensis, XIII GUDEA, Nicolae Porolissum un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman 1178 română
1989 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XVI COCUZ, Ioan Presa românească în Bucovina (1809-1944) 117 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DRAȘOVAN, Florin Observații pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starcevo-Criș, Vinca A și lumea liniară în Nordul Banatului .9-48 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian Precizări asupra încadrării cronologice și culturale a "statuetei de la Liubcova" (jud. Caraș-Severin) 49-54 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Iclod (campania 1987) 55-68 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia Noi descoperiri funerare apaținînd culturii Wietemberg 69-77 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie KACSO, Carol Pandantivele de bronz în formă de clepsidră 79-89 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu, OPRIȘ, Ilarie Descoperiri arheologice la Sîngeorgiu de Mureș (jud. Mureș) 91-98 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZ, Istvan Contribuții la problema formării așezărilor cu caracter perotourban la daci (cu privire specială la Sarmizegetusa to Basileion) 99-134 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie RUSTOIU, Aurel Fibule dacice cu ornamente zoomorfe 135-145 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BENEA, Doina Contribuții la istoria relațiilor politice dintre imperiul roman și geto-daci (expediția lui Aelius Catus) 147-159 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVEL, Viorica, TAKACS, Matilda Monedele romane republicane din vechile colecții ale muzeului de istorie din Aiud 161-171 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever, MOGA, Vasile Piese dacice și romane redescoperite 173-184 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CIOBANU, Radu Simulacra Daciae: imagine și autoritate imperială 185-199 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile Noi ștampile pe produse ceramice apulense 201-206 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca, CIUGUDEAN, Horia Epigrafe de la Apulum 207-212 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PIOARU, Ioan O statuetă a fortunei descoperită la Apulum (Contribuție la cunoașterea răspîndirii cultului zeiței în Dacia) 213-222 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin Instrumentele medicale de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 223-236 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile antice de la Muzeul de Istorie Sibiu 237-262 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BELDIMAN, Corneliu Piese epigrafice din Estul Daciei romane 263-271 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu Monumentul roman de la Suatu 273-282 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai Contribuții la repertoriul arheologic al așezărilor rurale antice (secolele II-III e.n) din Dacia romană 283-333 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, HAIMOVICI, Sergiu Studiul faunei din locuințele prefeudale (secolele V-VI e.n.) descoperite la Alba Iulia (1985, 1986 și 1988) 335-346 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Mormîntul prefeudal (sec. VI e.n) de la Mediaș (jud. Sibiu). Studiu arheologic și antropologic 347-354 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȚEICU, Dumitru Cîteva observații în legătură cu cetatea și districtul medieval românesc Cuiești 355-369 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie NUSSBACHER, Gernot Consumul de hîrtie al cancelariei principelui Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 371-378 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela Monedele de aur medievale și moderne din colecția numismatică a Muzeului Unirii Alba Iulia 379-381 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ANGHEL, Gheorghe O variantă de proiecz al cetății bastionare de la Alba Iulia 383-388 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PALL, Francisc Inochentie Micu-Klein și Cancelarul Kaunitz 389-304 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela, TATAI-BALTĂ, Cornel Lucrătorii tipografiei de la Blaj (1787-1821) în context documentar (II) 405-446 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Orizont livresc iluminist în biblioteci românești din Transilvania (mijlocul secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-lea) 447-464 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan, SZABO, Nicolae Considerații privind formarea și evoluția structurii profesionale a intelectualității economice rurakle din Transilvania între anii 1700-1848 465-475 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Eva Vasile Popp: "Disertație despre tipografiile românești - de la "însemnări" la "manuscris" 477-486 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie SUCIU, Viorica Preocupări numismatice ale lui Timotei Cipariu (știri din revista "Archivu pentru Filologia și Istoria 487-498 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DREGHICIU, Doina Timotei Cipariu, donator de carte românească veche 499-505 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la ecoul vienez al evenimentelor revoluționare din Țara Românească din 1848 507-512 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie JOSAN, Nicolae Românii din Teiuș în lupta pentru libertate și unitate nașională. Contribuții documentare (1848-1918) 513-532 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Ioan Primul corp al voluntarilor transilvăneni și bucovineni din Rusia 533-559 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LASCU, Viorica Tineretul în întîmpinarea Unirii. Din legăturile tinerilor severineni și transilvăneni 561-570 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie STAN, Constantin Întreruperea operațiunilor militare pe frontul românesc. Armistițiul cu Puterile Centrale 571-584 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie FLOREA, Marin Medici și farmaciști din Comitatul Alba, participanți la Marea Adunare Națională ținută la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 585-593 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ALBOIU, Mircea Antroponime gorjenești de origine transilvăneană și importanța lor istorică 595-602 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVELESCU, Gheorghe Tradiție și contemporaneitate în arta lemnului din zona Sebeșului 603-625 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Sofia Cîteva precizări de datare, localizare și atribuire a unui codice transilvănean din secolul al XVIII.lea obșinute prin tehnici de laborator 627-634 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile Nicolae Lascu (1908-1988) 635-636 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin Cetăți și așezări dacice în Munții Orăștiei - Glodariu I. 637-638 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi - Ioniță I.,Ursachi V. 638-640 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, G. Bucoavnă, Bălgrad, 1699 640-641 română
1989 Biharea, 16 Cuprins 2 română
1989 Biharea, 16 TODINCĂ, Vasile Etnografie, antropologie, sociologie - un "triumvirat politrop" în științele socio-umane .9-21 română
1989 Biharea, 16 GOȚIA, Ioan Evoluția portului popular din subzona Valea Barcăului, județul Sălaj 23-56 română
1989 Biharea, 16 EMODI, Janos, GOMAN, Ioan Centrul de olărit Tileagd (județul Bihor) 57-92 română
1989 Biharea, 16 GOMAN, Ioan Izbuc - un sat bihorean specializat în arderea varului 93-111 română
1989 Biharea, 16 HOCHHAUSER, Ronald Din istoria tractorului "Lantz Bulldog" 113-122 română
1989 Biharea, 16 MAXIM DANCIU, Vasile Un proiect pentru pomicultura pe suprafețe mici și mijlocii 123-140 română
1989 Biharea, 16 ȘTEFĂNESCU, Florica A.D. Xenopol despre țăranul român și satul românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 141-155 română
1989 Biharea, 16 APAN, Adrian Informații cu caracter istoric și etnografic privind domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni 157-214 română
1989 Biharea, 16 HORVATH, Sabina Ritualul de înmormîntare și frica față de mort în sate din bazinul hidrografic al Crișului Negru 215-222 română
1989 Biharea, 16 CORAI, Diana, COSTEA, Bogdan, PAVEL, Alina, STANCIU, Simona, VUȘCAN, Mărioara Rontău. Încercare de anchetă socio-culturală 223-260 română
1989 Biharea, 16 CHIRIAC, Iacinta Evoluția interesului pentru colectarea pieselor etnografice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea în Oradea și Bihor (I) 263-276 română
1989 Biharea, 16 GODEA, Ioan 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-chineze. Însemnări etnologice și muzeologice 277-309 română
1989 Biharea, 16 TODINCĂ, Vasile, ȚURCAȘ, Leontina Drumul cînepii 311-319 română
1989 Biharea, 16 ARDELEAN, Elisabeta Restaurarea a trei ștergare din colecția de textile a Secției de Etnografie de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea 323-330 română
1989 Biharea, 16 CHIFOR, Agata Influențe ale stilului Rococo în portretul de aparat: Portretul Mariei Tereza de Joseph Hickel 333-339 română
1989 Biharea, 16 CRĂCIUN, Cornel Scena de gen în pictura clasică și romantică rusă 341-354 română
1989 Biharea, 16 NOVICOV, Ramona Experiment intermedia - secvențe ale artei românești contemporane din intervalul 1968-1974 355-374 română
1989 Biharea, 16 MAXIM DANCIU, Vasile Trandafirul - de la mit la mileniul trei - Wagner Șt. 377-388 română
1989 Carpica, XX BITIRI-CIORTESCU, Maria, CĂPITANU, Viorel, CĂRCIUMARU, Marin Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriței în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău .7-52 română
1989 Carpica, XX CUCOȘ, Ștefan Locuințele eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 53-59 română
1989 Carpica, XX CUCOȘ, Ștefan Cîteva considerații cu privire la unele probleme ale eneoliticului final de la est de Carpați 61-67 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel, VULPE, Alexandru Depozitul de bronzuri de la Gioseni 69-81 română
1989 Carpica, XX MOSCALU-BEJAN, Emil O nouă necropolă aparținând aspectului cultural getic timpuriu de tip Canlia în Moldova, la Mărgineni (jud. Bacău) 83-96 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Obiecte de podoabă și piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 97-124 română
1989 Carpica, XX BELDIMAN, Corneliu Plăcuțe de cuirasă (Lorica Squamata) din Dacia preromană 125-136 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com. Dămienești, jud. Bacău 137-147 română
1989 Carpica, XX MITREA, Ioan Noi contribuții arheologice la cunoașterea istoriei și civilizației dacilor liberi de la est de Carpați în secolele II-III 149-192 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel Noi descoperiri de monede antice și bizantine intrate în colecțiile muzeului din Bacău 193-201 română
1989 Carpica, XX PALADE, Vasile Elemente alogene în unele așezări și necropole Sântana de Mureș din zona Bîrladului 203-214 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru Topoare din secolele X-XI descoperite în județul Bacău 215-220 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru Cercetările arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1987-1989 221-268 română
1989 Carpica, XX BOLOMEY, Alexandra Considerații asupra resturilor de mamifere din stațiunea de la Lespezi-Lutărie (jud. Bacău) 271-295 română
1989 Carpica, XX BOTEZATU, Dan, MIU, Georgeta Studiul scheletelor din mormintele de la Brad, aparținând perioadei dacice 297-304 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu Studiul a trei cranii fragmentare de taurine (Bos taurus) provenite din așezarea dacică de la Răcătău (jud. Bacău) 305-308 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu Materialul faunistic de la Răcătău 309-314 română
1989 Carpica, XX MITREA, Ioan Estimări paleodemografice privind spațiul est-carpatic al României în secolele VI-X 315-338 română
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA Cum se scrie istoria! 4 Română
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie CHIUZBAIAN, abriel losif Un semn de drum 4 Română
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie UNGUREANU, oana Addio, măi copilule 5-6 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie CRISTEA, vram Patrimoni abbandonati 7 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA 24 Gennaio in Romania 8-9 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie GUIDA, rancesco Considerazioni sulla proclamazione d'Indipendenza della Romania 10-12 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie BAFFI, ariano Italia e România - 70 anni di unità nazionale 13-16 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie S., N. Il contributo di Nicolae Iorga, all'attuazione dell'unità statale romena 17 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie THEODORESCU, Răzvan Interferenze artistiche romeno-italiane un capitolo della civiltà romana 18-21 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA Nicolae Iorga nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa 22-27 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie Ambasadorul României la Roma CONSTANTINI, udor Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 28-30 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie Directorul Accademiei Române din Roma MILCA, Mihai Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 31 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie GIORDANO, ugusto Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 31 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie RACIOPPI, aria Affinità Leopardiane ed Emineschiane 32-35 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie BUȘULENGA, oe Dumitrescu Eminescu e Leopardi 36-40 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie LOMBARDOZZI, lfredo, NEGOIȚĂ, Jana Costumi e tradizioni popolari romeni 41-43 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie LIGOR, Daniela Costumi e tradizioni popolari romeni 44-47 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie VIOLLI, irella Manifestazione al cenacolo 48-49 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie UNGUREANU, oana Din stagiunea de Concerte a Accademiei «SANTA CECILIA» ROMA 50 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie RACIOPPI, aria Musica natalizia all'Accademia di Romania (Colinde) 51 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 52-55 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PAPU, Edgar, traducere UNGUREANU, oana Eminescu è un poeta universale? 2-3 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU LĂZĂRESCU, George La fortuna di Mihai Eminescu in Italia 4-8 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PASCU, Ștefan Mihai Eminescu e la sua straordinaria cultura plurivalente 9-16 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU EMINESCU, Mihai, traducere RUFFINI, ario Desiderio 16 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU ANGHELESCU, anda "Te poți îmbolnăvi de traducere" - (Intervista realizzata da Sandra Anghelescu nella Revista «Viața Românească». Giugno 1989). 17-32 Română
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU BAFFI, ariano Eminescu in italiano 33-34 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU LĂZĂRESCU, George La facolta pittorica nell'opera di Eminescu 35-43 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU COSMA, Viorel Eminescu e la musica 44-46 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU BUȘULENGA, oe Dumitrescu Zoe Dumitrescu Bușulenga «Despre ediția integrală» 46 Română
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU CHIUZBAIAN, abriel losif Sulla dottrina sociale politica di Eminescu 47-49 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PASCU, Ștefan Eminescu publicist, sau publicistica eminesciana 50-59 Română
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU REDACȚIA Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Il centenario di Eminescu a Roma e Viena 60-62 Italiană-română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII BASARAB NANU, Dan, NEAGU, Marian Considerații asupra tracilor timpurii de la Dunărea de jos în lumina săpăturilor arheologice de la Grădiștea Coslogeni 13-26 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Eugen un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian 27-30 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Eugen Ritual funerar neobișnuit în cadrul necropolei gumelnițene de la Vărăști (jud. Călărași) 31-35 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII BASARAB NANU, Dan Cercetările arheologice de la Căscioarele, Cotul Cătăluiului, jud. Călărași 37-54 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII PERIANU, Mihaela, UDRESCU, Mircea Studiul antropologic și arheozoologic al materialului osteologic din mprmîntul de la Căscioarele (jud. Călărași). Epoca bronzului (cultura Glina III) 55-63 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SÎRBU, Valeriu A. Despre semnificația unor gropi din așezări și complexe de cult geo-dacice B. Noi observații și ipoteze privind riturile, ritualurile și practicile funerare ale geto-dacilor în sec. II î.e.n. - I e.n. 65-82 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII UDRESCU, Mircea Materialul osteologic din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca (Valea Argovei): Date zooarheologice 83-88 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (II) 89-119 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII MATEI, Cristian Cercetările arheologice în zona instalației portuare antice de la Capidava (II) 121-141 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Maria Tipuri de locuințe din secolele IX-X de la Radovanu "Valea lui Petcu" 143-152 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII CĂPĂȚÎNĂ, Dan, DIACONU, Petre Date noi despre un turn al cetății Vicina 153-156 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ȘERBĂNESCU, Done Tezaure monetare din epoca geto-dacică descoperite în județul Călărași (I) 157-166 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII OCHEȘANU, Radu, VERTAN, Antoaneta Monede de aur și de argint din secolele IV-V e.n. descoperite la Dunărea de Jos 167-174 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre Un alt sigiliu al lui Constantin VII și Zoe 175-177 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ILIESCU, Octavian Ducații de cruciadă ai lui Mircea cel Bătrîn 179-188 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII AVRAM, Alexandru Îndinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei consularului Manius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire 189-197 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre Cînd a fost Theodorokanos "duce de Adrianopol" 199-201 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII PĂNOIU, Andrei Evoluția așezărilor rurale - alinierea satelor în perioada regulamentară - 203-216 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII TUDOR, Constantin Aspecte ale desfășurării răscoaleo de la 1888 în localitățile județului Călărași 217-221 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica Mărturii de epocă agricultura și situația țăranului ialomițean la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul veacului nostru 223-234 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica Activitatea organizațiilor din Călărași ale partidelor politice (pînă la primul război mondial) 235-257 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SCĂUNAȘ, Nicolae "Brazda" organ de presă al Universității Populare Călărășene 259-260 română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea, COȘULEȚ, Stelian Un topor de aramă cu brațele "în cruce" descoperit la Drumul Carului (com. Moeciu, Brașov) .5- română
1989 Cumidava, XIV ALEXANDRESCU, Alexandrina, POP, Ioan Cetățuia dacică de la Teliu (jud. Brașov) .10- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea Cercetările arheologice de la Rîșnov- "Cetate" 41- română
1989 Cumidava, XIV SALVAN, Florin Aservirea obștilor sătești autohtone din Țara Bîrsei 67- română
1989 Cumidava, XIV HĂSFĂLEANU, Ioan De la Negru-Vodă la Mircea Basarab 83- română
1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea, ȘTEFĂNESCU, Radu Considerații asupra localizării Posadei 95- română
1989 Cumidava, XIV NUSSBACHER, Gernot Date despre trecutul comunei Dumbrăvița (sateleȚînțari și Vlădeni în secolele XV-XVIII) 105- română
1989 Cumidava, XIV OLTEAN, Vasile Mărturii de limbă și cultură neolatină în Șcheii Brașovului (sec. XVII-XVIII) 113- română
1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea Pictorul C.D. Rosenthal - emisar la Paris al revoluționarilor români 127- română
1989 Cumidava, XIV NEGULICI, Dorica Cîteva documente privind relațiile Goleștilor cu Brașovul 145- română
1989 Cumidava, XIV BUZAȘI, Ion, MUREȘIANU, Andrei Andrei Mureșianu - contribuții bibliografice 151- română
1989 Cumidava, XIV RADU, Măriuca Contribuția Brașovului la întemeierea și dezvoltarea "Asociațiunii Transilvane pentru literatura rpmână și cultura poporului român". Acțiunea Despărțămîntului Brașov al "Astrei" (1870-1918) 161- română
1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea, ȚĂRANU, Augustin Profesorul Aurel Ciortea (1872-1929) 183- română
1989 Cumidava, XIV SPÎNU, Margareta Intelectuali transilvăneni în lupta pentru realizarea statului național unitar român (din corespondența lui Onisifor Ghibu cu dr. Pompiliu Nistor și a lui Vasile Stoica cu Victor Braniște) 197- română
1989 Cumidava, XIV POPA, Luana Constituirea și activitatea consiliilor (sfaturilor) și a Gărzilor naționale române din actualul județ Brașov (1918-1919) 213- română
1989 Cumidava, XIV COLIBAN, Tiberiu, JURCA, Nicolae Actul de la 23 August 1944 în documente din arhivele vest-germane 259- română
1989 Cumidava, XIV FULGA, Ligia, MORARU, Olivia Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc în Valea Dîmbovițeri Superioare și legătura lui cu zona Bran 295- română
1989 Cumidava, XIV NEGULICI, Dorina Meșteșuguri în Brașovul medieval. Catalog de colecții 311- română
1989 Cumidava, XIV RADU, Măriuca Catalogul hărșilor vechi (secolele XVI-XVIII) aflate în colecșia Muzeului județean Brașov 351- română
1989 Cumidava, XIV MITRAN, Gheorghe Semnificațiile motivului decorativ fitomorf al viței de vie reprezentat în orfefreria transilvăneană 435- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea Cetatea Rîșnovului 465- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988) 491- română
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 CHICIDEANU, Ion, ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica Zu den Grabsitten der Periam-Pecica-Kultur 005-038
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 BÂRZU, Ligia La station de Sărata Monteoru: La necropole nr. 4 de l'epoque du bronze 039-078
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica Der Theos Megas Tempel von Histria. Die Arkitectur 079-110
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru, CONOVICI, Niculae, POENARU-BORDEA, Gheorghe Nouveaux timbres amphoriques sinopéens de Callatis 111-124
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 GAIU, Corneliu, MARINESCU, George "Die Nekropole bei Fantanele "Rât", Gem. Matei, Kr. Bistrita-Nasaud aus dem 4. Jahrhundert u.Z." 125-144
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 MITREA, Bucur Das Graberfeld aus dem VIII. Jahrhundert von Izvoru, Jud. Giurgiu 145-220
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 MITREA, Bucur, POENARU-BORDEA, Gheorghe Decouvertes monetaires en Roumanie-1988 (XXXII) 215-230
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 HONEA, Kenneth Morphostructural Stratigraphic Variability of Aurignacian Cultural levels at Mitoc-Malu Galben (Botoșani Coutry) Middle Prut Valley, România 221-228
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DRAGOMIR, Ion, LUCA, Sabin Adrian Die Statuette von Liubcova-Ornița (Jud. Caraș-Severin) 229-234
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 LAZĂR, Valeriu, VULPE, Alexandru Neue Bronzefunde aus Transilvanien 235-246
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru "Wo sind die Amphorem vom Typ "Solocha I" hergestellt worden?" 247-252
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PETOLESCU, Constantin C. Jupiter Héliopolitanus et la Legion XIIIe Gemina 253-254
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PREDA, Constantin Bucur Mitrea à 80 ans 255-258
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 CĂPIȚĂ, Carol Compte rendu: ''L'art des grottes en Ariege magdalenienne'' - Denis Vialou 267-267
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PALINCAȘ, Nona Compte rendu: ''Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyremely'' - Amália Mozsolics 268-269
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PETOLESCU, Constantin C. Compte rendu: ''Posoprographia Imperii Romani saec. I. II. III. pars. V fasciculus 2'' 270-271
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: ''Roman Papers'' - Ronald Syme 271-271
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: ''Die römischen Inscriften Ungarns, (RIU) 3. Lieferung: Brigetio (Fortsetzung) und die Limesstrecke am Donauknie'' - László Barkóczi, Sándor Soproni 271-272
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: ''Die römischen Inscriften Ungarns, 4 Lieferung Das Gebiet zwischen der Drau und der Limesstrecke Lussonium - Altinum'' - Alice Sz. Burger, Ferenc Fülep 272-272
1989 File de Istorie, VI MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice de epocă romană în nord-estul Transilvaniei .5- română
1989 File de Istorie, VI DĂNILĂ, Ștefan, GAIU, Corneliu Așezarea feudală Cighir 67- română
1989 File de Istorie, VI RĂDULESCU, Gabriela Descoperiri arheologice feudale la Bistrița 78- română
1989 File de Istorie, VI URECHE, Lazăr Carte românească veche în județul Bistrița-Năsăud(sec. al XVII-lea) - Catalog 91- română
1989 File de Istorie, VI MOLDOVAN, Liviu O încercare de fugă în Moldova în 1763 a unor iobagi români din Pinticu și din alte sate ale județului Bistrița-Năsăud 128- română
1989 File de Istorie, VI POP, Ioan Situația țărănimii de pe Valea Bîrgăului în lumina conscripției din 1783 133- română
1989 File de Istorie, VI BOCA, Pompei Structura etnică a populației județului Bistrița-Năsăud la recensămîntul din 1850-1951 150- română
1989 File de Istorie, VI BĂLAN, Traian Aspecte privind mișcarea memorandistă la ținutul Bistriței și Năsăudului (1884-1895) 171- română
1989 File de Istorie, VI SIGMIREAN, Ioan Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Transilvania. Școala din Caila, comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud de la începuturi pînă la Marea Unire din 1918 184- română
1989 File de Istorie, VI RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion Academia Română și mișcarea culturală din ținuturile Bistriței și Năsăudului 193- română
1989 File de Istorie, VI MARȚIAN, Ironim, MARȚIAN, Veturia Date privind istoricul localității Mintiu 207- română
1989 File de Istorie, VI POP, Florica Țesături decorative din județul Bistrița-Năsăud 220- română
1989 File de Istorie, VI CHINTĂUAN, Ioan, RUSU, Ioan Considerații cu privire la istoricul cunoașterii și utilizării apelor carbogazoase din Transilvania de Nord-est (jud. Bistrița-Năsăud) 238- română
1989 File de Istorie, VI BOJOR OVIDIU. HODOROGA, Alexandru, SVOBODA, Constantin Istoricul cercetărilor botanice și a plantelor medicinale din județul Bistrița 276- română
1989 File de Istorie, VI TELCEAN, Ecaterina Căni de cositor din patrimoniul județului Bistrița-Năsăud 284- română
1989 Hierasus, VII-VIII URSULESCU, Nicolae Unele observații privind locuințele culturii Starcevo-Criș din Moldova .7- română
1989 Hierasus, VII-VIII CHIRICA, Vasile, NIȚU, Antin Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite 17- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică pe teritoriul Moldovei 39- română
1989 Hierasus, VII-VIII CRÎȘMARU, Aristotel Încă o așezare cucuteniană din faza A-B descoperită pe teritoriul comunei Drăgușeni - Botoșani 57- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil Topoare de piatră și de silex șlefuit de la Mateieni și Corlăteni (comuna Cprlăteni, județul Botoșani) 67- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României 81- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen Movila II - 1949 de la Glăvăneștii Vechi 91- română
1989 Hierasus, VII-VIII ALEXOAIE, Ion, BUZDUGAN, Costică Săpături arheologice într-un tumul din comuna Roma (județul Botoșani) 105- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil Săpăturile de salvare de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 117- română
1989 Hierasus, VII-VIII PERIANU, Mihaela Privire antropologică asupra unor tumuli din epoca bronzului de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 147- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul județului Botoșani 157- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil, ȘADURSCHI, Paul O nouî cetate getică aparținînd aspectului cultural Canlia la Ibănești (județul Botoșani) 183- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil Vechimea tezaurului geto-dacilor luat de romani la 106 e.n. în timpul regelui Decebal 201- română
1989 Hierasus, VII-VIII MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil, ȘOVAN, Octavian Noi descoperiri monetare în județul Botoșani 217- română
1989 Hierasus, VII-VIII MARCU, Mariana, UNGUREANU, Napoleon Cercetările arheologice de la Huțani (județul Botoșani) 223- română
1989 Hierasus, VII-VIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrande în mormintele din necropola birituală de la Mihălășeni (județul Botoșani= aparțînînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IV e.n.) 235- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Maria Rolul mediului nastural (munți, păduri, bălți) în menținerea elentului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 259- română
1989 Hierasus, VII-VIII ALEXOAIE, Ion, BUZDUGAN, Costică, POPOVICI, Dumitru Cercetările arheologice din așezarea de pe dealul Botoșanca (comuna Roma, județul Botoșani) 269- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul, URSULESCU, Nicolae Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile Unde a fost satul Popăuți? Note de istorie botoșăneană 287- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru, ȘADURSCHI, Paul Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani II. Comuna Avrămeni 299- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru, ȘADURSCHI, Paul Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani III. Comuna Bălușeni 337- română
1989 Hierasus, VII-VIII LAZĂR, Vasile Două obligații fiscale din Moldova medievală 371- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile Unele precizări referitoare la ctitoria Voronei 381- română
1989 Hierasus, VII-VIII MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a șinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoșani și Herța în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului XIX-lea 393- română
1989 Hierasus, VII-VIII DOGARU, Maria Din gala participanților la lupta pentru Unire. Nicolae Pisoschi 405- română
1989 Hierasus, VII-VIII BEJENARU, Ionel Influențe ale mișcării socialiste și muncitorești în răscoala țăranilor din 1907 în județul Botoșani 415- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin Cercetări de toponimie în raza comunei Vorona 421- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Viorica Albinăritul - ocupație străveche a locuitorilor din nordul Moldovei 425- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin Evoluția pescuitului și pisciculturii în județul Botoșani 431- română
1989 Hierasus, VII-VIII POPESCU, Cristian Prezența antitezelor istorice la Eminescu 437- română
1989 Hierasus, VII-VIII CIUBOTARU, Ștefan "Pe lîngă plopii fără soț" și alte vechi romanțe botoșănene 469- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile Un protagonist al medicinii științifice: Dr. C. Vîrnav 473- română
1989 Hierasus, VII-VIII HALLER, Iacob Savantul Andrei-Popovici-Bîznoșanu 479- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Petre Locuirea geto-dacică pe teritoriul județului Dolj .7- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Preocupări în domeniul metalurgiei bronzului și fierului în așezarea geto-dacă de la Bîzdina, judetul Dolj 15- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CIUCĂ, Vasile Contribuții la cunoașterea fortificațiilor geto-dacice de la Brabova și Voișa, județul Dolj 29- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TOPORU, Octavian Inscripții tegulare de la Sucidava - Celei 35- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova, judetul Dolj 43- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii BUȘE, Luca, CIOBOTEA, Dinică Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii FLORESCU, Aurelia Un program elaborat de revoluționarii craioveni de la 1848 61- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Otilia Documente inedite referitoare la activitatea desfășurată de Gheorghe Chișu în vederea Unirii Principatelor 69- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CRISTOFI, Alexandru, DINULESCU, Constanțiu Alexandru Cristofi, militant pentru unire și independență din 1877-1878 79- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Alexandru Contribuția materială a școlii din Oltenia la susținerea războiului de independență din 1877-1878 85- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Elena Presa literară craioveană în slujba făuririi statului național unitar român 95- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Otilia, RĂDULESCU, Maria Documente inedite referitoare la desfășurarea răscoalei țăranilor din 1907 în județul Mehedinți 101- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CIOCȘAN, Octavian Un tablou redat circuitului valorilor - "Gemenii" de Leonardo da Ponte Bassano 109- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DEACONU, Lichian Însemnări zilnice din timpul primului război mondial 109- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GIURAN, Valeriu Documente preivind partriciparea Diviziei 2 infanterie instrucție în războiul antihitlerist, pentru apărarea zonei de sud a Olteniei (I) (27-31 august 1944) 117- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii REZEANU, Paul Viața artistică a orașului între anii 1900-1916 123- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NIȚU, Georgeta Rolul resurselor naturale în constituirea principalelor tipuri de așezări naturale din Oltenia de la vest de Jiu 131- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TĂTULEA, Viorica Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Vîlcea 137- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TIȚĂ, Ion Contribuții la cunoașterea florei județului Dolj 147- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NĂSTASE, Adrian Plantele în viața locuitorilor zonei Bechet-Dolj 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia Colecția de lepidoptere "M. Peiu" conservată la Complexul muzeal județean Dolj 163- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii LUNGU, Teodora Studiul ceramicii arheologice de la Cărcea, Locusteni, Grădinile prin metode fizico-chimice 195- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CONSTANTINESCU, Ilie Cronică 207- română
1989 Pontica, XXI-XXII HAȘOTTI, Puiu Observații privind cultura Gumelnița în Dobrogea .7-21 română
1989 Pontica, XXI-XXII BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Adrian Importuri amforice la Albești (jud. Constanța): Sinope 23-90 română
1989 Pontica, XXI-XXII OCHEȘEANU, Radu Un tezaur de denari din vremea flavilor descoperit la Adamclisi 91-98 română
1989 Pontica, XXI-XXII BOUNEGRU, Octavian Contribuții privind răspîndirea și cronologia ceramicii decorate în tehnica barbotinei din Dobrogea Romană 99-111 română
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai O nouă unitate militară romană în sud-vestul Dobrogei 113-121 română
1989 Pontica, XXI-XXII BUCOVALĂ, Mihai, PAȘCA, Cecilia Descoperiri recente în necropolele de epocă romană și romano-bizantină la Tomis 123-161 română
1989 Pontica, XXI-XXII NICOLAE, Eugen, OCHEȘEANU, R., POENARU-BORDEA, Gheorghe Tezaurul de monede romane tîrzii descoperit la Ulmetum în 1912 163-186 română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia Capidava în secolul VI e.n. Cîteva observații pe baza cercetărilor din sectorul V al cetății 187-196 română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia, FLORESCU, Radu Stratigrafia Capidavei romane tîrzii și feundale timpurii 197-247 română
1989 Pontica, XXI-XXII CHIRIAC, Costel Un monument inedit: Complexul rupestru de la Dumbrăveni (jud. Constanța) 249-269 română
1989 Pontica, XXI-XXII BARASCHI, Silvia Din toponimia medievală ponto-dunăreană 271-286 română
1989 Pontica, XXI-XXII CARAIVAN, Glicherie, ENESCU, George Observații seismo-acustice și subacvatice în zona Pacuiul lui Soare (Notă preliminară) 287-289 română
1989 Pontica, XXI-XXII HAȘOTTI, Puiu, POPOVICI, Dragomir Consideration about the syncronism of the Cernavoda I Culture 291-297 engleză
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai, MUNTEANU, Mircea Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călărași) 299-303 română
1989 Pontica, XXI-XXII SLUȘANSCHI, Dan Tomitana graeca 304-311 română
1989 Pontica, XXI-XXII OLTEANU, Sorin Note epigrafice 313-317 română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia Cîteva considerații privind cultul zeiței Venus la Tomis 319-326 română
1989 Pontica, XXI-XXII COMȘA, Maria O casă romană tîrzie situată extra muros de la Dinogetia 327-331 română
1989 Pontica, XXI-XXII PAPASIMA, Tudor Monede recent descoperite în satul Credința (jud. Constanța) 333-335 română
1989 Pontica, XXI-XXII MICU, Ioan Poemul ovidiam Halieuticon 337-362 română
1989 Pontica, XXI-XXII CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Cronica descoperirii monetare în Dobrogea (VIII) 369-390 română
1989 Teatrul, nr. 1 Un vibrant mesaj pentru viitor 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 1 BELIGAN, Radu Exemplu impresionant 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu O operă revoluționară de inestimabilă valoare 5–5 română
1989 Teatrul, nr. 1 NIȚESCU, Traian Genial inițiator și strateg 5–6 română
1989 Teatrul, nr. 1 MANOLESCU, Mihai Laudă, prinos și bucurie 6–6 română
1989 Teatrul, nr. 1 MUREȘAN, Rodica Ctitor al României moderne 7–7 română
1989 Teatrul, nr. 1 MATEESCU, Olga Delia Datoria noastră de onoare 7–7 română
1989 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai Marele erou al națiunii române 8–9 română
1989 Teatrul, nr. 1 BĂLAN, Ion Angajare în spirit revoluționar 8–8 română
1989 Teatrul, nr. 1 COCEA, Dina Omagiu 10–11 română
1989 Teatrul, nr. 1 FLOAREȘ, Alecu Al. Un aport hotărîtor 11–12 română
1989 Teatrul, nr. 1 COJAR, Ion Model strălucit de revoluționar 12–13 română
1989 Teatrul, nr. 1 JITIANU, Dan Chezășia realizărilor noastre 13–13 română
1989 Teatrul, nr. 1 IVĂNESCU, Nicolai Activist de excepție al partidului 14–14 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUREANU, Ileana Momente de referință în evoluția arhitecturii românești 16–20 română
1989 Teatrul, nr. 1 TĂTARU, Doina Tinerii la scenă deschisă 21–23 română
1989 Teatrul, nr. 1 BURDA, Mihaela Învățămintele unei etape 24–25 română
1989 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Actualitate și istorie într-un spectacol dedicat continuității noastre 26–28 română
1989 Teatrul, nr. 1 EVERAC, Paul „Convorbire la Arad între șapte magnifici dimpreună cu femeia iubită” (piesă în șapte tablouri) 29–52 română
1989 Teatrul, nr. 1 BIBICIOIU, Victor Nume în biografia colectivelor pe care le slujesc 53–56 română
1989 Teatrul, nr. 1 TATULICI, Mihai Trei zile din eternitatea Teatrului Național din Cluj-Napoca 57–60 română
1989 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihai Ispirescu 61–62 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Dramaturgia feminină, azi - Ioana d'Arc, între legea morală și scenariile pentru monștri (II) 63–65 română
1989 Teatrul, nr. 1 PARHON, Victor Cronica dramatică: Piesa care pretinde că se înscrie („Privind în jur cu ochi fără lumină” de Radu F. Alexandru - Teatrul „Bulandra” 66–68 română
1989 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin Cronica interpretării actoricești: Birlic între Grigore Vasiliu și Costache Babii („Birlic” de Tudor Mușatescu - Teatrul Dramatic, Brașov) 69–70 română
1989 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: Un decor respectuos cu textul 71–72 română
1989 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina De la text la regie: Constructorul Solness în plan înclinat („Solness, constructorul” de Henrik Ibsen - Teatrul Giulești) 73–74 română
1989 Teatrul, nr. 1 MORARIU, Mircea Em. Pas la pas prin teatre: În vecinătatea echilibrului instabil („Iubire în septembrie” de Mircea Marian - Teatrul Dramatic, Baia Mare) 75–75 română
1989 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre: Vizibilă este doar osatura („Fluturi...fluturi de Aldo Nicolaj”, Teatrul Dramatic, Baia Mare) 76–77 română
1989 Teatrul, nr. 1 SUGÁR, Teodor Pas la pas prin teatre: Să lăsăm textul să vorbească („Concurs de împrejurări” de Adrian Dohotaru - Teatrul de Stat, Oradea) 76–76 română
1989 Teatrul, nr. 1 RUSU, Voicu D. Pas la pas prin teatre: Prospero și abandonul final („Furtuna” de William Shakespeare - Teatrul de nord, Satu Mare) 77–78 română
1989 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Cronica Institutelor de Teatru: Umor și comic („Steaua fără nume” de Mihail Sebastian - IATC, București) 79–79 română
1989 Teatrul, nr. 1 BÂRLĂ, Graziela Cronica Institutelor de Teatru: Pașii temeinici ai celor care vin („Rețeta Makropoulos” de Karel Capek - Institutul de Teatru, Tîrgu Mureș) 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 1 ȚEPOSU, Radu G. Critica criticii: Mitul din spatele scenei 81–81 română
1989 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Constantin Teatrul secolului XX: Un recital captivant 82–83 română
1989 Teatrul, nr. 1 SIRETEANU, Ion Reflector: Îngrijorări fără temei 84–84 română
1989 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Reflector: Ella Conovici rediviva 84–84 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 85–86 română
1989 Teatrul, nr. 1 MOTOI, George Primim la redacție: Dreptul la replică 87–88 română
1989 Teatrul, nr. 1 Indice bibliografic pe anul 1987 89–96 română
1989 Teatrul, nr. 2 CIONOF, Șerban Nobila misiune umanistă, revoluționară a artei și culturii noastre socialiste 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Florin Mărturie a suflului novator adus de Congresul al IX-lea al partidului 4–6 română
1989 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Personaje exemplare, interpretări exemplare: Traian Stănescu, interpretul rolului Alexandru din piesa „Un anotimp fără nume” de Sorana Coroamă-Stanca 7–7 română
1989 Teatrul, nr. 2 CRISTESCU, Dana Personaje exemplare, interpretări exemplare: Maria Ploae, interpreta rolului Anca din spectacolul TV „Camera de gardă” de Constantin Brăescu 8–8 română
1989 Teatrul, nr. 2 COJOCARU, Liana Regizori și actori profesioniști în sprijinul amatorilor: Un succes al grupului teatral „Excelsior” 9–12 română
1989 Teatrul, nr. 2 SFRANGEU, Elena Regizori și actori profesioniști în sprijinul amatorilor: Grupul de pantomimă „Facies” - autoportret colectiv 13–16 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUICU, Serafim Eminescu și arta actorului 17–18 română
1989 Teatrul, nr. 2 HÂRȘAN, Elena Dramaturgia lui Byron 19–21 română
1989 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin CREDO=ul regizoral 22–24 română
1989 Teatrul, nr. 2 TOIA, Nicoleta Abateri de la profesionalismul cronicarului dramatic 25–27 română
1989 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Fișe pentru o enciclopedie a teatrului românesc: Hamlet pe scena românească 28–32 română
1989 Teatrul, nr. 2 CRISTOIU, Ion Fișe pentru o enciclopedie a teatrului românesc: Călătoria criticului 32–35 română
1989 Teatrul, nr. 2 SÎRBU, Eva Portrete subiective: Dorina Lazăr 36–36 română
1989 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Idei la rampă: Centralitatea operei 37–39 română
1989 Teatrul, nr. 2 BUCURESCU, Anca Interviu cu Arthur Ballett 40–43 română
1989 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Fascinația mitico-istorică între demersul pedagogic și retorism (I) 44–46 română
1989 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor Cronica dramatică: Principiul ordonator al orchestrației originale („Antoniu și Cleopatra” de William Shakespeare - Teatrul Național, Cluj-Napoca) de 47–50 română
1989 Teatrul, nr. 2 GEORGESCU, Alice De la text la regie: Perspectiva psihologică ( „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 51–53 română
1989 Teatrul, nr. 2 ZAMFIRESCU, Ion De la text la regie: Simbioza dintre text și realizarea scenică („Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 54–56 română
1989 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta De la text la regie:Claritatea viziunii ( „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 56–58 română
1989 Teatrul, nr. 2 TOBOȘARU, Ion De la text la regie: Densitatea semnificațiilor ( „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 58–58 română
1989 Teatrul, nr. 2 RUNCAN, Miruna De la text la regie: A construi un stil ( „Taifun” de Cao Yu - Teatrul Nottara) 59–61 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Ștefan Iordache în „Astă-seară stau acasă” 61–62 română
1989 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Cronica viziunii regizorale: Profunzimea simplității („Rața salbatică” de Henrik Ibsen - Teatrul Național, Tîrgu Mureș) 63–65 română
1989 Teatrul, nr. 2 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Doi regizori care confirmă un orizont de așteptare 66–68 română
1989 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Istrati 69–69 română
1989 Teatrul, nr. 2 Premiile revistei „Teatrul” 70–74 română
1989 Teatrul, nr. 2 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „La marginea lumii” de Paul Everac 75–79 română
1989 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Memoria arhivei 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor Compoziția actorului 81–82 română
1989 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 83–84 română
1989 Teatrul, nr. 2 Reflector: Premiile A. T. M. Pe anul 1988 85–85 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Reflector: Spectacol-recital cu păpuși 86–86 română
1989 Teatrul, nr. 2 SIRETEANU, Ion Reflector: Întrebări în treacăt 86–86 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Reflector: Programe 86–86 română
1989 Teatrul, nr. 2 Indice bibliografic pe anul 1988 87–96 română
1989 Teatrul, nr. 3 1974-1989 Suprema magistratură 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 3 MIHAIL, V. Lumea satului în dramaturgia românească 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 3 MAȘEK, Victor Ernest Teatrul politic 6–7 română
1989 Teatrul, nr. 3 VASILIU, Mihai „Trei generații” de Lucia Demetrius 7–8 română
1989 Teatrul, nr. 3 PETROVICI, Virgil Ion Sava (1900 - 1947) 8–8 română
1989 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu la Teatrul Național „I. L. Caragiale” - 25 martie 1955 9–10 română
1989 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu Ștefan Ciubotărașu 1910 - 1970 10–11 română
1989 Teatrul, nr. 3 CAZABAN, Ion Tony Gheorghiu 1925 - 1961 11–11 română
1989 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Dinu Manolache, interpretul rolului „Pătru cel Scurt” din „Niște țărani”, adaptare de Cătălina Buzoianu după romanul lui Dinu Săraru la Teatrul Mic 12–12 română
1989 Teatrul, nr. 3 CRISTESCU, Dana Marina Procopie, intrepreta rolului Maria din „Piticul din grădina de vară” de Dumitru Radu Popescu la Teatrul de Nord din satu Mare 13–13 română
1989 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin CREDO-ul regizotal (II) 14–16 română
1989 Teatrul, nr. 3 PARHON, Victor Redescoperirea actorului, redescoperirea simplității discursului scenic 17–21 română
1989 Teatrul, nr. 3 RĂDULESCU, Mihai Racine a citit o carte de Spătarul Milescu 22–24 română
1989 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Victor Eftimiu în revista „Teatrul” 25–25 română
1989 Teatrul, nr. 3 TATULICI, Mihai Vineri seara, cu Cehov și cu alte cunoștințe, la Craiova 26–29 română
1989 Teatrul, nr. 3 COJOCARU, Liana Ce înseamnă pentru dumneavoastră REPETIȚIA ?(răspund: Zoe Muscan, Monica Ghiuță, Cornel Nicoară, Ion Haiduc, Emil Boroghină, Constantin Dinulescu, Valentin Mihali, Nina Udrescu) 30–34 română
1989 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina Interviu cu scenograful Dan Jitianu 35–39 română
1989 Teatrul, nr. 3 GRIGORE, Dan Reducție pentru pian la multe mîini 39–39 română
1989 Teatrul, nr. 3 MUGUR, Florin Strada Pacienței sau Strada Sapienței sau Despre Marin Moraru 40–41 română
1989 Teatrul, nr. 3 RUNCAN, Miruna Valoroase interpretări actoricești în „Taifun” de Cao Yu la Teatrul Nottara (Ruxandra Sireteanu, Dragoș Pâslaru, Victoria Cociaș-Șerban, Dana Dogaru) 42–49 română
1989 Teatrul, nr. 3 VISARION, Alexa Noaptea cînd mor regii 50–51 română
1989 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Fascinația mitico-istorică între demersul pedagogic și retorism (II) 52–54 română
1989 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin De la text la regie: Soliditatea construcției („Plicul” de Liviu Rebreanu - Teatrul „Ion Vasilescu”, Giurgiu) 55–56 română
1989 Teatrul, nr. 3 ȘUTEU, Corina Cronica viziunii regizorale: Adevărul „cameristelor” („Cameristele” de Jean Genet - Teatrul „Maria Filotti”, Brăila) 56–57 română
1989 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice Cronica viziunii regizorale: Temă cu variațiuni („Lungă poveste de dragoste” de Tudor Popescu - Teatrul de Stat, Sibiu) 58–58 română
1989 Teatrul, nr. 3 RUNCAN, Miruna Cronica viziunii regizorale: Cînd textul nu mai coboară în sală („Trei surori” de A. P. Cehov - Teatrul Municipal, Ploiești) 59–60 română
1989 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: Puncte de vîrf 61–63 română
1989 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Neșifonabila demnitate a eroului de comedie - George Mihăiță în „Scaiul” de Georges Feydeau, Teatrul de Comedie 64–65 română
1989 Teatrul, nr. 3 CRISTOIU, Ion Cronica interpretării actoricești: Despicarea nuanței în patru - George Mihăiță în „Scaiul” de Georges Feydeau, Teatrul de Comedie 65–67 română
1989 Teatrul, nr. 3 VANCEA, Viola Critica criticii: Teoreticianul dublat de moralist 68–69 română
1989 Teatrul, nr. 3 BARBU, Mioara Pas la pas prin teatre: O farsă cu intenții serioase („Hoțul sentimental” de Tudor Popescu - Teatrul de Stat, Reșița) 71–72 română
1989 Teatrul, nr. 3 ICHIM, Florica Pas la pas prin teatre: Pendulare între registre („Căsătorial” de N. V. Gogol - Teatrul de Stat, Reșița) 72–73 română
1989 Teatrul, nr. 3 MORARIU, Mircea Em. Pas la pas prin teatre: În cheia metaforei („Campionul” de Ioan Gârmacea - Teatrul de Stat, Turda) 73–73 română
1989 Teatrul, nr. 3 SUGÁR, Teodor Pas la pas prin teatre: Înverșunarea apropierii („Visul unei nopți de varăl” musical, prelucrare de Kovács Levente după William Shakespeare - Teatrul de Stat secția maghiară, Sfîntu Gheorghe) 73–74 română
1989 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Pas la pas prin teatre: Virtuozitatea tehnică a dramei polițiste („Hanul enigmelor” de Marica Beligan - Teatrul „Ion Vasilescu”, Giurgiu) 74–75 română
1989 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre: Un text neînțeles („Jocul dragostei și al întîmplării” de Marivaux - Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași) 75–75 română
1989 Teatrul, nr. 3 BUCURESCU, Anca Avignon: 40 de ani de festival 76–79 română
1989 Teatrul, nr. 3 ESSLIN, Martin 27 martie - Ziua Mondială a Teatrului 79–79 română
1989 Teatrul, nr. 3 ERMILOV, Anatoli Cîteva zile din viața spectacolului „Pianina mecanică” 80–83 română
1989 Teatrul, nr. 3 FUGAȘIN, Constantin Circustheater din Haga 84–86 română
1989 Teatrul, nr. 3 VALERIU, Ioan Invitație la Teatrul studențesc „Podul” 87–88 română
1989 Teatrul, nr. 3 STANCA, Corneliu ...cu grupul teatral EVENIMENT 88–89 română
1989 Teatrul, nr. 3 RAREȘ, Mircea Reflector: Propunere dramatică 90–90 română
1989 Teatrul, nr. 3 S., I. Reflector: Călcătura interbelică 90–90 română
1989 Teatrul, nr. 3 S., I. Reflector: Invitații cu sincope 90–91 română
1989 Teatrul, nr. 3 M., C. Reflector: Greu de citit (dar de scris !) cronici de teatru 91–91 română
1989 Teatrul, nr. 3 S., I. Reflector: Un critic 91–91 română
1989 Teatrul, nr. 3 COROAMĂ STANCA, Sorana Reflector: Cum se obține un eveniment teatral 92–92 română
1989 Teatrul, nr. 3 Z., I. Reflector: Ignorat pe nedrept 92–92 română
1989 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 93–94 română
1989 Teatrul, nr. 3 Dreptul la replică 94–94 română
1989 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Școala nuanțelor 95–95 română
1989 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Vasile Iosif 96–96 română
1989 Teatrul, nr. 4 Actul supremei demnități 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 4 VASILIU, Mihai Universul dramaturgiei antifasciste 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 4 DUMITRESCU-TIMICĂ, Silvia Fericirea poate avea toate culorile 6–10 română
1989 Teatrul, nr. 4 DIACONESCU, Sanda Memoria scenei 6–7 română
1989 Teatrul, nr. 4 COSAȘU, Radu Dinică în trei cuvinte 11–11 română
1989 Teatrul, nr. 4 CODRUȚ, Mariana Dionisie Vitcu - artist al candorii 12–12 română
1989 Teatrul, nr. 4 SIMION, Eugen Secvențe comentate din spectacolul „Într-o dimineață” de Mihai Ispirescu la teatrul Nottara: Rîsul-plînsul ploieștean 14–14 română
1989 Teatrul, nr. 4 STANCU, Natalia Secvențe comentate din spectacolul „Într-o dimineață” de Mihai Ispirescu la teatrul Nottara: Pomul ca o recuzită 14–15 română
1989 Teatrul, nr. 4 PRELIPCEANU, N. Secvențe comentate din spectacolul „Într-o dimineață” de Mihai Ispirescu la teatrul Nottara: Fereastra 15–16 română
1989 Teatrul, nr. 4 MANDACHE, Rodica Secvențe comentate din spectacolul „Într-o dimineață” de Mihai Ispirescu la teatrul Nottara: Trebuie să spui NU neputinței de a trăi în soare 16–17 română
1989 Teatrul, nr. 4 DABIJA, Alexandru Apariția Aspasiei 17–17 română
1989 Teatrul, nr. 4 DIACONU, Doina Critica criticii: Întemeierea vocației 18–19 română
1989 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ștefan Iureș 19–20 română
1989 Teatrul, nr. 4 PARHON, Victor Cronica dramatică: Starea satirei 21–24 română
1989 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica viziunii regizorale: Cehov redescoperit într-un spectacol exemplar („Unchiul Vanea” de A. P. Cehov - Teatrul Național, Craiova) 25–29 română
1989 Teatrul, nr. 4 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Căldura omenească a tristeții (Melania Ursu și Dorel Vișan în „Într-un parc... Pe o bancă” de Aleksandr Ghelman - Teatrul Național, Cluj-Napoca) 30–31 română
1989 Teatrul, nr. 4 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Un biscuit pentru Albă ca Zăpada 32–34 română
1989 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel În așteptarea regizorului 35–36 română
1989 Teatrul, nr. 4 ORHEIANU, Vlad Andrei Pas la pas prin teatre: Elemente hazlii neexploatate („Bădăranii” de Carlo Goldoni - Teatrul Național, Tîrgu Mureș) 37–38 română
1989 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Pas la pas prin teatre: La voia întîmplării („Trei frați gemeni venețieni” de C. Matiuzzi - Teatrul „Ion Vasilescu”, Giurgiu) 37–37 română
1989 Teatrul, nr. 4 RUNCAN, Miruna Pas la pas prin teatre: Atelajul eterogen („La Locandiera” de Carlo Goldoni - Teatrul Municipal, Ploiești) 38–39 română
1989 Teatrul, nr. 4 ȘUTEU, Corina Pas la pas prin teatre: Despre imperiul britanic prin intermediul imperiului japonez („Trei săgeți” de Iris Murdoch - Teatrul Național, Timișoara) 39–39 română
1989 Teatrul, nr. 4 PARHON, Victor Casa de la miezul nopții 40–40 română
1989 Teatrul, nr. 4 DIMITRIU, Ștefan Cronică de cenaclu 41–44 română
1989 Teatrul, nr. 4 BOIANGIU, Magdalena Întîlnirile cu cititorii - Timișoara, 14 martie 1989 - 45–49 română
1989 Teatrul, nr. 4 Reviste de teatru din: U. R. S. S., Polonia, Italia, R. D. G., Australia, Argentina 50–51 română
1989 Teatrul, nr. 4 CATRINESCU, Eva Din nou despre „Furtuna” sau un labirint din cele mai ciudate: Albionul în oglindă 52–54 română
1989 Teatrul, nr. 4 CHEIANU, Constantin Credința în arta actorului - Tamara Buciuceanu la Chișinău 54–54 română
1989 Teatrul, nr. 4 Reflector: Nume noi pe afișe 55–55 română
1989 Teatrul, nr. 4 SIRETEANU, Ion Reflector: Semnul valorii 55–55 română
1989 Teatrul, nr. 4 Reflector: Spectacole cu peste o sută de reprezentații 55–55 română
1989 Teatrul, nr. 4 P., V. Reflector: Cartea de vizită a specatcolului 56–56 română
1989 Teatrul, nr. 4 Reflector: Avizier 56–57 română
1989 Teatrul, nr. 4 SIRETEANU, Ion Reflector: Cronica pe picior de plecare 57–57 română
1989 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 58–59 română
1989 Teatrul, nr. 4 CRISTOIU, Ion Redescoperirea omului 60–61 română
1989 Teatrul, nr. 4 SEVER, Alexandru „Jertfa” dramă în patru acte 62–88 română
1989 Teatrul, nr. 5 Spirit revoluționar, muncitoresc, în toate domeniile de activitate 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana „Oameni care tac” de Al. Voitin - Teatrul Național din București, noiembrie 1960 4–4 română
1989 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana „Simfonia patetică” de Aurel Baranga - Teatrul Național din București, decembrie 1973 5–5 română
1989 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana „Passacaglia” de Titus Popovici - Teatrul „Bulandra”, august 1984 6–6 română
1989 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Irina Răchițeanu-Șirianu, interpreta rolului Maria din „Oameni care tac”, „Oamenii înving” și „Ancheta” de Al. Voitin (interviu) 7–8 română
1989 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Tatiana Iekel, interpreta rolului Caterina din „Marele fluviu își adună apele” de Dan Tărchilă (interviu) 8–9 română
1989 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Teatrul muncitoresc 9–10 română
1989 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Istoria din perspectiva prezentului într-un specatcol monumental: „Moștenirea” de Titus Popovici la Teatrul Național din București 11–18 română
1989 Teatrul, nr. 5 PAPU, Edgar Ecouri ale teatrului în lirica eminesciană 19–20 română
1989 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Marian Ideea de teatru la Arghezi 21–23 română
1989 Teatrul, nr. 5 MODOLA, Doina Retorica imaginii teatrale în spectacolul „Antoniu și Cleopatra” de William Shakespeare la Teatrul Național din Cluj-Napoca 25–29 română
1989 Teatrul, nr. 5 PARHON, Victor Irosirea personajului cehovian („Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 29–31 română
1989 Teatrul, nr. 5 Gong de premieră (premiere ale anului 1989) 31–32 română
1989 Teatrul, nr. 5 BELIGAN, Radu „Răzbunarea sufleurului”, o glumă de culisă în trei acte de d-l Victor Ion Popa (articol publicat în „Însemnări ieșene”, anul II, vol. III, 1937) 33–35 română
1989 Teatrul, nr. 5 BELIGAN, Radu Aristocrație teatrală („Arta liberă”, 10 decembrie 1944) 35–36 română
1989 Teatrul, nr. 5 Gong de premieră (premiere ale anului 1989) 36–36 română
1989 Teatrul, nr. 5 ȚEPOSU, Radu G. Critica criticii: Text și specatcol 37–37 română
1989 Teatrul, nr. 5 URSULEANU, Dan Urechea și teatrul 38–39 română
1989 Teatrul, nr. 5 PREDA, Sorin Cîți erau cei patru Beatles ? 39–39 română
1989 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Tudor Debutul ca politică teatrală 40–40 română
1989 Teatrul, nr. 5 DEMBINSKI, Dominic Metamorfozele personajului 41–44 română
1989 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Prezențele din interstițiu și „ridicarea la fileu” (I) 45–47 română
1989 Teatrul, nr. 5 PARHON, Victor Cronica dramatică: Eleganță și stil 48–49 română
1989 Teatrul, nr. 5 PARHON, Victor Cronica dramatică: Actualitatea și actualizarea lui Gorki 49–51 română
1989 Teatrul, nr. 5 PARHON, Victor Cronica dramatică: Ascendența registrului satiric 51–52 română
1989 Teatrul, nr. 5 GEORGESCU, Alice Cronica viziunii regizorale: O abordare tranșantă 52–54 română
1989 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel De la text la regie: Arivederci, Godoni 55–56 română
1989 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Chipuri, pălării, oglinzi - Rodica Mandache în „Doamnele domnului Caragiale” 57–59 română
1989 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Mihai Mihail și Claudiu Stănescu în „Don Juan” 59–60 română
1989 Teatrul, nr. 5 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Cîțiva secundari 61–62 română
1989 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina Cronica spectacolului studențesc: Orientare precisă în text 63–63 română
1989 Teatrul, nr. 5 PRACSIU, Teodor Pas la pas prin teatre: O montare agreabilă deși inegală 64–64 română
1989 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria Pas la pas prin teatre: Tudor Popescu în avantaj 65–66 română
1989 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre:Remanierea mijloacelor artistice 65–65 română
1989 Teatrul, nr. 5 MODOLA, Doina Pas la pas prin teatre: De factură gingașă 66–66 română
1989 Teatrul, nr. 5 DUMITRESCU, Cristina Pas la pas prin teatre: Reducere la concret 67–68 română
1989 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre: Deocamdată atît 67–67 română
1989 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. Pas la pas prin teatre: Umorul cumsecade 68–68 română
1989 Teatrul, nr. 5 DUMITRIU, Ștefan Cronică de cenaclu 69–72 română
1989 Teatrul, nr. 5 CATRINESCU, Eva Întîlnirile cu cititorii - Arad, 10 aprilie 1989 - 73–77 română
1989 Teatrul, nr. 5 Reviste de teatru din: U. R. S. S., Israel, R. D. G., Polonia, Iugoslavia, S. U. A. 78–79 română
1989 Teatrul, nr. 5 DUȚU, Alexandru Shakespeare al zilelor noastre 80–81 română
1989 Teatrul, nr. 5 CATRINESCU, Eva Dubrovnik - Viața e un vis 82–84 română
1989 Teatrul, nr. 5 ZVIRJINSCHI, Monica Praga - Veselie studențească 85–86 română
1989 Teatrul, nr. 5 MORARIU, Mircea M. Primim la redacție 86–87 română
1989 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Adriana Dramaturgi români de la A la Z: Kincses Elemér 88–88 română
1989 Teatrul, nr. 5 SIRETEANU, Ion Reflector: Efectele entuziasmului asupra criticii dramatice 89–89 română
1989 Teatrul, nr. 5 ȘUTEU, Corina Reflector: Examene de duminică 89–90 română
1989 Teatrul, nr. 5 Z., I. Reflector: O noutate 90–91 română
1989 Teatrul, nr. 5 STANCA, C. Reflector: Carnet A. T. M. (2) 90–90 română
1989 Teatrul, nr. 5 HÂNCU, V. Reflector: Carnet A. T. M. (1) 90–90 română
1989 Teatrul, nr. 5 Reflector: Studioul tînărului actor 90–90 română
1989 Teatrul, nr. 5 Reflector: Comparații sugestive și precizări necesare 91–91 română
1989 Teatrul, nr. 5 Reflector: Conceptul „gnoti seauton” și sentimentul înșurubării 91–91 română
1989 Teatrul, nr. 5 Reflector: Avizier 91–91 română
1989 Teatrul, nr. 5 Gong de premieră (premiere ale anului 1989) 92–92 română
1989 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 93–94 română
1989 Teatrul, nr. 5 CRISTOIU, Ion Avantajul vioiciunii 95–96 română
1989 Teatrul, nr. 6 Prețuirea înaintașilor 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 6 Mesajul tovarășului Nicolae Ceușescu cu prilejul simpozionului omagial „Mihai Eminescu” 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 6 Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de participanții la simpozionul omagial „Mihai Eminescu” 5–6 română
1989 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Florin Piersic - interpretul lui Ioviță din „cartea lui Ioviță” de Paul Everac la Teatrul național „I. L. Caragiale” 7–8 română
1989 Teatrul, nr. 6 ZAMFIRESCU, Ion Eminescu, autor dramatic 9–10 română
1989 Teatrul, nr. 6 TATULICI, Mihai Dare de seamă despre „Moștenirea” 11–14 română
1989 Teatrul, nr. 6 PREDA, Constantin Farmecul devenit poezie 15–15 română
1989 Teatrul, nr. 6 NICOLAIDE, H. Înainte de a învăța să vorbesc, am învățat să rîd 16–22 română
1989 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Sanda Prezentare a comedianul H. Nicolaide 16–17 română
1989 Teatrul, nr. 6 Gong de premieră (premierele anului 1989) 22–22 română
1989 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Trupa Fanny Tardini-Vlădicescu într-o istorie de teatru inedită 23–24 română
1989 Teatrul, nr. 6 CREȚIA, Petru Prezentarea piesei „Alexandru Lăpușneanu” de Mihai Eminescu 25–31 română
1989 Teatrul, nr. 6 EMINESCU, Mihai „Alexandru Lăpușneanu” dramă istorică într-un act 32–42 română
1989 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Născut, iar nu făcut 43–43 română
1989 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Prezențele din interstițiu și „ridicarea la fileu” (II) 44–47 română
1989 Teatrul, nr. 6 STOIAN, Niculae Marii actori cînd erau tineri... 47–47 română
1989 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Cronica dramatică: Un eseu teatral despre „Mizantropul” 48–50 română
1989 Teatrul, nr. 6 GEORGESCU, Alice Cronica viziunii regizorale: Un moralist discret 51–52 română
1989 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel De la text la regie: Tragedia unei colectivități 53–56 română
1989 Teatrul, nr. 6 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Viorica Geantă Chelbea și Dan Săndulescu în „Sculptură în os” de Paul Everac 57–59 română
1989 Teatrul, nr. 6 ȘUTEU, Corina Regia în stare de tranziție 60–62 română
1989 Teatrul, nr. 6 COROIU, Irina Mai trebuia făcut un singur pas 62–63 română
1989 Teatrul, nr. 6 MORARIU, Mircea Em. Pas la pas prin teatre: Efecte burlești, nu o dată pleonastice 64–65 română
1989 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Marian Pas la pas prin teatre: Umorul sorescian 65–65 română
1989 Teatrul, nr. 6 PREDESCU, Dan Pas la pas prin teatre: Bizareria opțiunii repertoriale 65–66 română
1989 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Bogdan Pas la pas prin teatre: Brecht și sentimentele noastre 66–67 română
1989 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Pas la pas prin teatre: Un comediograf de vocație 67–67 română
1989 Teatrul, nr. 6 H., V. Reflector: Beție de cuvinte 68–68 română
1989 Teatrul, nr. 6 Reflector: Avizier 68–68 română
1989 Teatrul, nr. 6 DIMITRIU, Ștefan Cronică de cenaclu 69–73 română
1989 Teatrul, nr. 6 DIACONU, Doina Întîlnirile cu cititorii 74–79 română
1989 Teatrul, nr. 6 Primim la redacție 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 6 Gong de premieră (premierele anului 1989) 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 6 ȘUTEU, Corina Cu regizoarea britanică Deborah Warren: „Cred în teatrul făcut de buni profesioniști” (interviu) 81–82 română
1989 Teatrul, nr. 6 CATRINESCU, Eva Fructuos schimb de experiență 83–84 română
1989 Teatrul, nr. 6 CATRINESCU, Eva Spectacolele de la „Bulandra” - o nouă confirmare a sensului teatrului 83–83 română
1989 Teatrul, nr. 6 CATRINESCU, Eva Revista „Teatrul” văzută de „El Publico” 84–84 română
1989 Teatrul, nr. 6 CATRINESCU, Eva Alexa Visarion în Suedia 84–84 română
1989 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 85–86 română
1989 Teatrul, nr. 6 CRISTOIU, Ion Un Baranga citit de Cehov 87–88 română
1989 Teatrul, nr. 7 Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român 2–4 română
1989 Teatrul, nr. 7 Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român - piatra de temelie a istoriei noastre moderne 5–5 română
1989 Teatrul, nr. 7 Garanție deplină a mărețelor realizări 6–7 română
1989 Teatrul, nr. 7 1965 - 1989 O epocă de înflorire a culturii românești 8–9 română
1989 Teatrul, nr. 7 CAZABAN, Ion Teodor (Tody) Constantinescu (1929 - 1984) 10–11 română
1989 Teatrul, nr. 7 PETROVICI, Virgil Victor Ion Popa (1895 - 1946) 11–12 română
1989 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Silviu Stănculescu, interpretul rolului Spiridon Biserică din „Mielul turbat” de Aurel Baranga (interviu) 13–13 română
1989 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Corado Negreanu, interpretul rolurilor Ștefan din „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu și Tatăl din „fata și caruselul” de Al. Voitin (interviu) 14–14 română
1989 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Papil Panduru, interpretul rolului Gheorghe Stîncă din „Fără aprobare” de Petre Ispas (interviu) 15–15 română
1989 Teatrul, nr. 7 RADU-MARIA, Constantin Antigona sau terapeutica tragediei 16–18 română
1989 Teatrul, nr. 7 CATRINESCU, Eva Un Moliere recitit de aproape 19–21 română
1989 Teatrul, nr. 7 POTRA, Florian Cum va arăta secolul XXI ? 22–24 română
1989 Teatrul, nr. 7 ISPAS, Petre „Fără aprobare” reportaj dramatic în două părți 25–45 română
1989 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Ionuț Trupa Fanny Tardini-Vlădicescu într-o istorie de teatru inedită 46–47 română
1989 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINESCU, Grigore Între prospețimea viziunii și modestia mijloacelor 48–49 română
1989 Teatrul, nr. 7 CHITIC, Paul Cornel Depășirea statului în poză 49–49 română
1989 Teatrul, nr. 7 CIACHIR, Dan Despre o categorie stilistică 50–51 română
1989 Teatrul, nr. 7 VIERU, Ioan Marea pictură este un decor dramatic (dialog) 51–51 română
1989 Teatrul, nr. 7 ZALIS, Henri Replica - act teatral 52–52 română
1989 Teatrul, nr. 7 MANDACHE, Rodica O stea de gheață fierbinte 53–53 română
1989 Teatrul, nr. 7 VARLAM, Luminița Eminescu, după Caramitru 54–54 română
1989 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Dramaturgia feminină azi (IV) - Istoria și eresul în regim de ralanti 55–57 română
1989 Teatrul, nr. 7 PARHON, Victor Forța de șoc a viziunii regizorale („Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu - Teatrul Național, Craiova) 58–60 română
1989 Teatrul, nr. 7 ȘUTEU, Corina De la text la regie: Încercare asupra lui Cehov („Pescărușul” de A. P. Cehov - Teatrul Giulești) 61–65 română
1989 Teatrul, nr. 7 COROIU, Irina Cronica specatcoluli studențesc: Complementaritate („Ana-Lia” de Dina Cocea, I. A. T. C.) 65–66 română
1989 Teatrul, nr. 7 DUMITRESCU, Cristina Însingurare în doi: Dan Antoci și Valentin Voicilă în „Traversarea Niagarei” de Alonso Alegria (Teatrul de Stat - Arad) 67–68 română
1989 Teatrul, nr. 7 IFTIMOVICI, Radu Pas la pas prin teatre: Piese de marți seara („Bună dimineața, viață !” de Sorin Holban, TV) 69–70 română
1989 Teatrul, nr. 7 PETRAȘ, Irina Pas la pas prin teatre: Pofta de joc a păpușarilor („O cursă de pomină” sau „Asin și Martin” de Mariana Dan, Teatrul de Păpuși, Cluj-Napoca) 70–70 română
1989 Teatrul, nr. 7 MODOLA, Doina Pas la pas prin teatre: Oscilant, mozaicat artistic („Arma secretă a lui Arhimede” de Dumitru Solomon - Teatrul Național, Cluj-Napoca) 70–71 română
1989 Teatrul, nr. 7 Gong de premieră (premierele anului 1989) 71–71 română
1989 Teatrul, nr. 7 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Alexandru Kirițescu (I) 72–73 română
1989 Teatrul, nr. 7 Cenacul de dramaturgie 75–77 română
1989 Teatrul, nr. 7 DIMITRIU, Ștefan Întîlnire cu Eminescu 77–78 română
1989 Teatrul, nr. 7 Gong de premieră (premierele anului 1989) 79–79 română
1989 Teatrul, nr. 7 Reviste de teatru din: U. R. S. S., R. F. G., R. D. G. 80–81 română
1989 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 82–83 română
1989 Teatrul, nr. 7 PRUNDEANU, Niculina „Umilința” (piesă de teatru - fragment) 84–85 română
1989 Teatrul, nr. 7 CRISTOIU, Ion Surîsul triumfător al Mașei 86–88 română
1989 Teatrul, nr. 8 GRIGORESCU, Dinu Victoria principialității politice 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 8 Biruința spiritului revoluționar 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai Dimensiuni și semnificații ale repertoriului contemporan românesc 6–10 română
1989 Teatrul, nr. 8 COCEA, Dina Disponibilități impresionante 12–13 română
1989 Teatrul, nr. 8 BERLOGEA, Ileana Actorii - forța teatrului românesc 13–15 română
1989 Teatrul, nr. 8 TOBOȘARU, Ion Dezbateri de adînci semnificații 15–16 română
1989 Teatrul, nr. 8 CREȚU, Ticuța Reliefarea potențialului artistic 16–17 română
1989 Teatrul, nr. 8 BIBICIOIU, Victor O abordare cu seriozitatea cuvenită 17–18 română
1989 Teatrul, nr. 8 PAIU, Constantin Pledoarie pentru demnitate 18–20 română
1989 Teatrul, nr. 8 DUMITRESCU, Cristina Criterii ale opțiunii 20–22 română
1989 Teatrul, nr. 8 POPESCU, Marian Texte valoroase 22–23 română
1989 Teatrul, nr. 8 ȘUTEU, Corina Calitatea muncii regizorale, în primul rînd 23–24 română
1989 Teatrul, nr. 8 CRISTOIU, Ion Profesionalismul luării în serios 24–26 română
1989 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Interviu cu Ion Bucheru, autorul piesei „Convoiul”, reprezentată pe scena Teatrului „A. Davila” din Pitești 27–28 română
1989 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Interviu cu Tania Filip, interpreta rolului Iulia din „Al patrulea anotimp” de Horia Lovinescu la Teatrul Nottara 28–29 română
1989 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria Interviu cu Ion Chelaru, interpretul rolului Vasile Celmare din „Fără aprobare” de Petre Ispas la Teatrul Mic 29–30 română
1989 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria Săptămîna teatrelor de păpuși și marionete: Secvențe semnificative dintr-un tot unitar 31–37 română
1989 Teatrul, nr. 8 CHITIC, Paul Cornel Săptămîna teatrelor de păpuși și marionete: O tradiție care obligă 37–39 română
1989 Teatrul, nr. 8 JITIANU, Dan Săptămîna teatrelor de păpuși și marionete: Săptămîna pe puncte 39–40 română
1989 Teatrul, nr. 8 TONITZA IORDACHE, Mihaela Săptămîna teatrelor de păpuși și marionete: Să ne luăm în serios 40–41 română
1989 Teatrul, nr. 8 SĂRARU-GALGOȚIU, Ruxandra Săptămîna teatrelor de păpuși și marionete: Necesitatea redeșteptării interesului public 41–41 română
1989 Teatrul, nr. 8 Un spectacol pentru anul 2000 - „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu la Teatrul Național din Craiova (interviu cu autorul piesei) 42–44 română
1989 Teatrul, nr. 8 TOBOȘARU, Ion Tragedia rezistenței umane ultragiate: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu la Teatrul Național din Craiova 45–46 română
1989 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta Argument elocvent al capacității teatrului nostru de a exprima politicul: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu la Teatrul Național din Craiova 46–47 română
1989 Teatrul, nr. 8 GHELMEZ, Petre Catedrala scufundată în timp 48–49 română
1989 Teatrul, nr. 8 CHITIC, Paul Cornel Răsturnînd înțelegerea curentă 50–51 română
1989 Teatrul, nr. 8 MORARIU, Mircea Em. Restituire eminesciană valoroasă 51–52 română
1989 Teatrul, nr. 8 ICHIM, Florica O redescoperire 52–52 română
1989 Teatrul, nr. 8 FIRAN, Carmen Solemnitatea poeziei 53–53 română
1989 Teatrul, nr. 8 NICULESCU, Ionuț Bătălia pentru afirmarea unui teatru național 54–55 română
1989 Teatrul, nr. 8 DIACONU, Doina Camil Petrescu în viziune modernă 56–57 română
1989 Teatrul, nr. 8 CHIRILĂ, George „Podul” piesă în trei acte, nouă noduri și un epilog 58–75 română
1989 Teatrul, nr. 8 MARSILLAC, Ulysse de „Le guide du voyageur a Bucarest” (fragmente) 76–79 română
1989 Teatrul, nr. 8 ȘUTEU, Corina Gala tinerilor actori - Costinești '89 80–85 română
1989 Teatrul, nr. 8 BERCHINĂ, Doina Întîlnirile cu cititorii - Costinești, 20 iulie 1989 - 86–93 română
1989 Teatrul, nr. 8 GÂRBEA, Horia Dimensiunea încrederii în ceilalți 94–95 română
1989 Teatrul, nr. 8 RYNELL, Erik O lectură regizorală plină de forță și personalitate (cronică la spectacolul „Un carnaval al iubirii” realizat de Alexa Visarion la Teaterhögskolan din Malmö, Suedia) 95–96 română
1989 Teatrul, nr. 9 Glorioasă sărbătoare 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 9 ORHEIANU, Vlad Andrei Necesara și permanenta revalorizare a tradiției 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Viitorii actori și regizori, prezenți în viața artistică a țării 6–7 română
1989 Teatrul, nr. 9 Teatrul istoric - vocație și continuitate 8–9 română
1989 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Cezara Dafinescu, interpreta rolului Ina („Campionul” de Ioan Gârmacea la Teatrul Național din București) 10–10 română
1989 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Costel Constantin, interpretului Ion („Campionul” de Ioan Gârmacea la Teatrul Național din București) 11–11 română
1989 Teatrul, nr. 9 MAȘEK, Victor Ernest Cronicile lui Rebreanu: o estetică teatrală in actu 12–14 română
1989 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Dumitru Radu Labirintul de douăzeci și șase de camere al piesei (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 15–15 română
1989 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Valentin Starea de tensiune (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 15–17 română
1989 Teatrul, nr. 9 UNGHEANU, Mihai Schimbare de registru (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 17–18 română
1989 Teatrul, nr. 9 BĂIEȘU, Ion Un spectacol memorabil (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 18–18 română
1989 Teatrul, nr. 9 ȘTEFĂNESCU, Alex. Maeștrii cuvintelor (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 18–19 română
1989 Teatrul, nr. 9 SOLOMON, Dumitru Spectacol imaginar și spectacol real (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 19–21 română
1989 Teatrul, nr. 9 FIRAN, Carmen Unchiul Vanea cel adevărat (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 21–22 română
1989 Teatrul, nr. 9 GRIGORESCU, Dan Elogiul pateticei lucidități (...„Unchiul Vanea” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Craiova) 21–21 română
1989 Teatrul, nr. 9 SOLOMON, Dumitru Un prieten al dramaturgilor 23–23 română
1989 Teatrul, nr. 9 COJOCARU, Liana Mișcarea în spectacolul teatral (răspund acestei anchete: Sergiu Anghel, Miriam Răducanu, Cătălina Buzoianu, Adina Cezar, Roxana Colceag, Malou Iosif) 24–30 română
1989 Teatrul, nr. 9 TĂNASE, Carmen O mare actriță, o mare școală de viață 31–31 română
1989 Teatrul, nr. 9 DUDA, Radu Neîncetata ardere 31–32 română
1989 Teatrul, nr. 9 CHIRIBUȚĂ, Paul Obsesia Eminescu 32–32 română
1989 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Al. Kirițescu (II) 33–33 română
1989 Teatrul, nr. 9 Gong de premieră (premierele anului 1989) 34–34 română
1989 Teatrul, nr. 9 IOACHIM, Paul „O viață și încă o noapte” tragicomedie în două părți 35–58 română
1989 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Cronica dramatică: Spectacole ieșene 59–63 română
1989 Teatrul, nr. 9 DUMITRESCU, Cristina Sub semnul magnetismului - Valeria Seciu în „Arta iubirii” la Teatrul Mic 64–67 română
1989 Teatrul, nr. 9 ȘUTEU, Corina Portrete în mișcare pe scena de la Costinești 68–71 română
1989 Teatrul, nr. 9 COSTINESCU, Florin Teatrul Migjeni (Tirana, Albania) 72–72 română
1989 Teatrul, nr. 9 DIACONU, Doina Cronica cronicii: Un titlu previzibil și o exegeză inedită 73–74 română
1989 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Întîlnirile cu cititorii după cea de-a XII-a ediție 75–77 română
1989 Teatrul, nr. 9 Din punctul de vedere al presei 77–79 română
1989 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor D.K. 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 81–82 română
1989 Teatrul, nr. 9 POSTELNICU, Grigore „Hora-n două părți” (piesă de teatru - fragment) 83–84 română
1989 Teatrul, nr. 9 CRISTOIU, Ion Eminescu spus de Caramitru 85–86 română
1989 Teatrul, nr. 9 CRISTOIU, Ion Un examen pentru încrederea în sine 86–86 română
1989 Teatrul, nr. 10 Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu - Plenara lărgită a C. C. Al P. C. R. 24 0ctombrie 1989 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 10 GRIGORESCU, Dinu Sub semnul consecvenței revoluționare exemplare 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 10 Actualitatea și acuitatea dezbaterii morale 6–8 română
1989 Teatrul, nr. 10 DELEANU, Elena În prim-plan dramaturgia românească 9–9 română
1989 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Cornel Vulpe, interpretul rolului Ion Cristea din „Sfîntul Mitică Blajinu” de Aurel Baranga 10–11 română
1989 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Emil Coșeru, interpretul rolului Ioviță din „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac 11–11 română
1989 Teatrul, nr. 10 MĂNESCU, Theodor Despre natura obiectivă a artei actorului 12–24 română
1989 Teatrul, nr. 10 Valoarea expresiei: Tamara Buciuceanu (foto) 15–15 română
1989 Teatrul, nr. 10 Valoarea expresiei: Aurel Giurumia (foto) 21–21 română
1989 Teatrul, nr. 10 BÂRLĂ, Graziela Silvia Popovici: „Talent înseamnă și încredere în tine” 25–28 română
1989 Teatrul, nr. 10 H., V. Noutăți... 29–29 română
1989 Teatrul, nr. 10 HOLBAN, Sorin Șantier dramaturgic 29–29 română
1989 Teatrul, nr. 10 DIACONESCU, Sanda Memoria scenei: Eugenia Zaharia - „Miracolul creat de noi, actorii” 30–35 română
1989 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Iluzia, starea de Robinson, starea de Vineri și reșaparea tematică (I) 36–37 română
1989 Teatrul, nr. 10 GEORGESCU, Alice De la text la regie: Hibrid („Mantaua” de N. V. Gogol - Teatrul Național din București) 38–39 română
1989 Teatrul, nr. 10 DUMITRESCU, Cristina O binevenită inadecvare (Luminița Gheorghiu și Ștefan Bănică în „Omul cu mîrțoaga” de G. Ciprian - Teatrul Bulandra) 40–40 română
1989 Teatrul, nr. 10 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: O constatare: există public (și două concluzii) 41–42 română
1989 Teatrul, nr. 10 ȘUTEU, Corina Tăcerea lui Goneril (Maia Morgenstern în Goneril din „Regele Lear” de William Shakespeare - I. A. T. C., București) 43–45 română
1989 Teatrul, nr. 10 CATRINESCU, Eva Pas la pas prin teatre: Experiment și eroare („Arca bunei speranțe”de I. D. Sîrbu - Teatrul Național din Craiova) 46–47 română
1989 Teatrul, nr. 10 DUMITRESCU, Cristina Pas la pas prin teatre: Rătăcirea printre detalii („Ar fi fost o mare iubire” de ion Băieșu - Teatrul Giulești) 46–46 română
1989 Teatrul, nr. 10 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre: În lumea surîsurilor („Orice naș își are nașa” de I. D. Șerban - Teatrul Dramatic, Constanța) 47–48 română
1989 Teatrul, nr. 10 MORARIU, Mircea Em. Pas la pas prin teatre: Tensiunea dezbaterii civice („Goana” de Paul Ioachim - Teatrul de Stat, Oradea) 48–49 română
1989 Teatrul, nr. 10 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre: Ambiția mînuitorilor de a ieși la rampă („Furtuna” de William Shakespeare - Teatrul de păpuși, Constanța) 49–49 română
1989 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor O pauză „intrată în prelungiri” 50–50 română
1989 Teatrul, nr. 10 PARDĂU, Platon „Exerciții de curiozitate” piesă în trei acte 51–68 română
1989 Teatrul, nr. 10 Enigma Shakespeare (documentar teatral din revista argentiniană „Teatro”) 69–75 română
1989 Teatrul, nr. 10 HAȘCU, Dina B. Rezonanțele poeziei românești: Respirări cu Leopoldina Bălănuță 75–76 română
1989 Teatrul, nr. 10 TĂZLĂUANU, Valentin Rezonanțele poeziei românești: Sinteză a ideii și sentimentului 76–76 română
1989 Teatrul, nr. 10 Reviste de teatru din: Polonia, Spania 77–78 română
1989 Teatrul, nr. 10 DIMITRIU, Ștefan Oaspeți ai teatrului din Bîrlad 77–78 română
1989 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Un diavol de actor 78–78 română
1989 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Reflector: Rigoare și pertinență analitică 79–79 română
1989 Teatrul, nr. 10 GRIGORESCU, Dinu Reflector: O nouă montare la Craiova 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 10 CRISTESCU, Dana Reflector: Inițiere în arta spectacolului 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 10 Reflector: Avizier 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 81–82 română
1989 Teatrul, nr. 10 ANCA, Alexandra-Maria „Charlie” (piesă de teatru - fragment) 83–84 română
1989 Teatrul, nr. 10 CRISTOIU, Ion Amărăciunea din adîncuri 85–86 română