Criterii căutate

  • An de publicare: 1994

Sumarul căutării

  • 969 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POP IOAN, Aurel (autor) Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare .11-21 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie DUMITRAN, Ana (autor) Raporturi între doctrina prostestantî și doctrina ortodoxă în secolele XVI și XVII în Transilvania 23-32 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Unelte agricole în comerțul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) 33-40 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CÎMPEANU, Remus (autor) Contribiții la istoria intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea 41-58 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BOTEZAN, Liviu (autor) Robota, cauză a participării țărănimii transilvănene la revoluția din 1848-1949 59-90 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MAZARE, Ioan (autor), NEAMȚU, Gelu (autor) Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848 (II) 91-128 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Revoluția română de la 1948-1949 din Transilvania oglindită în gazeta "Marczius Tizenotodike" (II) 129-144 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SUCIU, Dumitru (autor) Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (II) 145-159 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor), STAN, Constantin (autor) Congresele nașionalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) 161-172 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu (autor) Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Statutul dobîndot și demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea acestuia în sistemul învățămîntului tehnic (1919-1929) 173-192 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BATHORY, Ludovic (autor) Asociațiile patronale industriale din Romania după primul război mondial (1918-1930) 193-205 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Lettnerul în biserica medievală - Studiu introductiv 207-220 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Gherla și Huedin 221-238 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie KISS, Andras (autor) Documentele create de locurile de adeverire din Transilvania 239-247 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan (autor) Tradiție și inovațiee în cîmpul cercetărilor privind vocabularul istoric 249-262 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SABĂU, Nicolae (autor) Descrierea Cetății Făgărașului în două manuscrise din secolul al XVIII-lea 265-273 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PORUMB, Marius (autor) Inscripții inedite de la Orăștie 275-277 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) Un ziar din Luxemburg (Journal Historique et Litteraire", 1785) despre răscoala lui Horea 279-283 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie ȘTEIU, Nicolae (autor) Cîntece patriotice din perioada 1848-1900 și contribuția lor la înfăptuirea idealurilor de libertate și unitate națională 285-293 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie RETEGAN, Simion (autor) Remedierea unei inechități: îmbunptățirea situației economice a preoților români de pe pîmîntul crăiesc în anii 1861-1865 295-300 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GROZA, Liviu (autor) Statutul pentru înfințarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș 301-312 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae (autor) Societatea revoluționară română (1893-1894) 313-321 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LAZĂR, Emil (autor) Cpncert pentru un monument Eminescu la Cluj 323-333 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POPA, Mircea (autor) Din lucrările nepublicate ale lui Andrei Veress 335-345 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie COSMA, Ela (autor) Heinrich von Wlislocki 347-350 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu (autor) Contribuția lui Coriolan Suciu la cercetarea revoluției din 1948 în Transilvania 351-354 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria (autor) Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) 357-362 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MIRCEA, Gabriela (autor) Restaurarea bunurilor istorice cu suport de hîrtie 363-369 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CĂLIN, Livia (autor) Despre starea cabinetului numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1992-1993) 371-378 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SANIE, Silviu (autor) Certains aspects de la situations politique et demographiques de la Dacie d'est dans la periode Domirien - Trajan .11-17 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GLODARIU, Ioan (autor) Sarmizegetusa Regia durant le regne de Traian 19-25 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Vestiges romains dans la zone de la Sarmizegetusa dace 27-32 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FLOREA, Gelu (autor) Archaeological observations concerning the roman conquest of the area of the Dacian Kingdom's Capital 33-37 engleză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Războaiele daco-romane și descoperirile monetare 39-44 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETOLESCU, Constantin (autor) Les legats de la Dacie sous Trajan 45-48 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Fortifications de terre trajanes en Dacie et dans le Nord de la Mesie Inferieure 49-66 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIZEK, Eugen (autor) Le Saeculum Traiani, apogee de la culture et de la civilisation romaines 67-76 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Despre situația demografică în estul Transilvaniei în secolele II î.e.n. -I e.n. 79-89 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Se poate identifica hidronimul antic Sargetias cu rîul Vîrghiș din Estul Transilvaniei 91-103 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOULEY, Elisabeth (autor) Le culte de Nemesis et les jeux de l'amphitheatre dans les provinces balkaniques et danubiennes 105-125 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Viața rurală în Sud-Vestul Daciei în secolele II-IC (II) 127-148 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSU, Mircea (autor) Tezaurul de la Vrap a aparținut principelui slav Acamir al Belziției ? 149-159 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Geza (autor) Contribuții la problema descifrării unor cuvinte scrise cu caractere runice maghiare și considerații asupra originii scrisului runic maghiar 161-168 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GYULAI, Paul (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Descoperiri arheologice în comuna Săvădisla (jud. Cluj) și cîteva probleme privind epocile neolitică și bronzului 171-186 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta (autor) Studiul faunei din așezarea neolitică de la Iclod (jud. Cluj) 187-204 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie KESSLER, Eugen (autor) Prezentarea galinaceelor (Ord. Galliformes, C. Aves) printre resturile scheletice colectate din suturile arheologice de pe teritoriul României 205-220 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Ceramica pictată de la Ciucsîngiorzu (jud. Harghita) 221-228 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia (autor), RUS, Diana (autor), TARCEA, Lucian (autor) Gropi rituale din epoca bronzului la Tureni - Poderei. Date osteologice 229-238 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Obiecte din cupru și bronz aflate în colecțiile muzeelor din judeșul Harghita 239-250 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSTOIU, Aurel (autor) O verigă cu capete petrecute și înfășurate din cetatea dacică de la Costești (jud. Hunedoara) 251-261 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARU, Viorel (autor), TATU, Hristache (autor) Posibile foertificații dacice din val de piatră și pîmînt la Pui și Federi (județul Hunedoara) 263-267 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIS, Sorin (autor) Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (II) 269-290 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PAKI, Adela (autor) Epigraphica minora (I) 291-299 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GÎZDAC, Cristian (autor), POP, Constantin (autor) Piese sculpturale inedite în Muzeul de Istorie a Transilvaniei 301-309 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Despre un apaiț de lut bizantin creștin din Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca 311-313 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat .11-35 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie VASILIEV, Valentin (autor) Despre cîteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania 37-47 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Opinii privind "soarele de andezit" de la Sarmizegetusa Regia 49-53 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BÎRCĂ, Vitalie (autor) Considerații privind armamentul, tipul de trupe și tactica militară la sarmați 55-68 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie OPREANU, Coriolan (autor) Misiunile beneficiarilor consulari pe lime-ul de nord al Daciei în secolul al III-lea 69-78 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MONAH, Felicia (autor) Determinări arheobotanice pentru stațiunea neolitică de la Parța (comuna Șag, jud. Timiș) 81-85 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan (autor), KROMER, Bernd (autor), MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormînt dublu de înhumare din așezarea cucuteniană de la Scînteia (jud. Iași) 87-103 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel (autor), CRIȘAN, Viorioca (autor), MAXIM, Zoia (autor) Noi descoperiri arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (IV) 105-122 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan (autor), ENACHE, M. (autor), MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormînt de inhumație prin perioada de tranziție la epoca bronzului de la Grumezoaia (jud. Vaslui) 123-129 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ROTEA, Mihai (autor) Contribuția cercetărilor de la Suatu - "Fîneața de Jos" (1991-1993) la cunoașterea etapelor timpurii ale evoluției culturii Wietenberg 131-150 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații despre cultura Noua în Transilvania 151-172 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt (autor) Le debut de l'age du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie 173-177 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ISAC, Adriana (autor) Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov) 179-183 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COSTEA, Florea (autor) Construcții civile din așezarea dacică fortificată de la Brașov - "Cetate" (județul Brașov) 185-198 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TATU, Hristache (autor) Descoperiri dacice și romane în Țara Hațegului 199-202 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LIPOVAN, Ion (autor) Două arme antice descoperite în zona arheologică Ampelum 203-207 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETRICĂ, Paul (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Drumul roman imperial din sectorul Aiton-Tureni. Caracteristici geografice și topometrice 209-214 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Prospecțiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona orașului Gherla 215-222 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHIURCA, Virgil (autor) Încercare de identificare topografică a unor geme române din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 223-230 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIUGUDEAN, Daniela (autor) Descoperire ilustrînd fabricarea oglinziloer din plumb la Apulum 231-234 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DANCU, Lidia (autor), SIMION, Simina (autor) Aprecieri privind arta Daciei romane 235-240 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IONESCU, Ion (autor) Simboluri paleocreștine din secolele II-III pe unele monumente funerare din Dacia romană 241-251 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODOR, Andras (autor) Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în Piatra (III) 253-260 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BUD, Aurel (autor), GĂZDAC, Cristian (autor), POP, Constatin (autor) Piese pompeiene în Muzeul Memorial "Octavian Goga" (Ciucea) 261-268 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu (autor) CIL III 1570 - O revizuire 269-272 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (IV) (1977-1980) 273-297 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zoltan (autor) Vestigiile unui cuptor de topit minereu de fier din secolul al IV-lea d.Ch. De la Sfîntu Gheorghe - Chilieni 299-304 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Istvan (autor), FERENCZI, Iulia (autor) Așezarea întărită feudal-timpurie de la Lăpuștești (com. Rașca, jud. Cluj) 305-321 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), PINTEA, Rodica (autor) Șantierul arheologic Iclod (jud. Cluj) campania din 1993 325-339 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), OPREANU, Coriolan (autor) Cercetările arheologice de la Suceagu (jud. Cluj). Săpăturile din 1991 341-346 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia (autor) Săpăturile arheologice la Tureni (jud. Cluj). Campania 1993 347-349 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FENEȘAN, Octavian (autor), ROTEA, Mihai (autor) Sondaj arheologic la Palatca - "Poderei" 351-356 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Viștea - Păluța 357-365 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Buza (jud. Cluj) 367-376 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), FERENCZI, Ștefan (autor) Așezarea dacică de la Merești (județul Harghita). Cercetările arheologice din anii 1986-1993 377-432 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), ILIEȘ, Constantin (autor), MEYLAN, Christine (autor), PAKI, Adela (autor), PISI, Ioan (autor) Săpăturile arheologice din 1983 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 433-460 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), BOTA, Emilian (autor), POP, Constantin (autor), POPA, Victor (autor), VOMIR, Marinela (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1992-1993: clădirile EM30-EM31 461-486 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), BOTA, Emilian (autor), POP, Constantin (autor), POPA, Victor (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1993: Amfiteatrul 487-521 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1991) 523-528 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1992) 529-531 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITROFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1993) 533-538 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor) Cercetări arheologice la Cluj-Napoca: Villa Rustica din Valea Chintăului. Campaniile 1990-1992 539-567 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian (autor), MARIAN, Cornel (autor) Rezultatul prospecțiunilor arheologice în Piața Unirii, Cluj-Napoca 571-575 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian (autor), MARIAN, Cornel (autor), POPA, Victor (autor) Studiul radiografic al unei piese metalice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 577-578 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina (autor) Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului 579-582 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ATUDOREI, Vania (autor), IGNA, Aurelia (autor) Aeromicroflora bacteriană a muzeelor și implicațiile ei în biodeteriorare 583-592 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IGNA, Aurelia (autor), TOMESCU, Nicolae (autor) Aspecte privind biologia și comportamentul hrănirii la specia Anthrenus scrophulariae K. (Coleoptera, Dermestidae) 593-599 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Catallogo de la Exposicion "Los Bronces Rimanos en Espagna 605-606 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica arheologică (1993) 607-613 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Ion Horațiu Crișan (1928-1994) 614-616 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI-BALMEZ, Gheorghe (autor) Octavian Răuț (1922-1994) 617-618 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3-6 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Cuvânt înainte 7-7 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJENARIU, Ioan (autor) Materiale arheologice preistorice din colecția Școlii Gegerale Nr. 1 din Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie .11-24 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJENARIU, Ioan (autor) Materiale arheologice preistorice de la Porolissum - Măgura Moigradului Istorie Veche şi Arheologie 25-36 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Horea (autor) Ceramica Latene D cu grafit din județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37-45 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ISAC, Dan (autor) O tablă votivă din castrul roman de la Gherla Istorie Veche şi Arheologie 47-54 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DAMIAN, Aurel (autor), GUDEA, Alexandru (autor), LISOVSCHI, Claudiu (autor), PAȘCA, Ioan (autor) Investigații osteologice preliminare asupra paleofaunei descoperite în clădirea vămii din orașul Porosissum Istorie Veche şi Arheologie 55-65 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Dacia Porolissensis în timpul războaielor marcomanice Istorie Veche şi Arheologie 67-94 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiană Istorie Veche şi Arheologie 95-110 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor), POP, Horea (autor), TAMBA, Dan (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice și lucrările de conservare executate la Porolissum în anul 1993 Istorie Veche şi Arheologie 111-134 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor), STANCIU, Ioan (autor) Sondajele din așezarea prefeudală de la Popeni-Cuceu, jud. Sălaj. Câteva observații cu privire la ceramica prefeudală din Transilvania Istorie Veche şi Arheologie 135-163 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor (autor) Stema și sigiliul orașului Zalău Istorie Medie 167-172 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Dragoșeștii - o familie cu vocație dinastică Istorie Medie 173-203 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUS, Vasile (autor) Cronica "Quattuor aetates Transylvaniae" de Rudolph Bzensky Istorie Medie 205-270 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile (autor) Achiziții de produse agricole și mesteșugărești ale municipalității clujene de la țăranii români. Secolul al XVII-lea Istorie Medie 271-320 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan (autor) Viața economică și socială a preoțimii greco-catolice din vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 323-337 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Acțiunea memorandistă în satele de pe Valea Someșului - Plasa Ileanda Istorie modernă 339-342 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian (autor) Monumente memoriale ale emingranților romani în America Istorie modernă 343-350 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin (autor) Activitatea politică a lui Iuliu Maniu în anii consolidării României Mari (1921-1926) Istorie contemporană 353-368 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil (autor) Unele aspecte cu privire la starea generală administrativă culturală și învășămîntului în Sălaj la sfîrșitul anilor '30 Istorie contemporană 369-377 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), GRAD, Cornel (autor) Un document despre situația Transilvaniei la 20 de ani după Unire: (Memorandumul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crișana, Satu Mare, Maramureș) prezentat de fruntașii P.N.Ț. regelui Carol al II-lea la 15 dedembrie 1938) Istorie contemporană 379-407 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor) Noi informații documentare despre "războiul undelor - dintre România și Ungaria (1941-1944) Istorie contemporană 409-430 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Aggression et collectivisation en Sălaj Istorie contemporană 431-455 franceză
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NICORICI, Ioan (autor) Considerații privind așezările rurale și utilizarea terenurilor în bazinul superior al Crasnei Istorie contemporană 457-465 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Manuscrise românești inedite din secolul al XVIII-lea într-o colecție sălăjeană Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 469-472 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana (autor) Fenomene meteorologice și calamități naturale menționate pe vechi cărți românești din Sălaj Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 473-475 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAIOR, Carmina (autor) "Verșul lui Adam" - într-o variantă inedită, aflată în colecțiile Muzeului Brukenthal din Sibiu Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 477-481 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERBPNESCU, Olga (autor) "Cîntecul Pustiei" - două fragmente manuscrise inedite din romanul popular "Varlaam și Ioasaf" aflate în colecția Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 483-488 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HANGA, Vladimir (autor) Cu privire la pronunțarea limbii latine Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 489-497 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan (autor) Despărțămîntul Șimleu al Astrei. 1870-1918 (organizare, arondări-rearondări) Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 499-504 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Momente din activitatea reuniunii învățătorilor români sălăjeni reflectate în paginile Gazetei de Duminică Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 505-508 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POPA, Mircea (autor) Momente din trecutul presei sălăjene românești Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 509-524 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Climatul socio-cultural și presa românească din Transilvania Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 525-529 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie (autor) "Gazeta de Duminică" și dezvoltarea conștiinței naționale Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 531-536 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Activitate culturală în Carei - considerații pentru perioada interbelică Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537-571 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din istoricul legislației românești a numelui Toponimie, antroponimie 575-578 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie (autor) Note etimologice Toponimie, antroponimie 579-584 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIȘU, Ștefan (autor) Aspecte din Antroponimia satului Șoimuș Toponimie, antroponimie 585-597 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Hereclean, Badon, Bocșița Toponimie, antroponimie 599-602 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TAKAZS, Adalbert (autor) Contribuții asupra genului Carabus Linne 1758 din județul Sălaj ŞTIINŢELE NATURII 605-607 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Prescurtări bibliografice 610-612 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Banatul și Unirea din 1918 5-10 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Așezarea Starcevo-Criș de la Dulceanca 13-40 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie GÎȚĂ, Gheorghe (autor) Caracterizarea tehnologică a ceramicii Starcevo-Criș de la Dulceanca 41-44 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor), GREENSFIELD, Haskel (autor) Preliminary report on the 1992 excavations at Foeni-Sălaș: An early Neolithic Starcevo-Criș settlement in the Romanian Banat 45-85 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie KUIJT, Ian (autor) Foeni, Romania, 1992 preliminary report: analysis of chipped stone tools 86-93 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie CIOBOTARU, Dan (autor) O statuetă descoperită la Sînandrei - capodoperă a artei neolitice 94-96 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie GERMAN, K. (autor), RESCH, F. (autor) Die rolle der schleuder als waffe in der neusteinzeitlichen Siedlung von Parța I (Kreis Temesch, Banat, Rumanien) 97-105 germană
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Complexul neolitic de la Parța (III) 106-134 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie MUNTEAN, Marius (autor), VERMEȘAN, Horia (autor) Determinarea antropologică a unui schelet din perioada neolitică provenit de la Parța - tellul II 135-138 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) The Petrești Culture in Banat 139-170 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie SCHUSTER, Cristian (autor) Aria de răspîndire a Culturii Tei 171-178 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie ROGOZEA, Petru (autor) Cronologia grupului cultural Balta Sărată 179-183 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Rapport preliminaire sub le materiel faunique de l'etablissement Vatina de Foeni (department Timiș) 184-191 franceză
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) În legătură cu o mare spirală dacică din argint aflată în Muzeul Național din Belgrad 192-213 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Unele precizări cu privire la observațiile asupra tezaurelor de argint din Latene-ul tîrziu 213-230 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Două simpula de tip pescate din Dacia preronană 231-238 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții la repertoriul numismatic al Banatului. Epoca Latene, secolul IV in.d. Chr. - 106 239-308 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Banatul în timpul lui Traian 309-321 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie BEJAN, Adrian (autor), MARE, Mircea (autor) Așezarea feudală timpurie de la Teremia Mare (județul Timiș) (concluzii privind cercetarea arheologică din anul 1991) 322-329 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Luptele antiotomane conduse de Pavel Chinezu 330-342 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie CALINOF, Eleonora (autor) Bolia - un sat bănățean dispărut în secolul al XVIII-lea 343-351 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie CALINOF, Eleonora (autor) Date privind localitățile aparținătoare domeniului Tolvadia (1777) 352-363 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Traian Doda și războiul de independență (1877-1878) 364-270 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie PĂIUȘAN, Radu (autor) Mișcarea națională a românilor bănățeni între anii 1895-1905 371-394 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii primului război mondial (II) 395-397 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Atitudini politice și mentalități la populația din Timiș-Torontal în perioada 1938-1940 398-407 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie SCRECIU, Viorel (autor) Activitatea emigrației românești în Anglia, în perioada 1940-1941 408-415 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitatea regimentului 3 Roșiori în cel de-Al Doilea Război Mondial, campania din est, în perioada iunie 1941-iulie 1942 416-433 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea organizației județene Timiș-Torontal a P.C.R. în perioada 1944-1946 434-440 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie TELEAGĂ-PINTILIE, Ileana (autor) Evoluția miniaturii europene reflectată în colecția Muzeului Banatului din Timișoara 443-363 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie PÎRVULESCU, Dorina (autor) Catalogul colecției vechi icoane românești pe lemn a Muzeului Banatului (1928-1940) 464-488 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie ROȘIU, Liliana (autor) Preocupări de protejare a bisericilor de lemn din Banat în perioada interbelică 489-496 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie ROSETTI, Radu (autor) Pagini de Jurnal - Rosetti Radu 501-502 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Jurnalul Generalului Sănătescu 502-503 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în anii 1990-1993 507-507 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Studii și comunicări publicate de membri ai colectivului secției de istorie (1990-1993) 507-509 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie BĂDESCU, Tatiana (autor), DUDAȘ, Vasile (autor) Activitatea expozițională desfășurată de către colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 509-510 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 511-512 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Creșterea patrimoniului secției de istorie a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 513-518 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie Cuprins Cuprins 523-525 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 VATAMANLUC, D (autor) Eugen I. Păunel și activitatea sa 169
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina în viziunea a trei instituții de cercetare 239 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 HUZDUP, Doina (autor) Ion N. Nistor și rolul său în viața culturală a Cernăuțiului 243 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 LUCHIAN, DRAGOȘ (autor) Claudiu Isopescu (1894-1956) 263 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 GRIGOROVITA, MIRCEA (autor) Poetul bucovinean Ion Calenciuc în lumina presei de limbă germană 279 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Aurel Onciul și revista „Privitorul" 281 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 MORARIU, TUDOR (autor) Rudolf Wagner și Bucovina. Între principialitate și părtinire 291 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 ISTRĂTOAIE, GEORGETA (autor) „Czernowitzer Zeitung" și viața culturală din Bucovina 297 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 NICOLAICIUC, Vichentie (autor) Paisie Velicikovski și literatura religioasă 301 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 SCHIPOR, VASILE (autor) Probleme ale cultivării limbii române în calendarele românești din Bucovina (1809_1918) 311 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 PAHOMI, MIRCEA (autor) Schituri și biserici din ținutul Cernăuți 321 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 BEJENARU, LUCA (autor) Aspecte din istoria învățământului rădăuțean 339 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 GRIGOROVICI, Radu (autor) Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populația Bucovinei. I. Manipularea ulterioară a datelor 351 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 GRIGOROVICI, Radu (autor) Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populația Bucovinei. II. Știința de carte 359 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 ȚUGUI, Pavel (autor) Destine și cărți 369 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 GRAMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (I) 385 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 HASNA, VASILE (autor) Observații lingvistice asupra toponimiei comunei Straja 423 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 CRISTUREANU, ALEXANDRU-OVIDIU (autor) Nume de botez românești din nordul Bucovinei în perioada interbelică 451 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 CUSIAC, Dragoș (autor) Din istoria muzeografiei etnografice în Bucovina. I l. Înființarea muzeelor etnografice în Bucovina 461 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 NANDRIȘ, GRIGORE (autor) Les rapports entre la Moldavie et l'Ukraine d'apris le folklore ukrainien 475 franceză
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 COSTINEAN, VETORIA (autor) Folclor contemporan din regiunea Cernăuți 497 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 BEJENARU, PETRU (autor) Orest Marcu - cercetător al taxonomiei și ecologiei: coleopterelor 501 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 TRELEA, SORIN (autor) Răspândirea corvidelor în Depresiunea Rădăuți 505 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 LUCESCU, TITUS (autor) Constatări privind unele cauze care au dus la reducerea numărului de păsări pe terenurile agricole 513 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 LUCESCU, TITUS (autor) Despre densitatea berzei albe (Ciconia Ciconia L.) în unele localități din Bucovina 517 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 NISTOR, I. (autor) 1876-1962 Acad. Ștefan Ștefănescu 521 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944) (Carmen Andronache) 521 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Siretul. Vatră de istorie și cultură românească (Ovidiu Bâtă) 522 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 RAȚIU, ANTON (autor) Românii de la est de Bug. Cercetări etno-sociologice și culegeri de folclor (D. Vatamaniuc) 523 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 „Glasul Bucovinei''. Revistă trimestrială de istorie și cultură( Acad. Ștefan Ștefănescu) 524 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 „Sepientrion". Foaia Societății pentru cultură și literatura română în Bucovina (Vasile Schipor) 524 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 „Miorița". Revistă de cultură folclorică (Elena Cristuș) 526 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 „Țara Fagilor'". Buletin cultural (Vasile Schipor) 527 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 „Codrul Cosminului". Revistă cernăuțeană (Ovidiu Bâtă) 528 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 „Bucovina literară", serie nouă (Elena Cristuș) 529 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 Complexul academic „Bucovina" (Mircea Irimescu) 531 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 Seminarul de metodologia istoriei „Dimitrie Onciul" (Acad. Ștefan Ștefilnescu) 532 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 Centrul de Studii Transilvan și Bucovina ( D. Vatamaniuc) 533 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 O expozție a literaturii de limbă germană din Bucovina (Mircea Grigoroviță) 534 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 Universitatea populară Rădăuți. Cursurile de vară, ediția a V-a (Petru Bejenaru) 536 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 Societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina, Filiala ,,Iancu Flondor", Brașov (Petre Ciobanu) 537 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 Evenimente culturale în nordul Bucovinei (Vasile Precop) 539 română
1994 Analele Bucovinei, An I, nr. 2 Iraclie Porumbescu sărbătorit la Sucevița ( D. Vatamaniuc) 541 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Zamostea (jud. Suceava) .11-19 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MAREȘ, Ion (autor) Obiecte miniturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecțiile Muzeului Național al Bucovinei Suceava 21-29 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI TELNOV, Nicolae (autor) Complexele medievale timpurii de prelucrare a fierului în interfluviul Prut-Nistru 31-40 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BĂJENARU, Luminița (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic aparținînd sfărșitului secolului al XIV--lea și începutul celui de-al XV-lea, provenit din orașul medieval Siret 41-55 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DEMCIUC, Vasile (autor) Raporturi și influențe politice și spirituale în Moldova afîrșitului de veac XIV-începutul veacului al XV-lea (I) 57-93 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI GHIMPU, Vlad (autor) Mănăstirea Căpriana și rolul ei în spiritualitatea românească 94-101 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Descoperiri inedite de ceramică monumentală la Suceava 102-113 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CIOBANU, Veniamin (autor) Relațiile internaționale ale țărilor române în Evul Mediu cercetate în istoriografia străină interbelică 114-147 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI PINTESCU, Florin (autor) Mihai Viteazul și protestantismul în Transilvania 148-158 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI SCRIPCARIUC, Ioan (autor) Considerații asupra istoriei unor denumiri: Bucovina și Țara de Sus 159-167 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȚĂRANU, Petru (autor) Noi date și precizări antroponimice cu privire specială la Depresiunea Șaru Dornei 168-191 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BLAJ, Pavel (autor) Structura populației ținutului Cernăuți la recensămîntul rusesc din iunie 1774 192-203 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘERBAN, Mirela (autor) Cea mai veche monografie în limba română despre Bucovina 204-211 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI RUSȘINDILAR, Petru (autor) Cernauca Hurmuzăcheștilor - centru al unității naționale românești 212-226 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI IRIMESCU, Sevastița (autor) Relațiile societăților culturale din Bucovina cu celelalte provincii românești (1862-1918) 227-235 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DUȚĂ, Alexandru (autor) Legăturile comerciale ale Bucovinei cu România prin intermediul navigației pe Prut la sfărșitul secolului XIX și ănceputul secolului Xx 236-240 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BARTHA, Reinold (autor) Agricultorii germani și însemnătatea lor pentru relațiile agrare 241-248 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI VATAMANIUC, Dumitru (autor) Voluntarii bucovineni în războiul pentru întregirea țării 249-254 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI TREBICI, Vladimir (autor) Generația Marii Uniri 1918: Bucovina 255-260 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI HUZDUP, Doina (autor) Rolul lui Ion Nistor în viața cultural-științifică a Cernăuților 261-284 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Un nou început pentru Bucovina reîntregită (II) 285-315 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘANDRU, Dumitru (autor) Convenția de Armistițiu și refugiații din Bucovona de Nord și Basarabia 316-335 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BRIȘCĂ, Adrian (autor), CIUCEANU, Radu (autor) Rezistența anticomunistă din Bucovina. Lupta de la Bîtca Corbului, la 18 ianuarie 1955. Încercare de reconstituire 336-347 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI MITRIC, Olimpia (autor) Circulația Cazaniei lui Varlaam în Moldova 348-361 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CENUȘĂ, Mircea (autor) File din istoria liceului "Ștefan cel Mare" din Suceava 362-370 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CÎRLAN, Nicolae (autor) Un recurs necasar - "cazul" Dimitrie Petrino 371-397 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI OSTAFI-OST, George (autor) Un document referitor las seminarul ortodox cernăuțean 398-403 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI HUZDUP, Doina (autor) Din corespondența lui Ion Nistor de la Sextil Pușcariu 404-413 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Sextil Pușcariu - scrisori către Leca Morariu 414-432 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Ecouri fălticenene în cultura Bucovinei - corespondența lui Vasile Ciurea către Leca Morariu 433-445 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘERBAN, Constantin (autor) Medalion istoric: profesoorul bucovinean Samuil Isopescul (1842-1914) 446-457 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LEU, Paul (autor) Simion Florea Marian, profesor la gimnaziul din Suceava (II) 458-490 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Generalul Iacob Zadik, personalitate marcantă a luptei pentru reîntregirea neamului românesc 491-501 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI GIURCĂ, Gheorghe (autor) Constantin Loghin, personalitate complexă a școlii românești 502-517 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CÎRLAN, Nicolae (autor) Un rapsod și floclorist amator din Bucovina: Constantin Milici 518-527 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI SĂFTEAN, Georgeta (autor) Vladimir Dumitrescu - cercetător al neo-eneoliticului de pe teritoriul României. II. Contribuția lui Vladimir Dumitrescu la cunoașterea diverselor culturi neo-eneolitice din România 528-548 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI CLOPOTARI, Aura-Doina (autor) Fondul memorial-documentar "Simion Florea Marian" 549-554 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI UNGUREAN, Cornelia (autor) Efectul razelor Gamma în stoparea atacului microbiologic 555-558 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI JELESNEAC, Mihail (autor) Observații în timpul lucrărilor de conservare a obiectelor din metal aflate în depozitul de la Roman, județul Neamț 559-562 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LAVRIC, Viorica (autor), MOROȘAN, Lidia (autor) Hipocloritul de sodiu și efectele utilizării lui asupra textilelor etnografice 563-567 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI JELESNEAC, Mihail (autor) Procedee și metode aplicate în restaurarea obiectelor de cult de la Mănăstirea Cotroceni în cadrul laboratorului de la Suceava 568-571 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic în așezarea medievală de la Todirești (jud. Suceava) 573-580 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LAZĂR, Mihai (autor) Obligații fiscale moldovenești mai puțin cunoscute 581-587 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI JUCAN, Grațian (autor) Chipul lui Ștefan cel Mare și Sfînt în creația eminesciană 588-592 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LEU, Paul (autor) Dicționar de literatură: Bucovina 593-594 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cronica științifică (1990-1994) 595-600 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FLOREA, Gelu (autor), GOGÎLTAN, Florin (autor) Săpături arheologice la Gligorești (jud. Cluj) - 1990 .9-38 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ROTEA, Mihai (autor) Penetrația culturii Otomani în Transilvania. Între realitate și himeră 39-57 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia (autor) Perioada Hallstatt A în centrul Transilvaniei 59-73 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BOROFFKA, Nikolaus (autor) Ein neues Hallswtattzeitliches idol aus Teleac 75-78 germană
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ANDRIȚOIU, Ioan (autor), PAVEL, Viorica (autor) Tezaurul de monede romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roșie 79-121 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie SUCIU, Viorica (autor) Descoperiri monetare romane aflate în colecții din județul Alba 123-130 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile (autor) Castrul roman Apulum 131-137 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZI, Istvan (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Limes-ul Daciei. Contribuții la cunoașterea sectoarelor Brîncovenești-Călugăreni și Călugăreni-Sărățeni (jud. Mureș) I 139-166 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), PREDA, Vasile (autor), THEISS, Wilhelm (autor) Studiul geologic, arheologic și tehnic al "drumului lui Traian" Tronsonul Războieni - Bogata (Turda) 167-197 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile antice din colecția Severeanu. Muzeul de istorie și artă al municipiului București 199-226 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie LIPOVAN, Ion (autor) Amfore, chiupuri și ulcioare romane de la Ampelum 227-240 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Victor (autor) Considerații privind aplicile cu imaginea lui Jupiter-Smmon din Dacia 241-245 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIOBANU, Radu (autor) Din corespondența lui Adalbert Cserni: Frantz Cumont 247-250 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DÎRJA, Petronela (autor) Nicolae Olahus în "Memoria Hungarorum" de Alexis Horanyi 251-261 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela (autor) Un alt tezaur monetar medieval descoperit la Alba Iulia, datînd din sec. XVI-XVIII 263-269 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FLEȘER, Gheorghe (autor), SABĂU-TĂTAR, Mircea (autor) Planuri și gravuri despre edificarea zbui nou oraș la Alba iulia în secolul al XVIII-lea. Evoluția sa urbanistică și arhitecturală 271-281 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ANGHEL, Gheorghe (autor) Despre evoluția teritorială a orașului antic, medieval și modern Alba Iulia 283-302 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Considerații referitoare la influența xilogravurii asupra miniaturistului Anastase Crimca 303-312 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela (autor) Obținerea domeniului Blaj de către greco-catolicii români transilvani și diploma fundațională din 21 august 1738 313-322 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DREGHICIU, Doina (autor) Semnalarea unor scrieri ale lui Petru Maior în colecții de carte românescă vecge din județul Alba 323-334 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Eva (autor) Bibliotheca Medievalis Levociana - un fond de carte de provenieță slovacă în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia 335-344 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob (autor) Un dascăl blăjean, lector al lui Petru Maior 345-351 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DAN, Dorin (autor) Un cronicar al timpului său. Dascălul Nicolae Aloman din Săsciori (1822-1901) 353-366 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie GIURGIU, Dorin (autor) Cu privire la situația școlilor din județul Alba în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) 367-375 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie JOSAN, Nicolae (autor) Un valoros document al mișcării memorandiste: albumul deținuților în închisoarea din Vaț (iulie 1894-aprilie 1895) 377-399 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DĂNILĂ, Gabriela (autor) Iuliu Coroianu în viața publică românească transilvăneană de la sfărșitul secolului al XIX-lea 401-406 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Episcopul Iustinian Teculescu, militant pentru unitatea națională a românilor 407-414 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Ioan (autor) Acțiuni ale refugiaților ardeleni în vecgiul regat pentru organizarea în unități de voluntari a românilor din provinciile subjugate (1914-1917) 415-425 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie STAN, Constantin (autor) Activitatea refugiaților ardeleni, bănățeni și bucobineni în Basarabia (1917-1918) 427-440 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Valer (autor) Despărțămîntul Alba Iulia al "Astra" (1918-1948) 441-491 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVELESCU, Gheorghe (autor) Tratamente empirice în unele afecșiuni hepatice practicate în zona Sebeșului, județul Alba 493-497 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂRBUȚĂ, Olivia (autor) Cîteva considerații privind practicarea obiceiului "boul ferecat" în satul Lupu (zona Tîrnavelor) 499-503 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Doina (autor) Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia 505-528 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Daniela (autor) Modalități antice de reparare a vaselor ceramice 529-534 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Sofia (autor) Restaurarea a două manuscrise medievale aparținînd secolului al XVI-lea și identificarea mărcilor de hîrtie utilizată la redactare 535-545 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Alexandru (autor) Modalități de expunere a cărților vechi în expozițiile permanente și temporare 547-532 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIOBANU, Radu (autor) Roman painting - Ling R. 554-555 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela (autor) Studii de istorie a Transilvaniei 555-557 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob (autor) Habsburgii și începuturile formării națiunii române 557-558 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob (autor) Imitațiunea lui Cristos - Kempis Tomas 558-558 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob (autor) Machiavelii. Școala puterii absolute - Marcu V. 559-559 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ALDEA, I. (autor) Apulum - Acta Musei Apulensis Vol XXI-XXX (1983-1993) - Indice de autori 562-575 română
1994 Arheologia Moldovei, 1994 Cuprins 3-5 română
1994 Biharea, 1994 Cuprins 2 română
1994 Biharea, 1994 CHIRIAC, Aurel (autor) Secția de Etnografie - 30 I. Etnografie 9-12 română
1994 Biharea, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Secția de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor între 1974-1990 I. Etnografie 13-20 română
1994 Biharea, 1994 ILIEȘ, Alexandru (autor) Harta etnică a județului Bihor, conform recensămîntului din 1992 I. Etnografie 21-26 română
1994 Biharea, 1994 MOZES, Tereza (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii populare din Valea Ierului I. Etnografie 27-41 română
1994 Biharea, 1994 GOȚIA, Ioan (autor) Etape ale procesului de integrare spațială păstorit-cultivarea plantelor în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei. Implicații tipologice I. Etnografie 43-69 română
1994 Biharea, 1994 BUCȘE, Maria (autor) Tradiții ale extracției aurifere în Bihor - argumente de străveche civilizație românească I. Etnografie 71-86 română
1994 Biharea, 1994 GOMAN, Ioan (autor) Modalități de comunicare interumană în satul tradițional bihorean I. Etnografie 87-107 română
1994 Biharea, 1994 PĂDUREANU, Dominuț (autor) Nedeile carpatice românești - dovezi incontestabile ale originalității, unității și continuității spiritualității noastre populare (cu referiri speciale la "Tîrgul de pe muntele Găina") I. Etnografie 109-136 română
1994 Biharea, 1994 BALA, Simona (autor) "Lioara" I. Etnografie 137-141 română
1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile (autor) Folclor din Pădurenii Hunedoarei I. Etnografie 143-148 română
1994 Biharea, 1994 RACOVIȚĂ, Emil (autor) Însemnări etnografice din Munții Apuseni I. Etnografie 149-153 română
1994 Biharea, 1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Libertatea de creație. Considerații asupra raporturilor stabilite între artistul plastic, comanda socială a Statului și gustul public în deceniul al treilea al secolului XX II. Artă 157-164 română
1994 Biharea, 1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Mijlocul de transport ca motiv în pictura românească II. Artă 165-185 română
1994 Biharea, 1994 TAMAS, Alice (autor) Arta sticlăritului în Bihor. Studiu asupra stilisticii produselor de sticlă de la huta din Beliu II. Artă 187-198 română
1994 Biharea, 1994 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Donația Nicolae Brana II. Artă 199-212 română
1994 Biharea, 1994 CRISTEA, George (autor) On the African origin of Dionysos - Old Hypothesis and New Arguments - A Pluridisciplinary Study of Dionysos II. Artă 213-228 engleză
1994 Biharea, 1994 KORNOOUH, Claude (autor) De la voix des dieux a la voie des choses (du mithe a la science) III. Colocviile Muzeului Ţării Crişurilor 231-240 franceză
1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile (autor) Tehnica agricolă și ritm de muncă (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea) - Ștefănescu Barbu IV. Recenzii 243-345 română
1994 Biharea, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Muzeul Etnografic Brașov. Ghid IV. Recenzii 246-247 română
1994 Biharea, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) La Ceramique - Godea Ioan IV. Recenzii 345-346 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
1994 Carpica, XXV PÎSLARU, Ion (autor) Ritul funerar al triburilor culturii ceramicii cu decor vălurit (sec. XVII-XVI î.H.) 23-44 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
1994 Carpica, XXV TEODOR, Silvia (autor) Ceramica de import din așezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galați 73-122 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
1994 Carpica, XXV HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în mormintele din două necropole – Valea Seacă și Bogdănești (jud. Vaslui) – aparținând culturii Sântana de Mureș 141-160 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Ritul și ritualul funerar în texte creștine din mileniul I (I) 161-177 română
1994 Carpica, XXV MURARU, Ioan (autor) Un document inedit privitor la arendarea Menzilului (Poștei) în Moldova, pe trei ani, la sfârșitul secolului al XVIII-lea 178-190 română
1994 Carpica, XXV MURARU, Ioan (autor) Informații inedite privind cheltuielile făcute pentru construirea unor mori în ținutul Botoșani în anul 1816 190-198 română
1994 Carpica, XXV NOVAC, Vasile (autor) Noi dovezi ale prieteniei Al.G. Golescu-V. Alecsandri 199-206 română
1994 Carpica, XXV IANOVCIC, L. (autor) Ion Ionescu de la Brad și meteorologia agricolă în România 207-210 română
1994 Carpica, XXV ZUB, Alexandru (autor) Henri Focillon și Vasile Pârvan, călătorii sincrone în viața formelor 211-221 română
1994 Carpica, XXV ZAHARIA, Dumitru (autor) Veniamin Costache și șovinismul maghiaro-austriac 222-243 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Istoria românilor, II, Oamenii pământului (până la anul 1000) - Iorga N. 244-246 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Civilizația bizantină - Brehier Louis 246-248 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) În căutarea unității. Istoria religioasă a omenirii - Kitagawa Joseph Mitsuo 248-250 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Latinii din Carpați. Dovezi ale continuității românești la nordul Dunării, traducere din limba franceză de Cireșica Dimitriu-Ruze, București, Ed. Științifică, 1994, 136 pag. (Nelu Zugravu) – recenzie 250-251 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 252-253 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Memoria Antichității. Comemorări, comentarii, recenzii, studii, note critice - Branga N. 253-254 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Orașe și cetății tîrzii la Dunărea de Jos - Sîmpetru M. 254-256 română
1994 Crisia, 1994 Cuprins 2 română
1994 Crisia, 1994 KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu din Nordul Transilvaniei. Cercetările de la Lăpuș - "Gruiul Tîrgului" I. Studii şi articole 9-21 română
1994 Crisia, 1994 CRIȘAN, Ioan (autor) Săpăturile arheologice din anul 1993 de pe șantierul Cefa - La Pădure, județul Bihor I. Studii şi articole 23-42 română
1994 Crisia, 1994 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Arheologia, cronologia și interpretarea istorică a unor cetăți medievale timpurii din Transilvania de Est I. Studii şi articole 43-54 română
1994 Crisia, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Grădina - spațiu intim și experimental I. Studii şi articole 55-68 română
1994 Crisia, 1994 OLTEANU, Florin (autor) Evoluția demografică a populației românești din orașul Gyula în secolul al XIX-lea I. Studii şi articole 69-92 română
1994 Crisia, 1994 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Din tradițiile editoriale ale Beiușului (1790-1918) I. Studii şi articole 93-107 română
1994 Crisia, 1994 BABA, Ioan (autor) Estetica și critica literară în paginile revistei "Familia" I. Studii şi articole 109-131 română
1994 Crisia, 1994 CĂLUȘER, Iudita (autor) Istoricul filialei Tinca a Institutului de Credit și Economii "Bihoreana" - Oradea (1904-1921) I. Studii şi articole 133-144 română
1994 Crisia, 1994 CORNEA, Lucia (autor) Principalele direcții de activitate ale "Astrei" bihorene în perioada interbelică I. Studii şi articole 145-205 română
1994 Crisia, 1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă în Sighișoara interbelică I. Studii şi articole 207-231 română
1994 Crisia, 1994 BORCEA, Liviu (autor) Conscrierea Comitatului Bihor din 1552 II. Documente 233-284 română
1994 Crisia, 1994 ILEA, Ana (autor) Conscrierea domeniului episcopiei romano-catolice de Oradea din anul 1733. Șpanatul Groșeni-Beliu II. Documente 285-315 română
1994 Crisia, 1994 GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (III) II. Documente 317-346 română
1994 Crisia, 1994 NEAMȚU, Gelu (autor) Apropieri româno-ungare: Alexandru Roman - Irany Daniel (1870): Mocsary Lajos (1888) II. Documente 347-361 română
1994 Crisia, 1994 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la biografia istoricului Ion Hurdubețiu II. Documente 363-400 română
1994 Crisia, 1994 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Notă privind materialului arheozoologic de cultură Coțofeni găsit în apropioerea satului Ghida (La Țigănuș), județul Bihor III. Note 401-404 română
1994 Crisia, 1994 MARTA, Doru (autor) Ceramica de factură orientală descoperită în Cetatea Oradea III. Note 405-415 română
1994 Crisia, 1994 MOISA, Gabriel (autor) Aspecte ale vieții spirituale în Moldova la mijlocul secolului al XVI-lea III. Note 417-420 română
1994 Crisia, 1994 ISPAS, Dan (autor) Cronicarul Gheorghe Brancovici - un personaj controversat III. Note 421-429 română
1994 Crisia, 1994 TOTH, Janos (autor) Societatea "Ady Endre" din Oradea III. Note 431-433 română
1994 Crisia, 1994 MIHOC, Blaga (autor) Reforma agrară din 1921 în Bihor. Concluzii și efecte III. Note 435-440 română
1994 Crisia, 1994 BUDAHAZY, Ștefan (autor) Colecția de rețete a farmacistului orădean Szabo Ferenc III. Note 441-446 română
1994 Crisia, 1994 MUREȘAN, Olimpia (autor) Estimări cantitative și calitative privind intervențiile de conservare-restaurare pe piese muzeale cu suport metalic în perioada anilor 1986-1990 III. Note 448-450 română
1994 Crisia, 1994 MUREȘAN, Olimpia (autor) La vie mysterieuse des chefs-d'oeuvres. La science au service de l'art IV. Recenzii 451-453 română
1994 Crisia, 1994 MOISA, Gabriel (autor) Habsburgii și începuturile formării națiunii române - Bernath Mathias IV. Recenzii 453-455 română
1994 Crisia, 1994 GORUN, Gheorghe (autor) Les lumieres en Europe - Ulrich Im Hof IV. Recenzii 456-456 română
1994 Crisia, 1994 GORUN, Gheorghe (autor) The French Historical Revolution. The "Annales" School, 1929-1989 IV. Recenzii 457-458 română
1994 Crisia, 1994 ORBAI, Marius (autor) Pagini Transilvane IV. Recenzii 458-459 română
1994 Crisia, 1994 GORUN, Gheorghe (autor) Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional și deschidere europeană IV. Recenzii 459-461 română
1994 Crisia, 1994 MOISA, Gabriel (autor) Istorici și probleme istorice - Teodor P. IV. Recenzii 461-462 română
1994 Crisia, 1994 ORBAI, Marius (autor) Am facut războiul sfînt împotriva bolșevismului - Antonescu Ion IV. Recenzii 462-463 română
1994 Crisia, 1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Din istoria metalurgiei hunedorene. 110 ani de la punerea în funcțiune a primului firnal de la Hunedoara 1884-1994 IV. Recenzii 463-464 română
1994 Crisia, 1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Comisia de istoria orașelor din România IV. Recenzii 464-466 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Discuții arheologice I - Prefață .7-7 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X .9-17 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Două așezări românești de la răscrucea dintre sec XII și sec. XIII la Bucov )jud. Prahova)? 33-41 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 43-52 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre Sacidava și stratigrafia ei 53-59 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre unele probleme arheologice ale Cetății de la Adamclisi 61-70 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Arta creștina în Romania vol I - Barnea I. 71-80 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre istoria Dobrogei în evul mediu timpuriu 81-106 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre problemele arheologice ale Cetății Iatrus 107-120 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Priblemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Casă domnească sau grajd domnesc? 137-154 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Din nou despre căldările de lut 155-168 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre o carte de artă preistorică, cu multe probleme 169-181 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Iarăși despre arta rupestră în România 183-200 română
1994 Danubius, XV, seria arheologie-istorie ILIE, Costel (autor) Medalii și decorațiuni românești din colecțiile Muzeului de Istorie Galați română
1994 Hierasus, IX PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României (județul Botoșani). Municipiul Botoșani .11-48 română
1994 Hierasus, IX MOSCALU, Emil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, județul Botoșani 49-55 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Mormintele cu ocru din Movila IV - 1994 de la Glăvăneștii Vechi 57-63 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Așezarea cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi 65-124 română
1994 Hierasus, IX DIACONESCU, Maria (autor) Așezarea cucuteniană de la Răzima-Copălău, din județul Botoșani 125-134 română
1994 Hierasus, IX DASCĂLU, Lidia (autor) Probleme ale bronzului tîrziu din nord-estul României. Rot și ritual funerar în cultura Noua 135-165 română
1994 Hierasus, IX ȘADURSCHI, Paul (autor) Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilănești-Botoșani (1989) 167-180 română
1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrandă în mormintele din necropola birituală de la Mohălășeni (județul Botoșani) aparținînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IC e.n,) 195-228 română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic medieval (secolul XIV) descoperitîn cătunul Hudum, județul Botoșani 229-234 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil (autor) Civilizația medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ștefan cel Mare, descoperit la Suceava 235-291 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Contactele intre comunitățile Precucuteni-Cucuteni-Tripolie cu acelea vecine din ținuturile de nord și nord-vest de Marea Neagră 295-301 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Maria (autor) Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă= în mileniul I și în primele secolele ale mileniului II-lea e.n. pe teritoriul României 303-312 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Emil (autor) Urbanism și demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX) 313-362 română
1994 Hierasus, IX SPINEI, Michaela (autor), SPINEI, Victor (autor) Însemnările cu caracter istorico-etnografic asupra principatelor române ale Contelui de Langeron 363-395 română
1994 Hierasus, IX EMANDI, Ioan (autor), ROMAN, Louis (autor) Bucovina și spațiul demografic românesc. Studiu demopolitic și statistic (1775-1940) 397-455 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Săptămîna" 457-461 română
1994 Hierasus, IX SAIZI, Ioan (autor), TACU, Alexandru (autor) Context geopolitic european la finele primei conflagrații mondiale (I) 463-471 română
1994 Hierasus, IX CONSTANTIN, Ion (autor) Geopolitică și ideologie. Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice în epoca postbelică 473-492 română
1994 Hierasus, IX CUCU, Vasile (autor) Romania - considerații geopolitice 493-503 română
1994 Hierasus, IX CIUBOTARU, Ștefan (autor) Războiul de independență și Botoșanii 505-510 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Botoșani - Monumerntul unui erou: căitanul Grigore Ignat 511-514 română
1994 Hierasus, IX MIHĂILESCU, Maria (autor) George Enescu și Ținutul Vrancei 515-520 română
1994 Hierasus, IX FURTUNĂ, Filaret (autor) Centenarul Dumitru Furtună 521-529 română
1994 Hierasus, IX DORCU, Aurel (autor) Un gînd despre George Enescu la aniversarea sa 531-533 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Iulian Antonescu -un părionte al muzeelor 535-536 română
1994 Hierasus, IX MEDIAN, Gheorghe (autor) Tiberiu Crudu și Nicolae Iorga - corespondență 537-546 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Documente cu privire la Samson Bodnărescu - activitatea la Pomîrla - în colecțiile Muzeului Județean Botoșani 547-550 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul și satul. Marginalii la i manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993 551-552 română
1994 Hierasus, IX DAMASCHIN, Violeta (autor) Memoria străzilor - Strada Marchian din orașul Botoșani 553-556 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CALOTOIU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Verbicioara din județul Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 7-42 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI TANȚĂU, Rodica (autor) Agricultura traco-daco-geților în antichitate Capitolul I - Arheologie-istorie 43-51 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI IONESCU, Dan (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu din anul 1993 Capitolul I - Arheologie-istorie 52-56 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI COMȘA, Maria (autor) Considerații privind păstoritul pe teritoriul Romaniei de la sfîrșitul secolului al III-lea pîna către sfîrșitul secolului al XIII-lea Capitolul I - Arheologie-istorie 57-70 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Țara Litua Capitolul I - Arheologie-istorie 71-76 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva (autor) Un Tetravangheliar slavon, Brașov, 1565 în patrimoniul Muzeului Județen Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 77-83 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Județul Jaleșului Capitolul I - Arheologie-istorie 84-91 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MARINOIU, Vasile (autor) Colaboratori gorjeni ai lui Mihai Vizeazul Capitolul I - Arheologie-istorie 92-99 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI GÎRDU, Gheorghe (autor) Școala reală de la Tîrgu-Jiu Capitolul I - Arheologie-istorie 100-109 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI GÎRDU, Gheorghe (autor) Spițeria de la Tîrgu-Jiu Capitolul I - Arheologie-istorie 110-139 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI NICHIFOR, Gheorghe (autor) Din activitatea societății "Mormintele Eroilor" - Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 140-148 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI STELEA, Felicia (autor) Viața și activitatea lui Dumitru Brezulescu Capitolul I - Arheologie-istorie 149-152 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI STELEA, Felicia (autor) Banca populară "Gilortul" din Novaci Capitolul I - Arheologie-istorie 153-156 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI NICHIFOR, Dorina (autor), NICHIFOR, Gheorghe (autor) Atitudini antirevizioniste în Gorjul perioadei interbelice Capitolul I - Arheologie-istorie 157-163 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva (autor) Cărți Românești vechi tipărite la Iași aflate în colecția județului Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 164-168 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI PUPĂZĂ, Grigore (autor) Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului Capitolul II - Etnografie 171-187 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MIHĂILESCU, Vintilă (autor) Cultura populară tradițională în zona Novaci Capitolul II - Etnografie 188-192 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Sabin (autor) Strigături la hora din Novaci Capitolul II - Etnografie 193-202 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Ion (autor) Un brav ostaș al luptei pentru dreptate Capitolul III - Documentar 205-206 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion (autor) Vasile Lascăr, primar la Tîrgu-Jiu (1852-1907) Capitolul III - Documentar 207-209 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion (autor) Grigore Iunian (1882-1940) reîntors la Tîrgu-Jiu Capitolul III - Documentar 209-211 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion (autor) Coșbuc la Tismana Capitolul III - Documentar 212-220 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ANDRIȘOIU, Victor (autor), TARBAC, Ion (autor) Publicații apărute în Gorj după 22 decembrie 1989 Capitolul III - Documentar 221-226 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Felicia (autor) Colecția Paleontologică "I.P.Voitești" comuna Bălănești, județul Gorj - identificare și descriere - Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 229-243 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion (autor) Pajiștile mezofile din subcarpații Gorjului Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 244-247 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion (autor) Aspecte din vegetația Văii Sohodolului, județul Gorj Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 248-251 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Vasile (autor) Resurse de ape minerale și valorificarea lor în zona Săcelu Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 252-263 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zsolt (autor) The beginning of the Iron Age in the South-East Transylvania 13-15 engleză
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HUSAR, Adrian (autor) Celts and Germans in Dacia. Celto-Germanic athno-cultural elements in the Trajanic province 17-30 engleză
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai (autor) Materiale celtice aflate în colecțiile arheologice ale Muzeului Județean Mureș 31-37 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN, Nicoleta (autor) Tipuri de instrumente medicale în Dacia Romană 39-49 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie COCIȘ, Sorin (autor) Podoabe din Dacia Romană 51-57 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul numismatic și metalografic al monedelor antice descoperite la Alba Iulia (1969-1981) 59-74 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PROTASE, Dumitru (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Castrul roman și așezarea civilă de la Brîncovenești (jud. Mureș) Săpăturile din anii 1970-1987 73-169 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie AMLACHER, Eberhard (autor), BALTAG, Gheorghe (autor) Noi contribuții la repertoriul arheologic al zonei Tîrnava Mare 171-193 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MUNTEANU, Carmen (autor) O carte romînească veche și rară dib biblioteca județeană Mureș (fondul Teleki - Bolyai) 197-202 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie TURC, Corina (autor) Cartea și prețuirea ei. Atitudini individuale și colective în Transilvania în secolul al XVII-lea 203-212 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN IOAN, Eugen (autor) Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. III. Tîrgu-Mureș sub stăpînirea habsburgică pînă la 1848 213-279 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HANCU, Ana (autor) Revoluția de la 1848 oglindită în colecția de documente a Muzeului Județran Mureș (I) 281-288 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BUTA ANA-MARIA, Alexandra (autor), PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Un publicist de seamă - Grigore Maior (1859-1901) 289-344 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BONIS, Johanna (autor) Sticlărie transilvăneană din secolele XVII-XIX în colecția Muzeului din Tîrgu-Mureș 345-364 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MIHU, Elena (autor) Carte veche românească pe Valea Beicii (județul Mureș) 365-390 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BOAR, Liviu (autor) Date referitoare la romănii din scaunele secuiești - Ciuc, Giurgeu și Ca;in în secolul al XIX/lea 391-408 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GAL, Cornelia (autor) Aspecte din istoria fotografiilor din Tîrgu-Mureș 409-413 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie FIRCZAK, Gheorghe (autor) Ovid Densușianu. Contribuții la istoriografia iluminismului 415-424 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PANĂ, Virgil (autor) Cîteva considerații privind întregirea neamului românesc și principiul naționalităților 425-434 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Ioan (autor) Situația social-economică a țărănimii din Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul primului război mondial 443-462 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GALEA, Aurel (autor) Nicolae Iorga patriot și luptător antirevizionist 463-504 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MELINTE, Șerban (autor) Căminul cultural "Avram Iancu" al refugiațiilor ardeleni din București 505-522 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Valer (autor) Raporturi interumane la comunitățile rurale contemporane 523-531 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DIACONESCU, Aurelia (autor) Obiecte de metal din inventarul de bucătărie în locuința țărănească 533-542 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie FEȘTEU, Maria (autor) Școala și slujitorii ei în pregătirea și înfăptuirea Marii Uniri 535-441 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETRUȚIU, Floarea (autor) Simbolul solar în arta populară a lemnului din județul Mureș 543-548 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie RUSU, Livia (autor) Portul popular de pe Valea Beicii - satele Șerbeni, Urisiu de Sus, Chiheru de Jos, la începutul secolului al XX-lea 549-560 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MERA, Elena (autor) Opinia satului - stimulent al creației populare 561-573 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie RUSTOIU, Aurel (autor) Catarame în formă de "liră" în Dacia preromană 577-580 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai (autor), BOTEZATU, Dan (autor) Morminte daco-romane (sec. II e.n) de la Ghirbom (comuna Berghin, jud. Alba) 581-586 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie CIUPEA, Ioan (autor), COSTEA, Florea (autor) Așezarea daco-romană de la Șercaia (jud. Brașov) 587-598 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Cercetările de sondaj efectuate în localitățile Deda Bistra, Ideciu de Jos, Cîmpu Cetății și Măgherani (judetul Mureș) 599-603 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GRAMA, Viorel (autor) Evoluția populației de pe Valea Nirajului din secolul al XVIII-lea pînă în a doua jumătate a secolului al XIX - lea 605-617 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Vasile (autor) "Drăculea" - un toponimic cu rezonanță istorică în Transilvania 619-623 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie CRISTUREAN, Vasile (autor) Cîteva observații în legătură cu microetnotoponimele satelor Ivănești, Lăureni, Moșuni, Poienița, Sînișor, Șard și Veța din județul Mureș 625-628 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SĂMPĂLEAN, Cornel (autor) Reflexe ale mitologiei autohtone în unele etnotoponime românești din Transilvania 629-634 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BILȚIU, Pamfil (autor) Ioan M. Maloș - Folclorist și etnograf 635-641 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Depunerile neo-eneolitice de la Lunca și Oglinzi, județul Neamț .7-82 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din arealul culturii cu ceramică liniară de pe teritoriului României 83-96 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX CIACÎRU, Mircea (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Un vas cultic cucutenian de la Izvoare - Piatra-Neamț 97-114 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Elemente tîrzii în ceramica Cucuteni de la Drăgușeni și relațiile acestora cu descoperirile de la Traian - Dealul Fîntînilor 115-126 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MARCHEVICI, Vsevolod (autor) Așezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Rădulenii Vechi (II), R. Moldova 127-141 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MANZURA, Igor (autor), SAVA, Eugen (autor) Interacțiuni "Est-Vest" reflectate în culturile eneolitice și ale apocii bronzului din zona de Nord-Vest a Mării Negre (schiță cultural-istorică) 143-192 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX URSULESCU, Nicolae (autor) Apariția înmormîntărilor tumulare și a incinerației la Est de Carpați 193-199 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX NICU, Mircea (autor), TEODOR, Silvia (autor), ȚAU, Stela (autor) Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci 201-212 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DEMEENKO, Tatiana (autor), LEVIȚKI, Oleg (autor) Grupul tumular de la Corjeuți - Briceni (R. Moldova) 213-233 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea din sec. II i.H. de la Dolheștii Mari - Suceava 235-242 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Unele considerații privind civilizația geto-dacică pe actualul teritoriu al județului Neamț 243-259 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX URSACHI, Vasile (autor) Necropola din secolul IV D.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț 261-278 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MITREA, Ioan (autor) Așezarea din secolele V-VII de la Davideni, jud. Neamț cercetările arheologice din anii 1988-1991 279-332 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX POPOVICI, Rodica (autor), TEODOR, Dan (autor) Așezarea medievală timpurie de la Borniș - Vărărie, județul Neamț 333-354 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX PETRIȘOR, Elena (autor) Tezaurului monetar roman de la Homiceni (II), județul Neamț 355-399 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX HORDILĂ, Domnița (autor) Tezaurul de monede medievale descoperit în 1975 la Roman 401-422 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX TUDOSE, Senica (autor) Metoda traseologică și unele posibilități de aplicare în arheologie 423-430 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor din două așezări medievale situate în județul Neamț 431-452 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX SPINEI, Victor (autor) Un izvor otoman asupra campației de la Ptut din 1711 453-572 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DOGARU, Maria (autor) Contribuția lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii naționale 473-484 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX ȘURUBARU, Mihai (autor) Structura proprietății funciare a ținutului Neamț la jumătatea secolului al XIX-lea 485-500 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX BURAC, Constantin (autor) Testamentul Hurmuzăcheștilor 501-508 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpături și cercetări arheologice de suprafață în județul Neamț (1999-1993) 509-521 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Din activitatea Muzeului de Istorie Piatra-Neamț (1990-1993) 523-532 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Ștefan Cucoș (1936-1992) 533-336 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MIHĂILESCU, Dan (autor) Ștefan Scorțaru (1939-1993) 537-538 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Archaeology in Britain Sibce 1945 - Longworth J., Cherry J. 539-543 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX MANTU CORNELIA, Magda (autor) Proiectul de cercetare "Arcos" 543-545 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX ȚURCAN, Carmen (autor) Animals in Roman times in the Dutch Eastern river area - Lauwerier M.G.C. 546-549 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX LUCA SABIN, Adrian (autor) Les agriculteurs de la Grande Plaine Hongroise (4000-3500) av. J.C. 549-551 română
1994 Mousaios, IV-1 APOSTU AURORA, Emilia (autor) Descoperiri paleolitice în zona Carpaților de curbură română
1994 Mousaios, IV-1 BÎRZU, Ligia (autor) Aspecte demografice și sociale în cimitirul nr. 4 de la Sarata Monteoru română
1994 Mousaios, IV-1 BOBI, Victor (autor) Etapele timpurii și tîrzii ale Culturii Monteoru din zona de Curbură a Carpaților în lumina noilor descoperiri arheologice română
1994 Mousaios, IV-1 CANACHE, A. (autor), CURTA, Florin (autor) Depozite de unelte și arme medievale timpurii de pe teritoriul României română
1994 Mousaios, IV-1 CĂPITANU, Viorel (autor) O lucernă romană descoperită la Racătău română
1994 Mousaios, IV-1 CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Năieni, județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Morminte de călăreți nomazi de la cumpana mileniilor descoperite în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Gheraseni - Grindul Cremenea în campania 1992 română
1994 Mousaios, IV-1 CRISTEA, Florentin-Liviu (autor) Cercetări arheologice în cadrul complexului brîncovenesc"Adormirea Maicii Domnului" din Rîmnicul Sărat. Așezarea prefeudală română
1994 Mousaios, IV-1 CURTA, Florin (autor) Asupra problemelor de cronologie a tezaurelor de lingouri de la Crasna (jud. Covasna) și Feldioada (jud. Brașov) română
1994 Mousaios, IV-1 DĂNILĂ, Eugen (autor), IOAN, Eugen (autor), LICSANDRU, Dalvina (autor), ȘERBAN, Ioan (autor) Palatul Elisabeta - investigații și interpretări română
1994 Mousaios, IV-1 DIACONU, Gheorghe (autor) Morminte din secolul al V-lea e.n. de la Pietroasele română
1994 Mousaios, IV-1 HARHOIU, Radu (autor) Morminte cu arme descoperite la Pietroasa română
1994 Mousaios, IV-1 IONIȚĂ, Adrian (autor) Așezarea romană de la Feldioara, județul Brașov română
1994 Mousaios, IV-1 LUPU, Emil (autor) Date aerheologice privind Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din Rîmnicul Sărat, județul Buzău (secolele XVI-XIX) română
1994 Mousaios, IV-1 DIACONESCU, Virginia (autor), MACRI, Spiridonia (autor) Degradări și soluții de conservare și restaurare la textile arheologice română
1994 Mousaios, IV-1 MADGEARU, Alexandru (autor) Pinteni datați în secolele VIII-IX descoperiți în jumătatea de Sud a Transilvaniei română
1994 Mousaios, IV-1 LUPU, Emil (autor), MARCU, Daniela (autor) Cahle din secolele XIV-XVII aflate în Colecția Muzeului Județean Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 MARCU, Radu (autor) Radu Popa (1933-1993) română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Marius (autor), OBERLANDER TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Monede romane tîrzii și bizantine din colecția Muzeului județean Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 OPASCHI, Cătălin (autor) Sigiului geometrului Iorgu Vucini o mărturie despre începutul învățămîntului tehnic în Moldova română
1994 Mousaios, IV-1 OPRIȘ, Ioan (autor) Tradiții și realizări în opera de conservare-restaurare a monumentelor istorice (secolele XIX-XX) română
1994 Mousaios, IV-1 PARAGINA, Anton (autor) Piese din secolele XI-XIV descoperite în zona de Curbură a Carpaților română
1994 Mousaios, IV-1 PÎRVAN, Katiușa (autor) Un tezaur din secolul XVII descoperit în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 ȘTIRBU, Constanța (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Sapoca, județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 VINTILĂ ZIRRA, Vlad (autor) Cronologia obiectelor mărunte din așezarea întărită de la Coțofenii de Jos, Dolj română
1994 Mousaios, IV-1 ZAHARIA, Eugenia (autor) Descoperirile de la Bratei și importanța lor pentru arheologia și istoria secolelor IV-V pe teritoriul României română
1994 Mousaios, IV-2 BARBU PANDELE, Aurel (autor) Probleme ale protecției sănătății în activitatea de conservare-restaurare română
1994 Mousaios, IV-2 CEAUȘU, Mircea (autor) Ideea unității naționale a romanilor în epoca geografului Gheorghe Munteanu-Murgoci română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina (autor) Cîteva considerații privind "școala de zugravi de subțire" de la Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina (autor) Valori ale monumentelor de lemn din județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina (autor) Armand Călinescu, personalitate politică din perioada interbelică română
1994 Mousaios, IV-2 DARVAS, Doina (autor) Conservarea activă și pasivă a textilelor etnografice română
1994 Mousaios, IV-2 DICU, Ana (autor) Activitatea "Gazetei Transilvaniei" în anii neutalității României română
1994 Mousaios, IV-2 DICU, Ana (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în județul Rîmnicu Sărat în perioada 1878-1900 română
1994 Mousaios, IV-2 DOGARU, Mircea (autor) Zona Buzău-Brăila în concepția strategică a lui Vlad Țepes privind apărarea teritoriului română
1994 Mousaios, IV-2 DUMITRACHE, Maria (autor) Contribuția naturalistei Agnes Murgoci la cunoașterea decorării ouălor de Paști meșteșug și astă la români română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Alexandru (autor) Circulația cărții vechi bucureștene în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena (autor) Contribuția la cunoașterea meșteșugurilor morăritului în zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena (autor) Contribuții la cunoașterea portului popular din zona Rîmnicu Sărat română
1994 Mousaios, IV-2 LUPU, Emil (autor) Observații asupra unor vestigii rupestre din zona Carpaților de Curbură română
1994 Mousaios, IV-2 MONORANU, Marina (autor) Crucile de piatră din zona "Golfului Oraviței" română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu (autor) Vestitorul bisericesc primul periodic buzoian română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu (autor) Argumente documentare privind ansamblul monumentalMănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" Rîmnicul Sărat română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu (autor) Tîrgul "Drăgaica" străveche manidestare etnofolclorică buzoiană română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena (autor), NICOLESCU, Valeriu (autor) 60 de ani de activitate muzeală la Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 NICULESCU, Gheorghiu (autor), SICLAMAN, Doina (autor) Difracția de raze X metodă de largă aplicabilitate în studiul obiectelor muzeale: posibilități și limite română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Țesături de interiori din zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Buzoieni pe cîmpul de luptă în timpul celui de-al doilea război mondial română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Încondeierea ouălor română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Elemente de ornamentație specifice costumului popular din Mînzălești română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Date privind dezvoltarea economică a județului Buzău în perioada anilor 1918-1937 română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Din activitatea partidelor buzoiene și rîmnicene în perioada anilor 1918-1944 română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Interiorul locuinței țărănești din zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 OFRIM, Alexandru (autor) Utilizarea marginală a scridului și cartișii în cultura populară românească română
1994 Mousaios, IV-2 PANAIT, Gheorghe (autor) Mizilul în a doua jumătate a secolului al XIX lea română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian (autor) Rădăcini română
1994 Mousaios, IV-2 POPESCU, Adrian (autor) "Fata pădurii" și "Faraonoaica" mit, simbol, realitate română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin (autor) Destrămarea Partidului Conservator Progresist în fostul județ Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin (autor) Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din mai-iunie 1920 în fostul județ Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin (autor) Contribuția Episcopiei Buzău la războiul pentru cucerirea independenței depline a României română
1994 Mousaios, IV-2 STOICA, Relu (autor) Din istoricul școlii buzoiene: Liceul industrial de băieți Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Alexandru (autor), TĂNASE, Constanța (autor) Contribuții relative la Cancelaria Domnească română
1994 Mousaios, IV-2 RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor), VASILESCU CAPSALI, Nicolae (autor) Duiliu Zamfirescu. Corespondență inedită română
1994 Mousaios, IV-2 ZAHARIA, Eugenia (autor) Contextul social-politic al apariției statelor medievale românești română
1994 Mousaios, IV-2 ZBUCHEA, Gheorghe (autor) Unele considerații privind istoria românilor de peste Dunăre română
1994 Muzeul Național, VIII BIELTZ, Lucia (autor) Documente inedite din patrimoniul muzeului privind restabilirea granițelor pe Dunăre în urma tratatului de la Adrianopol .3-8 română
1994 Muzeul Național, VIII NEGUȚU, Mariana (autor) Aspecte ale situației ocbelor din Țara Românească oglindite în documente din patrimoniul muzeului .9-14 română
1994 Muzeul Național, VIII ILIESCU, Constantin (autor), NOVAC, Vasile (autor) Alexandru C. Golescu și unirea tururor eomânilor, în lumina unore scrisori inedite, din primăvara anului 1848 15-22 română
1994 Muzeul Național, VIII TROHANI, George (autor) Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 23-28 română
1994 Muzeul Național, VIII IONIȚĂ, Maria (autor) Generația de la 1948 - politicieni sau oameni de cultură? 29-35 română
1994 Muzeul Național, VIII ȘERBU-DESA, Ileana (autor) Date mai puțin cunoscute despăre revista "Magazin Istoric pentru Dacia" 37-40 română
1994 Muzeul Național, VIII SPATAN, Ioan (autor) Un conte Teleki despre Transilvania și România la 1848 41-47 română
1994 Muzeul Național, VIII APOSTOL, Cornelia (autor) Documente inedite de la Ion Ghica 49-52 română
1994 Muzeul Național, VIII TOMESCU, Dorina (autor) O garnitură de bijuterii din aur atribuită voienicesei Maria Burada 53-58 română
1994 Muzeul Național, VIII CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Contribuția lui I.C. Brătianu la cucerirea independenței de stat a României 59-65 română
1994 Muzeul Național, VIII BIELTZ, Lucia (autor) Ordinul Steraua României - prima confrerie. Atesatarea documentară 67-70 română
1994 Muzeul Național, VIII IONIȚĂ, Maria (autor) Două autografe ale reginei Elisabeta a României 71-76 română
1994 Muzeul Național, VIII TOMESCU, Dorina (autor) Cartea-manusacris "Wanderstab" - lucrare realizată de Carmen Sylva 77-84 română
1994 Muzeul Național, VIII FOTESCU, Diana (autor) Variante și soluții politice în anii primului război mondial (România) 85-92 română
1994 Muzeul Național, VIII NEGUȚU, Mariana (autor) Propagandă în Suedia pentru Unirea Transilvaniei cu România 93-96 română
1994 Muzeul Național, VIII APOSTOL, Cornelia (autor), DUMITRESCU, Emil (autor) Valoroase documente din patrimoniul național evocatoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 97-102 română
1994 Muzeul Național, VIII PETRESCU, Nicolae (autor) Expoziția "Un secol al Marii Uniri - Monumentul inaugurat în cernăuți la 11 noiembrie 1924" 103-110 română
1994 Muzeul Național, VIII CONSTANTINESCU, Șerban (autor) O participare eroică la al doilea război mondial: aviatorul Tudor Greceanu 111-115 română
1994 Pontica, XXVII COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturule dintre carpați și Dunăre .7-18 română
1994 Pontica, XXVII URSULESCU, Nicolae (autor) Aspecte ale spiritualității cucuteniene în lucrătile cercetătoarei Meluța Marin 19-24 română
1994 Pontica, XXVII ASĂVOAIE, Costică (autor), ICONOMU, Constantin (autor) Contribuții privind cunoașterea ritualurilor de înmormîntare a tracilor timpurii în lumina cercetărilor de la Ștefănești-Botoșani 25-38 română
1994 Pontica, XXVII SÎRBU, Valeriu (autor) Incinte și locuri sacre cu sacrificii și depunweri de ofrande în lumea geto-dacilor 39-59 română
1994 Pontica, XXVII CONOVICI, Niculae (autor) Obiecte pentru cult și magie descoperite la Piscul Crăsani 61-83 română
1994 Pontica, XXVII PREDA, Constantin (autor) Unele considerații referitoare la religia geto-dacilor 85-90 română
1994 Pontica, XXVII SIMION, Gavrilă (autor) Rituri și ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum 91-105 română
1994 Pontica, XXVII COVACEF, Zaharia (autor) Tradiții și inovații în iconografia votivă din Dobrogea (sec. I-III p.CVh.) 107-130 română
1994 Pontica, XXVII LUNGU, Vasilica (autor) Amfore ștampilate din Nordul Dobrogei 133-155 română
1994 Pontica, XXVII BĂRBULESCU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Inscripții inedite din Tomis și împrejurimi 157-171 română
1994 Pontica, XXVII ZAHARIADE, Mihail (autor) Inscripția de fundație din timpul primei tetrarhhii de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) 173-186 română
1994 Pontica, XXVII MIHĂILESCU, Mihai (autor), SADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Napoleon (autor) Cercetările arheologice de la Botoșani "Groapa lui Ichim" (campaniile 1991-1992) 187-198 română
1994 Pontica, XXVII NICOLAE, Constantin (autor) Cîteva opaițe descoperite la Carsium 199-207 română
1994 Pontica, XXVII IONESCU, Mihai (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Noi cercetări privind apeductul de la Ovidiu, jud. Constanța 209-221 română
1994 Pontica, XXVII GEORGESCU, Valeriu (autor), PAPASIMA, Tudor (autor) Însemnări pe marginea sgraffiti-lor din mormîntul elenestic de la Mangalia 223-228 română
1994 Pontica, XXVII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi descoperiti monetare în satul Adîncata (jud. Constanța) 231-233 română
1994 Pontica, XXVII BOTEVA, Dilyana (autor) The coinage of Histria for Septimius Severus and his family Addenda et Corrigenda 235-236 engleză
1994 Pontica, XXVII CÎRLAN, Miltiade (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), POLL, Ingrid (autor) Monede bizantine descoperite în Dobrogea (secolele XI-XIII) 237-244 română
1994 Pontica, XXVII LASCU, Nicolae (autor) Bibliografia ovidiană în România IV. Evocări ovidiene 247-261 română
1994 Revista Bistriței, VIII MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice aparținînd bronzului timpuriu (cultura Coțofeni) în nord-estul Transilvaniei .9-20+ română
1994 Revista Bistriței, VIII KACSO, Carol (autor) Piese de bronz din depozitul de la Dipșa în muzeul de Istorie Naturală din Viena 21-24 română
1994 Revista Bistriței, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud. Călărași 25-34 română
1994 Revista Bistriței, VIII PROTASE, Dumitru (autor) Considerațiin privind antroponomastica traco-dacică și originea etnică a putătorilor din inscripțiile Daciei române 35-38 română
1994 Revista Bistriței, VIII POP, Constantin (autor) Ateliere particulare de ceramică în Dacia Română 41-47 română
1994 Revista Bistriței, VIII GAIU, Corneliu (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița, com. Teaca, jud. Bistrița-Năsăud 49-54 română
1994 Revista Bistriței, VIII LAZĂR, Valeriu (autor) Autohtoni și alogeni în spațiul județului Mureș în perioada prefeudală (sec. III - X) 55-74 română
1994 Revista Bistriței, VIII BALTAG, Gheorghe (autor) Așezarea de la Albești-Sighișoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X 75-78 română
1994 Revista Bistriței, VIII NIEDERMAIER, Paul (autor) Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română
1994 Revista Bistriței, VIII OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), RĂDULESCU, Gabriela (autor) Al doilea tezaur de loa Șieu (Notă preliminară) 83-96 română
1994 Revista Bistriței, VIII TELCEAN, Ecaterina (autor) Însemne și embleme de breaslă din Bistrița (sec. XVII-XIX) 97-108 română
1994 Revista Bistriței, VIII DORNER, Anton (autor) Contribuții la genealogia familiei lui Nicolaus Olahus 109-116 română
1994 Revista Bistriței, VIII NICOARĂ, Toader (autor) Orizonturi temporare în satul românesc din Transilvania (1680-1800) 117-127 română
1994 Revista Bistriței, VIII CHIOREAN, Ioan (autor) Aspecte privind dinamica intelectualității juridice din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar 129-136 română
1994 Revista Bistriței, VIII LUMPERDEAN, Ioan (autor) "La longue durre" în mentalitatea și limbajul grănicerilor năsăudeni. Repere economico-sociale și politico-naționale 137-146 română
1994 Revista Bistriței, VIII BUTA, Mircea (autor), PUPEZĂ, Magda (autor) Aspecte ale asistenței medico-sanitare din ținutul Năsăudului în timpul regimentului de graniță (1762-1851) 147-153 română
1994 Revista Bistriței, VIII BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații istoriografice asupra regimului demografic din Europa Centrală între revoluția de la 1848 și primul război mondial 155-165 română
1994 Revista Bistriței, VIII MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Date privind doctoratul lui Constantin Moisil la Universitatea din Viena 167-171 română
1994 Revista Bistriței, VIII SIGMIREAN, Cornel (autor) Ziaristul Teodor V. Păcățian în perioada tribunistă 173-183 română
1994 Revista Bistriței, VIII URECHE, Lazăr (autor) Solomon Halița - militant pentru înfăptuirea Marii Uniri 185-190 română
1994 Revista Bistriței, VIII CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Miercurea-Ciuc. Considerații pentru perioada interbelică 191-204 română
1994 Revista Bistriței, VIII PANĂ, Virgil (autor) Aspecte privind situația cultelor minoritare din Transilvania în perioada interbelică 205-222 română
1994 Revista Bistriței, VIII CÎMPEANU, Remus (autor) Evoluția istoriografiei confesionale în ținuturile Oradei și Năsăudului în perioada interbelică 223-227 română
1994 Revista Bistriței, VIII VIDICAN, Dorel (autor) Exploatarea pădurilor grănicerești de la Năsăud prin societatea "Regna" (1926-1932) 229-242 română
1994 Revista Bistriței, VIII PRAHASE, Mircea (autor) Instalații hidraulice țărănești (mori, pive, vîltori) în subzonele etnografice Rodna și Năsăud 243-356 română
1994 Revista Bistriței, VIII FILIP, Vasile (autor) Pomul și steragul în ritualul nunții și înmormîntării din satul Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud 257-261 română
1994 Revista Bistriței, VIII POP, Viorica (autor) Cercetări etnobotanice pe Valea Budacului 263-270 română
1994 Revista Bistriței, VIII CHINTĂUAN, Ioan (autor) Considerații privind formarea concrețiunilor grezoase 271-276 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BADEA, Lucian (autor), BUZA, Mircea (autor), JAMPA, Avram (autor) Caracterele peisajului în Munții Săcărâmbului 7 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BAICOANA, Marin (autor) Contribuții la cunoașterea pseudocarstului rezervației naturale Râpa Roșie (județul Alba, România) 17 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae CIUNTU, Viorel (autor) Valori ale patrimoniului mineralogic național în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu-Telururile auro-argentifere și aurul nativ din Muntii Metaliferi ai Transilvaniei 19 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae CIOBANU, Rodica (autor), CIUNTU, Viorel (autor) Rarități mineralogice în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu 24 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae JIANU, Coralia Maria (autor) Un dentar drept de Rhabdodon priscus Matheron 1869 (Reptilia: Ornithischia) din Maastrichtianul Bazinului Hațeg (România) 29 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae DRĂGULESCU, Constantin (autor) Studiul bioformelor și geoelementelor din flora României 36 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BALAZS, Marcela (autor) Caracterizarea fitogeografică și ecologică a specilor vasculare din zona Pojoga, județul Hunedoara 40 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BALAZS, Marcela (autor) Cercetări fitotaxonomice în zona Peștera Ciclovina 63 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Date privind fauna de lepidoptere a Depresiunii Hațeg (sectorul Tuștea-Sarmizegelusa-Pui-Subcetate) 81 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Familiile CICINDELIDAE, CARABIDAE și TRECHIDAE în coleciia de coleoptere „JOSEF MALLASZ" a muzeului din Deva (județul Hunedoara, România) 98 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Considerații privind ocrotirea Cheilor Ribicioarei și Cheilor Uibăreștilor (județul Hunedoara) 129 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae SZEKELY, levente (autor) Noutăți privind fauna de lepidoptere din sud-vestul Dobrogei (România) 139 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae GHIRA, Ioan (autor), VENCZEL, Marton (autor) Studiu preliminar asupra osteologiei populației de vipere cu corn (Vipera ammodytes ammodytes Linaeus, 1758) de la Boiu de Sus, România 145 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae GHIRA, Ioan (autor) O nouă specie de lacertid în herpetofauna Transilvaniei: Lactera praticola pontica Lantz & Cyren, 1919 151 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae GHIRA, Ioan (autor) Localități noi pentru două specii de vipere din România (Vipera ammodytes ammodytes L. și Vipera berus berus L.) în județele Hunedoara, Alba și Arad 154 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae WEBER, Peter (autor) Asupra recensământului berzelor albe (Ciconia ciconia L.) în România, în anul 1993 159 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae WEBER, Peter (autor) Emberiza citrinella. Dialecte cântate în România 164 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae FABIAN, Ana (autor) Prezența județului Hunedoara în lucrările Primului Congres al Naturaliștilor din România (1928, la Cluj). Semnificația evenimentului 176 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae JIANU, Coralia Maria (autor) Notă asupra locului de naștere a lui Franz Baron Nopcsa 182 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BARBU, Mircea (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) 13-24 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 POP, Horea (autor) Sisteme defensive dacice în Depresiunea Șimleului (jud. Sălaj) 25-41 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 MĂRGHIDAN, Liviu (autor) Strategia lui Traian în războaiele dacice 43-47 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 COSTEA, Florea (autor) Fortificația dacică de la Crizbav "Dealul Eroilor" (Heldenburg") jud. Brașov 49-63 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 TROHANI, George (autor) Așezări geto-dacice apărute natural și fortificate din Muntenia 65-75 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BOULEY, Elisabeth (autor) La gladiature et la Venatio en Mesie Inferieure et en Dacie a partir du regne de Trajan 77-95 franceză
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BARBUTI, Nicola (autor) Plinio e Traiano. Aspetti di una ristruttrazione ideologica tra vecchi e nuovi valori politici 97-104 italiană
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 MAYER, Marc (autor) Trajano e Hispana. Algunas novedadades significativas 105-111 spaniolă
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PROTASE, Dumitru (autor) Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian 113-120 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LIPOVAN, Ion (autor) Ceramică provincială romană ștampilată de la Ampelum 121-135 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 RUSU, Adriana (autor) Les Illyriens en Dacie 137-152 franceză
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LIPOVAN, Ion (autor) Reliefuri și statuete votive din ceramică glazurată descoperite la Ampelum 153-160 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 NEMEȘ, Emil (autor) Orientali la Ulpia Traiană 161-169 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PESCARU, Eugen (autor), RUSU, Adriana (autor) Des orientaux dans le pagus romain de Micia 171-180 franceză
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 POP, Constantin (autor) Relifie și urbanism în Dacia romană 181-192 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia (autor) Informații documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în județul Hunedoara (prima jumătate a sec. XIX- prima jumătate a sec. XX) 193-199 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Nicolae Densușianu privind difuzarea chestionarului istoric și strîngerea datelor pentru "Dacia Preistorică" 201-217 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 NEMEȘ, Emil (autor) 70 de ani de la înfințarea muzeului de arheologie din Sarmizegetusa 219-222 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia (autor) Dr. Octavian Floca - Colecționar și pasionat cercetător numismat 223-225 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ENESCU, Radu (autor) Hispanitate și romînitate 227-233 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PINTER ZENO, Karl (autor) Spada medievală din mormîntul de călăreț de la Deva. Considerații tipologice și cronologice 235-246 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PĂDUREAN, Dominuț (autor) Noi considerații pe marginea unor referiri la români în "Ottokars Osterreichische Reimchronik" (1285-1309) 247-257 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 NĂGLER, Doina (autor) Ideea unității europene în cartea secolelor al XV-lea și al XVI-lea 259-263 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 HERBAN, Adela (autor) Religie și diplomație în Țările Române (sec. XVI) 265-273 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BUCHICEAN, Gheorghe (autor) Religia românilor din Transilvania în cuprinsul constituțiilor aprobate (Dieta din anul 1653) 275-282 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ALB VASILE, Dan (autor), CRIȘAN SORIN, Ioan (autor) Cîteva aspecte ale ortodoxismul și greco-catolicismul, în Transilvania, în prima jumatate a secolului al XVIII-lea 283-289 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 FIRCZAK, Gheorghe (autor) Raționalism și preiluminism în Transilvania secolului al XVII-lea 291-298 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PÎRVULESCU, Dorina (autor) Zugravi de formație brîncovenească în Banatul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea 299-307 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 CÎMPEANU, Remus (autor) Tineri români la școlile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea 309-329 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BASARAB, Maria (autor) Cărți vechi românești, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean 331-336 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica (autor) Spade și săbii din colecțiile muzeului devean 337-343 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 DREGHICIU, Doina (autor) Scrieri ale lui Gheorghe Șincai în patrimoniul bibliofil al județului Alba 345-359 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BASARAB, Maria (autor) Cărți manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean 361-373 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 FRĂȚILĂ, Ion (autor) Biserica și slujitorii ei în apărarea vieții social politice a Românilor hunedoreni 375-382 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LASCU, Horea (autor) Documente sibiene despre răscoala lui Horea 383-389 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 GLICK, Eugen (autor) Din răsunetul răscoalei populare din 1784 în presa suedeză și daneză 391-398 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 CÎMPEANU, Remus (autor) Între certitudini și confuzii. Din nou despre răscoala lui Horea 399-406 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BIȚU, Voichița (autor) Două diplome ale trădării 407-413 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia (autor) Centenarul răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan în presa românească sibiană 415-421 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 MIKLOSIK, Elena (autor) Cîteva portrete semnate de Dimitrie Turcu, aflate în muzeul Banatului 423-429 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 IONESCU, Doina (autor) Considerații privind colecția de icoane pe sticlă aflate la Muzeul din Deva 431-445 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 HOMORODEAN, Mircea (autor), NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Toponimie hunedoreană (II) 447-504 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 NEAMȚU, Gelu (autor) Tendințe de unitate religioasă la romanii din Transilvania în tmpul revoluției de la 1848 505-511 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 513-528 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) O conscripție din anii 1850 și 1857 din Ilia 529-566 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BOTEZAN, Liviu (autor) Dimitrie Moldovan - fiu al Devei. Rolul lui în viața politică a Transilvaniei din perioada 1848-1867 567-621 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul pedagogic hunedorean între anii 1848-1883 623-660 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 CRIȘAN, Vasile (autor) Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) 661-667 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ORGA, Valentin-Gabriel (autor) Ioan Moța - Tabloul interzis al unui destin de naționalist ardelean (I) 669-690 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 DEMȘEA, Dan (autor) Aradul și avionul Vlaicu III 691-710 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 GOȚIA, Dorin (autor) Din activitatea Astrei în perioada 1914-1818 711-726 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 GOȚIA, Anca (autor) Idealul neatîrnării în poezia scrisorilor versificate ale soldaților români în primul război mondial 727-731 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BARNA, Dumitru (autor) Biserică și societate - Contribuție la actul de cultură 733-767 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 STAN, Constantin (autor) Generalul Henri Mathias Berthelot - sprijinitor al cauzei naționale românești 769-782 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Sculptura cu tematică religioasă la salonul oficial 1924-1947 783-802 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 HERBAN, Adela (autor) Acordul de la Roma 803-822 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Liviu (autor) Rolul bisericii în susținerea mișcării antirevizioniste din Transilvania în perioada interbelică 823-829 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Reacția presei românești față de regimul hitlerist din Germania și de mișcarea pro-hitleristă din România (1933-1938) 831-839 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Brad - Considerații pentru perioada deceniului patru al secolului XX 841-862 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 HACMAN, Serghei (autor) Problema Basarabiei și a Bucovinei în relațiile societo-germane / iunie 1940-iulie1941/. Aspecte geopolitice și geostrategice 863-871 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 1 - 10 septembrie 1944 873-909 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica (autor), FIRCZAK, Gheorghe (autor) Bibliografia Anuarului Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara 911-940 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica (autor) Din heraldica României - Dogaru Maria 941-942 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica (autor) Satul românesc din Transilvania ctitor de școală (1850-1867) - Retegan Simion 942-944 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia (autor) Istrogothic Coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia-Herzegovina - Demo Zeljko 944-945 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Sate și școli românești din Transilvania în mijlocul secolului al XIX-lea /1867-1875) - Retegan Simion 945-948 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica (autor) Transilvania, istorie și dpinuire românească. Documente oficiale ungare comfirmă - Ciolan Ioan, Voicu Constantin, Racovițan 948-952 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 BASARAB, Maria (autor) Gravorii în lemn de la Blaj (1770-1830) - Tatai-Baltă Cornel 952-954 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) În apărarea Romaniei mari. Campania armatei române din 1818-1919 - Preda Dumitru, Alexandrescu Vasile, Prodan Costică 954-958 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 HERBAN, Adina (autor) Mareșalul Ion Antonescu am făcut războiul sfînt împotriva Bolșevismului - Jipa Rotaru, Burcin Octavian, Zodian Vladimir 958-960 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 IONESCU, Doina (autor) Secvența din arta plastică blăjeană - Tatai-Baltă Cornel 960-963 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1993-1994 965-980 română
1994 Teatrul Azi, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Val de transferuri Antiteze 2-2
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena (autor) Valeria Seciu: "Cum să te ajut ?" Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 3-4
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor (autor) Gilda Marinescu, o regină Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 4-4
1994 Teatrul Azi, nr. 1 VARLAM, Luminița (autor) Silviu Purcărete - între magie și realism Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 5-7
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BĂICUȘ, Iulian (autor) Andrei Șerban - Teatrul care ne doare Premiile "Lovinescu" pe anul 1993 8-8
1994 Teatrul Azi, nr. 1 BARDAȘ, Adina (autor) Damian Crâșmaru: "N-am văzut lumea" Dialog 9-9
1994 Teatrul Azi, nr. 1 PETRE, Ciprian (autor) O soțietate fără prejudecăți va să zică că nu le are Ancheta Teatrul azi 10-10