Criterii căutate

  • An de publicare: 1994

Sumarul căutării

  • 881 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POP IOAN, Aurel Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare .11-21 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie DUMITRAN, Ana Raporturi între doctrina prostestantî și doctrina ortodoxă în secolele XVI și XVII în Transilvania 23-32 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PAP, Francisc Unelte agricole în comerțul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) 33-40 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CÎMPEANU, Remus Contribiții la istoria intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea 41-58 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BOTEZAN, Liviu Robota, cauză a participării țărănimii transilvănene la revoluția din 1848-1949 59-90 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MAZARE, Ioan, NEAMȚU, Gelu Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848 (II) 91-128 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MITU, Melinda Revoluția română de la 1948-1949 din Transilvania oglindită în gazeta "Marczius Tizenotodike" (II) 129-144 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (II) 145-159 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia, STAN, Constantin Congresele nașionalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) 161-172 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Statutul dobîndot și demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea acestuia în sistemul învățămîntului tehnic (1919-1929) 173-192 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BATHORY, Ludovic Asociațiile patronale industriale din Romania după primul război mondial (1918-1930) 193-205 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SALONTAI, Mihaela-Sanda Lettnerul în biserica medievală - Studiu introductiv 207-220 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel Viața culturală și reclama în Gherla și Huedin 221-238 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie KISS, Andras Documentele create de locurile de adeverire din Transilvania 239-247 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan Tradiție și inovațiee în cîmpul cercetărilor privind vocabularul istoric 249-262 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SABĂU, Nicolae Descrierea Cetății Făgărașului în două manuscrise din secolul al XVIII-lea 265-273 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PORUMB, Marius Inscripții inedite de la Orăștie 275-277 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Un ziar din Luxemburg (Journal Historique et Litteraire", 1785) despre răscoala lui Horea 279-283 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie ȘTEIU, Nicolae Cîntece patriotice din perioada 1848-1900 și contribuția lor la înfăptuirea idealurilor de libertate și unitate națională 285-293 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie RETEGAN, Simion Remedierea unei inechități: îmbunptățirea situației economice a preoților români de pe pîmîntul crăiesc în anii 1861-1865 295-300 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GROZA, Liviu Statutul pentru înfințarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș 301-312 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae Societatea revoluționară română (1893-1894) 313-321 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LAZĂR, Emil Cpncert pentru un monument Eminescu la Cluj 323-333 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POPA, Mircea Din lucrările nepublicate ale lui Andrei Veress 335-345 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie COSMA, Ela Heinrich von Wlislocki 347-350 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu Contribuția lui Coriolan Suciu la cercetarea revoluției din 1948 în Transilvania 351-354 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) 357-362 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MIRCEA, Gabriela Restaurarea bunurilor istorice cu suport de hîrtie 363-369 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CĂLIN, Livia Despre starea cabinetului numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1992-1993) 371-378 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat .11-35 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie VASILIEV, Valentin Despre cîteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania 37-47 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen Opinii privind "soarele de andezit" de la Sarmizegetusa Regia 49-53 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BÎRCĂ, Vitalie Considerații privind armamentul, tipul de trupe și tactica militară la sarmați 55-68 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie OPREANU, Coriolan Misiunile beneficiarilor consulari pe lime-ul de nord al Daciei în secolul al III-lea 69-78 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MONAH, Felicia Determinări arheobotanice pentru stațiunea neolitică de la Parța (comuna Șag, jud. Timiș) 81-85 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan, KROMER, Bernd, MANTU, Cornelia-Magda Un mormînt dublu de înhumare din așezarea cucuteniană de la Scînteia (jud. Iași) 87-103 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, CRIȘAN, Viorioca, MAXIM, Zoia Noi descoperiri arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (IV) 105-122 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan, ENACHE, M., MANTU, Cornelia-Magda Un mormînt de inhumație prin perioada de tranziție la epoca bronzului de la Grumezoaia (jud. Vaslui) 123-129 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ROTEA, Mihai Contribuția cercetărilor de la Suatu - "Fîneața de Jos" (1991-1993) la cunoașterea etapelor timpurii ale evoluției culturii Wietenberg 131-150 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Considerații despre cultura Noua în Transilvania 151-172 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt Le debut de l'age du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie 173-177 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ISAC, Adriana Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov) 179-183 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COSTEA, Florea Construcții civile din așezarea dacică fortificată de la Brașov - "Cetate" (județul Brașov) 185-198 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TATU, Hristache Descoperiri dacice și romane în Țara Hațegului 199-202 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LIPOVAN, Ion Două arme antice descoperite în zona arheologică Ampelum 203-207 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin Drumul roman imperial din sectorul Aiton-Tureni. Caracteristici geografice și topometrice 209-214 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Prospecțiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona orașului Gherla 215-222 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHIURCA, Virgil Încercare de identificare topografică a unor geme române din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 223-230 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIUGUDEAN, Daniela Descoperire ilustrînd fabricarea oglinziloer din plumb la Apulum 231-234 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DANCU, Lidia, SIMION, Simina Aprecieri privind arta Daciei romane 235-240 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IONESCU, Ion Simboluri paleocreștine din secolele II-III pe unele monumente funerare din Dacia romană 241-251 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODOR, Andras Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în Piatra (III) 253-260 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BUD, Aurel, GĂZDAC, Cristian, POP, Constatin Piese pompeiene în Muzeul Memorial "Octavian Goga" (Ciucea) 261-268 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu CIL III 1570 - O revizuire 269-272 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (IV) (1977-1980) 273-297 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zoltan Vestigiile unui cuptor de topit minereu de fier din secolul al IV-lea d.Ch. De la Sfîntu Gheorghe - Chilieni 299-304 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Istvan, FERENCZI, Iulia Așezarea întărită feudal-timpurie de la Lăpuștești (com. Rașca, jud. Cluj) 305-321 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, PINTEA, Rodica Șantierul arheologic Iclod (jud. Cluj) campania din 1993 325-339 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, OPREANU, Coriolan Cercetările arheologice de la Suceagu (jud. Cluj). Săpăturile din 1991 341-346 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia Săpăturile arheologice la Tureni (jud. Cluj). Campania 1993 347-349 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FENEȘAN, Octavian, ROTEA, Mihai Sondaj arheologic la Palatca - "Poderei" 351-356 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Săpăturile arheologice de salvare de la Viștea - Păluța 357-365 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Șantierul arheologic Buza (jud. Cluj) 367-376 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, FERENCZI, Ștefan Așezarea dacică de la Merești (județul Harghita). Cercetările arheologice din anii 1986-1993 377-432 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin, DAICOVICIU, Hadrian, ILIEȘ, Constantin, MEYLAN, Christine, PAKI, Adela, PISI, Ioan Săpăturile arheologice din 1983 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 433-460 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin, BOTA, Emilian, POP, Constantin, POPA, Victor, VOMIR, Marinela Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1992-1993: clădirile EM30-EM31 461-486 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin, BOTA, Emilian, POP, Constantin, POPA, Victor Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1993: Amfiteatrul 487-521 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1991) 523-528 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1992) 529-531 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1993) 533-538 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin Cercetări arheologice la Cluj-Napoca: Villa Rustica din Valea Chintăului. Campaniile 1990-1992 539-567 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian, MARIAN, Cornel Rezultatul prospecțiunilor arheologice în Piața Unirii, Cluj-Napoca 571-575 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian, MARIAN, Cornel, POPA, Victor Studiul radiografic al unei piese metalice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 577-578 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului 579-582 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ATUDOREI, Vania, IGNA, Aurelia Aeromicroflora bacteriană a muzeelor și implicațiile ei în biodeteriorare 583-592 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IGNA, Aurelia, TOMESCU, Nicolae Aspecte privind biologia și comportamentul hrănirii la specia Anthrenus scrophulariae K. (Coleoptera, Dermestidae) 593-599 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Catallogo de la Exposicion "Los Bronces Rimanos en Espagna 605-606 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Cronica arheologică (1993) 607-613 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Ion Horațiu Crișan (1928-1994) 614-616 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI-BALMEZ, Gheorghe Octavian Răuț (1922-1994) 617-618 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3-6 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Cuvânt înainte 7-7 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJENARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice din colecția Școlii Gegerale Nr. 1 din Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie .11-24 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJENARIU, Ioan Materiale arheologice preistorice de la Porolissum - Măgura Moigradului Istorie Veche şi Arheologie 25-36 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Horea Ceramica Latene D cu grafit din județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37-45 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ISAC, Dan O tablă votivă din castrul roman de la Gherla Istorie Veche şi Arheologie 47-54 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DAMIAN, Aurel, GUDEA, Alexandru, LISOVSCHI, Claudiu, PAȘCA, Ioan Investigații osteologice preliminare asupra paleofaunei descoperite în clădirea vămii din orașul Porosissum Istorie Veche şi Arheologie 55-65 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Dacia Porolissensis în timpul războaielor marcomanice Istorie Veche şi Arheologie 67-94 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiană Istorie Veche şi Arheologie 95-110 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, POP, Horea, TAMBA, Dan Raport preliminar privind săpăturile arheologice și lucrările de conservare executate la Porolissum în anul 1993 Istorie Veche şi Arheologie 111-134 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru, STANCIU, Ioan Sondajele din așezarea prefeudală de la Popeni-Cuceu, jud. Sălaj. Câteva observații cu privire la ceramica prefeudală din Transilvania Istorie Veche şi Arheologie 135-163 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Stema și sigiliul orașului Zalău Istorie Medie 167-172 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Dragoșeștii - o familie cu vocație dinastică Istorie Medie 173-203 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUS, Vasile Cronica "Quattuor aetates Transylvaniae" de Rudolph Bzensky Istorie Medie 205-270 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile Achiziții de produse agricole și mesteșugărești ale municipalității clujene de la țăranii români. Secolul al XVII-lea Istorie Medie 271-320 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Viața economică și socială a preoțimii greco-catolice din vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 323-337 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Acțiunea memorandistă în satele de pe Valea Someșului - Plasa Ileanda Istorie modernă 339-342 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian Monumente memoriale ale emingranților romani în America Istorie modernă 343-350 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin Activitatea politică a lui Iuliu Maniu în anii consolidării României Mari (1921-1926) Istorie contemporană 353-368 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil Unele aspecte cu privire la starea generală administrativă culturală și învășămîntului în Sălaj la sfîrșitul anilor '30 Istorie contemporană 369-377 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel Un document despre situația Transilvaniei la 20 de ani după Unire: (Memorandumul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crișana, Satu Mare, Maramureș) prezentat de fruntașii P.N.Ț. regelui Carol al II-lea la 15 dedembrie 1938) Istorie contemporană 379-407 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Noi informații documentare despre "războiul undelor - dintre România și Ungaria (1941-1944) Istorie contemporană 409-430 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Aggression et collectivisation en Sălaj Istorie contemporană 431-455 franceză
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NICORICI, Ioan Considerații privind așezările rurale și utilizarea terenurilor în bazinul superior al Crasnei Istorie contemporană 457-465 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Manuscrise românești inedite din secolul al XVIII-lea într-o colecție sălăjeană Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 469-472 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana Fenomene meteorologice și calamități naturale menționate pe vechi cărți românești din Sălaj Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 473-475 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAIOR, Carmina "Verșul lui Adam" - într-o variantă inedită, aflată în colecțiile Muzeului Brukenthal din Sibiu Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 477-481 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERBPNESCU, Olga "Cîntecul Pustiei" - două fragmente manuscrise inedite din romanul popular "Varlaam și Ioasaf" aflate în colecția Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 483-488 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HANGA, Vladimir Cu privire la pronunțarea limbii latine Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 489-497 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Despărțămîntul Șimleu al Astrei. 1870-1918 (organizare, arondări-rearondări) Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 499-504 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Momente din activitatea reuniunii învățătorilor români sălăjeni reflectate în paginile Gazetei de Duminică Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 505-508 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POPA, Mircea Momente din trecutul presei sălăjene românești Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 509-524 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Climatul socio-cultural și presa românească din Transilvania Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 525-529 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie "Gazeta de Duminică" și dezvoltarea conștiinței naționale Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 531-536 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel Activitate culturală în Carei - considerații pentru perioada interbelică Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537-571 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din istoricul legislației românești a numelui Toponimie, antroponimie 575-578 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie Note etimologice Toponimie, antroponimie 579-584 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIȘU, Ștefan Aspecte din Antroponimia satului Șoimuș Toponimie, antroponimie 585-597 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Hereclean, Badon, Bocșița Toponimie, antroponimie 599-602 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAKAZS, Adalbert Contribuții asupra genului Carabus Linne 1758 din județul Sălaj ŞTIINŢELE NATURII 605-607 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Prescurtări bibliografice 610-612 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Banatul și Unirea din 1918 .5-10 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie COMȘA, Eugen Așezarea Starcevo-Criș de la Dulceanca 13-40 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie GÎȚĂ, Gheorghe Caracterizarea tehnologică a ceramicii Starcevo-Criș de la Dulceanca 41-44 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florion, GREENSFIELD, Haskel Preliminary report on the 1992 excavations at Foeni-Sălaș: An early Neolithic Starcevo-Criș settlement in the Romanian Banat 45-85 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie KUIJT, Ian Foeni, Romania, 1992 preliminary report: analysis of chipped stone tools 86-93 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie CIOBOTARU, Dan O statuetă descoperită la Sînandrei - capodoperă a artei neolitice 94-96 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie GERMAN, K., RESCH, F. Die rolle der schleuder als waffe in der neusteinzeitlichen Siedlung von Parța I (Kreis Temesch, Banat, Rumanien) 97-105 germană
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Complexul neolitic de la Parța (III) 106-134 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie MUNTEAN, Marius, VERMEȘAN, Horia Determinarea antropologică a unui schelet din perioada neolitică provenit de la Parța - tellul II 135-138 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin The Petrești Culture in Banat 139-170 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian Aria de răspîndire a Culturii Tei 171-178 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie ROGOZEA, Petru Cronologia grupului cultural Balta Sărată 179-183 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Rapport preliminaire sub le materiel faunique de l'etablissement Vatina de Foeni (department Timiș) 184-191 franceză
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin În legătură cu o mare spirală dacică din argint aflată în Muzeul Național din Belgrad 192-213 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Unele precizări cu privire la observațiile asupra tezaurelor de argint din Latene-ul tîrziu 213-230 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Două simpula de tip pescate din Dacia preronană 231-238 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin Contribuții la repertoriul numismatic al Banatului. Epoca Latene, secolul IV in.d. Chr. - 106 239-308 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Banatul în timpul lui Traian 309-321 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian, MARE, Mircea Așezarea feudală timpurie de la Teremia Mare (județul Timiș) (concluzii privind cercetarea arheologică din anul 1991) 322-329 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie HAȚEGAN, Ioan Luptele antiotomane conduse de Pavel Chinezu 330-342 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie CALINOF, Eleonora Bolia - un sat bănățean dispărut în secolul al XVIII-lea 343-351 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie CALINOF, Eleonora Date privind localitățile aparținătoare domeniului Tolvadia (1777) 352-363 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Traian Doda și războiul de independență (1877-1878) 364-270 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie PĂIUȘAN, Radu Mișcarea națională a românilor bănățeni între anii 1895-1905 371-394 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Voluntari bănățeni în armsata română în anii primului război mondial (II) 395-397 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Atitudini politice și mentalități la populația din Timiș-Torontal în perioada 1938-1940 398-407 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie SCRECIU, Viorel Activitatea emigrației românești în Anglia, în perioada 1940-1941 408-415 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie GIURAN, Valeriu Momente din activitatea regimentului 3 Roșiori în cel de-al doilea rărboi mondial, campania din est, în perioada iunie 1941-iulie 1942 416-433 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Activitatea organizației județene Timiș-Torontal a P.C.R. în perioada 1944-1946 434-440 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie TELEAGĂ-PINTILIE, Ileana Evoluția miniaturii europene reflectată în colecția Muzeului Banatului din Timișoara 443-363 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie PÎRVULESCU, Dorina Catalogul colecției vechi icoane românești pe lemn a Muzeului Banatului (1928-1940) 464-488 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie ROȘIU, Liliana Preocupări de protejare a bisericilor de lemn din Banat în perioada interbelică 489-496 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie ROSETTI, Radu Pagini de Jurnal - Rosetti Radu 501-502 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Jurnalul Generalului Sănătescu 502-503 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în anii 1990-1993 507-507 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Studii și comunicări publicate de membri ai colectivului secției de istorie (1990-1993) 507-509 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie BĂDESCU, Tatiana, DUDAȘ, Vasile Activitatea expozițională desfășurată de către colectivul secției de istorie a muzeului Banatului în perioada 1990-1993 509-510 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 511-512 română
1994 Analele Banatului, III, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Creșterea patrimoniului secției de istorie a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 513-518 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur Repertoriul arheologic al comunei Zamostea (jud. Suceava) .11-19 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria, MAREȘ, Ion Obiecte miniturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecțiile Muzeului Național al Bucovinei Suceava 21-29 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI TELNOV, Nicolae Complexele medievale timpurii de prelucrare a fierului în interfluviul Prut-Nistru 31-40 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BĂJENARU, Luminița, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic aparținînd sfărșitului secolului al XIV--lea și începutul celui de-al XV-lea, provenit din orașul medieval Siret 41-55 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DEMCIUC, Vasile Raporturi și influențe politice și spirituale în Moldova afîrșitului de veac XIV-începutul veacului al XV-lea (I) 57-93 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI GHIMPU, Vlad Mănăstirea Căpriana și rolul ei în spiritualitatea românească 94-101 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria Descoperiri inedite de ceramică monumentală la Suceava 102-113 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CIOBANU, Veniamin Relațiile internaționale ale țărilor române în Evul Mediu cercetate în istoriografia străină interbelică 114-147 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI PINTESCU, Florin Mihai Viteazul și protestantismul în Transilvania 148-158 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI SCRIPCARIUC, Ioan Considerații asupra istoriei unor denumiri: Bucovina și Țara de Sus 159-167 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȚĂRANU, Petru Noi date și precizări antroponimice cu privire specială la Depresiunea Șaru Dornei 168-191 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BLAJ, Pavel Structura populației ținutului Cernăuți la recensămîntul rusesc din iunie 1774 192-203 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘERBAN, Mirela Cea mai veche monografie în limba română despre Bucovina 204-211 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI RUSȘINDILAR, Petru Cernauca Hurmuzăcheștilor - centru al unității naționale românești 212-226 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI IRIMESCU, Sevastița Relațiile societăților culturale din Bucovina cu celelalte provincii românești (1862-1918) 227-235 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DUȚĂ, Alexandru Legăturile comerciale ale Bucovinei cu România prin intermediul navigației pe Prut la sfărșitul secolului XIX și ănceputul secolului Xx 236-240 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BARTHA, Reinold Agricultorii germani și însemnătatea lor pentru relațiile agrare 241-248 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI VATAMANIUC, Dumitru Voluntarii bucovineni în războiul pentru întregirea țării 249-254 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI TREBICI, Vladimir Generația Marii Uniri 1918: Bucovina 255-260 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI HUZDUP, Doina Rolul lui Ion Nistor în viața cultural-științifică a Cernăuților 261-284 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Un nou început pentru Bucovina reîntregită (II) 285-315 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘANDRU, Dumitru Convenția de Armistițiu și refugiații din Bucovona de Nord și Basarabia 316-335 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BRIȘCĂ, Adrian, CIUCEANU, Radu Rezistența anticomunistă din Bucovina. Lupta de la Bîtca Corbului, la 18 ianuarie 1955. Încercare de reconstituire 336-347 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI MITRIC, Olimpia Circulația Cazaniei lui Varlaam în Moldova 348-361 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CENUȘĂ, Mircea File din istoria liceului "Ștefan cel Mare" din Suceava 362-370 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CÎRLAN, Nicolae Un recurs necasar - "cazul" Dimitrie Petrino 371-397 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI OSTAFI-OST, George Un document referitor las seminarul ortodox cernăuțean 398-403 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI HUZDUP, Doina Din corespondența lui Ion Nistor de la Sextil Pușcariu 404-413 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Sextil Pușcariu - scrisori către Leca Morariu 414-432 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Ecouri fălticenene în cultura Bucovinei - corespondența lui Vasile Ciurea către Leca Morariu 433-445 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘERBAN, Constantin Medalion istoric: profesoorul bucovinean Samuil Isopescul (1842-1914) 446-457 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LEU, Paul Simion Florea Marian, profesor la gimnaziul din Suceava (II) 458-490 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘTEFANOVICI, Olga Generalul Iacob Zadik, personalitate marcantă a luptei pentru reîntregirea neamului românesc 491-501 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI GIURCĂ, Gheorghe Constantin Loghin, personalitate complexă a școlii românești 502-517 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CÎRLAN, Nicolae Un rapsod și floclorist amator din Bucovina: Constantin Milici 518-527 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI SĂFTEAN, Georgeta Vladimir Dumitrescu - cercetător al neo-eneoliticului de pe teritoriul României. II. Contribuția lui Vladimir Dumitrescu la cunoașterea diverselor culturi neo-eneolitice din România 528-548 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CLOPOTARI, Aura-Doina Fondul memorial-documentar "Simion Florea Marian" 549-554 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI UNGUREAN, Cornelia Efectul razelor Gamma în stoparea atacului microbiologic 555-558 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI JELESNEAC, Mihail Observații în timpul lucrărilor de conservare a obiectelor din metal aflate în depozitul de la Roman, județul Neamț 559-562 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LAVRIC, Viorica, MOROȘAN, Lidia Hipocloritul de sodiu și efectele utilizării lui asupra textilelor etnografice 563-567 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI JELESNEAC, Mihail Procedee și metode aplicate în restaurarea obiectelor de cult de la Mănăstirea Cotroceni în cadrul laboratorului de la Suceava 568-571 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur Sondajul arheologic în așezarea medievală de la Todirești (jud. Suceava) 573-580 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LAZĂR, Mihai Obligații fiscale moldovenești mai puțin cunoscute 581-587 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI JUCAN, Grațian Chipul lui Ștefan cel Mare și Sfînt în creația eminesciană 588-592 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LEU, Paul Dicționar de literatură: Bucovina 593-594 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cronica științifică (1990-1994) 595-600 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FLOREA, Gelu, GOGÎLTAN, Florin Săpături arheologice la Gligorești (jud. Cluj) - 1990 .9-38 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ROTEA, Mihai Penetrația culturii Otomani în Transilvania. Între realitate și himeră 39-57 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia Perioada Hallstatt A în centrul Transilvaniei 59-73 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BOROFFKA, Nikolaus Ein neues Hallswtattzeitliches idol aus Teleac 75-78 germană
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ANDRIȚOIU, Ioan, PAVEL, Viorica Tezaurul de monede romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roșie 79-121 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie SUCIU, Viorica Descoperiri monetare romane aflate în colecții din județul Alba 123-130 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile Castrul roman Apulum 131-137 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZI, Istvan, PETICĂ, Mihai Limes-ul Daciei. Contribuții la cunoașterea sectoarelor Brîncovenești-Călugăreni și Călugăreni-Sărățeni (jud. Mureș) I 139-166 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, PREDA, Vasile, THEISS, Wilhelm Studiul geologic, arheologic și tehnic al "drumului lui Traian" Tronsonul Războieni - Bogata (Turda) 167-197 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile antice din colecția Severeanu. Muzeul de istorie și artă al municipiului București 199-226 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie LIPOVAN, Ion Amfore, chiupuri și ulcioare romane de la Ampelum 227-240 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Victor Considerații privind aplicile cu imaginea lui Jupiter-Smmon din Dacia 241-245 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIOBANU, Radu Din corespondența lui Adalbert Cserni: Frantz Cumont 247-250 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DÎRJA, Petronela Nicolae Olahus în "Memoria Hungarorum" de Alexis Horanyi 251-261 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela Un alt tezaur monetar medieval descoperit la Alba Iulia, datînd din sec. XVI-XVIII 263-269 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FLEȘER, Gheorghe, SABĂU-TĂTAR, Mircea Planuri și gravuri despre edificarea zbui nou oraș la Alba iulia în secolul al XVIII-lea. Evoluția sa urbanistică și arhitecturală 271-281 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ANGHEL, Gheorghe Despre evoluția teritorială a orașului antic, medieval și modern Alba Iulia 283-302 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie TATAI-BALTĂ, Cornel Considerații referitoare la influența xilogravurii asupra miniaturistului Anastase Crimca 303-312 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela Obținerea domeniului Blaj de către greco-catolicii români transilvani și diploma fundațională din 21 august 1738 313-322 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DREGHICIU, Doina Semnalarea unor scrieri ale lui Petru Maior în colecții de carte românescă vecge din județul Alba 323-334 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Eva Bibliotheca Medievalis Levociana - un fond de carte de provenieță slovacă în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia 335-344 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Un dascăl blăjean, lector al lui Petru Maior 345-351 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DAN, Dorin Un cronicar al timpului său. Dascălul Nicolae Aloman din Săsciori (1822-1901) 353-366 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie GIURGIU, Dorin Cu privire la situația școlilor din județul Alba în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) 367-375 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie JOSAN, Nicolae Un valoros document al mișcării memorandiste: albumul deținuților în închisoarea din Vaț (iulie 1894-aprilie 1895) 377-399 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DĂNILĂ, Gabriela Iuliu Coroianu în viața publică românească transilvăneană de la sfărșitul secolului al XIX-lea 401-406 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie LĂCĂTUȘU, Ioan Episcopul Iustinian Teculescu, militant pentru unitatea națională a românilor 407-414 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Ioan Acțiuni ale refugiaților ardeleni în vecgiul regat pentru organizarea în unități de voluntari a românilor din provinciile subjugate (1914-1917) 415-425 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie STAN, Constantin Activitatea refugiaților ardeleni, bănățeni și bucobineni în Basarabia (1917-1918) 427-440 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Valer Despărțămîntul Alba Iulia al "Astra" (1918-1948) 441-491 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVELESCU, Gheorghe Tratamente empirice în unele afecșiuni hepatice practicate în zona Sebeșului, județul Alba 493-497 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂRBUȚĂ, Olivia Cîteva considerații privind practicarea obiceiului "boul ferecat" în satul Lupu (zona Tîrnavelor) 499-503 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Doina Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia 505-528 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Daniela Modalități antice de reparare a vaselor ceramice 529-534 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Sofia Restaurarea a două manuscrise medievale aparținînd secolului al XVI-lea și identificarea mărcilor de hîrtie utilizată la redactare 535-545 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Alexandru Modalități de expunere a cărților vechi în expozițiile permanente și temporare 547-532 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIOBANU, Radu Roman painting - Ling R. 554-555 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela Studii de istorie a Transilvaniei 555-557 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Habsburgii și începuturile formării națiunii române 557-558 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Imitațiunea lui Cristos - Kempis Tomas 558-558 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Machiavelii. Școala puterii absolute - Marcu V. 559-559 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ALDEA, I. Apulum - Acta Musei Apulensis Vol XXI-XXX (1983-1993) - Indice de autori 562-575 română
1994 Biharea, 21 Cuprins 2 română
1994 Biharea, 21 CHIRIAC, Aurel Despre tăria de a străbate viața cu demnitate Dr. Tereza Mozes la 90 de ani .7-9 română
1994 Biharea, 21 BALA, Simona Viața de familie în societatea rurală din Crișana (II) .11-18 română
1994 Biharea, 21 TODINCĂ, Vasile Mărturii ale păstoritului în creațiile populare 19-30 română
1994 Biharea, 21 ȚĂRĂU, Melania Considerații asupra tipologiei gospodăriilor tradiționale țărănești din localitățile comunei Pomezeu (Bihor) 31-42 română
1994 Biharea, 21 GOMAN, Ioan Informații arhivistice despre fierăria țărănească de la Briheni în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea 43-64 română
1994 Biharea, 21 MAGHIAR, Alexandru Din istoria instalațiilor hidraulice tradiționale în Comitatul Bihor între secolele al XII-lea pînă în prima jumătatwe a a celui de al XVIII-lea 65-96 română
1994 Biharea, 21 HOCHHAUSER, Ronald Repere generale privind activitatea industrială la Oradea în perioada imperiului Austro-Ungar (1867-1918) 97-106 română
1994 Biharea, 21 GOMAN, Ioan Noi precializări cu privire la locația hutei de sticlă de pe domeniul contelui Karoly Sandor din Nord-Estul Crișanei 107-116 română
1994 Biharea, 21 EMODI, Jonos Istoria cărămizii în Bihor (adenda II) 117-127 română
1994 Biharea, 21 MARTIN, Ana Stampa italiană din secolele XVIII-XIX. Lucrări inedite din colecția Muzeului Țării Crișurilor 129-160 română
1994 Biharea, 21 CHIFOR, Agata Picturi religioase din colecția Muzeului Țării Crișurilor 161-180 română
1994 Biharea, 21 TAMAȘ, Alice Contribuții la cunoașterea prelucrării sticlei la Oradea 181-196 română
1994 Biharea, 21 RUGE, Adriana Pictura bisericilor românești din Bihor în perioada interbelică. Stadiul actual al cercetărilor 197-212 română
1994 Biharea, 21 ZINTZ, Maria Artiști plastici orădeni. Marta Jakobovits 213-236 română
1994 Biharea, 21 SARCA, Vasile, SZILAGYI MARIA, Ildiko Pregătirea colecției de pictură a secției de artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un nou sediu. Considerații asupra procesului de ambalare (II) 237-244 română
1994 Biharea, 21 HEREDEA, Florian Restaurarea unei iciane pe lemn reprezentînd pe "Sfîntul Nicolae" aparținînd parohiei ortodoxe Cociuba Mică 245-251 română
1994 Biharea, 21 SARCA, Vasile Organizarea și conținutul primei expoziții permanente a colecției Societății de Arheologie și Istorie a Comitatului Bihor și a orașului Oradea, respectiv a colecției de artă religioasă și laică a episcopului de rit latin de Oradea, Ipolyi (Stummer) Arnold 253-288 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
1994 Carpica, XXV PÎSLARU, Ion Ritul funerar al triburilor culturii ceramicii cu decor vălurit (sec. XVII-XVI î.H.) 23-44 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
1994 Carpica, XXV TEODOR, Silvia Ceramica de import din așezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galați 73-122 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
1994 Carpica, XXV HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în mormintele din două necropole – Valea Seacă și Bogdănești (jud. Vaslui) – aparținând culturii Sântana de Mureș 141-160 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Ritul și ritualul funerar în texte creștine din mileniul I (I) 161-177 română
1994 Carpica, XXV MURARU, Ioan Un document inedit privitor la arendarea Menzilului (Poștei) în Moldova, pe trei ani, la sfârșitul secolului al XVIII-lea 178-190 română
1994 Carpica, XXV MURARU, Ioan Informații inedite privind cheltuielile făcute pentru construirea unor mori în ținutul Botoșani în anul 1816 190-198 română
1994 Carpica, XXV NOVAC, Vasile Noi dovezi ale prieteniei Al.G. Golescu-V. Alecsandri 199-206 română
1994 Carpica, XXV IANOVCIC, L. Ion Ionescu de la Brad și meteorologia agricolă în România 207-210 română
1994 Carpica, XXV ZUB, Alexandru Henri Focillon și Vasile Pârvan, călătorii sincrone în viața formelor 211-221 română
1994 Carpica, XXV ZAHARIA, Dumitru Veniamin Costache și șovinismul maghiaro-austriac 222-243 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Istoria românilor, II, Oamenii pământului (până la anul 1000) - Iorga N. 244-246 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Civilizația bizantină - Brehier Louis 246-248 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu În căutarea unității. Istoria religioasă a omenirii - Kitagawa Joseph Mitsuo 248-250 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Latinii din Carpați. Dovezi ale continuității românești la nordul Dunării, traducere din limba franceză de Cireșica Dimitriu-Ruze, București, Ed. Științifică, 1994, 136 pag. (Nelu Zugravu) – recenzie 250-251 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 252-253 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Memoria Antichității. Comemorări, comentarii, recenzii, studii, note critice - Branga N. 253-254 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu Orașe și cetății tîrzii la Dunărea de Jos - Sîmpetru M. 254-256 română
1994 Crisia, 24 Cuprins 2 română
1994 Crisia, 24 CRIȘAN, Ioan Săpăturile arheologice de la Cefa - La Pădure, judeșul Bihor din anul 1992 .9-35 română
1994 Crisia, 24 COSMA, Călin Răspîndirea scrisului cursiv în Dacia romană 37-52 română
1994 Crisia, 24 DUMITRAȘCU, Sever Istoria antică în opera lui Nicolae Iorga 53-58 română
1994 Crisia, 24 RUSU ADRIAN, Andrei Cercetări arheologice în Cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor 1991-1993 59-84 română
1994 Crisia, 24 MARTA, Doru Cercetări de arheologie medievală în Bihor. Istoric și perspective 85-89 română
1994 Crisia, 24 BORCEA, Liviu Veniturile din vămi pe teritoriul orașului, reflectate în statutele capitlului din Oradea (1374) 91-96 română
1994 Crisia, 24 ȘIPOȘ, Sorin Coordonate ale mentalului medieval în Tara Românească și Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea 97-104 română
1994 Crisia, 24 GLUCK, Eugen "Avisi" europene despre evenimentele din Bihor din secolele XVI-XVII 105-111 română
1994 Crisia, 24 COVACI, Veronica, ILEA, Ana Documente privind colaborarea Țărilor Române în lupta antiotomană la mijlocul secolului al XVII-lea 113-119 română
1994 Crisia, 24 HORGA, Ioan Oradea luminilor și mișcarea scientistă franceză din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea 121-130 română
1994 Crisia, 24 PAPP, Klara Dreptul de folosință a pîmîntului de către iobagii de pe domeniile nobiliare laice din Bihor în secolul al XVIII-lea 131-144 română
1994 Crisia, 24 ȘTEFĂNESCU, Barbu Crizele de "vechi regim" și complicitatea lor în introducerea unor culturi agricole noi 145-150 română
1994 Crisia, 24 GORUN, Gheorghe Note la ultimatul țăranilor adresat bobilimii în răscoala lui Horea (11 noiembrie 1784) 151-174 română
1994 Crisia, 24 ANDEA, Avram, ANDEA, Susana "Ratio educationis" și înființarea districtului școlar Oradea 175-185 română
1994 Crisia, 24 CÎMPEANU, Remus Considerații privind structura socială a intelectualității române la sfîrșitul veacului al XVIII-lea 187-194 română
1994 Crisia, 24 CORNEA, Lucia Începuturile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotografic orădean (1852) 195-202 română
1994 Crisia, 24 CRĂCIN, Cornel Societatea academică social-literară "România Jună" din Viena (1871-1916). Forme de desfășurare a activității 203-214 română
1994 Crisia, 24 CĂLUȘER, Iudita Repere privind asociațiile și reuniunile profesionale ale cadrelor didactice greco-catolice din Comitatul Bihor (1875-1923) 215-222 română
1994 Crisia, 24 TOTH, Janos Începuturile activității asociației medicilor, farmacisștilor și naturaliștilor din Bihor 223-234 română
1994 Crisia, 24 APAN, Mihai Un manual școlar din Bihorul de ieri 241-256 română
1994 Crisia, 24 BABA, Ioan Contribuții documentare privind dezvoltarea industrială a orașului Oradea de la sfîrșitul secolului XIX pînă la primul război mondial 241-256 română
1994 Crisia, 24 GOȚIA, Dorin O istorie națională din 1917 datorată unui român din Bosnia 257-265 română
1994 Crisia, 24 STOICA, Iosif Un mare prieten al românilor: profesorul Louis Barral (1894-1954) 267-280 română
1994 Crisia, 24 ȚEPELEA, Ioan Armata română la Budapesta (august-noiembrie 1919) 281-297 română
1994 Crisia, 24 MIHOC, Blaga Situația agriculturii bihorene. Politică de ajutorare statală (1922-1938) 299-315 română
1994 Crisia, 24 CRĂCIN, Cornel Reclama în orășelele bihorene. Considerații pentru perioada interbelică 317-334 română
1994 Crisia, 24 MUREȘAN, Olimpia Piese arheologice din Cetatea Oradea. Între descoperire și restaurare 335-348 română
1994 Crisia, 24 MĂLINAȘ, Constantin Cincinat Pavelescu - "Ad Ultimum" 349-356 română
1994 Crisia, 24 MARINESCU, Ioan, MITTMANN, Hans-Walter Kant - Program de inventariere a colecțiilor muzeale cu ajutorul calculatorului electronic 357-262 română
1994 Crisia, 24 MARTA, Doru Repertoriul arheologic al județului Cluj 363-364 română
1994 Crisia, 24 RUSU ADRIAN, Andrei Boldog Varad, Szerkesztette - Balint Istvan Janos 366-369 română
1994 Crisia, 24 GORUN, Gheorghe Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. V 372-373 română
1994 Crisia, 24 GORUN, Gheorghe A fanariotaktal a hohenzollernekig. Tarsadalmi hanyatlas es nemzeti emelkedes a roman tortenelemben (1711-1866) - Trocsany Zsolt, Miskolcty Ambrus 373-375 română
1994 Crisia, 24 MOZES, Tereza Judaica & Hungarica - Gaster Moses 375-376 română
1994 Crisia, 24 BONACIU, Claudia La Răscruce, toamna anului 1917 - primăvata anului 1918. Marea Britanie și încheierea de către România a unei păci separate - George Cipăianu 377-378 română
1994 Crisia, 24 NOANE, Dumitru Un centru important al cercetării istorice românești contemporane - Institutul de Istorie "A.D. Xrnopol" - Iași 378-381 română
1994 Crisia, 24 GORUN, Gheorghe Francisc Pall (1911-1992) 383-384 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Discuții arheologice I - Prefață .7-7 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X .9-17 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Două așezări românești de la răscrucea dintre sec XII și sec. XIII la Bucov )jud. Prahova)? 33-41 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 43-52 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre Sacidava și stratigrafia ei 53-59 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre unele probleme arheologice ale Cetății de la Adamclisi 61-70 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Arta creștina în Romania vol I - Barnea I. 71-80 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre istoria Dobrogei în evul mediu timpuriu 81-106 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre problemele arheologice ale Cetății Iatrus 107-120 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Priblemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Casă domnească sau grajd domnesc? 137-154 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Din nou despre căldările de lut 155-168 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre o carte de artă preistorică, cu multe probleme 169-181 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Iarăși despre arta rupestră în România 183-200 română
1994 Danubius, XV, seria arheologie-istorie ILIE, Costel Medalii și decorațiuni românești din colecțiile Muzeului de Istorie Galați română
1994 Hierasus, IX PĂUNESCU, Alexandru, ȘADURSCHI, Paul Repertoriul arheologic al României (județul Botoșani). Municipiul Botoșani .11-48 română
1994 Hierasus, IX MOSCALU, Emil, ȘADURSCHI, Paul Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, județul Botoșani 49-55 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen Mormintele cu ocru din Movila IV - 1994 de la Glăvăneștii Vechi 57-63 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen Așezarea cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi 65-124 română
1994 Hierasus, IX DIACONESCU, Maria Așezarea cucuteniană de la Răzima-Copălău, din județul Botoșani 125-134 română
1994 Hierasus, IX DASCĂLU, Lidia Probleme ale bronzului tîrziu din nord-estul României. Rot și ritual funerar în cultura Noua 135-165 română
1994 Hierasus, IX ȘADURSCHI, Paul Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilănești-Botoșani (1989) 167-180 română
1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton, ȘADURSCHI, Paul Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrandă în mormintele din necropola birituală de la Mohălășeni (județul Botoșani) aparținînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IC e.n,) 195-228 română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic medieval (secolul XIV) descoperitîn cătunul Hudum, județul Botoșani 229-234 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil Civilizația medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ștefan cel Mare, descoperit la Suceava 235-291 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen Contactele intre comunitățile Precucuteni-Cucuteni-Tripolie cu acelea vecine din ținuturile de nord și nord-vest de Marea Neagră 295-301 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Maria Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă= în mileniul I și în primele secolele ale mileniului II-lea e.n. pe teritoriul României 303-312 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil Urbanism și demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX) 313-362 română
1994 Hierasus, IX SPINEI, Michaela, SPINEI, Victor Însemnările cu caracter istorico-etnografic asupra principatelor române ale Contelui de Langeron 363-395 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Ioan, ROMAN, Louis Bucovina și spațiul demografic românesc. Studiu demopolitic și statistic (1775-1940) 397-455 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel Din istoria presei botoșănene "Săptămîna" 457-461 română
1994 Hierasus, IX SAIZI, Ioan, TACU, Alexandru Context geopolitic european la finele primei conflagrații mondiale (I) 463-471 română
1994 Hierasus, IX CONSTANTIN, Ion Geopolitică și ideologie. Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice în epoca postbelică 473-492 română
1994 Hierasus, IX CUCU, Vasile Romania - considerații geopolitice 493-503 română
1994 Hierasus, IX CIUBOTARU, Ștefan Războiul de independență și Botoșanii 505-510 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel Botoșani - Monumerntul unui erou: căitanul Grigore Ignat 511-514 română
1994 Hierasus, IX MIHĂILESCU, Maria George Enescu și Ținutul Vrancei 515-520 română
1994 Hierasus, IX FURTUNĂ, Filaret Centenarul Dumitru Furtună 521-529 română
1994 Hierasus, IX DORCU, Aurel Un gînd despre George Enescu la aniversarea sa 531-533 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel Iulian Antonescu -un părionte al muzeelor 535-536 română
1994 Hierasus, IX MEDIAN, Gheorghe Tiberiu Crudu și Nicolae Iorga - corespondență 537-546 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel Documente cu privire la Samson Bodnărescu - activitatea la Pomîrla - în colecțiile Muzeului Județean Botoșani 547-550 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel, ȘADURSCHI, Paul Muzeul și satul. Marginalii la i manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993 551-552 română
1994 Hierasus, IX DAMASCHIN, Violeta Memoria străzilor - Strada Marchian din orașul Botoșani 553-556 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CALOTOIU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea culturii Verbicioara din județul Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 7-42 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI TANȚĂU, Rodica Agricultura traco-daco-geților în antichitate Capitolul I - Arheologie-istorie 43-51 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI IONESCU, Dan, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu din anul 1993 Capitolul I - Arheologie-istorie 52-56 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI COMȘA, Maria Considerații privind păstoritul pe teritoriul Romaniei de la sfîrșitul secolului al III-lea pîna către sfîrșitul secolului al XIII-lea Capitolul I - Arheologie-istorie 57-70 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Țara Litua Capitolul I - Arheologie-istorie 71-76 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Un Tetravangheliar slavon, Brașov, 1565 în patrimoniul Muzeului Județen Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 77-83 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Județul Jaleșului Capitolul I - Arheologie-istorie 84-91 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MARINOIU, Vasile Colaboratori gorjeni ai lui Mihai Vizeazul Capitolul I - Arheologie-istorie 92-99 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI GÎRDU, Gheorghe Școala reală de la Tîrgu-Jiu Capitolul I - Arheologie-istorie 100-109 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI GÎRDU, Gheorghe Spițeria de la Tîrgu-Jiu Capitolul I - Arheologie-istorie 110-139 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI NICHIFOR, Gheorghe Din activitatea societății "Mormintele Eroilor" - Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 140-148 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI STELEA, Felicia Viața și activitatea lui Dumitru Brezulescu Capitolul I - Arheologie-istorie 149-152 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI STELEA, Felicia Banca populară "Gilortul" din Novaci Capitolul I - Arheologie-istorie 153-156 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI NICHIFOR, Dorina, NICHIFOR, Gheorghe Atitudini antirevizioniste în Gorjul perioadei interbelice Capitolul I - Arheologie-istorie 157-163 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Cărți Românești vechi tipărite la Iași aflate în colecția județului Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 164-168 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI PUPĂZĂ, Grigore Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului Capitolul II - Etnografie 171-187 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MIHĂILESCU, Vintilă Cultura populară tradițională în zona Novaci Capitolul II - Etnografie 188-192 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Sabin Strigături la hora din Novaci Capitolul II - Etnografie 193-202 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Ion Un brav ostaș al luptei pentru dreptate Capitolul III - Documentar 205-206 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Vasile Lascăr, primar la Tîrgu-Jiu (1852-1907) Capitolul III - Documentar 207-209 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Grigore Iunian (1882-1940) reîntors la Tîrgu-Jiu Capitolul III - Documentar 209-211 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Coșbuc la Tismana Capitolul III - Documentar 212-220 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ANDRIȘOIU, Victor, TARBAC, Ion Publicații apărute în Gorj după 22 decembrie 1989 Capitolul III - Documentar 221-226 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Felicia Colecția Paleontologică "I.P.Voitești" comuna Bălănești, județul Gorj - identificare și descriere - Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 229-243 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion Pajiștile mezofile din subcarpații Gorjului Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 244-247 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion Aspecte din vegetația Văii Sohodolului, județul Gorj Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 248-251 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Vasile Resurse de ape minerale și valorificarea lor în zona Săcelu Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 252-263 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zsolt The beginning of the Iron Age in the South-East Transylvania 13-15 engleză
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HUSAR, Adrian Celts and Germans in Dacia. Celto-Germanic athno-cultural elements in the Trajanic province 17-30 engleză
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai Materiale celtice aflate în colecțiile arheologice ale Muzeului Județean Mureș 31-37 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN, Nicoleta Tipuri de instrumente medicale în Dacia Romană 39-49 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie COCIȘ, Sorin Podoabe din Dacia Romană 51-57 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul numismatic și metalografic al monedelor antice descoperite la Alba Iulia (1969-1981) 59-74 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Castrul roman și așezarea civilă de la Brîncovenești (jud. Mureș) Săpăturile din anii 1970-1987 73-169 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie AMLACHER, Eberhard, BALTAG, Gheorghe Noi contribuții la repertoriul arheologic al zonei Tîrnava Mare 171-193 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MUNTEANU, Carmen O carte romînească veche și rară dib biblioteca județeană Mureș (fondul Teleki - Bolyai) 197-202 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie TURC, Corina Cartea și prețuirea ei. Atitudini individuale și colective în Transilvania în secolul al XVII-lea 203-212 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. III. Tîrgu-Mureș sub stăpînirea habsburgică pînă la 1848 213-279 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HANCU, Ana Revoluția de la 1848 oglindită în colecția de documente a Muzeului Județran Mureș (I) 281-288 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BUTA ANA-MARIA, Alexandra, PLOEȘTEANU, Grigore Un publicist de seamă - Grigore Maior (1859-1901) 289-344 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BONIS, Johanna Sticlărie transilvăneană din secolele XVII-XIX în colecția Muzeului din Tîrgu-Mureș 345-364 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MIHU, Elena Carte veche românească pe Valea Beicii (județul Mureș) 365-390 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BOAR, Liviu Date referitoare la romănii din scaunele secuiești - Ciuc, Giurgeu și Ca;in în secolul al XIX/lea 391-408 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GAL, Cornelia Aspecte din istoria fotografiilor din Tîrgu-Mureș 409-413 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie FIRCZAK, Gheorghe Ovid Densușianu. Contribuții la istoriografia iluminismului 415-424 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PANĂ, Virgil Cîteva considerații privind întregirea neamului românesc și principiul naționalităților 425-434 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Ioan Situația social-economică a țărănimii din Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul primului război mondial 443-462 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GALEA, Aurel Nicolae Iorga patriot și luptător antirevizionist 463-504 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MELINTE, Șerban Căminul cultural "Avram Iancu" al refugiațiilor ardeleni din București 505-522 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Valer Raporturi interumane la comunitățile rurale contemporane 523-531 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DIACONESCU, Aurelia Obiecte de metal din inventarul de bucătărie în locuința țărănească 533-542 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie FEȘTEU, Maria Școala și slujitorii ei în pregătirea și înfăptuirea Marii Uniri 535-441 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETRUȚIU, Floarea Simbolul solar în arta populară a lemnului din județul Mureș 543-548 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie RUSU, Livia Portul popular de pe Valea Beicii - satele Șerbeni, Urisiu de Sus, Chiheru de Jos, la începutul secolului al XX-lea 549-560 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MERA, Elena Opinia satului - stimulent al creației populare 561-573 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie RUSTOIU, Aurel Catarame în formă de "liră" în Dacia preromană 577-580 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Morminte daco-romane (sec. II e.n) de la Ghirbom (comuna Berghin, jud. Alba) 581-586 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie CIUPEA, Ioan, COSTEA, Florea Așezarea daco-romană de la Șercaia (jud. Brașov) 587-598 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Cercetările de sondaj efectuate în localitățile Deda Bistra, Ideciu de Jos, Cîmpu Cetății și Măgherani (judetul Mureș) 599-603 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GRAMA, Viorel Evoluția populației de pe Valea Nirajului din secolul al XVIII-lea pînă în a doua jumătate a secolului al XIX - lea 605-617 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Vasile "Drăculea" - un toponimic cu rezonanță istorică în Transilvania 619-623 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie CRISTUREAN, Vasile Cîteva observații în legătură cu microetnotoponimele satelor Ivănești, Lăureni, Moșuni, Poienița, Sînișor, Șard și Veța din județul Mureș 625-628 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SĂMPĂLEAN, Cornel Reflexe ale mitologiei autohtone în unele etnotoponime românești din Transilvania 629-634 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BILȚIU, Pamfil Ioan M. Maloș - Folclorist și etnograf 635-641 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe Depunerile neo-eneolitice de la Lunca și Oglinzi, județul Neamț .7-82 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX COMȘA, Eugen Unelte de piatră șlefuită din arealul culturii cu ceramică liniară de pe teritoriului României 83-96 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX CIACÎRU, Mircea, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Un vas cultic cucutenian de la Izvoare - Piatra-Neamț 97-114 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia Elemente tîrzii în ceramica Cucuteni de la Drăgușeni și relațiile acestora cu descoperirile de la Traian - Dealul Fîntînilor 115-126 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MARCHEVICI, Vsevolod Așezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Rădulenii Vechi (II), R. Moldova 127-141 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MANZURA, Igor, SAVA, Eugen Interacțiuni "Est-Vest" reflectate în culturile eneolitice și ale apocii bronzului din zona de Nord-Vest a Mării Negre (schiță cultural-istorică) 143-192 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX URSULESCU, Nicolae Apariția înmormîntărilor tumulare și a incinerației la Est de Carpați 193-199 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX NICU, Mircea, ȚAU, Stela, TEODOR, Silvia Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci 201-212 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DEMEENKO, Tatiana, LEVIȚKI, Oleg Grupul tumular de la Corjeuți - Briceni (R. Moldova) 213-233 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX ANDRONIC, Mugur Așezarea din sec. II i.H. de la Dolheștii Mari - Suceava 235-242 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DRĂGOTESCU, Marcel Unele considerații privind civilizația geto-dacică pe actualul teritoriu al județului Neamț 243-259 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX URSACHI, Vasile Necropola din secolul IV D.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț 261-278 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MITREA, Ioan Așezarea din secolele V-VII de la Davideni, jud. Neamț cercetările arheologice din anii 1988-1991 279-332 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX POPOVICI, Rodica, TEODOR, Dan Așezarea medievală timpurie de la Borniș - Vărărie, județul Neamț 333-354 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX PETRIȘOR, Elena Tezaurului monetar roman de la Homiceni (II), județul Neamț 355-399 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX HORDILĂ, Domnița Tezaurul de monede medievale descoperit în 1975 la Roman 401-422 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX TUDOSE, Senica Metoda traseologică și unele posibilități de aplicare în arheologie 423-430 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor din două așezări medievale situate în județul Neamț 431-452 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX SPINEI, Victor Un izvor otoman asupra campației de la Ptut din 1711 453-572 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DOGARU, Maria Contribuția lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii naționale 473-484 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX ȘURUBARU, Mihai Structura proprietății funciare a ținutului Neamț la jumătatea secolului al XIX-lea 485-500 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX BURAC, Constantin Testamentul Hurmuzăcheștilor 501-508 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe Săpături și cercetări arheologice de suprafață în județul Neamț (1999-1993) 509-521 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe Din activitatea Muzeului de Istorie Piatra-Neamț (1990-1993) 523-532 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe Ștefan Cucoș (1936-1992) 533-336 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MIHĂILESCU, Dan Ștefan Scorțaru (1939-1993) 537-538 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Archaeology in Britain Sibce 1945 - Longworth J., Cherry J. 539-543 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MANTU CORNELIA, Magda Proiectul de cercetare "Arcos" 543-545 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX ȚURCAN, Carmen Animals in Roman times in the Dutch Eastern river area - Lauwerier M.G.C. 546-549 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX LUCA SABIN, Adrian Les agriculteurs de la Grande Plaine Hongroise (4000-3500) av. J.C. 549-551 română
1994 Mousaios, IV-1 APOSTU AURORA, Emilia Descoperiri paleolitice în zona Carpaților de curbură română
1994 Mousaios, IV-1 BÎRZU, Ligia Aspecte demografice și sociale în cimitirul nr. 4 de la Sarata Monteoru română
1994 Mousaios, IV-1 BOBI, Victor Etapele timpurii și tîrzii ale Culturii Monteoru din zona de Curbură a Carpaților în lumina noilor descoperiri arheologice română
1994 Mousaios, IV-1 CANACHE, A., CURTA, Florin Depozite de unelte și arme medievale timpurii de pe teritoriul României română
1994 Mousaios, IV-1 CĂPITANU, Viorel O lucernă romană descoperită la Racătău română
1994 Mousaios, IV-1 CHICIDEANU, Ion Săpăturile arheologice de la Năieni, județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Morminte de călăreți nomazi de la cumpana mileniilor descoperite în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Gheraseni - Grindul Cremenea în campania 1992 română
1994 Mousaios, IV-1 CRISTEA, Florentin-Liviu Cercetări arheologice în cadrul complexului brîncovenesc"Adormirea Maicii Domnului" din Rîmnicul Sărat. Așezarea prefeudală română
1994 Mousaios, IV-1 CURTA, Florin Asupra problemelor de cronologie a tezaurelor de lingouri de la Crasna (jud. Covasna) și Feldioada (jud. Brașov) română
1994 Mousaios, IV-1 DĂNILĂ, Eugen, IOAN, Eugen, LICSANDRU, Dalvina, ȘERBAN, Ioan Palatul Elisabeta - investigații și interpretări română
1994 Mousaios, IV-1 DIACONU, Gheorghe Morminte din secolul al V-lea e.n. de la Pietroasele română
1994 Mousaios, IV-1 HARHOIU, Radu Morminte cu arme descoperite la Pietroasa română
1994 Mousaios, IV-1 IONIȚĂ, Adrian Așezarea romană de la Feldioara, județul Brașov română
1994 Mousaios, IV-1 LUPU, Emil Date aerheologice privind Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din Rîmnicul Sărat, județul Buzău (secolele XVI-XIX) română
1994 Mousaios, IV-1 DIACONESCU, Virginia, MACRI, Spiridonia Degradări și soluții de conservare și restaurare la textile arheologice română
1994 Mousaios, IV-1 MADGEARU, Alexandru Pinteni datați în secolele VIII-IX descoperiți în jumătatea de Sud a Transilvaniei română
1994 Mousaios, IV-1 LUPU, Emil, MARCU, Daniela Cahle din secolele XIV-XVII aflate în Colecția Muzeului Județean Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 MARCU, Radu Radu Popa (1933-1993) română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Marius, OBERLANDER TÎRNOVEANU, Ernest Monede romane tîrzii și bizantine din colecția Muzeului județean Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 OPASCHI, Cătălin Sigiului geometrului Iorgu Vucini o mărturie despre începutul învățămîntului tehnic în Moldova română
1994 Mousaios, IV-1 OPRIȘ, Ioan Tradiții și realizări în opera de conservare-restaurare a monumentelor istorice (secolele XIX-XX) română
1994 Mousaios, IV-1 PARAGINA, Anton Piese din secolele XI-XIV descoperite în zona de Curbură a Carpaților română
1994 Mousaios, IV-1 PÎRVAN, Katiușa Un tezaur din secolul XVII descoperit în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Tezaurul de la Sapoca, județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 VINTILĂ ZIRRA, Vlad Cronologia obiectelor mărunte din așezarea întărită de la Coțofenii de Jos, Dolj română
1994 Mousaios, IV-1 ZAHARIA, Eugenia Descoperirile de la Bratei și importanța lor pentru arheologia și istoria secolelor IV-V pe teritoriul României română
1994 Mousaios, IV-2 BARBU PANDELE, Aurel Probleme ale protecției sănătății în activitatea de conservare-restaurare română
1994 Mousaios, IV-2 CEAUȘU, Mircea Ideea unității naționale a romanilor în epoca geografului Gheorghe Munteanu-Murgoci română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina Cîteva considerații privind "școala de zugravi de subțire" de la Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina Valori ale monumentelor de lemn din județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina Armand Călinescu, personalitate politică din perioada interbelică română
1994 Mousaios, IV-2 DARVAS, Doina Conservarea activă și pasivă a textilelor etnografice română
1994 Mousaios, IV-2 DICU, Ana Activitatea "Gazetei Transilvaniei" în anii neutalității României română
1994 Mousaios, IV-2 DICU, Ana Mișcări și frămîntări țărănești în județul Rîmnicu Sărat în perioada 1878-1900 română
1994 Mousaios, IV-2 DOGARU, Mircea Zona Buzău-Brăila în concepția strategică a lui Vlad Țepes privind apărarea teritoriului română
1994 Mousaios, IV-2 DUMITRACHE, Maria Contribuția naturalistei Agnes Murgoci la cunoașterea decorării ouălor de Paști meșteșug și astă la români română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Alexandru Circulația cărții vechi bucureștene în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena Contribuția la cunoașterea meșteșugurilor morăritului în zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena Contribuții la cunoașterea portului popular din zona Rîmnicu Sărat română
1994 Mousaios, IV-2 LUPU, Emil Observații asupra unor vestigii rupestre din zona Carpaților de Curbură română
1994 Mousaios, IV-2 MONORANU, Marina Crucile de piatră din zona "Golfului Oraviței" română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu Vestitorul bisericesc primul periodic buzoian română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu Argumente documentare privind ansamblul monumentalMănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" Rîmnicul Sărat română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu Tîrgul "Drăgaica" străveche manidestare etnofolclorică buzoiană română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena, NICOLESCU, Valeriu 60 de ani de activitate muzeală la Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 NICULESCU, Gheorghiu, SICLAMAN, Doina Difracția de raze X metodă de largă aplicabilitate în studiul obiectelor muzeale: posibilități și limite română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica Țesături de interiori din zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica Buzoieni pe cîmpul de luptă în timpul celui de-al doilea război mondial română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica Încondeierea ouălor română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica Elemente de ornamentație specifice costumului popular din Mînzălești română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica Date privind dezvoltarea economică a județului Buzău în perioada anilor 1918-1937 română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica Din activitatea partidelor buzoiene și rîmnicene în perioada anilor 1918-1944 română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica Interiorul locuinței țărănești din zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 OFRIM, Alexandru Utilizarea marginală a scridului și cartișii în cultura populară românească română
1994 Mousaios, IV-2 PANAIT, Gheorghe Mizilul în a doua jumătate a secolului al XIX lea română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian Rădăcini română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian "Fata pădurii" și "Faraonoaica" mit, simbol, realitate română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin Destrămarea Partidului Conservator Progresist în fostul județ Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din mai-iunie 1920 în fostul județ Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin Contribuția Episcopiei Buzău la războiul pentru cucerirea independenței depline a României română
1994 Mousaios, IV-2 STOICA, Relu Din istoricul școlii buzoiene: Liceul industrial de băieți Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Alexandru, TĂNASE, Constanța Contribuții relative la Cancelaria Domnească română
1994 Mousaios, IV-2 RÎPĂ-BUICLIU, Dan, VASILESCU CAPSALI, Nicolae Duiliu Zamfirescu. Corespondență inedită română
1994 Mousaios, IV-2 ZAHARIA, Eugenia Contextul social-politic al apariției statelor medievale românești română
1994 Mousaios, IV-2 ZBUCHEA, Gheorghe Unele considerații privind istoria românilor de peste Dunăre română
1994 Pontica, XXVII COMȘA, Eugen Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturule dintre carpați și Dunăre .7-18 română
1994 Pontica, XXVII URSULESCU, Nicolae Aspecte ale spiritualității cucuteniene în lucrătile cercetătoarei Meluța Marin 19-24 română
1994 Pontica, XXVII ASĂVOAIE, Costică, ICONOMU, Constantin Contribuții privind cunoașterea ritualurilor de înmormîntare a tracilor timpurii în lumina cercetărilor de la Ștefănești-Botoșani 25-38 română
1994 Pontica, XXVII SÎRBU, Valeriu Incinte și locuri sacre cu sacrificii și depunweri de ofrande în lumea geto-dacilor 39-59 română
1994 Pontica, XXVII CONOVICI, Niculae Obiecte pentru cult și magie descoperite la Piscul Crăsani 61-83 română
1994 Pontica, XXVII PREDA, Constantin Unele considerații referitoare la religia geto-dacilor 85-90 română
1994 Pontica, XXVII SIMION, Gavrilă Rituri și ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum 91-105 română
1994 Pontica, XXVII COVACEF, Zaharia Tradiții și inovații în iconografia votivă din Dobrogea (sec. I-III p.CVh.) 107-130 română
1994 Pontica, XXVII LUNGU, Vasilica Amfore ștampilate din Nordul Dobrogei 133-155 română
1994 Pontica, XXVII BĂRBULESCU, Maria, RĂDULESCU, Adrian Inscripții inedite din Tomis și împrejurimi 157-171 română
1994 Pontica, XXVII ZAHARIADE, Mihail Inscripția de fundație din timpul primei tetrarhhii de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) 173-186 română
1994 Pontica, XXVII MIHĂILESCU, Mihai, SADURSCHI, Paul, UNGUREANU, Napoleon Cercetările arheologice de la Botoșani "Groapa lui Ichim" (campaniile 1991-1992) 187-198 română
1994 Pontica, XXVII NICOLAE, Constantin Cîteva opaițe descoperite la Carsium 199-207 română
1994 Pontica, XXVII IONESCU, Mihai, PAPUC, Gheorghe Noi cercetări privind apeductul de la Ovidiu, jud. Constanța 209-221 română
1994 Pontica, XXVII GEORGESCU, Valeriu, PAPASIMA, Tudor Însemnări pe marginea sgraffiti-lor din mormîntul elenestic de la Mangalia 223-228 română
1994 Pontica, XXVII TALMAȚCHI, Gabriel Noi descoperiti monetare în satul Adîncata (jud. Constanța) 231-233 română
1994 Pontica, XXVII BOTEVA, Dilyana The coinage of Histria for Septimius Severus and his family Addenda et Corrigenda 235-236 engleză
1994 Pontica, XXVII CÎRLAN, Miltiade, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Monede bizantine descoperite în Dobrogea (secolele XI-XIII) 237-244 română
1994 Pontica, XXVII LASCU, Nicolae Bibliografia ovidiană în România IV. Evocări ovidiene 247-261 română
1994 Revista Bistriței, VIII MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice aparținînd bronzului timpuriu (cultura Coțofeni) în nord-estul Transilvaniei .9-20+ română
1994 Revista Bistriței, VIII KACSO, Carol Piese de bronz din depozitul de la Dipșa în muzeul de Istorie Naturală din Viena 21-24 română
1994 Revista Bistriței, VIII SÎRBU, Valeriu Considerații asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud. Călărași 25-34 română
1994 Revista Bistriței, VIII PROTASE, Dumitru Considerațiin privind antroponomastica traco-dacică și originea etnică a putătorilor din inscripțiile Daciei române 35-38 română
1994 Revista Bistriței, VIII POP, Constantin Ateliere particulare de ceramică în Dacia Română 41-47 română
1994 Revista Bistriței, VIII GAIU, Corneliu Săpăturile arheologice de la Ocnița, com. Teaca, jud. Bistrița-Năsăud 49-54 română
1994 Revista Bistriței, VIII LAZĂR, Valeriu Autohtoni și alogeni în spațiul județului Mureș în perioada prefeudală (sec. III - X) 55-74 română
1994 Revista Bistriței, VIII BALTAG, Gheorghe Așezarea de la Albești-Sighișoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X 75-78 română
1994 Revista Bistriței, VIII NIEDERMAIER, Paul Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română
1994 Revista Bistriței, VIII OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, RĂDULESCU, Gabriela Al doilea tezaur de loa Șieu (Notă preliminară) 83-96 română
1994 Revista Bistriței, VIII TELCEAN, Ecaterina Însemne și embleme de breaslă din Bistrița (sec. XVII-XIX) 97-108 română
1994 Revista Bistriței, VIII DORNER, Anton Contribuții la genealogia familiei lui Nicolaus Olahus 109-116 română
1994 Revista Bistriței, VIII NICOARĂ, Toader Orizonturi temporare în satul românesc din Transilvania (1680-1800) 117-127 română
1994 Revista Bistriței, VIII CHIOREAN, Ioan Aspecte privind dinamica intelectualității juridice din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar 129-136 română
1994 Revista Bistriței, VIII LUMPERDEAN, Ioan "La longue durre" în mentalitatea și limbajul grănicerilor năsăudeni. Repere economico-sociale și politico-naționale 137-146 română
1994 Revista Bistriței, VIII BUTA, Mircea, PUPEZĂ, Magda Aspecte ale asistenței medico-sanitare din ținutul Năsăudului în timpul regimentului de graniță (1762-1851) 147-153 română
1994 Revista Bistriței, VIII BOLOVAN, Ioan Considerații istoriografice asupra regimului demografic din Europa Centrală între revoluția de la 1848 și primul război mondial 155-165 română
1994 Revista Bistriței, VIII MÎNDRUȚ, Stelian Date privind doctoratul lui Constantin Moisil la Universitatea din Viena 167-171 română
1994 Revista Bistriței, VIII SIGMIREAN, Cornel Ziaristul Teodor V. Păcățian în perioada tribunistă 173-183 română
1994 Revista Bistriței, VIII URECHE, Lazăr Solomon Halița - militant pentru înfăptuirea Marii Uniri 185-190 română
1994 Revista Bistriței, VIII CRĂCIUN, Cornel Cultură și reclamă la Miercurea-Ciuc. Considerații pentru perioada interbelică 191-204 română
1994 Revista Bistriței, VIII PANĂ, Virgil Aspecte privind situația cultelor minoritare din Transilvania în perioada interbelică 205-222 română
1994 Revista Bistriței, VIII CÎMPEANU, Remus Evoluția istoriografiei confesionale în ținuturile Oradei și Năsăudului în perioada interbelică 223-227 română
1994 Revista Bistriței, VIII VIDICAN, Dorel Exploatarea pădurilor grănicerești de la Năsăud prin societatea "Regna" (1926-1932) 229-242 română
1994 Revista Bistriței, VIII PRAHASE, Mircea Instalații hidraulice țărănești (mori, pive, vîltori) în subzonele etnografice Rodna și Năsăud 243-356 română
1994 Revista Bistriței, VIII FILIP, Vasile Pomul și steragul în ritualul nunții și înmormîntării din satul Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud 257-261 română
1994 Revista Bistriței, VIII POP, Viorica Cercetări etnobotanice pe Valea Budacului 263-270 română
1994 Revista Bistriței, VIII CHINTĂUAN, Ioan Considerații privind formarea concrețiunilor grezoase 271-276 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BARBU, Mircea, LUCA SABIN, Adrian Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) 13-24 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 POP, Horea Sisteme defensive dacice în Depresiunea Șimleului (jud. Sălaj) 25-41 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 MĂRGHIDAN, Liviu Strategia lui Traian în războaiele dacice 43-47 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 COSTEA, Florea Fortificația dacică de la Crizbav "Dealul Eroilor" (Heldenburg") jud. Brașov 49-63 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 TROHANI, George Așezări geto-dacice apărute natural și fortificate din Muntenia 65-75 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BOULEY, Elisabeth La gladiature et la Venatio en Mesie Inferieure et en Dacie a partir du regne de Trajan 77-95 franceză
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BARBUTI, Nicola Plinio e Traiano. Aspetti di una ristruttrazione ideologica tra vecchi e nuovi valori politici 97-104 italiană
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 MAYER, Marc Trajano e Hispana. Algunas novedadades significativas 105-111 spaniolă
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PROTASE, Dumitru Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian 113-120 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LIPOVAN, Ion Ceramică provincială romană ștampilată de la Ampelum 121-135 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 RUSU, Adriana Les Illyriens en Dacie 137-152 franceză
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LIPOVAN, Ion Reliefuri și statuete votive din ceramică glazurată descoperite la Ampelum 153-160 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 NEMEȘ, Emil Orientali la Ulpia Traiană 161-169 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PESCARU, Eugen, RUSU, Adriana Des orientaux dans le pagus romain de Micia 171-180 franceză
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 POP, Constantin Relifie și urbanism în Dacia romană 181-192 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia Informații documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în județul Hunedoara (prima jumătate a sec. XIX- prima jumătate a sec. XX) 193-199 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Din corespondența lui Nicolae Densușianu privind difuzarea chestionarului istoric și strîngerea datelor pentru "Dacia Preistorică" 201-217 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 NEMEȘ, Emil 70 de ani de la înfințarea muzeului de arheologie din Sarmizegetusa 219-222 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia Dr. Octavian Floca - Colecționar și pasionat cercetător numismat 223-225 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ENESCU, Radu Hispanitate și romînitate 227-233 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PINTER ZENO, Karl Spada medievală din mormîntul de călăreț de la Deva. Considerații tipologice și cronologice 235-246 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PĂDUREAN, Dominuț Noi considerații pe marginea unor referiri la români în "Ottokars Osterreichische Reimchronik" (1285-1309) 247-257 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 NĂGLER, Doina Ideea unității europene în cartea secolelor al XV-lea și al XVI-lea 259-263 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Religie și diplomație în Țările Române (sec. XVI) 265-273 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BUCHICEAN, Gheorghe Religia românilor din Transilvania în cuprinsul constituțiilor aprobate (Dieta din anul 1653) 275-282 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ALB VASILE, Dan, CRIȘAN SORIN, Ioan Cîteva aspecte ale ortodoxismul și greco-catolicismul, în Transilvania, în prima jumatate a secolului al XVIII-lea 283-289 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 FIRCZAK, Gheorghe Raționalism și preiluminism în Transilvania secolului al XVII-lea 291-298 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PÎRVULESCU, Dorina Zugravi de formație brîncovenească în Banatul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea 299-307 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CÎMPEANU, Remus Tineri români la școlile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea 309-329 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Cărți vechi românești, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean 331-336 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica Spade și săbii din colecțiile muzeului devean 337-343 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 DREGHICIU, Doina Scrieri ale lui Gheorghe Șincai în patrimoniul bibliofil al județului Alba 345-359 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Cărți manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean 361-373 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 FRĂȚILĂ, Ion Biserica și slujitorii ei în apărarea vieții social politice a Românilor hunedoreni 375-382 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LASCU, Horea Documente sibiene despre răscoala lui Horea 383-389 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 GLICK, Eugen Din răsunetul răscoalei populare din 1784 în presa suedeză și daneză 391-398 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CÎMPEANU, Remus Între certitudini și confuzii. Din nou despre răscoala lui Horea 399-406 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BIȚU, Voichița Două diplome ale trădării 407-413 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia Centenarul răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan în presa românească sibiană 415-421 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 MIKLOSIK, Elena Cîteva portrete semnate de Dimitrie Turcu, aflate în muzeul Banatului 423-429 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 IONESCU, Doina Considerații privind colecția de icoane pe sticlă aflate la Muzeul din Deva 431-445 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 HOMORODEAN, Mircea, NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Toponimie hunedoreană (II) 447-504 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 NEAMȚU, Gelu Tendințe de unitate religioasă la romanii din Transilvania în tmpul revoluției de la 1848 505-511 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 513-528 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim O conscripție din anii 1850 și 1857 din Ilia 529-566 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BOTEZAN, Liviu Dimitrie Moldovan - fiu al Devei. Rolul lui în viața politică a Transilvaniei din perioada 1848-1867 567-621 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Învățămîntul pedagogic hunedorean între anii 1848-1883 623-660 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRIȘAN, Vasile Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) 661-667 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ORGA, Valentin-Gabriel Ioan Moța - Tabloul interzis al unui destin de naționalist ardelean (I) 669-690 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 DEMȘEA, Dan Aradul și avionul Vlaicu III 691-710 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 GOȚIA, Dorin Din activitatea Astrei în perioada 1914-1818 711-726 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 GOȚIA, Anca Idealul neatîrnării în poezia scrisorilor versificate ale soldaților români în primul război mondial 727-731 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BARNA, Dumitru Biserică și societate - Contribuție la actul de cultură 733-767 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 STAN, Constantin Generalul Henri Mathias Berthelot - sprijinitor al cauzei naționale românești 769-782 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRĂCIUN, Cornel Sculptura cu tematică religioasă la salonul oficial 1924-1947 783-802 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Acordul de la Roma 803-822 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Liviu Rolul bisericii în susținerea mișcării antirevizioniste din Transilvania în perioada interbelică 823-829 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 RÎMNEANȚU, Vasile Reacția presei românești față de regimul hitlerist din Germania și de mișcarea pro-hitleristă din România (1933-1938) 831-839 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRĂCIUN, Cornel Viața culturală și reclama în Brad - Considerații pentru perioada deceniului patru al secolului XX 841-862 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 HACMAN, Serghei Problema Basarabiei și a Bucovinei în relațiile societo-germane / iunie 1940-iulie1941/. Aspecte geopolitice și geostrategice 863-871 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 GIURAN, Valeriu Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 1 - 10 septembrie 1944 873-909 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica, FIRCZAK, Gheorghe Bibliografia Anuarului Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara 911-940 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica Din heraldica României - Dogaru Maria 941-942 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica Satul românesc din Transilvania ctitor de școală (1850-1867) - Retegan Simion 942-944 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia Istrogothic Coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia-Herzegovina - Demo Zeljko 944-945 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Sate și școli românești din Transilvania în mijlocul secolului al XIX-lea /1867-1875) - Retegan Simion 945-948 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica Transilvania, istorie și dpinuire românească. Documente oficiale ungare comfirmă - Ciolan Ioan, Voicu Constantin, Racovițan 948-952 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Gravorii în lemn de la Blaj (1770-1830) - Tatai-Baltă Cornel 952-954 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim În apărarea Romaniei mari. Campania armatei române din 1818-1919 - Preda Dumitru, Alexandrescu Vasile, Prodan Costică 954-958 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 HERBAN, Adina Mareșalul Ion Antonescu am făcut războiul sfînt împotriva Bolșevismului - Jipa Rotaru, Burcin Octavian, Zodian Vladimir 958-960 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 IONESCU, Doina Secvența din arta plastică blăjeană - Tatai-Baltă Cornel 960-963 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1993-1994 965-980 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI BADEA, Lucian, BUZA, Mircea, JAMPA, Avram Caracterele peisajului în Munții Săcărâmbului 7 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI BAICOANA, Marin Contribuții la cunoașterea pseudocarstului rezervației naturale Râpa Roșie (județul Alba, România) 17 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI CIUNTU, Viorel Valori ale patrimoniului mineralogic național în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu-Telururile auro-argentifere și aurul nativ din Muntii Metaliferi ai Transilvaniei 19 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI CIOBANU, Rodica, CIUNTU, Viorel Rarități mineralogice în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu 24 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI JIANU, Coralia Maria Un dentar drept de Rhabdodon priscus Matheron 1869 (Reptilia: Ornithischia) din Maastrichtianul Bazinului Hațeg (România) 29 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI DRĂGULESCU, Constantin Studiul bioformelor și geoelementelor din flora României 36 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI BALAZS, Marcela Caracterizarea fitogeografică și ecologică a specilor vasculare din zona Pojoga, județul Hunedoara 40 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI BALAZS, Marcela Cercetări fitotaxonomice în zona Peștera Ciclovina 63 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI BURNAZ, Silvia Date privind fauna de lepidoptere a Depresiunii Hațeg (sectorul Tuștea-Sarmizegelusa-Pui-Subcetate) 81 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI BURNAZ, Silvia Familiile CICINDELIDAE, CARABIDAE și TRECHIDAE în coleciia de coleoptere „JOSEF MALLASZ" a muzeului din Deva (județul Hunedoara, România) 98 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI BURNAZ, Silvia Considerații privind ocrotirea Cheilor Ribicioarei și Cheilor Uibăreștilor (județul Hunedoara) 129 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI SZEKELY, levente Noutăți privind fauna de lepidoptere din sud-vestul Dobrogei (România) 139 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI GHIRA, Ioan, VENCZEL, Marton Studiu preliminar asupra osteologiei populației de vipere cu corn (Vipera ammodytes ammodytes Linaeus, 1758) de la Boiu de Sus, România 145 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI GHIRA, Ioan O nouă specie de lacertid în herpetofauna Transilvaniei: Lactera praticola pontica Lantz & Cyren, 1919 151 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI GHIRA, Ioan Localități noi pentru două specii de vipere din România (Vipera ammodytes ammodytes L. și Vipera berus berus L.) în județele Hunedoara, Alba și Arad 154 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI WEBER, Peter Asupra recensământului berzelor albe (Ciconia ciconia L.) în România, în anul 1993 159 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI WEBER, Peter Emberiza citrinella. Dialecte cântate în România 164 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI FABIAN, Ana Prezența județului Hunedoara în lucrările Primului Congres al Naturaliștilor din România (1928, la Cluj). Semnificația evenimentului 176 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, XVI JIANU, Coralia Maria Notă asupra locului de naștere a lui Franz Baron Nopcsa 182 română
1994 Teatrul Azi, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Val de transferuri Antiteze 2-2
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Valeria Seciu: "Cum să te ajut ?" Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 3-4
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Gilda Marinescu, o regină Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 4-4
1994 Teatrul Azi, nr. 1 VARLAM, Luminița Silviu Purcărete - între magie și realism Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 5-7
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BĂICUȘ, Iulian Andrei Șerban - Teatrul care ne doare Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 8-8
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BARDAȘ, Adina Damian Crâșmaru: "N-am văzut lumea" Dialog 9-9
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PETRE, Ciprian O soțietate fără prejudecăți va să zică că nu le are Ancheta Teatrul azi 10-10
1994 Teatrul Azi, nr. 1 MĂRGINEANU, Clara Adrian Pintea: "Nu am nevoie decât de iubire..." Dialog 11-11
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Privind înapoi cu tandrețe: "Scrisori de dragoste" de R.A.Gurney, Teatrul Nottara Cronica 12-12
1994 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Echilibru fragil: "Spectacol Mrozek", Teatrul de Comedie Cronica 13-13
1994 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice În coadă de crocodil: "Regele cerb" de Carlo Gozzi, Teatrul Țăndărică Cronica 13-14
1994 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Un poem non-verbal: "Adunarea păsărilor" scenariu de Mihaela Tonitza-Iordache, Teatrul Țăndărică & ATF Cronica 14-14
1994 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Româno-americanul Pintea: "Fool for love" scenariu de Sam Shepard, Teatrul româno-american "Eugene O'Neill" Cronica 15-15
1994 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Lupta anticilor cu modernii: "Agamemnon" adaptare de Grigore Gonțan după Seneca, Teatrul Național "I.L.Caragiale" & ATF Cronica 15-15
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Debuturi și afirmări: "Cafeneaua" dramatizare de Radu gabriel după Isaac Bashevis-Singer, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 16-16
1994 Teatrul Azi, nr. 1 COROIU, Irina Frați regizori, ajutor !: "Creanga de aur", Teatrul româno-american "Eugene O'Neill" Cronica 17-17
1994 Teatrul Azi, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Raporturi complicate între regizori și actori Cronica 17-19
1994 Teatrul Azi, nr. 1 COROIU, Irina Un Rebreanu polițist: "Inelul cu briliant", producție a TVR Teleteatru 20-20
1994 Teatrul Azi, nr. 1 TĂNĂSESCU, Antoaneta La radio: Viitorul începe azi Teatrul radiofonic 21-21
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BĂICUȘ, Iulian Gheto Alexanderplatz 22-23
1994 Teatrul Azi, nr. 1 MĂRGINEANU, Clara Adrian Titieni: "...a rămas un capitol nedescoperit, VIAȚA" Proscenium 24-25
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Calea numită "Sophrozion" Coupé 25-25
1994 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Scripta volant Beţia de cuvinte 26-26
1994 Teatrul Azi, nr. 1 Marea sporovăială Cartea de teatru 27-29
1994 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Un general Cartea de teatru 28-29
1994 Teatrul Azi, nr. 1 NICULESCU, Ionuț O istorie în fișe Cartea de teatru 29-29
1994 Teatrul Azi, nr. 1 CADARIU, Alina Paradisuri artificiale (piesă) Piesă 30-39
1994 Teatrul Azi, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Ion Brezeanu - 125 Memoria teatrului românesc 40-40
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Elvira Popescu Moartea unui artist 41-41
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PAPP, Doina Teatrul european la Budapesta Scena lumii 42-43
1994 Teatrul Azi, nr. 1 NEDELCU PATUREAU, Mirella Institutul Benjamenta Scena lumii 44-44
1994 Teatrul Azi, nr. 1 NEDELCU PATUREAU, Mirella Două spectacole din festivalul de toamnă parizian Scena lumii 45-45
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PAPP, Doina Proiecte generoase - dialog cu Elie Malka Scena lumii 46-46
1994 Teatrul Azi, nr. 1 DUDA, Radu Din nou Shakespeare Scena lumii 46-47
1994 Teatrul Azi, nr. 1 ATTILA, Stracula Felie teatrală budapestană Scena lumii 47-48
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 SOLOMON, Dumitru Alergie la nuanțe Antiteze 2-2
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 BOIANGIU, Magdalena Mircea Albulescu: "Micul felinar din colțul sprâncenelor" Dialog 3-4
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 Managementul teatral între rigorile teoretice și improvizațiile practice Dezbaterile revistei Teatrul azi 5-8
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 SOLOMON, Dumitru Cu Fănuș Neagu despre tradiții și ambiții Dialog 9-10
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 DUMITRESCU, Cristina Spaima de imobilism Profil 10-11
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 Premiile criticii; Premiile UNITER 11-11
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 CRISTEA, Mihai Claudiu Ilie Gheorghe: "Teatrul - al doilea mod al meu de a exista" Dialog 12-12
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 CRISTEA, Mihai Claudiu Reușita tratării duble: "Avram Iancu" de Lucian Blaga, Teatrul Național din Cluj Cronica 13-13
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 Un om normal: "Woyzeck" de Georg Büchner, Teatrul Național din Târgu Mureș Cronica 14-15
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 PAPP, Doina Înalta conjunctură: "Vizita bătrânei doamne" de Friedrich Dürrenmatt, Teatrul Dramatic Galați Cronica 15-16
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 GEORGESCU, Alice Melo-sexy bulevard: "Prințul negru" de Iris Murdoch, Teatrul Nottara Cronica 16-16
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 GEORGESCU, Alice O monadă dramaturgică: "Caii la fereastră" de Matei Vișniec, Teatrul Mic Cronica 17-17
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 ROMAN, Dimitrie Comedie căznită în cheie parodică: "Hangița" de Carlo Goldoni, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 17-18
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 ATTILA, Stracula Flutirii n-au fost eliberați: "Fluturii sunt liberi" de Leonard Gershe, Teatrul de Stat din Oradea, secția "Szigligeti Ede" Cronica 19-19
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 PARHON, Victor Făcând ca toți dracii: "Bigamul" de Ray Cooney, Teatrul Mic Cronica 19-20
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 COSTIN, Ioana Cronica publicului Cronica 20-20
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 MACARIE, Iulia O "comedie în care se mănâncă" Cronica 20-20
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 CONSTANTINESCU, Marina Casa cu cinci fete: "Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca Cronica 21-21
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 CALAMANCIUC, Gheorghe De la monumentalism antic la așteptarea gunoierilor tardivi Cronica 22-23
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 BĂICUȘ, Iulian Putrefacția teatrului sau teatrul putrefacției 24-25
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 ȘERBĂNESCU, Marina Fascinația Antigonei 26-26
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 BARDAȘ, Adina Adriana Trandafir: "Cred că nu mai poți supraviețui singur" Dialog 27-27
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 NAGHIU, Iosif Ultimul Arhimede (text dramatic) Avanscena 28-29
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 NAGHIU, Iosif Tusea (text dramatic) Avanscena 29-30
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 BARDAȘ, Adina Ion Rațiu: "Greutățile pe care trebuie să le învingi produc ceva. Și cred că la noi au produs destul" Dialoguri secunde 31-31
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 BARDAȘ, Adina Sorin Vieru: "Pentru mine, teatrul este textul care prinde viață" Dialoguri secunde 32-32
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 TĂNĂSESCU, Antoaneta Amintiri și proiecte Teatrul radiofonic 33-33
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 MĂRGINEANU, Clara Imaginea cuplului perfect Proscenium 34-35
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 PARHON, Victor O reluare Coupé 35-35
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 BĂRBULESCU, Carmen Teatrele româno... Ancheta Teatrul azi 36-38
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 GHEȚ, Monica O jerbă de cuvinte Secretarul literar are cuvântul 39-39
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 NICULESCU, Ionuț Gheorghe Cozorici Moartea unui artist 40-40
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 FAIFER, Florin Teofil Vâlcu Moartea unui artist 40-41
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 FAIFER, Florin Adrian Tuca Moartea unui artist 41-41
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 GHEȚ, Monica Cetatea acoperită de-o căciulă Cu ochiul liber 42-42
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 NEDELCU PATUREAU, Mirella Masajul violenței Scena lumii 43-43
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 NEDELCU PATUREAU, Mirella Viciul în închisoare Scena lumii 44-44
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 POP, Sergiu Dan Giorgio Strehler: "Teatrul este un act de dragoste" Scena lumii 45-46
1994 Teatrul Azi, nr. 2-3 QUIRAT, Odile Prezentul unei legende Scena lumii 47-48
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 HAVEL, Vaclav Războiul fără arme Ziua Mondială a Teatrului 1-1
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 SOLOMON, Dumitru Întâlnirile a două spirite esențiale Antiteze 2-2
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PARHON, Victor Leopoldina Bălănuță: "Oamenii au ajuns să iubească puterea..." Dialog 3-5
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 BĂLĂNUȚĂ, Leopoldina O deznădejde mărturisită 6-6
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 BĂRBULESCU, Carmen Pomul lăudat și sacul cu premii Ancheta Teatrul azi 7-10
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 BOIANGIU, Magdalena Sărbători și sindrofii 11-12
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 POPESCU, Tudor Ajutor, salvați un dobitoc ! (piesă) Avanscena 13-17
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 POPESCU, Tudor Dacă o întâlniți pe Maria (monolog) Avanscena 17-18
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 BARDAȘ, Adina Ana Blandiana: "Rostul teatrului e să încerce să despartă adevărul de minciună" Dialoguri secunde 19-19
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 GEORGESCU, Alice Un eșec cu panaș: "La țigănci" de Alexander Hausvater după Mircea Eliade, Teatrul Odeon Cronica 20-21
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 GEORGESCU, Alice Accidente rgretabile: "Suită de crime și blesteme" scenariu de Alexandru Dabija Cronica 21-22
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 GEORGESCU, Alice Fragilitatea colosului: "Numele trandafirului" dramatizare de Grigore Gonța după Umberto Eco, Teatrul Național din București Cronica 22-23
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PAPP, Doina De ce ?: "Gâlcevile din Chioggia" de Carlo Goldoni, Teatrul Național din București Cronica 23-23
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 GEORGESCU, Alice Dublu rol: "Locomotiva" de André Roussin, Teatrul Național din București Cronica 24-24
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 CONSTANTINESCU, Marina Gălăgie mare: "Sganarelle" de Moliere, Teatrul Odeon Cronica 24-25
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PATLANJOGLU, Ludmila Astă seară, Maia Morgenstern: "Astă seară, Lola Blau" de Georg Kreisler, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 25-26
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 BOIANGIU, Magdalena Jack spintecătorul: "Călătorie spre Ierusalim" de Roy McGregor, Theatrum Mundi Cronica 26-27
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PAPP, Doina Un studiu: "Cabaret", Academia de Teatru și Film Cronica 27-27
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 BOIANGIU, Magdalena Orfeu la microfon: "Orpheus descending" de Tennessee Williams, Teatrul Româno-American Cronica 28-28
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PAIU, Constantin Și oamenii au nevoie de adevăr: "Anna Christie" de Eugene O'Neill, Teatrul "V.I.Popa" din Bârlad Cronica 28-29
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 Juliette: "Călător fără bagaje" de Jean Anouilh, Teatrul Dramatic din Baia Mare Cronica 29-30
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 Adevăratul public: "Mica vrăjitoare" de Ottfried Preussler, Teatrul de Păpuși din Baia Mare Cronica 30-30
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 SILVESTRU, Valentin Valoarea nu așteaptă numărul anilor Cronica 30-31
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 COROIU, Irina Hainele noi nu sunt încă gata Teleteatru 32-32
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 TĂNĂSESCU, Antoaneta Ion Vova, regizorul-soldat Teatrul radiofonic 33-33
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PETROVICI, Virgil Un personaj teatral: Lumina Civilizaţia imaginii 34-35
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PIZZUTO, Angelo Personaje într-o piațetă, perplexe Civilizaţia imaginii 36-37
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 MĂRGINEANU, Clara Cătălina Mustață: "Mă definește optimismul" Proscenium 37-38
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 BOIANGIU, Magdalena Un director premiat, un teatru care "se descurcă" Teatrul şi economia de piaţă 39-40
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 IFTIMOVICI, Radu Ah, ce grozav să faci amor pe ploaie (piesă) Avanscena 42-50
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 POPESCU, Adriana Un autor își privește piesa - la București, cu Joshua Sobol, despre teatru și altele - Dialog 51-53
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 Cui îi e frică de Alina Mungiu Cartea de teatru 54-55
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 Noi în lume Coupé 55-55
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 DINESCU, Constantin Teatrul din Sărindar, la 80 de ani Aniversări 56-57
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 NICULESCU, Ionuț Gina Patrichi Moartea unui artist 58-58
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 NICULESCU, Ionuț George Constantin Moartea unui artist 58-58
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 NICULESCU, Ionuț Marietta Rareș Moartea unui artist 58-59
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 Florin Măcelaru Moartea unui artist 59-59
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 NEDELCU PATUREAU, Mirella O actriță excepțională: Isabelle Huppert Scena lumii 60-60
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 PETRE, Cipriana Cu Richard Eyre despre teatru, într-un compartiment de tren Scena lumii 61-63
1994 Teatrul Azi, nr. 4-5-6 COROIU, Irina Teatrul ca expresie a identității culturale, duplex România-Marea Britanie Scena lumii 64-64
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 SOLOMON, Dumitru Mac Antiteze 1-2
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BOIANGIU, Magdalena Nota de plată Dialog 3-4
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BANU, George Nostalgia avangardei Idei 5-5
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BĂRBULESCU, Carmen Experimentul - tendințe contrare Ancheta Teatrul azi 6-10
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 PAPP, Doina Ioana Citta Baciu: "Publicul - atât ne-a mai rămas" Dialog 11-11
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 SUGÁR, Teodor De la misiune la management Ce se întâmplă în teatre ? 12-13
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 PATLANJOGLU, Ludmila Cu Mihai Bica, directorul teatrului "Radu Stanca" din Sibiu, despre "Cum să depășim complexul Iulian Vișa ?" Ce se întâmplă în teatre ? 13-13
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 GEORGESCU, Alice Prețul succesului: "Satyricon", Teatrul Național din Târgu Mureș Cronica 14-16
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 GEORGESCU, Alice Răsplata discreției: "Neînțelegerea" de Albert Camus, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Cronica 16-16
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 GEORGESCU, Alice Povestea din poveste: "Poveste de iarnă" de William Shakespeare, Teatrul Bulandra Cronica 17-17
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 PARHON, Victor Iluzia fericirii sub lupa lucidității: "Steaua fără nume" de Mihail Sebastian, Teatrul Național din București Cronica 18-18
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 COROIU, Irina Monada urii: "Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca, Teatrul Național din București Cronica 19-19
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 PARHON, Victor Avarul lui George Constantin: "Avarul" de Moliere, Teatrul Nottara Cronica 20-21
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 COROIU, Irina La a doua abordare: "Peer Gynt" de Henrik Ibsen, Teatrul Mic Cronica 21-21
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 PARHON, Victor Un excelent recital actoricesc: "Înjunghiata" de Antonio Onetti Cronica 22-22
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 DUMITRESCU, Cristina Dacă e emoție nu e…: "Săptămâna luminată" de Mihail Săulescu, Teatrul Național din Cluj Cronica 23-23
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 PARHON, Victor Muzica împotriva tiraniei: "Ferma animalelor" de George Orwell, Teatrul Național din Craiova Cronica 23-25
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 ROMAN, Dimitrie Teatru politic ofensiv: "Curve de lux", Teatrul Național din Târgu Mureș Cronica 25-26
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 ATTILA, Stracula Luping regizoral cu aripi: "Syarnzak (Aripi)" de Arthur Kopit, Teatrul Național din Târgu Mureș-secția maghiară Cronica 27-28
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 PATLANJOGLU, Ludmila Revitalizarea energiilor: "Cameristele" de Jean Genet, Teatrul "Radu Stanca" din Sibiu Cronica 28-29
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 IORDACHE, Antoaneta Actorul singur în scenă: "Strip-tease" de Slawomir Mrozek, Teatrul "Radu Stanca" din Sibiu Cronica 29-29
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 IORDACHE, Antoaneta Întâi la Sibiu, apoi în Europa: șansele sunt deschise: "Dimetos" de Athol Fugard, Teatrul "Radu Stanca" din Sibiu Cronica 30-30
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 Indiferența: "Ah, ce grozav să faci amor pe ploaie !", Teatrul Dramatic din Baia Mare Cronica 30-31
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 ROMAN, Dimitrie O dramă a solidarității umane: "Ultoma noapte" de Gabriel Arout, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 31-31
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 La vânătoare: "Domnul vânează... doamne" de Georges Feydeau, Teatrul Dramatic din Baia Mare Cronica 31-31
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 COROIU, Irina Ccehov - minus și plus Teleteatru 32-32
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 COROIU, Irina Tango cu Stalin Teleteatru 33-33
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 TĂNĂSESCU, Antoaneta Fără regrete, dar cu multe amintiri Teatrul radiofonic 34-34
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BARDAȘ, Adina Stress și echilibru - interviu cu prof. Dr. Costin Carp Dialoguri secunde 35-35
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 DUMITRESCU, Cristina Muștruluiți și fără grijă ? Teatrul şi economia de piaţă 36-36
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BITTEL, Adriana Acasă Spectacolul străzii 37-37
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BĂICUȘ, Iulian Dans entomologic (... Despre fluturi fără aripi) Civilizaţia imaginii 38-38
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 BARDAȘ, Adina Iosif Naghiu: "Construind metafore, erezii, utopii" Dialog 39-40
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 NAGHIU, Iosif Celula poetului dispărut (piesă) Avanscena 42-55
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 Prețul de cost al omului Cartea de teatru 56-57
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 ZAIȚA-SILVESTRU, Brîndușa "Bravi artisti" Teatrul românesc pe scena lumii 58-59
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 NICULESCU, Ionuț Iorgu Caragiale Centenar 60-60
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 NICULESCU, Ionuț La o aniversare Memoria teatrul românesc 60-60
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 NEDELCU PATUREAU, Mirella Tocilescu și echipa sa de nemuritori Scena lumii 61-61
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 SILVESTRU, Valentin Întâlniri în sudul american al planetei Scena lumii 62-63
1994 Teatrul Azi, nr. 7-8-9 DUDA, Radu O experiență teatrală sub semnul lui Ellen Stewart Scena lumii 63-64
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SOLOMON, Dumitru O sărbătoare continuă ? Antiteze 1-1
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PAPP, Doina Sibiu - Tineri profesioniști și bătrâni amatori Festivaluri 2-4
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PARHON, Victor Satu Mare - Teatru-imagine Festivaluri 4-5
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GALIȘ, Florin Pantomimia - Teatru comportamental Festivaluri 5-5
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GALIȘ, Florin Alice în țara oglinzilor - un final frumos Festivaluri 5-5
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GALIȘ, Florin Pierre Fernandes: Comedianții fără frontiere Festivaluri 6-6
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 JIPA, Adriana Și sarmale, și reci Festivaluri 6-6
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GALIȘ, Florin Familia Tót - Un joc grecesc Festivaluri 6-7
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 RUSIECKI, Cristina Stăpân la două slugi - Teatru al corporalității Festivaluri 7-8
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BODEA, Aziza Să treci muntele - Solemnitatea ritualului Festivaluri 8-8
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 RUSIECKI, Cristina Arivederci Livorno - Vivacitate inventivă Festivaluri 8-9
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SUSOI, Tamara O memorie a spectacolelor Festivaluri 9-9
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂRBUȚĂ, Margareta Târgu Mureș - Pedagogie și artă Festivaluri 10-13
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 NAGHIU, Iosif Sfântu Gheorghe - Final cu surprize Festivaluri 13-14
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 Botoșani - Pupi Festivaluri 15-15
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 Piatra Neamț - Spectacole itinerante Festivaluri 16-17
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 MODOLA, Doina Brașov - Schimbarea criteriilor Festivaluri 18-19
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PARASCHIVESCU, Constantin Bacău - De la recital la monodramă Festivaluri 20-21
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 CONSTANTINESCU, Marina Constanța - Amatorism și performanțe Festivaluri 20-21
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BURDA, Mihaela Costinești - Păcăleala Festivaluri 22-22
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SOLOMON, Dumitru Altomonte - Al 351-lea Festivaluri 22-23
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GEORGESCU, Alice Bonn - Dramaturgia - încotro ? Festivaluri 24-25
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SOLOMON, Dumitru Novi Sad - teatrul în vreme de război Festivaluri 26-26
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GEORGESCU, Alice Mereu Goldoni Festivaluri 27-27
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PARHON, Victor Petre Bokor: "Actorii - cea mai mare forță a teatrului românesc" Dialog 28-29
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 MĂRGINEANU, Clara Marian Râlea: "Dăm mult și ne mulțumim cu puțin" Dialog 30-30
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GEORGESCU, Alice Consecvență: "Platonov" de A.P.Cehov, Teatrul Național din București Cronica 31-32
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GEORGESCU, Alice Iar dramatizările: "Demonul meschin" dramatizare de Adrian Giurgea după romanul lui Feodor Sologub, Teatrul Odeon Cronica 32-32
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 GEORGESCU, Alice Recorduri... Feminine: "Cumetrele" de Michel Tremblay, Teatrul Odeon Cronica 33-33
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SILVESTRU, Valentin Glorie și cenușă: "Sfârșitul Troiei" de Walter Jens, Teatrul Mic Cronica 34-35
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PATLANJOGLU, Ludmila O lume suprarealisrtă în dulcele stil clasic: "Victor sau copiii la putere" de Roger Vitrac, Teatrul Bulandra Cronica 35-35
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 SILVESTRU, Valentin Pampon rămâne neîncrezător: "D'ale carnavalului" de I.L.Caragiale, Teatrul de Comedie Cronica 36-36
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BOIANGIU, Magdalena Normalitatea miracolului: "Dibuk" de S. Anski, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 37-37
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 COROIU, Irina Din primăvară până-n toamnă sau panoramic de la "reluare" la "premieră" Teleteatru 38-38
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂICUȘ, Iulian Satyrico, sau despre realismul simbolic, sau despre Eros și Thanatos Încă o dată despre... 39-40
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂICUȘ, Iulian Tom Paine - cronică în fărâme Încă o dată despre... 41-42
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PARHON, Victor La București, Petrika Ionesco se simte sub lupă Dialog 43-43
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 Noi în lume Coupé 43-43
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BARDAȘ, Adina Alexandru Paleologu: "Inovația cea mai fecundă acum ar fi renunțarea la inovație" Dialoguri secunde 44-45
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 COROIU, Irina "Stagiunea ieșeană" - un subterfugiu Turnee 45-46
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂICUȘ, Iulian Uși deschise, nu lăsate vraiște Academia de Teatru şi Film 47-50
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂICUȘ, Iulian Anii nebuni ai lui Beatrice Bleonț Academia de Teatru şi Film 51-52
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PARHON, Victor Un vodevil după rețeta A.T.F. Academia de Teatru şi Film 52-52
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 COROIU, Irina Stagiunea A.T.F. - Inflație de nonvalori Academia de Teatru şi Film 53-54
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂICUȘ, Iulian "Nu uita energia, Șerban !" sau Al doilea grup Șerban Atelier 55-56
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BERLOGEA, Ileana Ștefan Tapalagă Moartea unui artist 57-57
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 VARLAM, Luminița Dan Jitianu Moartea unui artist 57-57
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PAPP, Doina Dorin Varga Moartea unui artist 58-58
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 NAGHIU, Iosif Leonida Teodorescu Moartea unui artist 58-58
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 FAIFER, Florin Virgiliu Costin Moartea unui artist 59-59
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 PURCĂREA, Mariana Marcel Hârjoghe Moartea unui artist 59-59
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 Virgil Andrei Vâță Moartea unui artist 59-59
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂIEȘU, Radu Experiment la New York Scena lumii 60-61
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BĂRBULESCU, Carmen Cerasela Stan: "Precum Galateea" Scena lumii 61-62
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 DUDA, Radu Umbra lui Eugen Ionescu Scena lumii 63-64
1994 Teatrul Azi, nr. 10-11-12 BOIANGIU, Magdalena Sticle în ocean Scena lumii 64-64