Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DRAȘOVAN, Florin (autor) Observații pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starcevo-Criș, Vinca A și lumea liniară în Nordul Banatului .9-48 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Precizări asupra încadrării cronologice și culturale a "statuetei de la Liubcova" (jud. Caraș-Severin) 49-54 română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Iclod (campania 1987) 55-68 română
articol de periodic CIUGUDEAN, Horia (autor) Noi descoperiri funerare apaținînd culturii Wietemberg 69-77 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Pandantivele de bronz în formă de clepsidră 79-89 română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) , OPRIȘ, Ilarie (autor) Descoperiri arheologice la Sîngeorgiu de Mureș (jud. Mureș) 91-98 română
articol de periodic FERENCZ, Istvan (autor) Contribuții la problema formării așezărilor cu caracter perotourban la daci (cu privire specială la Sarmizegetusa to Basileion) 99-134 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Fibule dacice cu ornamente zoomorfe 135-145 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Contribuții la istoria relațiilor politice dintre imperiul roman și geto-daci (expediția lui Aelius Catus) 147-159 română
articol de periodic PAVEL, Viorica (autor) , TAKACS, Matilda (autor) Monedele romane republicane din vechile colecții ale muzeului de istorie din Aiud 161-171 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MOGA, Vasile (autor) Piese dacice și romane redescoperite 173-184 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Simulacra Daciae: imagine și autoritate imperială 185-199 română
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Noi ștampile pe produse ceramice apulense 201-206 română
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) , CIUGUDEAN, Horia (autor) Epigrafe de la Apulum 207-212 română
articol de periodic PIOARU, Ioan (autor) O statuetă a fortunei descoperită la Apulum (Contribuție la cunoașterea răspîndirii cultului zeiței în Dacia) 213-222 română
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , COCIȘ, Sorin (autor) Instrumentele medicale de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 223-236 română
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile antice de la Muzeul de Istorie Sibiu 237-262 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) Piese epigrafice din Estul Daciei romane 263-271 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Monumentul roman de la Suatu 273-282 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al așezărilor rurale antice (secolele II-III e.n) din Dacia romană 283-333 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul faunei din locuințele prefeudale (secolele V-VI e.n.) descoperite la Alba Iulia (1985, 1986 și 1988) 335-346 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , BOTEZATU, Dan (autor) Mormîntul prefeudal (sec. VI e.n) de la Mediaș (jud. Sibiu). Studiu arheologic și antropologic 347-354 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Cîteva observații în legătură cu cetatea și districtul medieval românesc Cuiești 355-369 română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Consumul de hîrtie al cancelariei principelui Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 371-378 română
articol de periodic MUREȘAN, Angela (autor) Monedele de aur medievale și moderne din colecția numismatică a Muzeului Unirii Alba Iulia 379-381 română
articol de periodic ANGHEL, Gheorghe (autor) O variantă de proiecz al cetății bastionare de la Alba Iulia 383-388 română
articol de periodic PALL, Francisc (autor) Inochentie Micu-Klein și Cancelarul Kaunitz 389-304 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) , TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Lucrătorii tipografiei de la Blaj (1787-1821) în context documentar (II) 405-446 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Orizont livresc iluminist în biblioteci românești din Transilvania (mijlocul secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-lea) 447-464 română
articol de periodic CHIOREAN, Ioan (autor) , SZABO, Nicolae (autor) Considerații privind formarea și evoluția structurii profesionale a intelectualității economice rurakle din Transilvania între anii 1700-1848 465-475 română
articol de periodic MÎRZA, Eva (autor) Vasile Popp: "Disertație despre tipografiile românești - de la "însemnări" la "manuscris" 477-486 română
articol de periodic SUCIU, Viorica (autor) Preocupări numismatice ale lui Timotei Cipariu (știri din revista "Archivu pentru Filologia și Istoria 487-498 română
articol de periodic DREGHICIU, Doina (autor) Timotei Cipariu, donator de carte românească veche 499-505 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la ecoul vienez al evenimentelor revoluționare din Țara Românească din 1848 507-512 română
articol de periodic JOSAN, Nicolae (autor) Românii din Teiuș în lupta pentru libertate și unitate nașională. Contribuții documentare (1848-1918) 513-532 română
articol de periodic ȘERBAN, Ioan (autor) Primul corp al voluntarilor transilvăneni și bucovineni din Rusia 533-559 română
articol de periodic LASCU, Viorica (autor) Tineretul în întîmpinarea Unirii. Din legăturile tinerilor severineni și transilvăneni 561-570 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Întreruperea operațiunilor militare pe frontul românesc. Armistițiul cu Puterile Centrale 571-584 română
articol de periodic FLOREA, Marin (autor) Medici și farmaciști din Comitatul Alba, participanți la Marea Adunare Națională ținută la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 585-593 română
articol de periodic ALBOIU, Mircea (autor) Antroponime gorjenești de origine transilvăneană și importanța lor istorică 595-602 română
articol de periodic PAVELESCU, Gheorghe (autor) Tradiție și contemporaneitate în arta lemnului din zona Sebeșului 603-625 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Sofia (autor) Cîteva precizări de datare, localizare și atribuire a unui codice transilvănean din secolul al XVIII.lea obșinute prin tehnici de laborator 627-634 română
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Nicolae Lascu (1908-1988) 635-636 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Cetăți și așezări dacice în Munții Orăștiei - Glodariu I. 637-638 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi - Ioniță I.,Ursachi V. 638-640 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) Bucoavnă, Bălgrad, 1699 640-641 română