Criterii căutate

  • An de publicare: 1989

Sumarul căutării

  • 759 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1989 Acta Musei Porolissensis, XIII GUDEA, Nicolae (autor) Porolissum un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman 1178 română
1989 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XVI COCUZ, Ioan (autor) Presa românească în Bucovina (1809-1944) 117 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DRAȘOVAN, Florin (autor) Observații pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starcevo-Criș, Vinca A și lumea liniară în Nordul Banatului .9-48 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian (autor) Precizări asupra încadrării cronologice și culturale a "statuetei de la Liubcova" (jud. Caraș-Severin) 49-54 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Iclod (campania 1987) 55-68 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia (autor) Noi descoperiri funerare apaținînd culturii Wietemberg 69-77 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie KACSO, Carol (autor) Pandantivele de bronz în formă de clepsidră 79-89 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor), OPRIȘ, Ilarie (autor) Descoperiri arheologice la Sîngeorgiu de Mureș (jud. Mureș) 91-98 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZ, Istvan (autor) Contribuții la problema formării așezărilor cu caracter perotourban la daci (cu privire specială la Sarmizegetusa to Basileion) 99-134 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie RUSTOIU, Aurel (autor) Fibule dacice cu ornamente zoomorfe 135-145 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BENEA, Doina (autor) Contribuții la istoria relațiilor politice dintre imperiul roman și geto-daci (expediția lui Aelius Catus) 147-159 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVEL, Viorica (autor), TAKACS, Matilda (autor) Monedele romane republicane din vechile colecții ale muzeului de istorie din Aiud 161-171 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever (autor), MOGA, Vasile (autor) Piese dacice și romane redescoperite 173-184 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CIOBANU, Radu (autor) Simulacra Daciae: imagine și autoritate imperială 185-199 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile (autor) Noi ștampile pe produse ceramice apulense 201-206 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca (autor), CIUGUDEAN, Horia (autor) Epigrafe de la Apulum 207-212 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PIOARU, Ioan (autor) O statuetă a fortunei descoperită la Apulum (Contribuție la cunoașterea răspîndirii cultului zeiței în Dacia) 213-222 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor) Instrumentele medicale de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 223-236 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile antice de la Muzeul de Istorie Sibiu 237-262 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BELDIMAN, Corneliu (autor) Piese epigrafice din Estul Daciei romane 263-271 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu (autor) Monumentul roman de la Suatu 273-282 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al așezărilor rurale antice (secolele II-III e.n) din Dacia romană 283-333 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul faunei din locuințele prefeudale (secolele V-VI e.n.) descoperite la Alba Iulia (1985, 1986 și 1988) 335-346 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), BOTEZATU, Dan (autor) Mormîntul prefeudal (sec. VI e.n) de la Mediaș (jud. Sibiu). Studiu arheologic și antropologic 347-354 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȚEICU, Dumitru (autor) Cîteva observații în legătură cu cetatea și districtul medieval românesc Cuiești 355-369 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie NUSSBACHER, Gernot (autor) Consumul de hîrtie al cancelariei principelui Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 371-378 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela (autor) Monedele de aur medievale și moderne din colecția numismatică a Muzeului Unirii Alba Iulia 379-381 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ANGHEL, Gheorghe (autor) O variantă de proiecz al cetății bastionare de la Alba Iulia 383-388 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PALL, Francisc (autor) Inochentie Micu-Klein și Cancelarul Kaunitz 389-304 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela (autor), TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Lucrătorii tipografiei de la Blaj (1787-1821) în context documentar (II) 405-446 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob (autor) Orizont livresc iluminist în biblioteci românești din Transilvania (mijlocul secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-lea) 447-464 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan (autor), SZABO, Nicolae (autor) Considerații privind formarea și evoluția structurii profesionale a intelectualității economice rurakle din Transilvania între anii 1700-1848 465-475 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Eva (autor) Vasile Popp: "Disertație despre tipografiile românești - de la "însemnări" la "manuscris" 477-486 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie SUCIU, Viorica (autor) Preocupări numismatice ale lui Timotei Cipariu (știri din revista "Archivu pentru Filologia și Istoria 487-498 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DREGHICIU, Doina (autor) Timotei Cipariu, donator de carte românească veche 499-505 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la ecoul vienez al evenimentelor revoluționare din Țara Românească din 1848 507-512 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie JOSAN, Nicolae (autor) Românii din Teiuș în lupta pentru libertate și unitate nașională. Contribuții documentare (1848-1918) 513-532 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Ioan (autor) Primul corp al voluntarilor transilvăneni și bucovineni din Rusia 533-559 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LASCU, Viorica (autor) Tineretul în întîmpinarea Unirii. Din legăturile tinerilor severineni și transilvăneni 561-570 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie STAN, Constantin (autor) Întreruperea operațiunilor militare pe frontul românesc. Armistițiul cu Puterile Centrale 571-584 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie FLOREA, Marin (autor) Medici și farmaciști din Comitatul Alba, participanți la Marea Adunare Națională ținută la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 585-593 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ALBOIU, Mircea (autor) Antroponime gorjenești de origine transilvăneană și importanța lor istorică 595-602 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVELESCU, Gheorghe (autor) Tradiție și contemporaneitate în arta lemnului din zona Sebeșului 603-625 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Sofia (autor) Cîteva precizări de datare, localizare și atribuire a unui codice transilvănean din secolul al XVIII.lea obșinute prin tehnici de laborator 627-634 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile (autor) Nicolae Lascu (1908-1988) 635-636 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin (autor) Cetăți și așezări dacice în Munții Orăștiei - Glodariu I. 637-638 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin (autor) Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi - Ioniță I.,Ursachi V. 638-640 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, G. (autor) Bucoavnă, Bălgrad, 1699 640-641 română
1989 Carpica, XX BITIRI-CIORTESCU, Maria (autor), CĂPITANU, Viorel (autor), CĂRCIUMARU, Marin (autor) Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriței în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău .7-52 română
1989 Carpica, XX CUCOȘ, Ștefan (autor) Locuințele eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 53-59 română
1989 Carpica, XX CUCOȘ, Ștefan (autor) Cîteva considerații cu privire la unele probleme ale eneoliticului final de la est de Carpați 61-67 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor), VULPE, Alexandru (autor) Depozitul de bronzuri de la Gioseni 69-81 română
1989 Carpica, XX MOSCALU-BEJAN, Emil (autor) O nouă necropolă aparținând aspectului cultural getic timpuriu de tip Canlia în Moldova, la Mărgineni (jud. Bacău) 83-96 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte de podoabă și piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 97-124 română
1989 Carpica, XX BELDIMAN, Corneliu (autor) Plăcuțe de cuirasă (Lorica Squamata) din Dacia preromană 125-136 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com. Dămienești, jud. Bacău 137-147 română
1989 Carpica, XX MITREA, Ioan (autor) Noi contribuții arheologice la cunoașterea istoriei și civilizației dacilor liberi de la est de Carpați în secolele II-III 149-192 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de monede antice și bizantine intrate în colecțiile muzeului din Bacău 193-201 română
1989 Carpica, XX PALADE, Vasile (autor) Elemente alogene în unele așezări și necropole Sântana de Mureș din zona Bîrladului 203-214 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru (autor) Topoare din secolele X-XI descoperite în județul Bacău 215-220 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1987-1989 221-268 română
1989 Carpica, XX BOLOMEY, Alexandra (autor) Considerații asupra resturilor de mamifere din stațiunea de la Lespezi-Lutărie (jud. Bacău) 271-295 română
1989 Carpica, XX BOTEZATU, Dan (autor), MIU, Georgeta (autor) Studiul scheletelor din mormintele de la Brad, aparținând perioadei dacice 297-304 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul a trei cranii fragmentare de taurine (Bos taurus) provenite din așezarea dacică de la Răcătău (jud. Bacău) 305-308 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Materialul faunistic de la Răcătău 309-314 română
1989 Carpica, XX MITREA, Ioan (autor) Estimări paleodemografice privind spațiul est-carpatic al României în secolele VI-X 315-338 română
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA (autor) Cum se scrie istoria! 4 Română
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie CHIUZBAIAN, abriel losif (autor) Un semn de drum 4 Română
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie UNGUREANU, oana (autor) Addio, măi copilule 5-6 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie CRISTEA, vram (autor) Patrimoni abbandonati 7 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA (autor) 24 Gennaio in Romania 8-9 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie GUIDA, rancesco (autor) Considerazioni sulla proclamazione d'Indipendenza della Romania 10-12 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie BAFFI, ariano (autor) Italia e România - 70 anni di unità nazionale 13-16 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie S., N.  (autor) Il contributo di Nicolae Iorga, all'attuazione dell'unità statale romena 17 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie THEODORESCU, Răzvan (autor) Interferenze artistiche romeno-italiane un capitolo della civiltà romana 18-21 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA (autor) Nicolae Iorga nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa 22-27 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie Ambasadorul României la Roma, CONSTANTINI, udor (autor) Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 28-30 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie Directorul Accademiei Române din Roma, MILCA, Mihai (autor) Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 31 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie GIORDANO, ugusto (autor) Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 31 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie RACIOPPI, aria (autor) Affinità Leopardiane ed Emineschiane 32-35 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie BUȘULENGA, oe Dumitrescu (autor) Eminescu e Leopardi 36-40 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie LOMBARDOZZI, lfredo (autor), NEGOIȚĂ, Jana (autor) Costumi e tradizioni popolari romeni 41-43 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie LIGOR, Daniela (autor) Costumi e tradizioni popolari romeni 44-47 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie VIOLLI, irella (autor) Manifestazione al cenacolo 48-49 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie UNGUREANU, oana (autor) Din stagiunea de Concerte a Accademiei «SANTA CECILIA» ROMA 50 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie RACIOPPI, aria (autor) Musica natalizia all'Accademia di Romania (Colinde) 51 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 1-2, Ianuarie-Iunie REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 52-55 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PAPU, Edgar (autor), traducere, UNGUREANU, oana (autor) Eminescu è un poeta universale? 2-3 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU LĂZĂRESCU, George (autor) La fortuna di Mihai Eminescu in Italia 4-8 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PASCU, Ștefan (autor) Mihai Eminescu e la sua straordinaria cultura plurivalente 9-16 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU EMINESCU, Mihai (autor), traducere, RUFFINI, ario (autor) Desiderio 16 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU ANGHELESCU, anda (autor) "Te poți îmbolnăvi de traducere" - (Intervista realizzata da Sandra Anghelescu nella Revista «Viața Românească». Giugno 1989). 17-32 Română
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU BAFFI, ariano (autor) Eminescu in italiano 33-34 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU LĂZĂRESCU, George (autor) La facolta pittorica nell'opera di Eminescu 35-43 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU COSMA, Viorel (autor) Eminescu e la musica 44-46 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU BUȘULENGA, oe Dumitrescu (autor) Zoe Dumitrescu Bușulenga «Despre ediția integrală» 46 Română
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU CHIUZBAIAN, abriel losif (autor) Sulla dottrina sociale politica di Eminescu 47-49 Italiană
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PASCU, Ștefan (autor) Eminescu publicist, sau publicistica eminesciana 50-59 Română
1989 Columna, 5, nr. 3, Iulie-Septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Il centenario di Eminescu a Roma e Viena 60-62 Italiană-română
1989 Crisia, XIX Cuprins 5-7 română
1989 Crisia, XIX IGNAT, Doina (autor) Metode și tehnici de prelucrare a uneltelor din piatra șlefuită în epoca neolitică I. Studii 9-16 română
1989 Crisia, XIX CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor I. Studii 17-118 română
1989 Crisia, XIX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la cunoașterea tehnologiei metalurgiei din epoca Bronzului în județul Bihor I. Studii 119-168 română
1989 Crisia, XIX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român (jud. Bihor) I. Studii 169-179 română
1989 Crisia, XIX BORCEA, Liviu (autor) Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului I. Studii 181-203 română
1989 Crisia, XIX GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții documentare despre raporturile lui Mihai Popescu cu revoluția lui Horea I. Studii 205-212 română
1989 Crisia, XIX CĂLUȘER, Iudita (autor), MĂLINAȘ, Constantin (autor) Biblioteca profesorului Teodor Roșiu de la Beiuș (1841-1894) I. Studii 213-230 română
1989 Crisia, XIX BOLOVAN, Ioan (autor), BOLOVAN, Sorina (autor) Evoluția cantitativă și compoziția socio-profesională a membrilor Asociației Naționale Arădene (1863-1910) I. Studii 231-246 română
1989 Crisia, XIX HITCHINS, Keith (autor) The Rumanian idea of autonomy in Transylvania, 1867-1906 I. Studii 247-264 engleză
1989 Crisia, XIX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Învățămîntul comunal elementar din Transilvania între anii 1867-1918 I. Studii 265-287 română
1989 Crisia, XIX MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Beliu, județul Bihor I. Studii 289-308 română
1989 Crisia, XIX ILEA, Ana (autor), RUS, Vasile (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor din secolele XV-XVI II. Documente 309-316 română
1989 Crisia, XIX MĂLINAȘ, Constantin (autor) Un certificat școlar românesc de la 1818 II. Documente 317-319 română
1989 Crisia, XIX BOTEZAN, Ioana (autor), BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali bihoreni cu Timotei Cipariu din perioada 1853-1871 II. Documente 321-330 română
1989 Crisia, XIX ȘORA, Gheorghe (autor) Două documente privind legăturile lui Vasile Goldiș cu oameni politici din România II. Documente 331-335 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel (autor), POP, Emil (autor), VELICU, Mircea (autor) Batalionul 1/26 Dorobanți din divizia a 2-a infanterie în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei (1 martie - 9 mai 1945) II. Documente 337-355 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Mărturii memorialistice despre participarea unor unități române la luptele împotriva Germaniei naziste și a Ungariei horthyste II. Documente 357-391 română
1989 Crisia, XIX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic descoperit în două nivele arheologice din Peștera Lesiana (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) III. Articole şi note 393-395 română
1989 Crisia, XIX KACSO, Carol (autor) Spada de bronz de la Tarcea III. Articole şi note 397-399 română
1989 Crisia, XIX CIHO, Miron (autor) Un fragment de statuie egipteană antică III. Articole şi note 401-415 română
1989 Crisia, XIX SĂLĂJAN, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea populației și ocupațiilor locuitorilor din Derna (jud. Bihor) sec. XVI-XVIII III. Articole şi note 417-422 română
1989 Crisia, XIX GLUCK, Eugen (autor) Din răsunetul european al răscoalei din 1735 III. Articole şi note 423-427 română
1989 Crisia, XIX ZSUGAN, Iuliu (autor) Conscrierea urbarială a localității Biharea din 1779 III. Articole şi note 429-434 română
1989 Crisia, XIX DOGARU, Maria (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
1989 Crisia, XIX ȘTIGER, Simona (autor) Mișcarea feministă din Transilvania. Constituirea și evoluția reuniunilor de femei III. Articole şi note 439-454 română
1989 Crisia, XIX ȚUCRA, Nicolae (autor) Contribuții documentare la istoricul școlilor românești din Sudul Bihorului (1870-1918) III. Articole şi note 455-465 română
1989 Crisia, XIX CĂLUȘER, Iudita (autor) Din istoricul Băilor Tinca III. Articole şi note 467-472 română
1989 Crisia, XIX CLUCIU, Dumitru (autor), FAUR, Viorel (autor) Din istoricul stațiunii Stîna de Vale III. Articole şi note 473-485 română
1989 Crisia, XIX GALIȘ, Ana (autor), GALIȘ, Petru (autor) Publicistul italian Roberto Fava în sprijinul românilor din Transilvania III. Articole şi note 487-491 română
1989 Crisia, XIX FLEISZ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în timpul primului război mondial (1914-1918) III. Articole şi note 493-499 română
1989 Crisia, XIX MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 vîn plasa Cefa (județul Bihor) III. Articole şi note 501-506 română
1989 Crisia, XIX IOVAN, Liviu (autor), RUS, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului școlii generale Nr. 11 din Oradea (1930-1950) III. Articole şi note 507-510 română
1989 Crisia, XIX ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Evoluția agriculturii bihorene în lumina planurilor cadastrale (sec. XVIII-XIX) IV. Etnografie 511-619 română
1989 Crisia, XIX CHIRIAC, Aurel (autor) Evoluția meșteșugului fierăritului în satele din Sudul Bihorului (sec. XIII-XIX). Considerații generale IV. Etnografie 621-629 română
1989 Crisia, XIX IGNAT, Moisie (autor) Etnologia și nedeia Apusenilor IV. Etnografie 631-637 română
1989 Crisia, XIX CRĂCIN, Cornel (autor) Satul românesc în pictura lui Camil Ressu V. Artă 639-645 română
1989 Crisia, XIX ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Alexandru Phoebus în colecția de pictură a complexului muzeal județean Bihor V. Artă 647-655 română
1989 Crisia, XIX SILAGHI, A. (autor) Gravuri de R. Iosif în Colecția Secției de Artă a Complexului Muzeal Județean Bihor V. Artă 657-673 română
1989 Crisia, XIX CZIER, Zoltan (autor), GASPAR, Tibor (autor) Repertoriul peșterilor din Defileul Crișului Repede între Șuncuiuș - Valea Crișului (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 675-729 română
1989 Crisia, XIX INDRIEȘ, Andrei (autor) Noi observații geomorfologice în Depresiunea Beiușului și în Munții Codru-Moma VI. Ştiinţele Naturii 731-744 română
1989 Crisia, XIX CZIER, Zoltan (autor) Două plante fosile noi pentru România din Liasicul Inferior de la Șuncuiuș (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 745-751 română
1989 Crisia, XIX GEORGESCU, Dan (autor) Brachiopodele liasice de la Șuncuiuș (Autohtonul de Bihor, Munții Apuseni de Nord) Partea a II-a Terebratulida VI. Ştiinţele Naturii 753-760 română
1989 Crisia, XIX VENCZEL, Marton (autor) Date asupra herpetofaunei din depozitul fosilifer Burzău - Rîpa, jud. Bihor VI. Ştiinţele Naturii 761-771 română
1989 Crisia, XIX CODREA, Vlad (autor) New complements on Deinotherium giganteum Kaup from the Brusturi Ponțian (Bihor District) VI. Ştiinţele Naturii 773-783 engleză
1989 Crisia, XIX PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Vespidele sociale - Subfamilia Polistinae din Republica Socialistă România și importanța lor economică VI. Ştiinţele Naturii 785-791 română
1989 Crisia, XIX CHICULESCU, Otilia (autor), HURGHIȘIU, Ileana (autor), PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Modificări chimice produse de timurom asupra speciilor Cyprinus carpio și Carassius auratus VI. Ştiinţele Naturii 793-798 română
1989 Crisia, XIX CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cîteva căi și metode pentru obținerea unor producții superioare de puit de crap, pești fitoplanctonofagi și pești de consum VI. Ştiinţele Naturii 799-806 română
1989 Crisia, XIX CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cu privire la dezvoltarea pisciculturii în R.P.Chineză VI. Ştiinţele Naturii 807-809 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel (autor) Note și comentarii despre Bihor apărute în revista "Familia" (1865-1874) - Bibliografie analitică VII. Bibliografie 811-866 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1988 VIII. Muzeografie 869-876 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel (autor) Activitatea Filialei Bihor a Comisiei Române de Istorie Militară pe anul 1988 VIII. Muzeografie 877-886 română
1989 Crisia, XIX CIHO, Miron (autor) Les figurines funeraires egyptiennes du Musse d'Art et d' Histoire et de quelques collections privees - Chappaz Jean-Luc IX. Recenzii 887-888 română
1989 Crisia, XIX CIHO, Miron (autor) Royal sculpture of the Early Eighteenth dynasty in Ergypt - Lindbland Igegerd IX. Recenzii 889-889 română
1989 Crisia, XIX GORUN, Gheorghe (autor) Confluențe istoriografice romînești și europene. 90 ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu IX. Recenzii 890-892 română
1989 Crisia, XIX Publicitate 893-981 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII BASARAB NANU, Dan (autor), NEAGU, Marian (autor) Considerații asupra tracilor timpurii de la Dunărea de jos în lumina săpăturilor arheologice de la Grădiștea Coslogeni 13-26 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Eugen (autor) un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian 27-30 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Eugen (autor) Ritual funerar neobișnuit în cadrul necropolei gumelnițene de la Vărăști (jud. Călărași) 31-35 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII BASARAB NANU, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Căscioarele, Cotul Cătăluiului, jud. Călărași 37-54 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII PERIANU, Mihaela (autor), UDRESCU, Mircea (autor) Studiul antropologic și arheozoologic al materialului osteologic din mprmîntul de la Căscioarele (jud. Călărași). Epoca bronzului (cultura Glina III) 55-63 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SÎRBU, Valeriu (autor) A. Despre semnificația unor gropi din așezări și complexe de cult geo-dacice B. Noi observații și ipoteze privind riturile, ritualurile și practicile funerare ale geto-dacilor în sec. II î.e.n. - I e.n. 65-82 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII UDRESCU, Mircea (autor) Materialul osteologic din așezarea geto-dacă de la Vlădiceasca (Valea Argovei): Date zooarheologice 83-88 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (II) 89-119 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII MATEI, Cristian (autor) Cercetările arheologice în zona instalației portuare antice de la Capidava (II) 121-141 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Maria (autor) Tipuri de locuințe din secolele IX-X de la Radovanu "Valea lui Petcu" 143-152 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), DIACONU, Petre (autor) Date noi despre un turn al cetății Vicina 153-156 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ȘERBĂNESCU, Done (autor) Tezaure monetare din epoca geto-dacică descoperite în județul Călărași (I) 157-166 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII OCHEȘANU, Radu (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Monede de aur și de argint din secolele IV-V e.n. descoperite la Dunărea de Jos 167-174 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre (autor) Un alt sigiliu al lui Constantin VII și Zoe 175-177 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ILIESCU, Octavian (autor) Ducații de cruciadă ai lui Mircea cel Bătrîn 179-188 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII AVRAM, Alexandru (autor) Îndinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei consularului Manius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire 189-197 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre (autor) Cînd a fost Theodorokanos "duce de Adrianopol" 199-201 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII PĂNOIU, Andrei (autor) Evoluția așezărilor rurale - alinierea satelor în perioada regulamentară - 203-216 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII TUDOR, Constantin (autor) Aspecte ale desfășurării răscoaleo de la 1888 în localitățile județului Călărași 217-221 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica (autor) Mărturii de epocă agricultura și situația țăranului ialomițean la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul veacului nostru 223-234 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica (autor) Activitatea organizațiilor din Călărași ale partidelor politice (pînă la primul război mondial) 235-257 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SCĂUNAȘ, Nicolae (autor) "Brazda" organ de presă al Universității Populare Călărășene 259-260 română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor), COȘULEȚ, Stelian (autor) Un topor de aramă cu brațele "în cruce" descoperit la Drumul Carului (com. Moeciu, Brașov) .5- română
1989 Cumidava, XIV ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor), POP, Ioan (autor) Cetățuia dacică de la Teliu (jud. Brașov) .10- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Cercetările arheologice de la Rîșnov- "Cetate" 41- română
1989 Cumidava, XIV SALVAN, Florin (autor) Aservirea obștilor sătești autohtone din Țara Bîrsei 67- română
1989 Cumidava, XIV HĂSFĂLEANU, Ioan (autor) De la Negru-Vodă la Mircea Basarab 83- română
1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Considerații asupra localizării Posadei 95- română
1989 Cumidava, XIV NUSSBACHER, Gernot (autor) Date despre trecutul comunei Dumbrăvița (sateleȚînțari și Vlădeni în secolele XV-XVIII) 105- română
1989 Cumidava, XIV OLTEAN, Vasile (autor) Mărturii de limbă și cultură neolatină în Șcheii Brașovului (sec. XVII-XVIII) 113- română
1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea (autor) Pictorul C.D. Rosenthal - emisar la Paris al revoluționarilor români 127- română
1989 Cumidava, XIV NEGULICI, Dorica (autor) Cîteva documente privind relațiile Goleștilor cu Brașovul 145- română
1989 Cumidava, XIV BUZAȘI, Ion (autor), MUREȘIANU, Andrei (autor) Andrei Mureșianu - contribuții bibliografice 151- română
1989 Cumidava, XIV RADU, Măriuca (autor) Contribuția Brașovului la întemeierea și dezvoltarea "Asociațiunii Transilvane pentru literatura rpmână și cultura poporului român". Acțiunea Despărțămîntului Brașov al "Astrei" (1870-1918) 161- română
1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea (autor), ȚĂRANU, Augustin (autor) Profesorul Aurel Ciortea (1872-1929) 183- română
1989 Cumidava, XIV SPÎNU, Margareta (autor) Intelectuali transilvăneni în lupta pentru realizarea statului național unitar român (din corespondența lui Onisifor Ghibu cu dr. Pompiliu Nistor și a lui Vasile Stoica cu Victor Braniște) 197- română
1989 Cumidava, XIV POPA, Luana (autor) Constituirea și activitatea consiliilor (sfaturilor) și a Gărzilor naționale române din actualul județ Brașov (1918-1919) 213- română
1989 Cumidava, XIV COLIBAN, Tiberiu (autor), JURCA, Nicolae (autor) Actul de la 23 August 1944 în documente din arhivele vest-germane 259- română
1989 Cumidava, XIV FULGA, Ligia (autor), MORARU, Olivia (autor) Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc în Valea Dîmbovițeri Superioare și legătura lui cu zona Bran 295- română
1989 Cumidava, XIV NEGULICI, Dorina (autor) Meșteșuguri în Brașovul medieval. Catalog de colecții 311- română
1989 Cumidava, XIV RADU, Măriuca (autor) Catalogul hărșilor vechi (secolele XVI-XVIII) aflate în colecșia Muzeului județean Brașov 351- română
1989 Cumidava, XIV MITRAN, Gheorghe (autor) Semnificațiile motivului decorativ fitomorf al viței de vie reprezentat în orfefreria transilvăneană 435- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Cetatea Rîșnovului 465- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988) 491- română
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 CHICIDEANU, Ion (autor), ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica (autor) Zu den Grabsitten der Periam-Pecica-Kultur 005-038
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 BÂRZU, Ligia (autor) La station de Sărata Monteoru: La necropole nr. 4 de l'epoque du bronze 039-078
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Der Theos Megas Tempel von Histria. Die Arkitectur 079-110
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru (autor), CONOVICI, Niculae (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Nouveaux timbres amphoriques sinopéens de Callatis 111-124
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 GAIU, Corneliu (autor), MARINESCU, George (autor) "Die Nekropole bei Fantanele "Rât", Gem. Matei, Kr. Bistrita-Nasaud aus dem 4. Jahrhundert u.Z." 125-144
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 MITREA, Bucur (autor) Das Graberfeld aus dem VIII. Jahrhundert von Izvoru, Jud. Giurgiu 145-220
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 MITREA, Bucur (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Decouvertes monetaires en Roumanie-1988 (XXXII) 215-230
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 HONEA, Kenneth (autor) Morphostructural Stratigraphic Variability of Aurignacian Cultural levels at Mitoc-Malu Galben (Botoșani Coutry) Middle Prut Valley, România 221-228
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DRAGOMIR, Ion (autor), LUCA, Sabin Adrian (autor) Die Statuette von Liubcova-Ornița (Jud. Caraș-Severin) 229-234
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 LAZĂR, Valeriu (autor), VULPE, Alexandru (autor) Neue Bronzefunde aus Transilvanien 235-246
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 AVRAM, Alexandru (autor) "Wo sind die Amphorem vom Typ "Solocha I" hergestellt worden?" 247-252
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Jupiter Héliopolitanus et la Legion XIIIe Gemina 253-254
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PREDA, Constantin (autor) Bucur Mitrea à 80 ans 255-258
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 CĂPIȚĂ, Carol (autor) Compte rendu: ''L'art des grottes en Ariege magdalenienne'' - Denis Vialou 267-267
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PALINCAȘ, Nona (autor) Compte rendu: ''Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyremely'' - Amália Mozsolics 268-269
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Compte rendu: ''Posoprographia Imperii Romani saec. I. II. III. pars. V fasciculus 2'' 270-271
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Compte rendu: ''Roman Papers'' - Ronald Syme 271-271
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Compte rendu: ''Die römischen Inscriften Ungarns, (RIU) 3. Lieferung: Brigetio (Fortsetzung) und die Limesstrecke am Donauknie'' - László Barkóczi, Sándor Soproni 271-272
1989 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 33 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Compte rendu: ''Die römischen Inscriften Ungarns, 4 Lieferung Das Gebiet zwischen der Drau und der Limesstrecke Lussonium - Altinum'' - Alice Sz. Burger, Ferenc Fülep 272-272
1989 File de Istorie, VI MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice de epocă romană în nord-estul Transilvaniei .5- română
1989 File de Istorie, VI DĂNILĂ, Ștefan (autor), GAIU, Corneliu (autor) Așezarea feudală Cighir 67- română
1989 File de Istorie, VI RĂDULESCU, Gabriela (autor) Descoperiri arheologice feudale la Bistrița 78- română
1989 File de Istorie, VI URECHE, Lazăr (autor) Carte românească veche în județul Bistrița-Năsăud(sec. al XVII-lea) - Catalog 91- română
1989 File de Istorie, VI MOLDOVAN, Liviu (autor) O încercare de fugă în Moldova în 1763 a unor iobagi români din Pinticu și din alte sate ale județului Bistrița-Năsăud 128- română
1989 File de Istorie, VI POP, Ioan (autor) Situația țărănimii de pe Valea Bîrgăului în lumina conscripției din 1783 133- română
1989 File de Istorie, VI BOCA, Pompei (autor) Structura etnică a populației județului Bistrița-Năsăud la recensămîntul din 1850-1951 150- română
1989 File de Istorie, VI BĂLAN, Traian (autor) Aspecte privind mișcarea memorandistă la ținutul Bistriței și Năsăudului (1884-1895) 171- română
1989 File de Istorie, VI SIGMIREAN, Ioan (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Transilvania. Școala din Caila, comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud de la începuturi pînă la Marea Unire din 1918 184- română
1989 File de Istorie, VI RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Academia Română și mișcarea culturală din ținuturile Bistriței și Năsăudului 193- română
1989 File de Istorie, VI MARȚIAN, Ironim (autor), MARȚIAN, Veturia (autor) Date privind istoricul localității Mintiu 207- română
1989 File de Istorie, VI POP, Florica (autor) Țesături decorative din județul Bistrița-Năsăud 220- română
1989 File de Istorie, VI CHINTĂUAN, Ioan (autor), RUSU, Ioan (autor) Considerații cu privire la istoricul cunoașterii și utilizării apelor carbogazoase din Transilvania de Nord-est (jud. Bistrița-Năsăud) 238- română
1989 File de Istorie, VI BOJOR OVIDIU. HODOROGA, Alexandru (autor), SVOBODA, Constantin (autor) Istoricul cercetărilor botanice și a plantelor medicinale din județul Bistrița 276- română
1989 File de Istorie, VI TELCEAN, Ecaterina (autor) Căni de cositor din patrimoniul județului Bistrița-Năsăud 284- română
1989 Hierasus, VII-VIII URSULESCU, Nicolae (autor) Unele observații privind locuințele culturii Starcevo-Criș din Moldova .7- română
1989 Hierasus, VII-VIII CHIRICA, Vasile (autor), NIȚU, Antin (autor) Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite 17- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen (autor) Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică pe teritoriul Moldovei 39- română
1989 Hierasus, VII-VIII CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Încă o așezare cucuteniană din faza A-B descoperită pe teritoriul comunei Drăgușeni - Botoșani 57- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor) Topoare de piatră și de silex șlefuit de la Mateieni și Corlăteni (comuna Cprlăteni, județul Botoșani) 67- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României 81- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen (autor) Movila II - 1949 de la Glăvăneștii Vechi 91- română
1989 Hierasus, VII-VIII ALEXOAIE, Ion (autor), BUZDUGAN, Costică (autor) Săpături arheologice într-un tumul din comuna Roma (județul Botoșani) 105- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor) Săpăturile de salvare de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 117- română
1989 Hierasus, VII-VIII PERIANU, Mihaela (autor) Privire antropologică asupra unor tumuli din epoca bronzului de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 147- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul județului Botoșani 157- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) O nouî cetate getică aparținînd aspectului cultural Canlia la Ibănești (județul Botoșani) 183- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor) Vechimea tezaurului geto-dacilor luat de romani la 106 e.n. în timpul regelui Decebal 201- română
1989 Hierasus, VII-VIII MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri monetare în județul Botoșani 217- română
1989 Hierasus, VII-VIII MARCU, Mariana (autor), UNGUREANU, Napoleon (autor) Cercetările arheologice de la Huțani (județul Botoșani) 223- română
1989 Hierasus, VII-VIII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrande în mormintele din necropola birituală de la Mihălășeni (județul Botoșani= aparțînînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IV e.n.) 235- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Maria (autor) Rolul mediului nastural (munți, păduri, bălți) în menținerea elentului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 259- română
1989 Hierasus, VII-VIII ALEXOAIE, Ion (autor), BUZDUGAN, Costică (autor), POPOVICI, Dumitru (autor) Cercetările arheologice din așezarea de pe dealul Botoșanca (comuna Roma, județul Botoșani) 269- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile (autor) Unde a fost satul Popăuți? Note de istorie botoșăneană 287- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani II. Comuna Avrămeni 299- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani III. Comuna Bălușeni 337- română
1989 Hierasus, VII-VIII LAZĂR, Vasile (autor) Două obligații fiscale din Moldova medievală 371- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile (autor) Unele precizări referitoare la ctitoria Voronei 381- română
1989 Hierasus, VII-VIII MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a șinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoșani și Herța în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului XIX-lea 393- română
1989 Hierasus, VII-VIII DOGARU, Maria (autor) Din gala participanților la lupta pentru Unire. Nicolae Pisoschi 405- română
1989 Hierasus, VII-VIII BEJENARU, Ionel (autor) Influențe ale mișcării socialiste și muncitorești în răscoala țăranilor din 1907 în județul Botoșani 415- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin (autor) Cercetări de toponimie în raza comunei Vorona 421- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Viorica (autor) Albinăritul - ocupație străveche a locuitorilor din nordul Moldovei 425- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin (autor) Evoluția pescuitului și pisciculturii în județul Botoșani 431- română
1989 Hierasus, VII-VIII POPESCU, Cristian (autor) Prezența antitezelor istorice la Eminescu 437- română
1989 Hierasus, VII-VIII CIUBOTARU, Ștefan (autor) "Pe lîngă plopii fără soț" și alte vechi romanțe botoșănene 469- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile (autor) Un protagonist al medicinii științifice: Dr. C. Vîrnav 473- română
1989 Hierasus, VII-VIII HALLER, Iacob (autor) Savantul Andrei-Popovici-Bîznoșanu 479- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Petre (autor) Locuirea geto-dacică pe teritoriul județului Dolj .7- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Preocupări în domeniul metalurgiei bronzului și fierului în așezarea geto-dacă de la Bîzdina, judetul Dolj 15- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CIUCĂ, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea fortificațiilor geto-dacice de la Brabova și Voișa, județul Dolj 29- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TOPORU, Octavian (autor) Inscripții tegulare de la Sucidava - Celei 35- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova, judetul Dolj 43- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii BUȘE, Luca (autor), CIOBOTEA, Dinică (autor) Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii FLORESCU, Aurelia (autor) Un program elaborat de revoluționarii craioveni de la 1848 61- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Otilia (autor) Documente inedite referitoare la activitatea desfășurată de Gheorghe Chișu în vederea Unirii Principatelor 69- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CRISTOFI, Alexandru (autor), DINULESCU, Constanțiu (autor) Alexandru Cristofi, militant pentru unire și independență din 1877-1878 79- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Alexandru (autor) Contribuția materială a școlii din Oltenia la susținerea războiului de independență din 1877-1878 85- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Elena (autor) Presa literară craioveană în slujba făuririi statului național unitar român 95- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Otilia (autor), RĂDULESCU, Maria (autor) Documente inedite referitoare la desfășurarea răscoalei țăranilor din 1907 în județul Mehedinți 101- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CIOCȘAN, Octavian (autor) Un tablou redat circuitului valorilor - "Gemenii" de Leonardo da Ponte Bassano 109- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DEACONU, Lichian (autor) Însemnări zilnice din timpul primului război mondial 109- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GIURAN, Valeriu (autor) Documente preivind partriciparea Diviziei 2 infanterie instrucție în războiul antihitlerist, pentru apărarea zonei de sud a Olteniei (I) (27-31 august 1944) 117- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii REZEANU, Paul (autor) Viața artistică a orașului între anii 1900-1916 123- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NIȚU, Georgeta (autor) Rolul resurselor naturale în constituirea principalelor tipuri de așezări naturale din Oltenia de la vest de Jiu 131- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TĂTULEA, Viorica (autor) Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Vîlcea 137- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TIȚĂ, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea florei județului Dolj 147- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NĂSTASE, Adrian (autor) Plantele în viața locuitorilor zonei Bechet-Dolj 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) Colecția de lepidoptere "M. Peiu" conservată la Complexul muzeal județean Dolj 163- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii LUNGU, Teodora (autor) Studiul ceramicii arheologice de la Cărcea, Locusteni, Grădinile prin metode fizico-chimice 195- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CONSTANTINESCU, Ilie (autor) Cronică 207- română
1989 Pontica, XXI-XXII HAȘOTTI, Puiu (autor) Observații privind cultura Gumelnița în Dobrogea .7-21 română
1989 Pontica, XXI-XXII BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Importuri amforice la Albești (jud. Constanța): Sinope 23-90 română
1989 Pontica, XXI-XXII OCHEȘEANU, Radu (autor) Un tezaur de denari din vremea flavilor descoperit la Adamclisi 91-98 română
1989 Pontica, XXI-XXII BOUNEGRU, Octavian (autor) Contribuții privind răspîndirea și cronologia ceramicii decorate în tehnica barbotinei din Dobrogea Romană 99-111 română
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai (autor) O nouă unitate militară romană în sud-vestul Dobrogei 113-121 română
1989 Pontica, XXI-XXII BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Descoperiri recente în necropolele de epocă romană și romano-bizantină la Tomis 123-161 română
1989 Pontica, XXI-XXII NICOLAE, Eugen (autor), OCHEȘEANU, R. (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Tezaurul de monede romane tîrzii descoperit la Ulmetum în 1912 163-186 română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia (autor) Capidava în secolul VI e.n. Cîteva observații pe baza cercetărilor din sectorul V al cetății 187-196 română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia (autor), FLORESCU, Radu (autor) Stratigrafia Capidavei romane tîrzii și feundale timpurii 197-247 română
1989 Pontica, XXI-XXII CHIRIAC, Costel (autor) Un monument inedit: Complexul rupestru de la Dumbrăveni (jud. Constanța) 249-269 română
1989 Pontica, XXI-XXII BARASCHI, Silvia (autor) Din toponimia medievală ponto-dunăreană 271-286 română
1989 Pontica, XXI-XXII CARAIVAN, Glicherie (autor), ENESCU, George (autor) Observații seismo-acustice și subacvatice în zona Pacuiul lui Soare (Notă preliminară) 287-289 română
1989 Pontica, XXI-XXII HAȘOTTI, Puiu (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Consideration about the syncronism of the Cernavoda I Culture 291-297 engleză
1989 Pontica, XXI-XXII IRIMIA, Mihai (autor), MUNTEANU, Mircea (autor) Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călărași) 299-303 română
1989 Pontica, XXI-XXII SLUȘANSCHI, Dan (autor) Tomitana graeca 304-311 română
1989 Pontica, XXI-XXII OLTEANU, Sorin (autor) Note epigrafice 313-317 română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia (autor) Cîteva considerații privind cultul zeiței Venus la Tomis 319-326 română
1989 Pontica, XXI-XXII COMȘA, Maria (autor) O casă romană tîrzie situată extra muros de la Dinogetia 327-331 română
1989 Pontica, XXI-XXII PAPASIMA, Tudor (autor) Monede recent descoperite în satul Credința (jud. Constanța) 333-335 română
1989 Pontica, XXI-XXII MICU, Ioan (autor) Poemul ovidiam Halieuticon 337-362 română
1989 Pontica, XXI-XXII CUSTUREA, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Cronica descoperirii monetare în Dobrogea (VIII) 369-390 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Orientări privind înfăptuirea programului de organizare și sistematizare a teritoriului și localităților patriei, cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației socialiste, din noiembrie 1988 3-5 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Preocupări actuale în activitatea de conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor de cultură în România Conservare - restaurare 6-8 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Aspecte ale activității de ocrotire a monumentelor bucureștene Conservare - restaurare 9-11 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 STANCU, Radu (autor) Județul Argeș, unul dintre județele cu o bogată activitate în domeniul conservării și restaurării monumentelor Conservare - restaurare 12-15 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 UZUM, Ilie (autor) Aplicarea prevederilor legale, o condiție esențială în desfășurarea activității de conservare-restaurare a monumentelor (jud. Caraș Severin) Conservare - restaurare 16-18 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 BODEA, Mihaela (autor) Cunoașterea patrimoniului arhitectural-istoric, o necesitate a omului modern (jud. Cluj) Conservare - restaurare 19-20 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 IGNA, Ioan (autor) Aspecte ale stării de conservare a monumentelor maramureșene Conservare - restaurare 21-21 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 TEODORESCU, Dorin (autor) Unele aspecte ale activității ocrotirii și valorificării monumentelor istorice din județul Olt Conservare - restaurare 22-22 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 STOICESCU-APOSTOLACKE, Zoe (autor) Valorificarea plenară a monumentelor se realizează prin cercetarea lor științifică (jud. Prahova) Conservare - restaurare 23-25 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 LUCHIAN, Sergiu (autor), MONORANU, Octav (autor) Monumentele sucevene în contemporaneitate Conservare - restaurare 26-26 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ROȘIU, Liliana (autor) Ocrotirea monumentelor necesită o abordare globală, sistemică, extinsă la conservarea mediului construit (jud. Timiș) Conservare - restaurare 27-29 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 MOCIOIU, Nicolae (autor) Aspecte documentare privind teatrul brăilean de la primele afirmări la constituirea teatrului permanent Conservare - restaurare 30-37 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 BUBULETE, Doina (autor) Consolidarea, reamenajarea și punerea în valoare a clădirii teatrului de stat „Maria Filotti“ din Brăila Conservare - restaurare 38-47 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 MOHANU, Dan (autor) O nouă etapă în conservarea și restaurarea picturilor murale din secolul al XIV-lea de la Argeș: absida altarului (biserica Sf. Nicolae Domnesc – Curtea de Argeș) Conservare - restaurare 48-62 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 BODEA, Mihaela (autor), BOROȘ, Doina (autor) Experimente privind curățarea și consolidarea pietrei, investigația chimică în stabilirea diagnosticului și tratamentului pietrei degradate Conservare - restaurare 63-65 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ALICU, Dorin (autor), JANITSEK, Andrei (autor) Restaurarea grupurilor statuare de la clădirea teatrului național din Cluj-Napoca Conservare - restaurare 66-76 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ALICU, Dorin (autor), OPREANU, Coriolan (autor) Urbanism și arhitectură în Dacia romană. II. Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Amfiteatrul Studii 77-93 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ANGHEL, Pavel (autor) Expoziția “Paul Abadie – arhitectul, 1812 – 1886” Cronici, recenzii 94-94 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Godisnjak 13/1987 (anuar editat de Institutul de protecție a monumentelor din Zagreb) Cronici, recenzii 94-95 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Istoria municipiului Pitești , Ed. Academiei R.P.R., 1988 Cronici, recenzii 95-95 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 1 ANGHEL, Pavel (autor) Buletinul Institutului Regal al Patrimoniului Artistic (Belgia), nr. XXI/1986-1987 Cronici, recenzii 96-96 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 ALICU, Dorin (autor) Urbanism șI arhitectură în Dacia romană. III Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi Comunicări 3-13 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 BEȘLIU, Petre Munteanu (autor) Vechi monumente medievale românești din vatra satului Săliște (județul Sibiu) Studii şi Comunicări 14-21 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 RUSU, Adrian Andrei (autor) Biserica medievală românească de sub cetatea Colți. Observații privind funcția și evoluția monumentului Studii şi Comunicări 22-29 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 BRĂTULEANU, Anca (autor), BRĂTULEANU, Liviu (autor) Materiale pentru o istorie a arhitecturii civile românești. Studiu asupra sistemelor de boltire utilizate la beciurile caselor domnești și boierești din Țara Românească, în secolele XVII și XVIII Studii şi Comunicări 30-37 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Informații referitoare la activitatea sculptorului Ioan Schmidt-Faur Studii şi Comunicări 38-55 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 BOLDURA, Oliviu (autor), POGONAT, Tatiana (autor) Conservarea și restaurarea picturilor murale exterioare de la Biserica Mănăstirii Voroneț Conservare - restaurare 56-65 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) Biserica Mănăstirii Săraca – secolul al XIV-lea din Șimlacul Mic (Județul Timiș). Considerații privind arhitectura monumentului Conservare - restaurare 66-71 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 CIȘMIGIU, Alexandru (autor), CRIȘAN, Mircea (autor) Lucrările de consolidare a monumentului (biserica mănăstirii Săraca) Conservare - restaurare 72-75 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 CĂCEU, Dan (autor) Unele aspecte privind lucrările de conservare și restaurare ale picturilor murale (biserica mănăstirii Săraca) Conservare - restaurare 76-81 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 GRIMALSCHI, Viorel (autor) Conservarea și restaurarea picturilor murale de la Schitul Ostrov – Călimănești (județul Vâlcea) Conservare - restaurare 82-90 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 BUTUNOIU, Marius (autor) Monumentul eroilor patriei de la Academia Militară - București Patrimoniu 91-91 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 POPOVICI, Constantin (autor) Monumentul electricității – Vidraru. Monumentul Independenței – Oradea Patrimoniu 92-92 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 ADOC, Gabriela Manole (autor), ADOC, Gheorghe (autor) Monumentul Independenței – Iași Patrimoniu 93-93 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 DEAC, Mircea (autor) O nouă viziune plastică. Fântânile sculptural- monumentale Patrimoniu 94-95 română
1989 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) „Zilele Institutului de istorie și arheologie“, Cluj- Napoca, 1989 Cronici 95-96 română
1989 Teatrul, nr. 1 Un vibrant mesaj pentru viitor 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 1 BELIGAN, Radu (autor) Exemplu impresionant 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu (autor) O operă revoluționară de inestimabilă valoare 5–5 română
1989 Teatrul, nr. 1 NIȚESCU, Traian (autor) Genial inițiator și strateg 5–6 română
1989 Teatrul, nr. 1 MANOLESCU, Mihai (autor) Laudă, prinos și bucurie 6–6 română
1989 Teatrul, nr. 1 MUREȘAN, Rodica (autor) Ctitor al României moderne 7–7 română
1989 Teatrul, nr. 1 MATEESCU, Olga Delia (autor) Datoria noastră de onoare 7–7 română
1989 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Marele erou al națiunii române 8–9 română
1989 Teatrul, nr. 1 BĂLAN, Ion (autor) Angajare în spirit revoluționar 8–8 română
1989 Teatrul, nr. 1 COCEA, Dina (autor) Omagiu 10–11 română
1989 Teatrul, nr. 1 FLOAREȘ, Alecu Al. (autor) Un aport hotărîtor 11–12 română
1989 Teatrul, nr. 1 COJAR, Ion (autor) Model strălucit de revoluționar 12–13 română
1989 Teatrul, nr. 1 JITIANU, Dan (autor) Chezășia realizărilor noastre 13–13 română
1989 Teatrul, nr. 1 IVĂNESCU, Nicolai (autor) Activist de excepție al partidului 14–14 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUREANU, Ileana (autor) Momente de referință în evoluția arhitecturii românești 16–20 română
1989 Teatrul, nr. 1 TĂTARU, Doina (autor) Tinerii la scenă deschisă 21–23 română
1989 Teatrul, nr. 1 BURDA, Mihaela (autor) Învățămintele unei etape 24–25 română
1989 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Actualitate și istorie într-un spectacol dedicat continuității noastre 26–28 română
1989 Teatrul, nr. 1 EVERAC, Paul (autor) „Convorbire la Arad între șapte magnifici dimpreună cu femeia iubită” (piesă în șapte tablouri) 29–52 română
1989 Teatrul, nr. 1 BIBICIOIU, Victor (autor) Nume în biografia colectivelor pe care le slujesc 53–56 română
1989 Teatrul, nr. 1 TATULICI, Mihai (autor) Trei zile din eternitatea Teatrului Național din Cluj-Napoca 57–60 română
1989 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihai Ispirescu 61–62 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Cronica literaturii dramatice: Dramaturgia feminină, azi - Ioana d'Arc, între legea morală și scenariile pentru monștri (II) 63–65 română
1989 Teatrul, nr. 1 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: Piesa care pretinde că se înscrie („Privind în jur cu ochi fără lumină” de Radu F. Alexandru - Teatrul „Bulandra” 66–68 română
1989 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica interpretării actoricești: Birlic între Grigore Vasiliu și Costache Babii („Birlic” de Tudor Mușatescu - Teatrul Dramatic, Brașov) 69–70 română
1989 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica scenografică: Un decor respectuos cu textul 71–72 română
1989 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina (autor) De la text la regie: Constructorul Solness în plan înclinat („Solness, constructorul” de Henrik Ibsen - Teatrul Giulești) 73–74 română
1989 Teatrul, nr. 1 MORARIU, Mircea Em. (autor) Pas la pas prin teatre: În vecinătatea echilibrului instabil („Iubire în septembrie” de Mircea Marian - Teatrul Dramatic, Baia Mare) 75–75 română
1989 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel (autor) Pas la pas prin teatre: Vizibilă este doar osatura („Fluturi...fluturi de Aldo Nicolaj”, Teatrul Dramatic, Baia Mare) 76–77 română
1989 Teatrul, nr. 1 SUGÁR, Teodor (autor) Pas la pas prin teatre: Să lăsăm textul să vorbească („Concurs de împrejurări” de Adrian Dohotaru - Teatrul de Stat, Oradea) 76–76 română
1989 Teatrul, nr. 1 RUSU, Voicu D. (autor) Pas la pas prin teatre: Prospero și abandonul final („Furtuna” de William Shakespeare - Teatrul de nord, Satu Mare) 77–78 română
1989 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Cronica Institutelor de Teatru: Umor și comic („Steaua fără nume” de Mihail Sebastian - IATC, București) 79–79 română
1989 Teatrul, nr. 1 BBB, Graziela (autor) Cronica Institutelor de Teatru: Pașii temeinici ai celor care vin („Rețeta Makropoulos” de Karel Capek - Institutul de Teatru, Tîrgu Mureș) 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 1 ȚEPOSU, Radu G. (autor) Critica criticii: Mitul din spatele scenei 81–81 română
1989 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Constantin (autor) Teatrul secolului XX: Un recital captivant 82–83 română
1989 Teatrul, nr. 1 SIRETEANU, Ion (autor) Reflector: Îngrijorări fără temei 84–84 română
1989 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Reflector: Ella Conovici rediviva 84–84 română
1989 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Poșta literaturii dramatice 85–86 română
1989 Teatrul, nr. 1 MOTOI, George (autor) Primim la redacție: Dreptul la replică 87–88 română
1989 Teatrul, nr. 1 Indice bibliografic pe anul 1987 89–96 română
1989 Teatrul, nr. 2 CIONOF, Șerban (autor) Nobila misiune umanistă, revoluționară a artei și culturii noastre socialiste 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Florin (autor) Mărturie a suflului novator adus de Congresul al IX-lea al partidului 4–6 română
1989 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Personaje exemplare, interpretări exemplare: Traian Stănescu, interpretul rolului Alexandru din piesa „Un anotimp fără nume” de Sorana Coroamă-Stanca 7–7 română
1989 Teatrul, nr. 2 CRISTESCU, Dana (autor) Personaje exemplare, interpretări exemplare: Maria Ploae, interpreta rolului Anca din spectacolul TV „Camera de gardă” de Constantin Brăescu 8–8 română
1989 Teatrul, nr. 2 COJOCARU, Liana (autor) Regizori și actori profesioniști în sprijinul amatorilor: Un succes al grupului teatral „Excelsior” 9–12 română
1989 Teatrul, nr. 2 SFRANGEU, Elena (autor) Regizori și actori profesioniști în sprijinul amatorilor: Grupul de pantomimă „Facies” - autoportret colectiv 13–16 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUICU, Serafim (autor) Eminescu și arta actorului 17–18 română
1989 Teatrul, nr. 2 HÂRȘAN, Elena (autor) Dramaturgia lui Byron 19–21 română
1989 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin (autor) CREDO=ul regizoral 22–24 română
1989 Teatrul, nr. 2 TOIA, Nicoleta (autor) Abateri de la profesionalismul cronicarului dramatic 25–27 română
1989 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Fișe pentru o enciclopedie a teatrului românesc: Hamlet pe scena românească 28–32 română
1989 Teatrul, nr. 2 CRISTOIU, Ion (autor) Fișe pentru o enciclopedie a teatrului românesc: Călătoria criticului 32–35 română
1989 Teatrul, nr. 2 SÎRBU, Eva (autor) Portrete subiective: Dorina Lazăr 36–36 română
1989 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian (autor) Idei la rampă: Centralitatea operei 37–39 română
1989 Teatrul, nr. 2 BUCURESCU, Anca (autor) Interviu cu Arthur Ballett 40–43 română
1989 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul (autor) Fascinația mitico-istorică între demersul pedagogic și retorism (I) 44–46 română
1989 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: Principiul ordonator al orchestrației originale („Antoniu și Cleopatra” de William Shakespeare - Teatrul Național, Cluj-Napoca) de 47–50 română
1989 Teatrul, nr. 2 GEORGESCU, Alice (autor) De la text la regie: Perspectiva psihologică ( „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 51–53 română
1989 Teatrul, nr. 2 ZAMFIRESCU, Ion (autor) De la text la regie: Simbioza dintre text și realizarea scenică („Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 54–56 română
1989 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) De la text la regie:Claritatea viziunii ( „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 56–58 română
1989 Teatrul, nr. 2 TOBOȘARU, Ion (autor) De la text la regie: Densitatea semnificațiilor ( „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki - Teatrul Național, București) 58–58 română
1989 Teatrul, nr. 2 RUNCAN, Miruna (autor) De la text la regie: A construi un stil ( „Taifun” de Cao Yu - Teatrul Nottara) 59–61 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica interpretării actoricești: Ștefan Iordache în „Astă-seară stau acasă” 61–62 română
1989 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica viziunii regizorale: Profunzimea simplității („Rața salbatică” de Henrik Ibsen - Teatrul Național, Tîrgu Mureș) 63–65 română
1989 Teatrul, nr. 2 ȘUTEU, Corina (autor) Cronica tinerei generații: Doi regizori care confirmă un orizont de așteptare 66–68 română
1989 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Istrati 69–69 română
1989 Teatrul, nr. 2 Premiile revistei „Teatrul” 70–74 română
1989 Teatrul, nr. 2 DIMITRIU, Ștefan (autor) Cenaclul de dramaturgie: „La marginea lumii” de Paul Everac 75–79 română
1989 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Memoria arhivei 80–80 română
1989 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor (autor) Compoziția actorului 81–82 română
1989 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul (autor) Poșta literaturii dramatice 83–84 română
1989 Teatrul, nr. 2 Reflector: Premiile A. T. M. Pe anul 1988 85–85 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria (autor) Reflector: Spectacol-recital cu păpuși 86–86 română
1989 Teatrul, nr. 2 SIRETEANU, Ion (autor) Reflector: Întrebări în treacăt 86–86 română
1989 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina (autor) Reflector: Programe 86–86 română
1989 Teatrul, nr. 2 Indice bibliografic pe anul 1988 87–96 română
1989 Teatrul, nr. 3 1974-1989 Suprema magistratură 2–3 română
1989 Teatrul, nr. 3 MIHAIL, V. (autor) Lumea satului în dramaturgia românească 4–5 română
1989 Teatrul, nr. 3 MAȘEK, Victor Ernest (autor) Teatrul politic 6–7 română
1989 Teatrul, nr. 3 VASILIU, Mihai (autor) „Trei generații” de Lucia Demetrius 7–8 română
1989 Teatrul, nr. 3 PETROVICI, Virgil (autor) Ion Sava (1900 - 1947) 8–8 română
1989 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu la Teatrul Național „I. L. Caragiale” - 25 martie 1955 9–10 română
1989 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu (autor) Ștefan Ciubotărașu 1910 - 1970 10–11 română
1989 Teatrul, nr. 3 CAZABAN, Ion (autor) Tony Gheorghiu 1925 - 1961 11–11 română
1989 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria (autor) Dinu Manolache, interpretul rolului „Pătru cel Scurt” din „Niște țărani”, adaptare de Cătălina Buzoianu după romanul lui Dinu Săraru la Teatrul Mic 12–12 română
1989 Teatrul, nr. 3 CRISTESCU, Dana (autor) Marina Procopie, intrepreta rolului Maria din „Piticul din grădina de vară” de Dumitru Radu Popescu la Teatrul de Nord din satu Mare 13–13 română
1989 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin (autor) CREDO-ul regizotal (II) 14–16 română
1989 Teatrul, nr. 3 PARHON, Victor (autor) Redescoperirea actorului, redescoperirea simplității discursului scenic 17–21 română
1989 Teatrul, nr. 3 RĂDULESCU, Mihai (autor) Racine a citit o carte de Spătarul Milescu 22–24 română
1989 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Victor Eftimiu în revista „Teatrul” 25–25 română
1989 Teatrul, nr. 3 TATULICI, Mihai (autor) Vineri seara, cu Cehov și cu alte cunoștințe, la Craiova 26–29 română
1989 Teatrul, nr. 3 COJOCARU, Liana (autor) Ce înseamnă pentru dumneavoastră REPETIȚIA ?(răspund: Zoe Muscan, Monica Ghiuță, Cornel Nicoară, Ion Haiduc, Emil Boroghină, Constantin Dinulescu, Valentin Mihali, Nina Udrescu) 30–34 română
1989 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina (autor) Interviu cu scenograful Dan Jitianu 35–39 română
1989 Teatrul, nr. 3 GRIGORE, Dan (autor) Reducție pentru pian la multe mîini 39–39 română
1989 Teatrul, nr. 3 MUGUR, Florin (autor) Strada Pacienței sau Strada Sapienței sau Despre Marin Moraru 40–41 română
1989 Teatrul, nr. 3 RUNCAN, Miruna (autor) Valoroase interpretări actoricești în „Taifun” de Cao Yu la Teatrul Nottara (Ruxandra Sireteanu, Dragoș Pâslaru, Victoria Cociaș-Șerban, Dana Dogaru) 42–49 română
1989 Teatrul, nr. 3 VISARION, Alexa (autor) Noaptea cînd mor regii 50–51 română
1989 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul (autor) Cronica literaturii dramatice: Fascinația mitico-istorică între demersul pedagogic și retorism (II) 52–54 română
1989 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin (autor) De la text la regie: Soliditatea construcției („Plicul” de Liviu Rebreanu - Teatrul „Ion Vasilescu”, Giurgiu) 55–56 română
1989 Teatrul, nr. 3 ȘUTEU, Corina (autor) Cronica viziunii regizorale: Adevărul „cameristelor” („Cameristele” de Jean Genet - Teatrul „Maria Filotti”, Brăila) 56–57 română
1989 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica viziunii regizorale: Temă cu variațiuni („Lungă poveste de dragoste” de Tudor Popescu - Teatrul de Stat, Sibiu) 58–58 română
1989 Teatrul, nr. 3 RUNCAN, Miruna (autor) Cronica viziunii regizorale: Cînd textul nu mai coboară în sală („Trei surori” de A. P. Cehov - Teatrul Municipal, Ploiești) 59–60 română
1989 Teatrul, nr. 3<