Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 13 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI GUY MARICA, Viorica (autor) , TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Surse iconografice și stilistice ale unor teme figurative din xilogravura românească (secolele XVI-XIX) Studii 295-324 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Xilogravurile lui Claicu de la Blaj (1751-1752) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 823-842 română
articol de periodic 1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela (autor) , TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Lucrătorii tipografiei de la Blaj (1787-1821) în context documentar (II) 405-446 română
articol de periodic 1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Considerații referitoare la influența xilogravurii asupra miniaturistului Anastase Crimca 303-312 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) O lucrare din tinerețe realizată de pictorul Epaminonda Bucevschi la Blaj 401-410 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) 250 de ani de la înființarea tipografiei de la Blaj. Circulația cărților românești vechi imprimate la Blaj Patrimoniu. Cercetare 51-53 română
articol de periodic 2000 Revista Muzeelor: RM, nr. 4-6 TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Specificul artei plastice blăjene (secolele XVIII-XX) Patrimoniu 134-137 română
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Caracterul militant al artei plastice blăjene Studii, articole, comunicări 451-460 română, engleză
articol de periodic 2013 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Din viața și opera pictorului Aurel Nedel Istorie. Studii şi articole 451-458 română, engleză
articol de periodic 2015 Sargetia. Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis, seria nouă TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) , TATAY, Anca Elisabeta (autor) Xilogravuri semnate de Ghervasie Monah în cărți tipărite la București (1819-1830) Istorie. Studii şi articole 263-272 română, engleză
articol de periodic 2016 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Receptarea xilogravurii lui Albrecht Dürer, Regele David, 1499, în tipografii de la Iași și București din secolele XVII-XVIII Istorie. Studii şi articole 275-280 română, engleză
articol de periodic 2017 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Daniel Luca Voina, un remarcabil ilustrator de carte contemporană Istoria culturii. Studii şi articole 427-449 română, engleză
articol de periodic 2018 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Cel de al treilea ansamblu pictural din Sala Unirii de la Alba Iulia Istoria culturii. Studii şi articole 323-328 română, engleză