Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic FLOREA, Gelu (autor) , GOGÎLTAN, Florin (autor) Săpături arheologice la Gligorești (jud. Cluj) - 1990 .9-38 română
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) Penetrația culturii Otomani în Transilvania. Între realitate și himeră 39-57 română
articol de periodic CIUGUDEAN, Horia (autor) Perioada Hallstatt A în centrul Transilvaniei 59-73 română
articol de periodic BOROFFKA, Nikolaus (autor) Ein neues Hallswtattzeitliches idol aus Teleac 75-78 germană
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , PAVEL, Viorica (autor) Tezaurul de monede romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roșie 79-121 română
articol de periodic SUCIU, Viorica (autor) Descoperiri monetare romane aflate în colecții din județul Alba 123-130 română
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Castrul roman Apulum 131-137 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) , PETICĂ, Mihai (autor) Limes-ul Daciei. Contribuții la cunoașterea sectoarelor Brîncovenești-Călugăreni și Călugăreni-Sărățeni (jud. Mureș) I 139-166 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , PREDA, Vasile (autor) , THEISS, Wilhelm (autor) Studiul geologic, arheologic și tehnic al "drumului lui Traian" Tronsonul Războieni - Bogata (Turda) 167-197 română
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile antice din colecția Severeanu. Muzeul de istorie și artă al municipiului București 199-226 română
articol de periodic LIPOVAN, Ion (autor) Amfore, chiupuri și ulcioare romane de la Ampelum 227-240 română
articol de periodic POPA, Victor (autor) Considerații privind aplicile cu imaginea lui Jupiter-Smmon din Dacia 241-245 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Din corespondența lui Adalbert Cserni: Frantz Cumont 247-250 română
articol de periodic DÎRJA, Petronela (autor) Nicolae Olahus în "Memoria Hungarorum" de Alexis Horanyi 251-261 română
articol de periodic MUREȘAN, Angela (autor) Un alt tezaur monetar medieval descoperit la Alba Iulia, datînd din sec. XVI-XVIII 263-269 română
articol de periodic FLEȘER, Gheorghe (autor) , SABĂU-TĂTAR, Mircea (autor) Planuri și gravuri despre edificarea zbui nou oraș la Alba iulia în secolul al XVIII-lea. Evoluția sa urbanistică și arhitecturală 271-281 română
articol de periodic ANGHEL, Gheorghe (autor) Despre evoluția teritorială a orașului antic, medieval și modern Alba Iulia 283-302 română
articol de periodic TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Considerații referitoare la influența xilogravurii asupra miniaturistului Anastase Crimca 303-312 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) Obținerea domeniului Blaj de către greco-catolicii români transilvani și diploma fundațională din 21 august 1738 313-322 română
articol de periodic DREGHICIU, Doina (autor) Semnalarea unor scrieri ale lui Petru Maior în colecții de carte românescă vecge din județul Alba 323-334 română
articol de periodic MÎRZA, Eva (autor) Bibliotheca Medievalis Levociana - un fond de carte de provenieță slovacă în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia 335-344 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Un dascăl blăjean, lector al lui Petru Maior 345-351 română
articol de periodic DAN, Dorin (autor) Un cronicar al timpului său. Dascălul Nicolae Aloman din Săsciori (1822-1901) 353-366 română
articol de periodic GIURGIU, Dorin (autor) Cu privire la situația școlilor din județul Alba în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) 367-375 română
articol de periodic JOSAN, Nicolae (autor) Un valoros document al mișcării memorandiste: albumul deținuților în închisoarea din Vaț (iulie 1894-aprilie 1895) 377-399 română
articol de periodic DĂNILĂ, Gabriela (autor) Iuliu Coroianu în viața publică românească transilvăneană de la sfărșitul secolului al XIX-lea 401-406 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Episcopul Iustinian Teculescu, militant pentru unitatea națională a românilor 407-414 română
articol de periodic ȘERBAN, Ioan (autor) Acțiuni ale refugiaților ardeleni în vecgiul regat pentru organizarea în unități de voluntari a românilor din provinciile subjugate (1914-1917) 415-425 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Activitatea refugiaților ardeleni, bănățeni și bucobineni în Basarabia (1917-1918) 427-440 română
articol de periodic MOGA, Valer (autor) Despărțămîntul Alba Iulia al "Astra" (1918-1948) 441-491 română
articol de periodic PAVELESCU, Gheorghe (autor) Tratamente empirice în unele afecșiuni hepatice practicate în zona Sebeșului, județul Alba 493-497 română
articol de periodic BĂRBUȚĂ, Olivia (autor) Cîteva considerații privind practicarea obiceiului "boul ferecat" în satul Lupu (zona Tîrnavelor) 499-503 română
articol de periodic HOPÎRTEAN, Doina (autor) Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia 505-528 română
articol de periodic CIUGUDEAN, Daniela (autor) Modalități antice de reparare a vaselor ceramice 529-534 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Sofia (autor) Restaurarea a două manuscrise medievale aparținînd secolului al XVI-lea și identificarea mărcilor de hîrtie utilizată la redactare 535-545 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Alexandru (autor) Modalități de expunere a cărților vechi în expozițiile permanente și temporare 547-532 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Roman painting - Ling R. 554-555 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) Studii de istorie a Transilvaniei 555-557 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Habsburgii și începuturile formării națiunii române 557-558 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Imitațiunea lui Cristos - Kempis Tomas 558-558 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Machiavelii. Școala puterii absolute - Marcu V. 559-559 română
articol de periodic ALDEA, I. (autor) Apulum - Acta Musei Apulensis Vol XXI-XXX (1983-1993) - Indice de autori 562-575 română